Testament Johannes van Gherwen goederen Breugel en Gerwen
voor: notaris Adam van Mierd
van: Johannes van Gherwen zoon van wijlen Hesselo van den Broec van Gherwen (zie 737)
legaten: aan familieleden; aan de THG en een erfcijns van 40 schelling uit een akker gend. HEREN EMONDS LOECK IN Breugel en een erfcijns van 40 schelling en een erfpacht van m. rogge uit de SELSTACKER in Gerwen grenzend aan een weg lopend van RULLEN naar de kerk van Gerwen; roerende goederen
plaats: het huis van de THG
Nr 736 | 12 januari 1374
Overdracht goederen Gerwen
Johannes zoon van wijlen Hesselo van Gherwen (zie nr. 736)
aan: Theodericus procurator van de THG
van:
1. erfcijns 20 schelling
2. erfcijns 15 schelling
3. erfcijns 20 schelling
4. erfcijns 40 schelling
5. erfpacht 6 l. Nuenense maat
uit:
1. alle goederen van Theodericus zoon van wijlen Goessuinus van Gherwen
2. erfgoederen van Wilhelmus Roef soen in Gerwen
3. de goederen van wijlen Goessuinus van Welle
4. de goederen van Henricus Heilwigen soen in Gerwen
5. een akker in ORLE in Gerwen
N.B.: afgeschreven in het 16de eeuws cartularium nr. 737, f 145r
Nr 737 | 19 januari 1374
Overdracht goederen Nuenen, Gerwen, Stiphout, Beek & Donk, Tongelre, Den Bosch, Vrijdom van Den Bosch, Breugel
Johannes zoon van wijlen Hesselc van Gerwen
aan: Theodericus van den Grave procurator THG
van:
1. erfpacht 5 m. Nuenense maat in Gerwen te leveren
2. erfcijns 40 schelling
3. erfcijns 40 schelling
4. erfcijns 80
5. erfcijns 25 schelling
6. erfcijns 6
7. erfcijns 40 schelling
8. erfcijns 6
9. erfcijns 40 schelling
uit:
1. huis en hof in Gerwen aan het DORPAT en een stuk land aldaar
2. een akker gend. DIE ZIGGHELERSSCHE HOF in AERLEBEKE en uit een EUSEL daaraan gelegen
3. een beemd in Nuenen in DIE VONDERRIJT en alle erfgoederen van Philippus zoon van wijlen Gerardus van Gherwen in TONGELRE
4. huis, hof en kameren in Den Bosch in de Hinthamerstraat
5. 1 m. en 5 h. land in DAT HYNSCHE DIEPE en 3 m. land aldaar (= Vrijdom)
6. 2 m. land in het Vrijdom gelegen vr het klooster van Porta Coeli en 2 m. land in DIE SLAGEN
7. erfgoederen in Stiphout, aldaar te betalen
8. uit het goed gend. REEFTELINGEN in Nuenen
9. uit een akker gend. HEREN EMONDS LOECT in Breugel
Nr 738 | 19 januari 1374
Vervallen
Nr 739
Betalingsbelofte erfcijns huis Den Bosch
Cristianus van Zonne
aan: Theodericus van den Grave procurator THG
wegens: huis c.a. achter het woonhuis van Gerardus metten Koyen
voor: erfcijns 20 schelling
lasten: 8 schelling aan de priesters van de St. Janskerk; 8 schelling aan Adam van Mierde en zijn zusters; 8 schelling aan N.N. en 8 schelling aan de THG
Nr 740 | 16 februari 1374
Schenking goederen Nuenen, Gerwen, Mierlo en Schijndel
voor: notaris Adam van Mierd
door: Johannes van Gherwen zoon van wijlen Hesselc van den Broec
aan: Theodericus van den Grave procurator THG
van:
1. erfcijns 6
2. erfpacht 1 m.
3. erfcijns 20 schelling
4. erfcijns 40 schelling
5. erfcijns 20 schelling
6. erfpacht 1 m. Nuenense maat
7. erfpacht 1 m. Mierlose maat
uit:
1. van een kamp in Schijndel in EILDE in DOETLAER en uit de helft van huis in deze kamp
2. uit 1/6 van de erfgoederen van wijlen Heylwigis van Ourle in Gerwen
3. uit 2 strepen land en 1 voeder hooi in Gerwen
4. een akker van 5 l. gerstezaad en een daaraan liggende kamp gend. een EUSEL met uitzondering van gedeelte ervan en uit een beemd van 6 voeder hooi in Nuenen in BAKELAER
5. uit de ZOEECKER in Nuenen onder BAECLAER richting van de MATHEUS ACKER groot m. gerstezaad Eindhovense maat en uit een beemd van 1 voeder hooi onder BAECLAER
6. uit een stuk land in Gerwen in OORLE
7. uit een stuk land in MIERLE in DYEPERBROEC
plaats: het huis van de THG in de Hinthamerstraat
N.B.: afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 96r-97v
Nr 741 | 21 februari 1374
Betalingsbelofte erfpacht Geffen
voor: notaris Adam van Mierd
door: Johannes Rijckmoeden soen van Gheffen
aan: Theodericus van den Grave procurator THG
van: erfpacht 1 m. uit een huis en hof in Geffen en 3 m. land waarvan 2 m. op de gemeijnte in VINCKEL en 1 m. in VREDE, een stuk land van 5 lz. aldaar vr de poort van heer Rycoldus Koc, ridder en uit 1 sz. land gend. DIE GRUMMEL grenzend aan het erfgoed van de pastoor van Geffen.
voorw.: pas na de dood van Johannes wordt dit van kracht.
Nr 742 | 5 april 1374
Testament Griet van Tuil erfcijns huis bij Groot Begijnhof (auth. uittr.)
voor: notaris Gerard Groy van Den Bosch, clericus Luik
van: jkvre Griet van Tuil (DE TULA), begijn in het Groot Begijnhof
betreft: aan de THG een erfcijns van 20 schelling uit een huis c.a. tegenover de poort van dit begijnhof uit te delen onder de armen
plaats: de kamer van de testatrix in dit begijnhof
getuigen:
Jan Gyskensz., poorter;
Jan Muysken, haar clericus;
Rutger van Zolen
allen bisdom Luik.
Nr 742a | 24 april 1374
Uitgifte erfcijns huis Hinthamereinde
Johannes Writer echtgenoot van Metta weduwe van wijlen Woltherus Mey
aan: Woltherus zoon van Nicholaus van Hyntham
van: huis c.a. op het Hinthamereind
voor: erfcijns 50 schelling
Nr 743 | 27 april 1374
Betalingsbelofte erfpacht Oerle-ter Berkt
Willelmus zoon van wijlen Nicholaus van Rode
aan: Arnoldus Stamelaert van (den) Spanct t.b.v. zijn natuurlijke dochter Luyta
wegens: het goed TER BERECT in Oerle
voor: erfpacht 4 m. Oerlese maat
Nr 744 | 27 april 1374
Betalingsbelofte erfpacht Oerle-ter Berkt
Willelmus zoon van wijlen Nicholaus van Rode
aan: Gertrudis dochter van wijlen Goessuinus Passinant
wegens: het goed Ter BERCT in Oerle
voor: erfpacht 4 m. Oerlese maat
Nr 744a | 27 april 1374
Testament Mechtildis Reyghers
voor: notaris Adam van Mierde
van: Mechtildis Reyghers
legaten: aan particulieren; roerende goederen; erfcijnzen aan deken en kapittel, Minderbroeders en Predikheren t.b.v. een jaargetijde; al haar overige goederen en een huis c.a. in de Orthenstraat buiten de PETER SCUTS POERT aan Steffenya van Bomel en na haar dood aan de THG
plaats: woonhuis van Mechtildis in de Vughterstraat
Nr 745 | 12 mei 1374
Inbewaringgeving van akten nr. 379a
door: Arnoldus van Brede, de inbewaringnemer
van: Hilla weduwe van Gossuinus Proefst en Sophya dochter van Henricus Gosswins soen
t.b.v.: zichzelf en Hilla en Sophya
van: de akten vermeld in nr. 379a
N.B.:
1. de handeling wordt aangeduid als CUSTODIA
2. Nr. 379a is aangetroffen na het verschijnen van deel I
Nr 746 | 25 mei 1374
Verkoop erfcijns Orthenstraat
Johannes van Beke, Henricus zijn broer en Johannes Boyen
aan: Ricoldus Borchgreve
van: erfcijns 5 oude groten
uit: huis c.a. in de Orthenstraat
Nr 747 | 30 mei 1374
Overdracht erfcijns kamp Berlicum
Godefridus Bitter
aan: Theodericus van den Grave, procurator THG
van: erfcijns van 3 en 18 schelling
uit: een kamp van 8 m. minus 25r2 in Berlicum strekkend van BRUGLAER tot aan de straat die loopt vr DIE LOEFFOERTSCHE HUZE
In dorso: (later schrift) deze panden zijn uitgewonnen en wederom uitgegeven tegen een erfcijns van 24 schelling
Nr 748 | 3 juni 1374
Testament Elisabeth dochter van wijlen Johannes Leyten
voor: Arnoldus van den Houte, kanunnik en vice-plebaan van de St. Janskerk, die ook de laatste HH. Sacramenten toediende.
van: Elisabeth dochter van wijlen Johannes Leyten, poorteres van Den Bosch
legaten: groot aantal legaten hoofdzakelijk roerende goederen zoals klederen en huisraad en contant geld; aan familieleden en enkele kerkelijke instellingen; aan de THG 10 mottoenen eens en een erfcijns van 40 schelling uit een huis c.a. in de Kerkstraat
plaats: het woonhuis van Elisabeth in de Kerkstraat
N.B.:
1. het zegel van de vice-plebaan is verdwenen
2. het testament is gemaakt op 4 juli, de oorkonde is uitgevaardigd op 5 juli
Nr 749 | 5 juli 1374
Vestiging erfcijns Oisterwijk Groot Laar opvoeding minderjarige
Ghiselbertus en Henricus zoon van wijlen Maechelinus van Utrecht (TRAIECTUM INFERIOR)
t.b.v.: Elizabeth weduwe van meester Hubertus van Horwinen t.b.v. hun zoon Hubertus jr.
van: erfcijns van 20
uit: het goed van wijlen jkvre Elisabeth Comans in Oisterwijk in GROETLAER
lasten: hertogscijns
voorwaarden:
1. de overdragers mogen andere onderpanden aanwijzen, mits deze gelegen zijn IN TERRITORIO DOMINI NOSTRI ... DUCIS BRABANTIE INFRA DUAS LEUCAS AB OPPIDO DE BUSCHODUCIS SITUATAS
2. mocht HUbertus overlijden vrdat hij volwassen is, dan krijgt de moeder de tocht van de erfcijns en vererft deze op de naaste erfgenamen van meester Hubertus sr.
3. Elisabeth zal deze erfcijns besteden aan levensmiddelen en kleding van Hubertus totdat hij volwassen is
4. mocht Elisabeth hertrouwen, dan zal de erfcijns gend worden door Henricus de LECKA, Adam van Mierde, Woltherus Delien soen en jkvre Hadewigis weduwe van Theodericus van Hoculem, totdat Hubertus jr. volwassen is
N.B.: afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 176r/v
Nr 750 | 5 juli 1374
Overdracht beemd Beers
Johannes Stierken
aan: Weyndelmodis dochter van wijlen Gerardus Stierken mede t.b.v. Elisabeth haar zuster
van: de helft van 1/3 deel van een beemd in de parochie van BERZE in LUTTELAER
Nr 751 | 8 juli 1374
Overdracht erfpacht Enschot
Franco van Ghestel
aan: Cristina dochter van wijlen Gerardus Meelman
van: een erfpacht (PENSIO) van 1 m.
uit: onderpanden niet vermeld
In dorso: Enschot
Nr 752 | 8 juli 1374
Overdracht goederen ligging onbekend
Johannes van Sonne zoon van wijlen Johannes van den Werve en Mechtildis zuster van Marcelius, broeder van Johannes voornd.
aan: Marcelius voornd.
van: van alle goederen gerfd van wijlen Heilwigis zijn oud-tante, echtgenote van Adam van Neynsel en nog te erven van Adam voornd.
Nr 753 | 6 september 1374
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns huis Peperstraat
Johannes Woest
aan: Theodericus van den Grave procurator THG
wegens: huis c.a. in de Peperstraat
voor: erfcijns 5
bijz.: door de procurator toestemming van de provisoren uitgegeven tegen de hertogscijns en een erfcijns van 5
Nr 754 | 14 september 1374
Huwelijkscontract heer Jan van Megen en vrouwe Ermgard van Haps
Partijen
A. Johannes, heer van Zevenborne, Craendonc en Hoeps
B. Johannes, heer van Megen die gaat trouwen met Ermgardis dochter van wijlen Ghiselbertus, heer van Hoeps en Ermgardis, zuster van Johannes onder A. gend.
B zal ontvangen als bruidsschat;
1. erfcijns van 50 dubbele mottoenen uit drie hoeven in Woensel OP ACHT
2. indien Johannes (A) kinderloos sterft, dan ontvangt B een erfcijns van 100 oude schilden uit de heerlijkheid Craendonc
3. wanneer Ermgardis sr. overlijdt, dan ontvangt B een erfcijns van 400 kleine gulden uit de tol van Cuijk en een erfcijns van 100 oude schilden uit de heerlijkheid Craendonc
4. wanneer Jutta de echtgenote van Johannes (A) zonder wettig nageslacht overlijdt, dan krijgt Johannes de heerlijkheid Hoeps in tocht en erft Johannes (B) na zijn dood de heerlijkheid. Partij B erkent echter geen enkel recht te hebben op deze heerlijkheid
Nr 754a | 28 september 1374
Testament (auth. uittr.) Hadewigis Bacs erfcijns huis WEVERHULS
voor: notaris Adam van Mierd (oorspr. en uittr.)
van : jkvre Hadewigis dochter van wijlen Thomas Bacs
betr.: een legaat van een erfcijns van 10 schelling uit een huis c.a. op de WEVERHULS
bijz.: dit uittreksel is gemaakt op verzoek van Johannes Cuper, poorter van Den Bosch t.b.v. de THG
In dorso: OFT PAPEHULS
Nr 755 | 4 october 1374
Testament Arnoldus Dicbier erfpacht Vught
voor: notaris Adam van Mierd
van: Arnoldus Dicbier, ridder
legaten: vele legaten; roerende goederen; 5 jaargetijden; een dagelijkse H. Mis in de kapel van St. Theobaldus gelegen op het einde van de kerk van de Predikheren; mochten zij deze verplichting niet nakomen, dan vervalt de daarvoor bestemde erfcijns van 16 aan de THG; enkele legaten aan familieleden en gasthuizen; aan de THG voor een spynde een erfpacht van 4 m. rogge, die door de executeur nog gevestigd moet worden op de goederen van Arnoldus
executele: Franco van Ghestel
plaats: het huis van wijlen Engbertus Ludinc van den Dijke, gelegen in Den Bosch nabij het huis van Arnoldus
In dorso: 4 m. rogge uit goederen in Vught
Nr 756 | 27 october 1374
Betalingsbelofte erfcijns ligging onbekend
Henricus zoon van wijlen Rodolphus Becker
aan: Godescalcus van Bladel
wegens: een kamp van 3 m. tegenover de MAET
voor: erfcijns 50 schelling
bijz.: staat in verband met de uitgifte
Nr 757 | 2 november 1374
Overdracht erfpacht Middelrode
Henricus zoon van Henricus Lanensoen
van: Theodericus van den Grave procurator THG t.b.v. de THG en de infirmerie van het Groot Begijnhof
van: erfpacht van 7 l.
uit: onderpand niet vermeld; voorheen geleverd door Arnoldus Cluekinc
In dorso: de THG ontvangt hiervan 3 l.; Middelrode
Nr 758 | 30 november 1374
Betalingsbelofte na uitgifte kamer Kerkstraat
Henricus Bloemart
aan: Theodericus van den Grave procurator THG
wegens: een kamer met de grond van wijlen Bruyno van Ursoyen in de Kerkstraat
voor: erfcijns 3
lasten: hertogscijns.
Nr 758a | 15 februari 1375
Vestiging erfpacht hoeve Oerle-ter Berkt
Willelmus van Rode
t.b.v. Gertrudis dochter van wijlen Gossuinus Passinant
van: erfpacht van 3 m. Oerlese maat
uit: hoeve te BERCT in Oerle
Nr 758b | 22 februari 1375
Verkoop erfcijns huis Peperstraat
Ghiselbertus van Huculem, gardiaan van het Minderbroedersklooster namens dit klooster handelend
aan: Theodericus van den Grave procurator THG
van: erfcijns 40 schelling uit 3
uit: huis c.a. in de Peperstraat
bijz.:
1. deze erfcijns is door jkvre Margareta DE TULA in haar testament voor notaris Gerardus Croy vermaakt aan dit klooster en wordt nu verkocht aan de debiteur, de THG, waardoor ze te niet gaat. Als motief wordt aangevoerd bouwwerkzaamheden aan het klooster en andere onkosten.
2. de akte is uitgevaardigd door de gardiaan.
N.B.: de zegels van de gardiaan en van het klooster zijn verdwenen.
Nr 758c | 15 april 1375
Verkoop land, windmolen en erfcijns Hintham
Theodericus zoon van Bruystinus van Andel
aan: Johannes zoon van Arnoldus Enneken
van: de helft van 1 m. land in het Vrijdom in EYNDEHOUTS, de helft van de windmolen daarop staande en van een erfcijns van 3 uit dit land.
lasten: erfcijns van 15 schelling
Nr 759 | 19 april 1375
Overdracht erfpacht Gestel bij Eindhoven
Matheus Turellus
aan: Johannes DE GLOBO (= van den Cloot?) t.b.v. Margareta, natuurlijke dochter van Matheus voornd.
van: erfpacht van 1 m. Eindhovense maat
bijz.:
1. in Gestel bij Eindhoven te leveren.
2. deze erfpacht maakt deel uit van de goederen van Gerardinus BULLA, lang geleden (DUDUM) knecht van de Lombarden in Den Bosch, die door Alenirius, priester, waren overgedragen aan Matheus voornd.
Nr 760 | 27 april 1375
Verkoop land Empel
Bodo en Willelmus zoon van wijlen Bodo van Tiel
aan: Johannes Gherijts soen van Scynle, CORRIGIATOR (= ceintuurmaker)
van: 9 m. en 26 r2 land op ASMYT
lasten: erfcijns van 6 schelling per m. aan de stad Den Bosch
bijz.: de verkopers hadden dit verkregen van Johannes van Eyndhoven, ridder en vre Mechtildis zijn echtgenote en hun kinderen Arnoldus en Willelmus.
voorw.: alleen vervreemden aan mede-poorters van Den Bosch
Nr 761 | 10 juli 1375
Verkoop enige erfcijnzen
Ghiselbertus van Huculem, gardiaan mede namens het klooster van de Minderbroeders
aan: Theodericus van den Grave procurator THG
van: enige erfcijnzen die de THG verschuldigd was aan het klooster:
1. een erfcijns (REDDITUS) van 1 pond was door vre Beatrix weduwe van Gheerlacus van den Bossche, ridder, vermaakt aan het klooster
2. een erfcijns van 5 schelling vermaakt door Walterus van Ourle
3. een erfcijns van 3 schelling vermaakt door Theodericus van den Doerne
bijz.: de erfcijnzen worden verkocht aan de debiteur en daardoor afgelost om de onkosten te dekken van de bouw van een refter en een slaapzaal en om andere schulden te delgen. De transactie vindt plaats met toestemming van het kapittel van het klooster.
plaats: in de kapittelzaal van het klooster
N.B.: de zegels van gardiaan en het klooster zijn verdwenen.
Nr 762 | 15 juli 1375
Openbare verkoop hofstad Vismarkt
voor: schepenen van Den Bosch
door: Matheus Posteel
aan: Johannes Ruschelken
van: een hofstad van 21 v. breed toekomend aan Arnoldus Mynne voorbij de Visbrug bij de nieuwe muur met de erop staande gebouwen.
bijz.: uitgewonnen wegens een achterstallige erfcijns.
Nr 763 | 23 juli 1375
Verkoop erfcijns goed Ten Alvensoen Gerwen
voor: schepenen van Eindhoven
door: Didderick zoon van wijlen Didderyc Stockelman
aan: Henrick zoon van wijlen Jan van den Stadecker van Oirschot
van: erfcijns van 1/3 van 8 oude Tournooise groten
uit: het goed TEN ALVENSOEN in Gerwen
N.B.: ook aanwezig in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 138v
Nr 763a | 26 juli 1375
Vestiging erfcijns windmolen Oisterwijk
Arnoldus Rover, ridder
t.b.v. Willelmus Coptiten t.b.v. Jutta zijn zuster
van: erfcijns 10
uit: een windmolen gend. TER VONDEREN in Oisterwijk
Nr 764 | 20 augustus 1375
Wijziging testament nr. 745
voor: notaris Adam van Mierd
van: Mechtildis Reyghers
betreft: de legaten aan het kapittel, de Predikheren en de Minderbroeders worden geschrapt
plaats: in het woonhuis vvan wijlen Gerardinus BULLA in de Vughterstraat
Nr 765 | 1 september 1375
Overdracht erfcijns ligging onbekend
Mechtildis dochter van wijlen Matheus van den Einden
aan: Theodericus haar broeder
van: haar rechten op een erfcijns van 50 schelling oud geld
uit: onderpanden niet vermeld: Matheus betaalde deze erfcijns aan Otto natuurlijke zoon van wijlen heer Bernardus zoon van Otto.
Nr 766 | 18 october 1375
Vestiging erfcijns huis Hinthamerstraat
Gerardus van Boekel
t.b.v. Johannes van Zonne
van: erfcijns 3
uit: huis c.a. in de Hinthamerstraat
lasten: hertogscijns van 1 groot
Nr 767 | 5 november 1375
Overdracht land Vrijdom-De Vliert
Johannes zoon van wijlen Rodolphus Koyt
aan: Theodericus van den Grave procurator THG
van: 4 m. land in de Duizend Morgen, gemeijnte van Den Bosch, in de VLIEDERT grenzend aan de beemd van de Leproserie en de beemden van Maelstram.
Nr 768 | 8 januari 1376
Uitgifte erfcijns huis Papenhulst
voor: notaris Adam van Mierd
door: Mathyas Scilder, priester, en Boudewinus Gruyter, clericus, proosten van de O.L. Vrouwebroederschap
aan: Johannes Jonghe, linnenwever
van: huis c.a. op de WEVERHULS grenzend aan het huis van meester Gerardus van Hedel, CYRURGICUS (= chirurgijn)
voor: de hertogscijns, een erfcijns van 10 schelling aan de THG en een erfcijns van 3 aan de broederschap.
bijz.: DEDERUNT AD ..... CENSUM AC IN EMPHITHEOSIM PERPETUAM...
plaats: het O.L. Vrouwekoor in de St. Janskerk
In dorso: komt toe aan het Vondelingenhuis
Nr 769 | 13 februari 1376
Betalingsbelofte n uitgifte erfcijns kamp Vrijdom
Petrus Vette zoon van Willelmus Vette van Belver
aan: Jacobus van den Wiel
wegens: een kamp buiten de stadsmuur grenzend aan het goed van meester Arnoldus van Oesterwyc
voor: erfcijns 4
voorw: Jacobus behoudt de visserij (FISCARIA) op deze kamp voor zich
Nr 769a | 28 maart 1376
Testament (auth. uittr.) Johannes van Steensel erfcijns ligging onbekend
voor: notaris Mathias Scilder van Den Bosch (oorspr. en uittr.)
van: Johannes van Steensel, wapenkoning (REX ARMORUM) en zijn echtgenote Volcwigis
betr.: een erfcijns van 4 schelling aan de THG
bijz.: dit uittreksel is gemaakt op verzoek van Theodericus van den Grave t.b.v. de THG
plaats: de St. Janskerk
Nr 770 | 31 maart 1376
Verkoop erfcijnzen/-pachten Vrijdom, Nuland, Middelrode en Vleeshal, Den Bosch
Henricus zoon van wijlen Johannes Boef van Oesterwijc
aan: Johannes Scrage den kangieter
van:
1. erfcijns 20 schelling oud geld
2. erfpacht m.
3. erfcijns 8 oude groten
4. erfcijns 30 schelling
uit:
1. erfgoederen in Nuland grenzend aan het kerkhof aldaar
2. erfgoederen in HYNEN (= vermoedelijk Vrijdom, anders Rosmalen)
3. een erfgoed in MIDDELRODE
4. een bank in de Vleeshal
Nr 771 | 24 mei 1376
Overdracht land Empel
Ghibo Herinc
aan: Johannes van Hyntham, bakker en zijn echtgenote Katherina
van: een stuk land gend. DIE CORTSALMSTREKEN in Empel
voorw.: na hun dood valt dit land toe aan hun erfgenamen; na de dood van een van hen behoudt de langstlevende de helft.
Nr 772 | 13 juni 1376
Verkoop erfpacht land Esch
Johannes Brenten
aan: Arnoldus gend. Nolleken zoon van wijlen Gerongus, handschoenmaker
van: erfpacht van 1 m.
uit: 2 stukken land in Esch gend. DIE ESSCHERBRAKE en DIE VREDEBEEMT
Nr 773 | 13 juni 1376
Overdracht erfcijns ligging onbekend
Theodericus zoon van wijlen Bartholomeus zoon van Theodericus
aan: Henricus en Heilwigis kinderen van wijlen Rodolphus van Zulikem en Arnoldus Berwout jr.
van: erfcijns 7 uit 12 vroeger betaald door wijlen Johannes Dicbier
N.B.: zie nr. 775
Nr 774 | 17 juni 1376
Overdracht erfcijns ligging onbekend
Theodericus zoon van wijlen Bartholomeus zoon van Theodericus
aan: Eeffa en Elisabeth dochter van wijlen Henricus van Uden
van: erfcijns van 5 uit 12
uit: zie nr. 774
Nr 775 | 17 juni 1376
Vestiging erfcijns huis Vughterdijk
Luytgaerdis weduwe van Henricus zoon van Willelmus Loyer en Elisabeth en Willelmus haar kinderen
t.b.v. Henricus Scilder
van: erfcijns 20 schelling
uit: huis c.a. op de Vughterdijk
Nr 776 | 19 juni 1376
Afstand erfcijns huis SILE (Den Bosch)
Rodolphus van der Haghen c.s.
aan: Theodericus van den Grave t.b.v. de THG
van: erfcijns 10
uit: stenen huis en erf van Johannes van der Dyesen bij/in SILE grenzend aan de straat
N.B.: er is sprake van een RENUNTIATIO
Nr 777 | 27 juni 1376
Testament (auth. uittr.) Arnoldus Annecoye erfcijns
voor: notaris Paulus van Dynther, clericus bisdom Luik (oorspr. en uittr.)
van: Arnoldus Annecoye, poorter van Den Bosch
betr.: een legaat aan de THG van een erfcijns van 1 te voldoen uit een onderpand door de executeurs aan te wijzen en bestemd voor een jaarlijkse spynde en een legaat aan de kerkfabriek van de St. Jan ten behoeve van een jaargetijde
plaats: (oorspr.): in het dorp van Drunen in het woonhuis van Hermannus zoon van Lambertus, rechter (IUDEX) in Drunen
(uittr.): gemaakt op verzoek van Theodericus van den Grave PROVISOR ET RECEPTOR van de THG in het atrium nabij de toren van de St. Janskerk.
N.B.: 1. het testament is gemaakt op 10 juni 1376, de oorkonde is uitgevaardigd op 30 juni.
Nr 778 | 30 juni 1376
Verkoop erfpacht hoeve Udenhout
Willelmus zoon van wijlen Willelmus van Langhelaer
aan: Deliana dochter van wijlen Walterus van Bladel
van: erfpacht 2 m. uit 9 m.
uit: de hoeve die was van Willelmus sr. in Udenhout
Nr 779 | 1 juli 1376
Overdracht recht van naasting nr. 779
door: de koper van nr. 779
t.b.v.: Lambertus Drinchellinc (?) vleeshouwer echtgenoot van Hilla dochter van wijlen Godefridus Cuper
Nr 780 | 1 juli 1376
Overdracht recht van naasting nr. 779
door: Lambertus etc. nr. 780
aan: de koper nr. 779
Nr 781 | 1 juli 1376
Vestiging erfcijns huis Korenmarkt
Theodericus zoon van wijlen Bruystinus van Andel
t.b.v. Godescalcus zoon van wijlen Rodolphus Roesmont
van: erfcijns 8
uit: huis c.a. op de Korenmarkt
lasten: hertogscijns, erfcijnzen ter waarde van 5 aan N.N.
Nr 782 | 16 juli 1376
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht goederen Hilvarenbeek
Godefridus gend. Haen van Beke
aan: Franco zoon van wijlen Johannes van Gorpe
wegens: erfpacht 2 m. te leveren in Hilvarenbeek
uit: 2/3 deel van:
1. 2 stukken erfgoed te weten 4 lz. in DIE REWECH en 2 lz. in DIE HOENACKER
2. 4 lz. in DIE STREPE
3. 2 lz. in de BOYMANSACKER
4. 5 lz. land gend. DIE LEEN
5. 2 lz. in de CROMMENACKER
6. 1 lz. in KAKELBOSSCHE
7. 1 lz. in TELKEN
8. 1 lz. in de WIDEACKER
9. 1 lz. in de HORZELVLECKE
10. 1 lz. achter het erfgoed van Heylwigis van Malle
11. 1 lz. in de VELTBRAKE
12. voeder hooi in de EECHOF (of: EETHOF)
13. 1 voeder hooi in T GOET
14. 1 voeder hooi in de WEDEMANS BEEMDE
15. 4 voeder hooi in DIE MAET
16. zeker broek gend. DAT LOENVENNE
alles in Hilvarenbeek
bijz.: Godefridus heeft dit verworven tegen de erop rustende lasten en de voornoemde erfpacht
Nr 783 | 7 augustus 1376
Vervallen
Nr 784
Uitgifte erfcijns huis Bazeldonksestraat
Theodericus van den Grave procurator THG met toestemming van de PROVISORES.
aan: Henricus van Scynle
van: huis c.a. in de straat die loopt van de Hinthamerstraat naar Porta Coeli.
voor: erfcijns 3 en de hertogscijns
In dorso: later bedroeg deze erfcijns slechts 20 schelling
Nr 785 | 18 augustus 1376
Overdracht erfcijns ligging onbekend
zie nr. 775
door: Eeffa en Elisabeth voornd.
aan: Henricus zoon van wijlen Rodolphus van Zulikem
Nr 786 | 23 september 1376
Vestiging erfcijns land Empel
Henricus Maechelinus
t.b.v. Willelmus Loyer
van: erfcijns 20
uit: 8 m. land in Empel grenzend aan DAT POLSBROEC
bijz.: zijn schoonvader, Henricus van Nuwelant, ridder, had hem dit als bruidschat gegeven.
lasten: erfcijns van 6 schelling per m. aan de stad Den Bosch
Nr 787 | 10 october 1376
Verkoop land Vrijdom (?)
door: het bestuur van de stad Den Bosch (schepenen, gezworenen, raden etc.)
aan: Goedevaert Engel Goeden soen
van: 1430 r2 land grenzend aan DEN GHALGEBERCH gend. DES HEREN KEMPKEN
voorw.: niet vervreemden aan niet-poorters van de stad
N.B.:
1. het zegel van de stad is afgevallen.
2. de akte is in het Middelnederlands gesteld.
3. er is geen sprake van een erfcijns verschuldigd aan de stad.
Nr 788 | 2 november 1376
Verkoop beemd Udenhout
Jacobus Hoerenstekel
aan: Johannes Sceyvel
van: de helft van 1 bu land in Udenhout
lasten: 4 oude groot en 1/3 kapoen aan N.N. (vermoedelijk de hertog)
Nr 789 | 27 november 1376
Erkenning recht van naasting nr. 789
door: de koper van nr. 789
t.b.v. Theodericus zoon van Johannes Hoyc
Nr 790 | 27 november 1376
Betalingsbelofte erfcijns huis Vughterstraat
voor: notaris Petrus Polslauwer van Den Bosch
door: Johannes Jacobszoen, poorter van Den Bosch
aan: Theodericus van den Grave procurator THG t.b.v. de THG
van: erfcijns 40 schelling
uit: huis c.a. in de Vughterstraat
plaats: in de St. Janskerk
Nr 791 | 7 december 1376
Overdracht erfcijns huis Vughterdijk
Theodericus zoon van wijlen Johannes van Ghunterslaer
aan: Franco van Ghestel en Theodericus zoon van Ywanus, kerkmeester van de St. Jan
van: erfcijns 50 schelling
uit: huis c.a. op de Vughterdijk
Nr 792 | 11 december 1376
Boxtel-Klein Liempde
Door vocht zeer beschadigd charter, dat handelt over een erfcijns van 4 uit onderpanden in Klein Liempde onder Boxtel
Nr 792a | .. 1376 (rest datum onleesbaar)
Testament (auth. uittr.) van Wolterus Knoeke van Hedel erfcijns Korenbrug
voor: (oorspr.) notaris Johannes Baldewini van Binderen
(uittr.) notaris Mathias Scilder
van: Wolterus Knoeke van Hedel
betr.: een legaat aan de THG van een erfcijns van 10 schelling uit een erfgoed bij de Korenbrug
bijz.: gemaakt op verzoek van Theodericus van den Grave t.b.v. de THG
plaats: in de St. Janskerk
Nr 793 | 10 januari 1377
Overdracht erfcijns kamp Vrijdom (?)
Godescalcus van Bladel
aan: Franco van Ghestel t.b.v. de THG (voor de ene helft) en de kerkfabriek van de St. Jan (voor de andere helft)
van: erfcijns 50 schelling
uit: een kamp van 3 m. tegenover de MAET
Nr 794 | 21 januari 1377
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns Markt
Theodericus zoon van Arnoldus Goetman van Os
aan: THG
wegens erfcijns van 6
uit: een kamer met de grond onder de Lakenhal
bijz.: in erfcijns uigegeven tegen de 6 en een erfcijns van 20 schelling aan de hertog
Nr 795 | 31 januari 1377
Vervallen
Nr 796
Overdracht erfcijns huis Orthenstraat
Ghibo Herinc zoon van wijlen Gerardus Cnode, vleeshouwer
aan: meester Johannes van Roesmalen
van: erfcijns 20 schelling lovensch
uit: huis c.a. in de Orthenstraat
Nr 797 | 9 februari 1377
Overdracht erfpacht erfgoederen Helvoirt
Johannes zoon van wijlen Danyel van Vladeracken
aan: Theodericus van den Grave t.b.v. de THG
van: erfpacht 2 m.
uit: zekere erfgoederen in Helvoirt
Nr 798 | 7 maart 1377
Betalingsbelofte erfpacht/-cijns land Rosmalen
Elizabeth zoon van wijlen Johannes Dravarts
aan: Johannes Pylyseren
wegens: erfcijns van 3 kleine zwarte penningen en een erfpacht van 11 s.
uit: een stuk land gend. DIE BEUCKE naast het CATTENBOSSCHE in BRUGGEN in Rosmalen
bijz.: met de verplichtingen om de heiningen te onderhouden.
N.B.: met een 16de eeuws afschrift op papier (nr. 799bis)
Nr 799 | 12 maart 1377
Betalingsbelofte erfpacht/-cijns land Rosmalen
Nycolaus van den Wuwer
aan: Johannes Pylyseren
wegens: erfcijns van 3 kleine zwarte penningen en een erfpacht van 5 s.
uit: een stuk land gend. DIE BEUCKE naast het CATTENBOSSCHE in BRUGGEN in Rosmalen
N.B.: met een 16de eeuws afschrift op papier (nr. 800bis)
Nr 800 | 12 maart 1377
Overdracht erfpacht goederen Hilvarenbeek
Franco zoon van wijlen Johannes van Gorpe
aan: Willelmus zijn broeder
van: erfpacht 2 m.
uit: de goederen vermeld in nr. 783
Nr 801 | 20 maart 1377
Erfdeling kamp Vrijdom (?)
Partijen:
A. Elisabeth weduwe van Reynerus Willems
B. Johannes DE GLOBO (= van den Cloot) clericus
C. Adam van Mierde
aan: C. valt toe: 4 m. en 2 h. uit een kamp van 10 m. in het VUCHTBROEC grenzend aan de gemeijnte en gelegen aan de kant van Cromvoirt.
Nr 802 | 18 april 1377
Vestiging erfpacht goederen Vught
Hubertus Jordens soen
t.b.v. Johannes zoon van wijlen Henricus Becker
van: erfpacht m.
uit. 3 lz. land, huis en hof in Vught-St. Lambertus
Nr 803 | 30 april 1377
Belofte om te vesten goed Haren - Eindhoven
door: Walterus van Erpe
aan: Martinus Monics
Inhoud: Walterus zal Martinus binnen nu en St. Jan Baptist vesten in het goed TOT EYNDHOVEN in Haren bij Oisterwijk
Nr 804 | 18 mei 1377
Verkoop erfcijnzen/-pachten Rosmalen, Nuland, Middelrode en Den Bosch-Vleeshal
Henricus zoon van wijlen Johannes Boef van Oisterwyck
aan: Johannes Scrage den kangieter
van:
1. erfpacht m.
2. erfcijns 20 schelling
3. erfcijns 8 oude groten
4. erfcijns 30 schelling
uit:
1. erfgoederen in HYNEN
2. erfgoed in Nuland naast het kerkhof
3. erfgoed in Middelrode
4. een bank in de Vleeshal
bijz.: destijds aan Johannes Boef toegewezen bij zijn huwelijk met Bertha dochter van Johannes van Haren als bruidsschat
N.B.: alleen aanwezig in het cartularium nr. 737, f 54v
Nr 804a | 24 mei 1377
Verkoop erfcijns goederen Gerwen
voor: schepenen van Eindhoven
door: Didderic zoon van wijlen Wellen Ysebouts soen
aan: Heinrike zoon van wijlen Jhan van den Stadeacker
uit: onderpanden in Gerwen
N.B.: met de zegels van de twee schepenen
Nr 805 | 15 juni 1377
Afstand rechten op land Vrijdom
door: Ghiselbertus van (den?) Hasenbossche
aan: Gheerbrugis weduwe van Willelmus Luppen soen van Lommel
van: alle rechten op de helft van 1 m. land op de VOGELDONC genomen uit de Duizend Morgen
Nr 806 | 17 juni 1377
Overdracht erfpachten hoeve Oerle-ter Berkt
Gertrudis dochter van wijlen Goessuinus Passinant
aan: Theodericus zoon van wijlen Ywanus van den Grave t.b.v. de THG
van: erfpachten 3 m. en 4 m.
uit: zie resp. nr's 758b en 744a
Nr 806a | 2 juli 1377
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns land Oss
Adam zoon van wijlen Adam van Kerkhove
aan: de THG
wegens: erfcijns 12 schelling
uit: m. land in Oss OP DIE HEYE
voorw.: bij overdracht van de erfcijns moet een dubbele cijns betaald worden aan de uitgever
bijz.: door de procurator met toestemming van de PROVISORES uitgegeven.
