afb.

Historisch onderzoek

locatie: Schilderstraat 33
datering: 2007

BAM-rapport 142

's-Hertogenbosch : Glasfabriek

opdracht: historisch onderzoek
datering: 2007

4
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Artikelen
2011

Ronald van Genabeek

Brokstukken van een glasblazerij : Archeologie in de Bank van Lening
Bossche Bladen 1 (2011) 7-12
 
Boeken
2007

drs. E.R.A. Smits

's-Hertogenbosch : Glasfabriek
BAAC-rapport B-070339 | december 2007 | ISSN 1873-9350