afb.

Inventariserend archeologisch veldonderzoek : karterende fase

locatie: Vlijmenseweg
datering: 2006

BAM-rapport 117

Gemeente 's-Hertogenbosch : Plangebied Vlijmenseweg

opdracht: inventariserend archeologisch veldonderzoek : karterende fase
datering: 2006

7
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2006

Ir. W. Soepboer

Gemeente 's-Hertogenbosch : Plangebied Vlijmenseweg
BAAC-rapport 06.163 | december 2006 | ISBN 90-5985-641-4