N.B.: alleen aanwezig in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 37v-38r
Nr 806b | 2 juli 1377
Verkoop land Meerwijk (Empel)
Goessuinus zoon van wijlen Theodericus van Vlimen
aan: Jacobus zoon van wijlen Stephanus, broekriemmaker
van: een halve schaar land in het POLSBROEC in de jurisdictie van MERWYC
Nr 807 | 23 juli 1377
Verkoop hoeve Vught
Henricus zoon van wijlen Johannes Dicbier
aan: Theodericus van den Grave t.b.v. de THG
van: een hoeve in Vught met alle toebehoren en de helft van 8 dagwand beemd in DIE MAET en 1 dagwand beemd aldaar die jaarlijks gedeeld worden met de bezitters van de belendende beemden
lasten:
1. erfcijns van 2 penning aan de verkoper
2. erfcijns 12 aan N.N.
3. erfpacht 4 m. aan N.N.
4. erfpacht 4 m. aan de THG destijds door Arnoldus Dicbier, ridder, aan de THG gelegateerd
Nr 808 | 24 juli 1377
Overdracht tiende van Zeelst
Arnoldus Rover, ridder
aan: zijn schoonzoon Willelmus van Langhelaer echtgenoot van Aleydis
van: zijn tiende in het dorp Zeelst (VILLA)
bijz.: als bruidsschat; deze tiend zal staan volgens het recht van de stad Den Bosch
Nr 809 | 24 augustus 1377
Vestiging erfcijns hoeve Heeswijk
Arnoldus Moddaert, bontwerker
t.b.v. Jacobus van den Wiel
van: erfcijns 3
uit: de helft van een hoeve in Heeswijk die was van Johannes Veerdonc sr. zijn schoonvader
lasten: enige niet gespecificeerde erfcijnzen
N.B.: alleen in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 56r
Nr 809a | 10 september 1377
Testament Johannes van Hintem
voor: notaris Theodericus Mertini van Meghen, bisdom Luik
van: Johannes van Hintem echtgenoot van Katerina
legaten: groot aantal legaten in contant geld aan kerken en Godshuizen; kleren en contant geld aan zijn natuurlijke zoon te aanvaarden na hun beider dood; wat er overblijft gaat voor de helft naar de erfgenamen van hen beiden en voor de andere helft naar de THG om uit te delen onder de armen executele: Arnoldus van der Moelen en Mertinus zoon van Johannes Leydecker
plaats: woonhuis van de testator in Den Bosch
Nr 810 | 30 september 1377
Verkoop beemd Udenhout
Theodericus zoon van wijlen Johannes Hoec
aan: Johannes Soeyvel
van: 1 dagwand beemd uit 5 dagwand in Udenhout INDEN BRANT
lasten: 1 oude groot erfcijns en 1/12 kapoen aan N.N.
Nr 811 | 28 october 1377
Vestiging erfpacht land Boxtel
Jacobus de koster van Boxtel
t.v.b. Sophya van Lyt begijn
van: erfpacht 1 m.
uit: een stuk land in Boxtel in de LEEMPUTTEN
lasten: herencijns
Nr 812 | 29 october 1377
Overdracht erfpacht Oerle-Ter Berkt
Hubertus van Camerberch echtgenoot van Luyta natuurlijke dochter van wijlen Willelmus zoon van wijlen Nicholaus van Roede
aan: Theodericus van den Grave t.b.v. de THG
van: erfpacht 4 m. Oerlese maat, te leveren in Oerle
uit: het goed van wijlen Willelmus voornd. gend. TER BEREECT in Oerle
Nr 813 | 8 november 1377
Verkoop erfcijns hofstad Ortheneinde
Elizabeth dochter van wijlen Arnoldus Crulliart
aan: broeder Henricus Sweertvegher, prior van Porta Coeli t.b.v. het St. Anthoniusgasthuis
van: erfcijns 40 schelling
uit: hofstad op het Ortheneind naast de stadsmuur
lasten: een erfcijns van 4 oude sterlingen aan de hertog
N.B.: dit stuk blijkt te behoren tot het archief van het St. Anthoniusgasthuis
Nr 814 | 19 december 1377
Testament Willelmus van Rode hoeve Oerle-Ter Berkt
voor: notaris Petrus Polslauwer, clericus Luik
van: Willelmus van Rode zoon van wijlen Nicolaus van Rode
legaten:
1. aan de THG. zijn hoeve in Oerle gend. BERCT op voorwaarde, dat de PROVISOR van de THG Gertrudis zijn zuster en dochter van wijlen Gossuinus Passenans een lijfrente van 3 m. rogge zal uitkeren en dat hij zijn natuurlijke dochter Luta 40 dubbele mottoenen gend. COMANS DOBBEL zal geven
2. aan de kerkfabriek van de St. Jan 1/6 deel van een huis in de Hinthamerstraat
plaats: woonhuis van de testator in Den Bosch
N.B.: de datering luidt als volgt: '...millesimo trecentesimo septuagesimo septimo indictione quintodecimo mensis decembria die vicesmaoctava hora vesperarum vel quasi...'
Waarschijnlijk heeft de notaris de Jaardagsstijl en niet zoals toen bij de notarissen van het hof van Luik gebruikelijk de Kerststijl gehanteerd, althans indien hij zich niet vergist heeft met het pausjaar. Dit luidt: Gregorius XI in zijn 7e pontificaatsjaar. Gregorius XI werd gekozen op 30 december 1370, gekroond op 5 januari 1371 en stierf op 26 maart 1378. Het indicatiegetal XV stemt overeen met het kalenderjaar 1377. De akte onder nr. 817 noemt als indictie nummer I (d.d. 2 februari 1378 n.st.).
Nr 815 | 28 december 1377
Afstand tocht huis Windmolenbergstraat
door: Elizabeth weduwe van Egidius Pelser
t.b.v.: haar dochter Truda
van: haar tocht op het huis naast de WYNMOLENBERCH aan de straat die loopt van deze berg naar de Hinthamerstraat.
Nr 816 | 13 januari 1378
Testament Walterus Ludinc erfcijns St. Janskerkhof
voor: (minuut) Balduinus van Hapart, clericus bisdom Luik
(grosse) Gerardus Croy, clericus en priester bisdom Luik
van: Walterus Ludinc en zijn echtgenote Margareta
legaten: aan de THG een erfcijns van 40 schelling uit een erfgoed bij het St. Janskerkhof; legaten aan gasthuisjes, aan de kathedraal van Luik wegens een buidel met geld die hij ooit in Antwerpen gevonden had; zekere erfcijnzen te besteden voor schoenen uit te delen onder de armen: roerende goederen c.a. bedden c.a.
bijz.: opgesteld op verzoek van Theodericus van den Grave t.b.v. de THG
executele: broeder Theodericus van Duytzele predikheer en Johannes gend. Rode
plaats: (minuut) woonhuis van de testator in Den Bosch
(grosse) St. Janskerk
N.B.: het gaat hier om een grosse van het d.d. 28 augustus 1367 geminuteerde testament. Zie ook nr. 624a.
Nr 817 | 2 februari 1378
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht Loon op Zand
Fredericus zoon van wijlen Godefridus zoon van Fredericus
aan: Ghiselbertus Herinc zoon van wijlen Gerardus Cnode
wegens: een stuk land gend. DIE LEGHEHOEVE in Loon op Zand grenzend aan de straat die loopt langs de MEERDIKE
uit: erfpacht 1 m.
Nr 817a | 5 februari 1378
Overdracht erfpacht land Loon op Zand
Ghiselbertus Herinc zie nr. 817a.
aan: Johannes van Bezoyen zoon van Willelmus van Bezoyen
van: erfpacht 1 m.
uit: zie nr. 817b.
Nr 817b | 6 februari 1378
Vestiging erfcijns huis Vughterstraat/- dijk
Johannes Crillaert, rademaker
t.b.v.: Elisabeth smeggelens (of Sueggelens)
van: erfcijns 5
uit: huis Vughterstraat
lasten: hertogscijns en erfcijns 40 schelling
In dorso: Vughterdijk
Nr 818 | 11 maart 1378
Overdracht erfcijns huis Hinthamereind
Johannes zoon van wijlen Johannes Rike en Hermanus Wit gehuwd met Weyndelmodis dochter van wijlen Johannes Rike sr.
aan: Weyndelmodis dochter van wijlen Gerardus Stierken
van: erfcijns 10 schelling
uit: huis op het Hinthamereind
bijz.: Margareta weduwe van Johannes Rike sr. deed afstand van al haar rechten op dit goed.
Nr 819 | 26 maart 1378
Overdracht erfcijns goederen Nistelrode en Veghel
Johannes zoon van wijlen Johannes Rike (zie nr. 819)
aan: Weyndelmodis (zie nr. 819)
van: de helft van een erfcijns van 10 schelling
uit: het land van Arnoldus Baliaart in WESTERBOSSCHE in Nistelrode, uit een huis, erf en hof aldaar en uit een beemd in Veghel TER HAMFELT
bijz.: als nr. 819
In dorso: 10 schelling oud geld
OPTEN VORSTENBOSCH (sic)
Nr 820 | 26 maart 1378
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns beemd Nuenen
Johannes zoon van Petrus Coennic (?) van Wetten
aan: Goessuinus Model van den Steenwege
wegens: de helft van een beemd gend. DIE KOKER in Nuenen grenzend aan de gemeijnte van het dorp Nuenen
voor: erfcijns 3
Nr 821 | 1 april 1378
Inbewaringgeving van akte nr. 397a
1. Vidimus door de schepenen van Den Bosch van de akte d.d. 14 juli 1356 (nr. 397a)
2. Inbewaringnemers: Willelmus zoon van wijlen Johannes van Goerpe en Goeswinus Herinc zoon van wijlen Johannes Cale gehuwd met Heylwigis dochter van wijlen Wautgerus zoon van wijlen Johannes van Goerpe
Inbewaringgever: Gerardus natuurlijke zoon van wijlen Bodo van Tiel (TIELA)
van: de akte onder nr. 397a
N.B.: nr. 397a is aangetroffen na het verschijnen van deel I
Nr 822 | 25 april 1378
Verkoop erfpacht land ligging onbekend
meester Franco Gasteldonc zoon van wijlen Johannes van Gorpe en Heylwigis
aan: Gerardus natuurlijke zoon van wijlen Bodo van Tiel (TIELA)
van: erfpacht 1 m.
uit: een stuk land gend. DES COSTERS HOSTAET, dat Willelmus van Gheyne
placht te bezitten.
Nr 823 | 25 april 1378
Afstand rechten erfpacht ligging onbekend
door: Willelmus en Goeswinus (zie nr. 822)
aan: Bodo van Tiel (zie nr's 822 en 823)
van: erfpacht 1 m.
uit: zie nr. 823
Nr 824 | 25 april 1378
Testament (auth. uittr.) erfcijns ligging onbekend
voor: (oorspr. en uittr.) notaris Arnoldus Noyden van Den Bosch, clericus bisdom Luik
van: Conradus Writer (wijlen), poorter van Den Bosch
betr.: een legaat aan de THG van een erfcijns van 40 schelling aan de testator destijds vermaakt door wijlen Nycholaus van Enode, deken van het kapittel van de St. Janskerk
plaats: het koor van St. Nicolaas van de St. Janskerk
bijz.: gemaakt op verzoek van Theodericus van den Grave t.b.v. de THG
In dorso: in Lith
Nr 825 | 16 mei 1378
Overdracht erfcijns goederen Gerwen
Theodericus zoon van wijlen Walterus Wellen Ysebout van Asten
aan: Henricus van Arle alias van den Stadeacker
van: 1/3 van een erfcijns van 8 oud geld
uit: erfgoederen in Gerwen die vroeger in het bezit van Theodericus Stockelman waren
Nr 826 | 13 augustus 1378
Testament Johannes Vlasman goederen algemeen
voor: notaris Petrus Polslauwer
van: Johannes Vlasman van Den Bosch
legaten: enige kleine legaten in contant geld al zijn overige goederen aan zijn dochter Eva
voorw.: Jordanus van Rosmalen, smid, Elisabeth weduwe van Jacobus van Uden en Cristina van Os moeten deze goederen beheren ten profijte van Eva, totdat zij meerderjarig is; mochten zij zich niet alle kunnen vrijmaken en de begrafenis niet bijwonen, dan kunnen n of twee van hen dit doen; mocht Eva zonder wettig nageslacht overlijden, dan gaan deze goederen naar de THG.
plaats: in Den Bosch in het woonhuis van de testator, in de benedenslaapkamer, waar hij lag en zwaar ziek was
Nr 827 | 31 augustus 1378
Overdracht erfpacht Gestel bij Eindhoven
Margareta natuurlijke dochter van Matheus Turelle (of Curelle)
aan: de THG
van: de helft van een erfpacht van 1 m. uit 3 m. Eindhovense maat te leveren in Gestel
uit: onderpanden niet genoemd.
Nr 828 | 22 september 1378
Verkoop heiland Loon op Zand
Johannes Koyt van Loen
aan: Johannes Soeyvel
van: 4 bu heiveld (TERRE MERICALIS)
Nr 829 | 30 september 1378
Overdracht recht van naasting
door: Johannes zoon van Johannes Koyt
aan: de koper van nr. 829
Nr 830 | 30 september 1378
Testament Johannes Cuper hoeve Hommelheze te Dinther en erfcijns Oss
voor: notaris Adam van Mierd
van: Johannes Cuper zoon van wijlen Arnoldus Cuper
legaten :
zeer groot aantal legaten aan kerken, kloosters en Godshuizen in Den Bosch; aan de THG een hoeve gend. HOMMELHEZE in Dinther
naast het woud van BERNHEZE met alle beesten en al het vee, op voorwaarde dat de THG aan Conegondis zijn echtgenote wekelijks 14 wittebroden gend. MICKEN met een gewicht van pond uitreikt en dat de THG aan Bela zijn natuurlijke dochter, mocht zij ooit behoeftig worden, zal uitreiken per maand 1 s. rogge en per jaar 4 paar schoenen en 2 hemden; deze behoeftigheid moet dan wel door twee wettige (LEGALES) personen worden bewezen: voorts aan de THG een erfcijns van 40 schelling oude groten uit enige goederen in Oss (zie hieronder); op voorwaarde, dat de procurator van de THG binnen 2 maanden na zijn dood in Den Bosch een spynde houdt en in Uden een spynde houdt; aan iedere arme moet dan 1 witte brood van 1 pond gegeven worden; op de hoeve van Hommelheze worden verschillende erfpachten gevestigd t.b.v. familieleden, die door de bezitters van de hoeve kunnen worden afgelost; vermelding van roerende goederen; aan de stad Den Bosch 24 m. rogge uit een achterstallige erfpacht van 8 m. rogge verschuldigd door Petrus van Krekelhoven om straten te kasseien en te onderhouden; verschillende renten die gevestigd worden op een stenen huis in de stad Den Bosch naast het erfgoed van Arnoldus van Postel en de straat; de bezitter (VERUS POSSESSOR) van dit huis mag echter andere onderpanden aanwijzen mits deze gelegen zijn binnen het gebied van de hertog van Brabant in de Meierij van Den Bosch (VILLICATO); enige legaten aan de Lieve Vrouwebroederschap.
uit: (erfcijns 40 schelling oude groten uit onderpanden in Oss)
1. een akker gend. DIE GROET GHEER vr RODEN
2. een stuk land gend. DIE GHEER op DIE LANGEBRAKE
3. een stuk land gend. DIE AENWEYDE aan de overzijde van de BERCHEMSCHE WECH
4. een stuk land gend. DIE CLOET bij de STEGHEACKER
5. een stuk land als 4.bij VANDERIJT
executele: de procurator of GUBERNATOR van de THG en de broer van de testator, Johannes van Neynsel
plaats: in de St. Janskerk
N.B.: op verzoek van de testator neemt de notaris afschriften op van enige aankomsttitels en retroacta te weten de nr's 547a en 555a betreffende een huis aan de Markt in Den Bosch
In dorso: op de rug bevindt zich de volgende aantekening:
'Dit is testament Johannes Cupers ende was ghemaect int jaer des scependoms Willem Coptiten, Ghybken Ghijsken ende Willen Aert Tielkens zoen, doen si den voerscr. Johannes deden vanghen ende op ten steen legghen teghen recht als om weghemeester vanden broede te wesen. In welker weghemeesterscap hem voermaels te cort ghedaan was ende hem daer af een beteringhe toe gheseghet was ende die beteringhe te hebben eer hi tot enigher officien vander stat weghen gheset soude weerden tot enigher toe comender tijt ende dar hem wael ghehouden waert totter tijt dat dese voirs. Willem Ghybken ende Willem scepen gheset worden. Doen waert den voerscr. Johannes dat bi hem ontdronghem ende moest weghemeester wesen ende die beteringhe en mocht hem nie ghedaan weerden. Nochtan dat hijt wael betughede met vii scepenen dat hem die beteringhe biden scoutheit toe gheseghet was'
De juiste toedracht van deze politieke verwikkelingen is mij niet duidelijk.
Nr 831 | 9 november 1378
Betalingsbelofte erfcijns hoeve Oss
Rodolphus gend. Rover van Vladeracken
aan: Franco van Ghestel t.b.v. de fabriek van de St. Janskerk
wegens: een hoeve in Oss tussen Oss en HEES aan de BOSSCHE WECH en PAPENROT
In dorso: nu de THG
Nr 832 | 20 november 1378
Verkoop erfcijns goederen Vught
Jacobus van den Velde echtgenoot van Cynta dochter van wijlen Hermanus (de)
Gruyter
aan: Theodericus van den Grave t.b.v. de THG
van: erfcijns 3 uit een erfcijns van 12
uit: de erfgoederen van wijlen Margareta dochter van wijlen Ywanus van den Grave gelegen in Vught (zonder vermelding van de parochie).
In dorso: afgekocht door Godevart Scellekens
Nr 833 | 26 november 1378
Vestiging erfcijns tiend te Son en goed te Deurne
Johannes van Bruheze
t.b.v. Johannes Sceyvel
van: erfcijns 15 oude schilden
uit:
1. een korentiend zowel de grote als de kleine, in Son (ZONNE) met alle toebehoren
2. het goed TER WIDEN in Deurne met alle toebehoren (DOERNE)
bijz.: verworven van jkr. Johannes van Zevenborne, van Craendonc en van Hoeps
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 124r/v
Nr 834 | 7 december 1378
Betalingsbelofte erfcijns huis Hedel
voor: schepenen van Hedel
door: W... Jans zoene
aan: Baudewyn die Gruter van den Bossche t.b.v. de THG
van: erfcijns 22 schelling
uit: huis en hofstad in het gericht van Hedel AEN DAT TFELTJ
N.B.: met een fragment van het zegel van de tweede schepen; het zegel van de andere schepen is verdwenen.
Nr 834a | 7 februari 1380 (indien Paasstijl); 7 februari 1379 (indien Kerststijl)
Testament Willelmus van Gasteldonc erfpacht Hilvarenbeek
voor: notaris Johannes Baldewini van Bynderen, clericus bisdom Luik
van: Willelmus van Gasteldonc zoon van wijlen Johannes van Gorp, poorter van Den Bosch
legaten: enige legaten bestaande uit contant geld of renten: aan de THG een erfpacht van 2 m. te leveren in Hilvarenbeek uit het goed van Godefridus van Haren aldaar.
plaats: in Den Bosch in het woonhuis van wijlen Winricus DE MOSA in een voorkamer gend. T STEENKEN.
Nr 835 | 26 maart 1379
Betalingsbelofte erfpacht goederen Berlicum
Petrus van Berlikem zoon van wijlen Arnoldus van der Heyden
aan: Henricus Buc, kanunnik in Den Bosch
van: erfpacht m.
uit:
1. het achterste deel van het woonhuis van wijlen zijn vader bestaande uit 3 gebonten
2. de mesthoop gend. MISSE van dit huis, aldaar gelegen in de richting van de schuur
3. 1 voet land buiten de 3 gebonten voornd.
4. een stuk land en nog een stukje land daaraan gelegen
5. de helft van 2 sz. land in Rosmalen in DIE LOEFORTSCHE HOEVE
6. een stuk erfgoed gend. EEN VENNEKE daaraan gelegen
7. de helft van een stuk land gend. BREEMBOSCH in SCILT
8. een stuk beemd in SCILT
alle met uitzondering van 5. en 6. gelegen in Berlicum.
Nr 836 | 18 mei 1379
Verkoop erfcijns goederen Vught
Gerardus Stripen, priester en zoon van wijlen Johannes Strypt
aan: Johannes Slotel zijn zwager
van: erfcijns 20 schelling oude groten gespleten uit 3 oude groten
uit: huis en hofstad van Johannes van der Hoeven in Vught, een deel van het land gend. DIE EYKENDONC en 6 bu land gend. MELYS BOENRE
Nr 837 | 19 september 1379
Verkoop erfpacht goederen Rixtel
Godefridus Soeyvel
aan: Mercelius van Zonne
van: erfpacht 1 m.
uit: zekere goederen in RYXSTEL
N.B.: deze akte is zwaar beschadigd en daarom voor een deel onleesbaar; hij moet echter dateren uit de periode 1 okt. 1377 - 30 sept. 1378 (vriendelijke mededeling mevr. dr. Beatrix Jacobs)
Nr 838 | .. 137. (rest datum onbekend)
Testament Theodericus van den Grave goederen Helvoirt en Herpen-Koolwijk
voor: notaris Adam van Mierd
van: Theodericus zoon van Ywanus van den Grave, poorter van Den Bosch
legaten:
legaten aan kerken en kloosters in Den Bosch en aan familieleden; aan de THG een erfpacht van 2 m. uit erfgoederen in Helvoirt te aanvaarden na de dood van hem en zijn echtgenote Aleydis en te bestemmen voor een spynde van broden op de vooravond van het feest van Maria's Geboorte; voorts zijn goederen in de heerlijkheid van Herpen AEN DIE COELWIJC naast de LICHTENBERCH hem aangekomen door erfenis van zijn voorouders met de erop rustende lasten (ONRAET), indien namelijk zijn zoon Johannes zonder wettig nageslacht zou komen te overlijden; op voorwaarde, dat de procurator van de THG de opbrengst van deze goederen zal besteden aan een spynde te houden tussen St. Margriet en Allerheiligen, dat aan Stephanus Wert zijn bloedverwant een lijfrente van 3 m. wordt uitgekeerd, dat aan Johannes Wert diens broeder een lijfrente van eveneens 3 m. wordt uitgekeerd en dat zijn echtgenote de tocht zal hebben van deze goederen
bijz.:
1. met toestemming van Aleydis zijn echtgenote
2. met een reeks bepalingen over de vererving
3. wie zich tegen dit testament verzet, is ipso facto uitgesloten
executele: tot executeurs en tevens tot voogden van zijn zoon Johannes; mocht deze minderjarig zijn bij hun beider dood, dan benoemt hij Godefridus Soeyvel, Arnoldus Berwout, Franco van Ghestel en Cristina, de zuster van zijn echtgenote
plaats: het huis van de THG.
Nr 839 | 14 januari 1380
Vestiging erfpacht tiend Zeelst
Willelmus van Langhelaer
t.b.v. Johannes zoon van wijlen Cherlacus Cnode
van: erfpacht 7 m.
uit: de tiend van het dorp Zeelst
Nr 840 | 31 januari 1380
Vestiging erfpacht tiend Zeelst
Willelmus van Langhelaer
t.b.v. Bartolomeus gend. Meus van Berghen, kleermaker
van: erfpacht 2 m.
uit: als nr. 840
Nr 841 | 6 februari 1380
Verkoopbank in het Vleeshuis
Johannes van Zonne zoon van wijlen Johannes Zeelmaker
aan: Johannes Scrage
van: een vleesbank (VLEESCHEBANC) in het Vleeshuis van de stad Den Bosch
bijz.: de koper had hier al een erfcijns van 30 schelling
lasten: de hertogscijns
Nr 842 | 10 februari 1380
Overdracht landerijen Dinther
Johannes zoon van wijlen Johannes van Eeuwen wonend in de MOLREMOLEN
aan: Johannes Cuper zoon van wijlen Arnoldus Cuper
van: in Dinther
1. een stuk land gend. DAT RODELANT groot 13 lz. INT REYTSEL grenzend aan de jkr. van Helmond
2. een stuk land gend. DAT LANG REYTSEL grenzend aan Wolterus natuurlijke zoon van wijlen heer Arnoldus van Dynther, ridder
3. een stuk weiland gend een EUSEL gelegen op het einde van 2.
4. een stuk land gend. DIE HEYLICH STOCKE groot 10 lz. INT REYTSEL grenzend aan de jkr. van Helmond.
5. een stuk weiland gend. een EUSEL gelegen op het eind van 4.
6. een stuk land gend. DIE SCEPERYE INT REYTSEL
7. een stuk land van 1 sz. in de VELTACKER
8. een stuk land gelegen OPT HAM grenzend aan Gheerlacus van Ghemert, deken van St. Oedenrode.
9. een beemd gelegen op het einde van 8.
10. een stuk land gend. DIE VENACKER in DAT KERCVELT grenzend aan de GRUENWECH.
11. een stuk land IN DIE BERCKAERT grenzend aan DEN DONCKEREN DIKE
lasten: 8 oude groten aan de heer van Heeswijk als cijns.
Nr 843 | 2 april 1380
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht land Helvoirt
Henricus van der Hoeven
aan: Arnoldus Berwout
van: erfpacht 1 m.
uit: een stuk land in Helvoirt
Nr 844 | 12 april 1380
Overdracht land Vrijdom De Vliert
Nycholaus gend. Nycoel Scaden zoon van wijlen Nycholaus gend. Nycoel Scaden
aan: Gerardus zoon van wijlen Henricus van Os
van: m. land in de PEPER in DER CORECOPERE CAMP
bijz.: hem door Gerardus Scaden, zijn oudoom, gelegateerd
N.B.: geborgen in kast 218 E 2
Nr 844a | 8 mei 1380
?
zie nr. 1012 (1388, 7 april)
Geen apart nummer, omdat het testament is uitgevaardigd in 1388. In 1380 en 1387 werden door de notaris geen stukken uitgevaardigd.
Nr ? | 2 mei ????
Verkoop erfcijns Den Bosch straat onbekend
Egidius Doncker van Vechel, dekker
aan: Rodolphus gend. Rover van Lyt
van: erfcijns 25 schelling
uit: van een huis in Den Bosch voorbij de brug van Gerardus metten Koyen
In dorso: 'Mensa non habet supportationem' (= in later tijd bezat de THG van deze inkomsten geen aankomsttitel).
Nr 845 | 17 mei 1380
Overdracht land Dinther
Willelmus Vos van Dynther
aan: Johannes Cuper
van: een stuk land gend. DIE VENACKER in Dinther in DAT KERCVELT
lasten: 1 oude groot cijns aan N.N.
bijz.: de overdrager geeft de gebruikelijke garantie slechts voor de helft van dit stuk land
Nr 846 | 7 juni 1380
Afstand rechten op land Dinther
door: Willelmus Vos van Dynther
aan: Johannes Cuper
van: zijn rechten op een stuk land gend. DAT LANGREYTSEL in Dinther in DAT REYTSEL en op een stukje beemd gelegen daarachter.
Nr 847 | 7 juni 1380
Afstand rechten op land Dinther
door/aan: als nr. 847
van: zijn rechten op 3 lz. land in Dinther gend. DAT RODELANT
Nr 848 | 7 juni 1380
Overdracht land Dinther
door/aan: als nr. 847
van: een stuk land gend. DIE SCEPERY in Dinther in DAT REYTSEL
bijz.: als nr. 847.
Nr 849 | 7 juni 1380
Verkoop beemd Oisterwijk
Theodericus Tiel zoon van wijlen Johannes Houft
aan: Johannes Soeyvel
van: bu beemd AEN DEN BRANT in een kamp van 2 bu in Oisterwijk
lasten: 3 oude groten en 1/9 van 2 kapoenen
Nr 850 | 21 juni 1380
Overdracht houtschat hoeve Hommelheze Dinther
door: jkr. Johannes, heer van Helmond en Keerbergen
aan: Johannes Cuper
van: al zijn rechten op een heffing gend. HOUDSCAT van de bomen en van het hout dat groeit op het goed van HOMMELHEZE.
Nr 851 | 7 juli 1380
Kwitantie van algemene aard
door: Henricus van Uden
aan: zijn dochters Eeffa en Elisabeth
betreft: hij erkent, dat alle zaken met betrekking tot verkopingen, overdrachten, schuldbekentenissen en beloften door zijn dochters ten behoeve van hem geregeld zijn.
N.B.: uit de oorkonde wordt niet duidelijk, wat er precies aan de hand is.
Nr 852 | 31 juli 1380
Verkoop land Hintham (vermoedelijk Vrijdom)
Wynricus zoon van wijlen Rodolphus Bobbensoen van Os echtgenoot van Hilla dochter van wijlen Nicholaus van den Arennest
aan: Willelmus zoon van wijlen Nicholaus voornd.
van: 1 m. land in DIE HINTHAMSCHE CAMPE
lasten: 6 schelling erfcijns aan de stad Den Bosch
voorw.: mag alleen vervreemd worden aan poorters van Den Bosch.
N.B.: geborgen onder regestnr. 2750-2751.
Nr 853 | 4 augustus 1380
Aanmaning erpacht ligging onbekend
door: jkvre Deliana dochter van wijlen Woltherus van Bladel
aan: Willelmus van Langhelaer
betr.: erfpacht van 2 m. die 3 jaar achterstallig is.
uit: onderpanden niet vermeld
Nr 854 | 9 augustus 1380
Erfdeling land Rosmalen
voor: schepenen van HEZE (= de bank van Rosmalen-Heze-Nuland)
Partij A: Peter Evrarts zone
Partij B: Jan Hals en Brues van den Kayenberghe
aan A: een stuk land in Rosmalen TE HEZE en 1/6 deel van een stuk land ernaast.
N.B.: zie Van Bavel, Inventaris zegelkast, regest 4 met een oorkonde uitgevaardigd door de schepenen van Rosmalen-Heze-Nuland m.b.t. een erfpacht uit een onderpand in Rosmalen. Er kan dus geen sprake zijn van Heesch bij Oss.
met het beschadigde zegel van de bank met het randschrift '...(onleesbaar) .. EYGENEN' verleden voor 4 schepenen.
Nr 855 | 8 october 1380
Vidimus van nr. 103a
Vidimus door schepenen van Den Bosch van de akte vermeld onder nr. 103a
In dorso: de THG heeft wegens gedeeltelijke aflossing niet meer dan 17 schelling oud geld.
Nr 856 | 24 december 1380
Betr. belofte erfpacht goederen Woensel-Acht
door: Jkr. Jan, heer van Zevenborn, Cranendonk en van Haps (HOOPS)
t.b.v.: Bertold Voogd
betreft: erfpacht 7 m. Eindhovense maat
uit: zijn goederen in Woensel op Acht .
N.B.: gevidimeerd d.d. 9 juni 1460 (nr. 2425).
Nr 856a | 14 januari 1381
Albrecht Buc aanleg dijk Orthen-Heinis
Wenceslas van Bohemen en Johanna, hertogen van Brabant etc.
maken bekend, dat zij de schout en heemraden in de stad Den Bosch bevelen
de goederen van heer Albrecht Buc, priester, niet aan te slaan in verband met de aanleg van een nieuwe dijk tussen Orthen en HYNEN. Aelbrecht had zich tot hen gewend, waarop zij opdracht hadden gegeven ter plaatse de zaak te onderzoeken.
In dorso: geen aantekeningen
N.B.:
1. met het zegel van Wenceslas en het beschadigde zegel van Johanna
2. er wordt in de oorkonde melding gemaakt van twee andere met deze oorkonde getransfigeerde oorkonden n.l. een, waarin de hertogen opdracht geven de zaak te onderzoeken en een van Aelbrecht, waarin deze zich wendt tot de hertog. Deze stukken zijn thans niet meer aanwezig.
Nr 856a | 17 maart 1381
Verkoop land Hintham
Theodericus Rover van Tephelen
aan: Henricus zoon van Rodolphus van Merlaer
van: een kamp bij Hintham op het EYNDEHOUTSCHE VELT
Nr 857 | 28 maart 1381
Uitgifte erfpacht goederen Helvoirt
Elisabeth jr. dochter van Johannes van der Bruggen
aan: Ghibo met den Ghemake
van: alle erfgoederen in Helvoirt
voor: alle erop rustende lasten en een erfpacht van 13 l.
Nr 858 | 1 april 1381
Overdracht erfcijns huis Hinthamerstraat
door: Dirk van der Vorst, lakenscheerder
aan: Godfried zoon van wijlen Aart van Berlicum
van: de helft van een erfcijns van 8
uit: huis en erf aan de Hinthamerstraat
N.B.: alleen vermeld in de akte d.d. 16 maart 1450 (nr. 2227) in verband met een toen plaats hebbende uitwinning.
Nr 858a | 12 mei 1381
Vestiging erfcijns land Den Dungen
Gerardus Roelensoen
t.b.v. Henricus van Mirs
van: erfcijns 5
uit: 3 m. land gend. SCEEPDONC in DIE DUNGEN
lasten: hertogscijns
Nr 859 | 18 mei 1381
Testament (auth. uittr.) Elisabeth van Snegghelen erfcijns Vughterstraat
voor: notaris Johannes van Mierde van Den Bosch (oorspr. en uittr.)
van: jkvre Elisabeth dochter van wijlen Johannes van Snegghelen, begijn in het Groot Begijnhof
betr.: een legaat van een erfcijns van 5 uit huis c.a. in de Vughterstraat aan de THG, mits men daaruit jaarlijks 3 betaalt aan Johannes en Elizabeth kinderen van wijlen Henricus van Zelant; indien deze beide zonder wettig nageslacht mochten overlijden, dan vererft deze uitkering op de erfgenamen van moeders-, niet van vaderszijde.
plaats: in het huis van Cristina van Os in Den Bosch in DIE NUWESTRATE
In dorso: Vughterdijk (sic)
N.B.: de Nieuwstraat is waarschijnlijk de huidige Tweede Korenstraat.
Zie Sasse van Ysselt, deel III. 528. De huidige Nieuwstraat werd pas in de 17de eeuw aangelegd.
Nr 859a | 4 juni 1381
Vestiging erfpacht goederen Rosmalen en Den Bosch Dravelgas
Elizabeth weduwe van Akerinus van Hezilt en dochter van wijlen Henricus Rademaker van Mierbeke, haar dochter Johanna gehuwd met Johannes Pylyseren en Mechtildis gehuwd met Johannes Katherinen soen
t.b.v. Albertus Wael t.b.v. de THG
van: erfpacht 3 m.
uit:
1. de helft van 12 m. land in Rosmalen INT ROT grenzend aan Johannes Rover, ridder.
2. een erfpacht van 5 s. uit een stuk land gend. DIE BERCH HOF in Rosmalen in BRUGGEN en nog een stuk land aldaar.
3. een erfpacht van 11 s. uit erfgoederen in BRUGGEN, een stuk land gend. DIE BEIRCT naast het CATTENBOSSCHE.
4. een stenen huis van Johannes Pylyseren naast de Minderbroederskerk in de DRAVELGAS.
N.B.: zie nr. 1429.
Nr 860 | 8 juli 1381
Verkoop beemd Best
Johannes die Saefte van Bucstel
aan: Albertus Wael procurator van de THG
van: de helft van 2 bu beemd in Oirschot in Best in DIE AVESSTYNSCHE BUENRE
lasten: erfcijns van 6 oude groten aan N.N.
Nr 861 | 29 juli 1381
Betalingsbelofte na uitgifte huis Colperstraat
Johannes die Saefte van Bucstel
aan: Albertus Wael t.b.v. de THG met toestemming van de provisoren
van: erfcijns 8
uit: huis c.a. op het einde van de Colperstraat
lasten: hertogscijns
Nr 862 | 29 juli 1381
Vestiging erfcijns huis en kameren Hinthamerstraat
Ghibo Bynhuys
t.b.v. Henricus Buc, priester
van: erfcijns 40 schelling
uit: een huis en zekere kameren in de Hinthamerstraat grenzend aan de straat, die loopt naar de Papenhulst en zich aan de achterzijde uitstrekt tot aan het Clarissenklooster
lasten: erfcijns van 4 aan N.N.
