Een fysisch anthropologisch onderzoek van begravenen op het Sint-Janskerkhof, circa 1831-1858

locatie: Sint Janskerkhof
datering opgraving: 1984
datering rapport:
code: DBKJ

BAM-rapport 87

Aanvullende Archeologische Inventarisatie


2
3
4
Noten
1.Zie blz. 19, Figuur 5: Plattegrond: De Sint-Jan met de verschillende delen van hel kerkhof in 1823.
2.Workshop of European Anthropologists (WEA) 1980.
3.Maat, G.J.R. e.a., 2000: Manual for the Physical Anthropological Report, blz. 10.
4.Maat, G.J.R. e.a., 2000: Manual for the Physical Anthropological Report, blz. 6 en 8.
Leiden, maart 2001