afb.

Dendrochronologische rapportage

opdrachtgever: Gemeente s-Hertogenbosch (BAM)
dendrochronologisch veldwerk: Gemeente 's-Hertogenbosch (BAM)
dendrochronologisch onderzoek: M.H. Vink
code: HTSS

BAM-rapport 85

De datering van 20 monsters, afkomstig uit opgraving HTSS te 's-Hertogenbosch


2
3
's-Hertogenbosch, ?
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 137, 138, 179, 447, 690

n: vermelding in een voetnoot