Nr 863 | 1 augustus 1381
Aanvulling testament nr. 831 land Dinther
voor: notaris Adam van Mierd
van: Johannes Cuper, poorter van Den Bosch
legaten: enkele legaten aan familieleden worden gewijzigd of geschrapt; enige roerende goederen; aan de THG als legaat een stuk land gend. DIE SCEPERYE in Dinther INT REYTSEL en een stuk land gend. DIE VENACKER INT KERCVELT grenzend aan de GRUENWECH, op voorwaarde dat de THG aan zijn echtgenote Conegondis 24 dubbele mottoenen Brabantse munt eens betaalt en aan de abdij van Berne 5 dubbele mottoenen om daarvan een erfcijns van 20 schelling te kopen t.b.v. een jaargetijde. Voorts moet de THG 6 dubbele mottoenen aan de arme zieken in het Groot Gasthuis
plaats: naast de kerk in Den Bosch
Nr 863a | 7 augustus 1381
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht hofstad Geffen
Rodolphus Lambrechts soen
aan: Ricoldus Koc, ridder
van: erfpacht 1 m.
uit: een hofstad in Geffen
Nr 864 | 15 augustus 1381
Overdracht erfpacht nr. 864 Geffen
Ricoldus Koc, ridder
aan: Rodolphus Bubbe t.b.v. Pontennier Kepkens soen
van: de erfpacht vermeld onder nr. 864
Nr 865 | 24 augustus 1381
Verkoop erfcijns huis Kerkstraat
Goedefridus zoon van wijlen Rutgerus Arken soen van Woensel en Heylwigis dochter van wijlen Rodolphus van Zulikem
aan: Arnoldus Berwout
van:erfcijns 20 schelling
uit: een huis achter een ander huis in de Kerkstraat
Nr 866 | 5 september 1381
Overdracht erfpacht hoeve Oss
Batha Loeden weduwe van Matheus zoon van Godefridus Posteel en Ywanus zoon van wijlen Otto Bilseman en Aleidis dochter van wijlen Matheus voornd.
aan: Albertus Wael t.b.v. de THG
van: erfpacht 2 m.
uit: de hoeve van Nicholaus zoon van wijlen Reynerus metten Crommenhalze in Oss grenzend aan het erfgoed van de THG
In dorso: later uitgewonnen
Nr 867 | 19 september 1381
Overdracht tocht erfcijns huis Kerkstraat
Goessuinus Cnode zoon van wijlen Heylwigis uten Werde
aan: Goessuinus Cnode zoon van wijlen Eufemia Posteel zijn broeder
van: de tocht op een erfcijns van 4 oude groten
uit: een huis in de Kerkstraat
Nr 868 | 24 september 1381
Schenking erfcijns goederen Hedel
voor: schepenen van Hedel
door: Jan die Greve Bunenincs zoene
aan: Boudewijn die Gruter t.b.v. de THG
van: erfcijns 10 oude Hollandse (penningen)
uit: de goederen van Trude van Colen gelegen in het gerecht van Hedel
N.B.: de zegels van de twee schepenen verdwenen
de formulering luidt: 'ghegheven ende op ghedraghen in ghifte'
Nr 869 | 25 september 1381
Verkoop beemd Breugel
Theodericus Rover, ridder
aan: Andreas Verkeman
van: 2 bu beemd in Breugel in AELDONC
Nr 870 | 6 november 1381
Overdracht erfcijns goederen Vught
Gerardus Strijpen, priester en zoon van wijlen Johannes Strijp en Hadewigis
aan: Johannes Sloetel zoon van wijlen Ghiselbertus van den Dorenput, zijn zwager
van: erfcijns 40 schelling oude Tournooise groten uit 3
uit: huis en hofstad in Vught en een deel (PARS) land gend. DIE EYKENDONCK en uit 6 bu gend. MELIS BOENRE
N.B.: alleen in het 16de eeuws cartularium nr. 737, f 188r/v
Nr 870a | 7 november 1381
Vestiging erfpacht tiend St. Michielsgestel
Willelmus van der Aa, ridder
t.b.v. Heilwigis echtgenote van Willelmus Posteel
van: erfpacht 5 m.
uit: de korentiend in St. Michielsgestel in THEDE
Nr 871 | 18 november 1381
Verkoop land Hintham
Willelmus zoon van wijlen Nycholaus van den Arennest
aan: Aleydis weduwe van Gerardus van Geffen
van: 1 m. land (zie nr. 853) en een erfcijns van 6 schelling daarop rustend.
N.B.: geborgen onder regestnr. 2750-2751.
Nr 872 | 8 januari 1382
Uitgifte landerijen Vrijdom
Johannes Coninc
aan: Henricus Maechelmus
van:
1. de helft van 9 m. en 1 h. en 99 r2 in een kamp in DAT HEYNENSCHE DYEPE tussen 4 andere kampen en de WETERINGER
2. 1 m. 4 h. en 84 r2 in DIE AUDE WILSEN in een kamp aldaar
voor: erfcijns 4 oude schillen
voorw.: indien Henricus daarvan afstand doet ten gunste van anderen, zal hij de akten betreffende deze landerijen ten overstaan van de schepenen van Den Bosch aan Johannes voornd. overdragen
In dorso: lecta 29 november 1594
N.B.: op de plica staat 'resigilletur' (moet opnieuw bezegeld worden).
Nr 873 | 9 januari 1382
Verkoop land Rosmalen
Johannes van Weert c.s.
aan: Henricus Buc, priester
van: 2 m. land in Rosmalen grenzend aan de gemeijnte
Nr 874 | 17 januari 1382
Waarborg tiend Uden-Boekel
door: Reynaldus van Valkenborch, heer van Borne, Zittert en Herpen
t.b.v. Leonius van Erpe zoon van Petrus
van: de gehele tiend in de parochie van Uden OP BOEKEL met alle toebehoren.
bijz.: deze tiend was op 4 januari 1362 (Kerststijl) / 3 januari 1363 (Paasstijl) ten overstaan van schepenen van Uden door zijn broeder Walraven en Aleydis diens echtgenote aan Leonius overgedragen; nu waarborgt Reinoud Leonius in het bezit van dit goed; mochten landerijen vallend onder deze tiend of de tiend zelf leengoed blijken te zijn, dan zal Renoud Leonius hierin vesten ten overstaan van de geigende hoven/hof.
Nr 875 | 24 januari 1382
Verkoop erfpacht hofstad Geffen
Pontennier gend. Kepken soen
aan: Boudewinus van Zeland
van: erfpacht 1 m.
uit: hofstad in Geffen
Nr 876 | 20 februari 1382
Vestiging erfpacht landerijen Berlicum
Henricus Coppen soen uter Hasselt
t.b.v. Theodericus zoon van wijlen Lambertus van den Hoevel
van: erfpacht 1 m.
uit: een akker in Berlicum naast de CALVERLOECT grenzend aan het erfgoed van de abdij van Berne en een stuk land gend. DIE MEERACKER grenzend aan het erfgoed van de abdij van Berne en dat van de pastoor (INVESTITUS) van Berlicum.
lasten: erfcijns van 6 penning aan N.N.
Nr 877 | 6 maart 1382
Uitgifte erfcijns huis Peperstraat
Gerardus zoon van wijlen Henricus Posteel
aan: Henricus zoon van wijlen Paulus Rover
van: huis c.a. en hof in de Peperstraat
voor: erfcijns 11
lasten: hertogscijns en erfcijns van 20 schelling
Nr 878 | 7 maart 1382
Uitgifte erfpacht goederen Geffen
Arnoldus Stamelart van den Kelre
aan: Denkinus zoon van wijlen Danyel gend. Broes soen
van: huis en hof in Geffen op de PAPENDIKE tussen de VESPERTYTS HOEVE en de steeg; een streep land en m. land in Nuland op VINCKEL in de gemeijnte aldaar.
voor: erfpacht 5 s. en 2 kapoenen
lasten: 2 groten gebuurcijns en een erfcijns van 20 schelling aan de kerk van Geffen
extra onderpand: 4 h. broekland in Nuland op VINCKEL op de gemeijnte aldaar
voorw.: indien hij hiervan afstand doet t.b.v. de verpachter, dan moet hij het extra onderpand overgeven en dubbele pacht betalen.
N.B.: zie nr. 1284a.
Nr 879 | 9 maart 1382
Overdracht land Oss
voor: schepenen van Oss
door: Jan Hermans soen
van: een stuk land dat was van Zebrecht van Derenborch OPT WESTERVELT
N.B.: met het zegel van de schepenbank van Oss
Nr 880 | 29 maart 1382 (Kerst of Jaardagsstijl) of 28 maart 1383 (Paasstijl) of 26 maart 1384 (idem)
Verkoop land St. Oedenrode ter Heze
Egidius zoon van wijlen Arnoldus Loyensoen en Walterus van Vilenbraken (of: Uillenbraken) gehuwd met Aleydis dochter van wijlen Arnoldus voornd.
aan: Henricus Buc, priester
van: 1 lz. land in de hoeve TER HEZE aan alle zijden omgeven door het land van Henricus, priester.
Nr 881 | 24 april 1382
Overdracht erfcijnzen Veghel en Cromvoirt
voor: notaris Petrus Polslauwer
door: Vrouwe Aleydis Driekens en Margareta haar dochter als executeurs van het testament van wijlen Margareta van Woudrichem
van: erfcijns 20 schelling oude groten (1) en erfcijns 10 schelling oud geld (2)
uit:
1. huis en hofstad in Veghel in DIE RIJT
2. huis en hofstad in Cromvoirt en 11 lz. land IN DIE HOEVE daaraan gelegen.
aan: Arnoldus van Beke natuurlijke zoon van de testatrix om deze gedurende zijn leven te bezitten; na zijn dood komen ze toe aan de THG.
bijz.: het testament is verleden voor notaris Theodericus Henrici Snoec, clericus Luik
In dorso: later is de erfcijns 20 schelling oud geld omgezet in een erfpacht van 1 m.
Nr 882 | 30 april 1382
Verkoop erfpacht Orthen en Empel
Hermanus Scut zoon van wijlen Willelmus Luwe
aan: Arnoldus van den Elzen
van: erfpacht 1 m.
uit: huis en hof in Orthen en 5 m. en 1 h. land in de jurisdictie van Empel aan de overzijde van DIE VOERT en 10 h. land aldaar in BEIRGULEN (?)
lasten: 3 erfcijns op het huis; erfcijns 2 oude schilden en het land.
N.B.: zie nr. 1492.
Nr 883 | 22 mei 1382
Verkoop huizen Windmolenberg
Fredericus Hoernken
aan: Arnoldus Wennemari jr.
van: een huis c.a. en de helft van een achterhuis op de Windmolenberg
Nr 884 | 3 juli 1382
Erfdeling goederen Haren, Boxtel en Esch
Partij A: Henricus van Beke echtgenoot van Yda dochter van wijlen Henricus Berwout
Partij B: Rutgherus, Henricus, Yda en Elizabeth kinderen van wijlen Henricus zoon van wijlen Henricus Berwout voornd.
aan B valt toe:
1. een woonhuis in Haren OP DIE RUDONC naast de GASTHUIS BEEMT
2. een deel van een boomgaard naast dit huis tot aan de sloot, die deze doorsnijdt en wel het deel, dat ligt aan de kant van LUYSSEL
3. een hof en een weide naast het huis aan de kant van de beemd gend. DIE KEEL en tot aan een paal die daar is geplaatst naast de beemd van wijlen Walterus van Ghinder Over.
4. de helft van een beemd gend. DIE ZITERSSCHEBEEMT in Esch naast het land gend. DIE ZITART
5. een deel van het land gend. DIE ZITART
6. een stuk land daarnaast gelegen strekkend vanaf DAT KESSELSSCHE LANT tot aan een paal
7. het oostelijke deel van de LYESBEEMT in Boxtel
8. een stuk land in Haren
9. 1 bu heiland in Esch in de BIGGEN HOEVE
10. de helft van een beemd gend. BYEBROEC in Haren
aan: A valt kennelijk de rest toe
voorw.: beide partijen mogen hun deel omheinen (ADVALLARE QUOD EXPONETUR AENHEYMEN)
N.B.: het is zeer onzeker, of dit stuk behoort tot het archief van de THG.
Nr 884a | 3 augustus 1382
Vestiging erfcijns huis bij de Mortel
Theodericus van Doerne alias van Keppel
t.b.v. Johannes van Steen, ketellapper
van: erfcijns 2 oude schilden
uit: huis c.a. in de straat die loopt van het huis van Walterus van Oerle in de richting van de CONINCS CUPERS BRUGGHE.
Nr 884b | 5 augustus 1382
Verkoop landerijen Vught St. Petrus
Katherina dochter van wijlen Hesselo van Zweensberch en Johannes natuurlijke zoon van
Wautgherus van Zweensberch
aan: Arnoldus van der Haseldonck
van: de helft van de volgende landerijen:
1. huis en hof en een VENNEKEN
2. een stuk land gend. de ZERIJSBRAKE naast de gemeijnte gend. DIE VLIEDERT
3. een stuk land gend. DAT WISSEVEINRE
4. een stuk land achter de schuur van Johannes Coninc
5. een stuk land gend. VLIERGHESWAT in DIE RIEDEMAET
lasten: erfcijns van de helft van 5 schelling aan de hertog
erfcijns van 30 schelling oud geld
erfpacht van 1 m.
Nr 885 | 19 augustus 1382
Overdracht land Vrijdom
Johannes Gheryts soen, ceintuurmaker
aan: Albertus Wael t.b.v. de THG
van: de helft van 9 m. en 26 r2 land op ASMYT
Nr 886 | 1 september 1382
Vestiging erfcijns Orthenstraat/Markt en land St. Oedenrode en Vrijdom
Arnoldus Stamelaert van (den) Spanct echtgenoot van Katherina weduwe van Ludovicus zoon van wijlen Albertus van Bussel
t.b.v. Albertus Wael t.b.v. de THG
van: erfcijns 20
uit:
1. 1/3 deel van een huis c.a. bij de Markt en de helft van 1/3 en nogmaals de helft van 1/3 deel van dit huis
2. 1 m. uit 3 m. uit de gemeijnte van Den Bosch vr (ANTE) DIE ASMYT grenzend aan een kamp van Johannes van Plasse, ridder
3. de helft van 5 m. IN HUECKENBROECKE
4. de helft van 5 m. OP DIE VAERT
5. de helft van 1 m. gend. DEI HOEGHEVOGHELDONC
6. de helft van 5 m. in OETHEREN grenzend aan de Oude Dieze (ANTIQUA DYESA)
7. huis, hof en 11 lz. aangelegen land in St. Oedenrode in NEYNSEL gend. EVERAETSACKER
8. een akker gend. DAT ECKERHOEL van 5 lz. aldaar op DIE BECKAERT grenzend aan de Dommel
9. 3 lz. land naast COUTENBOSSCHE (of: CONTENBOSSCHE)
10. een beemd gend. DIE HASSELT aldaar IN DIE BECKAERT
11. een beemd gend. DIE COPPEL in EEPENHOEL naast de Dommel, omheind en omgracht zijnde
lasten:
uit 1) de hertogscijns, erfcijnzen van 4 oud geld en 3 uit het land rond Den Bosch: 6 schelling per morgen uitgezonderd de 2 m. in Deuteren en de hertogscijns uit het land in St. Oedenrode 1/6 deel van een erfpacht van 13 l. en 1 l. rogge NON CUMULATUS gend. EEN SLEYC LOPEN
Nr 887 | 1 september 1382
Testament Wolterus van Erp erfpacht huis Postelstraat
voor: notaris Arnoldus Stamelart van den Spanct
door: Wolterus van Erp
legaten: vele legaten aan kloosters, kerken en Godshuizen in Den Bosch; aan de THG een erfpacht van 4 m. rogge uit een stenen huis in de straat die loopt van de Vughterstraat voorlangs het huis van Postel richting Vismarkt t.b.v. een jaarlijkse spynde op zijn sterfdag; legaten aan Johannes zijn natuurlijke zoon en aan familieleden; enige roerende goederen
executele: zijn broeders Leonius, Johannes en Henricus
plaats: woonhuis van de testator in Den Bosch in zijn slaapkamer
Nr 887a | 27 september 1382
Testament Goeswinus van Beernhese erfcijns ligging onbekend
voor: notaris Theodericus Mertini van Meghen
van: Goeswinus zoon van Andreas van Beernhese
legaten: aan de St. Janskerk, O.L. Vrouwe aldaar, de Infirmerie van het Groot Begijnhof en aan de THG een erfcijns 3 te vestigen op zijn goederen op voorwaarde dat zijn echtgenote Jutta de tocht op deze goederen krijgt.
plaats: onleesbaar
N.B.: wegens de zware beschadiging van het stuk deels onleesbaar.
Nr 888 | 16 september ????
Testament (uittr.) Lambertus van Zelant erfpacht ligging onbekend
voor: Arnoldus van den Houte (DE LIGNO) priester en OFFICIANS in de St. Janskerk
van: Lambertus van Zelant van Den Bosch echtgenoot van Aleidis
legaten: onder meer een erfpacht van 1 malder uit al zijn goederen aan de THG, te vestigen na hun beider dood
plaats: in het woonhuis van Lambertus in de Colperstraat
N.B.: met het zegel van de oorkonder
Nr 889 | 7 october 1382
Overdracht land Empel
Henricus Wolfs, Enghela en Elisabeth zijn dochters en Johannes, Hubertus en Gherongius kinderen van wijlen Gherongius van Orthen
aan: Johannes van Straten t.b.v. Albertus Buc
van: 2/3 van 5 h. land in de jurisdictie van Empel OP HEES in de HEYLEN CAMP VAN UDEN
Nr 890 | 9 october 1382
Verkoop erfcijns Cromvoirt landerijen
Nycholaus Zegher zoon van wijlen Lambertus Zegher
aan: Sophya weduwe van Lambertus voornd.
van: erfcijns 20 schelling oude groten
uit: 1 bu beemd gend. DIE ROSELRE in het dorp van Cromvoirt en 1 bu akkerland aldaar
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 180r/v
Nr 891 | 23 october 1382
Vervallen
Nr 892
Testament (uittr.) Wendelmoedis erfcijnzen huizen Hinthamerstraat en Hinthamereinde, hoeve ligging onbekend
voor: notaris Johannes van Mierde van Den Bosch (oorspr. en uittr.)
van: Wendelmoedis Saers begijn in het Groot Begijnhof
betr.: de volgende legaten aan de THG
1. erfcijns van 15 schelling oud geld
2. erfcijns van 12 schelling
3. erfcijns van 10 schelling
uit:
1. huis c.a. buiten de Pijnappelpoort
2. hoeve behorend aan Hilla Werds gend. VOLCENBOSCH (of; VOLTENBOSCH)
3. huis in de Hinthamerstraat
voorw.: de THG moet daarvan uitreiken aan de Infermerie 10 sch; aan het Clarissaklooster 5 sch; aan het Neynselgasthuis 7 sch; aan het St. Anthoniusgasthuis 5 schelling
plaats: (oorspr.) de sacristie van de kerk van het Begijnhof
In dorso: bestemd voor het archief van het St. Anthoniusgasthuis
vindplaats: overgebracht naar het archief van het Groot Bergijnhof voorl. inv. nr. 43074.
Nr 893 | 19 november 1382
Overdracht tocht goederen ligging onbekend
Everardus zoon van wijlen Johannes van Oer glazenier (VITRIFEX)
aan: Johannes Luwekens soen gehuwd met Elizabeth dochter van wijlen Johannes van Herpen.
van: de tocht op alle goederen nagelaten door wijlen Maria dochter van wijlen Johannes van Herpen, zijn vroegere echtgenote
Nr 894 | 26 november 1382
Vervallen
Nr 895
Overdracht erfcijns ligging onbekend
Johannes Vriese zoon van wijlen Johannes Vriese, schrijnwerker en Ludekinus natuurlijke zoon van wijlen Henricus van der Poerten echtgenoot van Heylwigis dochter van wijlen Johannes Vriese
aan: Henricus Buc, kanunnik in de St. Janskerk
van: erfcijns 4 door Johannes van Bladel verkocht aan Johannes Basijn hun grootvader
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 73r/v
Nr 896 | 15 januari 1383
Uitgifte landerijen St. Oedenrode
Willelmus van Langelair echtgenoot van Aleidis dochter van Arnoldus Rover, ridder
aan: Henricus van den Broek zoon van Theodericus van den Broek
van:
1. een beemd gend. DIE COPPEL
2. een stuk land daaraan gelegen aan de Dommel grenzend aan een erfgoed van de kerk van St. Oedenrode-Eerschot
voor: erfcijns van 7 oude schilden te betalen aan Arnoldus voornd. gedurende zijn leven en daarna aan Willelmus voornd.
bijz.: Arnoldus heeft eerst afstand gedaan van de tocht op deze goederen
N.B.: afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 107v-108r
Nr 896a | 22 januari 1383
Bet belofte na uitgifte huis Hinthamerstraat
Johannes Mers zoon van wijlen Johannes Mersman
aan: Albertus Wael t.b.v. de THG
wegens: 5/6 deel van een huis in de Hinthamerstraat
lasten: hertogscijns en erfcijns van 35 schelling uit het hele huis.
In dorso: nu toekomend aan de St. Janskerk
Nr 897 | 24 januari 1383
Vestiging erfpacht goederen Tilburg
Petrus zoon van wijlen Johannes Crillaert
t.b.v.: Albertus Wael t.b.v. de THG
van: erfpacht 1 m.
uit:
1. 1 mz. land in Tilburg in DIE STOCHASSELT
2. huis, schuur en zekere gebouwen aldaar
3. mz. land in Tilburg in DIE STOCHASSELT
4. bu heiland in erfcijns verworven van de hertog
lasten: hertogscijns en erfcijns van 5 penning aan een zekere NOERTKEN
Nr 898 | 14 februari 1383
Uitgifte landerijen Rosmalen erfpacht
Gerardus van Eyke
aan: Ambrosius Balen soen
van: in Rosmalen
1. huis, hof en schuur met al zijn rechten in de gemeijnte van Rosmalen
2. 1/3 deel van een stuk land gen. DIE NUWEHOEVE
3. een stuk land in DIE AUDEHOEVE
4. een stuk land AEN T FENNE
5. een stuk land ONDER DIE BYESEN
6. een stuk land gend. DIE CLOET
7. 3 stukken land gend. CONINCS STREPE
voor: alle erop rustende lasten en een erfpacht van 4 m.
Nr 899 | 21 februari 1383
Verkoop erfgoed Windmolenberg
Aleydis weduwe van Johannes Kemmer
aan: Gerardus van Derenborch
van: een stukje erfgoed op de Windmolenberg
Nr 900 | 26 februari 1383
Overdracht recht van naasting
door: Johannes zoon van wijlen Johannes zoon van wijlen Johannes Kremer
aan: de koper (nr. 900)
Nr 900a | 26 februari 1383
Zoenbrief
Partij A familie van het slachtoffer:
Ghibo zoon van wijlen Hermanus Bocke, Gerardus zijn broer, Gerardus zoon van wijlen Conradus Writers, Johannes van Breda zoon van Ghibo van Eyke met hun bloedverwanten
Partij B de moordenaar c.s.:
Hubertus Wolf en diens broeder Rutgherus en al hun bloedverwanten
wegens: de moord op Conradus zoon van wijlen Hermanus Bocke
Partij A verklaart verzoend te zijn, het zoengeld te hebben ontvangen en te zullen aanwenden ten behoeve van dat, waarvoor volgens het recht van de stad Den Bosch moet worden aangewend
voor: schepenen van Den Bosch
Nr 901 | 2 maart 1383
Verkoop weiderechten Empel-Meerwijk
Jacobus zoon van wijlen Stephanus Broecriemaker
aan: Henricus Maechelinus
van: een schaar in POLSBROEC in de jurisdictie van Meerwijk
Nr 902 | 7 maart 1383
Verkoop weiderechten Empel-Meerwijk
Jacobus zoon van wijlen Stephanus Broecriemaker
aan: Henricus Maechelinus
van: een schaar in POLSBROEC in de jurisdictie van Meerwijk
bijz.: dient als bruidsschat van Benigua (?) zijn echtgenote
Nr 903 | 7 maart 1383
Overdracht erfcijnzen Vught en Esch
Theodericus zoon van wijlen Johannes van den Stripe
aan: Johannes zoon van wijlen Petrus van den Stripe
van: 2/8 deel van de in nr. 905 genoemde erfcijnzen
Nr 904 | 26 maart 1383
Overdracht erfcijnzen Vught en Esch
Willelmus en Erenbertus kinderen van wijlen Johannes van den Stripe
aan: Johannes zoon van wijlen Petrus van den Stripe
van:
1. 2/5 deel van 1/8 deel van een erfcijns van 40 schelling
2. 2/5 deel van 1/8 deel van een erfcijns van 5 en 4 schelling
uit:
1. 1 bu beemd in de parochie van Vught-St. Petrus in HENRICS BROEC
2. de goederen in Esch (EISGHE) aan de overzijde van de brug
Nr 905 | 2 april 1383
Overdracht erfcijnzen goederen Vught en Esch
Willelmus zoon van wijlen Johannes van den Stripe
aan: Johannes zoon van wijlen Petrus van den Stripe
van: 1/8 deel van de in nr. 905 genoemde erfcijnzen
Nr 906 | 2 april 1383
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns huis Maren
Henricus van Doerne zoon van wijlen Goeswinus gend. Bonys soen
aan: Heylwigis dochter van wijlen Godefridus Proper en haar zoon Godefridus
van: erfcijns 3
uit: huis en hof in Maren in LUTTEL MAREN en een erfcijns van 20 schelling daaruit
lasten: de ONRAET voor rekening van de erfpachter
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 18r
Nr 907 | 9 april 1383
Overdracht erfcijnzen goederen Vught en Esch
Theodericus zoon van wijlen Johannes van den Stryp
aan: Johannes zoon van wijlen Petrus van den Stryp
van: van de erfcijnzen die hij bezat in Vught en Esch (= die van nr. 905).
Nr 908 | 9 april 1383
Overdracht erfpacht goederen Oss
Jacobus gend. Cop Cobye gehuwd met Cristina dochter van wijlen Hubertus Vinne
aan: Albertus Wael t.b.v. de THG
van: erfpacht 3 m.
uit: zijn goederen in Oss die van Leonius gend: (de?) Proost waren
bijz.:
1. Hubertus had dit verworven van Henricus van Nuwelant zoon van Willelmus van Nuwelant zoon van wijlen Henricus van Nuwelant ridder
2. 1 m. rogge hieruit gaat krachtens het testament van Hubertus naar de Minderbroeders en na de dood van Jacobus en Cristina gaat m. uit deze erfpacht naar de Infirmerie van het Begijnhof.
Nr 909 | 10 april 1383
Overdracht land Vrijdom-Vughterbroek
Adam van Mierde
aan: Woltherus van Oekel
van: 4 m. en 2 h. in de 10de kamp groot 10 m. in het VUGHTERBROEKE
lasten: deze zijn in een niet nader aangeduide akte gespecificeerd
Nr 910 | 25 april 1383
Verkoop land Berghem
Henricus van Best
aan: Lambertus Bathen soen
van: een stuk land in Berghem in DUER grenzend aan het erfgoed van wijlen Godefridus van Os, ridder
Nr 911 | 4 juni 1383
Overdracht erfcijns huis Kerkstraat
Goeswinus Cnode zoon van wijlen Eufemia
aan: Goeswinus Cnode zijn broeder zoon van wijlen Heylwigis uten Werde
van: erfcijns 4 oude groten
uit: huis Kerkstraat
Nr 912 | 7 juni 1383
Overdracht land Vrijdom-De Vliert
Albertus zoon van wijlen Henricus van Kessel
aan: Nycholaus van Kessel
van: 1 m. land in DIE NEDER VLIEDERT in de GODEKENS ZEBRECHTS CAMP.
N.B.: geborgen in paarse snoeptrommel in kast 218 E 2.
Nr 912a | 11 juni 1383
Verkoop erfcijns huis Hinthamerstraat
Johannes zoon van wijlen Johannes Vrieze, schrijnwerker en Ludekinus natuurlijke zoon van wijlen Henricus van der Poirten zoon van wijlen Arnoldus van der Poirten
aan: Henricus Buc, kanunnik in de St. Janskerk
van: erfcijns 50 schelling
uit: huis c.a. in de Hinthamerstraat aan de achterzijde grenzend aan het water
Nr 913 | 17 juni 1383
Overdracht erfcijns Vughterstraat
Johannes zoon van wijlen Johannes Vriese, schrijnwerker
aan: Ludekinus natuurlijke zoon van wijlen Henricus van der Poirten
van: de helft van een erfcijns van 3
uit: de hoeve van VELTHOEVEN in Hilvarenbeek
Nr 914 | 18 juni 1383
Verkoop erfpacht hoeve Hilvarenbeek-Veldhoven
Theodericus zoon van wijlen Johannes Rover, ridder
aan: Leonius van Langvelt
van: erpacht 18 m.
uit: de hoeve van VELTHOEVEN in Hilvarenbeek
Nr 915 | 2 juli 1383
Overdracht recht van naasting erfpacht nr. 915
Gheerlacus van Ghemert, deken van St. Oedenrode
aan: de koper nr. 915
Nr 916 | 2 juli 1383
Overdracht heiveld Uden Hengstheuvel
voor: schepenen van Uden (4 in getal)
door: Lambrecht Symons zoene van der Hoven
aan: Jacob de Visgher
van: een PLAC heide INDEN HENXTHOVELSCHE BOSCHE
lasten: 6 penning TIJNS DEN HERE VAN DEN LANDE
N.B.: met het half bewaarde zegel vande schepenbank van Uden
Nr 917 | 12 juli 1383
Overdracht erfcijns Veghel
Ludekinus natuurlijke zoon van wijlen Henricus van der Poorten echtgenoot van Heilwigis dochter van wijlen Johannes Vrieze
aan: Adam van Myerde t.b.v. Henricus Buck, kanunnik in de St. Janskerk
van: erfcijns 20 schelling
uit: de in nr. 647c. vermelde onderpanden
N.B.: nr 647c is aangetroffen na het verschijnen van deel II; dit charter is alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 73v
Nr 917 | 30 juli 1383
Vestiging erfcijns land Lith
Johannes Buc jr. zoon van Johannes Buc sr. van Lyt
t.b.v. Thomas zoon van wijlen Willelmus gend. Veren Ghisenraden soen
van: erfcijns 3 oude schilden
uit: 2 land in Lith in JANS HOEVE VAN DORDRECHT
Nr 917a | 27 augustus 1383
Testament (uittr.) Goeswinus van Bernhese huis ligging onbekend
voor: (oorspr. en uittr.) notaris Theodericus Mertini van Meghen
van: Goeswinus zoon van Andreas van Bernhese en Jutta zijn echtgenote
betr.:
1. een legaat aan de Infirmerie van het Begijnhof van een erfcijns van 3 uit zijn goederen op voorwaarde dat Jutta de tocht hierop zal hebben.
2. (door Jutta gelegateerd): de helft van een huis c.a. aan de THG, op voorwaarde dat de THG ieder jaar op de Lichtmis een algemene spynde zal houden van 3 m. rogge en dat ze ieder jaar op zondag n Lichtmis 1 m. rogge geeft aan de Infirmerie van het Begijnhof.
bijz.: gemaakt op verzoek van Hadewigis van Neynsel en Mechtildis van den Werve, meesteressen van het Groot Begijnhof en van de Infirmerie voor de arme begijnen.
N.B.: dit stuk behoort tot het archief van de Infirmerie van het Groot Begijnhof.
Nr 917b | 2 september 1383
Uitgifte erfpacht hoeve Oerle-Kerkoerle
Gerardus Raet zoon van wijlen Henricus van Laer
aan: Petrus zoon van wijlen Erenardus van Best
van: 1/8 deel van een hoeve die was van Johannes Raet in Kerkoerle met de eraan verbonden erfcijnzen 1/8 deel van een beemd in Blaarthem grenzend aan het erfgoed van de abdij van Postel voor: de erop rustende lasten en een erfpacht van 10 s. rogge
N.B.: de in de nr's 918 e.v. genoemde transacties hangen samen met de uit later tijd bekende z.g. uitpachten in Oerle en Zeelst.
Nr 918 | 4 september 1383
Uitgifte erfpacht hoeve Kerkoerle
Johannes Raet en Johannes zoon van Sophya kleermaker
aan: Petrus zoon van wijlen Erenardus van Best
van: de helft en 1/8 deel van de in nr. 918 genoemde goederen
voor: de erop rustende lasten en een erfpacht van 18 s.
Nr 919 | 4 september 1383
Uitgifte erfpacht hoeve Kerkoerle
Willelmus van Hulsel
aan: Petrus zoon van wijlen Erenardus van Best
van: 1/8 deel van de in nr. 918 genoemde goederen
voor: de erop rustende lasten en een erfpacht van 10 s.
Nr 920 | 4 september 1383
Erkenning recht van naasting op nr. 920
door: de erfpachter van nr. 920
t.b.v. Jacobus gend. Vos
Nr 921 | 4 september 1383
Belofte inzake transactie nr. 920
door: Willelmus van Hulsel
betr.: hij zal zijn zoon Willelmus jr. doen instemmen met deze transactie.
Nr 922 | 4 september 1383
Overdracht erfcijns molen Oisterwijk ter Vonderen
Willelmus Coptiten en zijn zusters Elizabeth, Heylwigis, Deliana en Mechtildis dochter van wijlen Jacobus Coptyt en Goeswinus zoon van Deliana voornd.
aan: Albertus Wael t.b.v. de THG
van: erfcijns 10
uit: de windmolen van Arnoldus Rover, ridder, in Oisterwijk TER VONDEREN
voorw.: de THG moet hieruit uitkeren:
aan de fabriek van de St. Janskerk jaarlijks 10 schelling
aan deken en kapittel van de St. Janskerk jaarlijks 10 schelling
aan de Lieve Vrouwebroederschap jaarlijks 10 schelling
aan de Predikheren in Den Bosch jaarlijks 10 schelling
aan de Minderbroeders jaarlijks 10 schelling
aan de Clarissen jaarlijks 10 schelling
aan het CONVENTUM gesticht door Henricus van Neynsel jaarlijks 10 schelling
aan de wezen gend. VONDELINGEN jaarlijks 10 schelling
omwille van het zieleheil van Jutta zuster van Willelmus voornd.
bijz.: mocht deze erfcijns niet worden betaald, dan hoeft de THG zelf niets uit te betalen; deze erfcijns was door de schenkende partij gerfd van wijlen Jutta voornd.
Nr 923 | 12 september 1383
Betalingsbelofte na uitgifte huis Kerkstraat
Elizabeth weduwe van Johannes van Uden
aan: Albertus Wael t.b.v. de THG
wegens: huis c.a. in de straat die loopt van de Kerkstraat richting woning van wijlen Rodolphus van Zulikem
voor: erfcijns 3
Nr 924 | 19 september 1383
Overdracht erfpacht hoeve Dinther-Hommelheze
Margareta dochter van wijlen Henricus Godevartssoen
aan: Albertus Wael t.b.v. de THG
van: erfpacht 1 m.
uit: de hoeve te Hommelheze in Dinther
voorw: mocht Johannes Cuper die deze erfpacht op de hoeve vestigde, terugkeren in de stad Den Bosch of vernomen worden, dat hij vertoeft in de omgeving of mocht door twee wettelijke getuigen bewezen worden, dat hij nog in leven is, dan zullen Margareta en Johannes van Neynsel de THG schadeloos stellen met de som van 30 oude schilden.
In dorso: afgekocht van Margareta.
Nr 925 | 19 september 1383
Overdracht erfpacht hoeve Dinther-Hommelheze
Elizabeth weduwe van Arnoldus van Lyt, wolwever
aan: Albertus Wael t.b.v. de THG
van: erfpacht 1 m.
uit: de hoeve te Hommelheze in Dinther
voorw.: dezelfde als in nr. 925
Nr 926 | 19 september 1383
Overdracht erfcijnzen goederen Colperstraat
Cristina dochter van wijlen Gerardus Meelmans
aan: Albertus Wael t.b.v. de THG
van: erfcijnzen van 6 en 20 schelling
uit: erfgoed van Lucas gend. Luceken in de Colpertstraat
Nr 927 | 19 september 1383
Vervallen
Nr 928
Vestiging erfpacht land Erp
Johannes natuurlijke zoon van wijlen heer Rudolphus gend. Rover Broechoven pastoor (INVESTITUS) van Erp
t.b.v. Rodolphus gend. Rover van Lyt
van: erfpacht 1 m.
uit: 8 lz land in Erp gend. DIE PALSACKER
Nr 929 | 8 october 1383
Vestiging erfpacht landerijen Valkenswaard
Lambertus Kathelinen van den Groten Acker
t.b.v. Lucas van den Kelre
van: erfpacht 1 m.
uit: huis c.a. en DIE GROETACKER en een stuk land gend. DAT DOERNKENS CLOET
Nr 930 | 14 october 1383
Testament (uittr.) Elisabeth Coptiten erfpacht hoeve Oisterwijk Kerkhoven
voor: notaris Petrus Polslauwer (oorspr. en uittr.)
van: Elisabeth Coptiten weduwe van Nicolaus Coel zoon van wijlen Walterus Colen soen van Den Bosch
betr.: een legaat aan de THG van een erfpacht van 2 m. uit 15 m. rogge uit de hoeve van KARRICHOVEN in Oisterwijk
voorw.: de THG moet hieruit uitreiken aan:
het Neynselsgasthuis 2 s.
de VUNDELINGEN 1 s.
de infirmerie 2 s.
de armen in het Groot Gasthuis 1 s.
plaats: (oorspr.) woonhuis van Willelmus Coptiten, haar broeder, in een kamer beneden
N.B.: de datering geschiedt 'secundum stilum curle Leodiensis'
Nr 931 | 18 october 1383
Identiek exemplaar bestemd voor het Groot Gasthuis
Nr 931bis | 18 october 1383
Identiek exemplaar bestemd voor het Vondelingenhuis
Nr 931ter | 18 october 1383
Identiek exemplaar van nr. 931 bestemd voor het archief van het Neynselsgasthuis
Nr 931quater | 18 october 1383
Vestiging erfpacht land Loon op Zand
Johannes van Bezoyen zoon van Willelmus van Bezoyen
t.b.v. Godescalcus van Meghen
van: erfpacht 1 m.
uit: een stuk land gend. DIE LEGHEHOEKE in Loon op Zand grenzend aan de MEERDIKE
Nr 931a | 5 november 1383
Verkoop land Vrijdom De Vliert
Jordanus zoon van wijlen mr. Jordanus van Roesmalen, smid
aan: Elizabeth weduwe van Rodolphus van Enghelant en haar kinderen Johannes en Metta
van: 1 lz. land uit de Duizend Morgen gemeijnte van Den Bosch IN DEN VLIEDERT
Nr 932 | 12 november 1383
Overdracht land Vrijdom Heinis
Willelmus zoon van wijlen Arnoldus Tielkini en zijn broeders Arnoldus Ysebout en Jordanus
aan: Aelbertus de Wael t.b.v. de THG
van: erfcijns 6
uit: zie nr. 383a.
voorw.:
1. als volgt te verdelen door de THG
aan de Minderbroeders 10 schelling
aan de Predikheren 5 schelling
aan de armen in het Groot Gasthuis 20 schelling
aan het gasthuis gesticht door Antonius 5 schelling
aan het gasthuis gesticht door Arnoldus Heyme
aan de pastoor en de priesters van de kerk van het Groot Begijnhof 10 schelling
aan de Infirmerie van het Begijnhof 10 sch, alles jaarlijks
2. De Predikheren, de Infirmerie en de pastoor van de Begijnhofkerk zullen genoegen nemen met de renten hun gelegateerd door wijlen jkvre Elisabeth Joirdens, begijn.
