afb.

Inventariserend veldonderzoek

locatie: Rosmalen, Graafsebaan
datering: 2008

BAM-rapport 177

Rosmalen : Plangebied Graafsebaan

opdracht: inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
datering: 2008

7
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2009

drs. A. ter Wal

Rosmalen : Plangebied Graafsebaan
BAAC-rapport A-08.0121 | november 2009 | ISSN 1873-9350