afb.

Cultuurhistorische inventarisatie vestingwerken

datering: 2002

BAM-rapport 168

Vestingwerken 's-Hertogenbosch

opdracht: cultuurhistorische inventarisatie
datering: 2002

7
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2001

drs. J.M.J. Willems, drs. K. Emmens en A.H.M. Glaudemans

Vestingwerken 's-Hertogenbosch : Cultuurhistorische inventarisatie
BAAC-rapport 00.053 | oktober 2001 | ISBN 90-7700-008-x