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 15r/v
Nr 932a | 14 november 1383
Vidimus vestiging erfpacht goederen Son en Helmond
1. Vidimus van nr. 700 b (zie deel II)
2. Vestiging erfpacht
Johannes van Bruheze
t.b.v. Walterus van Oekel
van: erfpacht 10 m.
uit:
1. de tiend van Son (zie nr. 700b)
2. de woning (HABITATIO) gend. TEN WYEL in Helmond gelegen naast de gemene plaats
3. 4 bu beemd in de parochie van Helmond aan de overzijde van de AA INT RIET
4. een akker gelegen tussen Helmond en Hinderen
5. de akkers, beemden, weiden, visserijen (PISCARIA) en toebehoren van de onder 2 genoemde woning
6. de overige erfgoederen, cijnsgoederen en allodiale goederen van Johannes van Bruheze aldaar
lasten: erfcijns van 15 oude schelling op de tiend en de herencijns
In dorso: nu het klooster Annenborg
Opm.: zie voor deze erfpacht ook: G.J.W. Steyns, Inventaris van het archief van het Jezuetencollege (1609-1629) te s-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1976) regesten 37 en 38 en p. 37, inv. nr. 68.
N.B.: er is geen sprake van de stad (OPPIDUM) maar van de parochie van Helmond.
Nr 933 | 5 februari 1384
Overdracht erfpacht goederen Helvoirt
Petrus Loeder echtgenoot van Elizabeth jr. dochter van Johannes van der Bruggen van Helvoert
aan: Henricus Buc, kanunnik in de St. Janskerk
van: erfpacht 13 l.
uit: erfgoederen in Helvoirt door Elizabeth in erfpacht uitgegeven aan Ghibo met den Ghemake, haar zwager voor de erop rustende lasten en een erfpacht van 13 l. rogge
extra onderpand bij de uitgifte: 2 bu land in een kamp aldaar naast de LOERVOERT
bijz.: de koopprijs van 25 dubbele mottoenen reeds betaald
Nr 934 | 17 februari 1384
Naasting erfcijns land Lith (nr. 917a)
door: Albertus Buc van Lyt
van: Thomas zoon van wijlen Willelmus gend. Veren Gisenraden soen, de koper vermeld in nr. 917a
betr.: erfcijns van 3 oude schilden
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 24v-25r
Nr 934a | 24 februari 1384
Verkoop erfcijns goederen Dinther en Schijndel
Jkr. Johannes van Berlaer, heer van Helmond en Keerbergen
aan: Martinus Monics
van: erfcijns 25
uit: in Dinther
1. een hofstad gend. TEN REYTSEL met de gebouwen erop staande
2. een kamp daaraan gelegen
3. een stuk land gend. DIE VENNNEACKER daaraan gelegen grenzend aan het goed TE HOEMBORCH
4. een stuk land gend. DIE LYNDACKER aldaar
5. een stuk land gend. DAT LANGHE REYTSEL
6. een stuk land gend. DOLLINC
7. twee stukken erfgoed gend. DRIESSCHE
8. een stuk land AEN DEN DONCKEREN DIKE
9. een stuk land gend. DAT RULLEN STUC
10. een streep land grenzend aan het goed TER BORCH
11. een stuk land gend. DAT HEGGESTUCSKEN
12. een stuk land gend. DIE VELTACKER
13. een stuk land
14. de helft van DIE TYESSEN BEEMT grenzend aan DIE AA
15. een stuk land gend. DAT CLEYN ELLINCSKEN
16. de helft van DIE REYTSELBEEMT grenzend aan DIE AA
17. de helft van een beemd
18. 1 dagwand beemd IN DIE GERENDONC die gedeeld wordt ieder jaar met een ander erfgoed
19. de beemd gend. DIE WERFT met een erfgoed gend. EEN HORSTKEN daaraan gelegen in Schijndel:
20. een kamp gend. DIE HERMANS ACKER
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f64v-65v
Nr 935 | 27 februari 1384
Testament Heilwigis Coptiten erfcijns ligging onbekend
voor: notaris Petrus Polslauwer
van: Heilwigis Coptiten weduwe van Petrus gend. Dick van den Steenweghe
legaten: aan de kathedraal van St. Lambertus te Luik en aan de THG een erfcijns van 6 verschuldigd door Margareta weduwe van Goeswinus Moedel Dicbier door de THG als volgt te verdelen:
aan de Predikheren 15 schelling voor een jaargetijde
aan de Minderbroeders 25 schelling voor een jaargetijde
aan deken en kapittel van de St. Janskerk 10 schelling voor een jaargetijde
aan de fabriek van de St. Janskerk 10 schelling voor een graf in de kerk te maken
aan het Clarissenklooster 10 schelling voor een jaargetijde
aan het Neynselgasthuis 10 schelling
aan het Anthoniusgasthuis 10 schelling
aan de Infirmerie van het Begijnhof 10 schelling
voorw.: zij moeten tevreden zijn met datgene, wat hun door wijlen haar echtgenote is vermaakt
plaats: woonhuis van Mechtildis, haar zuster, op het Begijnhof
Nr 936 | 7 maart 1384
Identiek exemplaar aan nr. 936 echter bestemd voor het kapittel van de St. Janskerk
N.B.: dit stuk behoort dus tot het archief van het kapittel van de St. Janskerk
Nr 936bis | 7 maart 1384
Testament Zoeta Petersdr. Alart erfpacht Vught
voor: notaris Dirk Mertini van Meghen
van: Zoeta gend. Petersdr. gend. Alart
legaten: aan kerken en kloosters in de stad Den Bosch en aan particulieren waaronder aan Cristina haar nicht gehuwd met meester Arnoldus van de stad Den Bosch;
aan de THG een erfpacht van m. uit een hoeve in Vught en een erfcijns van 22 schelling uit de hoeve van Goeswinus Cnode in Vught
executele: Sanderus van Driel en Rodolfus van den Grave
plaats: woonhuis van de testatrix
Nr 937 | 12 maart 1384
Testament Goeswinus Cnode goederen Kerkstraat en Oude Hulst
voor: notaris Adam van Mierd
van: Goeswinus Cnode poorter zoon van wijlen Heylwigis van den Werde
legaten: een zeer groot aantal legaten bestaande uit erfpachten, erfcijnzen en contant geld aan familieleden, een natuurlijke zoon en aan kerken en kloosters binnen en buiten Den Bosch; geld aan de fabriek van de kerk van St. Rombaldus te Mechelen en 1 oud schild aan het klooster van St. Anthonius te Maastricht (TRAIETUM SUPERIOR) en aan St. Servacius aldaar aan de THG de volgende goederen:
1. erfcijns 4 oude groten
2. erfcijns 40 schelling
3. erfcijns 20 schelling
4. 10 dubbele mottoenen of een erfcijns van 40 schelling door de erfgenamen te vestigen op zijn goederen onder de last van een jaarlijkse spynde van brood te verzorgen door de THG
uit:
1. huis Kerkstraat
2. huis op de AUDEN HULS
3. huis op de HULS
executele: Rodolphus van den Grave zijn schoonzoon
bijz.: de executeur, de twee wettige kinderen bekrachtigen onder ede dit testament en beloven zich er aan te houden
N.B.: zonder onderschrift of merkteken van de notaris; op 27 maart 1403 vervaardigde Paulus Borchardi van Zulichem, notaris, gemachtigd door de officiaal van het bisdom Luik, hiervan een auth. uittreksel uit.
Nr 938 | 17 maart 1384
Erkenning recht van naasting huis Markt
door: Johannes van Gheffen, de koper
van: het recht van naasting op een stenen huis op de Markt verkocht door broeder Nycholaus van de orde van de Predikheren zoon van Godefridus van Bussel.
Nr 939 | 7 april 1384
Betalingsbelofte erfpacht goed Erp
Emondus zoon van wijlen Emondus Rover, ridder
aan: Theodericus zijn broeder
voor: erfpacht 2 m. rogge en 2 m. gerst Erpse maat, te leveren op het gende goed.
Nr 940 | 6 mei 1384
Overdracht erfcijns huis Orthenstraat
Ghibo Buyc echtgenoot van Katherina dochter van wijlen meester Johannes van Roesmalen
aan: Henricus Buc, priester
van: erfcijns 20 schelling lovensch
uit: huis met de grond in de Orthenstraat
Nr 941 | 7 mei 1384
Testament (uittr.) Roverus van Lit erfpacht goederen Lith
voor: notaris Arnoldus Willelmi van Huesden, clericus van het bisdom Utrecht
van: Roverus van Lit
betr.: een legaat aan de THG van een erfpacht van 4 s. uit 1 m. uit niet gespecificeerde onderpanden in Lith
plaats: in Den Bosch in het woonhuis van Arnoldus Naelde
N.B.: deze Roverus van Lit is de kroongetuige in het Bossche Mirakelboek zie: H. Hens c.a. Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603 (Tilburg, 1978) passim (zie index).
Nr 942 | 8 mei 1384
Betalingsbelofte erfcijns
voor: notaris Petrus Polslauwer
door: Johannes van den Dijke, poorter van Den Bosch
aan: Franco van Ghestel en Godefridus Sceyvel, meesters van de fabriek van de St. Janskerk
betreft:
1. hij zal op Kerstmis aanstaande 40 gouden guldens betalen
2. hij zal een erfcijns van 40 schelling door zijn vader Henricus van den Dijke aan de St. Janskerk vermaakt binnen zes weken vestigen op zijn goederen
Nr 943 | 11 juni 1384
Vestiging erfcijns land en beemden Boxtel-Casteren
Wautgerus van Casteren
t.b.v. Arnoldus Hoernken
van: erfcijns 20 schelling
uit: een stuk land gend. DIE PUTACKER in Boxtel in de jurisdictie van Liempde OP HAVENDONC en twee stukken in CASTEREN achter de watermolen aan de DOMMEL
lasten: n OPPER hooi afwisselend uit beide beemden te leveren aan N.N.
Nr 944 | 30 juni 1384
Vervallen
Nr 945
Vestiging erfpacht hoeve Schijndel
Johannes Guldeman
t.b.v.: Ella Jonckers
van: erfpacht 1 m.
uit: een hoeve INT LYESSCOT in Schijndel naast de windmolen
Nr 946 | 21 juli 1384
Verkoop land Vrijdom De Vliert
Albertus zoon van wijlen Henricus van Kessel
van: de helft van 1 m. en 22 r2 INDEN VLIEDERT in de kamp van Godefridus Zebrechts en zijn gezellen
N.B.: geborgen in paarse snoeptrommel in kast 218 E 2.
Nr 946a | 4 augustus 1384
Verkoop land Vrijdom De Vliert
door: als nr. 946a.
van: de andere helft van dit land
aan: Johannes Matheus soen, bereider van wit leer
N.B.: geborgen in paarse snoeptrommel in kast 218 E 2.
Nr 946b | 4 augustus 1384
Vestiging erfcijns huis Nuenen - Opwetten
Makarius gend. Kerijs Happen soen van Wetten
t.b.v.: Albertus de Wael t.b.v. de TGH
van: erfcijns 40 schelling
uit: huis en hof in Nuenen in WETTEN grenzend aan Henricus Dicbier, heer, van Mierlo
lasten: erfpacht 9 l.
N.B.: alleen afgeschreven in het cartularium nr. 737, f 149v
Nr 946c | 9 augustus 1384
Schenking erfcijnzen huizen Vughterstraat
voor: notaris Petrus Polslauwer
door: Johannes van den Dijke, poorter van Den Bosch
aan: Franco van Ghestel en Godefridus Sceyvel, meesters van de fabriek van de St. Janskerk
van: erfcijnzen van 20 schelling uit een huis in de Vughterstraat
20 schelling uit een huis in de Vughterstraat
bijz.: ter uitvoering van het testament zijn vader Henricus
plaats: woonhuis van Johannes de Joede, wisselaar
Nr 947 | 14 augustus 1384
Overdracht land Rosmalen
voor: schepenen in HEZE
door: Heylwich Gherlit Leeuwen dochter
aan: Lisbet haar zuster
van: een stuk land in Rosmalen ANE GHENEN KAYENBERCH
voorw.: indien Liesbeth zonder kinderen sterft, gaat het goed daarheen, vanwaar het kwam (GHAEN DEN WECH DIE T COMEN WERE).
N.B.: het schependomszegel is verdwenen
Nr 948 | 3 mei / 14 september 1384
Overdracht erfcijns huis Orthenstraat
Rycoldus Borchgrave
aan: Henricus Buc, kanunnik
van: erfcijns oude groten
uit: huis in de Orthenstraat
Nr 949 | 22 september 1384
Vervallen
Nr 950
Vestiging erfpacht molen Oisterwijk
Willelmus van Langhelaer
t.b.v.: Egidius Scoerwegge
van: erfpacht 2 m.
uit: de windmolen TER NEDERVONDEREN in Oisterwijk die was van wijlen Arnoldus Rover, ridder, zijn schoonzoon
lasten: erfcijns 10
Nr 951 | 6 november 1384
Verkoop erfcijns ligging onbekend
broeder Walterus, gardiaan mede namens het klooster van de Minderbroeders in Den Bosch
aan: Henricus Buc
van: erfcijns 10 schelling
uit: onderpanden niet vermeld
bijz.: deze erfcijns was destijds aan het klooster vermaakt door Elyzabeth dochter van wijlen Henricus van Mierde, smid
N.B.: de zegels van de gardiaan en van het klooster zijn verdwenen
Nr 952 | 4 december 1384
Testament (uittr.) Agnes weduwe van Rijsinghen erfpacht Lith
voor: notaris Petrus Polslauwer
van: Agnes weduwe van Leonius van Rysinghen wonend in Den Bosch
betr.: een legaat van een erfpacht van 1 m. uit haar goederen en haar knecht Gerardus van Derenborch als lijfrente en na diens dood aan de THG
plaats: het woonhuis van Leonius van Scindel, priester en kanunnik van de St. Janskerk
In dorso: Lith
Nr 953 | 21 december 1384
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht land Beek en Donk
Everardus Mys soen
aan: Gerardus van der Aa
van: erfpacht 5 m. Helmondse maat te leveren in Beek
wegens: twee stukken land in de parochie van Beek bij Aarle gend. DIE OVERHAGE grenzend aan die VAN DEN EYKENHOEVEL
extra onderpand: 1 bu erfgoed aldaar grenzend aan de goederen van het huis van Lieshout
lasten: 2 penning oude cijns aan N.N.
Nr 954 | 23 december 1384
Vestiging erfpacht goed Ten Alvensoen Gerwen
voor: schepenen van St. Oedenrode
door: Philips zoon van wijlen Ghenen van Gherwen en zijn zonen Peter en Gherart
t.b.v.: Jan van Rode zoon van wijlen Wauter gend. Jan Belen soens soene
van: erfpacht 2 m.
uit:
1. een beemd gend. DEN VONDERRIJT in Gerwen
2. een beemd gend. DIE ROESDONC grenzend aan het erfgoed van de THG
3. een stuk land gend. DIE HOFFSTAT aldaar grenzend aan de KERCWECH
4. een stuk land gend. grenzend aan een erfgoed van het goed TEN ALFFENSOEN
5. uit de meerwaarde van het goed TEN ALFFENSOEN d.w.z. boven de reeds erop rustende erfcijns van 8 en een erfcijns van 5
N.B.: met de zegels van de 2 schepenen, waaronder dat van de tweede schepen met de afbeelding van een ploeg.
Nr 955 | 8 januari 1385 (Paasstijl); 7 januari 1386 (Kerststijl)
Overdracht erfpachten land Rosmalen en Geffen
Luytgardis weduwe van Baudericus, bakker
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van:
1. erfpacht m.
2. erfpacht 4 m.
3. erfpacht 2 s.
uit:
1. een stuk land gend. DIE CONINCS STREPE in Rosmalen
2. 2 lz. land in Geffen IN DIE EELST met de gebouwen erop staande
3. een stuk land gelegen als 2. grenzend aan het kerkhof
Nr 956 | 4 maart 1385
Vestiging erfpacht hoeve Boxtel en Esch
Nicholaus Rover
t.b.v. Nicholaus gend. Coel van Maerheze
van: erfpacht 4 m.
uit: de hoeve TER EGHELVOERT in Boxtel en Esch, die thans door Theodericus van den Assche wordt gepacht als COLONUS (= pachter).
lasten: een cijns aan de heer van Boxtel, erfpacht van 2 m. en erfcijnzen van 4 en 20 schelling
Nr 957 | 8 april 1385
Vestiging erfpacht landerijen Nederwetten
Engbertus van den Berghe van Weert
t.b.v. Johannes Kater
van: erfpacht m. Nuenense maat te leveren in NUENREBEKE
uit: een beemd in de parochie van WETTEN in DAT LOEBROEC grenzend aan het erfgoed van het Gasthuis van Den Bosch
een akker aldaar gend. IN DIE HOSTAT
een beemd aldaar gend. DIE LAKE
lasten: de herencijnzen en een erfpacht van 2 m.
Nr 958 | 14 april 1385
Verkoop beemd BEERS
Henricus die Wit zoon van wijlen Petrus van Bystervelt
aan: Johannes zoon van wijlen Johannes van der Meere van Knechsel
van: van een beemd in de parochie van BERZE IN BERZERBROEC OP LUTTELLAER
lasten: de herencijnzen
In dorso: behoort in zijn geheel aan de THG en wel tot de hoeve van Oerle
Nr 959 | 20 april 1385
Betalingsbelofte na uitgifte land Cromvoirt
Johannes Zelen soen
aan: Marcelius zoon van wijlen Theodericus gend. Jans soen
wegens: een stuk land in Cromvoirt
voor: erfpacht 3 s.
bijz.: uitgegeven voor de hertogscijns en de gende erfpacht
Nr 960 | 4 mei 1385
Uitgifte erfcijns erfgoed nabij/aan Markt
Willelmus van Langhelaer echtgenoot van Aleydis dochter van wijlen Arnoldus Rover, ridder
aan: Johannes van Hemert zoon van Theodericus
van: 1/6 deel van een erfgoed van wijlen Arnoldus Rover ridder bij de Markt achter het erfgoed van Amelius gend. de Specier, tussen Amelius en de oude stadsmuur, grenzend aan een straat en wel dat deel, dat ligt tussen het erfgoed van Ghibo zoon van Nycholaus van den Leempoel, smid en Johannes Byerman
voor: erfcijns 8
bijz.: een straat die loopt van de Markt tot aan een straatje, dat loopt van de Colperstraat naar de AMFORTS BRUGGE mag niet bebouwd worden; zij, die andere delen van dit erfgoed bezitten of zullen verwerven, hebben hierop een recht van weg
N.B.: waarschijnlijk is het onder Bijz. genoemde straatje de latere Ridderstraat. Zie ook: Sasse van Ysselt; Voorname huizen en gebouwen, II, 155-174.
Nr 961 | 19 mei 1385
Verkoop erfcijns land Schijndel-Hautaart
Henricus van den Broec zoon van wijlen Arnoldus van den Broec
aan: Berisius van den Grave, bakker
van: erfcijns 6
uit: 2 mudz. gerstland in Schijndel IN DIE HAUTAERT
lasten: de herencijns, erfpacht van 4 l. en erfcijns van 7 schelling
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 92v-93r
Nr 962 | 26 mei 1385
Betalingsbelofte erfpacht goederen Empel
Johannes, Gerongius en Hubertus kinderen van wijlen Gerongius gend. Geroncs soen van Orthen
aan: Engelberna en Elisabeth kinderen van Henricus Wolf
wegens: erfgoederen in Empel
voor: erfpacht m.
bijz.: hun vader placht deze erfpacht reeds te betalen
N.B.: gevidimeerd in nr. 1213 (27 januari 1397).
Nr 963 | 9 juni 1385
Vestiging erfpacht huis Vughterstraat
Jordanus Hacken, smid
t.b.v. Henricus zijn broeder
van: erfpacht 1 m.
uit: een huis c.a. in de Vughterstraat naast de stenen poort aldaar grenzend aan de stadsmuur
lasten: hertogscijns en een erfcijns van 30 schelling
In dorso: aantekening over het cancelleren van deze akte en de vervaardiging van een nieuwe akte (15de eeuw)
Nr 964 | 1 juli 1385
Vestiging erfcijns huizen Orthenstraat
Petrus gend. Witmeri
t.b.v. Willelmus Posteel
van: erfcijns 3
uit: een huis c.a. in de Orthenstraat en een huis c.a. daarachter gescheiden door een gemene plaats
lasten: erfcijns van 25 schelling oud geld op het eerstgenoemde huis en een van 31 schelling op het laatstgenoemde huis.
In dorso: 'pro infirmerie'
N.B.: dit stuk behoort dus mogelijk tot het archief van de Infirmerie van het Begijnhof.
Nr 965 | 6 juli 1385
Vestiging erfpacht Schijndel-Hautaart kamp
Petrus van der Hautaert
t.b.v. Henricus zoon van Johannes van der Bruggen, verwer
van: erfpacht 2 m.
uit: een kamp van 3 bu minus 11 r2 in Schijndel in DIE HAUTAERT
lasten: 1 oude groot per bu aan hertogscijns
Nr 966 | 14 juli 1385
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht erfgoed Heeswijk
Johannes van den Slike
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
wegens: een stuk erfgoed in Heeswijk
voor: erfpacht 12 l.
bijz.: met toestemming van de provisoren van de THG
Nr 967 | 20 juli 1385
Uitgifte erfpacht erfgoed Heeswijk
De contra-acte van nr. 967
Inhoud dezelfde behalve: uitgegeven tegen de erfpacht van 12 l. n de gebuurcijnzen
Nr 968 | 20 juli 1385
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht land Heeswijk
Theodericus die Moelnere van Hezewyc
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
wegens: 4 strepen land in Heeswijk OP DEN GRUENENWECH
voor: erfpacht 4 l.
bijz.: met toestemming van de provisoren
Nr 969 | 20 juli 1385
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht land Heeswijk
Willelmus van den Slike
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
wegens: 4 lz. rogland in Heeswijk op de OUVERZOUM en een stuk land OP DIE SWERPSDONC
bijz.: met toestemming van de provisoren
Nr 970 | 20 juli 1385
Uitgifte land Heeswijk
Contra-acte van nr. 970
Nr 971 | 20 juli 1385
Betalingsbelofte na uitgifte land Heeswijk
Arnoldus Luten soen
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
wegens: een stuk land gend. VER MECHTELDEN ACKER in Heeswijk
voor: erfpacht 1 m.
bijz.: als nr. 970
Nr 971? | 20 juli 1385
Verkoop erfcijns land Schijndel
Henricus van den Broecke zoon van wijlen Arnoldus van den Broecke van Scynle
aan: Johannes Scraghe
van: erfcijns 3
uit: 8 bu land in Schijndel in DES WRITERS HOEVE
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 94r
Nr 971a | 3 augustus 1385
Testament (uittr.) erfpacht Hilvarenbeek
voor: notaris Petrus Polslauwer van Den Bosch (oorspr. en uittr.)
van: Leonius van Langvelt, poorter van Den Bosch echtgenoot van Mabilia
betr.: een legaat aan de THG van een erfpacht van 18 m. (volgens dorsale aantekening uit onderpanden in Hilvarenbeek).
De meester van de THG zal dit als volgt besteden:
1. jaarlijks moet hij op woensdag n Palmpasen en op woensdag na St. Margriet een spynde houden van elk 5 m. rogge
2. aan het kapittel van de St. Janskerk zal hij jaarlijks 1 m. rogge geven voor een jaargetijde voor zich zelf en zijn echtgenote
3. evenzo aan de Predikheren jaarlijks 2 m. voor zo'n jaargetijde
4. evenzo aan de Minderbroeders en het Clarissenklooster jaarlijks m. voor zo'n jaargetijde
5. aan de Infirmerie, het Neynselsgasthuis, het Anthoniusgasthuis en het gasthuis op de Windmolenberg ieder m. rogge jaarlijks
6. aan de Tafels van de H. Geest van Erp en Veghel ieder jaarlijks m.
De THG ontvangt voor de twee spynden nog een erfpacht van 2 m. (onderpanden niet vermeld)
voorw.: te aanvaarden na de dood van hen beiden
plaats: woonhuis van de testator in Den Bosch in de bovenkamer, waar hij ziek lag
Nr 972 | 6 october 1385
Identiek exemplaar van nr. 972 bestemd voor het Anthoniusgasthuis
Nr 972bis | 6 october 1385
Identiek exemplaar van nr. 972 bestemd of voor de Minderbroeders of voor het Clarissenklooster
Nr 972ter | 6 october 1385
Identiek exemplaar van nr. 972, bestemming onbekend wegens het ontbreken van daartoe dienende dorsale aantekeningen
Nr 972quater | 6 october 1385
Overdracht tocht goederen St. Oedenrode
voor: schepenen van St. Oedenrode
door: Enghel weduwe van Everijt die men noemt van den Stocven
aan: Peter van den Stocven haar zwager
van: de tocht op alle goederen die zij heeft in St. Oedenrode
N.B.: met de zegels van de twee schepenen
Nr 973 | 9 october 1385
Overdracht erfcijns erfgoed Vughterstraat
Johannes Ryc
aan: Arnoldus die Deynsser
van: erfcijns 30 schelling
uit: de helft van een erfgoed van wijlen Johannes gend. Quademaat in de Vughterstraat naast de Jodenpoort
lasten: de hertogscijns, die van de erfcijns wordt afgetrokken
Nr 974 | 23 october 1385
Betalingsbelofte na uitgifte land Heeswijk
Johannes van den Eynde
aan: Albertus Wael t.b.v. de THG
wegens: een stuk land gend. DIE STELT in Heeswijk en een stuk land OP DIE STREPEN aldaar
Nr 974a | 2 november 1385
Uitgifte akker land Erp
Hubertus van Gouberdingen
aan: Goeswinus Emonte soen
van: DIE HEZEACKER in Erp OP HEZE
voor: erfpacht 2 m.
lasten: 6 penning oude cijns aan Arnoldus Hoernken
N.B.: zie voor de uitwinning nr. 2241.
Nr 975 | 17 december 1385
Verkoop erfpacht land Erp nr. 975
Hubertus van Gouberdingen
aan: Wolterus van Oekel
van: erfpacht nr. 975
Nr 976 | 19 december 1385
Vervallen
Nr 977
Vestiging erfpacht landerijen Haren en Esch
Henricus van Beke
t.b.v. Metta dochter van wijlen Johannes Roest
van: erfpacht 1 m.
uit: huis, hof, akker en beemd in Haren in RUDONC, grenzend aan DIE AA en 6 lz. akkerland in Esch in BIGGENHOEVE
lasten: hertogscijns van 35 penning en 1 hoen; erfpacht van 1 m.
Nr 978 | 10 januari 1385
Vestiging erfpacht Drunen
Heymanus zoon van wijlen Johannes ...
t.b.v. Steefkinus van Hedichusen (?)
van: erfpacht 1 m.
uit: goederen in Drunen
lasten: c.a. de hertogscijns
N.B.: zwaar beschadigd (verbleekt) en daardoor deels onleesbaar
Nr 979 | 18 januari 1386
Vestiging erfpacht landerijen Uden
Johannes zoon van wijlen Arnoldus Palke
t.b.v. Arnoldus gend. Nolleken Geroncs
van: erfpacht 1 m.
uit: twee stukken land in Uden, n OP DIE DORPE HOEKE en n IN DIE .... uit een erfpacht van 22 l. die weer gaat uit:
1. een stuk land OPT HOGHE HOLTKEN
2. een stuk land naast AEN DIE HEGGE
3. een stuk land aldaar
4. een stuk land gend. DAT PETERS HEYLAER groot 9 lz.
5. een stuk land aldaar
6. een stuk land aldaar grenzend aan de erfgoederen gend. DIE AENWEYNDEN
7. een stuk land aldaar
Nr 980 | 22 januari 1386
Overdracht erfpacht goed in Woensel
voor: schepenen van Eindhoven
door: Rutgher zoon van wijlen Moedel van der Doncke
aan: Ghisebrecht van den Doerne gehuwd met Marie de dochter van Rutgher als bruidsschat
van: erfpacht 19 m. Woenselse maat
uit: een goed (niet nader aangeduid) in Woensel
bijz.: dit goed was van Rutgher; de erfpacht is verschuldigd door Didderic zoon van wijlen Arnt Pardalders
N.B.: met het zegel van de eerste schepen; dat van de tweede schepen verdwenen.
Nr 981 | 13 februari 1386 (Kerststijl); 13 februari 1387 (Paasstijl)
Testament Deliana van Bladel erfpacht Udenhout/Oisterwijk
voor: notaris Petrus Polslauwer
van: jkvre Deliana van Bladel dochter van wijlen Walterus van Bladel, begijn
legaten: aan de THG een erfpacht van 2 m. uit een hoeve in Udenhout op voorwaarde dat deze aan de executeurs n haar dood een som gelds van 24 dubbele mottoenen betaalt; deze moeten bestemd worden voor enige legaten aan verschillende kerken, kloosters en particuliere personen.
executele: Albertus Wael PROVISOR van de THG, jkvre Hadewigis van Neynsel, begijn en Katherina gehuwd met Gerardus van den Doern
plaats: de St. Janskerk
In dorso: uit de windmolen van Oisterwijk (16de eeuw)
Nr 982 | 16 februari 1386
Vestiging erfpacht goederen Stiphout
Goeswinus van den Scoet
t.b.v. Belya dochter van wijlen Petrus gend. Ver Nymmen soen
van: erfpacht 1 m.
uit: huis, hof en aangelegen akker in Stiphout
lasten: 2 penning aan hertogscijns
Nr 983 | 22 februari 1386
Verkoop huis Hinthamerstraat
... (onleesbaar) van Dijk echtgenoot van Theodericus dochter van wijlen Theodericus van Ghestel en Johannes van Dynther zoon van wijlen Theodericus voornd.
aan: Henricus Buc, kanunnik
van: een stenen huis, hof en een stenen poort in de Hinthamerstraat grenzend aan het goed van Theodericus van (den?) Steenre zoon van wijlen Godefridus van Os, ridder
lasten: hertogscijns en erfcijns van 20 schelling aan een altaar in de St. Janskerk
voorw.: een weg lopend van de straat naar de MANSIO van heer Ghiselbertus van den Broek, priester, zal zo moeten blijven als ze was
Nr 984 | 24 februari 1386
Erkenning eigendomsrechten houtwas Heeswijk
door: Elizabeth weduwe van Ghibo Herinc
t.b.v. de THG
betr.: zij erkent, dat zij geen recht heeft op het eikehout, dat groeit op eigen land.
voorw.: de THG zal dit hout binnen 4 jaar te rekenen vanaf de tweede CORTILIUM (= veekraal; veebox in een stal?) afhouwen en verwijderen
Nr 985 | 9 maart 1386
Vestiging erfcijns goederen Vught en Esch
Johannes zoon van wijlen Petrus van den Stripe
t.b.v. Henricus Buc, priester
van: erfcijns 5 en 2 schelling
uit:
1. erfcijns van 40 schelling uit 1 bu beemd in Vught-St Petrus in HENRICS-BROEC
2. erfcijns van 5 en 4 schelling uit zijn goed in EISGHE aan de overzijde van de brug
Nr 986 | 12 april 1386
Overdracht erfcijnzen hoeven en heerlijkheid Woensel-Acht en Cranendonk
Jkr. Jan, graaf van Megen
aan: Henricus Dicbier, heer van Mierlo
van: erfcijns van 50 dubbele mottoenen en een erfcijns van 100 oude schilden
uit: resp. drie hoeven (zie nr. 754a) en de heerlijkheid Cranendonck
voorw.: indien deze erfcijnzen niet op tijd betaald worden, mag Henricus zich laten richten in alle goederen van Jan gelegen binnen de Meierij van de stad Den Bosch
N.B.: zie nr. 1525.
Nr 986a | 25 mei 1386
Transacties beemden St. Michielsgestel
voor: (vermoedelijk) schepenen van St. Michielsgestel
1. verkoop beemden
door: Jan zoon van Heywigh gend. Ley ... gehuwd met Margriet ... van Stoot
aan : ??
2. Erkenning van overdracht van het recht van naasting t.b.v. de koper door Willem Gherijts soen van Stoot
betreft twee stukken beemd in St. Michielsgestel
N.B.: zwaar beschadigd en daardoor deels onleesbaar
Nr 987 | 13 juni 1386
Verkoop erfpacht goed Moergestel
Arnoldus gend. Rover van der Lake
aan: Albertus Wael t.b.v. de THG
van: erfpacht 8 m. uit 16 m. Moergestelse maat te leveren in Moergestel
uit: het goed van Arnoldus voornd. dat hij aan Walterus van Audenhoven heeft uitgegeven tegen een erfpacht van 16 m. en waar nu een pachter (COLONUS) op zit.
Nr 988 | 23 juni 1386
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns beemd Dinther
Petrus van den Vosberch
aan: Arnoldus van Ghele zoon van wijlen Egidius van Ghele
wegens: 4 bu beemd minus 48 r2 in Dinther op de ARRENBERCH grenzend aan DEN AUDEN BEEMT
voor: erfcijns 2 oude schilden
lasten: hertogscijns van 2 schelling
Nr 989 | 28 juli 1386
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns beemd Dinther
Danil zoon van Danil van der Eyken
aan: Arnoldus zoon van wijlen Egidius van Ghele
wegens: een stuk land gend. DIE LANGDONC in Dinther groot 10 bu minus 36 r2 met de wegen die eroverheen lopen
voor: erfcijns 2 oude schilden
lasten: hertogscijns van 4 schelling en 4 penning
Nr 990 | 2 augustus 1386
Opdracht officiaal getuigeverklaringen
Gensereerd in nr. 991. Zie daar
Nr 990a | 3 augustus 1386
Testament Jan van den (?) Steen erfpacht ligging onbekend officiaal
De officiaal van het bisdom Luik maakt bekend, dat hij de getuigeverklaringen omtrent de destijds uitgesproken maar niet op schrift gestelde laatste wil van wijlen Johannes (van den ?) Steen, ketellapper, en zijn echtgenote wijlen Luta bekrachtigt.
Op verzoek van Albertus Wael. H. Geestmeester, heeft hij notaris Petrus Polslauwer op 3 augustus 1386 opdracht gegeven de getuigen op te sporen, hen te ondervragen, hun verklaringen op schrift te stellen en hem deze toe te zenden door middel van een RESCRIPTIO.
Deze verklaringen zijn op 11, 13, 14, 18, en 21 augustus daaraanvolgend afgelegd door de getuigen Margareta Steens, Johanna van Weert, Theodericus Losscaert, Gerardus van Brede, Katherina (van den?)
Hout, begijn, en Margareta weduwe van Theodericus Hoereman van Den Bosch. Zij komen er alle op neer, dat de testateurs ongeveer vier jaar geleden begin october hun testament hebben gemaakt en daarbij de Tafel van de H. Geest van Den Bosch een erfpacht van 2 mud rogge hebben vermaakt.
N.B.: met het zegel van het officialaat en de handtekeningen van Johannes van Druenen en Guilelmus van Molenborch.
De gang van zaken was als volgt
1. Johannes gend. (van den?) Steen en Luta spreken hun laatste wil uit en overlijden daarna zonder dat er iets op schrift is gesteld.
2. De H. Geestmeester wendt zich in een verzoekschrift (SUPPLICATIO) tot de officiaal van Luik: laat de getuigeverklaringen op schrift stellen. Deze SUPPLICATIO berustte in het archief van de officiaal.
3. De officiaal draagt op 3 augustus 1386 notaris Petrus Polslauwer op om de getuigen te horen. De akte, waarin dit geschiedt, de COMMISSIO, is gensereerd in nr. 991.
4. Petrus Polslauwer schrijft in zijn RESCRIPTIO aan de officiaal, wat hij gedaan heeft o.a. over het horen van de getuigen. De inhoud van zijn verslag wordt weergegeven in nr. 991. De originele RESCRIPTIO was getransfigeerd met de COMMISSIO
5. De officiaal vervaardigt een oorkonde uit, waarin de getuigeverklaringen worden bekrachtigd en alles, wat Petrus Polslauwer heeft verricht wordt goedgekeurd. Voorzien van het zegel van het officialaat. Nr. 991
6. Vervaardiging van een authentiek afschrift van nr. 991 door notaris Paulus Borchardi van Zulichem op 5 september, nr. 991 bis. Bestemd voor de H. Geesttafel.
Nr 991 | 5 september 1386
Auth. afschrift van nr. 991 door notaris Paulus Borchardi van Zulichem. Met de handtekening maar zonder het merkteken van de notaris.
In dorso: Datum per copiam
Dit testament zal men den heyliggheestmeester laeten sien.
N.B.: dit exemplaar was dus eigenlijk bestemd voor het archief van de THG. Het is niet duidelijk, voor wie het exemplaar in nr. 991 bestemd was.
Nr 991bis | 5 september 1386
Betalingsbelofte na uitgifte land Dinther erfcijns
Johannes van Reet
aan: Arnoldus van Ghele zoon van wijlen Egidius van Ghele
wegens: 1/3 deel van DIE LANGDONC in Dinther grenzend aan de goederen van de pastoor (INVESTITUS) van Heeswijk; het hele erfgoed is groot 10 bu minus 36 r2
voor: erfcijns 2 oude schilden
lasten: hertogscijns van 4 schelling en 3 penning
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 62r/v
Nr 992 | 29 november 1386
Testament (uittr.) Elisabeth erfcijnzen huis Markt
voor: notaris Gerardus Croy van Den Bosch, clericus van het bisdom Luik (oorspr. n uittr.)
van: Jkvre Elizabeth echtgenote van Gerardus van der Aa, (schild)knaap (ARMIGER) van Den Bosch
betr.: legaten aan de THG en aan de arme kinderen gend. DEN VUNDELINGEN, elk een erfcijns van 10 schelling uit een stenen huis naast het stenen huis van Wilhelmus Toelinc, brouwer van bier (CERVISIA LUPULATA ??) op de Markt
plaats: de bovenkamer van haar woonhuis in de Hinthamerstraat
Nr 993 | 9 december 1386
Testament (uittr.) Elisabeth erfcijns huis Markt
voor: nots als nr. 993
van: als nr. 993
betr.: een legaat aan het Anthoniusgasthuis van een erfcijns van 10 schelling uit het stenen huis omschreven in nr. 993.
N.B.: bestemd voor het archief van het Anthoniusgasthuis; een uittreksel van een ander gedeelte van hetzelfde testament als nr. 993.
