Heer en Meester Leonardt VERBOIRT, priester en canonick van de collegiale kerk van St Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch, Peter HEIJMERICH, Gijsbert ANDRIES en Reijnier Loij BEIJS zijn momboirs gesteld over Jan, Jenneke, Kathelijn en Sebastiaen, kinderen van wijlen Peter SCALEMAECKERS Jansz bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw.
Beheer van het huis met zijn aangelag bij de Zwengelbrug te 's-Hertogenbosch, waarin de ouders overleden zijn.
12.12.1554 | R 1923 | f 1

Willem SCALCKEN, Lodewijck GOOSSENS, Jan van BATENBORCH en Jan GIJSBERTSZ zijn momboirs over Jan, Luijtgen, Michiel en Beatrice, onmondige kinderen van Peter VOET bij wijlen Alken zijn huisvrouw.
Beheer van een huis met zijn aangelag en vier cameren in de Orthenstraat, over de Zevensteensebrug.
05.01.1554 | R 1923 | f 1v

Roeloff van MERLAER, Gerard JACOPSZ, Sijmon PETERS en Jan van TESSELT zijn momboirs gesteld over Zebert, minderjarige zoon van wijlen Henricx van MERLAER bij wijlen Anneke zijn huisvrouw.
Beheer van twee huizen neven elkaar in de Hinthamerstraat bij de Pijnappelse poort te 's-Hertogenbosch.
17.12.1554 | R 1923 | f 2v

Frans Stevens die BRUIJNE, Marcelis Marcelis die BRUIJNE, Joost MOLS en Gielis GEVERTSZ zijn momboirs over Frans onbejaarde zoon van wijlen Marcelis zoon van wijlen Stevens die BRUIJNE.
Beheer van haeffelijke en erfhaeffelijke goederen van wijlen zijn ouders.
29.12.1554 | R 1923 | f 3

Heer Dirck van EIJNDHOUTS, priester en pastoor tot Beeck bij Aerle; Henrick van EIJNDHOUTS, schepen van 's-Hertogenbosch, broeders; Heer Peter COLEN priester en canonick van de collegiale kerk van St Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch en Henrick DACHVERLIES zijn de momboirs over Jan, Joost, Arndt, Jorijsse, Adriaen, Peter, Elisabeth, Engelke en Sophia, onbejaarde kinderen van wijlen Adriaen van EIJNDHOUTS, Raadsman van 's-Hertogenbosch bij Angela zijn huisvrouw dochter van wijlen Jorijs SAMPSON.
Beheer van een huijsing te 's-Hertogenbosch, "de Sampson" naast de Vleeshal op de Markt, dat de onmondigen tesamen met Willem van BOSCHUIJSEN en zijn onbejaarde kinderen bij Anna zijn huisvrouw ook dochter van wijlen Jorijs SAMPSON bezitten; een hoeve met aangelegen land te Hees.
16.02.1554 | R 1923 | f 4

Aelbert van LITH, Dirck THOELINCK, Anthonis ARNTS en Jan ARNTSSE, zijn momboirs over Jenneke onbejaarde dochter van Jan van LITH verklaren dat Jenneke en haar broeder Henrick en haar zuster Lijntken bij erfdeling goederen van wijlen Aleijda van den OETEREN huisvrouw van Dirck HOPPENBROUWERS waren toegescheiden.
Jenneke, haar broeder en zuster, gaan erfdeling aan deze goederen.
30.01.1554 | R 1923 | f 5

Willem en Jan, zonen van wijlen Dircx van den HOEVEL, Steijn Jans PETERS en Jan zoon van Jan SHIJMME, zijn momboirs over Willem, Dirck, Laureijs en Henricxken, onbejaarde kinderen van wijlen Wijnant JANSZ bij Elken zijn huisvrouw dochter van Dirck van den HOEVEL voorsz.
Beheer van 4/5 deel in 1/3 gedeelte van een huis met zijn aangelag in de Clarenstraat te 's-Hertogenbosch, hen aanbestorven via hun grootmoeder Heesken, weduwe van Dircx van den HOEVEL.
07.02.1554 | R 1923 | f 5v

Henrick Gerardts van WIJTVELT, Jan BERNARTSZ, Marten TIJMMERMANS en Jan ISEBRANTS, zijn momboirs gesteld over Sebastiaen, Dirck en Leonard, onmondige kinderen van wijlen Andries BERNARTSZ, "in den ANCKER" vleeshouwer.
De onmondigen bezitten, te samen met hun meerderjarige broeders: Heer Gerard, priester en Baernard, een huis te 's-Hertogenbosch "de Gulden Ancker" in de Ortenstraat, aanbestorven via hun ouders.
14.06.1554 | R 1923 | f 6v

Henrick JANS, Cornelis JANS, scheijmaker, Wouter ARNTS en Arnt Jans van HORSSEN zijn momboirs gesteld over Willem onmondige zoon van Willem JANS bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerard van HORSSEN.
Beheer van de helft van een huis en de goederen van wijlen zijn ouders.
28.02.1554 | R 1923 | f 7

Adriaen LUCAS, Willem Christiaens LUCAS, Marcelis GERARDTS en Jan ARNTS zijn momboirs gesteld over Cornelis, Jan, Gerard, Hilleke, Lijntken en Jutken onbejaarde kinderen van wijlen Christiaen LUCAS bij Christina zijn huisvrouw dochter van Marcelis GEVAERDTS.
Willem Christiaen LUCAS is overleden en op 21.5.1555 vervangen door zijn broeder Christiaen Christiaens LUCAS.
Beheer van goederen, de onbejaarde kinderen aanbestorven via hun grootvader, Lucas CHRISTIAENS, na het overlijden van hun vader.
07.03.1554 | R 1923 | f 8

Dionijs JANSZ, Adriaen JANSZ, Henrick WOUTERS en Rombout JACOPSZ, zijn momboirs gesteld over Jan, Dirck, Pieter en Gielis onmondige kinderen van wijlen Gerardt JANSZ bij wijlen Heesken zijn huisvrouw.
Verkoop van enige percelen grond onder Gemonde om schulden te delgen.
30.05.1554 | R 1923 | f 8v

Andries DIRCX, Herman JANSZ, Cornelis Boest ARNTS en Jan ANTHONIJSZ zijn momboirs over Jan, Elisabeth en Margaretha onbejaarde kinderen van Jan ANTHONIJS, de Smit.
Beheer van een huis met zijn aangelag in de Vrancken hofstad.
18.03.1554 | R 1923 | f 9

Reijner ZEGERS, Henrick GOESSENS, Matthijs KETELERS en Peter DIONIJSZ zijn momboirs gesteld over Rutger, Zeger, Gerard en Lambert, minderjarige zonen van wijlen Henrick RUTGERS, de mesmaecker bij wijlen Beelken zijn huisvrouw.
Beheer van 2 huizen in de Arnt Berwerstraat. Een van de huizen had Henrick RUTGERS aan Willem JACOPSZ verkocht, doch niet gevest.
18.04.1555 | R 1923 | f 10

Roeloff en Henrick zonen van wijlen Marten van BROECKHOVEN, Henrick en Arndt zonen van wijlen Willem HENRICXS zijn momboirs gesteld over Jan, Marten en Marijke, onmondige kinderen van wijlen Henricx zoon van wijlen Jan EELKENS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten van BROECKHOVEN.
Beheer van een huis met zijn aangelag op de Vuchterendijck, tussen de poorten en het huisraad.
18.06.1555 | R 1923 | f 11

Thomas JANS, die Becker; Andries NOEST, zeijssemaker; Jan van den AMEIJDEN en Meester Jan van den PLANCKEN alias LIEFKENS, chirurgijn; zijn momboirs gesteld over Adriaen, Willem, Jan, Sebastiaen, Jenneke, Marijke en Claeske, onbejaarde kinderen van Anthonijs zoon van Jan Dircx van PAESSCHEN bij wijlen Katharijne zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen, aanbestorven via hun grootvader Jan van PAESSCHEN (zie: 3.12.1555, f 29).
20.08.1555 | R 1923 | f 12

Meester Goijaert LOMBARTS, schepen van 's-Hertogenbosch, Marcelis HERMANS, Willem MICHIELSZ en Dirck ARNTS, zijn momboirs gesteld over Jan, minderjarige zoon van Hans van BREE bij wijlen Marijcke zijn huisvrouw dochter van wijlen Joseph van den STADEACKER.
22.06.1555 | R 1923 | f 13

Henrick DACHVERLIES, Heer en Meester Arnd van LAARHOVEN, priester en canonick van de collegiale kerk van St Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch, Peter van IJSERE en Hugo Aelberts van BERCKEL zijn momboirs over Jorijs onbejaarde zoon van wijlen Henricx DACHVERLIES.
Verkoop van een huis met zijn aanliggende gronden, te Vught, St Lambert.
14.06.1555 | R 1923 | f 13v

Arnt HUIJBRECHTS, zeijssemacker, Jan JANSZ, Andries van GERWEN, Pieter Hermans van der ZANDE zijn momboirs over Jutken onmondige dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Adriaen van HEZE bij Elisabeth zijn huisvrouw.
Verkoop van een erfchijns van 6 caroli guldens, van en uit een huis op het Hintemereijnde, toebehorende aan Henrick van MEIJELSVOIRT.
18.06.1555 | R 1923 | f 14v

Jan UDENS, Anthonijs ARNTS, Jan van GEFFEN en Jan NOPPEN zijn momboirs gesteld over Leonard minderjarige zoon van wijlen Willem zoon van Jan Leonart VOSCH bij Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Jan van GEFFEN.
Willem voorsz heeft van Dirck zoon van Adriaen MATTHIJS land gekocht, dat na het overlijden van Willem vernaderd is door Jan in den ESEL.
Verkoop van huisraad van wijlen Jan Leonart VOSCH, grootvader van de minderjarige.
12.07.1555 | R 1923 | f 15

Jacop CLOOT, Henrick DANIELS, spelmacker; Jan HENRICX en Cornelis CORNELIS zijn momboirs gesteld over Laureijns onmondige zoon van wijlen Gerardt LAUREIJNS bij Joostken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Pauwels van DOMMELEN.
??.??.1555 | R 1923 | f 16

Henrick JANSZ, Lambert CLAESZ, Cornelis JOOSTEN en Henrick JOOSTEN zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van Meester Willem, chirurgijn, bij Anneke zijn huisvrouw Verkoop van net huis: "de Keijsz" aan de Vismarct te 's-Hertogenbosch, met het huisraad; de helft in een huis te Wesel, land van Cleve, om schulden te delgen (zie: 19.9.1555, f 19v).
07.09.1555 | R 1923 | f 16v

Heer Adriaen van HOMMELHEZE, priester, Alard SPIJCKER, Bartholomeus Henricx van HORSSEN en Frans ROETTERMANS zijn momboirs gesteld over Henricxken onmondige dochter van wijlen Marcus, zoon van Arnts die COSTER.
Erfdeling van de goederen, Henricxken aanbestorven via haar vader en grootvader.
06.08.1555 | R 1923 | f 17v

Jan ANTHONIJSZ, Peter LOENIJSZ, Peter JANS en Gerart ARNTSZ zijn momboirs over Anthonis, Henrick, Jan, Lijsken Peterken en Anneken onbejaarde kinderen van wijlen Willem Anthonis die LOUWE, cremer, bij wijlen Anna zijn huisvrouw.
Beheer van twee huizen neven elkaar, een winkel en huisraad te 's-Hertogenbosch, op de Markt onder de Corte cameren.
08.08.1555 | R 1923 | f 18v

Henrick JANSZ, Lambert CLAESZ, Cornelis JOOSTEN en Henrick JOOSTEN zijn momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Meester Willem Henricx van WEESEL, chirurgijn, bij Anna zijn huisvrouw dochter van Henricx DIRCX.
Verkoop van een huis met zijn aangelag te Wesel, de kinderen aanbestorven via hun grootouders paternel (zie: 7.9.1555, f 16v).
19.09.1555 | R 1923 | f 19v

Andries en Loureijns LOIJEN, broeders, Servaes en Christoffel van den SPIJCKER, zijn momboirs over Henricxken dochter van Christiaen zoon van wijlen Henricx PETERS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van den SPIJCKER.
Erfdeling van twee huizen, neven elkaar in de Torenstraat, een huis achter de Mandemackers, te 's-Hertogenbosch, een hoeve te Helvoirt, een afgebrande hofstad te St Oedenrode, goederen te Empel en, Vught en Haaren onder Belveren.
19.09.1555 | R 1923 | f 20

Lucas CHRISTIAENS en Adriaen LUCAS, van vaderszijde; Dionijs Arnts van MALSEN en Henricx zoon van Gerard LAUREIJNS van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Eelken, onbejaarde dochter van wijlen Corstiaen LUCASZ bij Hillegond zijn huisvrouw dochter van wijlen Geronch DIRCKSZ Lucas CHRISTIAENS is overleden; vervangen door zijn broeder Gielis CHRISTIAENS.
Verkoop van 1/7 deel in de goederen van wijlen haar grootvader Geronchs DIRCKSZ - overleden voor ca vier jaar - te Orten en Empel.
27.09.1555 | R 1923 | f 21v

Thielmanus van DIEPENBEECK, Jan CORNELIS, Reijnier HUIJBERTS en Jan MATTHIJS zijn momboirs gesteld over Anna en Geritken, onmondige kinderen van wijlen Peter MATTHIJS de velblotter; Henrick, Gijsbert, Grijtken en Matthijs-ken onbejaarde kinderen van wijlen Matthijs zoon van wijlen Peter MATTHIJS voorsz; Herman en Henricxken onbejaarde kinderen van Mr Dirck, de barbijer bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter MATTHIJS voorsz.
Erfdeling van de goederen van wijlen Peter MATTHIJS en wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van WERDT
19.10.1555 | R 1923 | f 23v

Jan LIEFFKENS, Claes van RAVESTEIJN en Henrick van CLEVE zijn tot momboirs aangesteld over Jan, onmondige zoon van Jan LEONART bij testament van Jan voorsz.
Verkoop van 1/3 van de goederen, hem aanbestorven via zijn vader.
04.11.1555 | R 1923 | f 25

Lambert van BOCXTEL, Henrick van SANTEN, Jan GERAERDTS en Jan ARNTSZ, zijn momboirs gesteld over Gerard, Willem, Jan en Claes, minderjarige kinderen van wijlen Geerlinck CLAESZ bij wijlen IJken zijn huisvrouw.
Beheer van een huis op de Vuchterendijck te 's-Hertogenbosch.
23.11.1555 | R 1923 | f 26

Gerard Henrick DIRCX, Dirck JANSZ, Jan zoon van Jan van der HOEVEN zijn bij testament, gepasseerd op 15.1.1547 door Wouter Henrick DIRCX bij Jasperken zijn huisvrouw, tot momboirs aangesteld over hun minderjarige kinderen Henrick en Wouter.
Beheer van een huis, hof en aangrenzende akkers, te Cromvoirt.
23.11.1555 | R 1923 | f 27

Willem IJgrom POTTEIJE, Peter ANDRIES en Franck van CASTEREN zijn momboirs gesteld over Zebert, Jan, Elisabeth, Margriet, Marike, Heijlke en Goosken, onmondige kinderen van wijlen IJgrom ZEBERTSZ bij Henricxken zijn huisvrouw dochter van Goossen BOCK.
Beheer van een huis met zijn aangelag in de Minnebroer-straat te 's-Hertogenbosch.
28.11.1555 | R 1923 | f 28

Thomas JANSZ, becker, Andries NOEST, zeijssemacker, Jan van den AMEIJDEN, metser en Mr Jan van den PLANCKEN, alias LIEFFKENS, chirurgijn, zijn momboirs gesteld over Adriaen, Willem, Jan, Sebastiaen, Jenneke, Marijcke en Nijcolaesken minderjarige kinderen van Anthonij zoon van Jan Dircx van PAESSCHEN.
Beheer van de helft in twee huizen te 's-Hertogenbosch in resp. St Anthonijsstraat en op de hoek van de St Jacobs-straat, genaamd "de Rogge", hen aanbestorven via hun grootvader Jan Dircx van PAESSCHEN (zie: 20.8.1555, f 12).
03.12.1555 | R 1923 | f 29

Rutger DIRICX, Jordain HENRICX, Henrick Peters van den HEUVEL en Matheus RUTGERS, zijn momboirs gesteld over Raes en Jenneke, onmondige kinderen van wijlen Sebastiaen Jan Dircx van PAESSCHEN.
Beheer van de helft in twee huizen te 's-Hertogenbosch, in resp. de St Anthonijsstraat en op de hoek van de St Jacobs-straat, genaamd "de Rogge", hen aanbestorven via hun grootvader Jan Dircx van PAESSCHEN (zie: 3.12.1555, f 29).
03.12.1555 | R 1923 | f 30

Henrick HENRICKS, Cornelis NEIJTS, Henrick AELBERTSZ en Jan AELBERTSZ zijn momboirs over Henrick, Peter, Willem, Neesken en Metken, onbejaarde kinderen van wijlen Thomas HENRICKS bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw.
Beheer van een huis met zijn aangelag te 's-Hertogenbosch, in de Orterstraat, met het huisraad.
03.12.1555 | R 1923 | f 31

Jan SEGERS, Willem Peter BERNTSZ, Jan MICHIELSZ en IJgrom Reijners POTTEIJ zijn momboirs over Goijaert en Eelken, minderjarige kinderen van wijlen Jan GOIJAERTS bij wijlen Beertken zijn huisvrouw dochter van Rutger IJGROMS.
Verkoop haeffelijcke goederen van wijlen Rutger, hun grootvader.
11.12.1555 | R 1923 | f 32

Nijclaes DEMERS alias GOIDTSCHALCK, WIllem Goossen JONCKERS van vaderszijde; Heer Marcelis zoon van Dierck NAGELMAECKERS, priester en Mattheus GOIJAERTS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Willem onmondige zoon van wijlen Nijcolaes zoon van Willem DEMERS bij Marijke zijn huisvrouw Nijcolaes Willem DEMERS is gedood door Joachijm zoon van wijlen Jan GHIJSBERTS, olisleger. De dader moet het onderhoud van Willem voorsz bekostigen en moet daartoe zijn goederen, hebbende en verkrijgende, verbinden.
07.12.1555 | R 1923 | f 33

Joost van BERCKEL, Adriaen van BERCKEL, Frans MILLINCK en Henrick HEIJEN zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Arnt zoon van wijlen Peter van ASPEREN bij Lijsbeth zijn huisvrouw dochter van Lambert MILLINCK.
Beheer van 1/5 gedeelte in twee huizen te 's-Hertogenbosch resp. het huis in de Postelstraat naast Anneke weduwe van Jan THOELINCK en het huis "de Lelie" aan de Markt.
De andere kinderen willen de goederen verkopen!
07.12.1555 | R 1923 | f 33v

Jan van DUREN, Jan die MOELDER en Stans HUBERTSZ zijn momboirs gesteld over Jan, Roeloff, Gijsbert en Lijsken, onbejaarde kinderen van wijlen Ghijsbert CORNELISZ.
Verkoop van smidsgereedschap.
11.12.1555 | R 1923 | f 35

Henrick en Jacop van DEVENTHER, gebroeders; Sijmon en Joachijm van VINCKELRODE, eveneens gebroeders, zijn momboirs gesteld over Albrecht, Jan, Marijcke en Elijsabeth minder jarige kinderen van wijlen Jan van VINCKELRODE bij Susanna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Aelberts van DEVENTHER. Susanna is hertrouwd met Hendrick MALLANTS, poorter van 's-Hertogenbosch.
De minderjarigen zijn - tesamen met de voogden Sijmon en Joachijm - erfgenamen van hun grootmoeder, Agnees van VINCKELRODE.
02.01.1555 | R 1923 | f 35v

Heijman DANIELSZ, Rover PETERSZ, Dirck GERONCXS en Matthijs LUCAS zijn momboirs gesteld over Cornelis en Henricxken, onmondige kinderen van wijlen Peter HENRICX bij Marijke zijn huisvrouw.
Beheer van twee huizen onder n dak in de Orthenstraat te 's-Hertogenbosch.
02.01.1555 | R 1923 | f 36

Jacop van ARCKEL, Jacop van DELFT, Jan van BOCXTEL en Jasper van der LIJNDEN zijn momboirs gesteld over Gijsbert, Rutger en Jan, minderjarige kinderen van wijlen Steven van CUIJLENBORCH.
Beheer van 4 in een huis, bestaande uit twee woningen, aan de Zijle te 's-Hertogenbosch, genoemd "in t Wiltvercken".
18.12.1555 | R 1923 | f 37v

Goijaerd KEMP, Henrick van den LEEMPUT, Jan Goijaerts BLOEMAERTS en Dirck Goossens HEEREN, zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van Arnt KEMP bij Zegerken zijn huisvrouw, dochter van Goossen BLOEMAERTS.
Verkoop van 1/8 in een huis aan de Verwerstraat te 's-Hertogenbosch.
31.12.1555 | R 1923 | f 38

Jan Gielis van BLADEL, Goijaert Henricx van BLADEL Gilsbert van DRUENEN, mesmaecker en Hendrick Michiels HENRICHS zijn momboirs gesteld over Gielis onmondige zoon van Goijaert Gielis van BLADEL bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van Michiel HENDRICX, de molenmaker.
Beheer van 4 in vier huizen, neven elkaar in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch buiten de Pieckepoort op de Sleeuwberch; 1/4 deel in een huis met zijn aangelag te Boxtel, Lennisheuvel.
26.02.1555 | R 1923 | f 39

Gielis LUCASZ, Adriaen LUCASZ, Dionijs van MALSEN en Henrick GOIJAERTS zijn momboirs over Aelken onmondige dochter van wijlen Christiaen zoon van Lucas CHRISTIAENS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Lucas CHRISTIAENSZ.
06.02.1555 | R 1923 | f 40

Wouter zoon van wijlen Henrick EELKENS, Jan Jans EIJMBERTS, Hieronijmus zoon van Arnd HENDRIKSZ en Mattheus zoon van Adriaen NIJSSEN zijn momboirs gesteld over Joost en Richtmoed, onmondige kinderen van wijlen Gerardus zoon van Wouter HENRICX, die dertig jaar getrouwd is geweest met Katharina zijn huisvrouw, onlangs overleden.
Verkoop van een huis in de Hinthamerstraat met het huisraad om een schuld van fl 140,- te delgen.
10.01.1555 | R 1923 | f 42

Henrick Gielis COENEN, Goijaert MATTHIJS, Gielis JANSZ en Jan GIELIS zijn momboirs gesteld over de drie onbejaarde kinderen van wijlen Henrick HENRICX bij wijlen Aelken zijn huisvrouw, dochter van Adriaen WOUTERS.
Gilis JANS is overleden en vervangen door Jan Ghijsberts van UDEN, Pasen 1555 (= 14.4.1555).
Beheer van 1/6 deel van de goederen van wijlen Catharijn ADRIAENS te Vorstenbosch, Uden en Vechel.
14.01.1555 | R 1923 | f 43

Gijsbert HANDTSCHOEN, alias PELS; Anthonijs Leonarts van THUIJLL, Meester Jan CLOCKGIETER en Anthonijs ADRIAENS zijn momboirs gesteld over Elijsabeth onmondige dochter van wijlen Franssen die BRUIJN bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw, dochter van Mr Jaspar zoon van Goebels MOIR, die Clockgieter.
Verkoop van goederen aanbestorven via hun ouders.
23.01.1555 | R 1923 | f 44

Gerardt REIJNEN, Willem Everaerts van den BRIELE, Goijaert COELBERTS en Eijmbert die GREVE zijn momboirs gesteld over de vijf onbejaarde kinderen van wijlen Michiel JANS, de zadelmaker bij Aelken zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis met zijn aangelag, te 's-Hertogenbosch "de Slotel" om schulden te delgen.
22.01.1555 | R 1923 | f 45

Herbert VOS, Anthonijs JACOPS, Jan HERBERTS en Gijsbert PELS zijn momboirs gesteld over Arnt, Katherijn en Willemken, kinderen van wijlen Laureijns ARNTS en eveneens over Laureijns en Anna minderjarige kinderen van wijlen Pauwels THIELMANS.
Beheer van goederen te Vught St Lamberts en van 1/4 deel in een windmolen op de Gemijnt te Vught.
12.02.1555 | R 1923 | f 45v

Jan GERARDTS, Jan EVERAERTSZ, Dirck HENRICX en Sander van HORSSEN, momboirs over de twee onbejaarde kinderen van Mr Gerardus EVERAERTSZ, barbijer, bij wijlen Aleijda, zijn huisvrouw.
Herbelegging van afgeloste roggepachten en chijnsen.
26.02.1555 | R 1923 | f 47

Jan CLAES, droochscheerder, Dirck van ROIJE, mesmaker, Gerard THOELINCK en Joost die BRUIJN, zijn momboirs gesteld over Marcelis en Sebastiaen onbejaarde kinderen van Peter Marcelis die BRUIJN bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van Sebastiaen JANS.
Beheer van 1/8 deel van het huisraad; twee huizen in de St Anthoniestraat te 's-Hertogenbosch en het huis "de Rogge" op de hoek van de St Jacobstraat, te 's-Hertogenbosch.
27.02.1555 | R 1923 | f 47v

Willem Hinricx WEIJGERGANCK, Marten de WILDE en Matthijs Claes BITS zijn op 29.3.1554 momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Peter van ROIJ bij Anneke zijn laatste huisvrouw.
Eerder hebben zij het recht verworven twee huizen te 's-Hertogenbosch te mogen verkopen.
Ontvangen en betalen van pachten en chijnsen.
28.02.1555 | R 1923 | f 48v

Heer Dirck Jans van den BROECK, priester en beneficiaet van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch, Anthonis Hermans van de VELTMOLEN, Willem DANIELS, snijder en Matthijs ARNTS, zijn momboirs gesteld over Marten en Helena, onmondige kinderen van wijlen Mr Leonard van BREDA, chirurgijn bij Walburgh zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt Henricx van HOMMELHEZE en wijlen Lijsken zijn huisvrouw.
Beheer van 1/4 in een huis met zijn aangelag in de Torenstraat de kinderen aanbestorven via hun grootouders, Aert en Lijsken voorsz.
02.03.1555 | R 1923 | f 49v

Sijmon HENRICX, Dierick JANSZ, Claes JANS en Wouter CLAESZ zijn momboirs gesteld over Dierick, Wouter, Peterken en Geertruijd, onbejaarde kinderen van wijlen Rombout DIRICX bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Peter VOET.
Beheer van een huis met zijn aangelag te Empel.
12.03.1555 | R 1923 | f 50v

Jan Jan van RAVESTEIJN, Willem HERMANSZ, Jan HENRICKX, zijn momboirs gesteld over Henrick onbejaarde zoon van wijlen Roeloff de STEENHOUWER bij wijlen Barbara zijn huisvrouw.
Beheer van een rente van en uit het huis "het Sevengesternt" in de Buersestraat te 's-Hertogenbosch.
21.03.1555 | R 1923 | f 52

Henrick GHIJSBERTS, Anthonijs ARNTS en Joost MICHIELS zijn momboirs over Jan en Metken onbejaarde kinderen van wijlen Willem JANSZ bij wijlen Oeijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van COLEN.
14.02.1555 | R 1923 | f 52v

Henrick GOIJAERTS, Goijaert HENRICHS, Henric GERAERDTS en Jan WILLEMS zijn momboirs over Heijlken onmondige dochter van wijlen Sebastiaen HENRICHS bij Goesken zijn huisvrouw.
Verkoop van het huis "het swarte Schaep" op de Vuchterendijck te 's-Hertogenbosch.
14.02.1555 | R 1923 | f 53

Arnt en Jan zonen van wijlen Willem GOIJAERTS, Mattheus van den ZANDVOIRT en Thomas van den ZANDVOIRT zijn momboirs gesteld over Rombout, onmondige zoon van wijlen Willem ROMBOUTS bij Willemke zijn huisvrouw. Willemke is hertrouwd met Engbert van HEMERT. Op 11.7.1514 hebben Gerard van HEESSEL en Reijnier Jan DAEMS aan Jan BACX tot behoef van de capellanen van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch een jaarlijke en erffelijke chijns verkocht van 11 caroli gulden.
Deze rente is verkocht voor Victor van der MOLEN van en uit onderpanden te Gestel bij Herlaer, welke goederen nu ile bezit zijn van Rombout voorsz.
??.??.1555 | R 1923 | f 54

Gielis ROMBOUTS, Wouter WILLEMS, Joost LAMBERTS en Arnd ARNTS zijn momboirs over de acht onbejaarde kinderen van Nijcolaes HENRICHS, spelmacker, bij wijlen Eerken ROELOFFS, zijn huisvrouw, die voor n maand overleden is. Het jongste kind was n maand oud en is uitbesteed voor 10 caroli gulden per jaar.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de bocht bij de St Anthoniespoort te 's-Hertogenbosch, om voor de kinderen te kunnen zorgen. Verkoop van het spelmakers aambeeld alleen, levert niet genoeg op.
(voor pasen)
??.03.1555 | R 1923 | f 55v

Peter en Jasper zonen van Jan STAECKMANS, Henrick MATTHEUS en Michiel CHRISTIAENS zijn momboirs over Jan en Matthijs onmondige zonen van wijlen Henrick van HERENTHALS, de Lijnenwever.
Beheer van een huis in de Volderstraat met het huisraad.
23.04.1556 | R 1923 | f 56

Quirijn die VERWER, Peter JANS, Jan REIJNEN en Jacop MICHIELS zijn momboirs gesteld over Jan, Anneke en Elisabeth onmondige kinderen van wijlen Peter JANSZ bij IJeken zijn huisvrouw dochter van Goessen VERBRUGGEN.
Verkoop van 3/4 deel in een huis met zijn aangelag in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch.
04.05.1556 | R 1923 | f 57

Reijnier zoon van wijlen Henricx Loij BEIJS, Philips POTTEIJ, corencooper, Daniel ANTHONIS en Frans Jacopsz van STIPHOUT, momboirs over Lijntken onmondige dochter van Herman zoon van wijlen Henrick Loij BEIJS bij Anna zijn huisvrouw dochter van Hericx van STIPHOUT. De vader is enkele jaren geleden uit 's-Hertogenbosch vertrokken zonder dat er iets van hem is vernomen. Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Henrick Loij BEIJS.
11.06.1556 | R 1923 | f 58

Peter Gijsberts van COLEN, Mr Gerart zoon van Mr Henricx van WIJTFELT, barbijer, Reijnier Gerardts REIJNIERSZ en Jan ARNTS zijn momboirs over Genevijffken, Katherijne en Adriaentken, onmondige dochters van Dirck zoon van Peter van SONNE bij Lucretia zijn huisvrouw dochter van Adriaen CRILLAERTS.
Verkoop van 1/5 deel van een huis, herberg, stalling met aangelag "in de Gulden Cap" aan de Markt te 's-Hertogenbosch.
3/5 van het pand is verkocht aan Philip GERARDTS, die in "het Hert" woont.
25.06.1556 | R 1923 | f 59

