afb.

Aanvullend archeologische inventarisatie

locatie: tracÚ Zuid-Willemsvaart
datering: 2002

BAM-rapport 210

TracÚ Zuid-Willemsvaart

opdracht: aanvullend archeologische inventarisatie
datering: 2002

2
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2002

drs. E.A. Schorn

TracÚ Zuid-Willemsvaart
Archeologische prospectie (Rijkswaterstraat, 's-Hertogenbosch)
BAAC-rapport 02.029 | juli 2002 | ISBN 90-7700-035-6