A

Rob der Aa

Het huis Zionsburg, vroeger Kommanderij Feucht in Noord-Brabant
Nijmegen 1843

A.J. van der Aa

Biographisch Woordenboek der Nederlanden
Haarlem 1852

C.C.J. Aarts

'Van der Leemputten. Regentengeslacht uit 's-Hertogenbosch'
in: De Brabantse Leeuw 33 (1984) 167-186

Paul Abels

'Het beleg van dag tot dag'
in: Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 (1979) 30-35

Maurice Ackermans en Theo Hoogbergen

Kloosters en religieus leven
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2002 | ISBN 90-7070-649-0

L.F.W. Adriaenssen

'De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch'
in: De Brabantse Leeuw 34 (1985) 116-166

L.F.W. Adriaenssen

'De erfgenamen van heer Ghijsel Back'
in: De Brabantse Leeuw 38 (1989) 47-64, 108-127, 182-191, 220-242

L.F.W. Adriaenssen

'De erfgenamen van heer Ghijsel Back'
in: De Brabantse Leeuw 39 (1990) 1-26, 90-99, 159-192, 251-256

L.F.W. Adriaenssen

'Militairisme en seksisme te 's-Hertogenbosch in het begin van de moderne tijd'
in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 9 (1992)

L.F.W. Adriaenssen

'De erfgenamen van heer Ghijsel Back'
in: De Brabantse Leeuw 42 (1993) 16-20, 73-83

L.F.W. Adriaenssen

'De erfgenamen van heer Ghijsel Back'
in: De Brabantse Leeuw 43 (1994) 14-24, 93-102, 139-149

W.H.G. van Aggelen

Animum Rege. Een kroniek van de familie van Aggelen
Den Haag 1983

A.J. van Aggelen e.a.

Animum Rege II
Nuland 1990

Eric Alink

1985 - 1991 : Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch
Travel Mania Publications b.v. | 's-Hertogenbosch 1991 | ISBN 90-8009-181-2

H.J. Allard

'De familie van den heiligen Leonardus van Vechel en verwante geslachten'
in: Taxandria 1 (1894) 174-179, 181-186

A.W.P. Arts

Het brievenpostwezen te 's-Hertogenbosch (ontstaan en ontwikkeling 1399-1806)
's-Hertogenbossche Filatelisten Vereniging | 's-Hertogenbosch 1982

E. van Autenboer

De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) 1e stuk, XCVIa
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1993

E. van Autenboer

De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) 2e stuk, XCVIb
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1994

Charles Avery

Victoria and Albert Museum : The Rood-Loft from Hertogenbosch
The Phaidon Press | s.l. 1969
B

Jacques J.M. Baartmans

'Een jonge Bossche patriot in Leuven, 1787 : Willem Schuyl van der Does'
in: Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 85-97

Sjef Bakermans en Annelies Slaghek

Rosmalen in beeld
Kunststichting Rosmalen | Rosmalen z.j.

A.H. Becx

Twee stamboomen Van de Water en Becx
Helmond 1909

F. Beelaerts van Blokland

'Het Oirschotse geslacht Vos van Beerse'
in: Taxandria 5 (1898) 257-265

F. Beelaerts van Blokland

'Extract uyt de genealogie van de familie Van Veen, gesproten uyt den huyse van Heusden'
in: Taxandria 7 (1900) 196-204

F. Beelaerts van Blokland

'Het geslacht Dachverlies'
in: De Nederlandsche Leeuw 20 (1902) 129-132

F. Beelaerts van Blokland

'Loockemans'
in: De Nederlandsche Leeuw 22 (1904) 99-102

F. Beelaerts van Blokland

'Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van der Stegen'
in: Taxandria 11 (1904) 76-82

F. Beelaerts van Blokland

'Nog eens de Bossche familie Pelgrom'
in: Taxandria 13 (1906) 102-112

F. Beelaerts van Blokland

'Van Vladeracken'
in: Taxandria 13 (1906) 201-204

F. Beelaerts van Blokland

'Het geslacht der Heeren van Oudheusden'
in: De Nederlandsche Leeuw 31 (1913) 307-316

F. Beelaerts van Blokland

'Het Bossche regeeringsgeslacht Kuysten'
in: De Nederlandsche Leeuw 52 (1934) 283-286

F. Beelaerts van Blokland

'Masschereel'
in: Taxandria 42 (1935) 164-165

F. Beelaerts van Blokland

'Coenen'
in: Taxandria 42 (1935) 113-114

F. Beelaerts van Blokland

'Het Bossche geslacht Aertssen'
in: Taxandria 43 (1936) 207-211

F. Beelaerts van Blokland

'De Heusdensche tak der Meyerijsche Van Gerwen's'
in: Taxandria 44 (1937) 96-99

F. Beelaerts van Blokland

'Het geslacht van den Bosschen stadssecretaris Gerrit Colen'
in: Taxandria 45 (1938) 52-56

F. Beelaerts van Blokland

Het geslacht Beelaerts
Den Haag 1955

F. Beelaerts van Blokland

'Eene bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Spiering'
in: Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden (z.j.) 78-118

V.A.M. Beermann

Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1648 : Een episode uit het laatste stadium van den Tachtigjarige Oorlog
Nijmegen 1940

V.A.M. Beermann

Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 : De eerste vijf en twintig jaren van het Staatsche regime
N.V. Boekdrukkerij 'Helmond' | Helmond 1946

H. Beex

Sprekende stilte : Kathedrale Basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 1958

F.H.M. de Bekker en A. van Sasse van Ysselt

'Het testament van Mr. Goyart Lombaerts van Enckevoirt'
in: Taxandria 12 (1905) 249-259

F.H.M. de Bekker en A. van Sasse van Ysselt

'De tenuitvoering van den uitersten wil van Mr. Goyart Lombaerts van Enckevoirt'
in: Taxandria 14 (1907) 204-213

Jacques de Bekker, Leo de Bekker, Gerard van den Eng, Gerrit Mulders en Nico van Rooij

De evacuatie van Empel en Meerwijk in oktober 1944
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 2004 | ISBN 90-7236-803-7

Willem Bergé e.a.

Heimwee naar de klassieken : de beelden van Mathieu Kessels en zijn tijdgenoten, 1815-1840
Waanders - Noordbrabants Museum | Zwolle - 's-Hertogenbosch 1994 | ISBN 90-6630-456-1

Wim van Bergen

's-Hertogenbosch foto's : Jan Bogaerts, Frans de la Cousine, Anne Knuvelder
Museum voor Hedendaagse Kunst Het Kruithuis | 's-Hertogenbosch 1990 | ISBN 90-6538-451-0

S. Bergé-Slager

Piet Slager : Aspecten uit het Bossche verleden
Catalogus tentoonstelling 1 september t/m 30 december 1988, samengesteld door S. Bergé-Slager
Stichting P.M. Slager - Waanders | 's-Hertogenbosch - Zwolle 1988

A.F. van Beurden

'De kardinaal Willem van Enckevoirt en zijne bloedverwanten'
in: Limburgsch Jaarboek 19 (1913) 131-139

A.H.P. van den Biggelaar

'Van kapelaan tot kardinaal, de rol van netwerken bij het carrièreverloop van de Meierijsche geestelijkheid in de late middeleeuwen'
in: Van papen en pastoors, de seculiere geestelijkheid in de Kempen (1997) 7-31

A.H.P. van den Bichelaer

Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531)
Thela . Thesis | Amsterdam 1998 | ISBN 90-5170-466-6

Arnoud-Jan Bijsterveld e.a

De Kroniek van de hertogen van Brabant door Adrianus Barlandus : Vertaling, inleiding en voortzetting
Adr. Heinen - Stichting ABC | 's-Hertogenbosch 2004 | ISBN 90-7070-673-3

W.P. Blockmans en W. Prevenier

Openbare armenzorg te 's Hertogenbosch tijdens een groeifase, 1435-1535
s.l. 1976

B. Blondé

De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550, LXXIV
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1987

Bruno Blondé and Jord Hanus

Beyond building craftsmen. Economic growth and living standards in de sixteenth-century Low Countries: the case of 's-Hertogenbosch (1500-1560)
Online publication 2009

P.C. Bloys van Treslong Prins

Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der provincie Noord-Brabant : Deel 2dln
Utrecht 1924

H.W. Boekwijt

Van woning tot pastorie : Vijf eeuwen refugiehuis Mariënhage te 's-Hertogenbosch
F. van Lanschot Bankiers n.v. - Heijmans n.v. - Molenaar en Pruyn b.v. | 's-Hertogenbosch 1993

H.W. Boekwijt, R. Glaudemans e.a.

De Sint-Cathrien : een binnenstadskerk in 's-Hertogenbosch
Kerkbestuur Parochie Binnenstad 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1997 | ISBN 90-8036-661-7

H.W. Boekwijt en H.L. Janssen

Kroniek bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1988 | ISBN 90-7236-801-0

H.W. Boekwijt en H.L. Janssen

Bouwen & Wonen in de schaduw van de Sint Jan
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1997 | ISBN 90-5349-247-x

W.B.S. Boeles

Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker
Leeuwarden 1878-1879

Wilt de Boer

'De twintigste eeuw : Volksbuurt, bedrijvigheid, achteruitgang en wederopbouw'
in: Schoon Schamel Schilderachtig : De geschiedenis van de huisvesting van handwerkslieden, hoeren en huurders in de Schilderstraat te 's-Hertogenbosch (2008) 42-55

Wilt de Boer en Cor Bouwstra

'Bordelen worden prachtwoningen'
in: Schoon Schamel Schilderachtig : De geschiedenis van de huisvesting van handwerkslieden, hoeren en huurders in de Schilderstraat te 's-Hertogenbosch (2008) 84-107

T.H. Boeree

De kroniek van het geslacht Backx (Bax, Bacx, Bakx en Baks) : Een episode uit den strijd tegen Spanje
Wageningen 1943

A.J.L. van Bokhoven

'Het slot 'Groenendaal' te Schijndel'
in: De Brabantse Leeuw 2 (1953) 101-105, 117-120

Th.E.A. Bosman

''Indien de deugd op aard ook nu nog luister teelt...'. Biografische schets van Andries Hessels, diplomaat en raadsheer'
in: Brabants recht dat is ... : Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Brabant (1990) 21-34

J. Bosmans e.a.

Stadsherberg 't Pumpke : een geschiedenis
Drukkerij van Gerwen | Den Dungen 1996

H.J.H. Bossink

Het wapen van 's-Hertogenbosch
Uitgave gemeentebestuur | 's-Hertogenbosch 1980

H. Bots, I. Matthey en M. Meyer

Noordbrabantsche studenten 1550-1750, XLIV
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1979

H. Bouman

Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren : Deel 1-2
Utrecht 1844-1847

Margriet van Boven

In 't bonte uithangteken
Noordbrabants Museum | 's-Hertogenbosch 1976

Margriet van Boven, Jan van Laarhoven en Maureen Trappeniers

Noordbrabants Museum
Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting BV | Haarlem 1978 | ISBN 90-7002-417-9

Margriet van Boven e.a.

Noordbrabants Museum
Noordbrabants Museum | 's-Hertogenbosch 1978 | ISBN 90-7002-417-9

Margriet van Boven e.a.

Noordbrabants Museum : Bezoekersgids
Noordbrabants Museum | 's-Hertogenbosch 1987 | ISBN 90-7134-905-5

A.J. Brand en F.J.W. van Kan

'Het nageslacht van Willem Luutgardenz., schepen van Leiden II : Prosopografie van het geslacht Heerman ca. 1350-1530'
in: De Nederlandsche Leeuw 109 (1992) 173-207

F.A. Brekelmans, W.J. Formsma, J.P.W.A. Smit

De archieven van het gereformeerd burgerweeshuis te 's-Hertogenbosch
's-Gravenhage 1952

C. van Breugel Douglas

'De beurzenstichting van Petrus van de Water en eenige genealogische opgaven, zijn geslacht betreffende'
in: Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde 1 (1883-1884) 94-96

Pastoor Breugelmans

Gids der R.K. Norbertijner kerk te Bokhoven
s.l. mei 1956

W. v.d. Broek

'Het geslacht van Ranst en Boxtel'
in: Brabants Heem 4 (1952) 118-121

Jacques Brummans e.a.

