afb.

Definitief archeologisch onderzoek en archeologische begeleiding

locatie: Sint Janskerkhof
datering: 2005

BAM-rapport 162

's-Hertogenbosch : Sint Janskerkhof

opdracht: definitief archeologisch onderzoek en archeologische begeleiding
datering: 2005

5
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2007

drs. I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Sint Janskerkhof
BAAC-rapport 05.170 | 2007 | ISSN 1873-9350