Verslag aanvullend dendrochronologisch onderzoek van hout afkomstig uit de opgraving bij Het Vergulde Harnas

locatie: bij Het Vergulde Harnas
datering: 1999

BAM-rapport 60

Bij het Verguld Harnas

opdracht: aanvullend dendrochronologisch onderzoek
datering: 12 mei 1999

Instituut voor Bouwhistorische Inventarisatie en Documentatie (IBID)
Boeken
1999

M.H. Vink

Verslag aanvullend dendrochronologisch onderzoek van hout afkomstig uit de opgraving bij het Vergulde Harnas te 's-Hertogenbosch
IBID-rapoort DB020 | 12 mei 1999