afb.

Archeologisch onderzoek

locatie: Kruisbroedershekel
datering: 2001-2002

BAM-rapport 127

's-Hertogenbosch : Kruisbroedershekel

opdracht: archeologisch onderzoek
datering: 2001-2002

3
4
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2005

drs. R.J.M. van Genabeek

's-Hertogenbosch : Kruisbroedershekel
BAAC-rapport 04.019 | december 2005 | ISBN 90-5985-435-7