afb.

Cultuurhistorisch / archeologisch vooronderzoek

locatie: Rosmalen, Bruggen
datering: 2006

BAM-rapport 165

's-Hertogenbosch : Bruggen

opdracht: cultuurhistorisch / archeologisch vooronderzoek
datering: 2006

5
Noten
1.Z.n. 2005.
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2007

M.C. van Dam, D.M. Kwakkel, W. Soepboer en J.M.J. Willems

's-Hertogenbosch : Bruggen
BAAC-project 06.189 | mei 2007 | ISSN 1873-9350