afb. A.F.A.M. Wetzer, 30 december 2015

Relaties: groen, rood, blauw en wit

Noordtransept

132
De ramen van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1987) 132-133
Afbeeldingen
  • 2 januari 2013
  • 12 juni 2015
Literatuur en bronnenpublicaties

De glas-in-lood ramen in de Ikonenkapel (z.j.)

n: vermelding in een voetnoot