Nr 994 | 9 december 1386
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns huis Empel
Ghiselbertus zoon van wijlen Petrus van der Woert
aan: Albertus Buc, pastoor (INVESTITUS) van de kerk van Erp
wegens: een huis c.a. in Empel OP DE WOERT grenzend aan DIE KORESTRATE
voor: erfcijns 24 schelling
extra onderpand: 1 m. land in Empel in (het) LAERSKEMPKEN
Nr 995 | 7 februari 1387
Uitgifte erfcijns goed Boxtel
Jacobus zoon van wijlen Henricus gend. (de) Kelneer van Bucstel en Everardus zoon van wijlen Arnoldus gend. Ghenen soen gehuwd met Theoderica dochter van wijlen Henricus voornd.
aan: Rutgherus van Boemel zoon van Johannes van Boemel
van:
- huis, erf en hof in Boxtel tussen een weg en Cherlacus en Gloria kinderen van wijlen Henricus (de) Kelneer enerzijds en de Dommel anderzijds
- de helft van deze weg, een poort die daarop staat en ligt naast de Dommel en de brug aldaar
- een akker aldaar
- een beemd aan de overzijde van de Dommel aldaar
- een hof in Boxtel op de HULSDONC grenzend aan de heer van Boxtel in de richting van de watermolen
voor:
1. de erop rustende lasten n.l. een erfcijns van 4 oude groten en 3 licht geld aan de heer van Boxtel voor welke cijns brood en bier in Boxtel zullen worden verkocht en gekocht (juiste toedracht niet duidelijk)
2. een erfcijns van 14 zoals dat in Boxtel ter beurze loopt, aan de uitgever
voorw.: Rutgerus heeft het recht de weg en de brug te gebruiken en moet deze samen met Gheerlacus c.s. onderhouden
Nr 996 | 13 februari 1387
Vestiging erfcijns land Boxtel-Elde
Willelmus Abensoen van Bucstel
t.b.v. Gerardus van Vessem, smid
van: erfcijns 40 schelling
uit: de helft van 4 bu land in Boxtel in EILDE
lasten: de hertogscijns
Nr 997 | 14 februari 1387
Erfdeling goederen Den Bosch, Blaarthem, Woensel, Oisterwijk en Helvoirt
Partijen:
A. Gysbrecht van den Hazenbosch en Hendrik Machelmsz., beide kinderen van wijlen Machelm van Tricht (DE TRAIECTO)
B. niet vermeld
Zij delen de goederen die wijlen hun moeder Beatrix heeft verworven toen deze weduwe was en die zij had gerfd van haar moeder, jkvre Liesbeth. Zij delen verder de goederen die zij van wijlen hun broeder Jacob hebben gerfd.
aan A:
1. de helft in een huis en erf aan de Orthenstraat
2. m. land op de HOGHE VOGELDONC [in het Vrijdom]
3. erfpacht van 22 l. uit goederen in Blaarthem St. Severinus
4. erfpacht van 8 l. (2/3 rogge en 1/3 gerst) uit het goed HETSENROEDE in Woensel
5. erfpacht 7 m. Eindhovense maat uit het goed KAUWERSYNSTER in Blaarthem St. Severinus
6. erfcijns van 10 en een niet genoemd aantal cijnshoenderen tot dezelfde hoeve behorende en te leveren in Oisterwyk
7. een hoeve van 15 bu in Helvoirt
Nr 997a | 8 maart 1387
Betalingsbelofte na uitgifte hofstad erfcijns Windmolenberg
Gheerlacus Boest
aan: Henricus Weyer van Berchem
wegens: een hofstad c.a. in de straat die loopt van de Hinthamerstraat in de richting van de WYNMOLENBERCH
voor: erfcijns 5
lasten: 10 penning oude cijns aan de hertog en een erfcijns van 3 schelling aan het kapittel
In dorso: aantekening over een transactie d.d. 6 april 1431 door Johannes van Beerze procurator van de THG (waarschijnlijk een uitgifte)
Nr 998 | 14 maart 1387
Vestiging erfcijns huis ZILE
Godefridus van Winckel, timmerman
t.b.v. Woltherus gend. Wal, smid
van: erfcijns 20 schelling
uit: huis c.a. bij DIE ZILE aan de overzijde van het water
lasten: erfcijns van 3 aan een onbekende(n)
In dorso: Vughterstraat; die Vondelingen
Nr 999 | 21 maart 1388
Verkoop land en erfcijns Empel
Gerardus van Achel gehuwd met Elizabeth dochter van Henricus Wolf
aan: Henricus voornd.
van: 1/3 deel van een kamp in de jurisdictie van Empel grenzend aan DIE LUCHTERCAMP en 1/3 deel van een erfcijns van 20 schelling (onderpand niet vermeld)
lasten: hertogscijns
N.B.: niet als origineel aanwezig; gevidimeerd in nr. 1213, 27 januari 1397
Nr 1000 | 21 maart 1387
Verkoop erfcijns goederen Veghel
Johannes natuurlijke zoon van wijlen Roverus, pastoor (INVESTITUS) van Veghel
aan: Johannes van Hoelaer, ceintuurmaker
van: de helft van een erfcijns van 13
uit: huis en hof in Veghel en een kamp, waarop dit huis staat en zijn aandeel in een kamp gend. OSSELAER aldaar.
Nr 1001 | 11 april 1387
?
zie nr. 1012
Nr ? | 24 april ????
Uitgifte erfcijns land Berghem
Johannes zoon van wijlen Boudewinus van den Water
aan: Lambertus zoon van wijlen Johannes Bathen soen
van: 1 m. land in Berghem in KAUWELILLE
voor: de erop rustende lasten gend. ONRAET SOPNI (??) en een erfcijns van 30 schelling aan de uitgever
Nr 1002 | 23 mei 1387
Vestiging erfcijns land Vrijdom
Johannes van Zwalmen, schoenlapper
t.b.v. Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: erfcijns 40 schelling
uit: 1 m. land in DIE VLIEDERT
lasten: erfcijns van 6 schelling aan de stad
Nr 1003 | 7 juni 1387
Testament Johannes Slotel goederen Oirschot-Best en Vrijdom-Deuteren
voor: notaris Leonius van Scindel, priester bisdom Luik
van: Johannes Slotel, poorter Den Bosch
legaten: op 6 juni aan de armen in Den Bosch een erfpacht van 3 m. uit de hoeve van wijlen Gerardus van Melcrode en een erfpacht van 1 m. uit 2 m. uit een erfgoed in Oirschot in Best; verschillende voorwaardelijke erfpachten aan de armen in Den Bosch; een erfcijns van 3 oud geld en de helft van 2 m. land achter DIE OETEREN deze voornoemde goederen moeten door de executeurs besteed worden om brood en schoenen te verdelen onder de armen; voorts legaten aan de kinderen van zijn natuurlijke dochter Heilwigis, waaronder roerende goederen
executele: Henricus Buc en Winricus Screynmaker met de bevoegdheid tot coptatie en substitutie
bijzonderheden: op 10 juni wordt het testament nog enigszins aangevuld, terwijl op die dag ook de grosse wordt uitgevaardigd. De testamenten die hij nog zou willen maken zijn van nul en gener waarde.
Zie ook de akte van 24 april 1403 (nr.1320)
In dorso: verschillende erfpachten in Best; 6 m. rogge
N.B.: deze goederen zijn kennelijk later aan de THG gekomen met de erop rustende verplichting een spynde te organiseren
Plaats: het woonhuis van de testator
Nr 1004 | 10 juni 1387
Kwitantie deling erfenis
door: Walterus Steympel gehuwd met Margareta
van: Henricus van Beke zijn schoonvader
wegens: 100 gouden schilden, Hollandse ad 12 PLACEMEUWEN per stuk in plaats erfgoederen
voorw.: bij een deling van de erfenis van Henricus zal Walterus dit inbrengen (REMPORTARE) of alle erfgenamen zullen dit vooruit ontvangen.
Nr 1005 | 4 juli 1387
Testament Sophia van Lit erfpachten Boxtel en Helvoirt
voor: notaris Johannes Soeyvel van Den Bosch, clericus bisdom Luik
van: jkvre Sophya van Lit, begijn in het Klein Begijnhof
legaten: aan de THG een erfpacht van 1 m. uit erfgoederen in Helvoirt in LEENDONC aan de armen uit te delen op haar sterfdag en een viertal erfpachten aan vrouwelijke personen die na de dood van deze legatarissen toekomen aan de THG; voorts legaten aan kerken en kloosters waaronder bestemd voor jaargetijden en maandstonden; de stichting van een wekelijkse H. Mis, een jaargetijde en een maandstond in de kerk van de Minderbroeders.
plaats: de kamer van de testatrix op het Klein Begijnhof
Nr 1006 | 19 september 1387
Overdracht erfcijns landerijen Berkel
Johannes Lysscap zoon van wijlen Thomas zoon van wijlen Thomas Valant
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: erfcijns 40 schelling zwarte Tournooise te betalen op het goed van Jacobus van Berkel
uit: 3 delen (PARTES) land in Berkel gend SPEELHOEVEL, D'BROKELEN en D'ACHTERSTE ACKER groot tesamen 1 mz.
N.B.: ook opgenomen in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 163r/v
Nr 1007 | 10 october 1387
Overdracht tocht ligging onbekend
Albertus zoon van wijlen Petrus van Lyt en echtgenoot van Luytgardis weduwe van Reynerus zoon van wijlen Rodolphus van den Laer
aan: Rodolphus zoon van wijlen Henricus gend. Rolofs soen van den Laer
van: de tocht waar Luytgardis recht op heeft op de goederen die Rodolphus zoon van wijlen Henricus voornd. door de dood van Reynerus zijn toegevallen en deze Rodolphus na de dood van Luytgardis zullen toevallen
Nr 1008 | 11 october 1387
Overdracht erfcijns landerijen Berghem
Henricus Raet gehuwd met Bela dochter van wijlen Henricus van den Laer
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
uit: een stuk land in de parochie van DURE naast DIE QUADE HEGACKER groot 1 s. gerstzaad
In dorso: blijkt, dat het hier ging om afkoop van een erfcijns rustend op land van de THG
Nr 1009 | 2 januari 1388
Vestiging erfcijns huizen Vismarkt
Arnoldus zoon van wijlen Martinus Gobyen en zijn kinderen Martinus, Bartholomeus en Johannes
t.b.v. Willelmus Scilder
van: erfcijns 4
uit: twee huizen c.a. voorbij de brug
Nr 1010 | 4 januari 1388
Verkoop erfcijns Boxtel
Jacobus zoon van wijlen Henricus (de) Kelner van Bucstel
aan: Rutgerus van Boemel
van: de helft van de erfcijns van 14 (zie nr. 996)
Nr 1011 | 11 maart 1388
Testament Henricus Maes soen van Hyntham huis Orthenstraat
voor: notaris Adam van Mierde
van: Henricus Maes soen van Hyntham, poorter van Den Bosch
legaten: zeer groot aantal legaten aan kerken in Den Bosch, de kerk van Rosmalen, enkele kloosters en aan familieleden; aan Thomas zijn natuurlijke zoon enige roerende goederen; stichting van onderdak voor twee arme personen van goed gedrag in Hintham [een gasthuisje ?] aan de THG zijn huis in de Orthenstraat na de dood van Aleydis zijn echtgenote
plaats: in 1380 en 1387 het woonhuis van de testator in Hintham in de parochie van Den Bosch; in 1388 in het woonhuis van de testator in de Orthenstraat
N.B.: het testament wordt gemaakt op 2 mei 1380 en aangevuld op 24 april 1387 en op 6 april 1388; op de laatste datum wordt de akte uitgevaardigd
Nr 1012 | 6 april 1388
Overdracht tocht goederen Lith
Johannes van Tephelen weduwe van Hildegardis
aan: Johannes zoon van wijlen Bernardus van Overmere t.b.v. diens zoon Engbertus
van: de tocht op de helft van een huis en hof in Lith, de helft van 2 m. land op een eiland aldaar en de helft van 4 m. land aldaar OP BEEMDEN, waarvan 16 h. en 7 h. afzonderlijk liggen en de helft van alle overige goederen
In dorso: 5 oude schilden
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 27r/v
Nr 1013 | 5 mei 1388
Vestiging erfcijns goederen Lith
Engbertus zoon van Johannes van Tephelen
t.b.v. Jacobus van Berze van der Horst
van: erfcijns 5 oude schilden
uit: de goederen vermeld onder nr. 1013
lasten: herencijnzen
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 27v-28r
Nr 1014 | 6 mei 1388
Verpachting goederen nr. 1013
door: Engbertus (zie nr's 1013-1014)
aan: Johannes zijn vader
van: de goederen omschreven in nr. 1013
voor: de lasten gend. ONRAET en de erfcijns van 5 oude schilden
bijz.: de transactie wordt als volgt geformuleerd: LOCAVIT RECTO LOCATIONIS MODO en duurt zolang Johannes leeft
Nr 1015 | 6 mei 1388
Verkoop erfcijns land Vrijdom
De stad Den Bosch (schepenen, gezworenen, rentmeesteren, dekenen van de ambachten, een deel van de goede knapen en de gemene stad)
aan: Jan zoon van wijlen Geryt gend. Vosse
van: erfcijns 3
uit: 10 m. land in de Duizend Morgen, 4 m. land OP DIE SLAGEN, 4 m. OP DIE ORTHENSSCHE DONC en 2 m. OP DAT OETHEREN (in totaal dus 10 m.)
N.B.:
1. de akte is in het middelnederlands gesteld en voorzien van het beschadigde grootzegel van de stad
2. de stad 'verkoopt' een erfcijns die Jan schuldig was aan haar, waardoor deze teniet gaat.
Nr 1016 | 11 mei 1388
Verkoop erfcijns Vrijdom
De stad Den Bosch (als zie nr. 1016)
aan: Jan van der Zidewynden
van: erfcijns 6 schelling en 8 penning
uit: 4 h. land OP DIE HOEGEDONC
In dorso: dit gaf de echtgenote van Mercelys van Heukelom
N.B.: 1. de akte is in het middelnederlands gesteld en was voorzien van het grootzegel van de stad, dat echter is verdwenen
Nr 1017 | 11 mei 1388
Verkoop erfcijns Vrijdom
De stad Den Bosch (als zie nr. 1016)
aan: Jan Hack en Agnees dochter van wijlen Zeebrecht van Marenvan: erfcijns 3 schelling
uit: m. land uit de Duizend Morgen IN DEN VLIEDERT
N.B.: 1. als nr. 1017
Nr 1018 | 11 mei 1388
Verkoop erfcijns Vrijdom
De stad Den Bosch aan: Aelbrecht den Wael t.b.v. de THG
van: een TYNS van in totaal 9-8-2 penning
uit: in totaal 31 m.-2 h. en 17 roeden land te weten:
1. 5 m. OP DIE OETHEREN van wijlen Anssem sVleeshouwers
2. 2 m. aldaar van wijlen heer Geryt Vos
3. 1 m. aldaar van Ghibe van Ghestel
4. 1 m. OP DIE SLAGEN toegevallen aan de THG uit de Duizend Morgen
5. 1 m. aldaar van Jan van Mol
6. 4 m. aldaar van Geryt Eelkens
7. 1 m. OVER DIE VOERT van Geryt Steenwech
8. 4 m. en 13 roeden OP DIE ASSMYT van Jan van Holaer
9. 4 m. IN DEN PEPER van Jan Koyt
10. 3 m. en 5 h. IN DEN VLIEDERT van Wynric van Oyen
11. 2 m. aldaar van Methe Martens en Lemke Dennentop
12. 1 m. aldaar van Corstiaen en Henric kinderen van wijlen Andries Berwout
13. 1 m. OP DIE HASELDONC van Geryt Steenwech
N.B.:
1. als nr. 1017
2. De toedracht van de transacties beschreven in de nr's 1016- 1019 is waarschijnlijk als volgt: met toestemming van de hertog van Brabant, Jan III, verkocht de stad Den Bosch maximaal 1000 morgen land uit de gemene gronden gelegen rondom de stad. Deze vergunning moet vr 1344 gegeven zijn (zie: Enklaar, Gemene gronden p. 38-39). De stad gaf percelen uit in erfcijns tegen een bedrag van 6 schelling per morgen, waarbij de poorters en instellingen gevestigd in de stad zoals de THG vermoedelijk een voorkeursrecht hadden. Later verkocht de stad de erfcijnzen aan de 'gelders' (= debiteuren), waardoor ze teniet gingen en de debiteuren deze gronden in vrijen eigendom kregen. De geldbehoefte van de stad zou wel eens te maken kunnen hebben met de aanleg van nieuwe stadsmuren. Een dergelijke gang van zaken deed zich voor bij de gemene gronden van de stad Breda (zie: F.F.X. Cerutti e.a., Geschiedenis van Breda deel I).
Nr 1019 | 11 mei 1388
Overdracht erfcijns huis Crullartstraatje
Johannes van Scynle
aan: Johannes van Overbeke, de gelder van de erfcijns
van: de helft van een erfcijns van 3
uit: huis in het straatje dat loopt van de Kerkstraat naar de Colperstraat.
Nr 1020 | 15 mei 1388
Vestiging erfcijns huis Den Dungen
Nicholaus zoon van wijlen Woltherus van Arkel
t.b.v. Henricus Bollensoen
van: erfcijns 20 schelling
uit: huis en hof in Den Dungen grenzend aan DIE POELDONCSCHE STEGE
lasten: er zijn lasten, maar ze worden niet omschreven
Nr 1021 | 24 september 1388
Erkenning recht van naasting nr. 1021
door: de koper van nr. 1021
t.b.v. Henricus van den Doerne
Nr 1022 | 24 september 1388
Overdracht recht van naasting nr. 1021
door: Henricus nr. 1022
aan: de koper nr. 1021
Nr 1023 | 24 september 1388
?
Geminuteerd maar op deze datum niet geprosseerd testament van Belia dochter van wijlen Petrus Vernymensoen van Arle. Gegrosseerd op 7 september 1413 (nr. 1548)
Nr ? | 7 october ????
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns en erfpacht landerijen Berlicum-Looffaart
Willelmus van Helen
aan: Henricus Buc, priester
wegens: een stuk land en een stuk beemd aaneengelegen in Berlicum op de LOEFFOERT in DIE AUDEHOEVE
voor: erfcijns 40 schelling en erfpacht 1 m.
Nr 1024 | 5 november 1388
Overdracht erfcijns beemd Haren-Belveren
Amelius van Bardwijc
aan: Henricus die Man
van: erfcijns 20 schelling
uit: een beemd gend. DIE GROETBEEMT in Haren in BEILVER naast de RUDONC
Nr 1025 | 9 november 1388
Verkoop land St. Michielsgestel
voor: schepenen van St. Michielsgestel
door: Gherijt zoon van Herman Baten soen
aan: Ruelke van der Stappen
van: een stuk land te Gestel DOER DIE TWE VEKEN
N.B.: het schependomszegel is verdwenen: twee schepenen fungeerden als getuigen.
Nr 1026 | 25 november 1388
Overdracht erfcijns huis Hinthamereind
Walterus Claes soen
aan: Lambertus zoon van Johannes van Herlaer
van: erfcijns 25 schelling
uit: een huis c.a. op het Hinthamereind voor en midden 18 voet en achter 16 voet breed, aan de achterzijde zich uitstrekkend tot aan een visvijver (VIVARIUM).
Nr 1027 | 19 december 1388
Verkoop huis Hinthamereind
Walterus zoon van Nycholaus van Hyntham
aan: Lambertus zoon van Johannes van Herlaer
van: een deel van een huis op het Hinthamereind (een ander huis dan het huis vermeld in nr. 1027) lasten: erfcijns 50 schelling
Nr 1028 | 19 december 1388
Overdracht huis Berghem
voor: (3) schepenen van Oss
door: Dirck, Jan, Vranck, Aleyt, Jan en Emont, kinderen resp. schoonzonen van Henrick (sr) zoon van wijlen Henric Strixaan: Henrick (jr.) zoon van Henric Strix voornd. sr.
van: huis en hofstad lands in Berghem te DUER grenzend aan het erfgoed van de THG
lasten: erfpacht 1 m.
N.B.: met het schependomszegel van Oss
Nr 1029 | 22 december 1388
Testament (uittr.) Arnoldus Bac erfpacht Oisterwijk-Kerkhoven
voor: (oorspr.) Willelmus van Hukelem, priester
uittr. notaris Petrus Polslauwer
van: Arnoldus Bac Spilmakers en Margareta zijn echtgenote wonend in de parochie van Haren in DIE GHEVER
legaten: c.a. aan de THG een erfpacht van 2 l. uit de hoeve van KARCOVEN en aan de H. Geesttafels in Helvoirt, Haren en Oisterwijk; voorts legaten aan de O.L. Vrouwebroederschap in Oisterwijk, het kapittel van de St. Jan en de CONSOCII in Oisterwijk bestaande uit erfpachten uit de voornde hoeve in Kerkhoven, waarop thans Henricus die Wijse woont
bijz.: gemaakt op verzoek van Albertus de Wael t.b.v. de THG
plaats: (uittr.) de St. Janskerk
Nr 1030 | 3 februari 1389
Verkoop erfpacht kamp Schijndel
Henricus zoon van wijlen Johannes van der Bruggen, wever
aan: Eustacius van Hedechusen
van: erfpacht 2 m.
uit: een kamp van Petrus van der Hautert groot 3 bu minus 11 roeden in Schijndel in DIE HAUTAERT
Nr 1031 | 6 februari 1389
Overdracht erfcijns huis Den Dungen
Henricus Bollensoen
aan: Elisabeth zijn zuster
van: erfcijns 20 schelling
uit: huis en hof in Den Dungen
In dorso: 'hier is geen possessie aff'
Nr 1032 | 22 februari 1389
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht hofstad Berlicum
Henricus Buc van Heze
aan: Antonius en Yvels broeders en kinderen van Johannes van Berlikem zoon van wijlen Johannes Oly
van: erfpacht 1 m.
uit: een hofstad in Berlicum in DIE AUDE HOEVE
lasten: 15 penning oude cijns aan N.N.
N.B.: zie ook nr. 1039
Nr 1033 | 22 februari 1389
Kwitantie koop erfcijns ligging onbekend
door: Symon van Gheldenaken
erkent ontvangen te hebben van
van: Wellinus van Beke
wegens: het geld dat deze hem schuldig was wegens de aankoop van een erfcijns van 20
Nr 1034 | 24 februari 1389
Verkoop kamp Vrijdom
Agnes weduwe van Petrus Vette zoon van wijlen Willelmus Vette van Beilver, Johannes en Willelmus haar zonen en Baudewinus Arts soen haar schoonzoon
aan: Willelmus en Gerardus kinderen van Willelmus van Zelant
van: een kamp (als nr. 769a en 769b)
Nr 1034a | 20 maart 1389
Verkoop erfcijns nabij Grote Hekel
Gerisius van Os
aan: Henricus Mutsart
van: erfcijns 23 schelling
uit: de helft van een huis, erf en hof en de PANNITONSORII (= werktuigen om lakens mee te scheren) voorbij de brug die ligt naast het erfgoed van wijlen Gerardus metten Koyen tussen het water en de gemene plaats welk huis behoort aan Franco uten Ramen
N.B.: uit andere stukken blijkt, dat de genoemde brug lag nabij de huidige Grote Hekel
Nr 1035 | 12 mei 1389
Vestiging erfcijns landerijen Nuland
Walterus van Berze zoon van Johannes van Berze en Theodericus Writer van Vechel
t.b.v. Johannes van Holaer
van: erfcijns 4
uit: een akker in Nuland, een beemd OP GROET NUWELANT, een beemd als voor en een beemd in het NUWELANDER BOSSCHE
lasten: erfpacht van 4 m.; een erfcijns van 1 oude REAEL; de gebuurcijns
In dorso: hiervan heeft het St. Antoniusgasthuis 20 schelling
Nr 1036 | 3 juni 1389
Vestiging erfpacht landerijen Waalre
Willelmus Houbraken
t.b.v.: Gerardus Heynensoen van Hezewijc
van: erfpacht 2 m.
uit:
1. een beemd gend. DAT ALKENBROEC in de parochie van WADERLE grenzend aan DIE DOMMEL
2. een beemd gend. DIE WILDERT grenzend aan het erfgoed van de abt van EPTERNAKEN
3. een akker gend. DAT LOKE groot 5 lz.
4. een stuk land AEN DEN LANGEN PAEL
lasten: erfpacht van 1 m. rogge Kempenlandse maat
In dorso:
- nu het convent Van der Hagen bij Eindhoven
- Langheen Heynen soen van Heeswijc heeft dit vermaakt aan de huisarmen van Den Bosch
N.B.: het stuk behoort dus tot het archief van n van de Negen Blokken.
Nr 1037 | 5 juni 1389
Vestiging erfpacht huizen Vrijdom
Henricus zoon van wijlen Marcelius Heynmans soen
t.b.v. Martinus Monic
van: erfpacht 1 m.
uit: 2 huizen met hun hof in Orthen in MAELSTRAM
lasten: erfcijnzen van 6 groten en 2 schelling aan de hertog
Nr 1038 | 26 juni 1389
Verkoop erfpacht hofstad Berlicum
Antonius en Yvels broeders en kinderen van Johannes van Berlikem zoon van wijlen Johannes Oly
aan: Arnoldus Vogeleer
van: erfpacht 1 m. (zie nr. 1033)
N.B.: van deze akte en de akte vermeld onder nr. 1033 is in de 17de eeuw een ongedateerd auth. afschrift gemaakt.
Nr 1039 | 30 juni 1389
Overdracht erfcijns huis Windmolenberg
Willelmus Hoef gehuwd met Metta weduwe van Petrus Crabbart zoon van wijlen Hermannus van Dalem
aan: Marcelius zoon van wijlen Arnoldus Marcelijssen gehuwd met Aleidis dochter van Theodericus van Keppel alias van Doerne
van: erfcijns 40 schelling
uit: huis c.a. naast de WYNMOLENBERCH
bijz.: de overdracht geschiedt in naam van de hertog volgens het recht van de stad Den Bosch
Nr 1040 | 26 juli 1389
Overdracht erfcijns nr. 1040
Marcelius en Aleidis (zie nr. 1040)
aan: Gerardus van Derenborch
van: erfcijns 40 schelling (zie nr. 1040)
Nr 1041 | 29 juli 1389
Overdracht tocht erfcijns land Schijndel
Jutta natuurlijke dochter van wijlen Henricus zoon van wijlen Aleydis van der Poorten verwekt bij Elizabeth gend. Lizemoye
aan: Libertus haar zoon
van: erfcijns 3 en 10 schelling
uit: 8 bu land in Schijndel tussen de DOELENDONC en de hoeve van Johannes die Wilde met de erop staande gebouwen
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 100r/v
Nr 1042 | 7 augustus 1389
Overdracht erfcijns nr. 1042
Libertus zoon van wijlen Johannes van Landen en Jutta voornd.
aan: Henricus Buc, kanunnik van de St. Janskerk
van: erfcijns 3 en 10 schelling (zie nr. 1042)
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 100v-101r
Nr 1043 | 8 augustus 1389
Vestiging erfcijns huis Vismarkt of Brede Haven
Henricus van der Dale gehuwd met Heylwigis dochter van wijlen Paulus die Mandemaker
aan: jkvre Heylwigis van Neynsel t.b.v. de Infirmerie van het Groot Begijnhof
van: erfcijns 3
uit: de helft van een huis c.a. en hof voorbij de Visbrug
lasten: erfcijns van 20 schelling oud geld aan deze Infirmerie; erfcijnzen van 20 schelling en 21 schelling aan andere personen uit het hele huis
Nr 1044 | 16 september 1389
Verkoop erfgoed Vrijdom-Eindhouts
Rutgerus zoon van wijlen Tielmannus Pauwelssoen
aan: Rutgerus van Audenhoven zoon van wijlen Willelmus van Audenhoven
van: 1/5 deel van een erfgoed op EYNDHOUTS
Nr 1045 | 23 september 1389
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns kamp Schijndel-Elde
Heilwigis weduwe van Wautgherus Pinappel
aan: Leonius en Theodericus kinderen van wijlen Godefridus van Erpe, Johannes zoon van Godefridus voornd. en Johannes van Dommellen
wegens: de helft van een kamp gend. DIE EFTERSTEN CAMP van wijlen Godefridus van Os ridder in Schijndel in EILDE met een recht van weg en veedrift door de daaraan grenzende MIDDELSTEN CAMP en de VOORSTE CAMP naar de gemeijnte
lasten: hertogscijns
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 85r
Nr 1046 | 4 november 1389
Vestiging erfcijns huis Hinthamereind
Johannes Buekentop
t.b.v. Jacobus van den Hoevel
van: erfcijns 3
uit: huis c.a. op het Hinthamereind
In dorso: St. Jacobs Kerkhof
Nr 1047 | 4 december 1389
Verkoop erfcijns kamer Markt-Koopmanskameren
Bertha dochter van wijlen Theodericus zoon van wijlen Godefridus Sceyvel
aan: Jacobus van den Wiel
van: erfcijns 10
uit: een kamer met de grond eronder in de Koopmanskameren
bijz.: Agnes de moeder van Bertha en thans gehuwd met Gheerlacus Boest doet afstand van haar recht van tocht
Nr 1048 | 17 december 1389
?
Dit charter is onleesbaar
Nr 1049 | .. 1389
Verkoop beemd Udenhout
Katherina weduwe van Johannes Smyt van Karrichoeven en haar kinderen Laurencius, Margareta en Elizabeth
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: de helft van 4 bu beemd in Udenhout OP DEN EYNSSCHER grenzend aan de WESTERINGE
lasten: 1 kapoen, 4 oude groten, 2 penning oud geld en 50 schelling aan erfcijnzen aan N.N.
Nr 1050 | 28 januari 1390
Verkoop erfcijns beemd Dinther
Arnoldus van Ghele zoon van wijlen Egidius van Ghele
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: erfcijns 2 oude schilden
uit: de helft van een beemd gend. DIE ZIELDONC groot 4 bu minus 48 roeden in Dinther op DIE ARRENBERCH grenzend aan DEN AUDEN BEEMT
Nr 1051 | 3 februari 1390
Verkoop erfcijns goederen Dinther
Arnoldus van Ghele zoon van wijlen Egidius van Ghele
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: erfcijns 2 oude schilden
uit: 1/3 van een erfgoed gend. DIE LANGDONC in Dinther grenzend aan de pastoor (INVESTITUS) van Heeswijk groot 10 bu minus 36 roeden
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 62v
Nr 1052 | 3 februari 1390
Verkoop erfcijns goederen Dinther
Arnoldus van Ghele zoon van wijlen Egidius van Ghele
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: erfcijns 2 oude schilden
uit: 1/3 van een erfgoed (als nr. 1052)
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 63v-64r
Nr 1053 | 3 februari 1390
Verkoop erfcijns beemd Dinther
Arnoldus van Ghele zoon van wijlen Egidius van Ghele
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: erfcijns 2 oude schilden
uit: de ander helft van de beemd omschreven in nr. 1051
In dorso: (16de eeuws) De THG bezit het onderpand; gelegen TOTTER HOVEN in Dinther
N.B.: waarschijnlijk betreft het hier de afkoop van erfcijnzen rustend op gronden die reeds in het bezit waren van de THG.
Nr 1054 | 3 februari 1390
Overdracht erfcijns huis Den Dungen
Elizabeth zuster van Henricus Bollen soen
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: erfcijns 20 schelling
uit: huis en hof in DIE DONGEN
Nr 1055 | 24 februari 1390
Verkoop lijfrente
Albertus de Wael namens de THG
aan: Hilla dochter van Arnoldus Bolle
van: een lijfrente van 20 schelling
uit: al de goederen van de THG
N.B.: de in nr's 1055-1056 genoemde transacties hangen waarschijnlijk met elkaar samen
Nr 1056 | 24 februari 1390
Betalingsbelofte na uitgifte huis Vughterdijk
Everardus gend. Willelmus soen die Plattynmaker
aan: Nycholaus zoon van wijlen Nycholaus van Arle
wegens: de helft van een huis en hof op de Vughterdijk achterwaarts strekkend tot aan het water
voor: erfcijns 4
NB: dit charter vormt een keten met de charters regestnrs. 1088 en 2364 en is geplaatst onder de datum 11 maart 1508.
Nr 1057 | 1 maart 1390
Overdracht erfpachten Nistelrode, Esch, Uden
Arnoldus gend. Nolleken zoon van wijlen Gerongius de handschoenmaker
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van:
1. erfpacht 1 m
2. erfpacht 1 m.
3. erfpacht 1 m.
uit:
1. (ad 1.) 1 bu land in Nistelrode op de WYST en uit een huis, een schuur en nog een schuur die daarop staan
2. (ad 2.) twee stukken land in Esch gend. DIE ESSCHERBRAKE en DIE BREDEBEEMT
3. (ad 3.) twee stukken land in Uden gend. op DIE DERPEHOEVE en IN DIE VLUEDE en uit een erfpacht van 22 l. uit een stuk land OPT HOGHE HOLTKEN, een stuk land aldaar, een stuk land groot 9 lz. gend. DAT PETERS HEYLAER naast AEN DIE HOEVE, een stuk land aldaar, een stuk land grenzend aan DIE AEN WEYNDER en een stuk land aldaar
Nr 1058 | 11 maart 1390
Verkoop land Schijndel
Hermannus zoon van wijlen Johannes van Scynle
aan: Gerardus gend. Wytmeri
van: een stuk land in Schijndel IN DIE BRAKEN
Nr 1059 | 7 april 1390
Vestiging erfcijns goederen St. Oedenrode-Vressel
Petrus gend. van den Stocvenne
t.b.v.: Wynricus Screymaker t.b.v. hemzelf en van Henricus Buc, priester
van: erfcijns 1 oud schild
uit: huis, hof en aangelag in St. Oedenrode in VERITSEL op STOCVENNE aan drie zijden omgeven door de gemeijnte en uit een beemd in ONSTADEN
lasten: herencijns 1/8 deel van een voeder hooi aan N.N.
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 109r/v
Nr 1060 | 28 april 1390
Overdracht tocht erfpacht goederen Helvoirt
Jutta natuurlijke dochter van wijlen Henricus zoon van Aleidis van der Poorten en Elisabeth gend. Lysemoye; Jutta is weduwe van Johannes van Landen
aan: haar zoon Libertus
van: de tocht op een erfpacht van 1 m.
uit: een huis c.a. en 4 lz. rogland daaraan gelegen in Helvoirt (HEYLVOERT)
Nr 1061 | 13 mei 1390
Overdracht erfpacht nr. 1061
Libertus (zie nr. 1061)
aan: Henricus Buc, priester
van: de erfgoederen omschreven in nr. 1061
N.B.: de nr's 1061 en 1062 behoren vermoedelijk tot het archief van de Bonnefanten
Nr 1062 | 14 mei 1390
Erfdeling goederen Haren en Esch
Partijen
A: Rutgerus en Henricus kinderen van wijlen Henricus Berwout
B: Theodericus van Enghelant gehuwd met Yda; Henricus gend. Hadewige PELLICIATOR (= bontwerker?) gehuwd met Elisabeth, beide dochter van wijlen Henricus Berwout
Zij verdelen de erfenis van Henricus Berwout
aan A: een huis c.a. in de Kerkstraat en een erfpacht van 5 m. uit een hoeve gend. TER BOYDONC in Haren en Esch en een erfcijns van 40 schelling uit niet nader omschreven goederen in Esch
N.B.: het deel van Partij B wordt niet vermeld.
Nr 1063 | 8 juni 1390
Overdracht erfcijns nabij Grote Hekel (nr. 1035)
Henricus Mutscart
aan: Jacobus van den Hoevel
van: erfcijns 23 schelling
uit: zie nr. 1035
Nr 1064 | 30 juni 1390
Testament aanvulling Albertus Buc goederen ligging onbekend
voor: (het oorspronkelijke testament) notaris Nycholaus Reynaldi van den Grave clericus bisdom Luik
(deze aanvulling) notaris Leonius van Scindel, priester
van: Albertus Buc, priester in de kerk van St. Dyonisius te Luik kanunnik van de St. Janskerk van Den Bosch en pastoor van Erp (INVESTITUS)
legaat: aan Arnoldus zijn natuurlijke zoon gedurende zijn leven alle goederen van wijlen Ghiselbertus Buc, de broeder van Albertus, voor zover hij daar niet reeds over heeft beschikt; na de dood van Arnoldus komen deze goederen aan de THG
plaats: in het woonhuis van de testator in Den Bosch in de slaapkamer.
Nr 1065 | 23 juli 1390
Uitgifte erfpacht kamp Vrijdom Deuteren
Johannes DE GLOBO (= van den Cloot)
aan: Gerardus Cluet zoon van wijlen Gerardus Heylen soen
van: 1/3 van de 10e kamp in OETHEREN in de richting van Vught groot in totaal 10 m. in het VUCHTBROEC vroeger door Johannes van de stad verkregen door koop voor: de cijns aan de stad en een erfpacht van 10 s.
