afb.

Inventariserend veldonderzoek

locatie: Engelermeer
datering: 2007

BAM-rapport 172

's-Hertogenbosch : Engelermeer

opdracht: inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
datering: 7 t/m 14 mei 2007

5
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2007

drs. M.C. Brouwer

's-Hertogenbosch : Engelermeer
BAAC-rapport A-07.0203 | december 2007 | ISSN 1873-9350