Onderzoek

locatie: Sint Janskerkhof
datering opgraving: 1984
datering rapport: juni 1993
code: DBKJ

BAM-rapport 25

's-Hertogenbosch : Sint Janskerkhof

opdracht: onderzoek
datering: 1984

1
2
Noten
1.J.W. Bloemink en Fuldauer, "Een mysterieuze begraafplaats uit de 18e eeuw", in: Deventer jaarboek 1989, Deventer z.j. (1989), p. 51-65
2.C.F.Xav. Smits, De grafzerken in de Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1912, p. 111
Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek 's-Hertogenbosch (GOBH)
Boeken
1993

Marcel Portegies

Het kerkhof van de Sint Janskerk te 's-Hertogenbosch, 1629-1858
Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek 's-Hertogenbosch (GOBH) | juni 1993