afb.

Inventariserend veldonderzoek

locatie: Rosmalen, Kruisstraat-Eikenhof
datering: 2010

BAM-rapport 249

Rosmalen : Kruisstraat-Eikenhof

opdracht: inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
datering: 2010

7
Noten
1.Programma van Eisen opgesteld door ing. E. Nijhof (BAM); BAAC-procedures: Van Genabeek 2005; KNA versie 3.2: Centrale College van Deskundigen (CCvD) Archeologie 2010.
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2012

drs M.E. Veenstra

Rosmalen : Kruisstraat-Eikenhof
BAAC-rapport A-10.0362 | maart 2012 | ISSN 1873-9350