Van Gevangenpoort tot Orthenpoort : 183 jaar huisvesting Bossche politie
Uitgeverij Sypro Media BV | Zutphen z.j.

Monique Brummans, Véronique Roelvink, Aart Vos e.a.

Bossche canon
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2010 | ISBN 90-8680-178-7

Henk Buijks

'Hoe kerkelijk Noord-Brabant onder dak kwam'
in: naar gothieken kunstzin : kerkelijke kunst en cultuur in noord-brabant in de negentiende eeuw (1979) 9-28

Jan Buiks en Renate van de Weijer

Koninklijke bezoeken aan 's-Hertogenbosch 1895 - 2006
Uitgeverij Veerhuis | Alphen aan de Maas 2007 | ISBN 90-8730-015-9

Kati Bujdosó

Dat gaat naar Den Bosch toe ... : De vier stations van 's-Hertogenbosch 1870-1998
Waanders | Zwolle 1998 | ISBN 90-4009-237-0
C

W.F. Del Campo Hartman

'Het Bossche regeeringsgeslacht Kuysten'
in: De Nederlandsche Leeuw 52 (1934) 239-246

Peter De Cauwer

Tranen van bloed
Het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629
Amsterdam 2007

Marika Ceunen

'Duurzame vrede : Verdragsoorkonden 's-Hertogenbosch-Leuven'
in: Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 11-17

Vincent Cleerdin (inleiding)

De kathedrale basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch : Mouseion-Reeks No. 7 : Deel 7
N.V. van Munsters Uitgevers Maatschappij | Amsterdam z.j.

Vincent Cleerdin

's Hertogenbosch
Gemeentebestuur 's Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1922

Vincent Cleerdin

's Hertogenbosch
Mosmans B.V. | 's-Hertogenbosch 1975

P. Concordius, O.F.M. Cap.

Gedachten in steen : De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch fotographisch gezien door Martien Coppens
N.V. Spaarkas voor belegging in R.K. Kerkelijke leeningen | Utrecht 1941

J.P.A. Coopmans

De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vóór 1629
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1964

Josephus Antonius Coppens

Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's Hertogenbosch, naar aanleiding van het katholijk Meijerijsch memorieboek van A. van Gils : Deel I-III
's-Hertogenbosch 1840-1843

Josephus Antonius Coppens

Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's Hertogenbosch, naar aanleiding van het katholijk Meijerijsch memorieboek van A. van Gils : Deel I
's-Hertogenbosch 1840-1843

Josephus Antonius Coppens

Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's Hertogenbosch, naar aanleiding van het katholijk Meijerijsch memorieboek van A. van Gils : Deel II
's-Hertogenbosch 1840-1843

Josephus Antonius Coppens

Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's Hertogenbosch, naar aanleiding van het katholijk Meijerijsch memorieboek van A. van Gils : Deel III
's-Hertogenbosch 1840-1843

Roosje Cordang

Het Oetelvertelboek : over 33 jaar Oetels die de Culturele Gein en de Geinige Cultuur hoog in het vaandel hebben staan
Reklameburo Rudolf Gras bv | 's-Hertogenbosch 1996

J.H.J. op de Coul

'Dr. L.J.W. Smit rector van het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1872-1913'
in: Gedenkboek Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch (1948) 98-145

Marlous Craane

A Medieval Conurbation?
Using Space Syntax in the Study of the Medieval Urban Network as Exemplified by the Bailiwick of ’s-Hertogenbosch, the Netherlands
Stockholm 2009

Marlous Craane

The Medieval Urban : ’Movement Economy’
Using Space Syntax in the Study of Medieval Towns as Exemplified by the Town of ’s-Hertogenbosch, the Netherlands
Stockholm 2009

Theo Cuijpers, Menno van der Laan, Jan van Oudheusden, Gerard Rooijakkers en Patrick Timmermans

Ach Lieve Tijd : 800 jaar de Meierij en de Meierijenaars
Waanders | Zwolle 1994 | ISBN 90-4000-501-x

J. Cunen

Geschiedenis van Oss
Oss 1932

Cuypers-van-Velthoven

Documents pour servir à l'histoire des troubles religieux du XVIme siècle dans le Brabant septentrional Bois-le-Duc (1566-1570)
Brussel 1858
D

John Damen

Kijk op Den Bosch
Elsevier Nederland BV | s.l. 1981 | ISBN 90-1003-739-8

I. Dekker

'Bouwsporen achter gevel Gasthuisstraat 6'
in: Bossche Bladen 2 (2008) 72-74

P.J.V. Dekkers

'Opkomst en ondergang van de Hanzebank te 's-Hertogenbosch'
in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 9 (1992) 44-77

Govert Derix

Dirk Jan Postel : Town Hall and Transparency
Kraaijvanger · Urbis | Rotterdam z.j. | ISBN 90-8096-171-x

Govert Derix

Bolero! : De nieuwe logica van de gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 2004 | ISBN 90-7746-704-1

Brecht Deseure

'Ten respecte van de eerlijcke compagnie' : Maatschappelijke plaatsbepaling van de herberg te 's-Hertogenbosch in een periode van sociale transformatie (1650-1800)
s.l. 2007

G.C.M. van Dijck

Geschiedenis van de Illustere Lieve Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch 1318-1973
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1973

G.C.M. van Dijck

De Bossche optimaten : Geschiedenis van de Illustere Lieve Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch, 1318-1973, XXVII
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1973

G.C.M. van Dijck

'Hediart en Derkennes : Architecten van de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, ca. 1516-1607'
in: De Brabantse Leeuw 46 (1997) 96-102

G.C.M. van Dijck

'De naam Hylocomius ontcijferd'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 95-98

G.C.M. van Dijck

'Peter van Os ontmaskerd. Het drieluik van Boston'
in: De Brabantse Leeuw 47 (1998) 116-124

G.C.M. van Dijck

Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch : De feiten : familie, vrienden en opdrachtgevers ca. 1400 - ca. 1635
Europese Bibliotheek | Zaltbommel 2001 | ISBN 90-2882-687-4

G.C.M. van Dijck

De Bossche Loterij 1562-1564
Sermoyer, France 2003

L. van Dijck

'Meester Martinus Grevius, een kleine Bossche humanist, ca. 1485 - juli 1562'
in: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer (1980) 64-81

Harriën van Dijk

'Ouder dan de gevels doen vermoeden : Bouwhistorisch onderzoek van Schilderstraat 3-13'
in: Schoon Schamel Schilderachtig : De geschiedenis van de huisvesting van handwerkslieden, hoeren en huurders in de Schilderstraat te 's-Hertogenbosch (2008) 70-83

Jan van Dijk

Rond de Geerlingse brug
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1994 | ISBN 90-7070-615-6

A. van der Does de Willebois

Studiebeurzen : Beurzenstichtingen voor de stad en voormalige meierij van 's-Hertogenbosch : Deel I-IV
's-Hertogenbosch 1904-1906

V.M. van Dongen

'Het Gildewezen : Oorsprong, ontwikkeling en ondergang'
in: Bossche Bouwstenen III (1980) 3-17

G.J.J.F.M. Dorenbosch en Kees Spierings

's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 1
Europese Bibliotheek | Zaltbommel 1970 | ISBN 90-2883-149-5

G.J.J.F.M. Dorenbosch en J.A.M. Roelands

's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
Europese Bibliotheek | Zaltbommel 1975

A. van Drunen

'De sigarenfrabriek Goulmy en Baar te 's-Hertogenbosch'
in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 80 3 (1981) 135-144

A. van Drunen

's-Hertogenbosch van straet tot stroom
Waanders - Rijksdienst voor de Monumentenzorg | Zwolle - Zeist 2006 | ISBN 90-4008-846-2

Maarten Duijvendak

Rooms, rijk of regentesk
's-Hertogenbosch 1990 | ISBN 90-7081-439-0

Paul van Dun

Inventaris Bokhoven : Inventaris van het archief van het dorpsbestuur en de schepenbank van Bokhoven 1555-1821
Stadsarchief 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1992

Paul van Dun

Acht eeuwen uit 'n goei vat : De bier- en brouwerijgeschedenis van 's-Hertogenbosch en omgeving
Heineken Brouwerij 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1998 | ISBN 90-9011-688-5

Dieter R. Duncker en Helmut Weiss

Het hertogdom Brabant in kaart en prent : zijn vier kwartieren Leuven - Brussel - Antwerpen - 's-Hertogenbosch
Lannoo - Tielt en Fibula-Van Dishoeck | Bussum 1983 | ISBN 90-2091-135-x

J. van Duuren

'Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Coenen met het molenijzer'
in: De Wapenheraut 5 (1901) 57-65
E

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd 1794-1814
Dekker & Van de Vegt N.V. | Nijmegen - Utrecht 1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne

's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd : aspecten van het economisch en sociaal leven na 1850
N.V. Centrale Drukkerij | Nijmegen 1960

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

Bestaan en bedrijvigheid : aspecten van het sociaal en economisch leven in stad en meierij van 's-Hertogenbosch 1750-1850, XXXII
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1975

F.H.J.M. van den Eerenbeemt

30 jaar Godshuizen 1950 - 1980 : In gesprek met F.H.J.M. van Eerenbeemt, scheidend voorzitter
Bestuur van de Godshuizen 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1980

Jeroen van den Eijnde en René Kok

'Nog dit jaar Leuven-kermis? : Belgen in Konzentrationlager Hertogenbusch 1934-1944'
in: Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 131-149

A. van den Elzen

Wel gestorven, niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen
Eigen beheer | Rosmalen 1996 | ISBN 90-9009-561-6
F

R.M.M.Sj. Feringa

'Enkele aantekeningen over de ekonomische betekenis van de ambachtsgilden'
in: Bossche Bouwstenen III (1980) 48-61

H.F. Fijnje

Vervolg op de geschiedkundige beschrijving der Overlaten in de Provincie Noordbrabant
Provinciaal genootschap van Kunsten en Wetenschappen | 's-Hertogenbosch 1853

Joannes Franciscus Foppens

Oudheden en gestichten van de bisschoppelyke stadt en meyerye van 's Hertogenbosch
Willem Boot | Leiden 1749

W.J. Formsma

De archieven van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen en der Leen- en Tolkamer in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch
Ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen | 's-Gravenhage 1949

W.J. Formsma

'Het kasboek van Jaspar van Bell, koopman te 's-Hertogenbosch, 1564-1568'
in: Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw : Het kasboek van Jaspar van Bell 1564-1568 (1962) 59-112

J.J.M. Franssen

De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw, 1e stuk, XXXIII
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1976

J.J.M. Franssen

De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw, 2e stuk, XXXIV
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1976

Coen Free

Luister naar de tranen : De Tweede Wereldoorlog in Bossche verhalen, gedichten, herinneringen
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1995 | ISBN 90-7070-616-4

Coen Free

Willem van Oranje, 's-Hertogenbosch en de dichter van het Wilhelmus
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1997 | ISBN 90-7070-618-0

A.M. Frenken

Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten
's-Hertogenbosch 1918
G

F.J. van Gaal

Socialisme en zelfstandige arbeidsbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 : Over organisatie en mentaliteit
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1989 | ISBN 90-7064-131-3

Frans van Gaal

Een monumentaal oorlogsverhaal : De Meierij tussen 1939 en 1945 in ruim 100 gedenktekens
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2003 | ISBN 90-7070-653-9

Frans van Gaal e.a.

De Muntel II (1920 - 2004) : 'Toen de straat nog je wereld was'
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2004 | ISBN 90-7772-105-3

Frans van Gaal

'Over sigaren en sigaretten : Bosch en Leuvens ondernemerschap'
in: Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 109-117

Frans van Gaal en Hans van Kasteren

Een doorlopende leerweg
Frederik Hendrik College 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 2004 | ISBN 90-9017-853-8

Frans van Gaal en Peter Verhagen

's-Hertogenbosch binnen de Veste; een historische verkenningstocht
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2001 | ISBN 90-7070-631-8

Louis Prosper Gachard

Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas; Publ. d'après les originaux conservés dans les archives royales de Simancas; Préc. d'une notice historique et descriptive de ce célèbre dépot et d'un rapport A.M. le ministre de l'intérieur
s.l. 1861

B. van Geel

Paleobotanisch onderzoek van organische afzettingen uit De Groote Wielen, een vindplaats van botten van zoogdieren uit de laatste ijstijd bij 's-Hertogenbosch
Amsterdam 2006

Gemeente 's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch monumentenstad
Folder Gemeente 's-Hertogenbosch | s.l. z.j.