Willem Gieles van BROECHOVEN, Henrick MALLANTS, Arndt HOUBRAECKEN en Henrick HOUBRAECKEN, zijn momboirs over Peter, 17 jaar, Jan, 19 jaar en Margriet, 21 jaar, onbejaarde kinderen van wijlen Amelis van BROECHOVEN bij wijlen Aleijd BOSCH.
Erfdeling met Lucas, Marijke en Henrick, uitlandig, hun meerderjarige broeders en zuster van de goederen van wijlen hun ouders: te Roosmalen en St Michielsgestel; een jaarlijke en erffelijke chijns van dertien ponden paijments van en uit een huis achter de Mandenmakers te 's-Hertogenbosch, eertijds eigendom van Peter NEIJSEN en nu van Willem DANIELS.
Verkoop van huisraad.
17.06.1556 | R 1923 | f 60

Gijsbert PELS, alias HANTSCHOEN, Anthonis Leonarts van THUIJLL, Jan zoon van Jasper CLOCKGIETERS en Anthonij ADRIAENS, zijn momboirs gesteld over Elisabeth onmondige dochter van wijlen Francen Stevens die BRUIJN bij wijlen Heijlken zijn eerste huisvrouw, dochter van Jasper CLOCKGIETERS. Francen is nu hertrouwd met Agnees N.
Beheer van een hypotheek van 13 caroli gulden jaarlijks op het huis "de Bruijnvisch" in de Visstraat, ten laste van Agnees N.
23.07.1556 | R 1923 | f 61

Peter Daniels van DINTHER, lakenkoper, Jan van der MEER en Dirck Claes van DINTHER zijn momboirs over Goijaerd onbejaarde natuurlijke zoon van wijlen Reijner van der GRAFT bij Anneke dochter van wijlen Henrick Lamberts van VECHEL. Reijner heeft zijn zoon een jaarlijke en erffelijke rente van 36 caroli gulden, van en uit zijn goederen, toegezegd. Deze chijns zal na zijn overlijden elk jaar op Maria Lichtmis uitbetaald worden. Er is nu al een achterstand van drie jaar; het geld is nodig om de opleiding van Goijaerd te bekostigen.
11.07.1556 | R 1923 | f 62

Peter REIJNERS en Marten van BROECHOVEN, van vaderszijde; Alard SPIJCKER en Anthonis ARNTS van moederszijde, zijn momboirs over Reijner, Jan, Elisabeth en Ermgardt, onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Reijner GERARDTSZ.
Beheer van 4 deel in de goederen, aanbestorven via hun grootouders: Reijner GERARDTSZ en wijlen Margriet zijn huisvrouw.
17.07.1556 | R 1923 | f 63

Dirck van HESDIJN, Joost JACOPS, Mattheus JACOPS en Thomas van HELVOIRDT zijn momboirs gesteld over Marijke, Anneke en Gijsbertke, onbejaarde dochters van wijlen Jan ANTHONIJS.
Verkoop van 3/7 deel van een huis met zijn aangelag te Hertogenbosch op de Vuchterendijck tussen de poorten.
18.07.1556 | R 1923 | f 63v

Henrick en Jacop, zonen van Henrick zoon van Lodewijcx BEIJS, Herman POTTEIJE en Willem GOIJAERTS zijn testamentaire momboirs over Jan en Willem, onbejaarde zonen van Henrick zoon van Lodewijcx BEIJS voorsz bij Katharina, zijn huisvrouw.
Reijner BEIJS, Philippe POTTEIJE, Daniel ANTHONIJS en Frans JACOPS, zijn momboirs over Katharina onmondige dochter van Herman zoon van Henrick Lodewijcx BEIJS.
Henrick Lodewijcx BEIJS heeft bij Katharina voorsz nog een zoon: Lodewijck, die getrouwd is geweest met Eerken dochter van Goossen HEEREN. Uit dit huwelijk is n zoon geboren: Goijaerd. Lodewijck, is - evenals zijn vader - overleden.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, onder vermindering van het deel, dat wijlen Lodewijck reeds ontvangen heeft.
??.07.1556 | R 1923 | f 64v

Marcelis Arnt PETERS, Jan Arnt PETERS, Jan JOOSTEN en Henrick SPIERINGH zijn momboirs gesteld over Jacop en Gerartken, onmondige kinderen van Jacop Arnt PETERS bij wijlen Dijmphna zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop HERMANS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders: Jacop HERMANS en Jenneke zijn huisvrouw.
23.07.1556 | R 1923 | f 65v

Aelbert THOELINCK, Mr Adriaen Willem van EMPEL, Jacop HENRICHS en Thomas HERMANS zijn momboirs gesteld over Willem, onbejaarde zoon van wijlen Reijnier zoon van Willem GOIJAERTS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Henricx van CLEVE. Marijke gaat hertrouwen.
Beheer van het erfdeel van vaderszijde.
23.07.1556 | R 1923 | f 66v

Jan Sijmon van HEDEL, Jan Jan van der CUIJLEN, Joachim ARNTS en Gielis PENNINCK zijn momboirs over Adriaen en Henrick onbejaarde zonen van wijlen Aelbert HENRICX bij Katharina zijn huisvrouw dochter van Arnt CLAES.
Beheer van 1/3 deel in een aantal chijnsen en renten.
31.07.1556 | R 1923 | f 67v

Jan zoon van Adriaen COLEN, Peter ELENS, Jan ELENS en Dirck ARNTS zijn momboirs gesteld over Dircxken, Katharina en Merijke, onmondige dochters van wijlen Arnd DIRCX bij Sophia zijn huisvrouw dochter van Bernart SCHOUTELEN.
Erfdeling tegen hun meerderjarige broeder en zuster van goederen te Berlicum.
28.08.1556 | R 1923 | f 69

Stans en Gerardt, zonen van Lucas STANSSEN, Arndt Hermans van ASPEREN en Thomas zoon van wijlen Joost HOORNKENS, zijn momboirs gesteld over Steijn, Lijsken, Thonisken en Lichmoede, onbejaarde kinderen van wijlen Adam zoon van wijlen Emont ADAMSZ bij wijlen Appolonia zijn huisvrouw.
Verkoop van huisraad van hun ouders.
27.08.1556 | R 1923 | f 70v

Dierck HENRICX, Arnt van EPE, Herman BITTERS en Reijner LOIJEN zijn momboirs over Arnt minderjarige zoon van wijlen Andries van ERPE.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders tussen Arnt en zijn meerderjarige broeder Jan: te 's-Hertogenbosch een huis in de Zadelstraat; te Roosmalen.
01.09.1556 | R 1923 | f 71

Jasper zoon van Dirck GOIJAERTS, Goijaert HENRICX, Henrick HENRICX en Peter ARNTS zijn momboirs gesteld over Willem en Dierck onbejaarde zonen van wijlen Mr Willem FONCK, chirurgijn, bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick GOIJAERTS.
Verkoop van huisraad van hun ouders.
18.09.1556 | R 1923 | f 72

Christiaen zoon van wijlen Henrick PETERS en Jacop Henricx van CLEVE zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Francen SPIJCKERS bij Peterke zijn huisvrouw dochter van Jan DARKENNIS.
Verkoop van de nalatenschap van Francen SPIJCKERS om schulden te delgen.
11.09.1556 | R 1923 | f 73

Henrick GHERARTS, Willem GHERARTS, Jan LIJKENS en Jan GIELIS zijn momboirs over Lijbert en Katharijntken minderjarige kinderen van Sijmon zoon van GHERARTS.
Verkoop van de goederen aanbestorven via hun grootvader Gherart SIJMONS: te 's-Hertogenbosch 1/3 in 1/7 deel van een huis met zijn aangelag op het Ortereijndt; de helft in een (ander) huis op het Ortereijndt.
16.10.1556 | R 1923 | f 73v

Reijnier Janssoen van BOECXTEL, Joachim van BOECXTEL, Henrick GERARTS en Willem GERARTS, zijn momboirs gesteld over Jan onbejaarde zoon van Henrick REIJNERS bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Gherart SIJMONS.
Verkoop van de goederen van wijlen hun grootvader Gherart SIJMONS: te 's-Hertogenbosch 1/3 in 1/7 deel van een huis met zijn aangelag op het Ortereijndt; de helft in een (ander) huis op het Ortereijndt.
17.10.1556 | R 1923 | f 75v

Willem DIERICX,Joost MARCELIS, Jan van EIJCK en Cornelis JANSZ zijn momboirs over Kathelijn, onmondige dochter van wijlen Arnt zoon van Jacop DIERICX bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Huijbert CLAES.
Beheer van akkerland te Heeswijk en 4 in renten en chijnsen.
22.10.1556 | R 1923 | f 76v

Sijmon en Willem zonen van Daniel DAEMS, Laureijns VALCKENBORCH en Ancem van de GRAEFF, zijn momboirs over Wijnant, Philippus, Kathelijntken, Diercxken en Mechtildis, onbejaarde kinderen van wijlen Roelandus zoon van wijlen Daniel DAEMS bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Joris WIJNANTS.
Verkoop van 5/7 deel in een huis "de gulden Leeuw" in de Zadelstraat te 's-Hertogenbosch.
27.10.1556 | R 1923 | f 77v

Ghijsbert PHILIPSEN, Ghijsbert JANSZ, Jan STEVENSSOEN en Arnd HEIJS zijn momboirs over Eijmbert, Lijsken, Marijken, minderjarige kinderen van wijlen Eijmbert EIJMBERTS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan HEIJS.
Erfdeling goederen wijlen hun grootmoeder,Lijsken EIJMBERTS: te Vught St Lambert en Vught St Peters.
04.11.1556 | R 1923 | f 78v

Ghijsbert PHILIPSEN, Jan EIJMBERTS, Aert PETERS en Jan PETERSSOEN zijn momboirs gesteld over Jenneke onmondige dochter van willen EIJMBERT EIJMBERTS bij wijlen Christina zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter VERWERS.
Beheer van 4 deel in huizen te Vught St Peters en een roggepacht van en uit een akker te Ollant, aanbestorven via haar grootmoeder Lijsken EIJMBERTS.
04.11.1556 | R 1923 | f 79v

Adam JANS, Henricx SMITSSOEN, Jan Jan SWIJSEN alias van BOECXTEL en Dierck Jans COENEN zijn momboirs over Jan, Marijke, Claeske en Heesken, onbejaarde kinderen van Henrick Jan Henrichs SMITSSOEN.
Beheer van de goederen van wijlen hun ouders.
10.11.1556 | R 1923 | f 80v

Joost zoon van wijlen Roever GOIJAERTS, Mr Reijner ZWIJN, Michiel DIRCKS, gelaesmaecker en Jan Jansz in den BER, zijn momboirs gesteld over Godschalcx en Catherijntken, onmondige kinderen van wijlen Joseph zoon van wijlen Roever GOIJAERTS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders, Roever GOIJAERTS en Diercxken zijn huisvrouw: te 's-Hertogenbosch een huis met zijn aangelag in de Hintemerstraat, resp. in de St Jacopstraat.
10.11.1556 | R 1923 | f 81v

Nicolaes ROELOFFSEN, tijmmerman, IJsbrant WILLEMS, laken koper, Arnt HUIJBERTS, zeijsmaecker en Cornelis FAESSEN, spelmaecker zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Roever MARCELIS, spelmaker bij Elisabeth FAES, zijn huisvrouw.
Beheer van 1/3 part van de goederen van wijlen hun grootmoeder Dircxken FAESSEN, o.m. een huis met zijn aangelag in de Orthenstraat te 's-Hertogenbosch.
12.11.1556 | R 1923 | f 82v

Goijaert ADRIAENS, Jacop ADRIAENS, Arnd WILLEMS en Arnd MARTENS zijn momboirs gesteld over de drie onbejaarde kinderen van wijlen Arnd CLAES bij Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacops van GHESTEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen Elisabeth dochter van Jacop van GHESTEL tussen Marijke voorsz en haar kinderen ter eenre en Mr Jan GOIJAERTS, priester, cum suis, erfgenamen van Goijaert CLAES, ter andere zijde.
10.11.1556 | R 1923 | f 84

Gherid LAUWREIJNS, Cornelis die GRUIJTER, Jan en Huijgen, zonen van Huijgen MATTHIJSEN, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Ghijsbert zoon van Willem LAUWREIJNS, de brouwer, bij Aleijdt zijn huisvrouw. De beide eerstgenoemde momboirs zijn overleden en niet vervangen door andere.
Verkoop van goederen te 's-Hertogenbosch en te Oss, om schulden te delgen.
12.11.1556 | R 1923 | f 85

Jan de Jonge en Jan de Oude zonen van Jan van TEURENHOUT, Goijaert JANS en Henrick VRANCKEN zijn momboirs over Heijlken onbejaarde dochter van wijlen Cornelis Jans van TEURENHOUT bij wijlen Marijke zijn huisvrouw.
Beheer van een huis aan de Marct te Gorinchem.
20.11.1556 | R 1923 | f 87v

Christophorus en Jan, zonen van wijlen Jan Dircx SPIJCKERS, Heer Joost JANSZ, priester en Lambert GREVERAET zijn momboirs gesteld over Jan, Lambert, Katherijn, IJken en Lijsken, onbejaarde kinderen van Frans JANSZ bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Jan Dircx SPIJCKER.
Beheer van huizen te 's-Hertogenbosch achter de Mandemakers, Vught, hoeve te Helvoirt, afgebrande hofstad te St Oedenrode.
09.12.1556 | R 1923 | f 88v

Jan zoon van Jan MATTHEUS, Jan Rutger van SCHIJNDEL, Joost JACOPS en Peter ZIJMONS, zijn momboirs gesteld over Jan, onmondige zoon van wijlen Christoffer Amelis van AMPSTEL bij Jaecxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jans de PIJPER.
Verkoop van de helft in een huis, "de Cuijpe" aan de Marct te 's-Hertogenbosch, ter delging van schulden.
04.12.1556 | R 1923 | f 89

Peter DIERICX, Sijmon Herbert SIJMONS, Claes Laureijns van LAERHOVEN en Willem Stevens ZEGERS zijn momboirs gesteld over Marijke, Anneke en Aerntken, onmondige dochters van Jan zoon van wijlen Herbert SIJMONS bij wijlen Margrietken zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen ZEGERS.
Beheer van een huis te Vught St Lambert; renten en chijnsen.
07.12.1556 | R 1923 | f 90v

Jan Peter Daniels van DINTHER, Cornelis Willems MUGHEUVEL en Goijaert van CAMP zijn momboirs gesteld over Peter onbejaarde zoon van wijlen Lambert Peters van OS bij wijlen Marijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Roever Willems van WEERT.
14.12.1556 | R 1923 | f 91v

Henrick Peters van den HEUVEL, Jan ARNTS, Anthonis WILLEMS en Mattheus DIERCX zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Jan Lenaert VOS.
Verkoop van 1/3 deel in landerijen te Doeteren onder Vught.
09.12.1556 | R 1923 | f 92

Jan GHIJSBERTS, Aelbert JANS, de Oude, Jan Aerts van WAELWIJCK, wonende te Vught en Leonart GERRITS, zijn momboirs gesteld over Jenneke minderjarige dochter van wijlen Aelbert Jans van NIJMEGEN bij wijlen Peterke zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert JANSZ.
Verkoop van goederen van hun ouders: huisraad.
12.12.1556 | R 1923 | f 93

Peter Arnts van OS, Peter zoon van Jan CORNELISSEN, Arnt van REECK en Henrick WOUTERS zijn momboirs gesteld over Elisabeth onmondige dochter van wijlen Cornelis CORNELISSEN.
Beheer van 1/6 deel van een huis met zijn aangelag, naast "de Bruijnvisch" in de Visstraat te 's-Hertogenbosch; de rest is eigendom van haar meerderjarige broeders en zusters.
??.??.1556 | R 1923 | f 94

Pauwels WOUTERS, vader, Heer Jan GIELIS en Heer Jan CORNELISSOEN, priesters, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Pauwels voorsz.
Op 5.12.1555 heeft Heer Henrick HERMANS, priester, bij testament al zijn goederen toegedeeld aan de wettelijke kinderen van zijn natuurlijke dochter Geertruijd, huisvrouw van Pauwels WOUTERS voorsz.
Bij testamentaire beschikking heeft Heer Henrick voorsz de helft van de goederen van Jutta, weduwe van Daniel HENRICX verworven. Deze goederen keren echter na overlijden van Heer Henrick terug aan de andere erfgenamen van Jutta voorsz. De renten, die Heer Henrick toegescheiden zijn, heeft hij herbelegd! Derhalve zullen de kinderen van Pauwels WOUTERS ook de goederen verwerven, die Heer Henrick verkregen heeft via Jutta voorsz.
21.04.1556 | R 1923 | f 95

Gielis Hermans van GHEFFEN, Herman zijn zoon, Jan en Sijmon zonen van wijlen Herbert SIJMONS zijn momboirs over Michiel onbejaarde zoon van wijlen Peter zoon van Gielis Hermans van GHEFFEN bij wijlen Dingena zijn huisvrouw, dochter van Herman SIJMONS.
Beheer van de goederen, hem aanbestorven via zijn ouders: k deel in landerijen te Gheffen.
17.12.1556 | R 1923 | f 97

Gherit Claes VISSCHER, Gherit Jacops van NIJMEGEN, Johannes PETERS en Meester Jan Gherits van ELDEREN, zijn momboirs over Sijmon, Lijsken, Merijke en Aleijdt, minderjarige kinderen van wijlen Peter Gherits van der HEIJDEN bij wijlen Merijke van ELDEREN, zijn huisvrouw.
Beheer van goederen, aanbestorven via hun oom, Goijaert Gherits van der HEIJDEN: een huizing in de Hinthemerstraat bij de Pijnappelse poort te 's-Hertogenbosch.
14.12.1556 | R 1923 | f 97v

Bernd en Jacop GHUIJT, Andries van GERWEN en Herman GHIJSBERTS zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Jasper GHUIJT.
Erfdeling van de goederen van wijlen Geertuijd van der STAECK, waarvan de kinderen 1/4 deel toekomt: renten en chijnsen.
15.12.1556 | R 1923 | f 98v

Dierck MARTENS, cremer, Leonard Adriaens van SCHIJNDEL, Peter Arnts BOOGMAECKER en Matthijs ARNTS, zijn momboirs gesteld over Elijsabeth onbejaarde dochter van wijlen Jan zoon van Henrich van VALCKENBORCH.
Verkoop van 1/5 deel van een huis met zijn aangelag, "de Sterre" onder de lange cameren te 's-Hertogenbosch, waarvan de rest toegehoort aan haar meerderjarige broeders en zusters. Dit pand heeft brandschade.
18.12.1556 | R 1923 | f 99

Dierck van ERCKEL, Reijnier VERMEER, Peter LEONARTS en Dierck JANS zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Cornelis Arnts van HOUTHEM bij Dijmphna zijn huisvrouw.
Beheer van goederen, bij testament toegescheiden door Steven Lamberts van CUIJLENBORCH: te Roosmalen.
29.12.1556 | R 1923 | f 100

Arnt JOORDENS en Arnt van ERPE, van vaderswege; Sijmen BLICKMAN en Geraert HAGENS van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Jan, onbejaarde zoon van Gijsbert ROOMPOT.
Erfdeling van de goederen, aanbestorven via Jenneke EELKENS tegen de andere erfgenamen.
11.03.1556 | R 1923 | f 101v

Meester Marten die GREVE, Raadsman van 's-Hertogenbosch en Tielman van LUIJCEL zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Andries Jans van ZANTVLIET bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Joost Lucas van KESSEL.
Beheer van goederen, onder het gerecht van Driel, buiten de dijk.
13.01.1556 | R 1923 | f 102

Goijard zoon van wijlen Goijard van VLIERDEN, Loenis zoon van Dircx van WIJCK, Daniel Daniels van VLIERDEN en Jan van MECHELEN zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Goijard van VLIERDEN bij Juttken zijn huisvrouw dochter van wijlen Willemsz MOELL en over de onbejaarde kinderen van Barbara weduwe van Meester Daniel zoon van wijlen Goijard van VLIERDEN.
Barbara voorsz heeft geen verdere familie te 's-Hertogenbosch.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders en van wijlen Meester Daniel Goijard van VLIERDEN.
04.01.1556 | R 1923 | f 103

Jan Arnts van der AMEIJDEN en Gerard Lucas STEIJNS zijn testamentaire momboirs over Herman, Henrick, Maria en Geritken, onmondige kinderen van wijlen Ambrosius HERMANS, mesmaecker, bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick PEIJNENBORCH Gerard Lucas STEIJNS neemt de voogdij niet aan.
Nieuwe momboirs - naast Jan Arnts van der AMEIJDEN - zijn: Arnt CORNELISSEN, Goijaert PASS en Goijaert SIJMONS.
Verkoop van het huis "de Gulden Passer" te 's-Hertogenbosch, achter het convent van de Minderbroeders met het aanwezige huisraad, ter delging van schulden.
21.01.1556 | R 1923 | f 103v

Heer Peter COOLEN, priester en canonick te 's-Hertogenbosch en Gerard COOLEN, van vaderszijde; Aelbert de RUIJTER en Frederick van DOERNE, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Engelke en Christina, onmondige kinderen van wijlen Henrick DACHVERLIES bij Christina zijn huisvrouw.
Geschil tussen Frans DACHVERLIES ter eenre en Christina voorsz, ter andere zijde, over de verdeling van de nalatenschap van wijlen Henrick DACHVERLIES, de Oude en Engelke zijn huisvrouw, grootouders van de onmondigen.
29.01.1556 | R 1923 | f 105

Mattheus Pauwels ARNTS, Jan zoon van Melis MAESSOEN, Frans van der STEGHEN en Elias die WISE de Jonge, zijn momboirs gesteld over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Frans PAUWELS bij Barbara zijn huisvrouw.
Verkoop van landerijen om schulden te delgen.
??.??.1556 | R 1923 | f 106

Willem PIJNAPPELS, Raadsman van 's-Hertogenbosch, Wouter RAESSEN, Henrick Petersz van den HEUVEL en Dierck Henricx van TULDEN zijn momboirs gesteld over Anneke onbejaarde dochter van wijlen Geraert KUIJST bij wijlen Joostken zijn huisvrouw.
Verkoop van de goederen van haar ouders: huisraad; renten en pachten etc.
26.03.1556 | R 1923 | f 107

Henrick CLAESSOON, Arndt WILLEMS, Jan Willems en Meester Henrick van DOMMELEN zijn momboirs gesteld over Claes, Rutger, Margrietken, Gherartken, Mechtelt en Henricxken, onmondige kinderen van wijlen Henrick zoon van wijlen Gheraert JOSEPHS.
Verkoop van goederen, de kinderen aanbestorven via hun grootvader Gheraert JOSEPHS.
23.02.1556 | R 1923 | f 108

Aelbert en Jaspar van der LIJNDEN, gebroeders; Arnt RUTGERS en Jan Arnts van HELMOND, zijn momboirs gesteld over Elisabeth, Willemken en Grietken, onmondige kinderen van Willem van der LIJNDEN bij wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van DIETEN.
Beheer van de goederen, aanbestorven via hun grootvader Jan van DIETEN.
25.02.1556 | R 1923 | f 109

Jacop JANSSOON, Jan HENRICKS, busmaecker, Jan JANS, spelmaecker en Jan Jans van BOCXTEL, zijn momboirs gesteld over Jacop onmondige zoon van Herman JANS bij wijlen Matthijsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter MATTHIJSSEN.
Verkoop van 1/6 deel van de goederen van wijlen zijn tante Margriet MATTHIJSSEN: o.m. in een huis in de Kercktraat te 's-Hertogenbosch.
06.03.1556 | R 1923 | f 109v

Arnt HEIJM, Raadsman van 's-Hertogenbosch en Jan HENRICX waren in 1553 momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Diericx van HORRICK.
De momboirs worden uitgebreid met Peter zoon van wijlen Diericx van HORRICK en Arnt HENRICX, zeeldraaijer.
Van de onmondige kinderen zijn er inmiddels twee meerderjarige geworden.
Verkoop van roggepachten tot behoef van de nog minderjarige kinderen.
15.03.1556 | R 1923 | f 110

Heer en Meester Willem MOELL, priester, Jan Jan van BREE, Jan Hermansz die LEEUW en Christoffer Daniels van VLIERDEN zijn momboirs over Geertruijd onmondige dochter van wijlen Goijard Daniels van VLIERDEN bij wijlen Jutken zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem Jan MOELL Verkoop van het huis "de Spiegel" op de Vismarct te 's-Hertogenbosch, toegescheiden bij erfdeling van de goederen van hun ouders; het huis heeft brandschade.
19.03.1556 | R 1923 | f 111

Lambert PETERS, Henrick Peters van WAETSELAER, Goijaert WILLEMS en Goijaert CHRISTIAENS, momboirs van vaderszijde over Maijke, Cunerke en Heijlke, onmondige dochters van wijlen Christoffer zoon van Goijaert BOT bij wijlen Marijke zijn eerste huisvrouw, die voor twee jaar overleden is.
Verkoop van roerende goederen van hun ouders, om grote schulden te delgen.
26.03.1556 | R 1923 | f 112

Joncker Arndt van STEIVOIRT, van moederswege, Mattheus PAUWETER, Frank van der STEGEN en Jan zoon van Melis MAES, van vaderszijde zijn momboirs gesteld over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Frans PAUWETER bij Barbara van STEIVOIRT, zijn huisvrouw.
Er lopen verschillende processen, zowel voor de raad van Brabant te Leuven als voor schepenen van 's-Hertogenbosch.
Verkoop van een omgraven huis te Berlicum bij de Kerk.
31.03.1556 | R 1923 | f 112v

Peter van BROECHOVEN, scheimaecker, Gielis zijn zoon; Heer Jan van STRATEN, priester en Arnt JORIJS, gelaesmaecker, zijn momboirs gesteld over Henricx, Daniel, Agneesken, Lijsken en Geertruijtken, onmondige kinderen van wijlen Arnt Henricx van ZUIJTPHEN bij Heijlwig zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx van LINTHER en over Willem en Agneesken onbejaarde kinderen van Willem Jan ADRIAENSZ bij wijlen Brigitta zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henricx van LINTHER.
Verkoop van een hoeve te Strijp bij Eijndhoven.
08.04.1556 | R 1923 | f 113

Marcus HENRICX, Adam DAEMS, Lauwereijns ANTHONIS en Jan GHERITS zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Adriaen LAMBERTS bij Adriana zijn huisvrouw dochter van wijlen Geroncx zoon van wijlen Peter OTTHEN.
Verkoop van 1/5 in 1/5 deel van een huis met zijn aangelag, te Orthen en landerijen te Empel.
09.04.1556 | R 1923 | f 114

Henrick GOIJAERTS en Joachijm WILLEMS, executeurs testamentaire van Gijsbert ANDRIES, Peeter HEIMERICHS, Marcelis GERRITSOEN en Jacop JANSSOEN met Arnt WOUTERS, zijn momboirs over Jan en Aelken, onmondige kinderen van wijlen Peeter zoon van Gijsbert ANDRIESSEN en over Catharijntken onmondige dochter van Andries zoon van Gijsbert ANDRIESSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun grootvader Gijsbert ANDRIESSEN.
23.04.1557 | R 1923 | f 115

Arndt DIRICX en Jan HENRICX van vaderszijde; Willem Sijmons van DINTHER en Jan Diricx van DINTHER, van moederswege, zijn momboirs gesteld over Cornelia onmondige dochter van wijlen Cornelis ADAMS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Henricx van DINTHER.
Beheer van een erfrente van 3 caroli guldens, losbaar met 50 caroli guldens, die wijlen Cornelis met zijn broeders en zusters - in totaal 5 personen - aanbestorven is via Henricxken STEIJNSSE, oud-tante van wijlen Cornelis.
23.04.1557 | R 1923 | f 116

Marcelis zoon van wijlen Marcelis die VISSCHER, Henrick Jans van BERCHEM, Henrick JANSZ en Dierck WIJNANTS, momboirs over Marcelis onmondige zoon van wijlen Jan Marcelis die VISSCHER. De helft van een huis me zijn aangelag te 's-Hertogenbosch was wijlen Jan en zijn zuster Catharijna ten erf rechte en zijn moeder Marijke ter tochte aanbestorven.
Marijke en Catharina zijn inmiddels overleden.
Dit goed wordt verkocht: Marcelis is continu ziek.
26.04.1557 | R 1923 | f 116v

Adriaen Claes van der STAECK, Dirck Jan ROELOFFS, Coenraet Goijaerts van MODINER en Wouter Jans van UDEN zijn momboirs gesteld over Nicolaas, IJeffken en Merijken, on bejaarde kinderen van wijlen Dirick Claes van der STAECK bij wijlen Haecxken REIJNERS, zijn huisvrouw.
Verkoop van een akker te Empel en een rente van drie pond paijments.
07.05.1557 | R 1923 | f 117

Gielis ROMBOUTS, Rombout zijn zoon, lakenkoper, Dierick van de COLCK en Mr Goijaert Rover van OS, momboirs over Goijaert onbejaarde zoon van Dierck ROEVERS, de Jonge bij Merijke zijn huisvrouw dochter van Dierck van der COLCK, oud 5 jaar.
Verkoop van 1/4 in de goederen van wijlen Dierck ROEVERS, de Oude.
15.05.1557 | R 1923 | f 118

Cornelis zoon van Henricx GERAERTS,en Goijaert GOIJAERTS, van vaderszijde; Jan WILLEMS en Herman Jans WONDERS, van moederswege, zijn momboirs gesteld over Jan en Luijtgaerde onbejaarde kinderen van wijlen Jan ADRIAENSEN bij Arijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick ROEVERS.
Beheer van 1/4 deel van de goederen van wijlen Henrick ROEVERS, de Oude.
15.05.1557 | R 1923 | f 119

Jan Jans SPIJCKER, Christoffer Jans SPIJCKER, van vaderszijde en Henrick Willems HOUBRAECKEN en Meester Dierck van den HOEVEL, van moederszijde, zijn momboirs over Jan, Peter, IJeffken en Lijsken, vier onmondige kinderen van wijlen Marten zoon van wijlen Jan SPIJCKERS bij Christine zijn huisvrouw, dochter van Christiaen GIELISZ.
Erfdeling van 1/7 deel in de goederen van wijlen Jan SPIJCKERS en Margriet zijn huisvrouw, Marten voorsz aanbestorven.
25.05.1557 | R 1923 | f 119

