Bureauonderzoek ten behoeve van verlenging Parallelweg

locatie: Parallelweg
datering: juli 2010

BAM-rapport 227

's-Hertogenbosch : Parallelweg

opdracht: bureauonderzoek
datering: juli 2010

5
Noten
1.beoordeling conceptrapport archeologisch bureauonderzoek Parallelweg te 's-Hertogenbosch d.d. 20 juli 2010.
Ingenieurs- en adviesbureau Oranjewoud BV
Boeken
2010

I.N. Kaptein

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/95
Oranjewoud-rapport 202744 | juli 2010 | ISSN 1570-6273