Gemeente 's-Hertogenbosch

Adres-lijst van 's-Hertogenbosch en omstreken
W.C. van Heusden | 's-Hertogenbosch 1865

Gemeente 's-Hertogenbosch

Adresboek der stad 's-Hertogenbosch 1875-1876 met suplement veranderingen en verbeteringen
J. Klaassens | 's-Hertogenbosch 1875

Gemeente 's-Hertogenbosch

Adresboek 1894-1895
P. Stokvis & Zoon | 's-Hertogenbosch 1895

Gemeente 's-Hertogenbosch

Adresboek der gemeente 's-Hertogenbosch 1908-1909 met jaarboekje voor Noord-Brabant
P. Stokvis & Zoon | 's-Hertogenbosch 1908

Gemeente 's-Hertogenbosch

Adresboek der gemeente 's-Hertogenbosch 1910-1911 met jaarboekje voor Noord-Brabant
P. Stokvis & Zoon | 's-Hertogenbosch 1910

Gemeente 's-Hertogenbosch

Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928 bewerkt volgens officieele gegevens
Boekdrukkerij en binderij P. Stokvis en Zoon | 's-Hertogenbosch 1928

Gemeente 's-Hertogenbosch

Officieel adresboek van 's-Hertogenbosch 1943 : Bewerkt volgens gegevens verstrekt door het gemeentebestuur der gemeente 's-Hertogenbosch en door de Kamer van Koophandel en fabrieken Noord-Brabant, kantoor 's-Hertogenbosch
N.V. Zuid-Nederlandsche Drukkerij | 's-Hertogenbosch 1943

Gemeente 's-Hertogenbosch

Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch 1948. No. 24
Alphabetische lijst van straten, wegen, parken, pleinen, bruggen, openbare- en andere belangrijke gebouwen, gestichten, kerken, kloosters en instellingen in de Gemeente 's-Hertogenbosch, met aanduiding der ligging op de bijbehorende kaart
's-Hertogenbosch 1948

R. van Genabeek

'Brokstukken van een glasblazerij'
in: Westerheem 57 5 (2008) 287-293

Luc van Gent

October 1944 : Den Bosch : Bevochten en bevrijd
Waanders - Adr. Heinen | Zwolle - 's-Hertogenbosch 1989 | ISBN 90-6630-192-9

Juc van Gent en Kees van den Oord

De uren gaan voorbij ... : Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1918-1948 : Herinneringen van oud-leerlingen aan hun middelbare schooltijd
Histordia | 's-Hertogenbosch 1998 | ISBN 90-7471-108-1

Luc van Gent

Ooggetuigen in het licht van 2000
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1999 | ISBN 90-7070-625-3

Luc van Gent

October 1944 Den Bosch West bevochten : Maar later bevrijd
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2001 | ISBN 90-7070-636-9

Broeder Gentilis van Loon ofm Cap

Een Eeuw Kapucijnen in 's-Hertogenbosch : Leven en werken van de Bossche Kapucijnen gedurende de laatste honderd jaar (28 augustus 1898 - 28 augustus 1998)
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1998 | ISBN 90-7070-621-0

Broeder Gentilis van Loon ofm Cap

Een Eeuw Kapucijnen in 's-Hertogenbosch
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1998 | ISBN 90-7070-621-0

P. Gerlach

'Jeronimus van Aken alias Bosch en Onze Lieve Vrouwe Broederschap'
in: Jheronimus Bosch Bijdragen (1967) 48-60

P. Gerlachus

De Minderbroeders-Capucijnen in 's-Hertogenbosch 1611-1935
's-Hertogenbosch 1935

P.A.M. Geurts

De Nederlandse Opstand in pamfletten 1566-1584
Utrecht 1983

Antonius van Gils, Jakob van Gils

Katholyk Meyerysch memorieboek, behelzende de oprigting van het bisdom van 's Hertogenbosch
's Bosch 1819

B. Glasius

Godgeleerd Nederland, biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
's-Hertogenbosch 1851-1856

R. Glaudemans en G. van Tussenbroek

De Moerasdraak : Achthonderd jaar Bossche vestingwerken
Waanders - Adr. Heinen | Zwolle - 's-Hertogenbosch 1999 | ISBN 90-4009-382-2

P. Glebbeek

De kerkfabriek van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : De instelling, haar inkomsten en uitgaven tot 1629
Onuitgegeven doctoraalscriptie | Amsterdam 1995

Th.E. van Goor

Beschryvinghe der stadt en land van Breda
Den Haag 1749

J. ter Gouw

Geschiedenis van Amsterdam : Deel IV
Amsterdam 1884

F.G.G. Govers

Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901, XXV
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1972

Frans Govers

Het Gewoel der Affaires : Momenten uit 250 jaar F. van Lanschot Bankiers nv
F. van Lanschot Bankiers | 's-Hertogenbosch 1987

Frans Govers

De polsslag van de tijd
F. van Lanschot Bankiers | 's-Hertogenbosch 1997

Klaas de Graaff

De polsslag van het kwaad : Tweehonderd jaar gevangen in Den Bosch
Uitgeverij Tilia Levis | Den Dungen 2008 | ISBN 90-7163-303-4

M.B. Grotens-Kos

Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch
s.l. 1988

C.J. Gudde

Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch
Drukkerij Taxandria N.V. | 's-Hertogenbosch 1958

Gerard van Gurp

'Bossche migranten tussen 1579-1629'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 4 (1996) 41-53

G.J. van Gurp

Migranten tussen uitwijking en reductie : 's-Hertogenbosch 1579-1629
Onuitgegeven doctoraalscriptie | Utrecht 1996
H

E. et E. Haag

La France Protestante
Paris 1846-1856, 2e éd. 1877-1888

M. de Haas

Bossche Scholen van 1629 tot 1795
's-Hertogenbosch 1926

H. van Haaster

Archeobotanica uit 's-Hertogenbosch : Milieuomstandigheden, bewoningsgeschiedenis en economische ontwikkelingen in en rond een (post)middeleeuwse stad
Amsterdam 2003

R.C. Hage

'het Algemeen Rijksarchief te Brussel'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 62-63

Jan Hagen

'Willem Oosthoudt : bewoner van Rippens' verbeterhuis'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 100-102

Jord Hanus

It’s all About the Money : Societal Mobility and Mobility Strategies in Sixteenth-Century ‘s-Hertogenbosch
Antwerpen 2007

Jord Hanus

Mapping Sixteenth-Century ‘s-Hertogenbosch : Towards a Spatial Analysis of Urban Social Structures
Antwerpen 2008

Jord Hanus

'Een efficiënte pre-industriële kapitaalmarkt? : Het vroeg zestiende-eeuwse ’s-Hertogenbosch als voorbeeld'
in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 3 (2009) 82-113

J. Heeren

'Het Massereelshuis te 's-Hertogenbosch'
in: Taxandria 22 (1915) 65-73

J.J.M. Heeren

'Het recht van de gruit der heren van Helmond'
in: 44 (1937) 245-269

Peter Jan van der Heijden (inleiding)

Bossche Monumenten in Beeld
Merlijn boekhandel/uitgeverij | 's-Hertogenbosch 1975

Peter-Jan van der Heijden

''s-Hertogenbosch binnen de wallen'
in: Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 (1979) 36-41

Peter-Jan van der Heijden

Dagboek 1629
Brabants Dagblad | 's-Hertogenbosch 1979

Peter-Jan van der Heijden

'De Bossche goud- en zilversmeden'
in: Bossche Bouwstenen III (1980) 114-125

Peter-Jan van der Heijden en Henny Molhuysen

Kroniek van 's-Hertogenbosch
Uitgeverij Hecht b.v. | 's-Hertogenbosch 1981 | ISBN 90-7038-406

Peter Jan van der Heijden e.a.

Het Gulden Vlies : 's-Hertogenbosch ten tijde van het 14e Kapittel van het Gulden Vlies, 1481
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1981

Peter-Jan van der Heijden e.a.

Historische Maquette 's-Hertogenbosch Stad & Vesting
Noordbrabants Museum | 's-Hertogenbosch 1985 | ISBN 90-7134-901-2

Peter-Jan van der Heijden

Bossche Bronnen : Een selectie uit het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch
Gemeente 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1991 | ISBN 90-7402-801-2

Jan-Peter van der Heijden e.a.

Ach Lieve Tijd : 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren
Waanders | Zwolle 1994 | ISBN 90-6630-649-4

Peter-Jan van der Heijden e.a.

Sint-Janslyceum 75 jaar : 1918 1993
Sint-Janslyceum | 's-Hertogenbosch 1994

Peter-Jan van der Heijden

Dagboek 1629 : Ooggetuigen van hét beleg van 's-Hertogenbosch
Adr. Heinen - Stichting ABC | 's-Hertogenbosch 2004 | ISBN 90-7070-696-2

Nel van der Heijden Rogier

Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum
Het Bossche Prentenmuseum | 's-Hertogenbosch 2007 | ISBN 90-8092-872-5

Jo Hendriks en Jan Masselink

's-Hertogenbosch in de kaart gekeken
Het Bossche Prentenmuseum | 's-Hertogenbosch 2005 | ISBN 90-9019-968-3

Henk Henkes

Historisch 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 2011

H. Hens †, H. van Bavel, G.C.M. van Dijck en J.H.M. Frantzen

Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1978

C.R. Hermans

Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848
Amsterdam 1852

F.C. van Heurn

Gedocumenteerde afstammingsstaat van het geslacht Van Heurn, 1960-1964
s.l. z.j.

Johan Hendrik van Heurn

Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant : Deel I-IV
Utrecht 1776-1778

Johan Hendrik van Heurn

Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant : Deel I
Utrecht 1776-1778

Johan Hendrik van Heurn

Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant : Deel II
Utrecht 1776-1778

Johan Hendrik van Heurn

Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant : Deel II
Utrecht 1776-1778

Johan Hendrik van Heurn

Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant : Deel IV
Utrecht 1776-1778

N.H.L. van den Heuvel

De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629 : Rechtsbronnen van het bedrijfsleven en het gildewezen
Utrecht 1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629
Academisch proefschrift | Utrecht 1946

W. van der Heyden

De Wamberg te Berlicum. Het landgoed en zijn eigenaren.
Berlicum 1987

H. Hezemans

Twee Bosschenaren
s.l. 1953

H. Hezemans

De Gebroeders Hezenmans
Drukkerij Vorsselmans B.V. | Zundert 1978

J.C.A. Hezenmans

De St. Jans-kerk te 's Hertogenbosch en hare geschiedenis
G. Mosmans | 's Hertogenbosch 1866

J.C.A. Hezenmans

'Twee levensdagen van Leonardus van Vechel'
in: Dietsche Warande 10 (1874) 197-210

J.C.A. Hezenmans

De Commanderij der Duitsche Orde te Vucht
's-Hertogenbosch 1887

J.C.A. Hezenmans

'Familie-papieren van den H. Leonardus van Vechel'
in: De Katholiek 96 (1889) 121-138

J.C.A. Hezenmans

's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798
's-Hertogenbosch 1899

J.C.A. Hezenmans

'De Commanderij der Duitse Orde te Vucht en de St. Antoniuskapel te 's-Hertogenbosch'
in: Taxandria 16 (1909)

Toon van Hoek

BrabantWonenWandeling : Een wandeltocht langs monumenten van BrabantWonen in de binnenstad van 's-Hertogenbosch
Stichting BrabantWonen | 's-Hertogenbosch 2008

Roel Hoekstra

'Iconografische aspecten van het werk van Antoon Derkinderen'
in: Antoon Derkinderen 1859-1925 (1980) 37-50

J.A.M. Hoekx

'De Bossche ambachtsgilden na 1629 : Globaal overzicht van de economische situatie tot aan de Bataafse Tijd'
in: Bossche Bouwstenen III (1980) 95-111

J.A.M. Hoekx, R.H.A. van de Laar e.a.

De Aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament te 's-Hertogenbosch, 1480-1980 : met inventarissen van de archieven der Broederschap, 1495-1975
Broederschap | 's-Hertogenbosch 1980

J.A.M. Hoekx

'De totstandkoming van het huidige stadhuis in de 17e eeuw'
in: Bossche Bouwstenen V (1982) 18-36

J.A.M. Hoekx, G. Hopstaken, A.M. van Lith-Drooglever Fortuijn en J.G.M. Sanders

Kroniek van Molius : Een zestiende-eeuwse Bossche priester over de geschiedenis van zijn stad
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1992 | ISBN 90-7070-675-x

J.A.M. Hoekx, G. Hopstaken, A.M. van Lith-Drooglever Fortuijn en J.G.M. Sanders

Vruchten van de goede en de slechte boom : Herman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581)
Uitgeverij Tilia Levis | Den Dungen 2008 | ISBN 90-8098-729-6

F.A. Holleman

Dirk van Assendelft, schout van Breda, en de zijnen
Zutphen 1953

P. Hollenberg

''s-Hertogenbosch als perscentrum'
in: Varia Historica Brabantica IV (1975) 165-238

J.P.C.M. van Hoof en W. Klinkert

's-Hertogenbosch en Vught : Een militair verleden
Sectie Militaire Geschiedenis | 's-Gravenhage 1993 | ISBN 90-7067-734-2

Theo Hoogbergen

Marius de Leeuw : kunstenaar 1915 - 2000 : over leven en werk
Waanders - De Boschboom | Zwolle - 's-Hertogenbosch 2005 | ISBN 90-4009-121-8

Theo Hoogbergen en Maurice Ackermans

Kloosters en religieus leven : Historie met toekomst
Adr. Heinen - De Boschboom - Stichting ABC | 's-Hertogenbosch 2002 | ISBN 90-7070-649-0

Theo Hoogbergen & Kees van den Oord

'Twee wereldberoende Bossche scholieren : Erasmus en Mercator, wetenschappers te Leuven'
in: Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 29-37

Theo Hoogbergen & Kees van den Oord

'Bossche hoop in bange dagen : De universiteit van Leuven 1425-1797'
in: Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 59-71

Theo Hoogbergen & Kees van den Oord

'Bosch seminairie of universiteit? : Colleges in Leuven'
in: Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 73-83

Theo Hoogbergen en Kees van den Oord

Eeuwenlang verbonden
750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch
Wolfaert Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2012 | ISBN 94-6190-775-2

G.J. Hoogewerff

'Arnoldus Arlenius Peraxylus (Arnout van Eyndhouts, van Aarle), een Brabantsch humanist'
in: Medeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 2e reeks 1 (1931) 117-144

D. Hoogma en A. Steketee

's-Hertogenbosch Waterstad : Een historische waterstaatkundige verkenning
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1996 | ISBN 90-7070-617-2

Jantine Hos

Mysterieuze middeleeuwse mestkuilen : Archeobotanisch onderzoek naar tuinbouwmethoden in de Late Middeleeuwen in stedelijke context
Universiteit Leiden | Den Haag 2015

W. Hupperetz

'De Loet 's-Hertogenbosch : 650 jaar stedelijke geschiedenis by J. van Oudheusden'
in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 26 (2009) 256-257
I

Willem Iven, Jan Bogaerts en Theo van Gerwen

Schutters Gilden in Noord-Brabant
Uitgeverij Helmond | Helmond 1983 | ISBN 90-2528-610-0
J

B.C.M. Jacobs

'De politieke rol van de ambachtsgilden'
in: Bossche Bouwstenen III (1980) 80-94

B.C.M. Jacobs

Justitie en Politie in 's-Hertogenbosch voor 1629
Van Gorcum | Assen / Maastricht 1986 | ISBN 90-2322-212-1

Arnoud Jansen

''Rijk aan glans en goud', de kerkelijke edelsmeedkunst : I. Het bisdom 's-Hertogenbosch'
in: naar gothieken kunstzin : kerkelijke kunst en cultuur in noord-brabant in de negentiende eeuw (1979) 83-85

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins

'Arbeyd sere voert tot eere' : Hendrik van der Geld, de neogotiek en de Brabantse beeldhouwkunst, LXXX
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1989

F.L. Jansen

Kledinghandel in transitie : Een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch : oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf 'A.F. Jansen' 1889-1987, LXXXVIII
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1991

H.L. Janssen

Van Bos tot Stad : Opgravingen in 's-Hertogenbosch
Gemeente 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1983 | ISBN 90-9000-531-5

Hans L. Janssen

'Woontoren en muntschat Achter het Verguld Harnas'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 21-22

H.L. Janssen

'''s-Hertogenbosch, een novum oppidum in de Meierij ca. 1200-1350'
in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 10 (2007)

Guido Jochems en Kees van den Oord

De school met blauw en geel ... : Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1948-1998 : Herinneringen aan drie schoolgebouwen en vier rectoren
Histordia | 's-Hertogenbosch 1998 | ISBN 90-7471-110-3

J.W.M. Jongmans

Coudewater 1870 - 1990 : Een korte historie
Commissie Historie Coudewater | Rosmalen 1995

Nico Jurgens

'Molenwandeling over de stadswal (3)'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 23-27

Nico Jurgens

'Molenwandeling over de stadswal (4, slot)'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 64-72

A.J.W.M. Jurgens, J.M.P. van Oorschot

Justitie gewogen : Het Paleis van Justitie en de rechtsgang te 's-Hertogenbosch 1922-1998
Arrondissement 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1998 | ISBN 90-9012-431-4

W.J.F. Juten

'Simon Pelgrom en het klooster 'Porta Coeli' 1539-1572'
in: Taxandria 2 (1895) 252-262, 287-295

W.J.F. Juten

'De H. Leonardus van Vechel'
in: Taxandria 10 (1903) 254-263

W.J.F. Juten

'Aanvullingen en verbeteringen der genealogie van de Water'
in: Taxandria 19 (1912) 167-169

W.J.F. Juten

'Van Achelen'
in: Taxandria 20 (1913) 193-206

W.J.F. Juten

'Van Eyck'
in: Taxandria 27 (1920) 66-70

G.C.A. Juten

'Genealogische fragmenten: Masschereel'
in: Taxandria 42 (1935) 153-155
K

Ton Kappelhof

Armenzorg in Den Bosch : De Negen Blokken 1350-1810
Stichting Matrijs | Utrecht 1983 | ISBN 90-7048-209-6

Ton Kappelhof

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een bijzondere broederschap
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap | 's-Hertogenbosch 1985

A.C.M. Kappelhof

De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730), LXIX
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1986

A.C.M. Kappelhof

Het protestants ziekenhuis Willem-Alexander te 's-Hertogenbosch 1914-1989 : De geschiedenis van een protestants bolwerk in het zuiden
Stichting Het Protestants Ziekenhuis Willem-Alexander | 's-Hertogenbosch 1989 | ISBN 90-9002-916-8

A.C.M. Kappelhof

Reinier van Arkel 1442-1992 : De geschiedenis van het oudste psychiatrische ziekenhuis van Nederland
Psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel | 's-Hertogenbosch 1992 | ISBN 90-8009-111-1

Ton Kappelhof

'Geen centralisatie van de armenzorg (1532)'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 4 (1996) 54-55

A.C.M. Kappelhof

Oud en nieuw tesaam : De geschiedenis van de ziekenhuisapotheken van 's-Hertogenbosch 1780 - 1998
Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant | 's-Hertogenbosch 1997 | ISBN 90-9011-123

Ton Kappelhof

'Het begin van de krotopruiming (1897)'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 106-108

Ton Kappelhof

'De 'Sieb', het oudste Bossche industrieterrein'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 146-148

A.C.M. Kappelhof

Een groot hart voor kleine mensen : Kindergeneeskunde in 's-Hertogenbosch 1383 -2000
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1999 | ISBN 90-9013-221-x

Ton Kappelhof

'De stedelijke financiën van 's-Hertogenbosch en Breda onder de Republiek : Aspecten van het financieel-economische beleid van twee steden in de periferie'
in: Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 3 (2006) 96-117

Harrie Kapteijns en Jan van Sleeuwen

's-Hertogenbosch : Onder de ogen en bogen van de Sint-Jan
Lecturis bv | Eindhoven 1984 | ISBN 90-7010-824-0

Jan Kersten

"Oeteldonk ik hou van jou!" : Kijk-lees-rijmboek bij gelegenheid van het 99-jarig bestaan van Oeteldonk
Uitgeverij Hecht | 's-Hertogenbosch 1980 | ISBN 90-7038-404-3

Hans Kessens

Kijk op de binnenstad : verkorte en vereenvoudigde uitgave van het rapport : een integraal binenstadsbeleid
Studiegroep | 's-Hertogenbosch 1972

F. Ketner (ed.)

Album promotorum qui inde ab anno MDCXXXVI usque ad annum MDCCXVum in Academia Rheno-Trajectina gradum doctoratus adepti sunt
Utrecht 1936

Han Keur

Kroniek van het kerkgebouw Bethel 's-Hertogenbosch
Uitgave in eigen beheer | 's-Hertogenbosch 2006 | ISBN 90-8539-622-0

H. Keussen

Die Matrikel der Universität Köln : Deel II-III
Bonn 1919-1931

J.B. Kist

'Iets over de belegering van 's-Hertogenbosch in 1629'
in: Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 (1979) 25-29

Olv Klijn en Joks Janssen

10 x Den Bosch : Tien perspectieven op een middelgrote stad
NAi Uitgevers | Rotterdam 2008 | ISBN 90-5662-647-1

W.H.Th. Knippenberg (inleiding)

Het Bisschoppelijk Museum van 's-Hertogenbosch 1933-1963
's-Hertogenbosch 1963

L.J.P. Knoops

De Militaire Wielrijders : Het ontstaan en verdwijnen van twee roemruchte regimenten
Stichting Militaire Wielrijders | s.l. 1995

A.M. Koldeweij e.a.

Zilver uit 's-Hertogenbosch
Noordbrabants Museum | 's-Hertogenbosch 1985

A. M. Koldeweij

In Buscoducis 1450 1629
Noordbrabants Museum - SDU | 's-Hertogenbosch - Maarssen 's-Gravenhage 1990 | ISBN 90-6179-084-0

J.W. Koopmans

De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588
Den Haag 1990

Marije Kos

Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch
Doctoraalscriptie van Marije Kos, Instituut Kunstgeschiedenis van de Faculteit der Letteren aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen 1988 | ISBN 90-7731-205-6

Paul Kriele

Promotieboekje ORVA
Uitgeverij Bastion Oranje | 's-Hertogenbosch 1983

Paul Kriele

Historisch Jaaroverzicht ORVA
Uitgeverij Bastion Oranje | 's-Hertogenbosch 1985

Paul Kriele

Ge kunt me nog meer vertelle ...
Boekhandel Mosmans | 's-Hertogenbosch 1989

Paul Kriele en Aart van Woensel

Stadsgezichten : een Bosch album
Boekhandel Mosmans | 's-Hertogenbosch 1990 | ISBN 90-8005-211-6

Paul Kriele

De Gruyter's Snoepje van de Week
Uitgeverij Bastion Oranje | 's-Hertogenbosch 1992 | ISBN 90-8005-213-0

Paul Kriele

Tommies D-day
Uitgeverij Bastion Oranje | 's-Hertogenbosch 1994

Paul Kriele

Den Heijman
Uitgeverij Bastion Oranje | 's-Hertogenbosch 1997

Paul Kriele

Zestig jaar Pius X- school
Uitgeverij Bastion Oranje | 's-Hertogenbosch 1997

Paul Kriele

Verdwenen Stadsgezichten en nog zeventig anderen
Bastion Oranje | 's-Hertogenbosch 1998

Paul Kriele

Vriendenboek 'Joep Chappin'
Uitgeverij Bastion Oranje | 's-Hertogenbosch 2000 | ISBN 90-8005-216-7

Paul Kriele

Brabants Vast Goed-affaire
Uitgeverij Bastion Oranje | 's-Hertogenbosch 2011

Paul Kriele

Ruim 50 jaar Bossche bisschop Jan Bluyssen
Uitgeverij Bastion Oranje | 's-Hertogenbosch 2013 | ISBN 90-8005-218-5

