afb.

Archeologisch onderzoek

locatie: Kloosterstraat
datering: 2003

BAM-rapport 173

's-Hertogenbosch : Omgeving Kloosterstraat

opdracht: inventariserend archeologisch veldonderzoek
datering: 2003

1
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2004

drs. R.J.M. van Genabeek en drs T. Nales

's-Hertogenbosch : Omgeving Kloosterstraat
BAAC-rapport 03.056 | juli 2004 | ISBN 90-5985-058-0