afb.

Inventariserend veldonderzoek

locatie: Bartjes-Noord
datering: 2009

BAM-rapport 175

's-Hertogenbosch : Bartjes-Noord

opdracht: inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
datering: 2004, 2005

5
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2009

drs. A. ter Wal

's-Hertogenbosch : Bartjes-Noord
BAAC-rapport A-04.0143 | september 2009 | ISSN 1873-9350