Paul Kriele

Oorlogsdagboek Jan Bluyssen 1944
Uitgeverij Bastion Oranje | 's-Hertogenbosch 2014 | ISBN 90-8005-217-8

Ineke Kuyer

Meimaand - Monumentenmaand
Uitgave van het comité "Den Bosch in mei" | 's-Hertogenbosch 1978

Ineke Kuyer m.m.v. Ton Kappelhof

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken
Het Bossche Prentenmuseum | 's-Hertogenbosch 2001 | ISBN 90-9014-795-0

P.Th.J. Kuyer

'Enige beschouwingen met betrekking tot het oudste stadsrecht van 's-Hertogenbosch'
in: Varia Historica Brabantica III (1969)

P.Th.J. Kuyer

Rondom en in het Gouvernement
L.C.G. Malmberg | 's-Hertogenbosch 1973 | ISBN 90-2086-222-7

P.Th.J. Kuyer

'De interne organisatie der ambachtsgilden'
in: Bossche Bouwstenen III (1980) 18-47

P.T.J. Kuyer, gemeentearchivaris

Een 'militaire' wandeling door 's-Hertogenbosch
Gemeentebestuur 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1980

P.Th.J. Kuyer

's-Hertogenbosch : stad in het hertogdom Brabant ca. 1185 - 1629
Waanders - Stadsarchief - Adr. Heinen | Zwolle - 's-Hertogenbosch 2000 | ISBN 90-4009-514-0

H. Kuyper

Het Gouvernementsgebouw van Noord-Brabant
N.V. Zuid-Nederlandsche Drukkerij | 's-Hertogenbosch 1949
L

Hans van der Laan en Frans Koeman

Bouwen in de stad : 10 jaar nieuwbouw in de binnenstad van Den Bosch
Stichting Bouwkunst 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1985

R. van de Laar

'De stadscomme in de Sint Janskerk'
in: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer (1980) 137-154

Jan van Laarhoven

Naar Gothieken Kunstzin : Kerkelijke Kunst en Cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw
Noordbrabants Museum | 's-Hertogenbosch 1979

Henk de Laat

'Kerkelijke en religieuze schilderkunst'
in: naar gothieken kunstzin : kerkelijke kunst en cultuur in noord-brabant in de negentiende eeuw (1979) 71-82

Nelleke de Laat, Cor Swanenberg en Cornelis Verhoeven

Den Bosch van binnen en van buiten
Van Spijk B.V. | Venlo 1984 | ISBN 90-6216-162-6

Nelleke de Laat e.a

Hart voor de Sint-Jan
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2001 | ISBN 90-7070-644-9

Veerle De Laet

'Schilderijenconsumptie in de marge van de republiek : Smaak en voorkeur in het Bossche interieur van de zeventiende en achttiende eeuw'
in: Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 4 (2006) 37-63

F.J. van Lanschot e.a.

De St. Janskerk te 's Hertogenbosch door vrienden van het bouwwerk met teekeningen van Huib Luns
Gebrs, Van Aelst | Maastricht 1929

F. van Lanschot

De balans van 225 jaar
's-Hertogenbosch 1962

Marius de Leeuw e.a.

Marius de Leeuw : vrij en toegepast werk, 1945 tot 1980
Noordbrabants Museum | 's-Hertogenbosch 1982

Wies van Leeuwen

'Tot sieraad der omgeving : Het kerkelijk bouwbedrijf van 1795 tot 1913'
in: naar gothieken kunstzin : kerkelijke kunst en cultuur in noord-brabant in de negentiende eeuw (1979) 29-48

Henk H.M. van der Linden

'De Groote Oorlog : Leuvense vluchtelingen in 's-Hertogenbosch'
in: Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 119-129

A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn

'De stad 's-Hertogenbosch en haar verhouding tot het landsheerlijk gezag ca. 1740 - ca. 1500'
in: Varia Historica Brabantica V (1976) 55-119

A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn, J.G.M. Sanders en G.A.M. van Synghel ed.

Kroniek van Peter van Os : Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523
Den Haag 1997

M.N. van Loon

'De eerste generaties van de familie Van den Molengrave alias van Loon'
in: De Nederlandsche Leeuw 113 (1996) 303-310

Jacques Luyckx e.a.

Koorzang in de Sint-Janskathedraal
Scola Cantorum | 's-Hertogenbosch 2005

Jacques Luyckx

'Grote verwantschap : Oud-burgemeester Alfred Vansina'
in: Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 151-159
M

L. van de Meerendonk

'De wereld van de kloosters in Noord-Brabant tot omstreeks 1800'
in: Kloosters in Brabant (1977) 3-18

Hans Meester

'Een nieuwe afdeling 'Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten''
in: 6 (1998) 47-49

G.A. Meijer

Chronicon conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia Monasterii Worcumiensis
s.l. 1908

Jack Meijers e.a.


Hogeschool 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1993 | ISBN 90-5315-020-x

Wigger Meindersma

De Gereformeerde Gemeente te 's-Hertogenbosch. 1629-1635.
H.J. van de Garde & Co. | Zaltbommel 1909

J.Th.M. Melssen

'Manuaal van Henrick Bloeymans, heer van Helvoirt'
in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 27 (1973) 233-236

J.Th.M. Melssen

'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen'
in: De Brabantse Leeuw 23 (1974) 141-173

J.Th.M. Melssen

'Een Eindhovense familie gedurende anderhalve eeuw'
in: De Brabantse Leeuw 24 (1975) 141-173

J.Th.M. Melssen

'Een Bossche familie zwermt uit... De familie Pelgrom (van Driel)'
in: De Brabantse Leeuw 26 (1977) 97-139

P.A.N.S. van Meurs

De ridderschap van het kwartier van Nijmegen
Den Haag 1899

G.A. Meyer

De predikheeren te 's-Hertogenbosch 1296-1770: een bijdrage tot de geschiedenis van het katholieke Noord-Brabant
Nijmegen 1897

L. van Miert

'Pater Franciscus Dachverlies, de eerste Bossche Jezuiet en de opkomst van het Keulsche Driekronen-College'
in: Studiën 66 (1906) 263-298

L. van Miert

'De Bossche schepen jonker Johan van Campen. Aanteekeningen uit een oud kerkboek.'
in: Taxandria 14 (1907) 198-203

J.C.M. Mikkers

Inventaris Rosmalen : Inventaris van het archief van de gemeente Rosmalen 1811 - 1932 (1939)
Stadsarchief 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1996

P.C. Molhuysen en P.J. Blok

Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek : Deel 1-10
A.W. Sijthoff's Uitgevers-Maatschappij | Leiden 1911-1937

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel

Henny Molhuysen

Oe gotte kèk daor : Rondkijken in 's-Hertogenbosch
Histordia | Vlijmen 1994 | ISBN 90-7471-104-9

P.C. Molhuysen

Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit
's-Gravenhage 1919-1924

A.R.M. Mommers

Brabant van Generaliteitsland tot Gewest : Deel I-II
Dekker & van de Vegt N.V. | Nijmegen 1953

Charles de Mooij

Eindelyk uit d'Onderdrukking : Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814
Waanders | Zwolle 1988 | ISBN 90-6630-164-3

Van de Mortel

'Oude Bossche recepten uit de jaren 1650-1670'
in: Taxandria 48 (1941) 297

A.G.J. Mosmans

'Symon van Couderborch († 2 sept. 1526)'
in: Taxandria 30 (1923) 2-12

A.G.J. Mosmans

'De Bossche stadssecretaris Gerrit Gerrits Colen en zijne afstammelingen in de vrouwelijke lijn'
in: Taxandria 44 (1937) 5-7

Alph.G.J. Mosmans

'Varia betreffende de Joodsche gemeente te 's Hertogenbosch
1. Waar werd in 1755 kerk gehouden ? enz.; 2. Joden, begraven in de St. Jan; 3. Jacob Worms; 4. Aansporing tot valsche getuigenis; 5. Hartog Jacobs; 6. Sippora Salomons; 7. Cosmannus Gompers;'
in: Taxandria 47 (1940) 41

Alph.G.J. Mosmans

'Bossche notarissen'
in: Taxandria 48 (1941) 131

Alph.G.J. Mosmans

'Houders van ,,Cleyne Scholen'' te 's Hertogenbosch in 1595'
in: Taxandria 48 (1941) 83

Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans

Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch
Heruitgave Merlijn, Van Dijk en Van Hees boekhandel | 's-Hertogenbosch 1907

J. Mosmans

'De middeleeuwsche notarissen'
in: Bossche Bijdragen 6 (1923-1924) 136-196

J. Mosmans

De St Janskerk te 's Hertogenbosch
's Hertogenbosch 1931

Jan Mosmans

'Iconografie van het choor en de straalkapellen der St. Jans te 's-Hertogenbosch'
in: 's Hertogenbosch 1185-1935 (1935) 139-156

Jan Mosmans

'Bossche Dubbelkerken'
in: Taxandria 47 (1940) 183

Jan Mosmans

'De zegelen van Bossche schepenakten'
in: Taxandria 47 (1940) 218

Jan Mosmans

'Antoon der Kinderen (20 Dec. 1859 - 2 Nov. 1925)'
in: Taxandria 47 (1940) 250
N

N.N.

Le Grand Theatre Sacré du Duche de Brabant
A La Haye 1734

N.N.

'De drie stempelsnijders of medailleurs Theodorus van Berckel, vader, zoon en kleinzoon, van 's Hertogenbosch'
in: Noord-Brabandsche Volks-almanak voor het jaar 1841 1e (1841)

N.N.

Verzameling van kronyken betrekkelijk de Stad en Meijerij van 's Hertogenbosch : Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband
's-Hertogenbosch 1846

N.N.

Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae (1636-1886)
Utrecht 1886

N.N.

'Bevolkings register der wyk Letter A
Binnen de Stad 's Hertogenbosch op nieuw opgemaakt in den Jare 1822'
in: Boschboombladeren 8-9 (1972)

N.N.

No. 1194. Accuraate Lyst van de Huizen, die geplundert, en die de Glazen ingeslagen zijn, in den nacht tusschen den 8 en 9 en den 9 en 10 November 1787, binnen de Stad 's Hertogenbosch
Ter Drukkerye van J.A. de Chalmot | Campen MDCCXC

M.A. Nauwelaerts

Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629, XXX
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1974

Ad Neefs en Fred Mees

Doorlopend geopend : heden en verleden van de Bossche horeca
Grosfeld-Offset bv | Berlicum 1984

E. Nijhof

'Project Vestingwerken, Westwal en Sint Janssingel'
in: Bossche Bladen III (2008) 118-120

Eddie Nijhof en Ronald van Genabeek

'Binnenplaatsen en achterhuizen onderzocht : Archeologisch onderzoek op de achtererven'
in: Schoon Schamel Schilderachtig : De geschiedenis van de huisvesting van handwerkslieden, hoeren en huurders in de Schilderstraat te 's-Hertogenbosch (2008) 56-69

G. Nouwens

'Durendael'
in: Het Brabantse Kasteel 9 (1986) 33-78
O

A. van Oirschot

Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis
Haaren 1981

Anton van Oirschot / A.C. Jansen en L.S.A. Koesen

Encyclopedie van Noord-Brabant : Deel 1-4
Market Books b.v. | Baarn 1985 | ISBN 90-6593-064-7

W.F.H. Oldewelt

Rekeningen van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap (1330-1375)
s.l. 1925

C.J.A. van den Oord

Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 : Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven, LXII
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1984

Kees van den Oord

Een heerlijken tijd ... : Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1848-1918
Histordia | 's-Hertogenbosch 1998 | ISBN 90-7471-111-1

Kees van den Oord

Scolae de Buscho 1274-1999 : fragmenten uit de historie van de Latijnse School van 's-Hertogenbosch ter gelegenheid van het 725-jarig bestaan
Histordia | 's-Hertogenbosch 1999 | ISBN 90-7471-112

J.M.P. van Oorschot

Geld als water : De geschiedenis van de Rabobank 's-Hertogenbosch
Coöperatieve Rabobank 's-Hertogenbosch B.A. | 's-Hertogenbosch 1989

