Negen skeletten uit het Sint Janskerkhof te 's-Hertogenbosch

locatie: Sint Janskerkhof
datering opgraving: 1984
datering rapport: 27 augustus 2000
code: DBKJ

BAM-rapport 70

Sint Janskerkhof

opdracht: onderzoek naar de aantoonbaarheid van lage sociale status op botmateriaal
datering: 2000

1
2
3
Scriptie