afb.

Archeologisch onderzoek

locatie : Bastion Anthonie
datering: 2003

BAM-rapport 169

's-Hertogenbosch : Bastion Anthonie

opdracht: archeologisch onderzoek
datering: 2003

3
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2004

drs. I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Bastion Anthonie
BAAC-rapport 03.186 | augustus 2004 | ISBN 90-5985-174-9