Jan van Oudheusden

De Sint Jan van 's-Hertogenbosch
Adr. Heinen - Waanders | 's-Hertogenbosch - Zwolle 1985 | ISBN 90-6630-037-x

Jan van Oudheusden

's-Hertogenbosch : portret van een stad
Waanders - Adr. Heinen | Zwolle - 's-Hertogenbosch 1989 | ISBN 90-6630-175-9

Jan van Oudheusden

Binnendieze : De stadsrivier van 's-Hertogenbosch
Waanders - Adr. Heinen | Zwolle - 's-Hertogenbosch 2001 | ISBN 90-4009-814-x

Jan van Oudheusden

Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden
Waanders - Stichting Colloquium De Brabantse Stad | Zwolle 2004 | ISBN 90-8526-101-5
P

Mariet Paes

Wijkgezondheidswerk : Een studie naar 25 jaar wijkgericht werken aan gezondheid in Den Bosch-Oost
PRVMZ | 's-Hertogenbosch 2008 | ISBN 90-7946-301-5

Bibi Panhuysen

Maatwerk : Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden (1500-1800)
Stichting beheer IISG | Amsterdam 2000 | ISBN 90-6861-190-9

Valentijn Paquay

'Verbond Leuven - 's-Hertogenbosch 1262 : Een Brabants perspectief 750 jaar geleden'
in: Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 19-27

C. Peeters

'De Sint Jan van Den Bosch en de neogotiek'
in: naar gothieken kunstzin : kerkelijke kunst en cultuur in noord-brabant in de negentiende eeuw (1979) 87-98

C. Peeters

De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch
Rijksdienst voor de Monumentenzorg - Staatsuitgeverij | Zeist - 's-Gravenhage 1985 | ISBN 90-1204-486-3

J.W.M. Peijnenburg

Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden : De geschiedenis van het bisdom van 's-Hertogenbosch 1559-2009
Valkhof Pers | Nijmegen 2009 | ISBN 90-5625-308-0

Frans Peters en Wiet van Gent (samenstelling)

't Zand : De eerste uitleg van 's-Hertogenbosch na de opheffing van de vestingstatus in 1874
Cultuurhistorische Vereniging 'De Boschboom' i.s.m. Adr. Heinen Uitgevers en selexyz boekhandel adr. heinen | 's-Hertogenbosch 2008 | ISBN 90-8680-116-9

L.P.L. Pirenne

's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht : Staatskundige geschiedenis 1567-1579
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1959

L.P.L. Pirenne

'De Bossche handel op verre afstand voor de tachtigjarige oorlog'
in: Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw : Het kasboek van Jaspar van Bell 1564-1568 (1962) 1-57

L.P.L. Pirenne

150 jaar Bossche Kamer van Koophandel en Fabrieken 1841 - 1991 : in vogelvlucht
Drukkerij Biblo BV | 's-Hertogenbosch 1991

L.P.L. Pirenne e.a.

's-Hertogenbosch opmerkelijke stad
Waanders - Adr. Heinen | Zwolle - 's-Hertogenbosch 1996 | ISBN 90-4009-798-4

Louis Pirenne

De archivaris vertelt : Tilburgse en Bossche herinneringen
Uitgeverij Veerhuis | Alphen aan de Maas 2009 | ISBN 90-8730-022-7

J.J. Poekhekke e.a.

Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629
Noordbrabants Museum | 's-Hertogenbosch 1979

J.J. Poelhekke

''s-Hertogenbosch in 1629'
in: Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 (1979) 11-24

Marcel Portegies

Dood en begraven in 's-Hertogenbosch : Het Sint-Janskerkhof 1629-1858
Matrijs | Utrecht 1999 | ISBN 90-5345-142-0

Maarten Prak

'Patriotten tegen orangisten, burgers tegen soldaten : Achtergronden van de grote plundering van november 1787'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 123-131

Maarten Prak

Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud : Sociale verandering in het Revolutietijdvak 's-Hertogenbosch 1770-1820
Uitgeverij SUN - Adr. Heinen | Nijmegen - 's-Hertogenbosch 1999 | ISBN 90-6168-648-2
R

H.P.W. van Ravestijn

De firma F. van Lanschot sinds 1737 : Hoe twee eeuwen geschiedenis van de stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar lotgevallen
Firma F. van Lanschot | 's-Hertogenbosch 1942

Redactie

Acht generaties bankzaken
Firma F. van Lanschot | s.l. z.j.

Redactie

Thoughts in Stone : St. Jan's Holland's most glorious cathedral by Martien Coppen's camera
Elsevier | Amsterdam - Brussels - Londen - New York 1946

Redactie

De Bevrijding van 's-Hertogenbosch : oktober 1944
De Boschboom | 's-Hertogenbosch 1969

Redactie

De Gulden Hopsack
Meijer Pers bv | Amsterdam 1975

Redactie

Stegentocht 1
Stegentocht 2
Langs Bossche Monumenten, 1975
Tussen Gouvernement en Museum, mei 1976
Rondom de Vughterdriehoek, oktober 1976
De Beeweg, mei 1977
Kloosters en Kloosterlingen rondom de Sint Jan, oktober 1977
De Burgemeesters wandeling, mei 1978
Tussen Sint Janspoort en Orthenpoort, oktober 1978
Tussen Leuvense Poort en Hinthamerpoort, oktober 1979
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1975-1979

Redactie

d'n Opkikker : Oeteldonks jaarorgaon 1977
's-Hertogenbosch 1977

Redactie

Den Bosch laat u groeten, door kunstenaars van stad en land
Museum Slager | 's-Hertogenbosch 1978

Redactie

Een Bossche bomenwandeling
Uitgave gemeentebestuur | 's-Hertogenbosch 1981

Redactie

De restauratie van de Sint Jan
Druk M. Foppele-Vinck en Zoon | 's-Hertogenbosch 1982

Redactie

Bossche Bouwstenen VI
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1983

Redactie

Ach Lieve Tijd : 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren
Adr. Heinen - Waanders | 's-Hertogenbosch - Zwolle 1983 | ISBN 90-6630-016-7

Redactie

Reizen door de Benelux : Dwalen door 's-Hertogenbosch
Lekturama | s.l. 1986

Redactie

Als de Dag van Gisteren : Den Bosch
Adr. Heinen - Waanders | 's-Hertogenbosch - Zwolle 1987 | ISBN 90-6630-791-9

Redactie

175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant
s.l. 1989

Redactie

Kloosters, Kronieken en Koormuziek
Cultuur in Bourgondisch 's-Hertogenbosch 1450-1629
Het Noordbrabants Genootschap | 's-Hertogenbosch 1991

Redactie

Architectuurgids 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 1993 | ISBN 90-8020-201-0

Redactie

's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990
Waanders - Stadsarchief 's-Hertogenbosch | Zwolle - 's-Hertogenbosch 1997 | ISBN 90-4009-867-0

Redactie

Arrondissement 's-Hertogenbosch (route langs Justitiegebouwen)
Ministerie van Justitie | s.l. 1998

Redactie

Bossche Pracht
Waanders - Adr. Heinen | Zwolle - 's-Hertogenbosch 2002

Redactie

31 27 Hooge Steenweg : De Roos : De Zijde Spek : De Pijnappel : De Pastorie
F. van Lanschot Bankiers | 's-Hertogenbosch 2002

Redactie

Bossche pleinen, beoordeeld door een vakjury
Bosch Architectuur Initiatief (BAI) | 's-Hertogenbosch 2006

Lex Reelick, Cor Swanenberg, Erwin Verzandvoort en Michel Wouters

Bosch' woordenboek
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1993 | ISBN 90-7070-612-1

Lex Reelick, Cor Swanenberg, Erwin Verzandvoort en Michel Wouters

Bosch' woordenboek II : Aanvullingen
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2002

E.H.J. Reussens ed.

Promotions de la faculté des arts de l'université de Louvain (1428-1797)
Leuven 1869

J.B. de Ridder van der Schueren

'Geslacht de Coenen'
in: Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde 1 (1883-1884) 228-230

C.M. Ridderikhof m.m.v. C.L. Heesakkers ed.

Deucxième livre des procurateurs de la nation Germanique de l'ancienne université d'Orléans 1546-1567
Leiden 1988

H. de Ridder-Symoens

'Ukkelse schepenen en de universitaire studies in de XVe en de XVIe eeuw'
in: Bijdragen tot de Geschiedenis 59 (1976) 200-226

H. de Ridder-Symoens, D. Illmer, CM. Ridderikhoff ed.

Premier livre des procurateurs de l'ancienne université d'Orléans 1444-1546 : Deel I-II
Leiden 1978-1980

J.B. Rietstap

Wapenboek van den Nederlandschen adel, 2 dln.
Groningen 1887

G. du Rieu (ed.)

Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV
's-Gravenhage 1875

J.A.M. Roelands

Zo was Den Bosch : Het dagelijks leven in 's-Hertogenbosch rond de eeuwwisseling
Europese Bibliotheek | Zaltbommel 1976 | ISBN 90-2885-068-6

J.A.M. Roelands

Den Bosch gisteren en eergisteren
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1979

J.A.M. Roelands

Den Bosch nogmaals
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1980

J.A.M. Roelands

Straat in Straat uit
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 1984 | ISBN 90-7070-602-4

Véronique Roelvink

Gegeven den sangeren
Adr. Heinen / Stichting ABC | 's-Hertogenbosch 2002 | ISBN 90-7070-655-5

Véronique Roelvink

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap sedert 1318 te 's-Hertogenbosch : Zeven eeuwen Broederschapsgeschiedenis in het kort
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap - Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2003 | ISBN 90-7070-667-9

Nol van Roessel, Rob v.d. Laar, Joep Robbers en Frans Vennix

1882 - 1981 : De Oeteldonsche Club 99 jaar
De stichting Oeteldonksche Club van 1882 | Oeteldonk 1981

A. de Roever

'De familie van Broeckhoven'
in: Noordbrabantsche Almanak (1891) 479-493

A. de Roever

'Een tak van het Brabantsche geslacht de Roovere'
in: Noordbrabantsche Almanak (1893) 785-806

H.Th.M. Roosenboom

'De ambachtsgilden in het stadsbeeld. Enkele uiterlijke aspecten van de gilden op het economisch, militair, godsdienstig en sociaal gebied'
in: Bossche Bouwstenen III (1980) 72-79

H.Th.M. Roosenboom

Van Waterstraat naar Citadel
Rijksarchief | 's-Hertogenbosch 1986

H.J.M. van Rooy

'Bossche testamenten uit de 16e eeuw'
in: Taxandria 33 (1926) 279-283

Niek de Rooy

Een kwart eeuw Den Bosch
Elmar BV | Delft 1975

J.L. Roulet

Extraits des Actes du Conistoire de l'Eglise wallonne de Bois-le Duc, 1632-1867 (hs. 1881), texte revu et corrigé par R.F. le Gras (typoscript)
Bois-le-Duc 1966

Alain Roy e.a.