Jan ZEGERS, Jacop van AELST, Jacop Gherits van CASTEREN en Lambert Willem RAES, zijn momboirs over Elisabeth onmondige dochter van Jan Henricx van NISTELROIJE.
Beheer van 1/3 deel van huis "de Rode Schilt" in de Zadelstraat, een huis bij de St Janspoort en nog 1/3 deel in zes cameren aldaar, alles te 's-Hertogenbosch en 1/3 deel van een hoeve te Loosbroeck onder Dinther.
25.05.1557 | R 1923 | f 120

Arnt GOIJAERTS, priester,Anthonis LIEVENS, Rutger Henricx RUIJS en Claes AELBERTS, zijn momboirs gesteld over Goijaert, Jacob en Jenneken, onmondige kinderen van Jan DELIS bij Elisabeth zijn huisvrouw.
Verkoop wegens zware schulden van een akker te Gestel bij Herlaer en een akker in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch.
17.02.1557 | R 1923 | f 121

Twee voogden over de onmondige kinderen van wijlen Roelof zoon van Daniel DIRICX: Sijmon en Willem zonen van Daniel DIRICX - van vaderswege - zijn overleden. Hun vervangers zijn: Daniel DAEMS en Matthijs WERNAERTS.
Verkoop van het huis "de Gulden Leeuwe" op de Marct te 's-Hertogenbosch.
04.06.1557 | R 1923 | f 122

Franck JANSZ, Jan van TEFFELEN, Jan en Henrick CORNELIS, zijn momboirs gesteld over Cornelis onmondige zoon van Aleijd weduwe van Jan PETERSSOEN.
Verkoop van de helft van het huisraad van wijlen Leonartken zuster van Cornelis voorsz, weduwe van Adriaen ADRIAENS, spelmaker.
14.07.1557 | R 1923 | f 122v

Herman Jan HERMANS, Roeland Zeberts van MERLAER, schoenmakers en looiers - van vaderszijde - Gerard Goijaert GERARDSZ, viscoper en Willem DANIELS, ketheler - van moederswege - zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan Herman WILLEMS bij wijlen Merijke zijn huisvrouw.
Verkoop van 2/5 deel in een huis in de Hinthamerstraat tegenover de St Anthonis kapel.
17.07.1557 | R 1923 | f 123

Frans die LEEUW, lakenkoper, Bartholomeus zoon van Henrick ADRIAENS, zeepzieder, Frans ARNTSZ, pasteibakker en Henrick HENRICX, zijn momboirs gesteld over de onmondige zoon van wijlen Willem van ERPE bij wijlen Lijsbeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx ARNTSZ.
??.??.1557 | R 1923 | f 124

Gerard BRANTS, Jan LOIJEN en Jan JOOSTEN zijn momboirs gesteld over Gelden en Jacop, onmondige zonen van wijlen Zebert zoon van wijlen Willem BRANTS.
Beheer van 2/6 in een aantal loschijnsen, van en uit onderpanden te Bocxtel. De rest behoort aan Philip, Henrick, Deliana en Willemke, in huwelijk hebbende Dierck BERNARTS allen bejaarde kinderen van Zebert voorsz.
13.08.1557 | R 1923 | f 124v

Jan zoon van Andries HESSELS, oom, Joost zoon van Peter REMBOUTS. oom, van resp. vaders- en moederszijde zijn momboirs over Andries onmondige zoon van wijlen Matthijs.
zoon van Andries HESSELS.
Matthijs heeft 11 jaar geleden een huis met zijn aangelag in de Corte Kerkstraat te 's-Hertogenbosch gekocht van Henrick van DEVENTHER en een rente, van 10 caroli gulden, losbaar met 200 caroli gulden, van en uit dit goed verkocht aan Henrick voorsz. Henrick is overleden. Zijn weduwe, Katharina, en zijn broeder Jacop van DEVENTHER willen nu een bevestiging van de onmondigen.
17.08.1557 | R 1923 | f 126

Herman BOUDEWIJNS en Peter HAEGEN zijn momboirs over Leonora, natuurlijke dochter van Elijsabeth van HALL, in huwelijk hebbende Henrick BOUDEWIJNS.
Elijsabeth heeft bij testament, gepasseerd voor notarissen te Antwerpen op 26.9.1556 aan Leonora een jaarlijke en erffelijke rente van 97 caroli gulden toegedeeld, van en uit goederen van Marcelis HENRICX.
De door de erflaatster aangewezen executeurs testamentaire hebben hun functie echter niet aanvaard!
27.08.1557 | R 1923 | f 126v

Jan JACOPS, Gerard JOOSTEN en Henrick GERITS van CLEVE zijn momboirs gesteld over Jacop, Goijaert, Gerard, Henricxken, Jacoba, Catharijntken en Marijke, onmondige kinderen van wijlen Henrick JACOPSZ bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Goijaerts de LOUWE.
Beheer van huisraad en koopmansgoederen.
04.09.1557 | R 1923 | f 127v

Gerard COLEN, de Jonge, Heer Peter COLEN, priester, Leman van HORSSEN en Dierick OTTEN zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter zoon van wijlen Ghijsbert van der STRAATEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders: Ghijsbert van der STRAATEN en wijlen Hillegont zijn huisvrouw dochter van Henricx van ZEVENBERGEN.
??.??.1557 | R 1923 | f 128

Willem zoon van wijlen Raessen JANS, mesmaker, Joost Hermans van GRAES, Jan Jans van SCHIJNLE en Henrick VINCKELROIJE, cangieter, zijn momboirs gesteld over Claes en Anthonis, onmondige zonen van wijlen Gherart Claes van OS, cremer, bij wijlen Geertruijtken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Anthonisz EVERAERTS.
Verkoop van goederen van wijlen hun ouders.
21.01.1557 | R 1923 | f 129

Anthonis JANS, Sijmon JANS - beiden leijdeckers - Adriaen PAUWELS, ketheler en Jan CLAESZ, mesmaker, zijn momboirs over Pauwels onmondige zoon van wijlen Henrick. JANS bij wijlen Marijke zijn huijsvrouw, dochter van wijlen Cornelis van ERPE.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder, IJken weduwe van Cornelis van ERPE en van de goederen van wijlen Cornelia dochter van Cornelis en IJken voorsz: de helft in een huis in de St Anthonisstraat te 's-Hertogenbosch.
19.10.1557 | R 1923 | f 129v

Henrick ADRIAENSE, Lambert CORNELISSOEN, Anthonis Jans van BREDA en Jacop GHERARTSSOEN, spelmaker, zijn momboirs gesteld over Willem onbejaarde zoon van wijlen Adriaen Willems van St OEDERODE, smid, bij wijlen Elijsabeth ROBBERTS zijn huisvrouw.
Beheer van een huis in de Orterstraat te 's-Hertogenbosch.
14.05.1557 | R 1923 | f 131

Stans HUIJBRECHTS, neef paternel, Jan van TUERENHOUT, de Oude en Jan van TUERENHOUT de Jonge, van moederszijde, zijn momboirs over Henrick en Huijbert onmondige zonen van wijlen Jan zoon van Stans HUIJBRECHTS bij wijlen Christina zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx VOS. De ouders zijn overleden aan de pest, het oudste kind is ca 4 jaar.
Beheer van een huis in de Ridderstraat.
08.11.1557 | R 1923 | f 131v

Claes TAPHORN, Andries VOS, Ghijsbert Andries VERSTEGE zijn momboirs over Ghijsbert 21 jaar, Jenneke 18 jaar, Jan 15 jaar en Gielis 11 jaar, kinderen van wijlen Adriaen Diericx van GESTEL bij Marijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Anthonis van de VELDE; Marijke is voor ca vier jaar overleden.
Verkoop goederen van wijlen hun ouders.
13.08.1557 | R 1923 | f 132

Lieven PETERS, kerskoper, Mattheus JANS, cremer, Henrick VINCKELROIJE, tingieter en Dierck Jans van LUIJDICK, zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Daniel van DINTHER bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Peter NEIJSSEN.
Verkoop van een huis met zijn aangelag achten de Mandemakers te 's-Hertogenbosch, op de Haven.
26.11.1557 | R 1923 | f 132v

Henrick Jans van RIJSINGEN, Jan ROBBERTSZ, Peter HAEGENS en Willem MARCELISZ zijn momboirs gesteld over Lambert, Robbert en Luijtgarde onbejaarde kinderen van wijlen Boudewijn Jans van RIJSINGEN bij wijlen Katharijne zijn huisvrouw dochter van Jan van BROEGEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, waarvan de helft hun toekomt. Verkoop van huisraad en andere roerende goederen (zie: 26.1.1558, f 217v).
15.11.1557 | R 1923 | f 133

Henrick Peters van den HOEVEL, Ghijsbrecht Jansz HOPPENBROUWERS, Dierck Jansz HOPPENBROUWERS en Boudewijn SUERINCX zijn momboirs gesteld over Meriken, Magdalena en Martha, onbejaarde dochters van Peter Peters van VUIJTWIJCK.
Verkoop van 3/4 deel in een uiterwaard te Empel, door Mr Jan BROCK tot behoef van Peter Peters van VUIJTWIJCK ver kregen tegen Katherijna dochter van Willem zoon van Aelbert KETELER.
18.11.1557 | R 1923 | f 134

Heer Peter COLEN, priester, Gerard COLEN, zijn broeder, Andries VOSS en Dierck OTTEN, bakker, zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Peter van STRATEN zoon van wijlen Ghijsbert van STRATEN bij wijlen Hillegondt zijn huisvrouw dochter van Henrick van ZEVENBERGEN.
Erfdeling met hun broeder Ghijsbert Peter van STRATEN en hun zuster Marijcke, ook dochter van Peter en Hillegondt voorsz, van de goederen van wijlen hun grootouders, waaarin zij tesamen voor 1/3 gerechtigd zijn; Ghijsbert en Marijcke - in huwelijk hebbende Jan van ORTHEN - krijgen elk 400 gld.
17.11.1557 | R 1923 | f 134v

Pauwel STEVENS, Lenaert WOUTERS, Jan CORNELIS en Joost ARNTS zijn momboirs over Joost en Marten onmondige zonen van wijlen Coenraet Henricx van der STAECK bij wijlen Anthonisken van ASTEN, zijn tweede huisvrouw en over de drie kinderen van wijlen Coenraet voorsz bij wijlen Arijcken WEIJGERGANCX, zijn eerste huisvrouw.
Compromis in een geschil over de verdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
20.11.1557 | R 1923 | f 135v

Joost van BERCKEL, Otto van ASPEREN, cangieter en Matthijs HAVENS, zijn momboirs gesteld over Claes, 17 jaar oud, zoon van wijlen Jan JANSE bij Katharijn zijn huisvrouw.
Beheer van 1/3 in de goederen van wijlen Anna VASTARTS, bagijntje, zijn oud-tante.
01.12.1557 | R 1923 | f 137

Jan JOORDENS, te Boxtel, Wouter RUTGERS, in de Hintemerstraat te 's-Hertogenbosch, Thomas WOUTERS, cuijper, wonende in de Vuchterstraat "in de Roede van Jesse" en Peter Wouter WAGHEMANS, cremer, wonende aan de gevangenpoort te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Willem van de VELDE bij Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter WAGHEMANS.
Afbetaling van fl 50,- op een lening van fl 115,- die Coenraet zoon van wijlen Goijaerts die HOEFSMIT afgesloten had bij Willem voorsz.
01.12.1557 | R 1923 | f 137v

Mattheus WILLEMSZ en Jan JANSZ, van vaderswege; Joost Marcelis die BRUIJN en Peter die BRUIJN, van moederszijde zijn momboirs gesteld over Katharina onmondige dochter van wijlen Gijsbert PELS bij wijlen Dorothea zijn huisvrouw.
Verkoop van goederen van wijlen hun ouders ter delging van schulden.
03.12.1557 | R 1923 | f 138

Goijaert van den CAMP, Henrick JANSZ, Jan OTTEN en Mr Zeger ADRIAENS zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Jan THIELMANS bij wijlen Ursula zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Thielman BUCKENTOP: huis met twee cameren bij de St Cornelius kapel op de Vughterendijck.
15.12.1557 | R 1923 | f 138v

Jan en Daniel HERMANS, gebroeders, van vaderszijde; Daem DAEMSZ en Adam LAMBERTSZ, van moederswege, zijn momboirs gesteld over de beide onbejaarde kinderen van wijlen Willem JANS bij Heijlwich zijn huisvrouw.
??.??.1557 | R 1923 | f 139v

Jan en Thomas van ROIJE, gebroeders, van vaderszijde; Andries PETERS en Willem PHILIPS van moederswege, zijn momboirs gesteld over de drie minderjarige kinderen van wijlen Sijmon Jordaens van ROIJE bij wijlen Katharina zijn huisvrouw.
11.12.1557 | R 1923 | f 140

Gerit LENIS en Frans JANS, van vaderswege; Anthonis DANIELS en Wouter WIJTTEN van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de drie onbejaarde kinderen van Huijbert van WAMELL bij wijlen Marijcke zijn huisvrouw, dochter van Geerlincx SCHALCKEN.
13.12.1557 | R 1923 | f 140v

Dierick die BRUIJN, Geerlinck Claes COLEN, Gerit HARMANS en Henrick PETERS zijn momboirs gesteld over Goijaert onmondige zoon van wijlen Diericx die LOUWE bij Claesken zijn huisvrouw.
13.12.1557 | R 1923 | f 141

Gielis van WARTSELAER, Goijaert CORSTIAENS, Wouter OOMS zijn momboirs gesteld over Metgen, onbejaarde dochter van Aelbert Noot GERITS bij wijlen Agnes zijn huisvrouw dochter van Peter van WARTSELAER.
14.12.1557 | R 1923 | f 141v

Jacop Claes van RAVESTEIJN, Jan Matthijs BRUGMANS, Magister Dominicus van WEELDE, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Lambert BRUGMANS.
Lambert voorsz leende op 24.7.1554 fl 400,- van Ambrosius WILLEMS; van deze schuld is 188 gld afgelost.
Aleijd, weduwe van Lambert cedeert haar tochtrecht in de goederen, opdat de schuld gedelgd kan worden.
??.??.1557 | R 1923 | f 142

Adriaen GERITS, Adriaen MATTHEUS, te Udenhout; Cornelis BARTHOLOMEUSZOON en Jan zijn broeder, zijn momboirs gesteld over Mattheus minderjarige zoon van wijlen Cornelis WILLEMSZ bij Anna zijn huisvrouw dochter van Job GERITS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Job GERITS en zijn huisvrouw: huis met zijn aangelag, te Cromvoirt.
??.??.1557 | R 1923 | f 142v

Wouter MARCELISSEN, Jacob MARCELISSEN, gebroeders, Henrick van MEIJELSVOORT en Jan ADRIAENSEN, zijn momboirs gesteld over Willem, onmondige zoon van wijlen Laureijns MARCELISSE bij wijlen Merike zijn huisvrouw.
Verkoop van de nalatenschap van zijn ouders: 1/3 deel in een huis in de Vuchterstraat met het huisraad.
23.12.1557 | R 1923 | f 143v

Jacop Claes van DELFT, Gheraert van den HOUTART, Peter Matthijs van de WIELL en Aelbert HENRICX zijn momboirs over Jan en Steven onmondige zonen van wijlen Jan zoon van wijlen Arnt van SCHUTTROP.
Beheer van 1/4 deel van een huis met zijn aangelag te 's-Hertogenbosch achter het convent van de Minderbroeders; 4 deel van een huis met zijn aangelag in de Corte Putstraat te 's-Hertogenbosch, welk pand brandschade heeft.
1557 of 1558 | R 1923 | f 144

Gerit Gerits OLISLEGER, Aerdt Jans van HORSSEN, van vaderswege; Anthonis en Laureijns, gebroeders zonen van Rombout MICHIELS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Michiel, Jan, Henricx en Anneken, onbejaarde kinderen van wijlen Jan zoon van Diericx NEIJTS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Rombout de BECKER.
Beheer van de goederen van wijlen hun ouders en van hun beide grootvaders.
17.07.1558 | R 1923 | f 145

Cornelis zoon van wijlen Arnt ERDENS en Peter HOEFFNAGELS, van vaderszijde; Henrick Jansz van den BICHELAER en Marten Peters van den BICHELAER van moederswege, zijn momboirs over Arnd onmondige zoon van wijlen Peter ARNTS alias ERDENS bij wijlen Lijsbeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van den BICHELAER.
Verkoop van het sterfhuis van de ouders in de Hintemerstraat bij de Zwengelbrug te 's-Hertogenbosch, renten en chijnsen, om schulden te kunnen delgen.
05.01.1557 | R 1923 | f 146

Dierick van den BERGE, Cornelis OSSMANS, snijder en Goijaert VUIJSTEN zijn momboirs over Cornelis en Lijsken, onbejaarde kinderen van wijlen Peter ROOMPOTS bij Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Arnt Willems die BECKER en Arnt, voorzoon van wijlen Goijaert VOGELS bij Margriet voorsz. Peter en Margriet zijn overleden aan de pest.
Delgen van de schulden van hun ouders.
03.01.1557 | R 1923 | f 147

Jacob DONCK, de Oude, Reijnier POTTEIJ, van vaderszijde; Jan van BEECK en Jan BOEIJE de Jonge, van moederswege, zijn momboirs over Truijke, Oeijke en Stijntken, minderjarige dochters van wijlen Reijnier HUIJBRECHTS bij wijlen Cunera zijn huisvrouw dochter van Philips BOEIJE.
Beheer van goederen van wijlen Margriet BOEIJE weduwe van Macharius de LEEUWE, tante van de minderjarigen.
05.01.1557 | R 1923 | f 148

Jan GERARTSZ, Joseph GOIJAERT, Frans Jacops van CASTEREN en Jacob HENRICX zijn momboirs gesteld over Geraert onbejaarde zoon van wijlen Jan zoon van Jan GERITSZ bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerart van CASTEREN.
??.??.1557 | R 1923 | f 148v

Willem GHIJSBERTS, wonende tot Vechel, Peter Goijaerts, in de Vischbanck, Jan Peter STOCKELMANS en Jan TIMMERMANS, beiden te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Henrick onmondige zoon van wijlen Arnt HENRICX bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van Henricx de MAN, van St Thonis. De momboirs zijn aangesteld op verzoek van Elisabeth dochter van Henricx JOOSTEN, wonende tot Vechel, zuster van wijlen Arnt HENRICX.
Verkoop van de goederen van wijlen zijn ouders.
15.01.1557 | R 1923 | f 149

Daniel zoon van Rutger WOUTERS, Jacop zoon van Aelbert SIJMONS, Jan GOISSENS en Peter zoon van Ghijsbert POUWELS zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Rutger WOUTERS - aan de pest overleden - bij Anneke zijn huisvrouw.
Verkoop goederen om schulden te delgen.
12.01.1557 | R 1923 | f 149v

Lodewijck WILLEMSE, Stans HUIJBERTS, Herbert JANSZ en Anthonis JACOPS, zijn momboirs aesteld over Jenneke minderjarige dochter van wijlen Jan van BOCXTEL bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Jan ANTHONISZOON.
Verkoop haeffelijke goederen van haar ouders.
11.01.1557 | R 1923 | f 150v

IJsbrant WILLEMSZ, Willem JOOSTEN, Jan JACOBS en Peter JANSZ alias WISEN, zijn momboirs gesteld over Servaes en Willem, onmondige zonen van wijlen Roeloff MARCELIS bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw dochter van Faes WILLEMS.
Erfdeling van de goederen van de overleden grootvaders van de onmondigen: Marcelis ROELOFFS en Faes WILLEMS.
13.01.1557 | R 1923 | f 151

Over Dirick en Jan, minderjarige zonen van wijlen Jacop zoon van Jacop DIRICX worden momboirs gesteld.
Wijlen Jacop en Diericxken zijn zuster hebben een compromis bereikt in een meningsverschil over de verdeling van de goederen die hun toekomen.
Jacop zal 1/3 in een huis in het Korenstraetken te 's-Hertogenbosch verwerven, evenals 1/3 in de verdere goederen door hun ouders nagelaten. Deze verplichting gaat nu over op de meerderjarige en minderjarige kinderen van wijlen Jacop voorsz (zie: 29.1.1557, f 158v).
NB. De namen van de momboirs worden hier niet vermeld!
??.??.1557 | R 1923 | f 151v

Claes RAESSEN heeft bij testament bepaald, dat zijn goederen verdeeld zullen worden tussen de kinderen van zijn broeders en zusters. Daartoe worden tot momboirs gesteld: Dierck RAESSEN en Meester Reijner SWIJN, van vaderswege; Meester Jacop DONCK en Wouter van LOEFVELT, van moederszijde.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun oom.
25.02.1557 | R 1923 | f 152v

Sijmon JANS, bakker en Jasper GIJSBERTS, van vaderszijde. Jan JOIRDENS en Jan van HERLAER, van moederswege, zijn momboirs gesteld over de Arnt onmondige zoon van wijlen Rombaut LAMBERTSZ bij wijlen Arike DROSSAERTS.
Arnt was aanbestorven via zijn ouders: Rombaut LAMBERTS en diens tweede vrouw Heijlwig dochter van Thomas die BONT, mulder, de helft in een huis met zijn aangelag in de Vughterstraat. Hij wil dit goed verkopen aan Henrick PETERS, lakenkoper, om zijn schulden te delgen.
19.01.1557 | R 1923 | f 153

Henrick van BREDA,, cremer, Gerit JACOPSSOEN, schilder, Laureijns PETERS, brouwer en Frans JANSSE, zijn momboirs over Jan en Peter, onbejaarde zonen van wijlen Peter ARNTS, molder bij wijlen Aricke zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Peter DIRICXS.
Verkoop van huisraad en van een losrente.
15.01.1557 | R 1923 | f 153v

Dierck RAESSEN, Peter JONCKERS, van vaderszijde en Matthijs Lambert STOOTERS met Jan van LIEBERGEN, raadsman van 's-Hertogenbosch, van moederswege, zijn momboirs gesteld over Jan, Arndt en Eefken, onmondige kinderen van wijlen Wouter RAESSEN bij wijlen Marijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van LIEBERGEN.
Erfdeling goederen van wijlen Christina van LIEBERGEN weduwe van Lambert STOOTERS.
15.01.1557 | R 1923 | f 154

Mr Jan BOSSERT, Adriaen Jan HUIJBERTS, Leonard Gherits van BOECXTEL en Jacop Joosten van STIPHOUT zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan JOOSTEN, mesmaecker, bij Leijtken zijn huisvrouw dochter van wijlen Hubert van ROIJE.
21.01.1557 | R 1923 | f 154v

Henrick Peters van WAETSELAER, Goijaert Balthazar CHRISTIAENS, Balthazar MICHIELS en Jan Diericx ARNTS, zijn momboirs gesteld over Margaretha, onmondige dochter van wijlen Christopher BOTH bij Catharijn zijn huisvrouw dochter van Arnt de SCHEIJMAKER.
Op verzoek van Jenneke weduwe van Christiaen van BREKEVELD, zuster van Christopher BOTH.
Erfdeling van de goederen van wijlen Arnt de SCHEIJMAKER.
24.01.1557 | R 1923 | f 153

Cornelis zoon van Henrick HICXSPOIR, Arnt WILLEMS, cremer Pauwels GOOSSENS en Lambrecht ADRIAENS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Lambert PRIEMS bij Henricxken zijn huisvrouw, dochter van Henrick HICXSPOIR.
21.01.1557 | R 1923 | f 156

Herman GOIJAERTS, Jan Diericx REIJNERS, Dierck Peters HOEFFNAGEL, zijn momboirs over Jan, Bartholomeus, Aechtken en Christijntken, onmondige kinderen van Jan Jan van GUIJLICK bij Jenneken zijn huisvrouw, dochter van Peter HOEFFNAGEL.
Verkoop van huisraad van hun overleden ouders.
22.01.1557 | R 1923 | f 156v

Jan Goijaerts die LAET, Jan WILLEMS, Goijaert HENRICX n Goijsen Goijsen van der AFTER zijn momboirs gesteld over Heijlke onbejaarde dochter van Bastiaen Henrick GOIJAERTS bij Geesken zijn huisvrouw en over Jenneke onbejaarde dochter van Huijbrecht JANSZ bij Elijsabeth dochter van Henrick GOIJAERTS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Henrick GOIJAERTS tegen de andere erfgenamen: een huis met zijn aangelag op de Vuchterendijck te 's-Hertogenbosch, waarvan de onmondigen de helft bezitten.
26.01.1557 | R 1923 | f 157

Henrick Jan SUIJSKENS, brouwer, Joachim van de WIJER, Peter WOUTERS "in de Molensteen" en Dierck Jans van GHENDT zijn momboirs gesteld over Henrick onmondige zoon van Frans HENRICX bij wijlen Jenneke zijn eerste huisvrouw dochter van Reijner NOOTSTOCK.
Beheer van de goederen van wijlen Reijner NOOTSTOCK, grootvader en van wijlen Barbara dochter van Reijner voorsz.
26.01.1657 | R 1923 | f 158

Lievijn PETERS, Geerling CLAES, Henrick AELBRECHT en Marcelis JANSZ zijn momboirs gesteld over Jan en Dierc, onmondige zonen van Jacop zoon van Jacop DIERCX.
Geschil tussen - nu wijlen - Jacop en zijn zijn zuster Diericxken over 1/3 in de goederen, die Jacop aan haar zou moeten afstaan, krachtens overeenkomst van 11.9.1557.
NB. Jacop was gehuwd met Willemken zijn huisvrouw, die eveneens overleden is.
29.01.1557 | R 1923 | f 158v

Arndt van den HESEACKER, Henrick de HONT de Jonge, Lambert van den HESEACKER en Arndt JACOPS, blouwverver, zijn momboirs gesteld over Lambert, onmondige zoon van wijlen Thomas PETERS, Loodgieter, bij Anthoniske zijn huisvrouw dochter van Lambert van den HESEACKER.
Beheer van 1/3 deel van de goederen van wijlen Lambert van den HESEACKER en Margriet zijn huisvrouw.
29.01.1557 | R 1923 | f 160

Roelof Zeberts van MERLAER, Sijmon PETERS en Goijaerd DIERICX, zijn momboirs over Christijnken onmondige dochter van wijlen Jan Arntsen van LUMMEN bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx van MERLAER.
Verkoop van huisraad van wijlen haar ouders, om schulden te delgen.
05.02.1557 | R 1923 | f 160v

Rut WILLEMS, Jan Hendrick BRECHT, Adriaen zoon van wijlen Arnt van UDEN en meester Jan MOERS, clockgieter, zijn momboirs gesteld over Willem en Claeske, onbejaarde kinderen van wijlen Lambert RUTTEN bij wijlen Jenneke zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Arnt zoon van wijlen Jan van UDEN.
Verkoop van het huis in de Vuchterstraat bij de Pickpoort met het huisraad, aanbestorven via hun ouders.
29.01.1557 | R 1923 | f 161v

Rutger en Peter, zonen van wijlen Jan van OPHOVE, zijn momboirs over Jan, Mechtelt en Huijbertken, onbejaarde kinderen van wijlen Laureijns zoon van wijlen Jan van OPHOVE bij wijlen Elisabeth HUIJBERTS, zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders met Hendrick, hun meerderjarige broeder.
05.02.1557 | R 1923 | f 162

Andries, zoon van Peter OTTEN, Gerart LAUREIJNS, Pauwels Peter van de KEER en Jan van GROENINGEN zijn momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Peter Laureijns van ORTEN bij wijlen Brigitta zijn huisvrouw, dochter van Arnts HEESBEEN.
Verkoop van een huis in de Verwerstraat te 's-Hertogenbosch en landerijen te Empel om schulden te delgen.
12.02.1557 | R 1923 | f 163

Jan HENRICX en Henrick PETERS, van vaderszijde; Goijaerd Gerits van BOXMEER en Dierck Jans van MIDDELAER, van moederszijde, zijn momboirs over Gerijt en Cornelia, onmondige kinderen van wijlen Peter HENRICX bij wijlen Lijsken GERITS.
15.02.1557 | R 1923 | f 164

Bartholomeus JANSZ, mesmaecker, Goijaert DIERICX, spelmaecker, van vaderszijde; Jan LAMBERTS, nastelmaecker en Jan GIELIS, cuijper, van moederswege, zijn momboirs gesteld over Lijsken onmondige dochter van wijlen Arnts van HAEMEN bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw.
Beheer van het huis "de Drie Hamers" en huisraad.
18.02.1557 | R 1923 | f 164v

Jan Christoffelsz van AMPSTEL en Thielman PETERS zijn momboirs gesteld over Matisken en Stoffelken minderjarige kinderen van Henrick Amelis van AMPSTEL bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Peter SIJMONS.
Henrick Amelis van AMPSTEL is de vorige zomer buitenslands geweest: hij was in dienst van de Koning van Spanje. Tijdens zijn afwezigheid zijn zijn vrouw en drie kinderen aan de pest overleden; hierdoor zijn schulden ontstaan.
Daartoe wil hij een pand in de Vuchterstraat - dat stormschade heeft - en een losrente van drie caroli gulden verkopen.
16.02.1557 | R 1923 | f 165

Peter DIERICX, lijnenwever, Henrick Diericx van BOCXTEL, Jan LAUREIJNS en Henrick GIELIS de Jonge zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderenvan wijlen Jan Jacobs van BOCXTEL bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Thomas THOMASZ.
Erfdeling van de goederen van hun ouders tegen hun zuster Metken in huwelijk hebbende Jan WILLEMSE.
23.02.1557 | R 1923 | f 166

Jacob CORNELIS, zeemtouwer, Dierck zoon van Peter HOEFFNAGEL, Herman Goijaerts ROVERS en Jan REIJNIERS, spelmaecker zijn momboirs gesteld over Heijlken en Marcellis, onmondige kinderen van wijlen Adriaen zoon van Peter HOEFFNAGEL bij Mariken zijn huisvrouw dochter van Jacop MARCELIS; Jan Bartholomeus, Agatha en Christina, onmondige kinderen van wijlen Jan Jansz van GUIJLICK bij wijlen Jenneke dochter van Peter HOEFFNAGEL voorsz.
Peter HOEFFNAGEL bezat 5/7 deel in een huis met zijn aangelag in de Ridderstraat te 's-Hertogenbosch.
Dit bezit is overgegaan op Dirck, Heijlke, Lijske en Grietke kinderen van Peter HOEFFNAGEL en op de kinderen van wijlen Adriaen PETER HOEFFNAGEL en op de kinderen van Jan van GUIJLICK voorsz.
Elke kavel is 1/6 deel van 5/7 deel van het voorsz huis, dat gelegen is tussen de panden van Arnts van DINTHER en Jan STANS.
26.02.1557 | R 1923 | f 167v

