Archeologisch onderzoek ten behoeve van de VINEX-lokatie Rosmalen-Noord en het uitbreidingsplan Empel

locatie: Rosmalen Noord en Empel
datering: 1996

Archeologisch onderzoek 1996

Een archeologische inventarisatie van Rosmalen en Empel

door Hans L. Janssen

152
153
Noten
1.Zie bij voorbeeld P.A.M. Zoetbrood, IJzertijd en Romeinse tijd in 's-Hertogenbosch en omgeving, in: H.L. Janssen (ed.), Van Bos tot stad. Opgravingen in 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1983) 40-52; N. Roymans en T. Derks (ed.), De tempel van Empel. Een Hercules-heiligdom in het woongebied van de Bataven ('s-Hertogenbosch 1994); en A Verhagen en A. Chambon, Speuren naar het onverklaarbare. Archeologie in het Maasdal (Empel/Gewande 1995).
2.I.A. Schute, Gemeente 's-Hertogenbosch. Archeologisch onderzoek ten behoeve van de VINEX-lokatie Rosmalen-Noord en het uitbreidingsplan Empel (RAAP-Rapport nr. 168, Amsterdam 1996).
Hans L. Janssen, 'Een archeologische inventarisatie van Rosmalen en Empel' in 's-Hertogenbosch 4 (1996) 152-153
BAM-rapport 37

VINEX-lokatie Rosmalen-Noord en het uitbreidingsplan Empel

opdracht: archeologisch onderzoek
datering: augustus 1996

1
Stichting RAAP
Boeken
1996

I.A. Schute

Archeologisch onderzoek ten behoeve van de VINEX-lokatie Rosmalen-Noord en het uitbreidingsplan Empel
RAAP-rapport 168 | Amsterdam augustus 1996