Deelgebied De Haverley, gemeente 's-Hertogenbosch; een Aanvullende Archeologische Inventarisatie

verslagnummer: 2001-2783/RT
opdrachtgever: gemeente 's-Hertogenbosch
project: AAI deelgebied De Haverley (gemeente 's-Hertogenbosch)
datum: september 2001
auteur: drs. C.S.I. Thanos
projectcode: HAVE2
projectleider: drs. C.S.I. Thanos
projectmedewerker: D.E.A. Schiltmans
autorisatie: drs. I.A. Schute

BAM-rapport 86

Aanvullende Archeologische Inventarisatie


3
RAAP 2001-2783/RT, 27 september 2001