Inventarisatie houtmonsters voor dendrochronologisch onderzoek

locatie: diverse
datering: 1995 / 1996

BAM-rapport 35b

's-Hertogenbosch

opdracht: inventarisatie houtmonsters voor dendrochronologisch onderzoek
datering:

Instituut voor Bouwhistorische Inventarisatie en Documentatie (IBID)
Boeken
1996

N.N.

Inventarisatie houtmonsters voor dendrochronologisch onderzoek
IBID-rapport DB005 / IB12S | 1996