Willem zoon van Jan GLAVIMANS, Jan JANS, Peter ROELOFFS en Jan ARNTS, momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Jan PETERS bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van Jan van VENLOO: erfdeling goederen van wijlen hun ouders tegen hun andere condividenten.
26.02.1557 | R 1923 | f 167v

Jacop Jansz van de LAER, Huijbrecht van der MUELEN, Herman Willem LUIJCAS en Peter Willems van GAEL, momboirs over Henrick onmondige zoon van Jasper MATTHIJS bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van Henricx van OS.
Er zijn grote schulden: 260 gulden aan de rentmeester van het quartier wegens pacht van de impost van Boxtel; 118 gulden aan Marcelis HERMANS wegens uitgevulde wijnen; 13 gulden aan Aerd MAES, 11 caroli guldens aan Aert EIJMBERTS en meerdere anderen. Jaspar zou alleen al voor de achterstal aan de rentmeester drie maanden gevangen kunnen zitten.
Verkoop goederen.
04.03.1557 | R 1923 | f 168

Matthijs LUIJCAS, Rover PETERSZ, van vaderszijde ; Jan ROELOFFS en Jan Joris DAEMS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Marijke, Peterke, Anneke en Luijcxken, onmondige kinderen van wijlen Jan LUIJCAS bij wijlen Metje zijn huisvrouw.
??.??.1577 | R 1923 | f 169

Adriaen en Arndt HEIJNRICKS, broeders, van vaderszijde; Willem WOUTERS en Jan AERNTS van moederswege zijn momboirs gesteld over de drie onbejaarde kinderen van wijlen Roeloff HEIJNRICKS bij Barbara zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis te Hintham en 1/4 in een molen buiten de Pickpoort te 's-Hertogenbosch, welke molen door de storm vernield is.
05.03.1577 | R 1923 | f 169v

Willem Peters in t VIJCKEN en Henrick JANS, van vaders wege; Jacob Everts van ARCKEL en Corstiaen Henrick PETERS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan ARNTS bij wijlen Baetje dochter van Henrick PETERS.
10.03.1557 | R 1923 | f 170

Peter van HUEME, Andries WORST, van vaderszijde en Jan ROELOFFSEN, in Bourgogne, Jan Melis MAES, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Diricxken onmondige dochter van wijlen Floris PETERS bij wijlen Margrieth PETERS zijn huisvrouw.
Verkoop goederen ouders, o.m. smidsgereedschap.
11.03.1557 | R 1923 | f 170v

Hendrick en Jan, zonen van Peter WOUTERS; Jacop en Herman zonen van Peter JACOPS zijn momboirs gesteld over Jacop, Peter, Gijsbert, Henrickxken en Merike, onmondige kinderen van Wouter Peter WOUTERS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Peter JACOPS.
Verkoop van goederen van wijlen hun moeder.
26.03.1557 | R 1923 | f 171

Wouter MARCELIS, Jacop MARCELIS, Anthonius van ERP en Rutger zoon van Jacop MARCELIS, allen van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Marcelis onbejaarde zoon van wijlen Cornelis JANS bij wijlen Anna WOUTERS.
De ouders hadden een handel in kaas, boter, garst, moudt, tarwe en deegwaren.
(vr Pasen)
26.03.1557 | R 1923 | f 171v

Peter ZOMERS, Peter HAGHENS, Joost en Peter, zonen van wijlen Arnt van OS zijn momboirs over de onmondige kinderen van Goijaert van GOCH bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt van OS.
Er zijn grote schulden wegens de pacht van verschillende imposten en accijnsen van de stad 's-Hertogenbosch o.m. de beesten accijns.
1557 of 1558 | R 1923 | f 172

Gerard van VLADERAECKEN, tot Geffen, Gijsbert PELS, Henrick van DEVENTHER en Willem van KESSEL, zijn testamentaire voogden over de drie onmondige kinderen van wijlen Jan Lucasz van ERP bij Anna van WIJCK, zijn huisvrouw.
Verkoop van een hoeve met zijn aangelag, te Nistelrode.
29.03.1557 | R 1923 | f 173

Gerart GOIJAERT, Arndt GOIJAERTS, Wouter PETERS en Jacop GOISSENS zijn momboirs gesteld over Ghijsbert onmondige zoon van Jan LAUREIJNS bij wijlen Mechteld zijn huisvrouw.
29.03.1557 | R 1923 | f 174

Ghijsbert PELS, Jan van LIEBERGEN, schepen, Geraert de VRIESE en Erasmus van HOUWELINGEN zijn momboirs over Aelken onmondige dochter van wijlen Adriaen van ACHELEN, secretaris van 's-Hertogenbosch zoon van wijlen Geraerts van ACHELEN bij Arnolda zijn huisvrouw. Arnolda is hertrouwd met Goijaert Grotaert van OS, ook secretaris van 's-Hertogenbosch.
Beheer van twee huizen in de Vughterstraat te 's-Hertogenbosch.
(vr Pasen)
30.03.1557 | R 1923 | f 174v

Aelbert zoon van wijlen Thomas PELGRIM, Laureijs zoon van wijlen Mr Henricx PELGRIM, Jan zoon van Matthijs STOOTERS en Jan Goijaerts KET van BETMER, allen van vaders zijde, zijn momboirs over Herman onmondige zoon van wijlen Joost zoon van Thomas PELGRIM bij IJken zijn huisvrouw, dochter van Jan van CLEVE.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Kerckstraat, huisraad, kleding en zilverwerk.
1557 of 1558 | R 1923 | f 175v

Adriaen zoon van Jan SPIERINCX, Jan Willem GOIJAERTS, Jan van den MERENDONCK en Delis zoon van Henrick GOIJAERTS, zijn momboirs gesteld over Jan en Anna onmondige kinderen van wijlen Delis Jan DELIS.
Erfdeling van de goederen, bij testament toegescheiden door Adriaen zoon van Henrick SPIERINCX tegen hun oom Jan DELIS.
02.04.1557 | R 1923 | f 176

Lambrecht GREVERAET, Henrick Geraerts van de GRAVE, Jan HOUBRACKEN en Jan DIERICX, zijn momboirs gesteld over de onbejaarde dochter van wijlen Willem van ERPE bij Aleijd zijn huisvrouw.
(na Pasen)
18.04.1558 | R 1923 | f 176v

Jan PETERS en Lambert Jan WILLEMS, wonende tot Schijndel, zijn testamentaire voogden over de onmondige kinderen van wijlen Diericx GHIJSBERTS bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw. Er is slechts n dochter in leven gebleven, Metken.
Er zijn grote schulden: verkoop van goederen te Schijndel.
30.04.1558 | R 1923 | f 177

Franchoijs van der STRAATHEN, broeder van de vader en Cornelis van der HEIJDEN, oom van de moeder, zijn momboirs gesteld over Marijke onmondige dochter van wijlen Anthonis van der STRAATHEN bij Johanna de HERTOGE.
Verkoop van goederen van wijlen Anthonis voorsz.
21.04.1558 | R 1923 | f 178

Gerit Gerits JACOPS, Henrick PETERS, van moederswege en Claes Matheus CLAESZ met Jan van den HEUVELE van vaders zijde, zijn momboirs over Jan en Beelken onmondige kinderen van wijlen Metheus CLAESZ bij wijlen Anna zijn huisvrouw.
Verkoop van een half huis met zijn aangelag op het Hintemereijnd, dat zij gezamelijk bezitten met hun meerderjarige broeder Rutger.
21.04.1558 | R 1923 | f 179

Joncker Floris van GREVENBROECK, Heer tot Bokhoven, Franchoijs van FLERU en Peter van DINTHER zijn tot momboirs aangesteld over de onmondige kinderen van wijlen Willem van DINTHER bij wijlen Maria van BRETSCHOTEN in zijn tweede huwelijk Joncker Floris is overleden, doch wordt niet vervangen.
27.04.1558 | R 1923 | f 179v

Gerit zoon van Claes MARCELIS, wollenwever, Reijnier Jansz POTTEIJ, cremer, Jan Matthijs BECKERS en Gerit Jans HOIJ MAKER zijn momboirs gesteld over Marcelis, Henrick en Claes onmondige zonen van wijlen Ghijsbert MARCELIS, de becker, bij wijlen Heesken zijn huisvrouw dochter van Henrick EVERTS.
Verkoop van een hoeve te Loon, om schulden te delgen.
29.04.1558 | R 1923 | f 180

Roelof Mertens in de MOELEN, Willem ROBBRECHTS, cremer, Mattheus Jans VIJGE en Frans Jacops van STIPHOUT, schoenmaker, zijn momboirs gesteld over Barbara onmondige dochter van wijlen Aelbrecht ADRIAENS, lakenkoper, bij wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Arnts van der STEEN.
12.05.1558 | R 1923 | f 181

Andries van GERVEN, Boudewijn HENRICX, Michiel Henricx van ZOEMEREN en Philips Steven GOIDTSCHALCK zijn momboirs gesteld over Adam zoon van Peter van GERVEN, cremer, oud 22 jaar - onlangs getrouwd - heeft een huis gehuurd voor fl 42,- per jaar. Hij heeft een hypotheek op zijn winkel gegeven en wil nu een rente van 6 karoli gulden perjaar verkopen aan de secretaris van 's-Hertogenbosch.
28.04.1558 | R 1923 | f 182

Jan HENRICX, screijnwercker, Henrick van DOMMELEN, van vaderszijde; Frans HOUTAPPEL, afslager van de Oude Cleerkoop, Henrick ADRIAENS, van moederswege, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Henrick zoon van Henrick Gherits van ERPE bij wijlen Aleijd zijn eerste huisvrouw.
Verkoop van het huis "de drie SCABELLEN" te 's-Hertogenbosch in de Verwerstraat; huisraad etc.
11.05.1558 | R 1923 | f 182v

Jan zoon van Philips BOIJEN, Jan Willemsz BOIJEN en Ghijsbert Gerards ROGGEN zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Floris GHIJSBERTS bij Aleijt zijn huisvrouw dochter van Laureijns BOIJEN.
Floris heeft een schuld achtergelaten van 75 caroli gulden. Hij was borg voor Dirick GERAERTS, die Gerard Jan van OIRSCHOT dit bedrag moest betalen. Proces over deze betaling.
Verkoop van een jaarlijke en erffelijke rente van 83 car gulden.
09.05.1558 | R 1923 | f 183

Joncker Gooswijn van BRECHT, zoon van Mr Jan van BRECHT, ridder; Mr Marten die GREVE en Laureijns PELGRIM, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Heer Jan BRECHT, Heer tot Diegen, zoon van Jacop van BRECHT bij Anna MONICX zijn huisvrouw.
Beheer van renten en chijnsen en een deel van twee huizen te Loeven. Verkoop van goederen.
16.05.1558 | R 1923 | f 184

Meester Frans van BREEGEL, Jan van den BOSSCHE, Gerard Ghijsbert TOELINCX en Henrick van den HOEVEL zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Mattheus zoon van Rutger Henricks van WEERT bij wijlen Claesken zijn huisvrouw dochter van Ghijsbert TOELINCK.
Beheer van een huis in de St Jorisstraat en het huisraad te 's-Hertogenbosch.
20.05.1558 | R 1923 | f 185

Frans en Goijaerd, zonen van wijlen Peter HOUTAPPELS, van vaderszijde; Joost ZANDERS en Jacob HENRICX, van moederszijde zijn momboirs over Joostken onmondige dochter van wijlen Goijaerd HOUTAPPELS bij wijlen Margriet zijn eerste huisvrouw.
Verkoop van huisraad.
14.06.1558 | R 1923 | f 185v

Jasper Lamberts van den BROECK, Gherit HERMANS, Mr Frans van BROEGEL zijn momboirs gesteld over Beatrix onmondige dochter van Jan Lamberts van den BROECK bij wijlen Catharijn zijn huisvrouw dochter van Jacob GHIJSSELS.
De vrouw, met twee dochters en twee dienstmaagden zijn bezweken aan de pest.
Jan Lamberts van den BROECK heeft grote schulden moeten maken: o.m. twee schrobsters in dienst van St Maarten tot na Kerstmis. Hij was zijn hoeve ontvlucht en heeft voor onderhoud fl 25,- moeten betalen.
Verkoop van een hoeve onder Wijntelre.
14.06.1558 | R 1923 | f 186

Willem zoon van Goijaert SIJMONS, Joost van den BOGAART, Jan ROELOFFS en Cornelis Jan KETHELERS zijn momboirs gesteld over Adriaentken en Anna onmondige kinderen van wijlen Goijaert zoon van Goijaert SIJMONS bij Willemken zijn huisvrouw dochter van Corstiaen van DOIREN.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders tegen hun meerderjarige broeder Corstiaen.
20.06.1558 | R 1923 | f 188v

Jan COLEN, Leonart BERWOUTS, van vaderszijde en Jan van LIEBERGEN en Huijbert van LOON, van moederswege, zijn momboirs gesteld over Herman, Elias Diericx, Aelken, Nelleken en Peterken onmondige kinderen van Goijaerts van SPOORDONCK bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Elias die COCK de Oude en over Andries zoon van wijlen Elias die COCK de Jonge, zoon van Elias die COCK de Oude.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Elias die COCK, de Oude: renten, chijnsen, pachten en meubilaire goederen.
22.06.1558 | R 1923 | f 189

Arndt zoon van Herman VLUGGERS alias DEGENS, Dierick LOECKEMANS, Jan van ROIJ en Adriaen JANS zijn momboirs gesteld over Jan, Herman, Anneke, Dymphna en Lijsken, onmondige kinderen van wijlen Thomas zoon van wijlen Herman VLUGGERS alias DEGENS bij wijlen Echtken zijn huisvrouw, beiden overleden aan de pest.
Verkoop van huiden en vellen, zeemtouwersgereedsschap en meubilaire goederen.
23.08.1558 | R 1923 | f 190

Jacop BERNTS, Lodewich WILLEMS, Arnt Arnts van HEZE en Stans HUIJBERTS, zijn momboirs over Henrick en Aelken onmondige kinderen van wijlen Bernart HENRICKS bij Marijke zijn huisvrouw.
Bernart is gedood door Thomas zoon van Herman OOMS. Deze moet een rente van 30 stuivers per jaar betalen als zoen. Er is evenwel grote schade ontstaan, want Bernart heeft een huis achter de Tolbrugh gekocht - enkele jaren geleden - van Goijaert BOOGMACKER. Er zijn nu moeilijkheden ontstaan over de hypotheek, die nog niet afgelost is.
27.10.1558 | R 1923 | f 190v

Wijnand Claes van DINTHER, Jan Jan WILLEMS, Goverd en Jan, zonen van wijlen Adriaen van CUIJCK, zijn momboirs over Adriaentken, Conegond en Henricxken, onmondige dochters van wijlen Claes van DINTHER, poirter van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen van CUIJCK.
Verkoop van goederen van wijlen hun ouders: huisraad, hooi, chijnsen etc.
29.11.1558 | R 1923 | f 191v

Claes ADRIAENS, Jan van BOEXTEL, van vaderswege; Matthijs JANS, brouwer en Michiel MATTHIJS van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Jacob ADRIAENSZ bij Susanna zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis te 's-Hertogenbosch en 1/4 in een windmolen bij de Pickpoort te 's-Hertogenbosch, door de storm vernield.
13.08.1558 | R 1923 | f 192v

Willem GOIJAERTS, schoenmaker, Joost van den BOOGART en Jan EVERAERTS, bleijcker, zijn momboirs gesteld over Sijmon onmondige zoon van wijlen Matthijs GOIJAERTS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan LUCAS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder: Bertken weduwe van Jan LUCAS, tegen hun mede erfgenamen.
08.08.1558 | R 1923 | f 193v

Daniel ANTHONIS, cremer, Claes HUIJBERTS, cuijper, Cornelis CORNELIS, cuijper en Frans Jacops van STIPHOUT, schoenmaker zijn momboirs over Thomas, Lijntken, Joostken en Lijsken onbejaarde kinderen van wijlen Jacop Henrick van STIPHOUT bij wijlen Agneesken zijn huisvrouw.
Erfdeling van 1/4 deel van de goederen van wijlen hun grootvader Henrick van STIPHOUT - samen met hun broeder Frans - tegen de andere erfgenamen.
09.11.1558 | R 1923 | f 194

Adriaen en Arnt kinderen van wijlen Aelbrecht KETELERS, Jan Rutgers van SCHIJNDEL, brouwer en Adriaen Wouters KETELER, zijn momboirs gesteld over Aelbrecht, Adam, Abraham en IJsaac onmondige zonen van Jan Aelbrecht KETELER bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van Daniel DAEMS.
Verkoop van een huis, te 's-Hertogenbosch aan de Markt, waarin Daniel overleden is en een deel van een huis met zijn aangelag te Gestel bij Herlaer met zware brandschade, dat verhypotheekt is.
20.09.1558 | R 1923 | f 195

Jan en Arnt zonen van wijlen Peter PELS en Thomas SEBERTS, allen lakenkopers, met Cornelis van OS, snijder, zijn momboirs over Claes, Neelken, Truijcken en Lijntken onbejaarde kinderen van wijlen Peter PELS bij wijlen Lijntken zijn huisvrouw dochter van wijlen Daniel DAEMS.
20.09.1558 | R 1923 | f 195v

Jan zoon van wijlen Gielis van OS, Nijcolaes TAPHOIRE, Laureijns Anthonis VALCKENBORCHS en Andries Jans van LUIJDICK zijn momboirs over Wijnant en Christoph, onmondige zonen van wijlen Roelof zoon van wijlen Daniel DAEMS bij Anneke zijn huisvrouw.
20.09.1558 | R 1923 | f 196

Jan ANTHONIS, Henrick van WELHUIJSEN, Thomas HOERNKENS en Willem GERRITS, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Henrick ANTHONIS. De ouders zijn aan de pest overleden.
Verkoop van huisraad.
26.09.1558 | R 1923 | f 196

Gerit de BACK, Cornelis Wouter SUIJS, Lambrecht van CLEVE en Arnt WILLEMS, zijn testamentaire voogden over Jan en Agnees, onmondige kinderen van wijlen Claes Henrick ROVERS, spelmaecker, bij wijlen Eerke zijn huisvrouw.
27.09.1558 | R 1923 | f 197

Goijaert zoon van wijlen Goijaert van VLIERDEN, Loenis zoon van wijlen Dierck van WIJCK en Jan die LEEUWE zijn momboirs gesteld over Sebastiaen, 19 jaar oud, zoon van wijlen Philip SEBASTIAENS, coperslager, bij wijlen Mechteld Everaerts van VLIERDE. Beiden zijn overleden aan de pest.
Erfdeling van de goederen van wijlen zijn ouders tegen zijn uitlandige broeder Jan, die 8 jaar geleden meerderjarig is geworden en tegen Hugo SALOMONS, coperslager, in huwelijk hebbende Engelke dochter van Philip voorsz.
15.10.1558 | R 1923 | f 197v

Gijsbert VERSTEGEN, Marten Jan de BRUIJN, Jan DACHVERLIES en Jan BECK, zijn momboirs gesteld over Dierick onbejaarde zoon van wijlen Jan van der STEGE bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Walraven DACHVERLIES. Anneke is hertrouwd met Gielis de BONT, uit welk huwelijk ook n kind geboren is.
Verkoop van een rente, groot 100 caroli guldens, voor de opvoeding van Dierick.
19.10.1558 | R 1923 | f 198v

Henrick van MIDDEGAEL, Henrick EIJNHOUTS, van vaderswege; Henrick en Mr Dominicus, zonen van wijlen Goossen BEIJENS van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Jan en Heesken onbejaarde kinderen van wijlen Wouter van de MIDDEGAEL bij Anneke zijn huisvrouw.
Beheer van 1/7 deel in goederen, aanbestorven via Elisabeth weduwe van Goijaert van de MIDDEGAEL: een huis met zijn aangelag in de Orthenstraat, te 's-Hertogenbosch.
21.10.1558 | R 1923 | f 199

Henrick van MIDDEGAEL, Henrick van EIJNHOUTS, van moederswege, Arndt van den HESEACKER en Peter van OPHOVE van vaderszijde, zijn momboirs gesteld over Goijaert, Abraham, Lijsken en Fijcken, onmondige kinderen van wijlen Lambert van den HESEACKER bij wijlen Ghijsbertgen zijn huisvrouw dochter van van Goijaert van MIDDEGAEL.
21.10.1558 | R 1923 | f 200

Joost AERTS, van vaderszijde en Dierck MATTHIJSE van moederszijde, zijn momboirs over IJeken onmondige dochter van wijlen Arnt JOOSTEN, apotheker.
Verkoop van huisraad van wijlen haar ouders, om een schuld te delgen.
27.10.1558 | R 1923 | f 200

Jan BRUGMANS, Jacop Claes van RAVESTEIJN, Lambert Matthijs STOOTERS momboirs over Lambertgen onmondige dochter van wijlen Aelbert BRUGMANS bij Margrieta zijn huisvrouw dochter van Matthijs STOOTERS.
Beheer van alle goederen van wijlen Elizabeth BRUGMANS, haar grootmoeder, die kort vr Pasen overleden is.
27.10.1558 | R 1923 | f 200v

Jan Dierck van ENGELANT, Peter WOUTERS, viscoper, Wijnant JANS en Cornelis MAES zijn momboirs over Margaretha en Arnt onmondige kinderen van wijlen Aert MICHIELS bij Ercken zijn huisvrouw, Aert MICHIELS, in naam van zijn huisvrouw, tesamen met Anna dochter van Jan van ENGELAND, heeft voor schepenen van Antwerpen een proces gevoerd tegen Jan POULAT.
De voogden gaan het proces voortzetten.
29.10.1558 | R 1923 | f 201

Jan Dierck van ENGELAND, Peter WOUTERS, viscoper, Wijnant JANS en Cornelis MAES, momboires over Hillegond, Lijsken, Jan en Digna, onbejaarde kinderen van wijlen Dierck DINGENS bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van Jan van ENGELAND.
Zij voeren het in de bovenstaande acte gememoreerde proces verder.
29.10.1558 | R 1923 | f 202

Henrick WILLEMS, nagelmaecker, Herman Willems in den NOBEL, Anthonis GOIJAERTS, bakker en Jacop JOORDENS, cuijper, zijn momboirs gesteld over Jacop, oud 18 jaar, zoon van Aert COENRAETS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders tussen Jacop voorsz, Jan THOMAS, cleermaecker, Thomas zoon van Aert COENRAETS, Coenraet zoon van Aert COENRAETS, Willem zoon van Aert COENRAETS en Jan zoon van Dierck MATTHEUS man en momboir van Aleijd zijn huisvrouw dochter van Aert COENRAETS.
29.10.1558 | R 1923 | f 202

Arndt CATOENSVERWER en Lambert zoon van Dierick ARNTS, van de zijde van de vrouw; Frans Goijaerts van STRIJP en Jan Goissens van TONGEREN, van de kant van de man zijn momboirs gesteld over Jan Goijaerts van STRIJP, innocente man van IJken zijn huisvrouw en vader van de kinderen bij IJken voorsz. Jan is lange tijd innocent, "cleijnsinnig!" en dat wordt steeds erger, zo dat hij opgesloten moet worden.
De vrouw heeft de nering voortgezet, maar dat gaat vrijwel niet meer. Daarom wil zij het huis aan de Corenbrug te 's-Hertogenbosch verkopen.
04.11.1558 | R 1923 | f 203

Heer Christiaen, priester en Willem, zonen van Adriaen van SCHIJNDEL, Jan Roeloff BRUESSEN en Roeloff ARNTS, zijn momboirs gesteld over Roeloff, Lijsken en Geertruijd, onmondige kinderen van wijlen Leonard zoon van Adriaen van SCHIJNDEL bij wijlen Dijmphna zijn huisvrouw, dochter van Jan zoon van Roeloff BRUESSEN.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Ortenstraat te 's-Hertogenbosch, waarin hun vader overleden is en nastelmakersgereedschap.
05.11.1558 | R 1923 | f 203v

Herman WILLEMS, Frans JANS, Jan COENEN, Michiel SCRIJVERS zijn momboirs gesteld over Willem onmondige zoon van Ghijsbert Willem HERMANS.
Verkoop van 1/5 deel in een huis, in de Verwerstraat, waarin zijn vader overleden is; het huis vergt veel reparatie.
07.11.1558 | R 1923 | f 204v

Zeger MATTHIJS, Zeger CLAES, zijn momboirs gesteld over het onbejaarde kind van Anna PLETTENBORCH, te Ceulen, bij wijlen Rombout OSSENBRUGHER. Van vaderszijde is er geen familie te 's-Hertogenbosch.
Verkoop van de goederen uit het huis, waarin Rombout overleden is.
07.11.1558 | R 1923 | f 205

Michiel Jans van OS, Cornelis Henricx van OS, Jan ROBBERTS, mesmaecker en Michiel Henricx van OS zijn momboirs gesteld over Jan, Michiel Jacop en Lijsken, onbejaarde kinderen van wijlen Joost Jan van OS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Nijcolaes GEELMANS.
Er zijn weinig erfgoederen; huisraad en nog al wat schulden.
07.11.1558 | R 1923 | f 206

Mr Dominicus van den NUWENHUIJSE, Jacop van DELFT, Mr. Zeger ADRIAENS, schepen en Jan OTTEN, zijn momboirs gesteld over Catharina en Hadewich onmondige dochters van wijlen Jacop van der HEIJDEN bij Christina zijn huisvrouw.
Beheer van de goederen van wijlen hun half-broeder Sebastiaen.
14.11.1558 | R 1923 | f 206v

Jan HOUBRACKEN, Cornelis HENRICX, Goijaert Lenaerts van WEERT en Anthonis zoon van Claes GIELIS zijn momboirs gesteld over Peter, onmondige zoon van wijlen Gielis Claes GIELIS bij Anna zijn huisvrouw dochter van Peter van WEERT.
Aanvaarding van 1/6 deel van de goederen van wijlen zijn grootvader Claes GIELIS.
12.11.1558 | R 1923 | f 207

Heer en Meester Peter Banelaus van BEECK, priester, Peter die GUIJLICKER, Lenaert WILLEMS, die cremer en Gherart Ghijsbert TOELINCX zijn momboirs over Katharina, 12 weken oud, dochter van Jan zoon van Joost HENRICKS bij Elisabeth, dochter van IJgrom SEBERTS en Henricxken zijn huisvrouw.
Op verzoek van Henricxken voorsz weduwe van IJgrom SEBERTS, de grootmoeder; de beide ouders zijn overleden aan de pest. Verkoop goederen ouders: huisraad.
14.11.1558 | R 1923 | f 207v

Jeronimus van KEELST, Sebastiaen KEMP, Bernard GAST en Andries van GERWEN, zijn momboirs over Ghijsbert, 22 jaar en Willem, 20 jaar, onmondige zonen van wijlen Herman GIJSBERTS looier, bij Aleijda GAST.
22.11.1558 | R 1923 | f 208

Aerd DIERICX, schreijnwerker, Gerit den TIJMBERMAN, Thomas ZIJBERTS en Willem GHEVERTSZ, zijn momboirs gesteld over Grietken, 22 jaar, Luijtken, 20 jaar, Lijsken, 18 jaar, Diericxken 15 jaar en Merijke, 7 jaar, allen onmondige dochters van wijlen Gerard DIERCX, schrijnwerker, bij Anneke Henricx SIJBRECHTS.
24.11.1558 | R 1923 | f 208v

Herman ANTHONISSEN, Aerdt HENRICX, Dierck REIJNERS en Herman FREDERICX zijn momboirs gesteld over Jan, Jenneke en Beelken onmondige kinderen van wijlen Aert JANSZ bij Anna zijn huisvrouw.
Verkoop van de helft van 1/4 deel van de windmolen te Hintham.
22.11.1558 | R 1923 | f 209

Sijmon en Steven, zonen van wijlen Jan PETERS, Henrick Jans van PEELT en Roelof Aert NOPPEN zijn momboirs over Franck onmondige zoon van wijlen Willem PETERS bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Franc CNOOP.
Erfdeling van de goederen van wijlen zijn ouders, tegen zijn meerderjarige broeder Jan.
22.11.1558 | R 1923 | f 209v

Michiel Jans van OS, Cornelis Henricx van OS, Jan WILLEMS, velblotter en Ghijsbert VERSTEGE zijn momboirs over Jan, Michiel, Jacop en Lijsken onmondige kinderen van wijlen Joost Jan van OS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Claes GEELMANS.
Verkoop van 1/4 in de goederen van wijlen Claes GEELMANS (zie: 7.11.1558, f 206).
28.11.1558 | R 1923 | f 210v

Adriaan HENRICX, Arndt HENRICX, Willem WOUTERS en Jan ARNTS zijn momboirs over Marten en Grietken, onmondige kinderen van wijlen Roeloff HENRICX, de molenaer bij Barbara zijn huisvrouw.
Beheer van 1/4 deel in een windmolen te Hintham; huis met zijn aangelag te Hintham.
28.11.1558 | R 1923 | f 211v

Claes en Jan zonen van Diericx JANS, Marcelis Jans van den EECKART en Adriaen LAMBERTS te Engelen zijn momboirs over Arnd, Lambert, Eelke en Heijlke, onbejaarde kinderen van Adriaan LAMBERTS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van Wouter Jansz BORSTEN.
Beheer van goederen van wijlen Wouter en Marcelis, zonen van wijlen Cornelis Jansz van EMPEL bij Anna zijn huisvrouw dochter van Wouter Jansz BORSTEN.
28.11.1558 | R 1923 | f 212v

Thomas WOUTERS, Jan van BLADEL, Anthonie JANSZ en Ghijsbert ARNTS, momboirs over Henrick en Marcelis, onmondige kinderen van wijlen Adriaan WOUTERS, verkopen huisraad.
02.12.1558 | R 1923 | f 212 bis

Jan van den BERCH, Jan BECK, Bartholomeus LOEFF, raad van 's-Hertogenbosch en Wouter SCELLUM, griffier, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Lambert die HAESE bij Margriet zijn huisvrouw.
Beheer van 1/4 in een hoeve te Velthoven bij Eindhoven, door Lambert gekocht van Meester Anthonis WESPEN, oom van Margriet voorsz.
26.11.1558 | R 1923 | f 212 bis verso

Henrick VERHEIJDEN en Jan die MULDER, de testamentaire momboirs over Francen en Margrietken, onmondige kinderen van Henrick GOIJERTS, zijn beiden overleden.
Zij worden vervangen door Jan van BLADEL, priester, Jan Lambert Jan MICHIELS en Anthonisz JANS.
02.12.1558 | R 1923 | f 213v

Jacob BERNAERTS, Lodewijck WILLEMS, Aerdt Aerdts van de HEZEACKER en Stans HUIJBERTS zijn op 27.10.1558 momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Bernaert HENDRICX bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Aerdt van de HEZEACKER.
Onlangs bleek, dat Jenneke dochter van Jan HENDRICX bij testament aan de erfgenamen van wege haar moeder 100 caroli guldens had toebedeeld.
Hiervan gaat de helft naar haar neven en nichten; de rest gaat naar haar tante Willemke.
07.12.1558 | R 1923 | f 214v

