afb.

Inventariserend veldonderzoek

locatie: Vonk en Vlamterrein
datering: 2012

BAM-rapport 243

's-Hertogenbosch : Parkeergarage Vonk en Vlamterrein

opdracht: inventariserend veldonderzoek, verkennende fase : inventariserend veldonderzoek dmv proefsleuven
datering: 2012

5
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2012

drs LJ. Cleijne

's-Hertogenbosch : Parkeergarage Vonk en Vlamterrein
BAAC-rapport A-12.0012 | februari 2012 | ISSN 1873-9350