afb.

Inventariserend veldonderzoek Hinthamerpoort

locatie: Hinthamereinde
datering: 2008

BAM-rapport 174

's-Hertogenbosch : Hinthamerpoort

opdracht: inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
datering: 2008

5
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2009

drs. I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Hinthamerpoort
BAAC-rapport A-08.0442 | augustus 2009 | ISSN 1873-9350