Nr 1066 | 3 augustus 1390
Vestiging erfcijns huis nabij Baseldonksebrug
meester Arnoldus zoon van wijlen meester ...
t.b.v. Gerardus van Gheffen
van: erfcijns 20 schelling
uit: huis c.a. in ... bij DIE BASELDONCSCHE BRUGHE grenzend aan het water
In dorso: 'die borch van des hertoghen busch'
N.B.: door beschadiging (vraat) deels onleesbaar
Nr 1067 | 11 augustus 1390
Testament Baldewinus van Os erfcijns Vinkel
voor: notaris Petrus Polslauwer
van: Baldewinus Gruter van Os, clericus en wonend in Den Bosch legaten: aan de THG een erfcijns van 4 uit 1/5 deel van het goed gend. TE VINKEL en uit al zijn goederen na aftrek van de andere legaten; enige schulden worden kwijtgescholden; enige roerende goederen; enkele kleine legaten aan kerken en kloosters
executele: Albertus de Wael namens de THG; Albertus Heynensoen en Johannes Deenkenssoen
plaats: in het huis, waar Albertus de Wael woont, RECTOR SEU PROVISOR van de THG
In dorso: aantekeningen over aflossing resp. 2 en 1 uit deze erfcijns
Nr 1068 | 16 augustus 1390
Overdracht erfcijns landerijen Berghem
Cristina dochter van wijlen Johannes van Esch, bakker en weduwe van Johannes Uleman; Henricus van Best gehuwd met Sophia dochter van Cristina
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: erfcijns 5
uit: landerijen vermeld in nr. 451a
N.B.: alleen voorkomend in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 34r
Nr 1068a | 10 september 1390
Testament Theodericus van der Aa erfpacht Geffen
voor: notaris Petrus Polslauwer
van: Theodericus van der Aa
legaten: een reeks, veelal kleine legaten in contant geld aan kerken, kloosters, en personen waaronder een kluizenares op het Groot Begijnhof; geld voor een bedevaart naar St. Adrianus van GHEERTSBERGH; aan de THG een erfpacht van 4 m. uit 6 m. land in Geffen en uit een erfcijns van 10 oude schilden uit een huis in de Colperstraat bestemd voor een spynde.
plaats: in het woonhuis van Gerardus van der Aa, zijn broeder, in Den Bosch
Nr 1069 | 24 september 1390
Vestiging erfpacht land Oirschot-Boterwijk
Willelmus van der Heer
t.b.v. Berisius van den Grave, bakker
van: erfpacht 1 m.
uit: huis en hof met 1 mz. aangelegen land in Oirschot in BOTERWYC grenzend aan Philippus van Gheldorp, priester, en uit een erfpacht van 3 m. Oirschotse maat uit een erfgoed daarnaast gelegen.
lasten: de grondcijns; erfpacht van 2 m. en een erfcijns van 50 schelling
Nr 1070 | 24 september 1390
Overdracht land nabij Vlijmen/Vrijdom
Jacobus, Ghiselbertus en Jutta kinderen van wijlen Willelmus Coptiten
aan: Godescalcus van Meghen
van: van 1/3 van de 5e kamp, groot 6 m. en 1 h. land gelegen vr (ANTE) Vlijmen aan de overzijde van de straat in de richting van DIE CROMVOERTSCHE BEEMDE en de van 1/3 van de 3e kamp groot 8 m.-2 h.-60 roeden gelegen als het vorige perceel
In dorso: over 6 m. en 1 h. land IN DIE CROMVOERTSCHE BEEMPDEN;
op bevel van 2 schepenen is een van de beide zegels opnieuw aangebracht (RESIGILLATUM)
N.B.: geen aanduiding van parochie of jurisdictie, waar deze landerijen gelegen zijn
Nr 1071 | 29 october 1390
Vestiging erfcijns erfgoed Volderstraat
Johannes van Vlimen, zijn zuster Luytgardis, Reynaldus en Arnoldus zijn kinderen
aan: Mechtildis dochter van wijlen Jacobus Coptyt
van: erfcijns 5 uit 14
uit: een erfgoed achter het huis van gende Luytgardis, aan de overzijde van het water, naast het straatje dat loopt van de stal van Gerardus gend. met den Koyen naar BUERDE en uit de 5 PANNITONSORII (= ramen?) die daarop staan
In dorso: Volderstraat 5 (16de eeuws schrift)
Nr 1072 | 12 december 1390
Verkoop perceel uit gemeijnt Oisterwijk
door: schepenen en gezworenen van de vrijheid Oisterwijk handelend met toestemming van 'de goede lude' van de vrijheid en de 'goede lude' die tot de gemeijnte behoren
aan: Henrick gend. van der Dysen zoon van wijlen Henric van der Dyesen
van: 2 bu erf, heide en weide gelegen in Oisterwijk OVER DEN BEEMPDEN VAN DER DYESEN tussen de 10 bu gekocht door Jan die Jode en de 5 bu gekocht door Henric van der Amervoert
bijz.:
- de koopsom is reeds betaald
- men is tot de verkoop van dit perceel overgegaan om de kosten te dekken van de grensscheidingen tussen de gemeijnte van Oisterwijk c.a. en die van Spoordonk, Oirschot en BERZE
voorw.:
- op deze grond mag niet worden gebouwd
- deze grond mag niet verworven of gebruikt worden door personen die geen deel uitmaken van de gemeijnte (= groep) van personen die recht hebben op de gemene gronden van Oisterwijk
N.B.: het zegel van de vrijheid is grotendeels verdwenen.
Nr 1073 | .. 1390 (zonder dag)
Verkoop land St. Michielsgestel
Henricus Groveken
aan: Matheus Stuke zoon van wijlen Henrica (sic) Stuke
van: de helft van een akker in St. Michielsgestel bij HEZELAER
bijz.: door Arnoldus van Haenwijc uitgegeven tegen een erfcijns van 4 en 4 schelling
Nr 1074 | 26 januari 1391
Verkoop beemd Schijndel-Elde
Henricus zoon van wijlen Bruystinus, schoonzoon van wijlen Johannes van Berlikem
aan: Albertus de Wael
van: 1 bu beemd in Schijndel in EILDE
Nr 1075 | 31 januari 1392
Verpachting hoeve Gerwen
door: de THG (Albertus de Wael)
aan: Bartholomeus gend. Meus zoon van Rodolphus gend. Roef Leytensoen; de vorige pachter is Johannes van der Worden
van: de hoeve in Gerwen
voor: een pacht van 8 m. rogge en 4 m. gerst; 2 steen vlas tot hekelens toe bereid
duur: voor 4 jaar ingaande met Pinksteren 1391
voorwaarden:
1. de pachter betaalt alle op de hoeve rustende lasten
2. het vee (VARENDE GUEDEN) is voor de helft voor rekening van de pachter, voor de helft voor die van de verpachter
3. de pachter moet de gebouwen van de hoeve onderhouden
4. gedurende het eerste jaar ontvangt de THG de helft van de oogst en de pacht; de pachter blijft ook het 5e jaar op de hoeve zitten en mag dan de helft van de oogst van dat oogstjaar meenemen
5. het koren moet in Den Bosch geleverd worden op Lichtmis (2 februari)
Nr 1076 | 15 februari 1391
Vestiging erfcijns landerijen Lith en Kessel
Gerardus van Kessel zoon van wijlen Arnoldus van Hees
t.b.v. Arnoldus gend. Nolleken Geroncs
van: erfcijns 3 oude schilden
uit: 7 bu land in Lith (in MAGNO LIT) in de MATHEEUWS HOVE en uit 16 h. land in Kessel in het VOERBROECKE en uit 4 h. land aldaar
lasten: het onderhoud van de zegedijken
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 21r
Nr 1077 | 24 februari 1391
Overdracht recht van naasting
door: Aart Mersensz.
aan: Aart gend. Nolleken Gerongs
van: zijn recht op het in nr. 1077 vermelde goed.
Nr 1077a | 24 februari 1391
Verkoop goederen Boxtel
voor: schepenen (6) van Boxtel
door: Henrick Sroeden soen van Halle
aan: Peter van der Tommelen
van: alle goederen die zijn echtgenote Lysbet had gerfd van haar ouders
lasten: de herencijns en een erfpacht van 1 l.
bijz.: de verkoper behoudt voor zich een erfpacht van m.
N.B.: auth. afschrift gemaakt door de secretaris van Boxtel N.N. Leyten
Nr 1078 | 2 maart 1391
Verkoop huis en erfcijns nabij Vughterstraat
Stephanus zoon van wijlen Stephanus Hake
aan: Wolterus Coptiten
van: een huis c.a. in de straat die loopt van de Vughterstraat naar de MANSIO van Ludingus van Dijk; gelegen naast het huis van Gerardus van Derentheren; bovendien een erfcijns van 20 schelling op dit huis
In dorso: (later schrift) maneant istae litterae sub custodia mense propther warandiam; 'dyt es verooft'.
Nr 1079 | 7 maart 1391
Erkenning recht van naasting
door: de koper (zie nr. 1079)
t.b.v.: Goessuinus Model zoon van wijlen Bertholdus Didderics soen
Nr 1080 | 7 maart 1391
Overdracht recht van naasting
door: Goessuinus Model (zie nr. 1080)
aan: de koper (zie nr. 1079)
In dorso:
- van den erve Peters van Hynen opten Ziile 8 pond (?)
- dit syn die brieve van den huse opten Ziile
Nr 1081 | 7 maart 1391
Afstand rechten op nr. 1079 ZILE
door: Arnoldus en Henricus natuurlijke zoon van wijlen Theodericus zoon van wijlen Bartholomeus zoon van Theodericus
van: hun rechten op het huis omschreven in nr. 1079
t.b.v.: de koper nr. 1079
Nr 1082 | 7 maart 1391
Overdracht erfcijns huis Korenmarkt
Rodolphus en Henricus gend. Bac kinderen van wijlen Godescalcus zoon van wijlen Rodolphus Roesmont
aan: Albertus de Wael t.b.v.: de THG
van: erfcijns 8
uit: een huis op de Korenmarkt (AD FORUM BLADI)
bijz.: ter uitvoering van het testament van Godescalcus voornd.
Nr 1083 | 11 maart 1391
Vestiging erfcijns hoeve Hintham
Thomas van Hyntham
t.b.v.: Martinus Monic
van: erfcijns 20
uit: een hoeve in Hintham (er staat in Hintham zonder vermelding van parochie of jurisdictie)
lasten: hertogscijns
In dorso: aantekening over een vidimus en een brand waardoor een stuk verloren is gegaan (15de eeuw);
dit is de oude brief van Dirk van der Aa
Nr 1084 | 28 april 1391
Vestiging erfcijns huis Orthenstraat
Johannes zoon van wijlen Johannes van Straten, schoenlapper
t.b.v.: Theodericus Rover zoon van wijlen Theodericus Rover
van: erfcijns 30 schelling
uit: de helft van een huis in de Orthenstraat
lasten: de hertogscijns en een erfcijns van 3
Nr 1085 | 18 mei 1391
Verkoop weiderecht Empel
Florencius gend. Jans soen gehuwd met Mechtildis en Zanderus gend. Gherijts soen van Kercwijc gehuwd met Heylwigis, beide dochters van Johannes van Kercwijc
aan: Henricus Dicbier zoon van Godefridus
van: een SCAER in de jurisdictie van Empel INT PULSBROEC
Nr 1086 | 8 juni 1391
Openbare verkoop goederen Den Bosch, Woensel, Blaarthem, Helvoirt, Oisterwyk
voor: schepenen van Den Bosch
door: Jan van den Kloot die dit recht had verworven van de uitwinner, Philips Jozelho
aan: Jacob Stevens (zie ook nr. 1303a.)
van: alle goederen van Gysbrecht van den Hazenbosch, Willem van Langelaar, Franco van Gestel en Gerard van der Aa met uitzondering van een huis en hof in de Orthenstraat met bijbehorend recht van weg toebehorend aan Gysbrecht
wegens: schulden
bijz.: op het huis aan de Orthenstraat blijft een lijfrente rusten te betalen aan Thomas Willems zoon en zijn broeder Jan en hun kinderen; deze is achterstallig; Gysbrecht blijft ook nog 10 m. rogge schuldig aan het St. Geertruiklooster te Leuven
N.B.: gevidimeerd in akte d.d. 16 juni 1425 (nr. 1704).
Nr 1086a | 16 juni 1391
Overdracht land Gerwen
voor: schepenen (6) van Nuenen
door: Dyrc zoon van wijlen Jan Coman van Gherwen
aan: Jacob zijn broer
van: een hof gend. LUTEN HOFFE in Gerwen
N.B.: met het beschadigde schependomszegel van Nuenen
Nr 1087 | 2 juli 1391
Overdracht erfcijns Vughterdijk
Nycholaus zoon van wijlen Nycholaus van Arle
aan: Heylwigis Spikers
van: erfcijns 4
uit: de helft van een huis omschreven in nr. 1057
NB: dit charter vormt een keten met de charters regestnrs. 1088 en 2364 en is geplaatst onder de datum 11 maart 1508.
Nr 1088 | 3 juli 1391
Overdracht erfpacht windmolen Oisterwijk
Egidius Scoerwegge
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: erfpacht 2 m.
uit: de windmolen die was van heer Arnoldus Rover ridder TER NEDERVONDEREN in Oisterwijk
Nr 1089 | 7 augustus 1391
Betalingsbelofte erfpacht hoeve Dinther
Egidius Scoerwegge
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
wegens: een hoeve gend. TEN KERGULEN in Dinther
voor: 2 m.
lasten: 2 oude groten aan de heer van Helmond
Nr 1090 | 7 augustus 1391
Overdracht erfcijns land Lith
Albertus gend. Buc van Lyt
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: erfcijns 3 oude schilden
uit: 2 m. land in Lith in JANS HOEVE VAN DORDRECHT
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 25r
Nr 1091 | 11 augustus 1391
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns landerijen Vrijdom-Deuteren
Willelmus die Eedel
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
wegens: 3 m. land en 2 m. land op die OETHEREN
voor: erfcijns 5
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 186r
Nr 1091a | 29 augustus 1391
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht landerijen Boxtel-Halle
Henricus gend. Rodeken zoon van wijlen Henricus gend. Rode van Hal
aan: Willelmus van Hoelt zoon van wijlen Willelmus van Hoelt
wegens: 1/5 deel van alle erfgoederen hem door erfenis van zijn ouders toegevallen in Boxtel in HAL met uitzondering van 1/5 deel van het huis met de hof
voor: erfpacht 12 s.
Nr 1092 | 5 september 1391
Vestiging erfpacht Erp-het Hofgoed
Henricus Cnode zoon van wijlen Gheerlacus Cnode en Gheerlacus zijn zoon
t.b.v. Johannes Berwout zoon van wijlen Gerardus Berwout
van: erfpacht 3 m.
uit: het goed gend. DAT HOFGOET in Erp zijnde allodiaal goed en uit al hun overige allodiale en cijnsgoederen aldaar
In dorso: beset door Dirck van Creyelt anno (14?)37
Nr 1093 | 5 september 1391
Vestiging erfpacht landerijen Oirschot-Aarle
Johannes zoon van wijlen Henricus van Arle
t.b.v. Godefridus van Lyemde, bakker
van: erfpacht 1 m.
uit: 4 lz. rogland in Oirschot in de herdgang van ARLE, een stuk beemd aan het einde gelegen en 1/6 deel van 2 bu broek gend. DIE BYEVINC aldaar
Nr 1094 | 15 september 1391
Verkoop erfcijns hoeve Udenhout Groot Laar
Hubertus zoon van wijlen meester Hubertus van Horwinen
aan: Johannes Scraghe
van: de helft van een erfcijns van 20
uit: het goed dat was van wijlen jkvre Elisabeth Comans in Oisterwijk op GROET LAER
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 176v-177r
Groot Laar ligt in later tijd onder Helvoirt, zodat dus ook dit Groot Laar bedoeld kan zijn, ofschoon Helvoirt vanaf ca 1200 een zelfstandige parochie was.
Nr 1095 | 25 september 1391
Betalingsbelofte erfpacht land Schijndel
Johannes natuurlijke zoon van wijlen Johannes Houbraken
aan: Ricoldus Willems soen
wegens 4 lz. en 10 r. rogland en de helft van de sloten die het aan beide zijden begrenzen in Schijndel in DIE SCOETSCHE HOEVE
Nr 1096 | 5 october 1391
Testament Henricus Broc erfcijns huis Oude Hulst (uittr.)
voor: Godefridus van Helmont, priester; deze diende tevens de laatste HH. Sacramenten toe
van: Henricus Broc
uitvaardiger van de oorkonde: Ghiselbertus van Bakel dienstdoend priester in de St. Janskerk
legaten: onder meer een erfcijns van 12 schelling aan de THG uit een huis op de Oude Hulst
plaats: niet aangeduid
N.B.: het uitspreken van de laatste wil en het opstellen van de oorkonde vinden op dezelfde dag plaats
het zegel van de oorkonder is verdwenen
Nr 1097 | 6 october 1391
Erfdeling goederen Lith en Schijndel
Partijen
A. Hermannus
B. Petrus, Gerardus, Johannes en Lambertus kinderen van wijlen Johannes Witmeri zoon van wijlen Petrus Witmeri
aan A worden toebedeeld: alle rechten op de tiende van het dorp GROET LYT en een erfcijns van 22 schelling en 6 penning oud geld en een stuk land in Schijndel IN DIE BRAKEN.
N.B.: het erfdeel van party B wordt niet vermeld.
Nr 1098 | 7 october 1391
Toewijzing ander onderpand erfcijns Hinthamereind Schijndel
door: Petrus en Johannes kinderen van wijlen Gerardus Witmeri zoon van wijlen Petrus Witmeri aan: Hermannus, Gerardus en Lambertus kinderen van wijlen Gerardus Witmeri voornd.
betreft: erfcijns 4
oud onderpand: erfgoederen in Schijndel
nieuw onderpand: huis op het Hinthamereind
Nr 1099 | 7 october 1391
Testament (uittr.) Elizabeth Brocke erfcijns huis Oude Hulst
voor: Ghiselbertus van Bakel, dienstdoend priester in de St. Janskerk; deze vaardigt de oorkonde uit vrdat hij de laatste HH. Sacramenten toedient
van: Elizabeth weduwe van Henricus Brocke
legaten: zoals in nr. 1097
plaats: woonhuis van de testatrix
N.B.: met het zegel van de oorkonder
Nr 1100 | 13 october 1391
Betalingsbelofte erfpacht Deurne goed Te Papenvenne, beemd Helmond
Johannes van Bruheze
aan: Arnoldus Stamelaert van den Spnct
wegens: het goed TE PAPENVENNE in Deurne toebehorend aan de heer van Helmond en door Johannes van deze verworven; een beemd in Helmond grenzend aan de AA
voor: erfpacht van 5 m. en 2 l. Helmondse maat in Deurne te leveren
lasten: 6 cijnshoenderen aan N.N.; 17 schelling oude cijns aan de abt van Echternach; een dienst (SERVITIUM) gend. VOEGTSCAP
Nr 1101 | 2 december 1391
Betalingsbelofte na uitgifte erfpachtland Vught
Walterus van Oekel
aan: Johannes Paesdach zoon van wijlen Godefridus Vleminc
wegens: een stuk land gend. DIE BRAKE in de parochie van Vught-St. Lambertus aan alle zijden omgeven door de gemeijnte
voor: erfpacht 1 m.
lasten: een andere erfpacht van 1 m.
Nr 1102 | 3 januari 1392
Vestiging erfcijns land Empel-Meerwijk
Hermannus Rogghe
t.b.v.: Johannes Scraghe
van: erfcijns 6
uit: 6 m. land in de jurisdictie van Meerwijk in ROESELMANS LAREN tussen DIE PUTTE en MAESHOVEN
lasten: een erfcijns van 10 schelling oud geld aan het klooster van Porta Coeli en een erfcijns van 3 aan een andere persoon
Nr 1103 | 3 januari 1392
Afstand tocht goederen ligging onbekend
Johannes Coelborner natuurlijke zoon van wijlen Henricus Coelborner aan: Wolterus, Egidius, Godescalcus, Johannes en Heilwigis kinderen van wijlen Egidius Scoerwegge van Helvoert; Johannes Ghelden, Johannes Leyten soen en Henricus zoon van wijlen Thomas Coelborner, schoonzonen van Egidius Scoerwegge voornd.
van: hij doet afstand van zijn rechten op alle goederen van wijlen zijn echtgenote Heilwigis dochter van wijlen Egidius voornd.
Nr 1104 | 5 januari 1392
Testament van Johannes van Holaer huis Vughterstraat
voor: notaris Johannes van Vessem, priester bisdom Luik
van: Johannes van Holaer ceintuurmaker en zijn echtgenote Cristina, poorters van Den Bosch
legaten: zeer vele legaten aan Bossche Godshuizen en aan de armen in een aantal dorpen in de omgeving van deze stad; aan familieleden en aan de THG hun stenen huis in de Vughterstraat bij de O.L. Vrouwepoort nabij de Markt en alle erfgoederen door hem gekocht van Johannes Carnauwe
executele: de procurator van de THG en Johannes Coyt
plaats: op het koor van St. Nicolaus in de St. Janskerk
N.B.: van dit testament zijn twee identieke exemplaren bewaard; uit de dorsale aantekeningen blijkt niet, voor wie deze exemplaren bestemd zijn geweest.
Nr 1105 | 2 maart 1392
Onderhoud Graafsedyk; molens; recht van windvang; bruggen; stadspoorten
Schepenen, gezworenen, rentmeesters, deken van de ambachten, een deel van de goede knapen en de stad Den Bosch maken bekend, dat zij aan Otto Bruystens een dijk overgedragen hebben met de last deze te onderhouden. Deze dijk loopt van de ophaalbrug voor de valpoort tot aan het huis van Gerrit van Geffen in Hintham. De weg moet even hoog zijn als de top van de bogen van de stenen bruggen gelegen in deze dijk. De breedte hoort te zijn 41 hamervoet met uitzondering van het gedeelte tussen de houten ophaalbrug voornd. en een tweede houten brug, hetwelk 34 hamervoeten breed moet zijn. Hij krijgt daarvoor van de stad:
1. een erf gelegen tussen de dijk en de sloot van het erf van jkvre Agnes van Rysingen
2. een erf gelegen voorbij de laatste stenen brug en grenzend aan de PYNAPPELSCAMP
3. het erf gelegen voor 2. en grenzend aan de dijk
4. een erf gelegen aan de dijk en wel aan de kant die ziet op de Orthensepoort, strekkend van de valbrug tot DEN ZIEKENHECKEN, dat staat bij de molen van Dirk van Andel
5. een stukje erf bij de molen voornd.
Deze landerijen behoorden de stad toe. De molens staande aan beide zijden van de dijk blijven in het genot van hun grond, werf en toegangswegen. De stad zal wel de twee stenen bruggen met hun stenen wangen en de beide voornoemde houten bruggen onderhouden. De wangen van de houten bruggen zullen 10 hamervoet lang zijn.
De stad betaalt Otto jaarlijks een erfcijns van 32 oude schilden. Otto stelt als waarborg zijn huis voorbij de Zwengelbrug tot onderpand. Otto mag op de hem gegeven landerijen geen bomen planten behalve knotwilgen.
N.B.:
Gevidimeerd in nr. 1658a. en in origineel aanwezig in het oud-stadsarchief van Den Bosch.
Regestenlijst Sassen, nr. 266.
In het middelnederlands.
Nr 1105a | 12 maart 1392
Afstand erfcijns kamer Markt-Koopmanskameren
Weyndelmodis dochter van wijlen Theodericus zoon van wijlen Godefridus Sceyvel
t.b.v.: Jacobus van den Wyel
van: erfcijns 10
uit: een kamer met de grond onder (INFRA) de Koopmanskameren
Nr 1106 | 30 maart 1392
Vestiging erfpacht goederen Rosmalen
Jacobus van Engelant zoon van wijlen Jacobus van Engelant
van: erfpacht 1 m.
uit: 3 m. land gend. DIE BYES CAMP oftewel DIE ROY CAMP in Rosmalen, huis en hof en 2 sz. land aldaar in ENGHELANT en een akker van 14 sz. rogland aldaar
lasten: 1 penning nieuwe cijns aan N.N.; erfpacht van 2 m.
Nr 1107 | 18 april 1392
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht hofstad Berlicum Looffaart
Henricus Aben soen
aan: Henricus Buc, kanunnik in de St. Janskerk
wegens: hofstad met boomgaard in Berlicum op de LOEFOERT
voor: erfpacht 1 m.
Nr 1108 | 18 april 1392
Overdracht erfcijns beemd Rosmalen
Ghiselbertus en Jutta kinderen van wijlen Willelmus Coptit
aan: Hadewigis natuurlijke dochter van wijlen Willelmus voornd.
van: erfcijns 2 oude schilden
uit: 1 bu beemd in Rosmalen in DIE HYNSSCHE BEEMDE
Nr 1109 | 30 april 1392
Vestiging erfcijns huis Hinthamerstraat
Johannes van Ghemert zoon van wijlen Johannes van Ghemert
t.b.v.: Arnoldus van Beke zoon van wijlen Goeswinus van Beke
van: erfcijns 10
uit: stenen huis in de Hinthamerstraat
lasten: hertogscijns
voorw.: de verkoper mag binnen 6 jaar een ander onderpand gelegen in de stad of het vrijdom van Den Bosch aanwijzen, mits door 3 of 4 wettige getuigen, schepenen of niet-schepenen, de soliditeit daarvan zal worden aangetoond.
In dorso: testament van Aert van Beke
Nr 1110 | 3 mei 1392
Betalingsbelofte erfcijns huis Oude Hulst
Walterus Jordens soen
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
wegens: erfcijns 22 schelling
uit: een huis op de Oude Hulst
bijz.: door Henricus Broc en zijn echtgenote ieder voor de helft vermaakt aan de THG; Walterus is de huidige bewoner
Nr 1111 | 9 mei 1392
Overdracht erfcijns beemd Udenhout
1. Vre Ermegardis dochter van wijlen Arnoldus van Waderle en weduwe van Henricus van Werthusen, ridder
aan: Henricus van Werthusen haar zoon en Johannes van Ghemert haar schoonzoon gehuwd met Mechtildis
van: haar tocht op een erfcijns van 5 en 3 kapoenen
uit: 4 bu beemd in Udenhout INT T COMELAER
2. Henricus (jr.) voornd.
aan: Johannes van Ghemert zijn zwager
van: de helft van gende erfcijns
Nr 1112 | 21 mei 1392
Ruil erfcijnzen nr's 1110 en 1112
Partijen:
A. Albertus de Wael namens de THG
B. Johannes van Ghemert (zie nr. 1112)
van: erfcijns van 5 en 3 kapoenen (zie nr. 1112)
erfcijns van 5 (zie nr. 1110)
A. krijgt nr. 1112
B. krijgt nr. 1110
bijz.: Albertus de Wael handelt met toestemming van de provisoren van de THG
Nr 1113 | 22 mei 1392
Erkenning erfpacht Blaarthem
Albertus de Wael erkent, dat de THG slechts recht heeft op een erfpacht van 1 m. rogge Eindhovense maat en een erfcijns van 3 oude Tournooise groten
uit: een stuk land gend. DIE HEESDONCK in de parochie van Blaarthem- St. Lambertus grenzend aan het erfgoed van het huis van Postel
bijz.: aan de THG vermaakt door Jacobus die Hoirde
Henricus zoon van wijlen Henricus Quaat Pant erkent dit schuldig te zijn
N.B.:
1. in tweevoud aanwezig
2. ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 150v
Nr 1114 | 28 mei 1392
Testament Jan Rovers van Os erfpacht altaar kerk van Oss
voor: notaris Johannes van Sceyvel, clericus van bisdom Luik
van: Jan Rovers van Os
legaten: zeer vele legaten aan kerken, kloosters en Godshuizen in Den Bosch en Oss, dotatie van een door zijn vader gesticht altaar in de kerk van Oss gewijd aan de H. Drieenheid, St. Antonius, St. Jan de Evangelist, St. Barbara en St. Magdalena; voor dit altaar moet onder meer een altaarstuk gemaakt worden ter waarde van 5 gulden; legaten aan de natuurlijke kinderen van hemzelf en van zijn vader; enige roerende goederen waaronder wapenrusting (harnas e.d.) aan de THG 5 m. rogge eens om een spynde van te houden erfdeling: in het tweede deel van het testament wordt bepaald, hoe de erfenis na Jan's dood verdeeld moet worden tussen zijn echtgenote Lijsbet en zijn zwager Goeswijn Moedel (van der Donck) gehuwd met Gertruyt zijn dochter; de te verdelen goederen zijn onder meer gelegen te Oss, Berghem, Kessel, Breughel, Geffen, Udenhout, Haren bij Oisterwijk
executele: Gerardus van Vladeracken en Roverus Roest, poorters van Den Bosch
plaats: (oorspr.) in Den Bosch in het woonhuis van de testator
(afschrift) in de St. Janskerk
N.B.:
1. de tekst van het eigenlijke testament was door de testator zelf op papieren CEDULAE geschreven en werd door de notaris in aanwezigheid van getuigen op 27 maart 1389 voorgelezen en daarna door hem geauthentiseerd. De CEDULAE zijn gesteld in het middelnederlands en dus letterlijk weergegeven
2. op 16 juni 1392 vervaardigde de notaris hiervan een auth. afschrift
3. het merkteken van de notaris ontbreekt (sic)
4. zie voor dit altaar: Bannenberg c.a., I, 75
Nr 1115 | 16 juni 1392
Overdracht beemd Beers
Ywanus Stierken zoon van wijlen Johannes Stierken
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: 5/6 deel van een beemd in de parochie van BERZE op LUTTELAER op de AA
lasten: op de gehele beemd 2 oude groten erfcijns aan N.N.
Nr 1116 | 20 juni 1392
Vestiging erfpacht goederen Rosmalen en Berlicum
Lambertus zoon van wijlen Jacobus van Enghelant
t.b.v.: Henricus Buc, kanunnik in de St. Janskerk
van: erfpacht 1 m.
uit: een stuk land van 6 m. deels beemd deels akkerland in Berlicum in DIE HASSELT, huis en hof in Rosmalen in ENGHELANT, 2 m. land aldaar in DIE NUWE HEYE, m land aldaar
lasten: erfpacht van 2 m aan Wynricus Screymaker
Nr 1117 | 25 juni 1392
Testament Nycholaus Rover
Dit testament werd geminuteerd op 10 augustus 1392 en gegrosseerd op 23 september 1409 (zie nr. 1473)
Nr ? | 10 augustus ????
Vestiging erfpacht goederen Drunen
Lambertus zoon van wijlen Ghibo van der Heyden
t.b.v. : Eustacius van Hedechusen
van: erfpacht 1 m.
uit: 3 GHERDEN land in Drunen en de daarop staande gebouwen
lasten: 2 schelling erfcijns aan de kerk van Drunen en aan de priester van deze kerk; erfpacht 1 s. rogge aan de THG van Drunen.
Nr 1118 | 3 october 1392
Testament (uittr.) Aleydis geb. Sneysers erfcijns Rosmalen-Bruggen
voor: notaris Marselius van Bakel, priester bisdom Luik (oorspr. en uittr.)
van: Aleydis dochter van Wolterus Sneysers en echtgenote van Johannes natuurlijke zoon van Arnoldus Heymen
betr.: een legaat aan de THG van een erfcijns c.a. in BRUGGE (bij Rosmalen).
plaats: het woonhuis van de testatrix in de Orthenstraat in Den Bosch
Nr 1119 | 20 october 1392
Verkoop erfcijns Orthen-Vrijdom
Rutgerus Lube van Hedechusen, zijn zoons Theodericus en Johannes; Petrus Vrederics soen van Hoesden gehuwd met Elizabeth dochter van Rutgerus voornd.
aan: Laurencius zoon van Willelmus van den Broule van Orthen
van: erfcijns 20 schelling
uit: huis en hof en een hofstad in Orthen
Nr 1120 | 31 october 1392
Vestiging erfcijns Hinthamerstraat
Johannes van Hedel zoon van wijlen Johannes Mersman van Hedel
t.b.v.: Heylwigis Braems dochter van wijlen Johannes Braems
van: erfcijns 3
uit: huis c.a. in de Hinthamerstraat
lasten: hertogscijns en een erfcijns 13 aan N.N.
Nr 1121 | 18 november 1392
Overdracht erfcijns landerijen Oss
Arnoldus van Enode met Heylwigis dochter van wijlen Walterus van Os, gewantsnijder
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: erfcijns 4
uit: 20 lz. rogland in Oss bij de windmolen, strekkend van de weg van Oss naar St. Willibrodus en een stuk land van 6 lz.
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 38v-39r
Nr 1122 | 28 november 1392
Testament (uittr.) jkvre Leria van Neynsel erfcijns hoeve Volkel
voor: (oorspr. en uittr.) notaris Johannes Sceyvel van Den Bosch, clericus bisdom Luik
van: jkvre Leria van Neynsel dochter van wijlen Willelmus van Neynsel en poorteres van Den Bosch
betr.: een legaat aan de THG van een erfcijns van 25 uit een hoeve in de parochie van Uden in Volkel c.a. die door haar broer Johannes van Neynsel pastoor (INVESTITUS) van de kerken van Waalre en Valkenswaard uitgegeven is aan Hubertus zoon van Deliana van Volkel tegen de erop rustende herencijnzen en een erfcijns van 25. De THG moet deze erfcijns verdelen onder een groot aantal Bossche Godshuizen en enige kerken en altaren in de St. Janskerk. De akten betreffende deze erfcijns moeten bewaard worden in het archief van de THG
bijz.: gemaakt op verzoek van jkvren Johanna van Rinningen (?) en Mechtildis van den Werve, begijnen van het Groot Begijnhof optredend t.b.v. de Infirmerie van dit begijnhof
plaats: (uittr.) de St. Janskerk
Nr 1123 | 15 januari 1393
Verkoop land Rosmalen
Adam gend. Deem van den Kerchove
aan: Willelmus van Derentheren
van: 1/6 van een kamp groot 3 m. in Rosmalen in DIE BROECBEEMDE
lasten: 1/6 deel van een erfcijns van 22 schelling
Nr 1124 | 1 februari 1393
Vestiging erfpacht goederen Berghem
Lambertus zoon van wijlen Johannes Bathen soen
t.b.v. Gerardus zoon van Johannes zoon van wijlen Johannes Bathen soen
van: erfpacht 1 m.
uit: 1 m. land in Berghem AEN D LAER en de erop staande gebouwen, een stuk land gend. DEN CARSACKER groot 12 lz. aldaar in DUER lasten: erfcijns 30 schelling aan N.N.
N.B.: verleden ten overstaan van 3 in plaats van 2 schepenen zoals gebruikelijk
Nr 1125 | 1 februari 1393
Overdracht erfcijns kamer ZILE
Nycholaus Pylec, zijn kinderen Arnoldus en Aleydis
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: erfcijns 32 schelling
uit: kamer met de grond op/in de ZILE achter het stenen huis van Arnoldus van Haenwyc
bijz.: door Arnoldus aan Arnoldus van Haenwyc in erfcijns gegeven tegen 32 schelling en een erfcijns van 28 schelling
Nr 1126 | 2 maart 1393
Uitgifte erfpacht landerijen Tilburg
Mechtildis weduwe van Walterus die Ryc, haar zonen Johannes en Walterus, Petrus Becker gehuwd met Jutta en Johannes van Vucht zoon van wijlen Theodericus van Vucht gehuwd met Mechtildis haar dochters
aan: Johannes Meynnart
wegens: een stuk land in Tilburg T EYNDHOVEN, een stuk land naast het HECKE genaamd DAT STEENVEKEN naast de natuurlijke kinderen van Godefridus van Hulsen, priester en nog de helft van een stuk land aldaar
voor: erfpacht van 20 l. en 1 steen vlas tot hekelens toe bereid te leveren aan Mechtildis en na haar dood aan haar kinderen
bijz.: de pachter moet de HECKEN onderhouden de verpachters behouden een erfcijns van 5 schelling op het eerstgenoemde stuk land voor zich
Nr 1127 | 12 maart 1393
Verkoop beemd Erp
Henricus van Dicloe en Johannes van Dicloe zijn broeder
aan: Petrus Hillen soen
van: 1 bu beemd in Erp INT GOET strekkend tot aan DEN GERSCHEN BERCH
lasten: erfcijns van 6 penning aan de heer van Helmond
Nr 1128 | 8 mei 1393
Naasting nr. 1128
door: Johannes zoon van Lambertus gend. Albrechtssoen
Nr 1129 | 8 mei 1393
Testament (uittr.) Henricus die Man van Liemde erfcijns Haren-Belveren
voor: notaris Theodericus Martini van Meghen (oorspr. en uittr.)
van: Heinricus zoon van wijlen Heinricus die Man van Liemde
betr.: een legaat van een erfcijns van 20 schelling uit onderpanden in het dorp (VILLA) van BELVER aan de THG door de RECTOR van de THG als volgt te verdelen, 1/3 deel aan de deken en de kanunniken van de St. Janskerk, 1/3 aan het klooster van Berne en 1/3 aan de THG
bijz.: de THG bewaart dit in zijn archief ook de eigendomstitel van de erfcijns
dit uittreksel is gemaakt op verzoek van Albertus de Wael
plaats: (uittr.) in de hof van het Minderbroedersklooster
N.B.: vermoedelijk vergiste de notaris zich bij zijn datering: in plaats van indictienummer I schreef hij XV en in plaats van het 4e jaar van paus Bonifatius IX schreef hij het 3e jaar
Nr 1130 | 8 juli 1393
Vestiging recht van weg Den Bosch-Vrijdom
Partijen: Johannes Coninc, Arnoldus van der Hazeldonc, Ghevardus van Achel, Henricus zijn zoon, Johannes van Bladel en Albertus de Wael namens de THG
zij komen met elkaar overeen, dat zij over elkaars landerijen gelegen in de MAET mogen gaan en dat deze weg een breedte zal hebben van 21 voet
Nr 1131 | 1 september 1393
Testament
Minuut van het testament gegrosseerd op 30 mei 1414 (zie daar onder nr. 1564)
Nr ? | 3 september ????
Betalingsbelofte na uitgifte land Oirschot-Best
Willelmus Sciet
aan: Emondus Rover zoon van wijlen Johannes van Hellu
wegens: een stuk land gend. DIE EFERSTEN LANGHEACKER in Oirschot in Best en de helft van de aangrenzende waterloop
voor: erfcijns van 1 oude groot en een erfpacht van 1 m.
Nr 1132 | 5 september 1393
Betalingsbelofte na uitgifte land Oirschot-Best
Rodolphus gend. Roef zoon van wijlen Arnoldus van den Hoeve
aan: Emondus Rover zoon van wijlen Johannes van Hellu
wegens: een stuk land gend. DEN ROELINCS HOF en een stuk beemd gend.DAT NEDER RIELANT daaraan gelegen in Oirschot-Best
voor: erfcijns van oude groot en een erfpacht van 1 m.
Nr 1133 | 5 september 1393
Betalingsbelofte na uitgifte land Oirschot-Best
Nicholaus gend. Nicoel van der Straten van Vucht
aan: Emondus Rover zoon van wijlen Johannes van Hellu
wegens: een stuk land gend. DIE MORTEL met daaraan grenzend een stukje land gend. EEN DRIESCHE in Oirschot-Best
voor: erfcijns van oude groot en een erfpacht van 1 m.
