afb.

Inventariserend veldonderzoek

locatie: Bokhoven, Snoeckepad
datering: 2009

BAM-rapport 160

Bokhoven : Snoeckepad

opdracht: inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
datering: 2009

5
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2009

drs. I.J. Cleijne

Bokhoven : Snoeckepad
BAAC-rapport A-09.0021 | mei 2009 | ISSN 1873-9350