Zestiende eeuws Bosch bouwhout: een verkenning

locatie:
datering: 1989

BAM-rapport 21

Zestiende eeuws Bosch bouwhout: een verkenning

opdracht: uitwerking historische achtergronden
datering: 1989

1
Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek 's-Hertogenbosch (GOBH)
Boeken
1989

E.F.T. Vink

Zestiende eeuws Bosch bouwhout: een verkenning
Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek 's-Hertogenbosch (GOBH) | Amsterdam / 's-Hertogenbosch 1989