Nr 1134 | 5 september 1393
Betalingsbelofte na uitgifte land Oirschot-Best
Johannes zoon van wijlen Henricus van Jans
aan: Emondus Rover zoon van wijlen Johannes van (of de) Hellu
wegens: een stuk land gend. DEN NUWENBEEMT in Oirschot-Best voor: erfcijns van 1 oude groot en een erfpacht van 2 m.
voorw.: de beemd is belast met een recht van weg t.b.v. de bezitters van de erfgoederen van wijlen Arnoldus Rovere van den Lake gelegen achter deze beemd en door Emondus eveneens uitgegeven
In dorso: Mensa habet contrapignora (= de THG bezit de onderpanden)
Nr 1135 | 11 september 1393
Verkoop erfcijns gebouwen Markt
Mabelia weduwe van Henricus zoon van wijlen Henricus van Uden, Henricus en Arnoldus Stamelart haar kinderen
aan: Hubertus van Ghemert
van: erfcijns 3 oude schilden uit 10 oude schilden
uit: 2 erfgoederen met de 3 gebouwen erop, breed ieder 9 voet en lang ieder 11 voet grenzend aan de POSITA gend. DER MINDERBRUEDEN STAPPE
Nr 1136 | 2 october 1393
Verkoop erfcijns Markt (nr. 1136)
Hubertus van Ghemert
aan: Arnoldus van Beke zoon van wijlen Goeswinus van Beke
van: erfcijns nr. 1136
Nr 1137 | 4 october 1393
Erkenning recht van naasting nr. 1137
door: de koper
t.b.v.: Johannes van Ghemert
Nr 1138 | 4 october 1393
Overdracht recht van naasting nr. 1137
door: Johannes van Ghemert
aan: de koper (zie verder nr. 1137)
Nr 1139 | 4 october 1393
Testament (toevoeging) Johannes Koyt hoeve Helvoirt
voor: notaris Nicholaus van den Water priester bisdom Luik
van: Johannes Koyt zoon van wijlen Rodolphus Koyt poorter van Den Bosch
betr.: de testator voegt een legaat toe bestemd voor de THG bestaande uit de helft van een hoeve in Helvoirt, op voorwaarde dat de weduwnaar van zijn zuster Agneta, Everhardus Rover van Mordrecht hiervan de tocht zal hebben: eveneens aan de THG alle andere goederen door hem gerfd van zijn zuster
plaats: in de St. Janskerk bij het altaar van St. Agatha
Nr 1140 | 8 november 1393
Overdracht erfpachten Boxtel, Erp, Oss, Son, Helmond
Wolterus van Oekel
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van:
1. erfpacht van 4 m.
2. erfpacht van 2 m. 3. erfpacht van 10 m.
uit:
1. uit het goed van Johannes Proefst van Bucstel gend. LIJVENBERCH in Boxtel op LENNENSHOEVEL en de daarop staande gebouwen en de bijbehorende landerijen;
uit een huis en een hof in Boxtel naast de brug van het kerkhof van de kerk aldaar en grenzend aan Willelmus van Bucstel, ridder;
uit een beemd aldaar in HOGGENDONCK grenzend aan de Dommel uit een erfcijns van 3 uit een huis en hofstad in Boxtel op DIE BERCHACKER.
uit een erfcijns van 10 uit 7 malderzaad land gend. SPEELDONCK in Oss
2. uit DIE HEZEACKER in Erp OP HEZE grenzend aan de kinderen van Adam van Berchen, ridder
3. uit een van de drie tienden van Son en uit het goed DEN WIEL toebehorend aan Johannes van Bruheze
voorw: de THG moet deze erfpachten aanwenden voor spynden, n op St. Serverinus en n op zaterdag en na zondag Laetare ter nagedachtenis van Coenradus van Driel, priester; elke spynde moet 8 m. groot zijn.
N.B.: de oorspronkelijke akte was in 1598 verloren gegaan; de schepenen staan dan op verzoek van hun medeschepen tevens provisor van de THG mr. Jacob van Balen, toe dat een 'littera secundaris ingrossata' wordt vervaardigd. Dit werd toegestaan en de oorkonde werd opnieuw vervaardigd met de oorspronkelijke datum en de zegels van de twee schepenen die in 1393 als getuige waren opgetreden. Verder is nog aanwezig een auth. afschrift van deze opnieuw vervaardigde oorkonde en het rekest met in de kantlijn de beschikking van de schepenen (nr's 1141b en 1141c). Men heeft gezocht naar de constiutieakte van de pacht van 3 m. (Boxtel), maar deze niet kunnen vinden 'mits deselve constitutie soe out is, datter egheen prothocollen inde scrijfcamer affgevonden wordden'
Nr 1141a | 8 november 1393
Verkoop beemd Schijndel
Gerardus Monc, Johannes zoon van wijlen Henricus Alaertssoen, Petrus zoon van wijlen Lambertus Fabri en Rodolphus zoon van wijlen Henricus Alaertssoen, Henricus
en Luytgardis kinderen van Rodolphus
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: de helft van een stuk beemd in Schijndel grenzend aan de Aa en de beemd gend. DAT YMERKEN die jaarlijks wordt verdeeld tegen de andere helft
lasten: 3 obolen (= 1 penning) aan N.N.
Nr 1142 | 18 december 1393
Verkoop land Rosmalen
Ambrosius gend. Broes zoon van Johannes Bael van den Kayenberch
aan: Johannes zoon van wijlen Nicholaus Daemssoen van den Kerchoeve
van: 1/3 deel van 1 lz. rogland in Rosmalen
Nr 1143 | 9 januari 1394
Betalingsbelofte na uitgifte huis Vughterstraat
Henricus van Halle zoon van wijlen Johannes Koc, kleermaker en Nycholaus zoon van Johannes gend. Gheenkens soen
aan: Henricus Buc, kanunnik in de St. Janskerk en Willelmus Coelnere (of Coelvere)
wegens: huis in de Vughterstraat
voor: erfcijns 4
In dorso: 40 schelling voor het kapittel en 40 schelling voor de THG
Nr 1144 | 17 januari 1394
Overdracht erfcijns huis Vughterdijk
Henricus zoon van wijlen Henricus zoon van wijlen Johannes Jordens soen
aan: zijn zuster Elisabeth
van: erfcijns 40 schelling
uit: huis c.a. op de Vughterdijk
Nr 1145 | 3 februari 1394
Vestiging erfpacht land Oss
Gerardus zoon van wijlen Johannes van Daer After
aan: Heilwigis dochter van wijlen Henricus Chysellen soen
van: erfpacht m.
uit: 1 m. land is Oss op de RUSHOEVEL in de HEREN GODEVAERTS CAMP
Nr 1146 | 13 februari 1394
Overdracht recht van naasting ligging onbekend
Arnoldus gend. Meysensoen
aan: Arnoldus gend. Nolleken Gerongs, de koper
verkoper: Gerardus van Kessel zoon van wijlen Arnoldus van Hees
op: erfcijns 3 oude schilden
uit: onderpanden niet vermeld
Nr 1147 | 24 februari 1394
Overdracht goederen ligging onbekend
Lambertus gend. Bathensoen
aan: Petrus zoon van wijlen Goessuinus van den Steenwege
uit: de helft van alle goederen die hij nu bezit
voorw.: Petrus mag deze goederen niet vervreemden of bezwaren.
Nr 1148 | 28 februari 1394
Belofte AUDE ERVE ligging onbekend
Lambertus gend. Bathensoen belooft aan Petrus zoon van wijlen Goessuinus van den Steenwege (zie nr. 1148) de goederen die hij na de dood van Cristina zijn echtgenote had verworven, niet zal vervreemden noch bezwaren. Deze goederen zullen AUDE ERVE blijven. (BONA STABUNT ET MANEBUNT IN LOCO HEREDITA TIS ANTIQUAR QUOD COMMUNITER AUDE ERVE EXPONENTUR).
Nr 1149 | 28 februari 1394
Overdracht erfcijnzen goederen Orthenstraat en Berghem
Elizabeth weduwe van Jacobus zoon van wijlen Henricus van Uden
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van:
1. erfcijns 3 en 6 schelling
2. erfcijns 15 schelling
3. erfcijns 40 schelling
4. erfcijns 20 schelling
5. erfcijns 20 schelling
uit:
1. uit twee erfgoederen in de Orthenstraat
2. een huis c.a. in de Orthenstraat
3. een stuk land in de parochie van DUER OPTEN BAUWAERT
4. een huis c.a. in Berghem in DUER en een stuk land gend. DIE HEGHE ACKER groot 5 l. gerstezaad
5. 8 h. land in Berghem in VOERLAER
Nr 1150 | 27 maart 1394
Overdracht landerijen Uden-Hengstheuvel
Johannes van den Heynxthoevel
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van:
1. een stuk akkerland en een stuk heiland daaraangelegen in Uden in de hoeve gend. DE HEYNXTHOEVEL toebehorend aan de THG aan weerszijden grenzend aan de THG
2. een stuk erfgoed deels weide deels heide aldaar IN DEN HEYNXTHOEVELSCHEN BOSSCHE aan weerszijden grenzend aan de THG
lasten: 3/4 van een cijnshoen en 1 penning cijns aan de THG.
Nr 1151 | 23 april 1394
Verkoop erfcijns goederen Boxtel en Oijen
Theodericus Rover zoon van wijlen Johannes Rover ridder
aan: Vrouwe Katherina weduwe van Henricus van Mordrecht ridder
van: erfcijns 50 Antwerpse schilden
uit: de tienden, molens, hoeven, cijnzen, renten en pachten in hun dorpen van Boxtel en Oijen en hun andere erfgoederen in de Meierij van Den Bosch
N.B.: gevidimeerd (dus niet in originali aanwezig) in het charter beschreven in regest nr. 1217
Nr 1151a | 28 april 1394
Overdracht tocht land Drunen
Amelius gend. Heynmans soen van Druenen
aan: zijn zoon Heynmannus en zijn dochters Ida en Cristina
van: de tocht op 3 GHERDEN land in Drunen strekkend TER SCOET TOE
N.B.: in twee identieke exemplaren aanwezig (nr's 1152 en 1152 bis)
Nr 1152 | 14 mei 1394
Vestiging erfpacht land Drunen
Heynmannus (nr. 1152)
t.b.v.: Eustacius van Hedichuysen
van: erfpacht 1 m.
uit: 3 GHERDEN land (zie nr. 1152) en 4 GHERDEN land met de daarop staande gebouwen
lasten: hertogscijns en een erfpacht van 2 m. rogge op de 4 GHERDE
Nr 1153 | 21 mei 1394
Overdracht land Drunen
Petrus Claes soen van Baerle gehuwd met Yda en Johannes zoon van Gerardus Buys gehuwd met Cristina dochters van Amelius gend. Heynmans soen van Druenen
aan: Heynmannus hun zwager
van: 2/3 deel van 3 GHERDEN land (zie nr. 1152)
Nr 1154 | 22 mei 1394
Overdracht erfpacht goederen Berghem
Gerardus zoon van Johannes zoon van wijlen Johannes Bathen soen
aan: Ghiselbertus zijn broeder pastoor (INVESTITUS) van de kerk van Esch
van: erfpacht m.
uit: 1 m. land in Berghem AEN D LAER met de daarop staande gebouwen en een stuk land gend. DEN GANSACKER groot 12 lz. grenzend aan het erfgoed van Theodericus zoon van wijlen Godefridus van Os, ridder
Nr 1155 | 2 juni 1394
Verkoop beemd Son
voor: schepenen (7) van Son
door: Maes zoon van wijlen Wouter gend. Wellen van den Hulze
aan: Aleyt weduwe van Jan Didden soen en haar kinderen
van: een beemd gend. VOER HOUTHUYS in Son grenzend aan het erfgoed van het St. Catharinaaltaar in de kerk van Eindhoven met een recht van uitweg breed 5 voet over een streep land
lasten: aan de THG een erfpacht van 6 l. Sonse maat
N.B.: het schependomszegel is verdwenen
Nr 1156 | 7 juni 1394
Verkoop land Heesch
Nycholaus Grieten
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: 2 m. land heide in de parochie van HEES in DEN NUWE HEYDE CAMP en een erfgoed gend. ANDERHALF GHESLACH aldaar in DIE AUDE BLEKEN
lasten: erfcijns van 2 penning aan N.N.
Nr 1157 | 12 juni 1394
Openbare verkoop land ligging onbekend
voor: schepenen van Den Bosch
door: Theodericus Berwout
aan: Godefridus zoon van Theodericus voornd.
van: 3 m. land in de BYESHAER naast DIE GALGHEBERCH
voormalige bezitter Godefridus Posteel
wegens: een achterstallige erfpacht (niet gespecificeerd)
Nr 1158 | 19 juni 1394
Overdracht erfcijns erfgoed Crullartstraat
Walterus zoon van wijlen Walterus van Osse, gewantsnijder
aan: Henricus Buc, kanunnik in de St. Janskerk, t.b.v. hem en t.b.v. Wynricus Screymaker
van: erfcijns 40 schelling
uit: een stukje erfgoed van 24 voet breed in de straat van de GRUMMELATORES (= brakers van vlas)
lasten: hertogscijns
In dorso: Crullertstraat of Colperstraat
Opm.: volgens het lexicon van Niermeyer is GRAMMULAERE = het braken (van vlas); het is niet zeker dat het GRUMMELLATOR in de tekst van de oorkonde gelijk gesteld mag worden aan GRAMMULATOR, hoewel het vaker voorkomt, dat men de klinkers in Den Bosch anders schrijft dan volgens de woordenboeken van Niermeyer en Blaise. Mocht CRUMELLATOR toch braker van vlas zijn, dat kan dit wijzen op een concentratie van beoefenaars van dit beroep in deze omgeving. Wellicht is 'Crullart' afgeleid uit dit GRUMMELATOR. De vlas, die volgens de pachtcontracten gesloten met de pachters van de hoeven van het Geefhuis en het Groot Gasthuis geleverd moest worden, moest altijd 'tot hekelens toe bereid zijn', hetgeen inhoudt, dat het daaraan voorafgaande braken op de boerderij diende te gebeuren. Mocht dit algemene gebruik zijn, dan is het onwaarschijnlijk dat er brakers in de stad Den Bosch hebben gewoond. Er kan overigens ook GRAMMELATORES staan.
Nr 1159 | 15 juli 1394
Uitgifte erfpacht goederen Kempenland c.a. Strijp
Jacobus zoon van wijlen Cristianus gend. Ludekens soen van Zeelst
aan: Ludekinus zijn broeder
van: 1/3 van alle erfgoederen, cijnzen en pachten gerfd van zijn ouders gelegen in de VILLICATIO (= Meierij) van KEMPENLANT en in Eindhoven met uitzondering van een erfpacht van 3 m. uit 4 m. Strijpse maat uit het goed OP SLIFFOERT in Strijp
voor: 4 m. Eindhovense maat te leveren in Zeelst
lasten: de lasten gend. ONRAET komen voor rekening van de erfpachter
extra onderpand: 1/3 deel dat Ludekinus zelf heeft gerfd en 1/3 deel die hij van zijn zuster in erf pacht heeft gekregen.
Nr 1160 | 31 juli 1394
Testament
Origineel van het testament van Emondus Buys pastoor van Macharen op deze dag verleden. Er is alleen een auth. afschrift d.d. 23 september 1399 aanwezig. (zie nr. 1255a)
Nr ? | 7 september 1394
Verlof oprichting windmolen
Johanna hertogin van Brabant
oorkondt, dat zij de meester en de provisoren van de THG van Den Bosch toestemming heeft gegeven een windmolen op te richten op grond die eigendom is van deze Tafel en die gelegen is binnen of buiten de stad. Als tegenprestatie zal de Tafel jaarlijks 6 m. koren verspynden onder de armen voor de zielerust van de hertogin, haar voorouders en haar nakomelingen.
N.B.: met het zegel van de hertogin in gele was
Nr 1161a | 15 september 1394
Vonnis schepenen Den Bosch gemeijnte Oisterwijk en Haren
Schepenen en gezworenen van Den Bosch doen een uitspraak in het geschil tussen die van de vrijheid van Oisterwijk en die van Haren en Belveren over de zeggenschap en de inkomsten uit de gemeijnte die deze plaatsen bezitten. Die van Haren c.s. zullen voortaan 1/3, die van Oisterwijk 2/3 van de geheven boete ontvangen. De gemeijnte zal beheerd worden door drie gezworenen, waarvan n uit Haren c.s. en twee uit Oisterwijk afkomstig zullen zijn.
N.B.: de oorkonde is kennelijk nooit bezegeld geweest; in het eschatocol wordt ook geen zegel aangekondigd
Opm.: deze oorkonde ontbreekt in de publicatie van Enklaar over de Gemene gronden in Noord-Brabant (Serie Oud Vaderlands Rechtsbronnen; 1941).
Nr 1162 | 25 september 1394
Overdracht erfcijnzen huizen Windmolenberg
Albertus de Wael procurator van de THG met toestemming van de PROVISORES van de THG
aan: Gerardus van Derenborch t.b.v. hemzelf en t.b.v. Elisabeth zijn echtgenote dochter van wijlen Johannes gend. Kemerlinc gedurende hun leven; na beider dood keren deze erfcijnzen terug naar de THG
van:
1. erfcijns van 30 schelling
2. erfcijns van 10 schelling
uit:
1. een huis c.a. op de Windmolenberg
2. een huis op de Windmolenberg op de hoek van het straatje, dat loopt naar de Hinthamerstraat
voorw:
1. Pas na de dood van de langstlevende keren deze goederen terug naar de THG
2. Wanneer Gerardus de oorkonden betreffende deze erfcijnzen nodig heeft om te manen tot betaling, krijgt hij ze van Albertus om ze na gedane zaken weer terug te geven.
Nr 1163 | 26 september 1394
Overdracht erfpacht landerijen Valkenswaard
Lucas van den Kelre
aan: Nycholaus zoon van wijlen Hubertus van Ghemert zoon van wijlen Johannes Zweveldensoen
van: erfpacht 1 m.
uit: een huis c.a. en een akker gend. DIE GROETACKER in WEDART, een akker gend. DIE HILLENACKER, een akker gend. DEN BERGHACKER en een stuk land gend. DAT DOERNKENSCLOET
Nr 1164 | 24 october 1394
Overdracht erfcijns en erfpacht goederen Rosmalen-Bruggen
Johannes Pylyseren
aan: Albertus (de) ketellapper (CACABARIUS)van: erfcijns van 3 zwarte groten Tournooise en een erfpacht van 11 s.
uit: erfgoederen in Rosmalen in BRUGGEN en een stuk land gend. DIE HOGHE, een hof, een BRUEXKEN en een stuk land gend. DIE BEIRCT naast CATTENBOSSCHE
Nr 1165 | 30 october 1394
Testament Godescalcus van Megen goederen Loon op Zand en Engelen, Markt Broodhuis
voor: notaris Marselius van Bakel poorter van Den Bosch en zijn echtgenote Aleydis dochter van Rutgerus Peerkens van: Godescalcus van Megen
legaten: aan de THG een erfpacht van 1 m. uit goederen in Loon op Zand (in de parochie van KERCLOEN) bestemd voor een jaarlijkse spynde en een erfcijns van 5 schelling uit de kamp gend. DES HEREN KEMPKEN achter het dorp Engelen; voorts legaten aan de armen in het Groot Gasthuis en aan hun kinderen waaronder zijn zoon Albertus, monnik in Porta Coeli een erfcijns uit een kamer gelegen onder het Broodhuis.
voorw.: de langstlevende mag zelf een testament maken
plaats: de St. Janskerk
N.B.: zie ook nr's 1232a en 1283
Nr 1166 | 10 november 1394
Vestiging erfcijns Udenhout en Haren
Walterus, Henricus en Willelmus kinderen van wijlen Johannes van Haren
aan: Jacobus van Berze van der Horst
van: erfcijns 12 oude schilden
uit: twee hoeves in Haren die aan elkaar grenzen en n hoeve in Udenhout afkomstig van Johannes van Haren nu tussen de drie broeders voornd. verdeeld
lasten: de herencijnzen: twee erfpachten van elk 2 m. rogge op twee van de drie hoeves
Nr 1167 | 27 december 1394
Overdracht erfcijnzen huizen Kerkstraat en Schrijnwerkersstraat
Hubertus van Ghemert
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van:
1. erfcijns 9 schelling
2. erfcijns 20 schelling
3. erfcijns 10 schelling
uit:
1. huis c.a. in de Kerkstraat
2. huis c.a. in de Schrijnwerkersstraat
3. huis c.a. in de Schrijnwerkersstraat
voorw: door de THG te besteden aan laarzen en schoenen voor de armen; deze goederen zijn bestemd voor het zieleheil van Mabelia van Ghemert weduwe van Gerardus Vos, met wier geld ze zijn gekocht
Nr 1168 | 23 januari 1395
Overdracht erfcijnzen Orthen, Lithoijen, Orthenstraat, Empel
Hubertus van Ghemert
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van:
1. erfcijns 30 schelling
2. erfcijns 24 schelling
3. erfcijns 40 schelling
4. erfcijns 6
5. erfcijns 4
6. erfcijns 11
uit:
1. goederen te Orthen (zie nr. 281)
2. huis en hof in Lithoijen
3. huis c.a. in de Orthenstraat en m. land in Empel OP DIE HAER, m. land OP DIE RULLEN
4. 13 h. land in een kamp gend. DIE ACHT MARGHEN in de heerlijkheid Empel. 1 m. land aldaar OP DEN HOEVEL en 4 h. land aldaar
5. 13 h. land gelegen als onder 4.
6. een huis c.a. in de Orthenstraat naast Johannes gend. Matheus soen de witleerbereider (PARATOR ALBI COREI) met een weg en een poort ernaast behalve 1 voet grond voor de dakdrup (STILLICIDIUM) door Hubertus in erfcijns uitgegeven voor deze 11 en een cijns van 11 penning aan de hertog
voorw.: als in nr. 1168
Nr 1169 | 23 januari 1395
Ruil land Empel-Meerwijk en Nuland
Partijen:
A: heer Johannes van Dusel procurator van het huis der Leprozen gend. EYEDONC bij Den Bosch met toestemming van de PROVISORES van dit huis
B: Willelmus zoon van wijlen Willelmus Loyer jr.
A: ontvangt 6 m. land in Nuland zich uitstrekkend van de HOEFDYC tot aan de WOLFSDYC
B: ontvangt 4 m. land in de heerlijkheid Meerwijk IN DIE HOEVE
Nr 1170 | 3 februari 1395
Graafsedyk
Schepenen, gezworenen, rentmeesters, dekens van de ambachten, een deel van de goede knapen en de stad Den Bosch maken bekend, dat Otto Bruystens de hem in 1392 (zie nr. 1105a. hierboven) gegeven gronden mag vervreemden en in erfcijns uitgeven, op voorwaarde dat de nieuwe bezitters gehouden zijn de dijk voor zover langs hun erf lopend te onderhouden.
N.B.:
Gevidimeerd in nr. 1658a en in origineel aanwezig in het oud-stadsarchief van Den Bosch.
Regestenlijst Sassen, nr. 266.
In het middelnederlands.
Nr 1170a | 14 februari 1394
Verkoop landerijen Rosmalen en Berlicum (of: Vrijdom)
Johannes zoon van wijlen Johannes zoon van wijlen Johannes Kersmeker
aan: Henricus Abensoen van der Loefvert
van: de 10de kamp op de LOEFOERT groot 10 m. aan hem verkocht door de stad Den Bosch; 1 sz. rogland in Rosmalen in DIE LOEFOERTSCHE HOEVE 1 sz. rogland als boven gelegen
lasten: de cijnzen en een erfpacht van 1 m. verschuldigd aan Hadewigis dochter van wijlen Andreas Louwer
In dorso: 1 m. rogge uit goederen in Rosmalen
Nr 1171 | 3 april 1395
Overdracht erfpacht goederen Vught
Henricus, Johannes, Godescalcus, Weyndelmoedis kinderen van wijlen Johannes zoon van wijlen Henricus Becker; Theodericus Clynghe gehuwd met Elizabeth en Nycholaus Wychmans soen, mesmaker (CULTELLIFEX) en gehuwd met Agneta, beide dochters van wijlen Johannes zoon van wijlen Henricus Becker
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: erfpacht m.
uit: 3 lz. land in de parochie van Vught-St. Lambertus en een huis en hof aldaar
Nr 1172 | 13 mei 1395
Testament
Geminuteerd maar op deze datum niet gegrosseerd testament van Eeffa dochter van wijlen Henricus van Leeuwen gehuwd met Albertus de Wael, poorter van Den Bosch.
Gegrosseerd op 7 october 1406 (zie daar)
Nr ? | 21 mei ????
Verkoop erfcijnzen landerijen Empel en Berlicum-Middelrode
meester Jacobus gend. Groy zoon van wijlen Willelmus Loyer en Yda
aan: zijn broeder Godefridus DE THALAMIS (=?) kanunnik van de St. Maartenskerk te Luik
van: erfcijns 10 uit 20
erfcijns 4
uit:1. 8 m. land in Empel grenzend aan DAT POLSBROEC
2.uit een stuk land in Middelrode op de AA
bijz.: nadat zijn moeder van de tocht is afgegaan.
Nr 1173 | 21 mei 1395
Overdracht landerijen Uden-Hengstheuvel
Arnoldus en Aleydis kinderen van wijlen Jacobus van Houthusen
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: een streep land en een stuk heiland aan elkaar grenzend en aan beide zijden grenzend aan de HEYNXTHOEVEL in Uden
lasten: de ONRAET
Nr 1174 | 30 juni 1395
Overdracht erfcijns huis Markt
Marcelius natuurlijke zoon van heer Franco Gasteldonc
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: de helft van een erfcijns van 20 schelling
uit: een huis aan de Markt
bijz.: de andere helft van de erfcijns behoort al aan de THG
Nr 1175 | 30 juni 1395
Vestiging erfpacht molen Rosmalen
Rutgherus (de) Cort en Henricus zijn zoon
t.b.v.: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: erfpacht 4 m.
uit: hun windmolen gend. GHEYTENMOLEN met zijn grond in Rosmalen gelegen tussen Rosmalen en Berlicum met zijn toebehorende rechten
Nr 1176 | 14 augustus 1395
Overdracht erfpacht land Oss
Symon zoon van wijlen Engbertus Ebke zoon van wijlen Everardus Ebken soen
aan: Petrus gend. Keyet natuurlijke zoon Ghibo Keyet (of Keyoc; zie nr. 1184)
van: erfpacht m.
uit: 1 m. land in Oss in RUSHOEVEL in HEREN GODEVARTS CAMP
Nr 1177 | 14 october 1395
Betalingsbelofte erfcijns hofstad Achter de Tolbrug
Johannes Vleminc, steenhouwer (LAPICIDA)
aan: Theodericus Rover zoon van wijlen Johannes Rover, ridder
wegens: een hofstad van 48 voet breed Achter de Tolbrug in het erfgoed van Johannes Rover, strekkend vanaf de straat die 22 voet breed is tot aan een ander erfgoed; tevens wegens het recht om samen met de andere lieden van deze straat te gebruiken
voor: 2 oude groten Tournooise en een erfcijns van 40 schelling
Nr 1178 | 17 october 1395
Overdracht erfcijns huis St. Jorisstraat
Enghelbertus Ludinc zoon van wijlen Jacobus van Uden gehuwd met Mechtildis dochter van wijlen Johannes Steen, ketellapper
aan: Johannes Scrage
van: erfcijns van 2 oude schilden
uit: huis c.a. in de straat die loopt van het woonhuis van Walterus van Oerle naar de CONINCS CUPERS BRUGGE
In dorso: bij St. Jorys Capelle; van het erf van Dirc van Keppel gelegen tegen 'der scutten capelle'.
Nr 1179 | 2 november 1395
Overdracht recht van naasting beemd Erp
Johannes zoon van Lambertus Aelbrechts soen
aan: Albertus de Wael t.b.v. de THG
van: het recht van naasting op 1 bu beemd in Erp INT GOER grenzend aan de GOERSCHEN BERCH
bijz.: verkocht door Henricus en Johannes van Dicloe aan Petrus Hillen soen, die het recht van Johannes voornd. heeft erkend;
Nr 1180 | 4 november 1395
Uitgifte erfpacht land Oirschot-Best
Emondus Rover zoon van wijlen Johannes de Hellu
aan: Willelmus Sciet
van: een stuk land gend. DIE LANGACKER in Oirschot in BEST grenzend aan de BROECACKER
voor: erfpacht 1 m.
Nr 1181 | 11 december 1395
Betalingsbelofte wegens nr. 1181
Contra-acte van nr. 1181
Nr 1182 | 11 december 1395
Overdracht tocht huis St. Janskerkhof
Bela weduwe van Arnoldus gend. Nolleken zoon van wijlen Gerongius, handschoenmaker
aan: Hermannus natuurlijke zoon van wijlen Gerongius voornd.
van: de tocht op een huis c.a. tegenover het St. Janskerkhof met de dakdrup (STILLICIDIA) aan weerszijden.
Nr 1183 | 29 december 1395
Overdracht erfpacht nr. 1177 Oss
Petrus Keyot (?) natuurlijke zoon van Ghibo Keyot
aan: Arnoldus Groetaert
van: erfpacht m.
uit: zie nr. 1177
Nr 1184 | 20 januari 1396
Overdracht tocht windmolen en erfcijnzen Den Bosch-Vrijdom
Gertrudis weduwe van Johannes zoon van Arnoldus Ennekens
aan: Rutgerus van Audenhoven, haar schoonzoon
van: haar tocht op 1 m. land in het Vrijdom op EYNDHOUTS, de daarop staande windmolen en de helft van een erfcijns van 3 daaruit.
Nr 1185 | 31 januari 1396
Overdracht windmolen en erfcijns Den Bosch-Vrijdom
Rutgerus van Audenhoven gehuwd met Elizabeth dochter van wijlen Johannes zoon van Arnoldus Ennekens
aan: Henricus van den Cloot t.b.v. de THG
van: de in nr. 1185 genoemde windmolen en erfcijns
Nr 1186 | 4 februari 1396
Overdracht tocht goederen nr. 1186b
Gerardus Scade zoon van wijlen Henricus van Os
aan: zijn zoon Henricus Osse
N.B.: geborgen in paarse snoeptrommel in kast 218 E 2.
Nr 1186a | 10 februari 1396
Overdracht land Den Bosch-Vrijdom
Henricus Osse zoon van Gerardus Scade zoon van wijlen Henricus van Os
aan: Jacobus Stevens soen, Johannes Matheus soen en Nycholaus zoon van wijlen Henricus van Os, mede t.b.v. Henricus van Engelen
van: 1 m. land in DIE VLIEDERT in de PEPER
N.B.: geborgen in paarse snoeptrommel in kast 218 E 2.
Nr 1186b | 11 februari 1396
Vestiging erfpacht hoeve Heeswijk
Egidius van Gheel en zijn broeder Goeswinus kinderen van wijlen Ywanus van Vauderic t.b.v. Godefridus Sceyvel
van: erfpacht 5 m.
uit: een hoeve op DEN ZOEMGRAVE en een hoeve bij DIE VEEBRUGGE in WEELDENBERCH in Heeswijk
lasten: herencijnzen; erfcijns van 4 oude schilden op de tweede hoeve en een erfcijns van 20 op de eerstgenoemde hoeve
Nr 1187 | 12 februari 1396
Verkoop huis Hinthamerstraat
Bertholdus Voegt zoon van wijlen Johannes Voegt zoon van wijlen Bertoldus van Hoesden
aan: Henricus van den Cloot t.b.v. de THG
van: huis met de grond en erfgoederen in de Hinthamerstraat tussen de MANSIO van de THG en een straat, zich uitstrekkend van de Hinthamerstraat tot aan het water en het recht op deze weg te bouwen
lasten: 1 oude groet aan hertogscijns
Nr 1188 | 5 april 1396
Overdracht rechten op huis nr. 1188
Egidius zoon van Arnoldus van den Velde
aan: Henricus van der Cloot t.b.v. de THG
van: al zijn rechten op het huis vermeld in nr. 1188
bijz.: Egidius zal nooit meer rechten doen gelden op deze goederen, noch voor de wereldlijke noch voor de geestelijke rechter
Nr 1189 | 5 april 1396
Verkoop erfpacht hofstad Geffen
Yda weduwe van Boudewinus van Zelant en haar kinderen Johannes, Rodolphus en Elisabet
van: erfpacht 1 m.
uit: een hofstad in Geffen
extra onderpand: een huis c.a. in Den Bosch in de straat die loopt van de Colperstraat naar de Peperstraat
Nr 1190 | 8 april 1396
Overdracht goederen Udenhout, Maren en Tilburg
Arnoldus Houtappel zoon van wijlen Ghiselbertus Houtappel
aan: Bertholdus Voecht zoon van wijlen Johannes Voecht zoon van wijlen Bertoldus van Authoesden
van: 40 m. rogge jaarlijks te heffen uit hoeven in Udenhout INDEN MORTEL en alle andere erfgoederen van Bertoldus gelegen in Tilburg; 25 m. land in Maren op verschillende plaatsen; 500 gulden gerekend in oude schilden
bijz.: deze goederen waren door Bertholdus van Authoesden met toestemming van zijn zoon Marcelius als bruidsschat gegeven aan zijn zoon Johannes Voecht bij diens huwelijk met Aleydis van Strien dochter van Willelmus van Strien. Arnoldus Houtappel had deze goederen verworven van Bertholdus Voecht
N.B.: de oorkonde is beschadigd, vandaar de onvolledige datering
Nr 1191 | 3-8 april 1396 (Post festum Pasche)
Overdracht land Den Bosch-Vrijdom
Rutgherus van Audenhoven zoon van wijlen Willelmus van Audenhoven
aan: Henricus van den Cloot t.b.v. de THG
van: een stukje erfgoed op EYNDHOUTS
Nr 1192 | 14 april 1396
Verkoop erfcijnzen goederen Heeswijk
Gerardus van den Wiel zoon van wijlen Jacobus van den Wiel zoon van wijlen Henricus van den Wiel
aan: Johannes Scrage
van:
1. erfcijns van 40 schelling
2. erfcijns van 8
3. erfcijns van 3
uit:
1. de helft van 24 m. land INDEN HOEVEN naast DIE RYSHOEVE naast EEN GHEER
2. de helft van een hoeve die was van Johannes Vogels Hoeve in Heeswijk
3. zie nr. 809a
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 56r-57r
Nr 1192a | 6 mei 1396
Verkoop hof Nuenen
Arnoldus zoon van wijlen Rutgherus de Ouden, ridder
aan: Cristianus zoon van Arnoldus Hermanssoen t.b.v. zijn vader
van: een hof gend. CUYLENBORCH in Nuenen zoals deze is afgepaald
lasten: 3 cijnshoenderen aan Willelmus de Ouden en Johannes zijn broeder kinderen van Rutgherus voornoemd
Nr 1193 | 10 mei 1396
Betalingsbelofte erfpacht goederen Blaarthem
Petrus zoon van wijlen Walterus van Broechoven
aan: jkvre Margareta van Gouberdingen
van: erfpacht van 3 m.
bijz.: de pachter zal 1/6 deel van deze erfpacht betalen aan de fabriek van de St. Janskerk; Margareta en haar goederen zullen daarvan geen schade ondervinden
uit: de erfgoederen van wijlen Walterus Coman in de parochie van Blaarthem-St. Severinus
Nr 1194 | 29 mei 1396
Betalingsbelofte erfpacht Blaarthem
Petrus zoon van wijlen Walterus van Broechoven
aan: Henricus Maechelini
van: erfpacht 3 m.
bijz.: als nr. 1194
Nr 1195 | 29 mei 1396
Vestiging erfpacht huis Colperstraat (Verwersstraat)
Godefridus Sceynckel
t.b.v.: Johannes van Uden zoon van wijlen Lambertus Rijc
van: erfcijns 5
uit: een stenen huis c.a. en erfgoederen in de Colperstraat aan de overzijde van het water en een bijbehorende weg
lasten: erfcijnzen van 30 schelling en 9
In dorso: Colperstraat of Verwerstraat (begin 17de eeuws schrift)
N.B.: zie nr. 1669 voor het vervolg.
Nr 1196 | 26 juli 1396
Uitgifte erfpacht beemd Oirschot
Theodericus Rover, ridder
aan: Willelmus zoon van wijlen Henricus Maes soen
wegens: 1/3 van een beemd van 2 bu en 61 roeden in de parochie van ENSCHIT INT GHOER
voor: erfpacht 28,33 l.
extra onderpand: een stuk beemd aldaar
bijz.: Johannes van Herlaer, heer van Meerwijk is de schoonzoon van Theodericus
Nr 1197 | 27 juli 1396
Uitgifte landerijen Tilburg en Enschot erfpacht
Bertoldus Voecht zoon van wijlen Johannes die Voecht
aan: Johannes Meynnart van Tylborch
wegens:
1. een stuk land in Tilburg op T HEYNTHOVEN
2. een stuk land aldaar
3. een stuk land INDEN PASSCHE aldaar
4. een stuk land grenzend aan DIE DONCKERSTRAET
5. een stuk land aldaar
6. een stuk land aldaar in T DORDEEL VENNE
7. een stuk land aldaar AEN T STEENVEKEN
8. een stuk land in de parochie van ENSCHIT
9. een stuk land aldaar grenzend aan DAT KEKEVEEKEN
10. een stuk land aldaar
11. een stuk land aldaar grenzend aan dat van de THG
voor: erfpacht 3,75 m.
voorw.: bij een overgave van deze goederen aan derden (RESIGNATIO of DIMISSIO) moet een dubbele erfpacht en alle achterstallen betaald worden
bijz.: afkomstig door erfenis van jkvre Jutta dochter van wijlen Bertoldus Papensoen, tante van vaderzijde (MATERERA) van Bertoldus voornd.
Nr 1198 | 16 augustus 1396
Afstand rechten op huis Hinthamerstraat
Hubertus van Ghemert
t.b.v.: de koper van een huis gelegen tussen het huis van wijlen Geerlacus deken van St. Oedenrode, thans van Johannes van Ghemert, en een weg, die behoort aan Hubertus voornd.; de THG is koper van dit huis (zie nr's 1188 en 1189)
bijz.: Hubertus behoudt de weg
Nr 1199 | 30 augustus 1396
Testament (uittr.) Willelmus Tielkini erfpachten Woensel
voor: notaris Willelmus Voet van Boxtel, priester bisdom Luik (oorspr. en uittr.)
van: Wilhelmus zoon van wijlen Arnoldus Tielkini, poorter gehuwd met Elisabeth dochter van wijlen Johannes Veerdoncs
legaten: twee legaten aan zijn nicht op voorwaarde dat indien zij zonder wettig nageslacht overlijdt, deze goederen zullen toekomen aan de O.L. Vrouwebroederschap en aan de THG. De THG ontvangt dan een erfpacht van de helft van 5 m. rogge Eindhovense maat, 1 vat en nog eens 8 vat uit de andere helft, te betalen door enige personen in Woensel. Indien de PROVISORES zullen dulden dat zijn erfgenamen deze erfpacht tot zich nemen, dan vervallen ze aan het kapittel van de St. Janskerk
Nr 1200 | 25 september 1396
Verkoop beemd Helvoirt Noordbroek
Walterus zoon van wijlen Johannes van Haren
aan: Johannes Swartinc t.b.v. de THG
van: 1 bu beemd in een beemd van 4 bu in Helvoirt in het NORTBROEC grenzend aan de heer van Duffel met een recht van weg over de rest van deze beemd
Nr 1201 | 5 october 1396
Vestiging erfpacht goederen Waalwijk
Ywanus die Hollander
t.b.v.: Mychaelis van Breda
van: erfpacht 2 m.
uit: 4 GHERDEN land in Waalwijk tussen de Oude Maas en DIE MEERDYC met uitzondering van een hofstad gend. DIE VELTHOFSTAT
lasten: 3 penning cijns aan de heer (welke niet is aangeduid) en een erfpacht van 1 m.