Peter Herman van OS, Jan Peters van BROECHOVEN, Steijn Jan PETERS, snijder en Jan GHIJSSELEN zijn momboirs gesteld over Jenneke dochter van wijlen Bartholomeus JANSZ, velblotter bij wijlen Elisabeth DIERICX, zijn huisvrouw.
07.12.1558 | R 1923 | f 215

Henrick Peters van den HOVEL, Boudewijn SURINCX, Ghijsbert en Dierick zonen van Jan HOPPENBROUWERS zijn momboirs over Marijke onmondige dochter van wijlen Peter van VUIJTWIJCK.
Erfdeling van de goederen van wijlen haar ouders tegen haar zuster Anneke in huwelijk hebbende Jeronimus van AKEN.
12.12.1558 | R 1923 | f 215v

Dierick zoon van Henrick TEMPELARTS, Pauwels zoon van Jan SOEMERS, Willem Jan SOEMERS en Pauwels Huijbert STEENWECH zijn momboirs over Boudewijn en Marijcke, onmondige kinderen van Gerard BOUDEWIJNS tot Nuenhen bij wijlen Aleijdt dochter van Willem HENRICX.
Heer Henrick zoon van Willem HENRICX, priester, broeder van Aleijdt, oom van de onmondigen ontvangt uit de goederen tot Nuenhen en Tongelre van Gerard BOUDEWIJNS, een jaarlijke en erffelijke chijns van 24 caroli gld, welke chijns Heer Henrick onlangs verkocht had voor fl 400,- aan Jan Gielis van MECHELEN alias in den ESEL. De onmondigen willen deze chijns vernaderen.
17.12.1558 | R 1923 | f 216v

Dierck Peter OTTEN, Andries Peter OTTEN, Jan zoon van Jan WONDERS en Henrick HENRICKS zijn tot momboirs aangesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan POUWELS bij Bertken zijn huisvrouw.
18.01.1558 | R 1923 | f 217

Henrick Jans van RIJSINGEN, Jan ROBBERTS, Peter HAGENS en Willem MARCELISSEN zijn op 15.11.1557 momboirs gesteld over Lambert, Robbert, Luijtgard, onmondige kinderen van wijlen Boudewijn Jans van RIJSINGEN bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jans van BRUEGEL (zie: 15.11.1557, f 133).
Hendrick Jan van RIJSINGEN is overleden en Peter HAGENS is voortvluchtig. Zij worden vervangen door Jan Henricx van RIJSINGEN en Gerling Thomasz van BRUEGEL.
26.01.1558 | R 1923 | f 217v

Joost JACOPSZ, schoenmaker, Arndt Geronimus van KEELST, Joachim DIERICX en Anthonis Henricx van MIERLOE zijn momboirs gesteld over Lijsken, onmondige dochter - 6 jaar oud - van wijlen Anthonis JACOPS, bakker, bij wijlen Anneke DIERICX zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders maternel: Dierck PETERS en wijlen Mechteld zijn huisvrouw.
15.12.1558 | R 1923 | f 218v

Heer en Meester Jan de WEER, Meester Zeger ADRIAENS, Henrick ZEGERS en Henrick in de BEER zijn momboirs over Jan, oud 11 jaar en Peter, oud 10 jaar, onmondige kinderen van wijlen Goijaert de WEER bij wijlen Jenneke, dochter van wijlen Peter Maurijs ANDRIESZ zijn huisvrouw.
Erfdeling van de haeffelijke en erffhaeffelijke goederen van wijlen Kathelijn EIJCKMANS, weduwe van wijlen Peter Maurijs ANDRIESZ, hun grootmoeder en van wijlen Mauritius Peters de MOERZE, hun oom.
20.12.1558 | R 1923 | f 219

Philips zoon van Reijner POTTEIJE, Reijner Jan POTTEIJE Joost ROVERS en Reijner EVERWIJN, zijn momboirs gesteld over Gheraert, Rover, Diericxken en Claesken, alle vier onmondige kinderen van wijlen Hubrecht zoon van wijlen Willem GOIJAERTS bij wijlen Ghijsbertken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Willem en Ghijsbertken door de onmondigen tegen Aelbrecht TOELINCK, Mr Adriaen van EMPEL en Jan van de LAER uit naam van hun huisvrouwen, dochters van Willem en Ghijsbertken voorsz.
29.11.1558 | R 1923 | f 219v

Anthonis Ghijsberts van ZELST, Jan Laureijns, Henrick JANS en Jan GHIJSBERTS, lijnenwever, zijn momboirs gesteld over Katharina, onmondige dochter van Lenaert Jans van BOXTEL bij Anneke zijn huisvrouw.
Verkoop van huisraad etc van de overleden ouders, om schulden te delgen.
09.01.1558 | R 1923 | f 220v

Leeuwen DIERICX, Frans DIERICX, Wouter JANSZ en Jan HOUBRAECKEN, allen van moederszijde - van vaderszijde zijn alle verwandten overleden - zijn momboirs gesteld over: Christina, 21 jaar; Dierick oud 17 jaar en Anthonia, 15 jaar, onmondige kinderen van wijlen Anthonis zoon van Anthoniz HERMANS, bakker, bij Hadewich zijn huisvrouw, onmondige dochter van Diericx LEEUWENS.
Verkoop van goederen van hun overleden ouders, te 's-Hertogenbosch en Grave.
04.01.1558 | R 1923 | f 221

Joost zoon van Marcelis die BRUIJN, Dierick van DIEPENBEECK, Peter broeder van Joost voorsz en Peter WILLEMS, zijn testamentaire momboirs over de onbejaarde kinderen van Marcelis Marcelis die BRUIJN bij Anneke zijn huisvrouw.
Peter Marcelis die BRUIJN en Peter WILLEMS zijn overleden. Zij worden vervangen door Frans die BRUIJN, van vaderszijde en Jan zoon van Jan GHIJSBERS, van moederszijde.
(na Pasen)
07.04.1559 | R 1923 | f 222

Goijaert en Balthasar, zonen van wijlen Jan van ZAMBEECK en Henrick WILLEMS zijn momboirs gesteld over Gielisken onmondige dochter van wijlen Claes PETERS, Kangieter, bij wijlen Dorothea zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van ZAMBEECK.
Verkoop van een huis te 's-Hertogenbosch, dat verhypoteekt is.
(na Pasen)
19.04.1559 | R 1923 | f 222v

Jan HEEREN, Marten, Gerarts WOUTERS, Willem PIJNAPPEL en Wouter PIJNAPPEL zijn momboirs over Claes, Anneke, Heijlke en Elsken onmondige kinderen van Jan STRICK bij wijlen Lijsken zijn tweede huisvrouw dochter van Willem PIJNAPPEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen Claes STRICK en Elsken zijn huisvrouw tegen de kinderen uit het eerste huwelijk van Jan STRICK bij Anneke zijn eerste huisvrouw.
16.04.1559 | R 1923 | f 223

Anthonis Ghijsbert van ZEELST, Jan LOIJKARTS, Henrick JANS en Jan GHIJSBERTS, linnenwever, zijn momboirs gesteld over Cathelijn onmondige dochter van Leonart van BEERSSEL, om huisraad te verkopen.
Naast een schuld van 170 cargld zijn er nog enkele kleinere. Daartoe wordt ook het sterfhuis van Leonart, achter de Tolbrugh te 's-Hertogenbosch, verkocht.
31.05.1559 | R 1923 | f 223v

Willem zoon van Arnd WILLEMS, oom en Philips POTTEIJE, corencoper, zijn op 22.4.1553 momboirs gesteld over Jan en Adriaen, zonen van Loenis zoon van Arnd WILLEMS. Het spelmakers ambacht floreert.
Jan en Adriaen, resp. 24 en 21 jaar oud, verzoeken om tot verkoop van het huis: "het Schaapshooft" in de Zadelstraat te 's-Hertogenbosch te mogen overgaan. Dan kunnen zij materiaal en gereedschap aanschaffen voor het spelmakers ambacht.
07.01.1558 | R 1923 | f 225

Jan zoon van Henricx van ERPE, Cornelis Ghijsberts van HEMERT zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Gijsberts van HEMERT, schrijnwerker, bij wijlen Geertruijdt zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx Gherits van ERPE.
Verkoop huisraad van wijlen hun ouders.
02.05.1559 | R 1923 | f 225v

Stans en Gheraert zonen van wijlen Lucas STEIJNS, Arndt Hermans van ASPEREN en Thomas zoon van wijlen Joost HOERNKENS zijn op 27.8.1556 momboirs gesteld over Steijnken, Lijsken, Thomasken en Rechinard, onmondige kinderen van wijlen Adam zoon van wijlen Emont ADAMS.
Verkoop van percelen land te Geffen en Maeren, hen aanbestorven via Adam zoon van wijlen Adam DAEMS.
12.05.1559 | R 1923 | f 226v

Goijaert en Arnt, zonen van Cornelis CORNELIS; Cornelis FRANS en Matthijs GHIJSBERTS zijn momboirs gesteld over Peterke onmondige dochter van wijlen Peter zoon van Jan CORNELIS, viscoper.
Er zijn grote schulden: aan de visafslag, aan de mede- en de steenaccijns, samen meer dan 100 caroli guldens.
Verkoop van het huis met zijn aangelag, achter de Mandemakers, wijlen Peter aanbestorven via Marijke dochter van Jan CORNELIS en 1/4 deel in een huis aan de Vischstraat.
18.01.1558 | R 1923 | f 227v

Jacop DONCK, de Oude, Jan DONDE, Meester Dominicus van NIJEUWENHUIJS en Jacop van DELFT; zijn momboirs gesteld over Arnt, Kaerls, Gerart en Meriken onmondige kinderen van wijlen Jacop DONCK de Jonge bij wijlen Cornelia zijn huisvrouw dochter van Arnt van GAMEREN.
Verkoop van roerende en onroerende goederen om de schulden van de ouders te dempen.
18.01.1558 | R 1923 | f 228v

Dirk JANSZ, Goijaert Gerit LOBS wonende te Boxmeer, Joachim Lamberts van BOCXTEL en Joachim Peter GOIJAERTS, zijn momboirs over Peter onmondige zoon van wijlen Henrick JANS, bakker, bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van Peter Goijaerts van STIPHOUT.
Verkoop van landerijen te Boxmeer en huisraad.
16.01.1558 | R 1923 | f 229v

Andries en Lambert zonen van Peter BOUDEWIJNS, van vaderswege; Gerard Laureijns GEERLINGS en Jan Cornelis van UTRECHT, van moederswege zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van Claes PETERS bij wijlen IJken zijn huisvrouw dochter van Peter van OIJEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen zijn ouders tegen zijn broeder en zuster.
23.01.1558 | R 1923 | f 230

Marcelis zoon van Arnt PETERS, Meester Peter van de MIDDEGAEL, Henrixck zoon van Henricx RUTTEN en Lucas Huijberts van der MERENDONCK zijn momboirs over Adriaen en Anthoniske, onmondige kinderen van Jacop zoon van Arnt PETERS bij Mechteld zijn huisvrouw dochter van Henrick RUTTEN.
Beheer van een jaarlijke en erffelijke chijns van drie caroli guldens van en uit onderpanden aan de Vischmarkt te 's-Hertogenbosch door Jan Arnt PETERS bij testament toebedeeld aan Jacop Arnt PETERS voorsz.
31.01.1558 | R 1923 | f 230v

Arnd zoon van wijlen Diericx PETERS, schreijnwercker, Adriaen, zoon van wijlen Peter ADRIAENS, Jaspar zoon van wijlen Goidtschalck van de KERCKHOFF en Anthonis Henricx van MIERLOO, zijn momboirs gesteld over Philip onmondige zoon van wijlen Joachim zoon van wijlen Dierck PETERS bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerards EMMEN.
Beheer van goederen, aanbestorven via zijn ouders en via Merijke dochter van wijlen Peter BERTEN.
10.02.1558 | R 1923 | f 231

Peter JONCKERS, in de "Swarte Aer", Evert MICHIELS, "In den Gulden Rijder", Barthelt FRANSSEN, linnenwever en Willem WOUTERS, vorster tot Vught, zijn momboirs over Frans en Elijsabeth onmondige kinderen van wijlen Walraven FRANS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Goissen JONCKERS.
Beheer van goederen, aanbestorven via hun grootmoeder.
09.02.1558 | R 1923 | f 232

Bartholomeusz Joost THOMASZ, Goijaert ADRIAENSZ, Jan CLAESZ en Henrick WILLEMS zijn momboirs over Jacopmijnken, Marijke en Jan onmondige kinderen van wijlen Willem Henricx van LINTHER, snijder, bij wijlen Catharijn van ENGIEN.
De onmondigen hebben geen familie binnen 's-Hertogenbosch Verkoop van huisraad van de ouders om schulden te delgen.
09.02.1558 | R 1923 | f 232v

Henrick de HONT de Jonge, Jacop Claesz van DELFT, Anthonis en Ghijsbert zonen van Claes GIELIS, zijn momboirs gesteld over Laureijns, Jan en Huijbert onmondige zonen van Claes zoon van Gielis DONCKERS.
Beheer van goederen, verkregen bij erfdeling op 17.12.1558 tegen hun twee meerderjarige broeders: jaarlijke en erffelijke chijnsen van en uit "de Witvoet" te 's-Hertogenbosch onderpanden te Nieuw Cuijck en te Schijndel.
(paasstijl)
11.02.1558 | R 1923 | f 234

Jan HOUBRACKEN, Cornelis HENRICX, Goijaert LENAERTS, Anthonis zoon van Claes DONCKERS zijn momboirs gesteld over Peter onmondige zoon van Gielis zoon van Claes Gielis DONCKERS.
Beheer van goederen verkregen door erfdeling tegen zijn oom en andere condividenten, o.m. de helft van het huis "In het Rood Scharlaken" in de Colperstraat te 's-Hertogenbosch.
11.02.1558 | R 1923 | f 234v

Henrick de HONT, de Jonge, Jacop Claesz van DELFT, Anthonis en Ghijsbert zonen van Claes GIELIS zijn momboirs over Laureijns, Jan en Huijbert, onmondige zonen van wijlen Claes zoon van Gielis DONCKERS en Jan HOUBRACKEN, Cornelis HENRICX en Goijaert LENAERTS met Anthonis zoon van Claes DONCKERS momboirs over Peter, onmondige zoon van wijlen Gielis zoon van Claes Gielis DONCKERS.
Beheer van de helft van een huis te Son en het huisraad, aan Claes Gielis DONCKERS aanbestorven.
11.02.1558 | R 1923 | f 235v

Frans Goijaerts van STRIJP, Adriaen Aelbert KETHELER, Henrick Pauwels van ZOEMERE en Ghijsbert Arnts die CUIJPER zijn momboirs gesteld over Peter onmondige zoon van wijlen Corstiaen Peters die CUIJPER bij wijlen Eelken zijn laatste huisvrouw.
Verkoop van goederen om schulden te delgen.
17.02.1558 | R 1923 | f 236

Heer Dirck Jans van den BROECK, priester, Geerling zoon van Claes COLEN, Gherit HERMANS en Gerit ROELOFFS, allen van vaderszijde, omdat van moederszijde geen familie te 's-Hertogenbosch wonen, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Ghijsbrecht Jans van den BROECK bij wijlen Agatha van TRIJSBACH.
Verkoop van landerijen te Rossum.
18.02.1558 | R 1923 | f 237

Mr Jan Lievens van der PLANCKEN, Gerit Hermans van HUEMEN en Goijaert LENAERTS, schreijnwercker, zijn momboirs gesteld over Herman onmondige zoon van wijlen Jan van der PLANCKEN.
Verkoop van huisraad van zijn ouders.
15.06.1559 | R 1923 | f 238

Willem zoon van wijlen Adriaen van SCHIJNDEL, Herman PETERS, korenkoper; Walter en Peter zonen van Claes GOIJAERTS, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan Jacops van HAREN bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Claes GOIJAERTS voorsz.
Beheer van haeffelijke goederen ouders.
20.02.1558 | R 1923 | f 238v

Walter OOMS en Lambert CORNELIS, van vaderszijde; Jacop van MERSSEL en Jan Henricx van LIER, van moederszijde; zijn de momboirs over Gerard, Jan en Mechteld onmondige kinderen van Henricx Peters van WAETSSELAER bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerarts van HEESSEL bij wijlen Adriana zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerarts van ACHEL.
Beheer van de goederen, aanbestorven via hun grootouders: te 's-Hertogenbosch op de Wijmelenberch en in de Diepstraat; te Wijntelre, Rosmalen en Berlicum.
??.??.1558 | R 1923 | f 239

Cornelis MAES, Jan AELBERTS, van vaderszijde; Herman OOMS en Cornelis SCHALCKEN van moederszijde, momboirs over Bartholomeus onmondige zoon van Henrick zoon van Jan die LUIJCKENER.
Beheer van 1/6 in een huis te 's-Hertogenbosch achter de Minnebroers en haeffelijke goederen van wijlen zijn grootouders paternel.
21.02.1558 | R 1923 | f 240v

Jan NOPPEN, Joseph GOIJAERTS, Frans van CASTEREN en Jacop HENRICX zijn momboirs over Gerart onmondige zoon van Jan zoon van Jan GERITS bij Merijke zijn huisvrouw dochter van Gerard Jacops van CASTEREN.
Verkoop van 1/3 in een huis aan de Markt en 1/3 part in een huis tegenover de Lange Colperstraat, nu Verwerstraat en 1/3 part van het huisraad; de andere 2/3 parten behoren toe aan Jacop en Marcelis zonen van Gerard Jacops van CASTEREN voorsz. Het zijn de goederen van wijlen zijn grootouders: Gerard Jacops van CASTEREN en Alith zijn huisvrouw.
21.02.1558 | R 1923 | f 241

Aardt WOUTERS en Jacop JANS, van moederswege en Marcelis GEVAERTS, kangieter, met Peter HEIJMERINCX, van vaderszijde zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Peter GHIJSBERTS.
Marcelis is overleden en Peter is te oud. Zij zijn vervangen door Joseph zoon van Goijaert GEVAERTS.
27.02.1558 | R 1923 | f 242

Tielman en Jan van BLADEL, van vaderszijde en Gerard JACOBS van moederswege, zijn momboirs over Jacob, Henricx, Maijke en Lijske, onmondige kinderen van Jaspar zoon van Henricx van BLADEL bij wijlen Elijsabeth, zijn eerste huisvrouw.
Beheer van renten en chijnsen.
28.02.1558 | R 1923 | f 242v

Bernard GAST en Ghijsbert IJSBRANTS zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Peter JONCKERS bij Stijnken zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem GAST.
Beheer van goederen van wijlen zijn grootmoeder: Jenneke weduwe van Goossen JONCKERS.
02.03.1558 | R 1923 | f 243

Mr Marten de GREVE en Thielman van LUECEL zijn momboirs gesteld over Jan, Lucas, Thoenis, Andries, Marike en Lijske, onmondige kinderen van Anneke dochter van wijlen Joost Luijcas van KESSEL bij wijlen Andries van SANTVLIET.
Thielman voorsz is overleden. Hij is vervangen door Goijaerd Henricx BUIJSEN.
09.03.1558 | R 1923 | f 243v

Claes zoon van Jan WELLENS, Jasper HENRICX, Rover PETERS en Aert AERTS zijn momboirs over Luijcas onmondige zoon van Henricxken, weduwe van Matthijs LUIJCAS.
Verkoop van een huis met zijn aangelag te Hintham.
08.03.1558 | R 1923 | f 244v

Gerit JACOPS, Claes ADRIAENS, Willem CLOOT en Gerit die VRIJESE zijn momboirs gesteld over Anthonius, Margreet en Anneke onmondige kinderen van Christoffel ANTHOENIS bij wijlen Eelken zijn huisvrouw dochter van Henric CLOOT. Eelken is aan de pest overleden omtrent St Jan 1557 (24 juni); Christoffel is sedert drie jaar uitlandig en er is niets meer van hem vernomen.
Verkoop haeffelijke goederen om schulden te delgen.
10.03.1558 | R 1923 | f 245

Thielman Henricx van BLAEDELL, Jan Gielissen van BLAEDELL, van vaderszijde en Lambert WOUTERS, van moederswege - van moederswege woont geen verdere familie te 's-Hertogenbosch - zijn momboirs over Henrick onmondige zoon van wijlen Goijaert van BLAEDELL bij wijlen Engelken zijn huisvrouw.
Verkoop van haeffelijke goederen om schulden te delgen.
16.03.1558 | R 1923 | f 246

Jan Dircx van ENGELANT, Peter WOUTERS, viscoper, Cornelis MAES, schreijnwercker en Winant JANS zijn momboirs gesteld over Jan, Hilleken, Lijsken en Dingena, onmondige kinderen van wijlen Diricx DINGENS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Jan van ENGELANT.
Beheer van een verhypotheekt huis met zijn aangelag te Gestel bij Herlaer.
08.03.1558 | R 1923 | f 246v

Ghijsbert en Geerling AERTS zijn momboirs gesteld over Geerling onmondige zoon van wijlen Marten Dierick FONCK.
Beheer van goederen, hem aanbestorven via Dierick FONCK, zijn grootvader, verkregen bij erfdeling tegen de weduwe van Dierck voorsz.
10.03.1558 | R 1923 | f 247

Peter van BROECHOVEN, schoenmaker en zijn zoon Gielis; Heer Jan van der STRATHEN, priester en Arnt JORIS, gelaesmaecker, zijn op 10.4.1556 momboirs gesteld over Daniel, Lijsken en Geertruijd, onmondige kinderen van wijlen Arndt Henricx van ZUTPHEN bij wijlen Heijlwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx van LUNTHER.
Door overlijden van Sophia dochter van wijlen Geerlincx van NULANT is 1/4 deel van een windmolen te Geffen via hun moeder op hen verstorven.
Verkoop goederen om schulden te delgen.
22.03.1558 | R 1923 | f 248

Peter van VECHEL, zwager, Arnt van DINTHER en Jan DIERICX zijn testamentaire momboirs over Cornelia natuurlijke dochter van Claes Henricx Jans van den BOSCH.
Beheer van haar goederen.
NB. Claes voorsz is stiefvader van Roelof Arnts en van Elisabeth ARNTS in huwelijk hebbende Jacop HENRICX.
22.03.1558 | R 1923 | f 249

Jasper van den BROECK, Joachim ARNTS, Jan van der MEER en Reijnier die LEEUW zijn momboirs over Beateris onmondige dochter van Jan Lamberts van den BROECK bij wijlen Catharina dochter van Jacop GHIJSSELS. Catharina is met twee kinderen overleden aan de pest.
Verkoop wan goederen om achterstallige renten te kunnen betalen en schulden te delgen. Goederen te Wijntelre.
12.04.1559 | R 1923 | f 249v

Jacop SIJMONS, Peter COELEN, Jacop van HEDELL en Jan PETERS zijn momboirs gesteld over Jan onbejaarde zoon van Mattheeus JANS bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van Willem SIJMONS. Catharina is aan de pest overleden.
Verkoop van een huis met zijn aangelag, te Berlicum bij de kerk.
10.05.1559 | R 1923 | f 250v

Jan en Peter zonen van wijlen Matthijs STOOTERS, van moederszijde; Goossen en Jacop HEEREN, van vaderswege, zijn momboirs gesteld over Goijaert en Jan onmondige zonen van Jan STRICK bij wijlen Anneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Matthijs Lamberts STOOTERS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun beide grootvaders, Claes STRICK en Matthijs STOOTERS, tegen de andere erfgenamen.
28.05.1559 | R 1923 | f 251v

Marten zoon van Gerard WOUTERS en Christoffel van BALEN zijn testamentaire voogden over de onmondige kinderen van Jan zoon van Marten MOENS bij Mechteld zijn huisvrouw, dochter van Jacop COELBORNER.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders: Jacop COELBORNER en Eelken zijn huisvrouw.
01.06.1559 | R 1923 | f 252

Eijmbert ARNTS, Arndt JACOPS - van vaderswege - Arndt zoon van Jan WILLEMS en Jan JACOPS, van moederszijde, zijn momboirs over Sijmon, Ghijsbert, Merijke en Beatrix, onmondige kinderen van wijlen Arnt BERNARTS, bij Jenneke zijn huisvrouw. Er is nog een ongeboren kind!
Verkoop huisraad etc.
02.06.1559 | R 1923 | f 252v

Philips POTTEIJE, Reijner POTTEIJE, Willem PHILIPS en Matthijs WERNERS, zijn momboirs gesteld over Jan en Willem, onmondige zonen van wijlen Henrick zoon van Lodewijcx BEIJS.
Beheer van renten en chijnsen.
07.06.1559 | R 1923 | f 253

Peter WOUTERS, viscoper, Mr Anthonis de BACKER - van vaderswege - Henrick ROEVERS, tot Dinther en Anthonis HERMANS, tesmacker, van moederszijde, zijn momboirs over Barbara onmondige dochter van wijlen Wouter SIJMONS bij Dijmphna zijn huisvrouw, dochter van Henrick Roevers van der HOMMELHEZE.
Beheer van goederen,aanbestorven via hun ouders.
07.06.1559 | R 1923 | f 253v

Jan Willems van CUIJCK, Reijnier LOBBE, Henrick van RIJEN en Jan ROBBE, zijn momboirs gesteld over Dierick onmondige zoon van Daniel Dierck DANIELS.
Beheer van percelen land te Maren, Kessel en Roosmalen, Dierick aanbestorven via Rombout, wettige zoon van Rombout natuurlijke zoon van wijlen Heer Diericx KEPKENS bij wijlen Merike, dochter van Dierck DANIELS voorsz.
08.06.1559 | R 1923 | f 254

Heer Christoffel, zoon van wijlen Jan BAECX, priester; Thomas Hermans de BIJE, Cornelis Henricx BERNTS en Jan zoon van Peter PELS, zijn momboirs gesteld over Jan, Henricx en Anthoniske, onmondige kinderen van wijlen Clements van ACCORNTZ bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan BAECX bij wijlen Maijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan HAMER.
Beheer van 1/3 deel van een huis aan de Oude Huls en een huis in de Verwerstraat - de rest behoort aan Heer Christoffel en Jenneke BAECX, broeder en zuster; huisraad van hun grootouders: Jan BAECX en Marijke zijn huisvrouw.
09.06.1559 | R 1923 | f 254v

Willem ZEGERS en Willem GOOSSENS - van vaderswege - Gerit JOOSTEN en Jan RUTTEN - van moederszijde - zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Lambert van CUIJCK bij wijlen Johanna, zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaerts die LOUWE.
Verkoop van de erfhaeffelijke goederen van hun ouders.
23.06.1559 | R 1923 | f 255v

Heer en Meester Cornelis zoon van Eijmbert CLAES, Peter Gerarts COLEN, priesters en kanonicken van st Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch; Jan THIELMANS en Jan Jan PIJNAPPEL zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Arent Eijmbert CLAES bij wijlen Johanna zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop COLEN.
Verkoop van het huis "Het Rood Cruijs" aan de Marct, belast met hypotheek en reparatie behoeftig.
12.06.1559 | R 1923 | f 256

Jan die BECKER en Roelof die SMIT zijn testamentaire momboirs over Jan, Metken en Diericxken, onmondige kinderen van wijlen Jan die LEEUW bij Mechteld zijn huisvrouw.
Deze momboirs zijn in de zomer van 1558 overleden; vervangen door Herman OOMS en Andries van LUIJDICK.
Beheer goederen.
01.07.1559 | R 1923 | f 257

Bartholomeus MATTHIJS, Rombout van ALCENEER met Ghijsbert, zijn zoon en Peter DIERICX zijn momboirs gesteld over Dierick, Arnd, Lijsken en Heijlken, onmondige kinderen van wijlen Willem DIERICX, spelmaker, bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Bartholomeus MATTHIJS.
Verkoop van goederen van de ouders.
29.07.1559 | R 1923 | f 257v

Jan van LIEBERGEN, Jan COLEN, Huijbert van LOON en Lenaert BERWOUTS zijn op 22.6.1558 aangesteld tot momboirs over de onmondige kinderen van Goijaert van SPOIRDONCK bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Elias die COCK. Huijbert en Lenaert zijn overleden. Vervangen door Dierick GOIJAERTS en Helmon COBBE.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Elias die COCK en wijlen Besselken hun tante, die te Zaltbommel woonden.
08.08.1559 | R 1923 | f 258

Mr Dierick van den HOEVEL en Henrick zoon van Joost GIJSBERTS, executeurs van het testament van wijlen Heer Dierick KEPKENS, zoon van Rombout KEPKENS, priester, verklaren dat Heesken, natuurlijke dochter, goederen toegescheiden heeft gekregen. Heesken is gehuwd geweest met Gielis van VILVOORDEN en beiden zijn overleden; hun kinderen: Jan en Mariken treden in de rechten van hun moeder.
Tot momboirs worden aangesteld: Heer en Meester Henrick LOEKEMANS, priester, Jan Peters van der LIJNDEN, Joost Jan LAMBERTS en Gerit Jacops SCHILDER.
08.08.1559 | R 1923 | f 258v

Heer Joost zoon van Jan HENRICX, priester; Lambert GREVENRAET, Christoffer en Jan SPIJCKERS zijn momboirs over Elisabeth onmondige dochter van wijlen Frans zoon van Jan HENRICX.
Frans voorsz had een huis gekocht achter het Wiltvercken, op welk huis nog fl 150,- betaald moest worden. De momboirs worden belast met het beheer van de goederen van Elisabeth.
11.08.1559 | R 1923 | f 259

Philips POTTEIJE, Reijner Jans POTTEIJE, Matthijs WERNERS en Willem Philips POTTEIJE zijn momboirs over Jan en Willem, onmondige kinderen van wijlen Henrick LAUREIJS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw.
Verkoop van een chijns, de onmondigen en hun meerderjarige broeder Jacop toebehorend, om de schulden van hun overleden broeder Henrick te delgen.
17.08.1559 | R 1923 | f 260

Daniel ANTHONIS, cremer, Michiel zoon van Herman ROMBOUTS, beiden van vaderszijde; Stijn en Sijmon PETERS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van Goijaert Peters SMITS bij wijlen Thijsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Joosten Matthijs van den GHEVEL.
Beheer van goederen van wijlen Marijke dochter van Meester Henricx BULL weduwe van Joost Matthijs voorsz.
05.09.1559 | R 1923 | f 260v

