afb.

Archeologische verwachtingskaart

locatie: Grondgebied buiten de middeleeuwse stadskern
datering: 2008

BAM-rapport 143

's-Hertogenbosch : Archeologische verwachtingskaart

opdracht: archeologische verwachtingskaart
datering: 2008

5
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2008

ir. E.H. Boshoven, drs. R.J.M. van Genabeek

's-Hertogenbosch : Archeologische verwachtingskaart
BAAC-rapport 05.080 | januari 2008 | ISSN 1873-9350