Nr 1202 | 20 october 1396
Betalingsbelofte erfpacht huis Schijndel-Elde
Theodericus Zuelec
aan: Antonius van Doorne
wegens: huis en hof in Schijndel in EILDE in DIE SMEETS BRAKE grenzend aan DEN VULEN en strekkend tot aan de straat van LUTTEL EYNDE en tot aan DEN DOERNE
Nr 1203 | 26 october 1396
Vestiging erfcijns huis Peperstraat
Nycholaus zoon van wijlen Johannes Gyntaessoen van Eyndoven
t.b.v.: Johannes Pauwelssoen van Geffen, bakker
van: erfcijns 40 schelling
uit: huis c.a. in de Peperstraat
Nr 1204 | 2 november 1396
Erfdeling landerijen Den Bosch-Vrijdom en Empel
Partijen:
A: Arnoldus Stamelart van den Spanct gehuwd met Heylwigis dochter van wijlen Goeswinus Cnode zoon van wijlen Heylwigis uten Werde
B: Henricus van den Cloot procurator van de THG
Gedeeld wordt 9 m. en 26 roeden land in DIE ASSMYT, geheel omgracht. De THG ontvangt de ene helft van de sloot die het afscheidt van het andere deel
N.B.: er is niet aangegeven tot welke parochie of jurisdictie dit land behoort
Nr 1205 | 8 november 1396
Vestiging erfpacht goederen Haren-Belveren
Walterus Priem zoon van wijlen Johannes Priem
t.b.v.: Johannes zoon van Johannes Heester
van: erfpacht m.
uit: huis en hof in Haren in BEILVER grenzend aan het klooster Tongerloo en uit bu broekland daar
lasten: erfpacht m.
Nr 1206 | 9 november 1396
Overdracht land Den Bosch-Vrijdom
Nycholaus van Kessel
aan: Johannes Matheus soen t.b.v. Thomas zoon van wijlen Willelmus gend. Veren Ghisenraden soen
van: de helft van 1 m. en 22 roeden INDEN VLIEDERT in de kamp van Godefridus Zebrechts en zijn gezellen
N.B.: zie nr's 946a en 1186a
geborgen in paarse snoeptrommel in kast 218 E 2.
Nr 1206a | 2 december 1396
Verkoop erfcijns land Den Bosch-Vrijdom
door: schepenen, gezworenen etc. namens de stad Den Bosch
aan: Godevart Mostart
van: de helft van een erfcijns van 10
uit: 10 m. en h. land VOER DIE HOUTART IN DIE BYESHARE ALDER NAEST DER GEMEYNRE STRATEN strekkende van de gemeijnte van Vlijmen
bijz.: deze kamp is eertijds gekocht door Art van Haenwyc van de stad tegen deze erfcijns; bij wanbetaling zal er uitgepand worden door een van de 'knapen' van de stad
In dorso: een brief over een cijns van 28 bewezen door Mechteld van Coppelmans t.b.v. de vergroting van het altaar van St. Antonius en de 4 DOCTORES en 2 voor de INVESTITUS.
N.B.: de tekst is in het middelnederlands; het groot zegel van de stad is verdwenen
Opm.: in Bannenberg c.a. wordt een altaar gewijd aan St. Antonius en de 4 doctores genoemd in de kerk van het Groot Begijnhof in Den Bosch (deel I, p. 91)
Nr 1207 | 4 december 1396
Verkoop erfcijnzen Den Bosch-Vrijdom
door: schepenen, gezworenen etc. namens de stad Den Bosch
aan: Goidscalc van Megen
van: de helft van een erfcijns van 12 schelling en 4 penning; de helft van een erfcijns van 16 schelling en 10 penning
uit:
1. 1/3 van de 5e kamp groot in totaal 6 m. en 1 h. gelegen VOIR VLIMEN BOVEN DIE STRAET TEN CROMVOIRTSCHEN BEEMDEN, destijds door Gielis van den Doren gekocht van de stad
2. 1/3 van de 3e kamp totaal groot 8 m. en 2 h. en 60 roeden gelegen aldaar, gekocht door Gielis voornd. van de stad
N.B.: het grootzegel van de stad is verdwenen
In dorso: van zekeren erfenissen onder die cameren (??)
Nr 1208 | 4 december 1396
Verkoop erfcijns Den Bosch-Vrijdom-Deuteren
door: schepenen, gezworenen etc. namens de stad Den Bosch
aan: Henrick zoon van wijlen Henrick Matheus
van: erfcijns 30 schelling
uit: de ANDERE (= tweede) CAMP BIJ DIE OETERSSCHE DONCK
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 5r
Opm.: in dit nr. en in de nr's 1207 en 1208 verkoopt de stad de erfcijns die was ontstaan bij de uitgifte van deze kampen, waardoor deze door vermenging teniet gaat
Nr 1208a | 4 december 1396
Overdracht recht van naasting erfpacht ligging onbekend
door: Arnoldus Hoernken (de naaster)
aan: Nycholaus zoon van wijlen Henricus van Os, zoon van Gerardus Scilder
van: erfpacht 1 m.
uit: ligging onderpanden is niet vermeld
verkoper: Arnoldus zoon van wijlen Tielmannus Mathys soen
Nr 1209 | zaterdag ???? (rest onleesbaar)
Openbare verkoop landerijen Rosmalen
(datum deels onleesbaar; 'crucis gevolgd door jaartal)
voor: schepenen van Den Bosch
door: Henricus natuurlijke zoon van wijlen heer Marcelius de vleeshouwer
aan: Johannes die Beer (?) den pasteybecker
van:
1. een stuk land gend. DIE BERCHOF in Rosmalen in BRUGGEN
2. een stuk land gend. DIE HOGHE, een hof en een BROEXKEN,een stuk land gend. DIE BOIRCT bij CATTENBOSSCHE
voormalige bezitter: (vermoedelijk) Nycholaus van den Wuwer
wegens: achterstallige erfpachten van 5 s. rogge ut 1. en 11 s. rogge uit 2.
Nr 1210 | 3 mei f 14 september ????
Overdracht erfpacht goederen Loon op Zand en Udenhout
Willelmus van den Arennest zoon van wijlen Nycholaus en echtgenote van Agneta dochter van wijlen Arnoldus Schout
aan: Theodericus Schout
van: de helft van een erfpacht van 1 m.
uit: de hoeve van Walterus Backe van Lemersvelt in Loon op Zand en een beemd van deze in Udenhout
Nr 1211 | 10 januari 1397
Verkoop kamp Empel
Hubertus Wolf, Rutgherus en Petrus kinderen van wijlen Henricus Wolf, Johannes Adelissen soen gehuwd met Hadewigis dochter van wijlen Henricus Wolf voornd. Elizabet dochter van wijlen Henricus voornd. Johannes en Petrus kinderen van Godefridus die Olyslegher, Mechtildis dochter van wijlen Goeswinus Ankoys en Aleydis natuurlijke dochter van Goeswinus Ruttensoen van Zegeworp
aan: Henricus van den Cloot t.b.v. de THG
van: 5 h. in een kamp van 15 h. in de jurisdictie van Empel grenzend aan de LUCHTERCAMP
lasten: (op de gehele kamp) hertogscijns; erfcijns van 10 schelling aan de Infirmerie van het Groot Begijnhof en een erfcijns van 2 schelling aan de kerk van Orthen
bijz.: de overige 10 h. van deze kamp is als volgt verdeeld: 5 h. aan Engelberna dochter van wijlen Henricus Wolfs; 2 h. aan Engelberna en Elizabet voornd. tesamen; 2 h. aan de THG aan deze instelling vermaakt door wijlen Henricus Wolf met toestemming van zijn echtgenote Aleydis
In dorso: van het land op REYS
Nr 1212 | 27 januari 1397
Vidimussen en inbewaringgeving van akten
1. Vidimussen door schepenen van Den Bosch van de akten vermeld onder de nr's 580, 615a, 622, 963 en 1000
2. Inbewaringgeving
door: Engelberna dochter van wijlen Henricus Wolf
aan: Henricus van den Cloot namens de THG
van: bovengenoemde akten
Nr 1213 | 27 januari 1397
Testament Thomas van Hyntem erfpacht ligging onbekend
voor: notaris Johannes Sceyvel van Den Bossche, clericus bisdom Luik
van: Thomas van Hyntem, poorter van Den Bosch
legaten: aan kerken t.b.v. jaargetijden; aan zijn natuurlijke broeder en aan familieleden; aan de THG een erfpacht van 6 m. uit de goederen gerfd van zijn vader; alle legaten worden van kracht na het overlijden van Oda zijn echtgenote
plaats: de nederkamer van zijn woonhuis in Den Bosch
Nr 1214 | 29 januari 1397
Overdracht goederen Tilburg en Enschot
Bertoldus Voecht (zie nr. 1198)
aan: Henricus van den Cloot
van: erfpacht 3 m. en 6 s.
uit: zie nr. 1198
Nr 1215 | 26 februari 1397
Verkoop erfcijnzen goederen Schijndel
Arnoldus Ay (?) Johannes, Georgius en Margareta kinderen van wijlen Johannes Rike, JUSTITOR van Helmont, Arnoldus Wauder zoon van wijlen Boudewinus Lysmoeden soen en gehuwd met Cristina, Johannes van den Bossche jr. gehuwd met Goeswina, beide dochters van wijlen Johannes Rike
aan: Willelmus van Vucht zoon van wijlen Willelmus Telders
van:
1. erfcijns 40 schelling
2. erfcijns 30 schelling
uit:
1. huis en hof in Schijndel in DIE HAUTART
2. de helft van de hoeve van Elisabeth van wijlen Johannes van der Hautart van Scynle
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 90r/v
Nr 1216 | 2 maart 1397
Vidimussen en inbewaringgeving van akten
1. Vidimussen van de akten vermeld onder de nr's 456a, en 1151a
2. Inbewaringgeving van deze twee akten
door: de THG
aan: Katherina weduwe van Henricus van Mordrecht, ridder
In dorso: de THG heeft van deze 50 Antwerpse schilden er 10
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 168r-169r
Nr 1217 | 9 maart 1397
Overdracht erfcijns vermeld in nr. 1217
Vre Katherina weduwe van Henricus van Mordrecht, ridder
aan: Henricus van den Cloot t.b.v. de THG
van: erfcijns 10 Antwerpse schilden uit 50 Antwerpse schilden (zie nr's 456a, 1151a en 1217)
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 169v-170r
Nr 1218 | 9 maart 1397
Vestiging erfcijns goed Vrijdom-Den Bosch
Henricus van den Put
t.b.v.: Nycholaus den Rover
van: erfcijns 4
uit: een erfgoed gend. DAT VORSTENLOECT groot 5 m. en 2 h. in het Vrijdom T GOET TE PETTELAER
Nr 1219 | 16 maart 1397
Verkoop erfcijns goederen Oisterwijk
Hubertus zoon van wijlen meester Hubertus van Hauwinen
aan: Walterus Delyen soen
van: de helft van een erfcijns van 20
uit: de goederen van wijlen jkvre Elizabeth Comans in Oisterwijk op GROETLAER
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 177r/v
Nr 1220 | 28 maart 1397
Overdracht tiend St. Michielsgestel
Heylwigis weduwe van Willelmus Posteel, Henricus Bac, Willelmus, Godefridus en Matheus kinderen van Heylwigis voornd.
aan: Henricus van den Cloot t.b.v. de THG
van: erfpacht 5 m.
uit: de korentiend van Willelmus van der Aa, ridder, in St. Michielsgestel in THEDE
Nr 1221 | 5 april 1397
Verkoop erfcijnzen goederen Heeswijk
Gerardus van den Wiel zoon van wijlen Jacobus van den Wiel zoon van wijlen Henricus van den Wiel
aan: Johannes Scrage
van:
1. erfcijns 40 schelling
2. erfcijns 8
3. erfcijns 3
uit: 1-3 onderpanden vermeld in nr. 1192a
Nr 1222 | 13 april 1397
Belofte t.a.v. onderpand erfcijns Orthenstraat
Henricus Hazart gehuwd met Margareta dochter van wijlen Johannes Hedel
belooft
aan: Walterus van Oekel
dat hij een erfcijns van 8 uit een huis c.a. in de Orthenstraat zal betalen na 1/6 deel van dat huis aan Walterus te hebben verkocht; het huis was hem in erfcijns uitgegeven
Nr 1223 | 30 april 1397
Overdracht erfcijns St. Oedenrode Te Perdelaer
Willelmus van Langhelaer gehuwd met Aleydis dochter van wijlen Arnoldus Rover, ridder en hun kinderen Arnoldus Rover en Margareta mede namens Sophia en Gerardus eveneens kinderen van Willelmus voornd.
van: erfcijns 7 oude schilden
uit: een beemd gend. DIE COPPEL en een stuk land daaraan gelegen in St. Oedenrode aan de Dommel grenzend aan het erfgoed van de kerk van Oirschot en deel uitmakend van het goed TE PERDELAER
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 108r-109r
Nr 1224 | 14 mei 1397
Vestiging erfpacht land Oisterwijk
Willelmus van den Eynde zoon van Arnoldus Cleynsel
aan: Arnoldus Hoernken
van: erfpacht m.
uit: 4 lz. land gend. DEN DOERNACKER in Oisterwijk
N.B.: dit stuk is ca 1530 heruitgevaardigd ; derhalve 16de eeuws schrift en een tekst overeenkomend met die van de oorspronkelijke oorkonde uit 1397
Nr 1225 | 18 mei 1397
Openbare verkoop huis voorbij de Visbrug
voor: schepenen van Den Bosch
door: Gerardus zoon van wijlen Martinus Monic en Aleydis, met medewerking van Adam van Mierd
aan: Arnoldus Goby zoon van wijlen Arnoldus Monic
voormalige bezitter: niet vermeld
van: huis c.a. voorbij (ULTRA) de Visbrug
wegens: een achterstallige erfcijns (niet gespecificeerd)
Nr 1226 | 20 juli 1397
Testament Henricus Loyt erfcijns huis Hinthamerstraat
voor: notaris Adam van Mierd
van: Henricus Loyt zoon van wijlen Gerardus van Hees, kanunnik van de kerk van St. Martinus in Rutten in het bisdom Luik
legaten: vele legaten aan familieleden, aan zijn natuurlijke dochter, aan de O.L. Vrouwebroederschap en aan het kapittel van Rutten; aan de THG een erfcijns van 7 uit een stenen huis in de Hinthamerstraat losbaar met 70 Hollandse gulden
bijz.: een uitvoerige clausule over de weigering van de schepenen van Den Bosch mee te werken aan de vest van goederen die verworven zijn door leden van de geestelijke stand en de houding van de legatarissen die daarmee geconfronteerd worden
executele: Gerardus van Hees zijn broeder, Ghiselbertus zoon van wijlen Rutgherus van Vlimen en Arnoldus Rover Boest, allen bloedverwanten van de testator
plaats: een stenen huis in de Hinthamerstraat
Opm.: het kapittel van Rutten bestond inderdaad: Rutten is een dorpje gelegen ten zuiden van Tongeren (Belgisch-Limburg) en was in de Middeleeuwen samen met het nabijgelegen Paifve en Neerhem Brabants gebied
N.B.: in twee identieke exemplaren aanwezig, n met en n zonder het merkteken van de notaris
Nr 1227 | 14 augustus 1397
Vestiging erfpacht landerijen Veghel
Denkinus zoon van wijlen Ancelmus Nennen soen
t.b.v.: Arnoldus zoon van Henricus van den Perre
van: erfpacht 1 m.
uit: een stuk land gend. INT AKART en een stuk land gend. IN GHEEN LAER beide in Veghel
Nr 1228 | 20 augustus 1397
Overdracht erfcijns huis voorbij de Visbrug
Willelmus Scilder
aan: Arnoldus Goby zoon van wijlen Arnoldus Monic
van: erfcijns 4
uit: huis c.a. voorbij de Visbrug en nog een huis aldaar
Nr 1229 | 4 october 1397
Testament Zoeta weduwe van Johannes Sceyvel
voor: notaris Johannes van Best, clericus bisdom Luik
van: Zoeta weduwe van Johannes Sceyvel
legaten: een jaargetijde in de St. Janskerk; verder aan haar minderjarige dochter Zoeta, wier voogdij overigens tot in bijzonderheden geregeld wordt; een groot aantal legaten aan familieleden, die pas van kracht worden, als Zoeta jr. vr haar 16e levensjaar overlijdt zonder gehuwd te zijn; enige kledingstukken aan vrouwelijke familieleden
bijz.: het testament wordt gemaakt op 30 september en aangevuld op 10 october; het kenmerkt zich door talrijke voorwaardelijke bepalingen; een relatie met de THG of een ander Godshuis is niet te ontdekken
executele: Johannes van Vessem, kanunnik in de St. Janskerk; Elyas van den Wiel, Jacobus zoon van Gerardus van den Wiel en Godefridus Sceyvel
plaats: woonhuis van de testatrix in Den Bosch
Nr 1230 | 10 october 1397
Betalingsbelofte na uitgifte hofstad erfpacht Vught
Petrus van Wetten
aan: Hadewigis dochter van wijlen Andreas des Wechters
wegens: hofstad en hof in de parochie van Vught-St. Lambertus
voor: erfpacht 3 s.
voorw.: Petrus zal er binnen n jaar een huis op bouwen, dat 29 NUWE GULDEN Gelders geld waard is
lasten: erfcijns 16 schelling
Nr 1231 | 15 november 1397
Uitgifte land Waalwijk erfpacht
voor: schepenen (2) van de vrijheid Waalwijk
door: Roeloef Lambrechts soen, Lambrecht, Claus en Mechtelt kinderen van deze Roeloef
aan: Peter Haghen
van: een akker met gebouwen grenzend aan de NAESTE ZANDONC breed n GHERDE, gelegen INDEN HOEFSLACH tussen DER HAVWN STEGHEN en 1/3 van 4 GHERDEN LANDS DEYLINGER DAER AF strekkend van de Maas tot aan de MERDYK, gemeen liggend met Kerstine echtgenote van Heyn Gheenen soen en anderen voor: een erfpacht van m. rogge te leveren TEN BOESCH TOT SENTE PETERS MISSE INDEN ZULLE (= 22 februari)
Opm.: de goederen worden eerst opgedragen aan de schepenen van Waalwijk en daarna door hen weer uitgegeven aan Peter Haghen; de oorkonde is gesteld in het Middelnederlands.
Nr 1232 | 30 november 1397
Testament (uittr.) Godefridus Proper erfcijns huis Maren
voor: notaris Johannes Pauweter, priester bisdom Luik (oorspr. en uittr.)
van: Godefridus Proper priester van het bisdom Luik
betr.: een legaat aan zijn natuurlijke dochter Heilwigis van een erfcijns van 3 uit een huis in Maren in LUTTEL MAREN
voorw.: indien zij kinderloos sterft, gaat de erfcijns naar de THG
plaats: woonhuis van Gerlacus van Ghemert, kanunnik van de kerk van St. Oedenrode (oorspr.)
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 18r-19r opgenomen in de Collectie 100 Bossche testamenten nr. 7 (regest nr. 20), maar hier geplaatst, omdat het stuk behoort tot het archief van de THG
Nr 1232c | 14 december 1397
Bevel officiaal Luik
De officiaal van het bisdom Luik heeft naar aanleiding van een verzoekschrift aan notaris Paulus Borchardi van Zulichem, priester van het bisdom Luik, opgedragen om op verzoek van belanghebbenden grossen te maken van die akten die door notarissen wijlen Petrus Polslauwer en wijlen Marselinus van Bakel slechts in hun protocollen zijn geminuteerd.
N.B.: gensereerd in de akten d.d. 13 october 1400 (nr. 1282), 5 april 1411 (nr. 1510) en 7 september 1413 (nr. 1548)
Nr 1232a | 14 januari 1398
Overdracht erfpachten Rosmalen Bruggen
Johannes die Beer die posteybecker
aan: Albertus Ketellere en Elisabeth zijn dochter
van: erfpachten van 5 s. en 11 s.
uit: zie nr. 1210
Nr 1233 | 15 februari 1398
Vestiging erfpacht land Vught-Cromvoirt
Johannes zoon van wijlen Petrus die Zegher van Cromvoirt
t.b.v.: Henricus die Wise
van: erfpacht m.
uit: een stuk land in de parochie van Vught-St. Lambertus in Cromvoirt
lasten: hertogscijns
Nr 1234 | 5 maart 1398
Overdracht erfcijns beemd Nuenen
Petrus zoon van wijlen Goeswinus Moedel van den Steenwege
aan: Henricus van den Cloot
van: erfcijns 3
uit: de helft van een beemd gend. DIE KOKER in Nuenen grenzend aan de gemeijnte van het dorp Nuenen
extra onderpand: een erfpacht van 1 m. uit een stuk land in Nuenen in WETTEN in DIE ELSACKER en een stuk land gend. DRIEHOERNINC(of: DRIEHOERNIC) aldaar
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 147r/v
Nr 1235 | 30 maart 1398
Verkoop erfpachten/-cijnzen goederen Oirschot-Best
Emondus Rover zoon van wijlen Johannes de Hellu
aan: Henricus van den Cloot
van:
1. erfpacht 1 m.
2. erfcijns 1 oude groot en een erfpacht van 1 m.
3. erfcijns oude groten Tournooise en een erfpacht van 1 m.
4. erfcijns 2 oude groten Tournooise en 1 penning en een erfpacht van 2 m. en 6 s.
5. erfcijns 1 oude groten Tournooise en een erfpacht van 2 m. 6. erfcijns 1 oude groten Tournooise en een erfpacht van 1 m.
uit:
1. een stuk land gend. DIE LANGHEACKER in Oirschot in Best
2. een stuk land gend. DIE AFTERSTE LANGHEACKER aldaar en de helft van de WATERLAET daaraan grenzend
3. een stuk land gend. DIE MORTEL met een DRIESCHE daaraan gelegen met een weg aldaar
4. een beemd gend. DAT ZELROT grenzend aan DAT SUNDEREN aldaar
5. een beemd gend. DEN NUWENBEEMT aldaar
6. een stuk land gend. DEN ROELINCS HOF en een stuk beemd gend. DAT NEDER RIELANT aldaar
Nr 1235a | 15 april 1398
Vidimus en inbewaringgeving
1. Vidimus door schepenen van Den Bosch van de akte vermeld onder nr. 374a
2. Inbewaringgeving
door: Ludolphus van Boemel en de kinderen van wijlen Hubertus Steenwech en Cristina dochter van wijlen Goeswinus van den Steen
aan: Heynricus de Bye zoon van Johannes de Bye van Zondert
van: de akte vermeld onder 1
In dorso: 5 uit de Jodenpoort
Nr 1236 | 19 april 1398
Overdracht land Herpen (heerlijkheid)
Lambertus zoon van wijlen Johannes Bathen soen en Petrus van den Steenweghe gehuwd met Elsbena dochter van Lambertus
aan: Henricus van den Cloot t.b.v. de THG
van: 4 h. land in de heerlijkheid Herpen in DIE AUDEHOEVE grenzend aan de THG.
Nr 1237 | 19 april 1398
Overdracht erfcijns land Herpen
door: als nr. 1237
aan: als nr. 1237
van: erfcijns 21 schelling en 4 penning
uit: zie nr. 1237
Nr 1238 | 19 april 1398
Betalingsbelofte erfpacht goederen Vught-Cromvoirt
Henricus zoon van wijlen Johannes van Huesden van Crumvoert
aan: Zegherus zoon van wijlen Zegherus Reyners soen
van: erfpacht m.
uit: huis, hof en aangelegen land in de parochie van Vught-St. Lambertus in Cromvoirt
Nr 1239 | 24 april 1398
Betalingsbelofte erfpacht hofstad Vught-Cromvoirt
Henricus Leuve zoon van wijlen Gerardus Bathen soen
aan: Arnoldus Ghisensoen van Vucht
van: erfpacht 10 l.
uit: hofstad in de parochie van Vught-St. Lambertus
Nr 1240 | 30 mei 1398
Testament (uittr.) erfpacht ligging onbekend
voor: notaris Arnoldus Ywani, clericus bisdom Luik (oorspr.en uittr.)
van: Johannes van Neynsel, poorter Den Bosch
betr.: een legaat van een erfpacht van 6 m. aan de THG uit al zijn goederen bestemd voor een jaarlijkse spynde op de vooravond van Kerstmis bestaande uit broden
executele: de deken en het kapittel van de St. Janskerk; de RECTOR van de THG; Goeswinus van den Steenwege, Wilhelmus zoon van Arnoldus Tielmanni en Wilhelmus Scilder
bijz.: de testator is weliswaar COMPOS, maar LICET QUADAM INFIRMITATIE QUE APOLEXIA NUNCUPATA EST ALIQUOTIENS DETENTUS REPUTATUR
plaats: in Den Bosch in het woonhuis van de testator in de omgeving van de Markt (oorspr.)
Nr 1241 | 20 juli 1398
Vestiging erfpacht landerijen Berlicum
Godefridus Robben soen van Berlikem
t.b.v.: Gerardus Heernken jr. zoon van wijlen Godefridus Heernken
van: erfpacht 1 m.
uit: 1 bu beemd in Berlicum in LENCSBROEC grenzend aan de VOSHOEVE en de gemeijnte gend. DIE WERFT en uit een stuk land van 4 lz. i in DOCKERS VENNE
lasten: 2 oude groot uit de beemd aan Johannes van Dijk en de herencijns uit het land
In dorso: via het testament van Hilleke van den Hovel aangekomen aan de THG
Nr 1242 | 20 juli 1398
Verkoop land Nuland
Arnoldus van Nuwelant zoon van wijlen Henricus van Nuwelant, ridder
aan: Jacobus van den Hoevel
van: 2 m. land in een kamp van 4 m. in Nuland in de CORTHOEVEN
lasten: de ZEGEDIKEN en de waterlaten (i.e. het onderhoud van)
Nr 1243 | 28 september 1398
Overdracht land Haaren en beemd Helvoirt Noordbroek
voor: schepenen van Oisterwyk
door: Engbert van de Nieuwenhuis zoon van wijlen Engbert van den Nieuwenhuis; Mattheus en Wouter zonen van de vorige uit diens eerste huwelijk met Hillegond
aan: Katryn dochter van Jan de Leeuw, de tweede echtgenote van Engbert voornd. mede t.b.v. van de kinderen uit dit huwelijk reeds geboren en nog te verwekken
van: een erfgoed in Belveren bij Haaren en twee stukken beemd in NOERTBROEC
N.B.: in het middelnederlands
Nr 1243a | 29 januari 1399 of 28 januari 1400
Overdracht erfpacht land Enschot
Willelmus van Nuwelant zoon van wijlen Henricus van Nuwelant, ridder
aan: Henricus van den Cloot
van: erfpacht 1 m. met de achterstallen
uit: 1 mz. land in Enschot afkomstig van de grootvader van Henricus, Arnoldus Dicbier
bijz.: ter uitvoering van een legaat vervat in het testament van Henricus voornd.
Nr 1244 | 3 januari 1399
Betalingsbelofte na uitgifte erfpacht kamp Schijndel-Elde
Paulus zoon van wijlen Theodericus van Dormalen
aan: Henricus van Zulikem
van: erfpacht 1 m.
uit: een kamp in Schijndel in EYLDE
lasten: 3 oude groten erfcijns aan de hertog
Nr 1245 | 8 januari 1399
Uitgifte erfcijns kameren Oude Dieze
Henricus Ghisel gehuwd met Jutta natuurlijke dochter van wijlen Johannes Huls, priester
aan: Godefridus van Berchem, priester
wegens: 2 kameren met de grond in de straat die loopt van het straatje gend. DIE AUDE DYESSE naast wijlen Petrus van Berze in de richting van (de) TRINITEIT met ertussen een weg van 4 voet breed, aan de achterzijde grenzend aan zekere palen daar gesteldvoor: erfcijns van 40 schelling gedurende het leven van de verpachter
voorw.: Henricus van den Cloot procurator van de THG belooft namens deze instelling, dat deze overeenkomst zal worden nageleefd zolang Godefridus leeft; mocht Jutta overlijden zonder wettig nageslacht na te laten, dan zal de THG het geld voortvloeiend uit deze uitgifte mogen innen totdat Godefridus overlijdt
bijz.: Henricus van den Cloot handelt met toestemming van de PROVISOREN van de THG
Nr 1246 | 4 februari 1399
Overdracht erfpacht huis Schijndel-Elde
Antonius van Doerne
aan: Johannes Berwout zoon van Theodericus Berwout
van: erfpacht 1 m.
uit: huis en hof in Schijndel in EILDE in DIE SMEETS BRAKE grenzend aan DEN VULEN DYKE en aan de straat van LUTTEL EYNDE gend. AEN DEN DOERNE
Nr 1247 | 28 februari 1399
Overdracht lijfrente
Willelmus Donc zoon van wijlen Willelmus Donc
aan: Henricus van den Cloot t.b.v. de THG
van: een lijfrente van 1 m.
uit: verschuldigd door de THG krachtens het testament van Hilla dochter van wijlen Goeswinus van Zonne alias Neven Volders (?) (FULLONIS)
Nr 1248 | 28 februari 1399
Verkoop beemd Schijndel
voor: (7) schepenen van Schijndel
door: Katherina weduwe van Jan Ryckarts soen, Jan Wytvenne gehuwd met Agnees zuster van Katherina en Arnt van den Woude haar zwager
van: een beemd IN DIE WEYDE CAMPEN in Schijndel
lasten: 1 oud geld erfcijns aan Arnd van Schynle, priester en 1/6 mud rogge erfpacht aan een onbekende
N.B.: met het geschonden schependomszegel van Schijndel
Nr 1249 | 9 maart 1399 (1398)
Verkoop erfcijns kamp Schijndel-Elde
Leonius zoon van wijlen Godefridus van Erpe
aan: Johannes Coptiten zoon van wijlen Gerardus van Vladeracken
van: erfcijns 12
uit: de helft van DIE AFTERSTE CAMP in Schijndel in Elde met een recht van weg over de beide andere kampen naar de gemeijnte aldaar
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 83r-84r
Nr 1250 | 15 maart 1399
Testament (uittr.) Rycoldus Borchgreve erfpacht Oisterwijk
voor: notaris Paulus Borchardi van Zulichem (oorspr. en uittr.)
van: Rycoldus Borchgreve, poorter van Den Bosch en thans gehuwd met Heylwigis dochter van wijlen Johannes van Nulant en eerder gehuwd met wijlen Hilla dochter van Rodolphus Sorghen en met wijlen Catharina dochter van Gerardus Boc
bet.: een legaat van een erfpacht van 1 m. uit goederen in Oisterwijk verschuldigd door Gerlacus zoon van Wellinus SCRIPTOR
dit ter vergroting van een spynde van 3 m. jaarlijks uit te delen op het feest van H. Catharina; deze spynde is gesticht door hem en wijlen zijn echtgenote Catharina en tot nu toe georganiseerd door hem en Henricus Buc, kanunnik in de St. Janskerk; na zijn dood is Henricus Buc hiermee belast en na diens dood door hen, aan wie dit door hem zal worden toevertrouwd.
plaats: woonhuis van de testator in de bovenkamer in Den Bosch
In dorso: Roey 3 m.; Oisterwijk 1 m.; 'hic deficiunt littere trium modiorum et testamentum primum'
N.B.: opgenomen in de Collectie 100 Bossche testamenten, nr. 15; hier eveneens opgenomen, omdat het stuk behoort tot het archief van de THG; zie ook nr. 1405.
Nr 1250a | 13 april 1399
Testament
Datum van het oorspronkelijke testament van Mechtildis Bynnen op 18 augustus 1440 nogmaals uitgevaardigd door notaris Rutgerus van Arkel (zie daar)
N.B.: opgenomen in de collectie 100 Bossche testamenten nr. 37; hier eveneens opgenomen om dezelfde reden als vermeld onder nr. 1250a
Nr ? | 14 april 1399
Vestiging erfpacht goederen Drunen
Lambertus zoon van wijlen Ghibo van der Heyden
t.b.v.: Eustacius van Hedichusen
van: erfpacht m.
uit: 3 GHERDEN land in Drunen met de gebouwen erop staande
lasten: erfcijns van 2 schelling aan de kerk van Drunen en aan de priester van deze kerk; erfpacht van 1 s. aan de THG van Drunen en van 1 m. aan de verkoper
Nr 1251 | 17 april 1399
Verkoop erfcijns kameren Beurdsestraat
Gerardus van den Wyel zoon van wijlen Jacobus van den Wyel
aan: Johannes Scrage
van: erfcijns van 4
uit: twee kameren met de grond in BOERDE
Nr 1252 | 3 juni 1399
Overdracht hofstad Drongelen (bij Heusden)
voor: (2) schepenen van Heusden
door: Gheraet van den Hoevel zoon van Gheraet van den Hoevel van Drongelen en Marie zijn dochter
aan: Didderic van den Hoevel zoon van Maesman van Drongelen
van: hofstad met de gebouwen erop staande in de BAN van DRONGHELEN strekkend van de straat TEN LANGHEN CAMPE TOE
N.B.: met de twee gave zegels van de schepenen
Nr 1253 | 2 juli 1399
Vestiging erfpacht goederen Vught
Erardus gend. Erijc zoon van Rodolphus Truden soen van Wargartshuysen
t.b.v.: Jacobus zoon van wijlen Henricus van den Steenhuyse
van: erfpacht m.
uit: huis en hof in de parochie van Vught-St. Lambertus en 1 sz. rogland gend. DIE VRIESBRAKE
lasten: erfcijns 20 schelling 2 hoenderen en 1 oude groot aan N.N.
Nr 1254 | 31 juli 1399
Betalingsbelofte na uitgifte hofstad Vught-Vughterdijk
Johannes Bulle zoon van wijlen Walterus Bulle
t.b.v.: Arnoldus zoon van wijlen Petrus Reyners soen
van: erfcijns 40 schelling
uit: hofstad en hof in de parochie van Vught-St. Lambertus op het einde van de Vughterdijk strekkend achterwaarts naar een gracht vanaf de straat
Nr 1255 | 19 september 1399
Testament Emondus Buys erfpacht Oirschot Spoordonk
voor: (oorspr. d.d. 7 september 1394) notaris Marselius van Bakel
(auth. afschr.) notaris Johannes van Mierde d.d. 23 september 1399
van: Emondus Buys, VICARIUS PERPETUS van Marcharen
legaten: aan de THG een erfpacht van 7 m. uit erfgoederen OP SPOERDONC in Oirschot na de dood van Emondus zijn (natuurlijke ?) zoon, broeder in Porta Coeli en diens moeder Gonda, de dienstmaagd van de testator; voorts al zijn andere goederen na aftrek van de legaten aan de armen van Macharen; indien de PROVISORES van deze armen deze goederen niet aanwenden voor de armen of ze vervreemden, dan vervallen ze aan de armen van Den Bosch; de PROVISOR van laatst genoemde armen moet naar Macharen gaan om te zien, of alles in orde is en ontvangt bij die gelegenheid een erfcijns van 1; voorts legaten aan zijn voornoemde zoon en aan diens moeder Gonda; huis c.a. in Macharen bestemt hij tot een gasthuis voor de armen overeenkomstig de voorschriften vervat in een akte uitgevaardigd door Jan, heer van Megen en van Haps
executele: Johannes Buys, priester Walterus Buys, zijn broeder; broeder Emondus zijn zoon; meester Godefridus PHYSICUS, Reynerus van Lyt en in het bijzonder de twee PROVISORES van de armen in Macharen en die van de armen in Den Bosch
plaats: (oorspr.) het huis van Johannes Camp in Den Bosch bij de Markt
(afschr.) het huis van de notaris in de Peperstraat
Nr 1255a | 23 september 1399
Betalingsbelofte na uitgifte goederen Schijndel
Nycholaus van den Broecke zoon van wijlen Andreas van Eirde
aan: Erenbertus zoon van wijlen Henricus Erenbrechts soen
wegens: een stuk beemd in Schijndel in SCRIVERS HOEVE met de weg, een hofstad en een stuk land daaraan gelegen
voor: erfpacht 1 m. te leveren op genoemde hofstad
lasten: erfcijns van 3 oude groten aan N.N.
Nr 1256 | 10 november 1399
Overdracht tocht op erfpacht land Boxtel
Mechtildis Vynnen
aan: Henricus van den Cloot t.b.v. de THG
van: haar recht van vruchtgebruik haar vermaakt door Sophya van Lyt, begijn op een erfpacht van 1 m.
uit: een stuk land in Boxtel in LEEMPUTTEN grenzend aan Willelmus van Bucstel, ridder
Nr 1257 | 27 november 1399
Overdracht huis Korenbrug
Arnoldus Rover Boest
aan: Denkinus en Johannes kinderen van wijlen Johannes van der Bolst
van: huis c.a. voorbij (ULTRA) de Korenbrug
Nr 1258 | 27 november 1399
Verkoop erfpacht landerijen Oisterwijk
Int jaar Ons Heren dusent driehondert tnegentuch ende neghen des maendaghs na des heylighe Kerstdagh
voor: (2) schepenen van Oisterwijk
door: Hubrecht Pigghe gehuwd met Arkenrade
aan: Laureyns (of Vannyn) zoon van wijlen Henric Toyts zoon van wijlen Peter D/Vannyn
van: erfpacht 22 l.
uit: twee stukken land namelijk INDEREN [sic] ACKEREN TUSSCHEN OESTERWYC ENDE HAREN grenzend aan de pastoor (PERSOEN) van Oisterwijk en strekkend tot aan de WATERLAET en INDEREN ACKEREN AFTER OESTERWYC grenzend aan de straat.
Nr 1259 | 29 december 1399 (Jaardagstijl) of 30 december 1398 (Kerststijl)
Uitgifte huis Janskerkhof
door: meester Gerardus van Hevel CYRURGICUS
door: Theodericus zoon van wijlen Ywanus van den Grave t.b.v. de THG
van: helft van een huis voorbij (ULTRA) het St. Janskerkhof voor: erfcijns 30 schelling
lasten: hertogscijns en erfcijnzen van 10 schelling aan diverse personen
N.B.: zo sterk verbleekt, dat dat datum niet helemaal meer te lezen is.
Nr 1260 | 30 juni 13?? (1368-1380)