Jacop Claes van DELFT, Jan van SCHUTTROP, mesmaker, Aelbert Hermans van SWOLL en Andries Jans van LUDICH zijn momboirs over Jan en Steven, onmondige kinderen van wijlen Jan ARNTS bij Sophia zijn huisvrouw.
Beheer van 1/4 part in een pand "het Swertken" achter de Minderbroeders en 1/4 deel in een huis in de Lange Putstraat te 's-Hertogenbosch; renten en pachten.
25.09.1559 | R 1923 | f 261

Jan van EMPEL, Jan SIJMONS, Jacop THOENIS en Matthijs zoon van wijlen Willem PELS zijn momboirs over Adriaen onmondige zoon van wijlen Willem Sijmon van DINTHER bij wijlen Joostken zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert LAMBERTS.
Verkoop van huisraad.
28.10.1559 | R 1923 | f 261v

Jacop POELMANS en Henrick HEIJM, dienaren van de Groene Roede te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Gerart, Mechtelt, Marike, Margaretha en Magdalena, onbejaarde kinderen van wijlen Peter van VALCKENBORCH bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Marten Peters van de MORTEL.
Mr Cornelis van GENT heeft hen bij testament een jaarlijke en en erffelijke chijns van 3 caroli gulden toegedeeld. Om de schulden door Peter voorsz achter gelaten, wordt een hypotheek gevestigd van 100 caroli gulden op het huis in het Minderbroedersstraetke, te delgen.
28.09.1559 | R 1923 | f 262

Lazarie TSOENS, Nijcolaes van CUIJCK man en momboir van Agneesken TSOENS, van vaderszijde en Jan HENRICX en Peter JANSSOEN, spelmaecker, van moederswege, zijn momboirs gesteld over de voor en na kinderen van wijlen Arnd TSOENS, schoolmeester te 's-Hertogenbosch.
Verkoop van huisraad en haeffelijke goederen.
22.09.1559 | R 1923 | f 263

Mr Arnd PLOMERS, apothecaris te 's-Hertogenbosch, Meerten Goijaert die RUIJTER, Jan van LIEBERGEN, raadsman van 's-Hertogenbosch en Goijard MONIX allen van vaderszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Hendrick Huijbert die RUIJTER alias van LIEBERGEN bij Elisabeth zijn huisvrouw. Van moederszijde zijn er geen familieleden te 's-Hertogenbosch.
Hendrick was koopman. Hij heeft schulden nagelaten en bezat twee verhypothekeerde huizen te 's-Hertogenbosch: het huis in de Vughterstraat, waarin hij overleden is en het huis "het Swart Leeuwken" te 's-Hertogenbosch.
16.09.1559 | R 1923 | f 263v

Dierck en Bartholomeus, zonen van Henrick ADRIAENS, ooms, zijn momboirs over Willem onmondige zoon van wijlen Ghijsbert HENRICX.
Beheer van goederen, de onmondige aanbestorven via Ghijsbert ADRIAENSZOON.
22.09.1559 | R 1923 | f 264v

Jan STANSSEN en Ghijsbert LUCAS, van vaderszijde en Jan DIERICX met Jan SIJMONS, van moederswege, zijn momboirs gesteld over Corneliske onmondige dochter van wijlen Cornelis DAEMS bij wijlen Marijke DIERICX.
Verkoop van huisraad van haar ouders.
18.10.1559 | R 1923 | f 265

Jan van BOECSEL, Laureijns GERITS, Jan HERMANS en Lambert van OS zijn momboirs over Emken en Jan, onmondige kinderen van wijlen Frans Jans van OIRSCHOT bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw.
Beheer van een huis, renten, pachten en huisraad.
??.??.1559 | R 1923 | f 266

Peter SCHUERMANS, Dierick LAMBERTS, Corstiaen GOBELS en Geerling AERTS zijn momboirs over Lambert, Robbert en Engelken onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van Jan HENNELER bij Heesken zijn huisvrouw.
Beheer van 3/4 van de haeffelijke en erfhaeffelijke goederen en de schulden van hun ouders.
30.09.1559 | R 1923 | f 267

Christiaen JANSZ, Peter Ghijsbertsz van COELEN, Hector Wouter SCHUERMANS en Goijaert zoon van Anthonis GOEBELS, zijn momboirs over Joostken onmondige dochter van wijlen Christiaen de CAMMAECKER bij Beatrix zijn eerste huisvrouw.
Beheer goederen van haar ouders.
21.10.1559 | R 1923 | f 268v

Mattheus zoon van Gerincx DIERICX, Peter van RIELL, Anthonis DANIELS en Gherit THEEUWENS, zijn momboirs over Aelken onbejaarde dochter van wijlen Diericx zoon van Gerincx DIERICX.
Beheer goederen ouders.
07.11.1559 | R 1923 | f 269

Jan en Sander, zonen van Jacop van BOESDONCK, Lambert van den HEZEACKER en Henrick de HONT de Jonge zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan SANDERS bij Aleijd zijn huisvrouw.
Bij testament van wijlen Willem van GELDROP zijn wijlen Jan SANDERS en Jaepken natuurlijke dochter van wijlen Sander SANDERS pachten chijnsen en landerijen te Geffen gelegateerd. Hieruit moet aan de Beneficiaten van St Jans Evangelisten kerk 50 gld eens en de kinderen van Heer Jacop SANDERS, priester, 200 car gld uitgekeerd worden.
09.11.1559 | R 1923 | f 269v

Jan en Henrick zonen van Peter COLEN en Jacop en Herman, zonen van Peter de HOEDEMAKER, zijn momboirs over Ghijsbert, Peter, Henricxken en Merike onmondige kinderen van wijlen Wouter zoon van Peter COLEN.
Verkoop van een huis met zijn aangelag op het Hintemereinde, door Wouter gekocht van de momboirs over de onmondige kinderen van Roeloff zoon van Sebert van MERLAER bij wijlen Dijmphna zijn huisvrouw. Dit huis, dat verhypotheekt is moet dringend gerepareerd worden.
10.11.1559 | R 1923 | f 270

Peeter zoon van Arnt BOOCHMEKER, Henrick Goijaerts van den HOEVEL, Tielman PETERS, molder en Jan van TESSELT zijn momboirs gesteld over Christoffel onmondige zoon van wijlen Henricx Amelis van AMSTEL bij wijlen Catharijntken zijn huisvrouw, dochter van Arnts die BECKER.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Vughterstraat te 's-Hertogenbosch.
24.11.1559 | R 1923 | f 271

Dierck Arnts die BONT, Arnt Arnts die BONT, van vaderszijde Jan van EIJCK en Arnt RUTTEN van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Arnt, 22 jaar en Margriet, 21 jaar, onbejaarde kinderen van wijlen Peter die BONT bij Jutken zijn eerste huisvrouw. Peter is hertrouwd met Sophia CUSTERMANS, uit welk huwelijk een kind geboren is, dat inmiddels eveneens is overleden.
Geschil over de goederen van wijlen hun ouders met hun stiefmoeder.
23.11.1559 | R 1923 | f 271v

Roeloff de BEVER en Wouter de JAGER zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Walraven DRAECK bij wijlen Maria zijn huisvrouw.
Beheer van de goederen, aanbestorven via hun grootvader Goijaert de JAGER en de goederen van hun overleden ouders: te Helmond een huis en een hoeve met zijn aangelag.
31.12.1559 | R 1923 | f 272v

Claes WILLEMS, Henrick zoon van Willem ANDRIES, Frans van CASTEREN en Jacop HENRICX, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jacop Hermans van CASTEREN bij Anneke zijn huisvrouw.
Beheer van de goederen van de onmondigen, terwijl er veel schulden zijn.
15.11.1559 | R 1923 | f 274

Adriaen Jans van der CROONE, Frans COSTERMANS, Adriaen HERMANS, schoenmaker en Dierck Arnts die BONT zijn momboirs over Henricxken onmondige dochter van wijlen Marcus die COSTER bij wijlen Sophia zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx COSTERMANS.
Beheer goederen.
05.12.1559 | R 1923 | f 274v

Joost en Frans zonen van Marcelis die BRUIJN, Dirck en Adriaen zonen van Thielman van DIEPENBEECK bij Claesken zijn huisvrouw dochter van Francken POST zijn momboirs over Francken, Jan, Peter, Steven, Merike, Katharina en Elisabeth onmondige kinderen van wijlen Floris zoon van Stevens die BRUIJN bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Joost die MOLDER bij Claesken zijn huisvrouw dochter van Francken POST.
Verkoop van 1/5 deel in het huis "In Ravensteijn" in de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch over de Zwengelbrug en nog 1/5 deel in een pand op het Hintemereijnde.
17.11.1559 | R 1923 | f 275

Eijmbert PETERS, Jacop van de LAER, Willem die HAEN, meester Dirick en Gerart, zonen van Jan van den HOVELE, Henrick de HONT, Jan COPPELMAN en nogmaals meester Dirick en Gerart voorsz, momboirs over: Eijmbert, Jan, Diericx en Heijlken, onmondige kinderen van Henrick Jans van den HOVEL; over Cornelia en Elisabeth, onmondige kinderen van Mr Claes van den HOVEL en over Lenard en Jan onmondige zonen van Lenard Jans van den HOVEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader, Jan van den HOVEL tegen de andere kinderen en kindskinderen van Jan voorsz.
20.11.1559 | R 1923 | f 275v

Anthonis zoon van Mattijs van den WIEL, Jan Jans van der HOEVEN, Peter van CUELEN en Jan Jan WILLEMS zijn momboirs gesteld over Matthijs onmondige zoon van wijlen Peter van den WIEL bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt van SINTROP.
Beheer van 1/4 deel van de goederen van wijlen Arnt van SINTROP: een huis met zijn aangelag in de Corte Putstraat en in huis met zijn aangelag, achter de Minderbroeders, daar t Swertke uithangt.
27.11.1559 | R 1923 | f 276v

Willem PIJNAPPELS, Dierck Arnts die JONGE, van vaderswege en van moederszijde Marcelis Jan van den EECKART en Jacop BACX, zijn momboirs gesteld over Raes onmondige zoon van wijlen Wouter RAESSEN bij Beliken zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
29.11.1559 | R 1923 | f 277

Goswijn van HEDEL, raedsman van 's-Hertogenbosch; Heer Adriaen van HINTHAM, priester, Henrick GOESSENS en Herbert zoon van Huijbert WONDERS, zijn momboirs gesteld over Ricalt onmondige zoon van wijlen Gielis Rubbens van WECHELERZANDE bij Aleijd zijn huisvrouw dochter van Huijbert WONDERS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Huijbert WONDERS tegen de andere erfgenamen.
12.12.1559 | R 1923 | f 277v

Cornelis Henric HICSPOIR, Henrick HUIJGEN, Jan zoon van wijlen Arnt JANS, de leijdecker en Wouter Jans van LITH zijn momboirs gesteld over Willem en Arnt, zonen van wijlen Anthonis zoon van Willem HENCXTHEUVEL bij Oda zijn huisvrouw dochter van Arnt JANS, de leijdecker, en over Jan en Goijert onmondige zonen van wijlen Henric HICSPOIR.
Erfdeling van een huis met zijn aangelag in de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch, de onmondigen en de andere condividenten aanbestorven.
13.12.1559 | R 1923 | f 278v

Heer Peter COLEN, priester en canonick van de collegiale kerk van St Jan Evangelist, Gerard COLEN, Andries VOS en Dierck OTTEN, bakker, zijn momboirs over Gerard, Huijgen, Jacop, Arnd en Heijlwig, onmondige kinderen van wijlen Peter zoon van wijlen Ghijsbert van der STRATE bij wijlen Hillegond zijn huisvrouw dochter van Henricx van ZEVENWEGEN.
Beheer van 1/3 deel in landerijen bij Gorinchem, aanbestorven via Hillegond, hun grootmoeder.
15.12.1559 | R 1923 | f 279

Jacob Jansz COLEN, Gherit GHERITS, van moederszijde, zijn momboirs over Marijke onmondige dochter van wijlen Jan Gillis VROENCX bij Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan COLEN.
Beheer van goederen in de Heerlijkheid van Bessere en in de Heerlijkheid van Rijemenaem.
24.01.1559 | R 1923 | f 279v

Folcaart Henricx van den DIJCK, Floris zoon van Jan FLORIS, Ghijsbert IJSBRANTS en Henrick HEREN, zijn momboirs over Peter en Brigitke, onmondige kinderen van Cornelis zoon van wijlen Anthoenis die WAEL alias JONCKERS. Peter stamt uit het huwelijk van Cornelis met Eefken zijn eerste huisvrouw; Brigitke uit het tweede huwelijk van Peter met Elsken.
Verkoop van 1/3 part in het huis "de Swarte Aer", aan de Marct te 's-Hertogenbosch, tussen het huis: "het Gulden Lavoir" en het huis "de Witte Aer", aanbestorven via Aleijdt, zuster van Cornelis Anthoenis die WAEL.
18.01.1559 | R 1923 | f 280

Jaspar en Willem van der LIJNDEN, Jan Hermans die LEEUWE en Claes Gerits die VRIESE, zijn momboirs over de acht onmondige kinderen van wijlen Aelbert van der LIJNDEN bij Agnees zijn huisvrouw.
Beheer van 1/4 part in een huis met zijn aangelag, in de Vughterstraat te 's-Hertogenbosch.
22.08.1561 | R 1923 | f 281

Willem van der LIJNDEN, Lodewijck zoon van Bartholomeus LOEIJNEN, Coenraed Jans van den DUNGEN, Amelis Stemers van CULENBORCH, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jaspar zoon van wijlen Willem van der LIJNDEN, weduwnaar van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Henrick HUIJBERTSZ.
Beheer van 1/4 deel in een huis met zijn aangelag in de Vughterstraat te 's-Hertogenbosch.
22.08.1561 | R 1923 | f 281v

Jacop van DELFT, Reijner van der MEER, Claes van ERPE en Willem GERAERTSZ, zijn momboirs gesteld over Everaert en Jan, onmondige zonen van Jacop van ARCKEL bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx van ERP.
Beheer van de goederen van wijlen hun moeder: renten, pachten en chijnsen, aangekocht en beheerd door hun vader, die krankzinnig geworden is.
21.03.1560 | R 1923 | f 288

Goossen en Jan zonen van wijlen Jacop van BLADELL, Henrick GHIJSSELEN en Jan GHIJSSELEN, gebroeders, zijn momboirs gesteld over Metgen, onmondige dochter van wijlen Ghijsbrecht zoon van Jacop van HEDELL bij Elijsabeth zijn huisvrouw, dochter van Peter MUIJCKENS.
23.12.1560 | R 1923 | f 288v

Wouter en Andries BOUDEWIJNS, gebroeders, Goijaert WILLEMS, kangieter en Peter Jans SCHEERENHOIJMEIJDE, zijn momboirs gesteld over Huijbert, Aelken en Ulrick, onmondige kinderen van wijlen Andries MATTHIJSEN bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Reijner HUBERTS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Diricx van LOON.
Beheer van 1/5 part in twee woningen onder een dak, in de Orthenstraat te 's-Hertogenbosch.
23.12.1560 | R 1923 | f 289

Jacop van DELFT, Reijner van der MEER, Claes van ERPE en Willem GERRITS zijn momboirs over Everaert en Jan onmondige zonen van Jacop van ARKELL bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx van ERPE.
Beheer van hun deel in de goederen van wijlen hun grootvader, Henrick van ERPE: 1/5 in een huis met zijn aangelag, te 's-Hertogenbosch in de Vughterstraat, "Engelenborch".
Het huis is sterk onderkomen en moet verkocht worden.
28.03.1560 | R 1923 | f 290v

Geraert TOELINCK, Lambert RAESSEN, Henrick en Peter BUECKENTOP, zijn momboirs over Jasper en Raes onmondige zonen van Andries zoon van Raes PERSOONS bij wijlen Margaretha zijn huisvrouw dochter van Henrick BUECKENTOP.
Er is een schuld van 900 caroli gulden: hoofdsom met achterstallige interest, aan Pauwels PLEIJS, van Flensborch.
Deze schuld wordt kwijtgescholden, tegen betaling van fl 300,- in eens. Daartoe worden goederen verkocht.
26.04.1561 | R 1923 | f 291

Arnt PETERS, Roeloff DIRICX, Wouter HENRICHSZ en Claes DIRICKSZ zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan Henricx die DECKER bij Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx ROEVERS.
11.05.1560 | R 1923 | f 292

Peter van BROECKHOVEN, Jan MALLANTS, Adriaen LEONIS, spelmaecker, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Marten zoon van wijlen Claes van BEECK bij Barbara zijn huisvrouw, geboortig van Antwerpen.
Erfdeling van de goederen van wijlen de grootouders: Claes van BEECK en Geertruijd zijn huisvrouw.
04.06.1561 | R 1923 | f 292v

Claes HOLL, borgemeester van Thiel, Peter Daniels van DINTHER, Goijaert van NIJELL en Jan van der MEER, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan van der POLL bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Heijliger CRUIJSEN.
Verkoop van het huis "de Herdt" aan de Markt te 's-Hertogenbosch. Dit pand heeft brandschade en er drukken grote lasten op.
22.05.1561 | R 1923 | f 293

Henrick HEIJM, grootvader van moederszijde, Jan van TANGEREN, Goijaerd Laureijns van LANGEVELD en Jan WILLEMS, corencoper, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Raes PAUWELS - die kinds is geworden - bij Walravina HEIJM, zijn huisvrouw. 1/14 deel van de goederen van wijlen Claes RAES is toegevallen aan Raes PAUWELS.
Erfdeling tegen de andere erfgenamen.
29.01.1560 | R 1923 | f 294

Gerard Ghijsbert TOELINCK, Henrick Peters van den HOEVELL, Gerard van SITTART en Jacop GERARTS, zijn momboirs gesteld over Jan, Claes en Meriken, onmondige kinderen van Peeter Claes GEELMANS bij Elken zijn huisvrouw.
Verkoop van de helft in een hoeve te Nistelroij en de helft in een huis in de Vischstraet te 's-Hertogenbosch.
16.01.1559 | R 1923 | f 294v

Jan van de GEVER, Dionijs zoon van Daniel van HERSSEL, Arien LUIJCAS, Anthonius Peter JORDENS en zijn zoon Peter, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jan zoon van Daniel van HERSSEL bij Eerken zijn huisvrouw dochter van Henricx van de GEVER; de onmondige kinderen van Willem zoon van Daniel voorsz bij Luijtgaerde zijn huisvrouw dochter van Luijcas ADRIAENSZ en over de onmondige kinderen van Daniel zoon van Daniel voorsz.
Verkoop van leengoederen van wijlen hun ouders, te Tongelre.
03.01.1562 | R 1923 | f 295

Michiel Henricx van OSS, Cornelis Henricx van OSS, Jan WILLEMS, velblotter en Ghijsbrecht VERSTEGEN, zijn momboirs gesteld over Jan, Michiel, Jacop en Lijsken, onmondige kinderen van wijlen Joost Jans van OSS bij Merijke zijn huisvrouw dochter van Claes GEELMANS.
Verkoop van de goederen, aanbestorven via hun grootvader Claes GEELMANS: 1/4 in een hoeve te Vorstenbosch onder Nistelrode en 1/4 in een huis met zijn aangelag in de Vischstraet te 's-Hertogenbosch.
27.01.1559 | R 1923 | f 296

Peeter LOEKEMANS, Jan PETERS, Adriaen Jans van HELMONT en Jan MATTHIJS, zijn momboirs gesteld over Ghijsbert en Merijke onmondige kinderen van Jan zoon van Cornelis LOEKEMANS.
07.11.1560 | R 1923 | f 297

Meester Jan van GAMEREN, ontvanger van ZM de Koning, in het kwartier van Antwerpen, Meester Dominicus van den NIJEUWENHUIJSE, Arnt HAVENS, oom van de onmondigen en Jacop Claes van DELFT, zijn momboirs gesteld over Arnt, Diricx, Goijaert, Peter, Frans, Anneke en Merijke, onmondige kinderen van wijlen Frans HAVENS bij Adriana zijn huisvrouw.
Adriane is hertrouwd met Jan THOMASZ.
Beheer van Haeffelijke en Erfhaeffelijke goederen en schulden!
20.09.1561 | R 1923 | f 297v

Marcelis Hermans van den BERGH; Jaspar van EIJCK en Willem MICHIELS, zijn momboirs over Jan onmondige zoon van Jan van BREEN; Lambert van den HEZEACKER, Jacop Claesz van RAVENSTEIJN, Lambrecht STOOTERS en Jan zoon van Matthijs BRUGMANS zijn momboirs gesteld over Lambertken onmondige dochter van wijlen Lambert BRUGMANS.
Verkoop van hun deel in de goederen hun aanbestorven via Cathalijn BRUGMANS huisvrouw van wijlen Joost Jan BLOEMARTS: twee huijzen te 's-Hertogenbosch in de Postelstraat tegenover de Stoofstraet; de helft van een hoeve te Vught, roggepachten te Moergestel en Oirschot.
Het deel van Jan is: 1/6 deel in 1/3 gedeelte; Lambertken is toegedeeld de helft in 1/3 deel.
14.01.1561 | R 1923 | f 298v

Willem Jansz GAST, Everard van de WATER en Herman GOIJAERTS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Bartholomeus HENRICX bij IJken zijn huisvrouw.
Verkoop van 1/8 deel van de goederen van wijlen Ghijsbert ADRIAENS, oom van wijlen Bartholomeus voorsz: huis in de Coepoortstraet te 's-Hertogenbosch.
28.11.1561 | R 1923 | f 299v

Jan LAMBERTS, Jan MICHIELS, Anthonis JANSZ en Heer Jan van BLADEL, priester, zijn ca twee jaar geleden momboirs gesteld over Fransken en Margrietken, onmondige kinderen van Henrick Goijaerts HAERWASSCHER.
Heer Jan van BLADEL is overleden. Hij is vervangen door Henric Henricx van MECHELEN, in huwelijk hebbende de tante van de onmondige kinderen.
04.01.1560 | R 1923 | f 300

Claes van der STEGHEN, die Jonge, Peter van BROECKHOVEN, Mr Sijmon HENRICX en Jan GIELIS, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Claes Jans van ELMPT bij wijlen Elsa zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henricx SIJMONS.
07.02.1560 | R 1923 | f 300v

Heer Peter MARCELIS, priester, oom; Ghijsbert ADRIAENS, neef, beiden van vaderszijde; Jan Cornelis SCHALCKEN en Thomas PETERS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Everaert en Cornelis onmondige kinderen van wijlen Ghijsbert Everaerts van MAREN, wollenlakenverkoper bij wijlen IJken Cornelis SCHALCKEN, zijn huisvrouw, beiden zijn ca twee jaar geleden overleden aan de pest.
Beheer van de handel in wollen lakens en de schulden.
27.02.1560 | R 1923 | f 301

Heer Adriaen van HIJNTHAM, priester, Jacop JANS, Herman zoon van Huijbert WONDERS en Peter WONDERS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Steven JANS bij Engelken zijn huisvrouw.
Steven had van Dirck PETERS te Boxtel een perceel hopland gekocht voor fl 90,-. Bij zijn dood was hierop slechts fl 18,- betaald. De momboirs krijgen toestemming de resterende fl 72,- te betalen.
08.01.1561 | R 1923 | f 302

Joachim OLIJSLAGER, Jan HUIJGEN, Thomas STEENBECKER en Anthonis CLAESZ momboirs over de onmondige kinderen van Hugen HUGENS bij Agnees zijn huisvrouw dochter van Thomas STEENBECKER.
Erfdeling van de goederen haar toegevallen in plaats van haar vader bij overlijden van Rijcxken weduwe van Huijgen Jans STORIJMANS, haar grootmoeder, o.m. het huis op de Vughterdijk, waarin Rijcxken gewoond heeft.
08.01.1561 | R 1923 | f 302v

Rutger Jan BOOLANTS, Henrick BEIJENS, tot Engelen wonende en Willem van EMMERICK zijn momboirs over Jan onmondige zoon van Jan zoon van wijlen Reijner Reijners LOIJEN; Rutger Jansz BOOLANTS, Willem van EMMERICK en Hubert zoon van Jan BIERKENS zijn momboirs over Jan, Willem en Henricx, onmondige zonen van wijlen Joris JANS bij wijlen Heijlwig zijn huisvrouw, dochter van wijlen Reijner Reijners LOIJEN.
Jan is 1/5 in de goederen van wijlen zijn grootvader Reijner LOIJEN toegedeeld; de andere drie onmondigen tesamen 1/5 deel en de rest aan: Henrick, Daniel en Reijnera in huwelijk hebbende Arnd MICHIELS, allen kinderen van wijlen Reijner LOIJEN voorsz.
Verkoop van de hoeve te Esch, waarin Reijner LOIJEN overleden is; deze hoeve is verhypotheekt.
02.01.1561 | R 1923 | f 303

Jan Jansz van SPANCK, brouwer, wonende in "de Wildeman", Zeger Jansen van SPANCK, brouwer, in "het Wit Leeuwken" in de Verwerstraat, Jan Rutgers van SCHIJNDEL en Andries Jansz van LUIJDICK zijn momboirs over Gheraert, Arnt, Joachim en Metken, onmondige kinderen van Jan Gerits van SCHIJNDEL, brouwer, bij wijlen Lambertken zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt GHIJSBERTS.
Beheer van haeffelijke goederen, brouwerij gereedschap en het huis met zijn aangelag in de Hinthamerstraat, "het Huis van Megen" waarin Jan voorsz woont, welke huis verkocht wordt.
17.12.1561 | R 1923 | f 304

Roeloff LAMBERTS, timmerman, Jan AELBERTS, corencoper, Henrick van WELHUIJSEN en Dirck Jans van LUDICK, zijn momboirs over Lijsken, onmondige dochter van Goijaerd Henricx AELBRECHTSZ bij wijlen Peterke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan HEIJMERINCX.
Beheer van de goederen die Lijsken aanbestorven zijn via Jan van GERWEN en Marcelisken zijn huisvrouw.
31.03.1562 | R 1923 | f 305

Heer Arnd, priester en beneficiaet van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch en Joachim, gebroederen zonen van wijlen Peter van den HOVELL, Goijaerd PETERS en Andries zoon van Jan ANDRIES zijn momboirs over IJken, Ercken en Merijken onmondige dochters van Goijaerd Peters van den HOVELL bij wijlen Anneke zijn huisvrouw natuurlijke dochter van Arnt van der HOEVEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Arnt van der HOEVEN tussen de onmondigen en de andere erfgenamen van Arnt voorsz.
10.03.1562 | R 1923 | f 305v

Heer en Meester Dirck van der MEER, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, Andries VOS, Jacop van der BORCHT en Willem van den BOSSCHE zijn momboirs gesteld over Gielis onmondige zoon van wijlen Nijcolaes TAPHOEREN bij Mechteld zijn huisvrouw.
Gielis en zijn zuster Jenneke in huwelijk hebbende Henrick van ORTHEN zijn een huis in de Postelstraat en haeffelijke goederen aanbestorven. Het huis wordt verkocht.
09.01.1562 | R 1923 | f 306v

Willem WOUTERS, bakker, Jan LOEKEMANS, Adriaen HENRICX en Aert HENRICX, gebroeders, zijn de momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Roeloff HENRICX bij wijlen Barbara zijn huisvrouw. Adriaen en Aert voorsz zijn overleden en worden vervangen door Henrick HEIJM en Jan Jans van ENGELAND, mulder.
Verkoop van 1/4 part in de windmolen buiten de Pickepoort te 's-Hertogenbosch.
31.08.1562 | R 1923 | f 307v

Roever PETERS, Heijman DANIELS, Jan GERITS en Jan van TESSELT zijn momboirs over Marijke onmondige dochter van wijlen Jan LUCAS bij Metken zijn huisvrouw.
Beheer van 1/5 in een huis, huisraad en renten te Hintham, aanbestorven via haar grootmoeder, Cathalijn weduwe van LUCAS voorsz.
27.01.1559 | R 1923 | f 308

Claes en Marten, zonen van wijlen Jan de BRUIJN, Roever PETERS, mulder en Jan van TESSELT zijn momboirs gesteld over Jan en Andries onmondige zonen van wijlen Gerit zoon van Jan de BRUIJN bij wijlen Heesken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van hun ouders tegen hun ooms.
27.01.1559 | R 1923 | f 308v

Anthonis Hermanus van VELTMOELEN, velblotter, Herman zijn zoon, Michiel Henricx van OS, schoenmaker en Matthijs ARNTS zijn momboirs over Marten en Helena, onmondige kinderen van wijlen Mr Lenart JANS bij Walburch zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt HENRICX bij Lijsken zijn huisvrouw.
Verkoop van 1/4 deel in een huis in de Hintemerstraat, hen aanbestorven via hun grootouders maternel, dat verhypotheekt is.
04.01.1559 | R 1923 | f 309

Goijaerdt van SAMBEECK, vader, Gerardt HERMANS, Jan van LIEBERGEN, Jan Mathijs STOOTERS zijn momboirs over Jan, Herman, Luijtgardis en Merijke onmondige kinderen van Goijaerd van SAMBEECK bij wijlen Seijnsken zijn huisvrouw dochter van Matthijs zoon van Lambert STOOTERS.
Verkoop van de helft in het huis "In den Rinck" in de Vischstraat, hen aanbestorven, dat dringend reparatie behoeft.
16.01.1559 | R 1923 | f 310

Jan CORNELIS, Lambert PETERS, Andries PETERS en Gherard LAUREIJNS zijn momboirs gesteld over Peter en Jan, onmondige zonen van wijlen Claes PETERS bij wijlen IJken zijn huisvrouw, te Orthen. Peter gaat trouwen.
Erfdeling van goederen: een huis met zijn aangelag te Orthen, renten en pachten.
19.01.1559 | R 1923 | f 311

Henrick de HONDT de Oude, Jan COPPELMAN, Mr Dierck van den HOEVEL en Gerard Jansz van den HOEVEL zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Lenaert zoon van Jan van den HOEVEL.
Beheer van helft in twee percelen land te Thiesselt bij Mechelen aanbestorven via Jan van den HOEVEL.
15.01.1559 | R 1923 | f 311v

Adriaen HERMANS,Adriaen van de CROEN, Dirick de BONT en Frans RUTTERMANS, zijn momboirs gesteld over Henricxke onmondige dochter van Marten ARNTS bij Sophia zijn huisvrouw dochter van Henricx RUTTERMANS.
Verkoop huis tegenover de H. Geest in de Hinthamerstraat, aanbestorven via haar grootvader, Aert die COSTER.
18.01.1559 | R 1923 | f 312v

Pelgrom PETERS, Ghelden GHIJSBERTS, Matthijs CORNELIS en Dierck HUIJBERTS, zijn momboirs over Joistken onmondige dochter van Cornelis GHELDENS bij wijlen Alitken zijn huisvrouw dochter van Peter PETERS.
Cornelis gaat hertrouwen.
19.01.1559 | R 1923 | f 313v