Theodoor van Thulden : Een Zuidnederlandse barokschilder / Un peintre baroque du cercle de Rubens
Waanders - Noordbrabants Museum - Les Musées de la Ville | Zwolle - 's-Hertogenbosch - Strasbourg 1991 | ISBN 90-6630-317-4

H.J. Royaards

Het Genootschap tot verdediging van de Christelijke godsdienst, geschiedkundig geschetst
's-Gravenhage 1836

Jan Rutten, P. E. Spijkerman, Wytze Patijn, Museum Boymans- van Beuningen

Verzachtende omstandigheden: wandtapijten in het Paleis van Justitie's-Hertogenbosch
010 Publishers | s.l. 1998
S

C. Samaran en A.E. van Moé ed.

Liber procuratorum nationis Anglicanae (Alemanniae) in universitate Parisiensi, 1476-1484
Parijs 1938

J.G.M. Sanders

'Peter van Os (?-1542) stadssecretaris van 's-Hertogenbosch en kroniekschrijver'
in: Brabantse biografieën I (1992) 124-127

J.G.M. Sanders (eindredactie)

Voorwaarts... mars! : Onderzoeksgids voor defensiearchieven betreffende Noord-Brabant 1588 - 1974
Rijksarchief in Noord-Brabant | 's-Hertogenbosch 1996 | ISBN 90-7437-610-x

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Grafzerken van Eyck'
in: Tijdschrift voor Noord-brabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 3 (1885-1886) 121-123

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Genealogie van den Bosschen kroniekschrijver Pelgromius, naar een oud handschrift, afkomstig van de familie Pelgrom de Bye'
in: Noordbrabantsche Almanak (1891) 533-534

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Heym'
in: Taxandria 3 (1896) 23

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Genealogie van het geslacht van Randerode genaamd Van der Aa en der daarvan afstammende familien'
in: Taxandria 3 (1896) 110-116, 179-185

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De kasteelen Coudenhove en het hof'
in: Taxandria 5 (1898) 15-19, 40-47

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De heeren van Nieuw-Herlaer'
in: Taxandria 5 (1898) 143-152, 189-193

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De Ruwenbergen'
in: Taxandria 7 (1900) 8-15

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De familie van Grevenbroeck en de heerlijkheden Loon op Zand, Mierlo en Helvoirt'
in: Taxandria 8 (1901) 3-7, 33-41, 66-75, 101-112, 153-175

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De Oirschotse tak der familie Beelaerts'
in: Taxandria 9 (1902) 58-62

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De Bossche tak der familie Wynants van Resant'
in: Taxandria 9 (1902) 294-296

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Genealogie van de Water'
in: Taxandria 9 (1902) 134-135

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De familie van Eyndhouts'
in: Taxandria 11 (1904) 66-72, 129-136, 198-205, 226-232

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De transformatie der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch'
in: Taxandria 13 I-VII (1906) 3-7, 74-87, 137-142, 154-161, 178-187, 237-246, 256-272

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De oorspronkelijke naam der Bossche familie Pelgrom'
in: Taxandria 13 (1906) 40-44

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De heerlijkheid Milheeze'
in: Taxandria 14 (1907) 192-195, 267-273

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Een paar aanvullingen van de bijdrage: de Bossche jonker Johan van Campen'
in: Taxandria 14 (1907) 290-291

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Het huis de Roodenburg'
in: Taxandria 16 (1909) 193-205

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De heerlijkheid Tongelre'
in: Taxandria 17 (1910) 133-135

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De familie Proening van Deventher'
in: Taxandria 17 (1910) 35-39, 161-169

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Het testament van Jonker Hermans van Middegael'
in: Taxandria 18 (1911) 35-42

A.F.O. van Sasse van Ysselt

De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen : Deel I-III
's-Hertogenbosch 1911-1914

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Grafzerken en wapenborden in de hervormde kerk te Berlicum'
in: Taxandria 20 (1913) 123-132

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De kardinaal Willem van Enckevoirt en zijne bloedverwanten'
in: Taxandria 20 (1913) 182-185

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Wapens in de kloosterkerk te St. Agatha'
in: Taxandria 20 (1913) 34-43

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De kasteelen van Blaarthem'
in: Taxandria 21 (1914) 121-144

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Orangistische reactie in Den Bosch'
in: Taxandria 21 (1914) 276-280

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De Noordbrabantsche tak der familie Suermondt'
in: Taxandria 21 (1914) 35-40

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De heerlijkheid Asten'
in: Taxandria 22 (1915) 65-73

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Het Meierijsch geslacht van Doerne'
in: Taxandria 23 (1916) 34-42

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Nog eens de familie van Doerne en het blokhuis te Liessel'
in: Taxandria 23 (1916) 163-170

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De biechtvader van het nonnenklooster achter de Tolbrug te 's-Hertogenbosch'
in: Taxandria 23 (1916) 273-279

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Genealogie der adelijke familie van Eyck'
in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918)

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Huwelijksvoorwaarden van Ardt of Aernt van Raveschot en Anna Schellaert'
in: Taxandria 26 (1919) 222-226

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Kasteeltjes nabij de Dommel te Vught'
in: Taxandria 29 (1922) 3-10

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Zegenwerp'
in: Taxandria 29 (1922) 81-92

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Iets over de familie Bacx van Tilburg'
in: Taxandria 30 (1923) 171-180

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Van Oss'
in: Taxandria 30 (1923) 306-310

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De Bossche familie Monicx'
in: Taxandria 34 (1927) 43-47

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De afkomst van het Bossche geslacht van Broeckhoven'
in: Taxandria 36 (1929) 97-110

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De heerlijkheid Geffen'
in: Taxandria 37 (1930) 281-296

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Een Bossche schepenakte, betreffende de families van Berckel en Van Coudenhove'
in: Taxandria 42 (1935) 148-151

A. van Sasse van Ysselt

'Mr. Johan Gans'
in: Taxandria (1935) 217-218

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Proeve eener genealogie der adelijke Meierijsche familie Van Gerwen'
in: Taxandria 43 (1936) 267-275

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'Genealogie der familie Bacx van Herenthals'
in: Taxandria 43 (1936) 301-306

A.F.O. van Sasse van Ysselt

'De uitoefening van den katholieken godsdienst in de stad en Meierij van 's Hertogenbosch in 1671'
in: Taxandria 45 (1938) 105-129

F. Sassen

Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch, 1636-1810
Amsterdam 1963

Ferd. Sassen

Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch (1636-1810)
N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij | Amsterdam 1963

F.L.R. Sassen

'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810'
in: Varia Historica Brabantica III (1969) 187-334

Ferd. Sassen

Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810
N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij | Amsterdam, Londen 1970

A.F.O. Sassen en W.J.F. Juten

'Het huis Groenendaal onder Hilvarenbeek'
in: Taxandria 17 (1910) 187-192

A.F.O. Sassen en Ch.C.V. Verreyt

'Genealogie van het geslacht van Horenbeeck'
in: Taxandria 6 (1899) 20-23, 33-43, 134-139, 192-206

Pieter A. Scheen

Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 : Deel A-L
's-Gravenhage 1969

Pieter A. Scheen

Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 : Deel M-Z en supplement
's-Gravenhage 1970

B.W. van Schijndel

'Aantekeningen betreffende de familie Van den Heuvel'
in: Taxandria 47 (1940) 230-238

B.W. van Schijndel

'De familie van mr. Leonardus van Schijndel, pastoor van de Sinte Catharina te 's-Hertogenbosch'
in: Bossche Bijdragen 21 (1951-1953) 254-259

B.W. van Schijndel

'Het Brabantse geslacht Lombaerts'
in: De Brabantse Leeuw 1 (1952) 21-27, 41-49

B.W. van Schijndel

'De Brabantse familie Houtappel'
in: Gens Nostra 8 (1953) 192-195

B.W. van Schijndel

'Een tak van het geslacht Van Vladeracken'
in: Gens Nostra 11 (1956) 49-53

B.W. van Schijndel

'Oude Brabantse families 4: Van Oss'
in: De Brabantse Leeuw 7 (1958) 184-192

B.W. van Schijndel

'Oude Brabantse families 5: Pelgrom van Driel'
in: De Brabantse Leeuw 8 (1959) 103-108, 119-122, 142-144

B.W. van Schijndel

'Heer en meester Jan Kievits, zijn voorouders en naaste familie'
in: Met gansen trou 12 (1962) 165-169

B.W. van Schijndel

'Heer en meester Jan Kievits, zijn voorouders en naaste familie'
in: Met gansen trou 13 (1963) 9-20, 42-43

B.W. van Schijndel

'Het geslacht Van Wijck uit 'de Klei''
in: Met gansen trou 14 (1964) 49-52, 66-69, 114-118

B.W. van Schijndel

'Oude Brabantse families 7: Houtappel'
in: De Brabantse Leeuw 16 (1967) 33-38

B.W. van Schijndel

'Oud Drunense geslachten'
in: Met gansen trou 17 (1967) 106-116

A. Schillings ed.

Matricule de l'université de Louvain III-IV
Brussel 1985-1961

M. Schoengen, P.C. Boeren

Monasticon Batavum
Amsterdam 1941-1942

Karel Scholten van Aschat

Met Vergetelheid Beloond : Een andere kijk op het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2003 | ISBN 90-7070-668-7

Eugeen Schreurs e.a.

De schatkamer van Alamire : Muziek en miniaturen uit Keizer Karels tijd
Davidsfonds NV | Leuven 1999 | ISBN 90-5826-038-0

Pith Schure

La Licorne en een klein dorp in de grote wereld
La Licorne | Bokhoven 2007 | ISBN 90-8116-641-6

L.H.C. Schutjes

Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch : Deel I-V
Sint-Michielsgestel 1870-1876

A.H. Schuttelaars

Bossche Beroerten. Beeldenstormen en troebelen in 's-Hertogenbosch, 1566-1567.
Onuitgegeven doctoraalscriptie | Nijmegen 1991

A.H. Schuttelaars

Heren van de raad : Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580.
Nijmegen 1998

Anton Schuttelaars

'Jan Thomas Hyclomius († 1596)'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch. 6 (1998) 50-61

Anton Schuttelaars

'Jan Thomas Hyclomius : A rare and singular jewell (II)'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch. 6 (1998) 85-94

Chr. Sepp

Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16de en 17de eeuw
Leiden 1873-1874

M. Siegenbeek

Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool
Leiden 1829-1832

C.J.F. Slootmans

Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565
Tilburg 1985

J.P.W.A. Smit

'Het Latijnse onderwijs te 's-Hertogenbosch vóór 1848'
in: Gedenkboek Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch (1948) 5-35

J.P.W.A. Smit

'De eerste twintig jaren van het Bossche Gymnasium'
in: Gedenkboek Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch (1948) 36-97

J.P.W.A. Smit

'Bezitters van Noordbrabantse heerlijkheden III: heren van Drunen'
in: De Brabantse Leeuw 9 (1960) 28-32

J.P.W.A. Smit

'Een onbekende genealogie Van Boort'
in: Bossche Bijdragen 25 (1961) 272-276

J.P.W.A. Smit

'Het wapen van Mgr. J. Bluyssen, Bisschop van 's-Hertogenbosch'
in: De Brabantse Leeuw 16 (1967) 1-8

C.F.X. Smits

De kathedraal van 's Hertogenbosch
Den Bosch 1907

C.F.X. Smits

De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 1912

C.F.X. Smits, A.F.O. van Sasse van Ysselt

De grafzerken, de wapen- en rouwborden der St. Janskerk van 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 1912

Jan Smits

Brabants peil : Monumenten voor waterbeheersing in Noord-Brabant
Uitgeverij SUN - Adr. Heinen | Nijmegen - 's-Hertogenbosch 2001 | ISBN 90-5875-030-2

Jan Smits

Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant
Veerhuis | Alphen aan de Maas 2010 | ISBN 90-8730-032-6

X. Smits en G.C.A. Juten

'Het kasteel Bouvigne'
in: Taxandria 16 (1909) 27-36, 147-155

F.W. Smulders

'Het kasteel 'Zwijnsbergen' te Helvoort'
in: De Brabantse Leeuw 1 (1952) 81-87

M.W. Snoeck

'Aanteekeningen van secretaris en notaris N. Esser Meerman te Rosmalen betreffende de overgave van 's Bosch in 1814'
in: Taxandria (1931) 217-220

Spierings

'De Honshoornik in Middelrode'
in: Brabants Heem 32 (1980) 113-118

Kees Spierings

Wij waren nog een stadje 2e deel
Uitgeverij en Boekhandel 'Moors' | 's-Hertogenbosch 1966

M. Spierings

'De hoeve op Nuenvelt in het Middelroois woud'
in: Brabants Heem 33 (1981) 30-36

M.H.M. Spierings

Het schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400, LIX
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1984

Koos Steehouwer

's-Hertogenbosch bestaat nog! : De herontdekking van een belangrijke middeleeuwse stad
Stichting archeologie en bouwhistorie 's-Hertogenbosch en omgeving | 's-Hertogenbosch 1991 | ISBN 90-7401-001-6

Bram Steketee

Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch : Een cultuurhistorische inventarisatie
Uitgeverij Matrijs | Utrecht 1996 | ISBN 90-5345-173-0

W. Steurs

''s-Hertogenbosch: terug naar de bronnen'
in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 9 (1992) 189-196

Ad Strijbosch (redactie)

Van Maria tot Jeroen, 75 jaar : Terugblik op de geschiedenis van een school
s.l. 1993

J.A.W. Swane

'De Quay'
in: De Brabantse Leeuw 12 (1963) 104-109

Schweigman (voorwoord)

Geschiedenis van de Societeit
's-Hertogenbosch z.j.

