afb.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek/h3>

locatie: Rosmalen, Hondsberg 18
datering: 2009

BAM-rapport 185

Gemeente 's-Hertogenbosch : Plangebied Hondsberg 18 te Rosmalen

opdracht: bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterende fase)
datering: 2009

5
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2010

ing. F.R.P.M. Miedema

Gemeente 's-Hertogenbosch : Plangebied Hondsberg 18 te Rosmalen
BAAC-rapport V-090244 | februari 2010 | ISSN 1873-9350