Henrick DAMEN, Gerard Jacop CLOOTS, Willem HENRICX en Jan DENIS zijn momboirs, aangesteld bij testament van Christina weduwe van Jacop CLOOT, gepasseerd voor Wouter VESSEMS, vicecureijt van St Jans Evangelisten Kerk, over Merijke onmondige dochter van wijlen Jacop CLOOT bij Christina voorsz. Jacop heeft met zijn vrouw een mutueel testament gepasseerd voor notaris VINCKEFOIRT op 28.3.1557.
Verkoop van een huis met zijn aangelag op den Uijlenburch, aanbestorven via haar ouders.
26.01.1559 | R 1923 | f 314

Jan WILLEMS, Goijardt JANS, Henrick WONDERS en Herman zijn zoon, zijn momboirs over Luijtgard onmondige dochter van Rener DIERCX bij Engelken dochter Henrick WONDERS.
Verkoop van een huis met zijn aangelag te Orthen.
09.03.1559 | R 1923 | f 314v

Henrick WILLEMS, Pelgrom WILLEMS, Karlen van VLIERDEN en Jan GERARTSZ, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Frans WILLEMS bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van COLLENBORCH.
06.03.1559 | R 1923 | f 315

Huijbert Geritsz van WELL, schoenmaker, Arnd zoon van Henrick van LIEBERGEN, Thomas Andries THOELMAN, te Orthen en Anthonis GERITS, ook te Orthen, zijn momboirs over Goijaerd, Jan en Metken, onmondige kinderen van wijlen Peter HUIJBERTS, spelmaker bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaerd Roeff van ERP.
05.03.1559 | R 1923 | f 315v

Gerard en Roelof, broeders, zonen van wijlen Lenart HELS, ooms, zijn momboirs over Lenard onmondige zoon van Jaspar van der LIJNDEN bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Lenart HELS.
Jaspar heeft goederen verkocht zonder de momboirs in te lichten!
14.01.1563 | R 1923 | f 316

Goijaert WILLEMS, Wouter Art OEMS, Jan zoon van Jan GHIJSBERTS en Dirck zoon van Thielman van DIEPENBEECK zijn momboirs over Beelken en Jenneke onmondige dochters van Peter WILLEMS bij Lemken zijn huisvrouw dochter van Jan CORNE.
LISSEN.
Verkoop van 1/4 in het huis "In de Herpe" in de Hinthamerstraat; het huis heeft brandschade.
15.12.1559 | R 1923 | f 316 bis

Daniel en Jan ANTHONIS, broeders, Peter GHIJSBERTS, brouwer en Orthen JANSSEN, seeldraijer, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jacop ANTHONIS alias GRAFTMACKERS, bij Aleijd zijn huisvrouw, dochter van Jan Jans van NULANT.
Beheer van een huis met zijn aangelag en vier lopense land te Roosmalen.
22.12.1559 | R 1923 | f 316 bis verso

De momboirs over Goijaerd en Jan, onmondige zonen van Jan zoon van wijlen Niclaes STRICK bij wijlen Anna zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Matthijs STOOTERS, worden gemachtigd tot verkoop van panden te 's-Hertogenbosch. Het huis in de Orthenstraat, waarin Jan STRICK overleden is; 2/6 deel in twee huizen aan de Vischstraat, grenzende aan de erfgenamen van Matthijs STOOTERS, waarin Goijaerts van SPOERDONCK woonde; 2/6 deel in een huis, achter de Craen.
17.01.1559 | R 1923 | f 317v

Marten GHIJSBERTS, Wouter PETERSZ, Andries WILLEMS en Jan JANSZ zijn momboirs over Henricxken onmondige dochter van Scalck WOUTERSZ.
Verkoop van de helft in een huis aan de Vughterendijk, tussen de poorten.
02.03.1559 | R 1923 | f 318v

Jan Goessens MICHIELS wonende tot Antwerpen, oom, Heer Jan van der STRATHEN, priester en Willem van den BOSSCHE zijn momboirs over Goessen en Juttken, onmondige kinderen van wijlen Dirck Goessen MICHIELS, selmaker, bij Metken JANSZ, zijn huisvrouw.
Verkoop haeffelijke goederen, wijlen Dirck toegescheiden bij testament van zijn tante, wijlen Lijsken MICHIELS.
11.01.1559 | R 1923 | f 319v

Henrick zoon van wijlen Henricx PETERS; Arnt zoon van Jheronimus van KEELST, Adriaen LAUREIJNS en Coenraedt HERMANS zijn momboirs over Jan onmondige zoon van wijlen Arnt zoon van wijlen Henricx PETERS bij wijlen Ermgard zijn huisvrouw dochter van wijlen Laureijs SEIJSSEMAKERS.
Verkoop van 1/3 deel in de helft van een huis in de Wijntmolenbergstraat, aanbestorven via Anneke weduwe van Henrick zoon van wijlen Willem van HENCXTHEUVEL, dochter van wijlen Henricx zoon van wijlen Iewaen KUIJST, dochter van de broeder van zijn grootvadermaternel. Het gehele huis is gekocht door Henrick Iewaen KUIJST voor schepenen van 's-Hertogenbosch van Mr Coenraed zoon van wijlen Mr Lenaert van MAESEIJCK.
15.01.1559 | R 1923 | f 320

Wouter OEMS, velblotter, Henrick PETERS, velblotter, Peter van OS, mesmaecker en Jan Peters van BROECKHOVEN, schoenmaker, zijn momboirs over Henrick en Wouter onmondige kinderen van wijlen Alart JANSEN bij Agatha zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt OEMS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Geertruijd van den BERGE, begijntje te 's-Hertogenbosch.
06.02.1559 | R 1923 | f 321v

Willem PIJNAPPEL, zijn zoon Wouter PIJNAPPEL, Jan HEEREN en Marten GERITSZ zijn momboirs over Willem, Claes, Anneke, Beijlken en Elsken onmondige kinderen van Jan STRICK bij Lijsken zijn huisvrouw dochter van Willem PIJNAPPEL voorsz.
De nalatenschap, aanbestorven via hun grootouders: Nijcolaes STRICK en Elsken zijn huisvrouw, o.m. een huis met zijn aangelag in de St Jorisstraat op de hoek van de Cruijsbroederspoort en een loth in het vleeshuijs te 's-Hertogenbosch, wordt verkocht.
15.01.1559 | R 1923 | f 322v

Frans van CASTEREN, Jacop van CASTEREN, Gerart, Goijaert en Balthasar, zonen van Jan van SAMBEECK, zijn momboirs gesteld over Hermken onmondige dochter van wijlen Herman van CASTEREN bij wijlen Elsken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen haar ouders tegen haar broeders en zusters.
12.01.1559 | R 1923 | f 323

Dirck en Anthonis, broeders, zonen van Willem Dircx van EMPEL, Aelbert TOELINCK en Jan Jansen van de LAER zijn momboirs over Willem en Diricxken onmondige kinderen van wijlen Mr Adriaen zoon van wijlen Willem Dircx van EMPEL bij Christina zijn huisvrouw dochter van Willem GOIJAERTS.
Verkoop van de kleding van Mr Adriaen voorsz.
18.03.1559 | R 1923 | f 323v

Heer Jan van der STRATHEN, priester, Peter van BROECKHOVEN, cannegieter, Gielis zijn zoon en Arnt JORIS, glaesmaecker, zijn momboirs gesteld over Daniel en Geertruijd onmondige kinderen van wijlen Arnt HENRICX bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw.
Verkoop van goederen der onmondigen, door erfdeling verkregen.
23.01.1559 | R 1923 | f 324

Dirck VRANCKEN, spelmaker, Adriaen AERTS, scheijmaker, Willem RAPHALS, cleermaecker en Peter JANS zijn momboirs gesteld over Servaes en Willem, onmondige zonen van wijlen Roelof MARCELIS bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Servaes WOUTERS.
Verkoop van 1/3 in een verhypotheekt huis te 's-Hertogenbosch op het Ortheneijnde bij de Orthenpoort.
12.02.1559 | R 1923 | f 325

Claes en Marten die BRUIJN, Jan van TESSELT en Roever PETERS zijn momboirs gesteld over Jan en Andries, onmondige zonen van wijlen Gerarts Jans die BRUIJN.
Marijke weduwe van Jan die BRUIJN voorsz heeft de tocht over 1/6 deel in de goederen van haar en haar man gecedeerd aan Gerart Jans die BRUIJN voorsz.
De kinderen krijgen k van het bezit van hun ouders, o.m. een huis in de Pijnappelse poort.
15.03.1559 | R 1923 | f 325v

Peter SOEMERS, Peter BOOCHMAECKER, mr Jan BROCK en Peter SCUTKENS, zeembereijder zijn momboirs over Agneesken en haar broeders, onmondige kinderen van wijlen Gerarts van GOCH bij Anna zijn huisvrouw, dochter van Henricx BROCK. Zij hebben enige tijd geleden een huis aan de Steenwech te Hintham opgewonnen, welk huis nu verkocht wordt.
23.03.1559 | R 1923 | f 326v

Christoffel zoon van Jan SPIJCKERS, Andries LOIJEN, Franchoijs Jan SPIJCKERS, Laureijns LOIJEN zijn op 19.9.1555 tot momboirs gesteld over Henricxke onmondige dochter van Corstiaen zoon van wijlen Henricx PETERS bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van den SPIJCKER. Franchoijs en Laureijns zijn overleden, zij worden vervangen door Jacop van ARCKEL, wollenlakenverkoper en Cornelis JANS, schoenmaker.
Verkoop van twee neven elkaar staande huizen in de Corenstraat en een huis, Achter de Mandemakers, de onmondigen aanbestorven via hun grootouders: Jan SPIJCKERS en Margriet zijn huisvrouw.
23.03.1559 | R 1923 | f 327

Jan en Henrick, zonen van Mr Hendrick Jans van den BROECK en Henrick zoon van Goossen GHIJSBERTS zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Henrick Jans van den BROECK bij Cornelia zijn derde huisvrouw dochter van wijlen Mr Jan Brielis van RAEPENBOSCH. Mr Jan Brieliss heeft al zijn goederen bij testament toegedeeld aan zijn dochter Cornelia en haar kinderen.
Cornelia is hertrouwd; de goederen zijn verhypotheekt.
(na Pasen)
25.03.1559 | R 1923 | f 328

Jan Jan van SCUTDROP en Mattheus FLORIS, van vaderszijde; Cornelis OSMANS en Herbert KARS, van moederszijde, zijn momboirs over Cornelis onmondige zoon van wijlen Jan WESSELS bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Cornelis OSMANS.
13.07.1560 | R 1923 | f 329

Jan WILLEMS en Sijmon HERMANS, van vaderszijde; Gerit GOERTS en Jan Dircx van MELLEN, van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Goijaert SIJMONS, mesmaker, bij wijlen Marijke zijn huisvrouw.
Verkoop roerende goederen ouders, o.m. mesmakersgereedschap.
22.03.1560 | R 1923 | f 329v

Heer Jan van der STRATHEN en Heer Gielis MALLANTS zijn executeurs van het testament van resp. Heer Gielis VINCK en Roeloffken WEIJNEN. Anthonis ADRIAENS, Dirck ADRIAENS en Mattheus JANS, kaaskoper, zijn momboirs over Lijske onmondige dochter van wijlen Heer Gielis VINCK, canonick van St Jans Evangelisten Kerk bij Roeloffke gezegd WEIJNEN.
Anthonis ADRIAENS heeft in huwelijk Marijke dochter van Gerard VINCK, zuster van Heer Gielis.
Verder zijn er geen bloedverwanten te 's-Hertogenbosch.
22.08.1560 | R 1923 | f 330

Huijbert Jan COSTERS, Aert Gerits van den COEVERINGH, Andries THOENIS en Peter Sijmon DELISZ zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Huijbert zoon van Matthijs DIRCX bij Hilleke zijn huisvrouw.
Beheer van de goederen, hen aanbestorven via hun grootvader Matthijs DIRCX.
13.08.1560 | R 1923 | f 330v

Heer Hanrick Peter SPRENGERS, Dirck Jan ARNTS en Dirck DAEMS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Anna dochter van Matthijs DIRCX bij Adam zoon van Willem ADAMS.
Beheer van de goederen, hen aanbestorven via hun grootvader Matthijs DIRCX.
13.08.1560 | R 1923 | f 331

Heer Jan CAISSERS, Mattheus CLAESSEN - wonende tot Mierlo - Willem FLORIS en Michiel MARTENS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Mattheus zoon van Matthijs DIRCX.
Beheer van de goederen, hen aanbestorven via hun grootvader Matthijs DIRCX.
13.08.1560 | R 1923 | f 332

Jacob van MERSEL, Jan van LIERE, van moederswege; Lambert Cornelis en Wouter OEMS, van vaderszijde, zijn momboirs over Gerart, Jan en Metken, onmondige kinderen van wijlen Henrick VRAESSELAER bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Geraerdts van HEESSEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder, Areken van HEESSEL.
18.09.1560 | R 1923 | f 332v

Willem WEDELS, Jan DARKENNIS en Jan Lamberts van OERLE zijn momboirs over Willem onmondige zoon van wijlen Gielis de KEIJSER bij wijlen Agnes van VLODROP.
17.10.1560 | R 1923 | f 333

Jacop van de STAECK, oom, Dirck PETERS, Claes HUIJBERTS, cuijper en Anthonis DANEELSZ zijn momboirs gesteld over Elisabeth, onmondige dochter van Henricx van de STAECK, oud 16 maanden.
09.11.1560 | R 1923 | f 333v

Roelof van CLEEFF, mesmaker, Henrick COENEN, Rutger HENRICKS en Otto JANS, spelmaker, zijn momboirs over Peter onmondige zoon van wijlen Peter Jan PETERS bij Ottken zijn huisvrouw.
Beheer van de nalatenschap van zijn tante Brigitte dochter van wijlen Arnt HEESBEEN, huisvrouw van Peter LAUREGUSEN: 1/3 deel in een huis in de Verwerstraat tegen de Volderstraat en 1/3 deel in een huis met zes kameren daarachter, welke panden brandschade hebben; 1/3 in een roggepacht te St Oedenrode.
09.12.1562 | R 1923 | f 334

Jan HENRICX, Goijaert GERARTS, Andries PETERS en Dierick JANS, zijn momboirs gesteld over Gerart en Cornelia, onmondige kinderen van wijlen Peter HENRICX bij Elisabeth GERARTS zijn huisvrouw.
Verkoop van goederen te Boxmeer.
14.11.1560 | R 1923 | f 335

Mr Jacop DONCK, secretaris van 's-Hertogenbosch, Jacop Henricx DONCK, viscoper, Wouter EELKENS en Balthasar LODEWIJCX zijn momboirs gesteld over Jacop en Mijntken onmondige kinderen van wijlen Henricx DONCK de Jonge bij wijlen Jenneke.
zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx die LEEUW.
Verkoop van 1/3 in pachten en chijnsen.
11.02.1560 | R 1923 | f 335v

Jan van TANGEREN, Jan Gerarts van RAVENSTEIJN, van vaderszijde; Melis MAESZ en Henricx MALLANTS, van moederszijde, zijn momboirs over Christina onmondige dochter van wijlen Jacop COLBORNER bij wijlen Elke zijn huisvrouw dochter van Thomas Henricx MAESSEN.
Haar zuster Anneke heeft bij haar huwelijk met Frans van STRIJP fl 300,- ontvangen. Deze som moet in mindering gebracht worden bij de erfdeling van de goederen van de ouders, omvattende huizen en een hoeve.
15.01.1560 | R 1923 | f 336v

Eijmbert PETERSZ, Willem die HAES, Mr Dirck van den HOVEL en Jacop van de LAER zijn momboirs gesteld over Jan, Eijmbert en Dierick, onbejaarde zonen van Henricx zoon van Jan Dircx van den HOVEL bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Henricx STAPPAERTS.
Verkoop van het huis van de vader, waarop een hypotheek drukt van fl 2400,-, genomen door Joncker Jan van ROSSUM.
09.01.1560 | R 1923 | f 337v

Willem van VECHEL, Nicolaes van der STEGEN de Jonge; Aert zoon van Elias de RAEDT en Peter van BROECHOVEN, momboirs over Henricxken en Stijntken, onmondige kinderen van wijlen Willem Peters van BERLOE bij Claesken zijn huisvrouw, natuurlijke dochter van wijlen Mr Henricx van DELFT alias van HENXSTOM.
Verkoop van een verhypotheekt huis in de Putstraat.
12.02.1560 | R 1923 | f 338

Anthonis JACOPSZ, Floris JANSZ - van vaderszijde - Marcelis HERMANS en Gevaert MARCELIS, van moederswege, zijn momboirs gesteld over Jasper, Henricx en Heijlken, onmondige kinderen van wijlen Jan AELBERTS bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van Henrick Henricx van ORTHEN.
Erfdeling tegen de andere erfgenamen van de goederen van wijlen Jan van GERWEN en wijlen Marcelisken zijn huisvrouw.
02.05.1561 | R 1923 | f 339

Heer en Meester Gielis MALLANTS, priester en canonick, te 's-Hertogenbosch, Jacop van ARCKEL zijn testamentaire momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Dircx MALLANTS bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van Everaert van ERCKEL.
Deze voogden kunnen hun taak niet langer volbrengen. Hun vervangers zijn: Hanrick en Jan MALLANTS, broeders, ooms van de onmondigen, Jacop van DELFT en Reijner van der MEER.
24.05.1561 | R 1923 | f 339v

Jan van HAPERT en Mr Henrick van RIJSINGEN zijn executeurs van het testament van Mr Jan Baldewijn van RIJSINGEN, priester Hij heeft bepaald, dat allereerst de schulden, die op de boedel drukken, voldaan moeten zijn, aleer men tot erfdeling kan overgaan.
De executeurs testamentaire zijn tevens momboirs over de onbejaarde broeders en zusters van de erflater.
06.09.1561 | R 1923 | f 340v

Henric en Otto CREEFT, Matheus zoon van Henrick KUIJSTEN en Arnt ANTHONIS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Michiel CREEFT bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Henricx KUIJSTEN.
Beheer goederen van wijlen hun ouders en verkoop van land te Driel, hen aanbestorven via Agneesken ARNTS.
29.01.1561 | R 1923 | f 341

Jan Peters van GROENSEL, Roeloff ARNTS, Lodewijck GOESSENS en Andries Willems van HEZE zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Mr Laureijns JANSZ bij wijlen Barbara zijn huisvrouw, dochter van wijlen Aelbrecht de SLOETMAKER.
Verkoop van een sterk reparatiebehoeftig huis achter de Tolbrug te 's-Hertogenbosch.
29.01.1561 | R 1923 | f 342

Herman Willems LUCAS, "in den Nobel" achter de Minderbroeders Corstiaen Willem LUCAS, zijn broeder, Frans HERMANS, mesmaker en Wouter HOUBRAKEN, timmerman, zijn momboirs over Huijbert en Matthijske, onmondige kinderen van wijlen Jan Willems de LUIJCKENAER bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx BUIJS.
Verkoop van 1/6 deel in een huis achter de Minderbroeders, tussen Frans HERMANS, "in den Roose" en het huis "In den Handboge".
30.01.1561 | R 1923 | f 343

Cornelis ARNTS, leermaker, Arnt van HORSSEN, cremer, Jan zoon van Jan de LUIJCKENAER en Eijmbert EIJMBERTSZ, zijn momboirs over Willem onmondige zoon van wijlen Willem Jans de LUIJCKENAER bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerit van HORSSEN.
Verkoop van 1/6 in een huis etc (zie: f 343).
30.01.1561 | R 1923 | f 343v

Herman OEMS, Cornelis zoon van Adriaen SCALCKEN, Cornelis THOMAS, screijnwercker en Arnt JANS, smit, zijn momboirs gesteld over Bartholomeus onmondige zoon van wijlen Henrick Jan de LUIJCKENAER bij wijlen Arijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Bartholomeus OEMS.
Verkoop van 1/6 in een huis (zie: f 343).
30.01.1561 | R 1923 | f 344

Mr Gerard van KEELST; Goijaert CORNELIS; Steijns en Sijmon PETERS, broeders, zijn momboirs gesteld over Jaecxken onmondige dochter van wijlen Willem zoon van wijlen Jacop BULL bij wijlen Margaretha zijn huisvrouw.
Verkoop van een half huis te 's-Hertogenbosch aan de Geerlingse brug en de verkoop van een half huis met zijn aangelag te Den Dungen.
20.02.1561 | R 1923 | f 344

Frans DIRICX, Gerart en Arnt, gebroeders, zonen van Arnt die WIJSE, Pauwels WILLEMS, Adriaen JANSZ en Cornelis BARTHOLOMEUS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Wouter IJSBRANTS bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt die WIJSE.
Verkoop van het huis, waarin de ouders overleden zijn en verkoop van huisraad.
26.05.1562 | R 1923 | f 345

Henrick zoon van Thomas JANS; Jan zoon van Thomas JANS, Jan THIELMANS en Lambert die WOLFF zijn momboirs gesteld over Ghijsbert en Margaretha onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Jan THOMAS bij wijlen Marijke dochter van Jan die COCK.
10.06.1562 | R 1923 | f 346

Peeter REIJNEN, Michiel AELBERTSZ, Peeter Lucas van DOIJENBRAECKEN en Henrick GOESSENS zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Dielis die CUIJPER bij Marijke AELBERTS, zijn laatste huisvrouw.
Compromis in een geschil tussen Marijke AELBERTS en de voorkinderen van wijlen Jan Dielis voorsz.
16.07.1562 | R 1923 | f 346v

Dionijs Aerts van FLADERACKEN, Thomas Thomas BOEST, Heer Jacobus van de VELDE en Thomas ZIJBERTS zijn momboirs gesteld over het onbejaarde kind van wijlen Hector Wouters SCUURMANS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter van de VELDE.
Beheer van de goederen van de ouders.
17.07.1562 | R 1923 | f 347

Dionijs Aerts van FLADERACKEN, Thomas Thomas BOEST, Reijner van OS en Kaerle van OS, resp. van vaders en van moederszijde zijn momboirs over de na kinderen van wijlen Hector Wouters SCUURMANS bij wijlen Magdalena zijn huisvrouw dochter van wijlen Claes van der POT.
Beheer van aanbestorven goederen in Gelre.
17.07.1562 | R 1923 | f 347v

Mr Arnt ROMBOUTSZ, te 's-Hertogenbosch, Jan ADRIAENS te Veghel. Cornelis Jan GERITS te Haren en Hanrick ARNTS, timmerman, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Eijmbert ROMBOUTS bij Bernaertken zijn huisvrouw dochter van Jan GERITS.
Beheer van de goederen van de overleden ouders.
15.10.1562 | R 1923 | f 348

Heer en Meester Willem van den BOSSCHE, priester en Goijaert KEMP, waren op 12.11.1560 momboirs gesteld over de voorkinderen van wijlen Arnt KEMP bij Zegerken zijn eerste huisvrouw en over de onmondige kinderen van wijlen Arnt KEMP bij wijlen Heijlke zijn tweede huisvrouw dochter van Ghijsbert GIJSSELEN, om te procederen in naam van deze kinderen. Het proces is inmiddels voorbij.
Inmiddels is uit de derde huisvrouw van Arnt KEMP, Leenken, een kind geboren.
Jacop DONCK, secretaris van 's-Hertogenbosch en Willem RAESS, worden tot mede voogden aangesteld.
30.11.1562 | R 1923 | f 348v

Henrick zoon van Robbert GHIJSBERTS, Gerard en Henricx, gebroeders, zonen van wijlen Frans PELGROMS en Jan Dircx van VECHEL zijn de momboirs over Besselke, Elijsabeth, Heijlwig en Henricxke, onmondige dochters van wijlen Ghijsbert zoon van Robbert HEIJMANS bij wijlen Peterke zijn huisvrouw, dochter van Frans PELGROMS voorsz.
Verkoop van een huis "de David" aan de Marct te 's-Hertogenbosch, aan Jan Wouters van STRIJP.
16.12.1562 | R 1923 | f 349v

Jan ROMBOUTS, Michiel MICHIELSZ, Jan NEIJTS, Ghijsbert KNOEP en Ariaen zoon van Jan NEIJTS zijn momboirs gesteld over Arijke onmondige dochter van wijlen Cornelis zoon van Dirck NEIJTS bij Aleijd zijn huisvrouw. Aleijd is hertrouwd met Peter ROMBOUTS.
Verkoop van 1/4 in huizen, aan het Orteneijnd te 's-Hertogenbosch, die verhypotheekt zijn.
19.12.1562 | R 1923 | f 350v

Gerard Gerards van de VENNE, Arnt Jans van HORSSEN, Peter en Laureijns, zonen van Rombout MICHIELS zijn momboirs over Jan en Henrick onmondige kinderen van wijlen Jan Dirck NEIJTS.
Verkoop van 1/4 in huizen aan het Orteneijnd te 's-Hertogenbosch (zie: f 350v).
19.12.1562 | R 1923 | f 351v

Dirck HUIJGEN, tot Vlijmen; Henrick CORNELISSEN, Dirck van de CORPUT en Jan die CUIJP zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter van wijlen Anthonie JACOPS, bakker, bij Willemke zijn huisvrouw dochter van Willem JANSZ.
Verkoop van een huis met zijn aangelag en een olijmolen binnen 's-Hertogenbosch en huizen buiten de Pickenpoort op Franckenhofstad in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch om schulden te kunnen delgen.
31.12.1562 | R 1923 | f 352

Mr Dierck van den HOEVEL, Henrick HAUBRACKEN, Christoffel en Jan SPIJCKERS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Marten zoon van Jan SPIJCKERS, voor 5 jaar overleden en zijn huisvrouw, die vier jaar geleden overleden is.
Verkoop van goederen om de schulden te delgen.
22.01.1562 | R 1923 | f 352v

Henrick Peters van den HOEVEL, Gerart en Jan zonen van Ghijsbert TOELINCK, zijn tot momboirs gesteld door Ghijsbert Ghijsbert TOELINCK over zijn onmondige kinderen bij testament gepasseerd op 18.11.1561 voor Heer Wouter van ELST, capellaan van St Jans Kerk te 's-Hertogenbosch.
Verkoop van een huis met zijn aangelag te Waalwijk.
11.01.1562 | R 1923 | f 354

Herman die LEEUWE, Reijnder die LEEUWE, Lambert WESSELS en Claes JANS zijn momboirs over Geerlingh, Aert, Wessel en Metken, kinderen van Goessen ARTS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Wessel van SCUTDROP.
Verkoop van een kwart gedeelte in vier huizen, achter de Minderbroeders te 's-Hertogenbosch, waarin Goessen voorsz. woont.
12.12.1562 | R 1923 | f 355

Henrick van VINCKELROIJ, Jan van VUCHT, Joris Jan PIJNAPPEL en Herman, broeder van de onmondige, zijn momboirs gesteld over Cunera onmondige dochter van wijlen Joost Hermans van GRAESS bij wijlen Heijlwich zijn huisvrouw dochter van Claes van OS.
Verkoop van het huis naast de "Drie Scabellen" in de Verwerstraat, dat dringend gerepareerd moet worden.
10.12.1562 | R 1923 | f 355v

Jan Henricx van BOECXTEL, Claes ADRIAENS, Michiel MATTHIJS en Jan PETERS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jacop ADRIAENSZ bij Susanna zijn huisvrouw dochter van Matthijs van OERTEN Jacop heeft van Thomas ARTS een huis met zijn aangelag gekocht op Vrancken Hofstad. Jacop, die kort daarop overleden is, moest nog fl 300,- hierop betalen.
Verkoop van het voorsz huis.
14.01.1562 | R 1923 | f 356

Willem GERITSZ, mulder, Dierick VRANCKEN, Peter HENRICX, spelmaecker en Andries van LUIJDICK zijn momboirs gesteld over Hermanna en Gerit, onmondige kinderen van wijlen Jacop GERITS alias SNORSPIJL, bij wijlen Anna zijn eerste huisvrouw.
Beheer haeffelijke en erfhaeffelijk goederen ouders.
18.02.1562 | R 1923 | f 357

Sijmon PELGROM, Heer en Prior provinciaal van de Orde van de Wilhelmijten; Goijaert van der STEEN, beiden van vaderszijde; Mr. Willem van VEEN, advocaat in de Raad van Brabant en Mr Herman van VEEN. beiden van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Laureijns Raessen PELGROM bij Jutta van VEEN, zijn tweede huisvrouw.
Verkoop van de hoeve de Horrick, te Gestel bij Herlaer, die deze onmondigen gezamelijk bezitten met de kinderen uit het eerste huwelijk van Laureijns met Geertruij WIJNANTS.
26.01.1562 | R 1923 | f 358

Herman JANSZ, Herman HENRICX, Reijnier MICHIELS en Dirick GHIJSBERTS zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Geerit JANS, te Cuijk, bij Maria zijn huisvrouw.
Verkoop van hooiland te Vught in den Ham bij de Vlijmense Beek.
25.02.1562 | R 1923 | f 359

Meester Peter GECX, licentiaet in de rechten, Marcellis die LOUW en Willem GAST zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Frans zoon van Marcellis die LOUW bij wijlen Luitgardth zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem van WIJCK.
Verkoop van huisraad.
21.07.1562 | R 1923 | f 360

Marcelis die LOUW en Willem GAST zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Frans die LOUW bij Luijtken zijn eerste huisvrouw, verklaren dat Frans in tweede huwelijk is getreden met Peterken dochter van wijlen Corstiaen van WERT, welk huwelijk slechts 14 jaar geduurd heeft. In die periode heeft Frans nogal wat schulden nagelaten.
Regeling met Peterke voorsz over die schulden.
29.07.1562 | R 1923 | f 360v

Alard van DOMMELEN, Bartholomeus en Jan, zonen van Jan FAEIJAERTS zijn momboirs over Dirick Goijaerts van WOENSEL, 23 jaar oud, die onlangs gehuwd is met Christijne dochter van Jan HOUBRACKEN. Dirick is spelmaker te 's-Hertogenbosch.
Dirick en zijn zuster IJken bezitten gezamelijk een schepenschuldbrief groot fl 308/10/00. Hij wil meester spelmaker worden en krijgt toestemming de helft van deze schepenschuldbrief te verkopen.
13.08.1562 | R 1923 | f 361v

Huijbert van HEES, Jan Willms van KESSEL, Jan BARTHOLOMEUS en Jan zoon van Gielis Goijaerts van BLADEL zijn momboirs over Jan, Arnt en Heesken onmondige kinderen van wijlen Arnt zoon van wijlen Jan van HEES bij wijlen Soeta zijn tweede huisvrouw dochter van Claes die WOLFF.
Verkoop van huisraad en kleren.
18.08.1562 | R 1923 | f 362

