afb.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

locatie: Rosmalen, Kruisstraat
datering: 2009

BAM-rapport 188

Gemeente 's-Hertogenbosch : Plangebied Kruisstraat te Rosmalen

opdracht: bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)
datering: 2009

5
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2010

ing. F.R.P.M. Miedema

Gemeente 's-Hertogenbosch : Plangebied Kruisstraat te Rosmalen
BAAC-rapport V-09.0388 | februari 2010 | ISSN 1873-9350