afb.

Archeologische begeleiding en proefsleuven

locatie: Vughteruitleg aan de Parklaan
datering: 2004

BAM-rapport 109

's-Hertogenbosch : De stadsmuur van de Vughteruitleg aan de Parklaan

opdracht: archeologische begeleiding en proefsleuven
datering: 2004

3
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2004

drs. I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : De stadsmuur van de Vughteruitleg aan de Parklaan
BAAC-rapport 04.010 | december 2004 | ISBN 90-5985-223-0