afb.

Inventariserend veldonderzoek

locatie: Oud Empel, Empelsedijk
datering: 2005

BAM-rapport 122

's-Hertogenbosch : Oud Empel

opdracht: inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
datering: 2005

3
Noten
1.Mooren 2006
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2007

drs. J.R. Mooren, drs. E. Schorn, drs. A.C. van de Venne en drs. J.R. Treling

's-Hertogenbosch : Oud Empel
BAAC-rapport 05.226A | februari 2007 | ISSN 1873-9350