afb.

Houtsoortenonderzoek

locatie: Snellestraat
datering: ?

BAM-rapport 219

's-Hertogenbosch : Snellestraat

opdracht: houtsoortenonderzoek
datering: ?

2
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2010

ir. S. van Daalen

Snellestraat : Houtsoortenonderzoek
BAAC-project D-10.0135 | juli 2010