Carel Swinkels

's Hertogenbosch
Gemeentebestuur 's Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1960
T

Peter Thoben

'Ter aankleding van kerk en stad : Negentiende-eeuwse beeldhouwkunst in Noord-Brabant'
in: naar gothieken kunstzin : kerkelijke kunst en cultuur in noord-brabant in de negentiende eeuw (1979) 49-70

Maureen Trappeniers

'Antoon Derkinderen als hoogleraar-directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam (1907-1925)'
in: Antoon Derkinderen 1859-1925 (1980) 51-60
V

F.J. van der Vaart

'Het predikherenklooster te 's-Hertogenbosch gereconstrueerd'
in: KNOB Bulletin 87 (1988) 93-117

Jan van der Vaart

Hendrik Willem Valk, 1886-1973 : Moderne bouwtechniek - romantische vormentaal
BONAS | s.l. 2007 | ISBN 90-7664-327-4

Veronique Vandekerchove

'Pieter-Jozef Verhaghen (1728-1811) : Brabander in de wereld'
in: Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 99-107

Michel A.E. Vandenput

'Vriendschapsbanden nu en in de toekomst : Het fenomeen zusterstad'
in: Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 160-169

Geertrui Agnes Maria Vansynghel

'Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis' : De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca 1450
Leiden 2006

A. Velingius

Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 1760

Cees Verhagen

De geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart : Het kanaal van eenheid en scheiding
Cees Verhagen | Someren 2000 | ISBN 90-9014-027-1

Peter Verhagen

De Binnendieze van 's-Hertogenbosch : 800 jaar geschiedenis 25 jaar restauratie
Waanders - Adr. Heinen | Zwolle - 's-Hertogenbosch 1998 | ISBN 90-4009-243-5

Ernest Verhees en Aart Vos

Historische atlas van 's-Hertogenbosch : De ruimtelijke ontwikkeling van een vestingstad
Uitgeverij SUN | Amsterdam 2005 | ISBN 90-8506-191-1

Roos Verheyen

'Het kunstenaarschap van Antoon Derkinderen'
in: Antoon Derkinderen 1859-1925 (1980) 17-28

Ch.C.V. Verreyt

'De boekdrukkerij van Laurens Hayen en van de 'Broeders van het Gemeene Leven' te 's-Hertogenbosch in 't begin der 16e eeuw'
in: Dietsche Warande ()

Ch.C.V. Verreyt

'Schilderijen betreffende het gevecht tusschen Breauté & Lekkerbeetje in 1600'
in: Dietsche Warande (1891) 3-10

Ch.C.V. Verreyt en W.J.F. Juten

'Noordbrabantsche schepenzegels'
in: Taxandria 3 (1896) 279-287

Ch.C.V. Verreyt en W.J.F. Juten

'Noordbrabantsche zegels'
in: Taxandria 4 (1897) 181-190

Ch.C.V. Verreyt en W.J.F. Juten

'Noordbrabantsche zegels'
in: Taxandria 6 (1899) 24-32, 99-110

Vincent Verstappen

'Theatrale rivalen in het Brabants : landjuweel: Leuven en 's-Hertogenbosch'
in: Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 47-57

Hennie Verstappen

Bekijk het maar! niets is wat het lijkt ...
Een ongewone ontdekkingsreis door de Bossche Sint-Jan
Uitgeverij Esstede bv | Heeswijk-Dinther 2013 | ISBN 90-7514-289-1

Ester Vink

Jeroen Bosch in Den Bosch
Nijmegen University Press | Nijmegen 2001 | ISBN 90-5710-103-3

Ester Vink

'Krappe kameren, ruime tuinen : Aspecten van de bewoning in de Schilderstraat van Middeleeuwen tot circa 1850'
in: Schoon Schamel Schilderachtig : De geschiedenis van de huisvesting van handwerkslieden, hoeren en huurders in de Schilderstraat te 's-Hertogenbosch (2008) 14-27

Jouke Vis

Voor een talrijk publiek : Honderd jaar Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor 1903 - 2003
Waanders | Zwolle 2003 | ISBN 90-4008-845-4

C.P.J. van Vlierden

'Het Brabantsche en het Geldersche geslacht van Vlierden'
in: De Nederlandsche Leeuw 22 (1904) 54-72

C.P.J. van Vlierden

'Eene genealogische bronnenstudie: het Gorcum-Schoonhovensche geslacht van Vlierden'
in: De Nederlandsche Leeuw 30 (1912) 180-189, 219-230

Adri P. van Vliet e.a.

De Citadel : cultureel bolwerk
Rijksarchief in Noord-Brabant | 's-Hertogenbosch 1996 | ISBN 90-7437-609-6

Ton Vogel

Schuilkerken en hun bedienaren in ´s-Hertogenbosch 1629-1811
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 2010

Tineke Volkers

'Drie grote opdrachten'
in: Antoon Derkinderen 1859-1925 (1980) 29-36

A.A. Vorsterman van Oyen

'Geslacht van Achelen'
in: De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 11-13

Aart Vos

'De Bossche Wielrijderskring op de foto ! : Wielersport rond 1890'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 4 (1996) 33-40

Aart Vos

''Gek' wordt lastig : Opsluiting van lastige mensen in het verbeterhuis van Rippens'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 1-20

Aart Vos

''s-Hertogenbosch en de viering van de Vrede van Munster'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 41-46

Aart Vos

'Een Bosschenaar contra het Rosmalens belang'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 99

Aart Vos

'Een bruiloftsgeschenk'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 103-105

Aart Vos

'Bij de tijd : Klokken in Bossche boedels'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 132-135

Aart Vos

'Dagblad! Dag blad?' : Teksten uitgesproken op de studiedag over verleden, heden en toekomst van de krant, 's-Hertogenbosch, 27 november 2003
Stadsarchief 's-Hertogenbosch | Hilversum 2003 | ISBN 90-7402-807-1

Aart Vos

''STADSWELVAERT' OF PRINCIPES : Perikelen rond het poorterschap van katholieken in 's-Hertogenbosch (1641-1645)'
in: Brabants Heem 4 (2005) 117-125

Aart Vos

Burgers, broeders en bazen : Het maatschappelijk middenveld van 's-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw
Uitgeverij Verloren | Hilversum 2007 | ISBN 90-8704-001-6

Aart Vos

'De Schilderstraat tussen 1600 en 1900 : Impressie van een levendig buurtje'
in: Schoon Schamel Schilderachtig : De geschiedenis van de huisvesting van handwerkslieden, hoeren en huurders in de Schilderstraat te 's-Hertogenbosch (2008) 28-41

Aart Vos

'Melaats of 'gewoon'schurft? : Bosschenaren naar Terbank, 1523-1675'
in: Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 39-45

Aart Vos e.a.

's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990
Waanders - Stadsarchief | Zwolle - 's-Hertogenbosch 1997 | ISBN 90-4009-867-0

D.M. van de Vrie, m.m.v. E. Vink

'De middeleeuwse parcellering ten noorden van de Sint Jan. Een interdisciplinaire reconstructie'
in: Bouwen en wonen in de schaduw van de Sint Jan (1997) 241-252

J. de Vries

Integrale gebiedsontwikkeling: Het stationsgebied 's-Hertogenbosch
Amsterdam 2004

Rob de Vrind

Het verhaal van Frederik Hendrik tijdens het legendarische beleg van 's-Hertogenbosch in 1629
Het Bossche Prenten Museum | 's-Hertogenbosch 2006

J.J. Vürtheim Gzn.

'Coenen'
in: Taxandria 42 (1935) 67-70

J.J. Vürtheim Gzn.

'Van Vladeracken'
in: Taxandria 42 (1935) 122-127
W

J.D. Wagner

'Het geslacht Kemp'
in: Taxandria 22 (1915) 61-64

J.D. Wagner

'Millinck'
in: Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde 1 (1993-1884) 196-201

James van der Weiden

Agrarianism in a boomtown : The proto-urban origins of 13th century ‘s-Hertogenbosch
Universiteit Leiden | Amsterdam 2015

Henk de Werd

Jubileumboek Honderd jaar Annakerk in Hintham
BibloVanGerwen | Hintham 2010 | ISBN 90-9025-287-2

Wijnaendts van Resandt

'Wynants van Resant'
in: Taxandria 11 (1904) 103-112

Wijnaendts van Resandt

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants - Wijnants van Resant - Wijnsendts van 1355 tot heden : Deel I
Bergen op Zoom 1906

Wijnaendts van Resandt

'Het ontstaan van de namen Wijnants, Wijnants van Resant en Wijnaendst'
in: De Nederlandsche Leeuw 72 (1955) 52-57

Wijnaendts van Resandt

'Vincent van Doerne en zijn voorouders'
in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 41 (1987) 31-50

Jan Wijtmans en Leon van der Meer

's-Hertogenbosch : Een stad om uit te tekenen
Adr. Heinen - Aldus Uitgevers | 's-Hertogenbosch 1992 | ISBN 90-7054-521-7

J.M.J. Willems

'Zwemmen in 's-Hertogenbosch in de 19de en vroeg 20ste eeuw'
in: Tijdschrift 's-Hertogenbosch 6 (1998) 136-145

Hans Willems en Bram Steketee

Verboden Kringen : vrije schootsvelden en inundaties rond 's-Hertogenbosch in de 19e eeuw
Adr. Heinen - Bossche Prentenmuseum - ABC | 's-Hertogenbosch 2003 | ISBN 90-7070-666-0

G.J.J. Wimersma Greidanus

'De kwartieren De Bie-Lokemans'
in: De Nederlandsche Leeuw 92 (1975) 10-47

P.P.M.J. de Wit

Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk : 100 jaar katholiek opleidingsonderwijs in 's-Hertogenbosch, 1895-1995
Instituut voor Toegepast Historisch Onderzoek | Tilburg 1995

A.J.A. van Poppel e.a.

Overzicht afgestudeerden 1895-1995 : 100 jaar katholiek opleidingsonderwijs in 's-Hertogenbosch, 1895-1995
Instituut voor Toegepast Historisch Onderzoek | Tilburg 1995

Rob Wolf

Een doolhof van eeuwen : Zeven eeuwen ziekenzorg in 's-Hertogenbosch : Van Groot Ziekengasthuis tot Bosch Medicentrum, 1274-1999
Uitgeverij SUN - Adr. Heinen | Nijmegen - 's-Hertogenbosch 1999 | ISBN 90-6168-581-8

Th.A. Wouters

Van bedeling naar verheffing : evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912, XI
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1968

Th.A. Wouters

Van verheffing naar begeleiding : verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965, XII
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1968
Y

A. Ypey, I.J. Dermout

Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk
Breda 1819-1827
Z

R.A. van Zuijlen

Inventaris van het groot archief der gemeente 's Hertogenbosch op last van burgemeester en wethouders : Deel 1
Snelpersdruk van J. J. Arkesteyn en zoon | 's-Hertogenbosch 1860

R.A. van Zuijlen

Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch : Deel 2
W.C. van Heusden | 's-Hertogenbosch 1866

R.A. van Zuijlen

Geschiedenis der stad 's-Hertogenbosch, voor zoover betreft hare vestingwerken en de gronden, waarop die zijn aangelegd en gebouwd, van hare poorten en bruggen, buskruit- en andere krijgsmagazijnen, van af de vroegste tijden : Benevens van hare rivieren, waterleidingen en visscherijen
J.J. Arkesteijn en Zn. | 's-Hertogenbosch 1874

R.A. van Zuijlen

Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch (1399-1800). : Deel 1-3
W.C. van Heusden | 's-Hertogenbosch 1863-1866

R.A. van Zuijlen

Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch : Deel 1
W.C. van Heusden | 's-Hertogenbosch 1863

R.A. van Zuijlen

Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch : Deel 2
W.C. van Heusden | 's-Hertogenbosch 1866

R.A. van Zuijlen

Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch : Deel 3
W.C. van Heusden | 's-Hertogenbosch 1871

R.A. van Zuylen

Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ...
's-Hertogenbosch 1865