afb.

Archeologische begeleiding

locatie: Engelen, Vispassage Crevecoeur
datering: 2011

BAM-rapport 251

Engelen : Vispassage Crèvecoeur

opdracht: archeologische begeleiding : protocol opgraven
datering: 2011

5
Noten
1.Nijhof 2011.
Synthegra Archeologie B.V.
Boeken
2010

drs. I. Hesseling, drs. E. Schorn, drs. S.M. Koeman en dhr. P. Wemerman

Engelen : Vispassage Crèvecoeur
Syntegra-rapport S110130 | 8 januari 2013 | ISSN 1874-9771