afb.

Archeologisch onderzoek

locatie: Parade - Torenstraat - St. Josephstraat
datering: oktober 2012

BAM-rapport 266

's-Hertogenbosch : Parade - Torenstraat - St. Josephstraat

opdracht: archeologische begeleiding, protocol opgraven
datering: oktober 2012

7
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2012

drs I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Parade - Torenstraat - St. Josephstraat
BAAC rapport A-12.0387 | februari 2013 | ISSN 1873-9350