Jan Thomas LAMBERTS, Thomas ARNTS, Jan Jacobs van EMPEL en Jacob Jordens CAMP zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henricx Thomas LAMBERTS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Goijaert LAMBERTS.
Verkoop van het huis "de Vogelsanck" in de Kerkstraat, belast met diverse renten.
11.09.1562 | R 1923 | f 362v

Mr Jan JASPERS, clockgieter is met drie anderen momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Lambrecht die SMIT. Deze drie zijn overleden en worden vervangen door Andries van GERWEN en Ariaen CORNELIS.
Verkoop van een huis met drie cameren op de Vughterdijk, met hypotheek bezwaard.
05.12.1562 | R 1923 | f 363v

Jan COENEN, Jan LAMBERTS, Jan Arnts van ZOEMEREN en Michiel AELBERTS zijn momboirs over Sophia onmondige dochter van wijlen Joost Hermans van HAREN bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt van ZOEMEREN.
Verkoop van een rente van 25 car gld, die Sophia voorsz te samen met haar oom Jan Arnts van ZOEMEREN bezit.
20.09.1563 | R 1923 | f 364

Willem zoon van Jan GAST, Willem Bernards GAST, Mr Goijaert en Lambert, zonen van Peter Matthijs STOOTERS zijn momboirs over Jan, Gerard en Christijn, onmondige zonen van wijlen Willem zoon van wijlen Jan van GROENINGEN bij wijlen Marijke zijn huisvrouw en Emken zijn huisvrouw dochter van Peter zoon van Matthijs STOOTERS.
De onmondigen bezitten de helft van een huis met zijn aangelag, "de Gulden Hant", op de Vughterstraat, waarin een zeepziederij en verder meubelen, zilverwerk etc.; de andere helft behoort aan hun moeder Emken.
Verkoop van deze goederen.
16.10.1563 | R 1923 | f 364v

Willem Jan GAST, Willem Bernards GAST, Henrick MALLANTS en Geraert CORNELIS zijn momboirs over Marcellis en Willem onmondige zonen van Jan zoon van wijlen Jan van GROENINGEN bij IJke zijn huisvrouw dochter van Marcellis DAEMS.
Verkoop van goederen van wijlen Jan van GROENINGEN en Marijke zijn huisvrouw, hun grootouders.
16.10.1563 | R 1923 | f 365

Anthonis Matthijs van de WIEL, Laurens zoon van Anthonis VALCKENBORCH, Henrick en Peter zonen van Henricx LOEKEMANS, zijn momboirs over Dirck, Arijke, Barbara en Lijsken,onmondige kinderen van wijlen Arien Dircx van de GRAVE bij Sophia dochter van wijlen Henricx LOEKEMANS.
Verkoop van een huis met zijn aangelag, waarin een looierij, aan de Hinthamerstraat.
10.11.1563 | R 1923 | f 365v

Willem PIJNAPPEL, raadsheer van 's-Hertogenbosch, Wouter Willem PIJNAPPEL, Gielis en Goossen, zonen van Jacob van HEDEL zijn momboirs gesteld over Willem, Jenneke en Catharina onmondige kinderen van wijlen Jan Willem PIJNAPPEL bij Katharina zijn huisvrouw Verkoop van huizen: "in de David" en "in de Drie Coninghen" en een huis op de Hooge Steenwech, naast "de Roose" te 's-Hertogenbosch. Deze panden behoren toe aan de onmondigen en hun meerderjarige broeders en zusters.
28.02.1563 | R 1923 | f 366

Jacop zoon van Henricx van WIT, momboirs over Peterke en Aleijdt, onmondige dochters van wijlen Jan Peter van MERPEL bij wijlen Laureijnsken zijn huisvrouw dochter van Jan van EMPEL.
Beheer van huisraad en contanten, hen aanbestorven via hun oom Jan REIJNERS, tot Brogel.
30.04.1563 | R 1923 | f 367

Jacop POELMANS, Willem van VECHEL, Frans Henrick EELKENS en IJerwaen PETERS zijn momboirs over de onmondige dochter van wijlen Cornelis POELMANS bij Janneken dochter van Alart SPIJCKERS.
Verkoop van 1/3 in de goederen van Heer Arnd van HOMMELHEZE, priester, oom, aanbestorven aan Janneken voorsz.
07.05.1563 | R 1923 | f 367v

Dierck zoon van Diercx AERTS die Jonge, Nijclaes zoon van Nijclaes van der STEGEN, Goesswijn PIJNAPPEL en Henrick van MIDDEGAEL zijn momboirs gesteld over Henrick, Marten, Philip en Willem, onmondige kinderen van wijlen Jan van ELMPT bij wijlen Agnees zijn huisvrouw, dochter van Goijaert SIJMONS.
Verkoop van een huis op de Papenhulst te 's-Hertogenbosch, dat de onmondigen toebehoort, samen met Jasper BELL man en momboir van Agneet zijn huisvrouw dochter van Jan van ELMPT bij Agnees voorsz.
17.06.1563 | R 1923 | f 368v

Jan LIEVENS, de Oude, Peter Arnts van OS, Henrick Gijsbert van TULDEN, Lieven JANS, zijn momboirs over de onmondige dochter van wijlen Jan LIEFKENS bij Juttke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan NOBELMANS en over de onmondige kinderen van Arnt oudste zoon van Jan LIEFKENS bij Adriaentken zijn huisvrouw, dochter van Joost Lamberts de WITH.
Scheiding en deling van de goederen hen aanbestorven via hun ouders.
19.06.1563 | R 1923 | f 369v

Marcelis Jans van den EECKART, Goijaert van RULLEN, Adriaen Jan ADRIAENS en Jacop zoon van Willem MATTHEUS, snijder, zijn momboirs gesteld over Jan, Arnd en Lambert onmondige zonen van wijlen Adriaen LAMBERTS en wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter BORST.
Verkoop van 1/12 part in een huis etc. in de Slijperstraat te 's-Hertogenbosch, aanbestorven via hun tante Anna BORST; landerijen te Empel en Maren; chijnsen.
03.07.1563 | R 1923 | f 370

Henrick WILLEMS, Jan PETERS, Gielis Peters van BROECKHOVEN zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Henricx EELKENS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Marten van BROECKHOVEN.
Verkoop van de goederen van wijlen hun ouders.
07.08.1563 | R 1923 | f 370v

Cristoffel EVERTS, Jan PETERS en Andries JOOSTEN zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Claes JANSZ bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw.
Verkoop van een lospacht van vier mud rogge.
14.10.1563 | R 1923 | f 371

Christiaen van SCHIJNDEL, priester, Willem van SCHIJNDEL en Roeloff ARNTS zijn op 5.11.1558 momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Lenaert van SCHIJNDEL bij Dijmphna zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Roeloff BRUESS, hun mede momboir.
Verkoop van een huis met zijn aangelag op het Ortheneijnde en het huis bij de St Barbara kapel, waarin Jan Roeloff BRUESS, wever, in 1562 overleden is.
17.11.1563 | R 1923 | f 371v

Jan zoon van Jan DEGENS, Jan en Gielis zonen van Peter van BROECKHOVEN en Arijaen JANS, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Reijner Reijners POTTEIJE.
Verkoop van een huis in de Ortenstraat te 's-Hertogenbosch belast met een jaarlijke en erffelijke rente van 12 car gld.
22.11.1563 | R 1923 | f 372

Lambert van der DONCK, Jan WANT - van vaderszijde - Jan van den HOEVELL en Henrick van den HOEVELL - van moederszijde - zijn momboirs over Claes onmondige zoon van wijlen Ariens WILLEMS bij Eelken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henricx van den HEUVELL Verkoop van een huis achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch, voor 1/3 deel toebehorend aan de onmondigen; voor 1/3 deel aan Cornelis MARCUS in huwelijk hebbende Jenneke en voor 1/3 deel bezit van Ariaen PETERS man en momboir van Henricxke, beide dochters van Ariens en Eelken voorsz.
22.11.1563 | R 1923 | f 372v

Gerard PELS, Everaerd PELS, Herman die LEEUWE en Jan die LEEUWE zijn momboirs over Apostula onmondige dochter van wijlen Joncker Ghjsbrecht PELS bij Johanna van VLADERACKEN zijn huisvrouw.
Verkoop van een houtwasch te Schijndel.
24.11.1563 | R 1923 | f 373v

Jan HUIJGEN, Godeschalck LONISZ, Sijmon MATTHIJS en Henrick WILLEMS zijn momboirs gesteld over Willem, Huijgo, Jan, Rijcxken en Aelijt, onbejaarde kinderen van wijlen Ghijsbert Willem LAUREIJS bij wijlen Eleken zijn huisvrouw dochter van wijlen Huijgo MATTHIJS.
Verkoop van 1/3 in een huis op de Vughterendijk tussen de poorten, de onmondigen aanbestorven via hun ouders. Het pand heeft brandschade.
01.12.1563 | R 1923 | f 374

Gerard HOIJMAECKERS, Jan KENENS, Peter JANS, gelaesschrijver en Jan JANS zijn momboirs gesteld over Vranck onmondige zoon van Dierck VRANCKEN bij wijlen Arike zijn huisvrouw dochter van Jan JANS, timmerman.
Verkoop van 1/4 deel in twee huizen met twee cameren, achter de Tolbrug te 's-Hertogenbosch "de Houttuijn".
01.12.1563 | R 1923 | f 375

Joachim MARCELIS, Lambert GOESSENS, Anthonis JACOPS en Henrick GERITS zijn momboirs over Anthonis onmondige zoon van wijlen Laurens Cornelis van den BOGAERT.
Verkoop van 2/3 in een huis, hof etc te Gestel onder Oisterwijk, opgewonnen wegens gebrek aan betaling van een jaarlijke en erffelijke roggepacht van 2 mud rogge.
11.12.1563 | R 1923 | f 375v

Henrick Jacops van HOOFF, Lambert JOOSTENS, Teeuwen AELBERTS zijn momboirs over Marijke onmondige dochter van Gerart van ZITTART bij wijlen Stevenske die CUIJPER.
Verkoop van huisraad van wijlen haar moeder, resp. huisvrouw van Gerart van ZITTART.
30.12.1563 | R 1923 | f 376

Jan van TANGEREN, Goossen PETERS, Andries Hendrick LOECKEMANS, Christoffel EVERAERTS, bakker, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Gregoris HECXTELT bij Marijke zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis met zijn aangelag aan de Cruijsstraat, om een schuld van 400 caroli guldens te delgen.
10.11.1563 | R 1923 | f 377

Cornelis HENRICX, saerdwever; Thomas Wouters van GERWEN, Jan van STRAESBORCH en Claes MARCELIS, zijn momboirs gesteld over Jeronimus onmondige zoon van wijlen Jeronimus Peters van WEERT bij wijlen Barbara zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jorien van STRAESBORCH.
Verkoop van 1/5 in een huis met zijn aangelag in de Ridderstraat en het daarin aanwezige huisraad, aanbestorven via zijn grootmoeder Anneke weduwe van Peter van WEERT.
16.12.1563 | R 1923 | f 377v

Nijclaes Jans van RAVESTEIJN, Peter SCUERMANS, Corstiaen GOEBELS en Geerling ARNTS zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Mr Willem HEMELAER bij wijlen Heesken zijn huisvrouw dochter van Roemer Arnts van TUIJLL. Verkoop van 3/4 in een huis op de Wijntmolenberch, waarvan Nijclaes Jan van RAVESTEIJN man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem en Heesken voorsz, de rest bezit.
18.12.1563 | R 1923 | f 378v

Jan van LIEBERGEN, Jan COLEN, Huijbert van LOON en Lenaert BERWOUTS zijn op 22.6.1558 momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Goijaert van SPOERDONCK bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Elias de COCK de Oude om de erfdeling van de goederen van wijlen Elias HENRICX, hun grootvader en Besselke, hun tante door te voeren.
Huijbert en Lenaert zijn overleden en zijn op 8.8.1559 vervangen door Dirck GOIJAERTS en Helmon ROBBE, eveneens inmiddels overleden. De twee overgebleven momboirs hebben op 9.12.1562 opgewonnen goederen te Geffen verkocht, maar voor het vesten moeten de momboirs voltallig zijn. Derhalve worden Herman zoon van Goijaert van SPOERDONCK en Arnd zoon van Cornelis PELS tot voogden aangesteld.
23.12.1563 | R 1923 | f 379

Heer Arnt Peters van den HOEVEL, priester en beneficiaet van St Jans Evangelisten kerk, Joachim Peter van den HOEVEL en Andries JANS, corencoper, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Goijaert Peters van den HOEVEL bij wijlen Anneken zijn huisvrouw dochter van Arnt van der HOEVEN.
Verkoop van een huis met looierij aan de Vughterdijk tussen het huis "de Bierwagen" en het huis "In St Christoffel", ter delging van schulden. Mede eigenaars van dit pand zijn: Jacob CLAESS in huwelijk hebbende Peterke en Roeloff Arnt ALARTS man en momboir van Grietken, beiden dochters van Goijaert en Anneken voorsz.
20.12.1563 | R 1923 | f 380v

Jan HEEREN, de Oude, Willem PIJNAPPEL, Marten GERARTS en Wouter PIJNAPPEL zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan STRICK bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Willem PIJNAPPEL.
Jan HEEREN de Oude kan zijn momboirschap weegens zijn eigen besoignes niet meer waarnemen. Hij wordt vervangen door Jan Willems PIJNAPPEL.
16.03.1563 | R 1923 | f 381v

Andries Diercx SMIDT, Henrick PETERS en Jan PETERS zijn momboirs over Dircke en Henricxken onmondige kinderen van wijlen Thomas Diercx SMIDT, bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw.
Beheer van de goederen van de onmondigen.
10.06.1564 | R 1923 | f 382v

Adriaen Floris CUIJL, schout tot Gorinchem, Willem Goijaerts van OS, Lenaert ANDRIES en Peter Peters van EMPEL zijn momboirs over Cornelia onmondige dochter van wijlen Cornelis Aerts STEVENS bij Ida zijn huisvrouw, dochter van Adriaen JANS.
Verkoop van 4 cameren in het Petercelijstraetken achter de Cleijne Tolbrughe omtrent "de Roose".
31.12.1563 | R 1923 | f 383

Jan de DONCKER, Anthonis DIRCX, Joost Willems die METSER en Jan zoon van wijlen Jan PETERS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Gerard LAMBERTS bij Heesken zijn huisvrouw.
Verkoop van een perceel land op de Poeldonck te Den Dungen om schulden te delgen.
10.01.1563 | R 1923 | f 383v

Theunis JANSZ, Lambert van LEIJEN, cremer; Gerard van EIJCK, velblotter en Christiaen HENRICX zijn momboirs over Jacop en Matthijsken, onmondige kinderen van Jacop Jans COLEN bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw.
Verkoop van een kwart van drie mergen hooiland te Den Dungen.
10.01.1563 | R 1923 | f 384v

Arnt Willems van BEECK, metser, Arnt DIRCX, cremer, Willem van MUGHEUVEL en Jan JACOPS, blauwverver, zijn momboirs gesteld over Marijke onmondige dochter van wijlen Jan van MECHELEN bij Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan COLEN.
Aleijd hertrouwt Sijmon Marcelis van MARLEN.
Verkoop van een kwart van drie mergen hooiland te Den Dungen.
10.01.1563 | R 1923 | f 385v

Willem PIJNAPPEL, raadsman van 's-Hertogenbosch; zijn zoon Wouter PIJNAPPEL, Jan HEEREN en Marten GERARDS zijn momboirs over Willem, Nijclaes, Anneke, Heijlke en Elke, onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Nijclaes Goijaerts STRICK bij Elisabeth dochter van Willem PIJNAPPEL.
Verkoop van goederen van wijlen Goijaert STRICK, hun overgrootvader: de helft in een stal in het vleeshuis te 's-Hertogenbosch; de helft in anderhalf vierde part van een korentiende, beurtelings te Gestel bij Herlaer, deels te Gemonde.
14.01.1563 | R 1923 | f 385v

Thomas JANSZ, bakker, Joost zoon van Rutger DIRCX, Geraert Ghijsbert TOELINCK en Henrick Peters van den HOEVEL zijn momboirs over Raes onmondige zoon van Sebastiaen Jan DIRCX. Erfdeling van een huis met zijn aangelag "In St Jan" in de Hinthamerstraat bij de Geerlingsebrug tegenover het Zinnelooshuis tussen de onmondigen en Jan Peters de GEUS, man en momboir van Catharina zijn huisvrouw en Thomas PETERS, lootgieter in huwelijk hebbende Jenneke, beiden dochters van Sebastiaen Jan DIRCX.
18.01.1563 | R 1923 | f 386v

Arnt Goijaerts van MEREVENNE, Jan DENS, tot Mechelen wonende, Goijaert van SPOERDONCK en Anthonij Lenaerts van TUIJL, alias MEIJTS, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Dirck Goijaerts van MEREVENNE, raadsman van 's-Hertogenbosch bij Elisabeth, zijn huisvrouw.
Verkoop van het huis "de Groenenborch" aan de Marct en het huis "de Swarte Leerze" te 's-Hertogenbosch.
31.01.1563 | R 1923 | f 387v

Ghijsbert zoon van Jan GLAVIMANS, Andries Jan van ERPE, Jan Jans van GOCH en Jan Dircx van HEES zijn momboirs gesteld over Marijke onmondige dochter van wijlen Andries Jan van ERP.
Verkoop van het huis "het Merblat" in de Verwerstraat.
(na Pasen)
03.03.1563 | R 1923 | f 388v

Marten van POPPEL, Peter GERARTS, scoenmaker, Gerart die SEILDE en Gerart zoon van wijlen Andries van POPPEL, zijn momboirs gesteld over de acht onmondige kinderen van wijlen Andries van POPPEL - overleden voor ca vier jaren - bij Christina zijn huisvrouw Verkoop van de helft van een huis achter de Tolbrugh, waarvan de andere helft toebehoort aan Nicolaes die BRUIJN; een huis met zijn aangelag tussen de Lombartse brug en de Loeffse brug.
24.03.1563 | R 1923 | f 389

Mr Reijner EVERSWIJN, Licentiaet in de rechten; Wouter TOELINCK en Jan Goessens BLOEMAERTS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Dierck TOELINCK.
Beheer van drie renten, hen aanbestorven via Rembout van LIT.
12.05.1564 | R 1923 | f 390

Gerard JACOPS, Roelof WILLEMS, Gerit Jansz VINCKEVOIRT en Herman PETERS zijn momboirs gesteld over Peter en Lijske onmondige kinderen van Aert BARTHOLOMEUS bij Mechteld dochter van Willem HOL en over Jan onmondige zoon van Jan VINCKEVOIRT bij Mechteld voorsz.
Beheer goederen.
12.05.1564 | R 1923 | f 390v

Assweer HENRICX, corencoper; Jan SASSIJN, Cornelis ROELOFFS, Dirck BERNARTS zijn momboirs gesteld over Dirck onmondige zoon van wijlen Ghijsbert Dirck GHIJSBERTS bij Dericxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Claes DIERCX.
Dericxken gaat hertrouwen.
Ontvangst van de nalatenschap van zijn grootvader maternel Claes DIERCX.
16.05.1564 | R 1923 | f 391

Jan van TESTELT, Henrick van DOMMELEN, Henrick van ESSCHE en Loenis HERMANS zijn momboirs gesteld over Jan, Willem, Anna en Elisabeth onmondige kinderen van Frans WILLEMS bij wijlen Margaretha dochter van Jan van COLLENBACH.
Erfdeling van de goederen van wijlen Clara HART - in verband met het overlijden van Margaretha voorsz - tegen de andere condividenten.
03.06.1564 | R 1923 | f 391v

Wouter ARNDTS, Henrick Peters VRAETSEL, Henrick en Rutger SIJMONS, gebroeders, zijn momboirs gesteld over Eijmbert onmondige zoon van wijlen Jan EIJMBERTS bij wijlen Jutta SIJMONS.
Verkoop van roerende goederen.
12.06.1564 | R 1923 | f 392v

Jan Goessen van TANGEREN, Christoffel EVERAERTS, bakker, Mattheus Jans van den WEGE en Henrick HEIJEN zijn momboirs gesteld over Nijcolaes onmondige zoon van wijlen Jan PETERS bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Nijcolaes GOIJAERTS - oud 19 jaar.
Verkoop van een huis te Vught St Peter omtrent het kerkhof, aanbestorven via Ursula dochter van wijlen Jan van TANGEREN, zijn grootmoeder.
Nijcolaes wil intreden in het klooster der Predicaren te 's-Hertogenbosch.
10.06.1564 | R 1923 | f 393

Anthonius Geroncx SCALCKEN, Cornelis SIJMONS, Anthonis GERITSZ en Matthijs EVERAERTS zijn momboirs gesteld over Wouter, onmondige zoon van wijlen Wouter zoon van Wouter JANSZ bij Susanna zijn huisvrouw, dochter van Everaert HENRIJCX.
Verkoop van een huis met zijn aangelag te Orten, belast met verscheidene renten.
17.06.1564 | R 1923 | f 393v

Jan HENRICX, te Den Dungen, Anthonis Diricx van der STEEN en Jan GOIJAERTS zijn momboirs gesteld over Goijaert onmondige zoon van Jan GOIJAERTS bij wijlen Jenneke zijn husvrouw, dochter van Henrick van der STEEN.
Erfdeling van de goederen, aanbestorven via Henrick van der STEEN en Heijlken zijn huisvrouw, grootouders van de onmondige.
07.07.1564 | R 1923 | f 394v

Gerart en Aert, zonen van wijlen Aert die WIJSE, Pauwels WILLEMS, Adriaen JANS en Cornelis BARTHOLOMEUS zijn op 26.5.1562 aangesteld tot momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Heijlwigh dochter van Aerts die WIJSE bij wijlen Andries van ERP, haar eerste man en Wouter ISBRANTS, haar tweede man, om een huis in de Corenstraat te verkopen.
Verkoop van 1/4 part in een huis in de Karstraat, naast de poort van de Minderbroeders, aanbestorven via Aert die WIJSE en Margriet zijn huisvrouw, hun grootouders.
21.02.1563 | R 1923 | f 395v

Heer Christiaen van SCHIJNDEL, priester; Nijclaes van DELFT en Eijmbert TOELINCK en Dirck Arnts die JONGE, zijn momboirs gesteld over Peter, Claes, Jasper, Willemken. Aleijdis en Marijken, onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Nijcolaes van DELFT bij Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter TOELINCK en het onmondige kind van Henricxken, hun zuster, bij Jasper van BELL.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun oom Mr Henrick van DELFT, o.m. een hoeve te Oirschot en de goederen van wijlen Hilleke van GEWANDEN: chijnsen en renten.
19.07.1564 | R 1923 | f 396v

Christiaen van SCHIJNDEL, priester, Jan van TANGEREN, Roeloff NOPPEN en Peter van RIEL zijn momboirs over de vier onmondige kinderen en het nog ongeboren kind van Peter ROMBOUTS, nastelmaker, bij Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan PAPEN.
Adriaen en Michiel, zonen van wijlen Jan NEIJTS en Ghijsbert ROMBOUTS zijn momboirs gesteld over Arijke onmondige dochter van wijlen Cornelis NEIJTS bij Aleijd voorsz.
Peter ROMBOUTS en vrouw hebben grote schulden gemaakt, wegens de dure tijd en de pest, die geheerst heeft.
Verkoop van een huis met zijn aangelag op het Orteneijnde naast "de Handboog"; landerijen te Orten en Empel, om schulden te delgen en om het nastelmakersambacht verder uit te voeren.
30.10.1564 | R 1923 | f 397v

Wouter PIJNAPPEL, Rutger Adriaens van ROSSUM, Jan van DILLEN, cremer en Wouter Goossens van den BERCH momboirs over de onmondige kinderen van Jan Nicolaes Goijaerts STRICK.
Verkoop van 1/4 deel in het huis, "de Granaatappel" in de Vughterstraat en 1/4 deel in renten.
25.08.1564 | R 1923 | f 399v

Joost van OUWEN, Dirck van den BERGHE, Gerit GERITS, olisleger en Adriaen JANS, corencoper, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jacop zoon van Joost Jans den OUDEN bij Claeske zijn huisvrouw.
Verkoop van het huis en de oliemolen, "de Drie Pauwen" op de Vughterendijk bij de Pickepoort en het huis daarneven.
13.09.1564 | R 1923 | f 400v

Peter Ghijsberts van COLEN Goijaert Anthonis GOEBELS, Christiaen Jansz van GEFFEN en Willem GEVERTS, zijn momboirs gesteld over Joostken onmondige dochter van wijlen Christiaen JANS, rademaecker.
Verkoop van een huis achter de Tolbrugh over de laatste of tweede brug aldaar.
28.11.1564 | R 1923 | f 401v

Jan en Peter, zonen van Jan JANSZ, ooms; Wouter MARCELIS en Willem SPAENGAERT zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Michiel zoon van Jan JANSZ.
Verkoop van twee huizen naast elkaar, achter de Tolbrugh.
28.11.1564 | R 1923 | f 402

Zeger Henricx Rutten van de WIJN, Jan van OS, beiden mesmaeckers, Peter Ghijsbert HENRICX en Anthonis Matthijs van de WIEL zijn momboirs over Heijlken, onmondige dochter van wijlen Jan GIELISZ bij wijlen Anthonia zijn huisvrouw dochter van Mattheeus ANDRIESZ.
Verkoop van 1/3 in een huis in de Karstraat te 's-Hertogenbosch en 1/3 in twee cameren buiten de Pickepoort.
07.12.1564 | R 1923 | f 403

Nijclaes zoon van Nijclaes van der STEGEN en Jan DIELEN zijn op 16.10.1560 voor schepenen van Bergeijk aangesteld tot momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Nijclaes, zoon van wijlen Jan van ELMPT bij wijlen Waltera zijn huisvrouw dochter van wijlen Nijcaes van DELFT, alias van HENXTUM, bij Elsbena zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen aanbestorven via Meester Hanrick van DELFT, zoon van Nijclaes van DELFT: 1/5 in 1/6 deel van de helft van een hoeve te Oirschot en een rente.
16.12.1564 | R 1923 | f 403v

Henrick en Peter, zonen van Henrick LOEKEMANS, Roelof en Hanrick zonen van Jan NOPPEN zijn momboirs over Henrick en Jan, onmondige zonen van wijlen Jan Lenaerts van GEFFEN bij Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Roelof NOPPEN.
Verkoop van 1/4 deel in een huis in de Vughterstraat over de Moelenbrugge.
15.12.1564 | R 1923 | f 405

Henrick Jacobs van HOEFFUE, Lambert JOOSTENS en Matthijs AELBERTS zijn momboirs gesteld over Marijtie dochter van Gerart van ZITTART bij wijlen Anneke zijn huisvrouw, dochter van Stevens die CUIJP.
Gerart van ZITTART is uit 's-Hertogenbosch gevlucht.
De momboirs hebben het huisraad verkocht en verkopen nu een huis met zijn aangelag op de Vuchterendijk tussen de poorten en een camer op de Vughterendijk bij de Cornelius kapel.
30.12.1564 | R 1923 | f 406

Matthijs Jansz VALCKENBORCH, Henrick van SPOERDONCK, Folcart Henricx van den DIJCK en Floris JANSZ zijn momboirs over de zes onmondige kinderen van wijlen Peter zoon van wijlen Jan VALCKENBORCH bij Zoetken zijn huisvrouw, dochter van Jan FLORIS.
Verkoop van een huis aan de Markt te 's-Hertogenbosch, onder de corte cameren, "die Gulden Sterre", waarin Peter overleden is.
02.01.1564 | R 1923 | f 407

Joost Marcelis die BRUIJN is met Peter Jansz VALCKENBORCH momboir over Margriet onmondige dochter van wijlen Peter die BRUIJN bij Heijlke VALCKENBORCH.
Peter is overleden. De momboirs worden aangevuld met: Adriaen zoon van Anthonis van TUIJL, alias NEIJTS, van vaderszijde en Matthijs VALCKENBORCH en Henrick Henricx van SPOERDONCK van moederswege.
16.01.1564 | R 1923 | f 408

Andries en Jan, zonen van Gielis van BOCXTEL, Everaerd en Christiaen, zonen van Christoffel EVERAERDS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan van der RULLEN bij Arijke zijn huisvrouw dochter van Gerart Jans van BOCXTEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders: Gerart Jan van BOCXTEL en Aleijd zijn huisvrouw.
20.01.1564 | R 1923 | f 408v

Thomas de BECKER en Andries VUEST, seijssemaecker zijn momboirs gesteld over het kind van Anthonis zoon van Jan DIRCX, spelmaecker.
De verkoop van het spelmaekers gereedschap levert niet veel op. Omdat er grote schulden zijn wordt de helft van een rente van en uit een huis in de Kerkstraat, die door Oijke weduwe van Joost PELGROM betaald wordt, verkocht.
26.01.1564 | R 1923 | f 409v

Henrick en Lambert, gebroeders, zonen van wijlen Boudewijn van RIJSINGEN, Geerlingh Thomas van BREUGEL en Willem MARCELIS zijn momboirs gesteld over Robbert onmondige zoon van wijlen Boudewijn Jans van RIJSINGEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen zijn ouders tegen zijn broeders en zusters: een huis achter de Tolbrugh, pachten, renten en chijnsen.
05.01.1564 | R 1923 | f 411

Henrick SUIJSKENS, Francis HENRICX, Mr Goijaert die RUIJTER, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jan zoon van wijlen Jan HENRICX alias Fransen van GESTEL.
Jan, de vader van de onmondige kinderen en Peter Joost MARCELIS in huwelijk hebbende de dochter van Claes de WOLFF, waren pachten aanbestorven van en uit onderpanden te Wijntelre: erfdeling van deze pachten.
10.01.1564 | R 1923 | f 411v

Matthijs de BECKER, Goessen HEEREN, Jan van de WATER en Everaert van de WATER zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jan de BECKER bij wijen Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Everaert van de WATER.
Verkoop van goederen - haeffelijke en erfhaeffelijke - o.m. een hoeve te Oss en landerijen in de Slagen te Orten, Aleijd ter tochte en haar kinderen ten erf rechte toegedeeld bij testament van wijlen Coenraet van de WATER.
07.02.1564 | R 1923 | f 412

Jan en Corstiaen van WEERDT; Adriaen PETERS, Herman DIRICX en Herman JANS, zijn momboirs over Jan,Marijke en Henricxke onmondige kinderen van wijlen Jan Matthijs VERHEIJDEN bij wijlen Willemke zijn huisvrouw dochter van Henricx die METSER.
Verkoop van een huis op het Hintemereijnde bij de Pijnappelse poort.
13.02.1564 | R 1923 | f 413

Joost van BERCKEL, Peter van DOERNE, neef van de erflater zijn momboirs gesteld bij testament van Jan van DOERNE de Oude over Maria onmondige dochter van wijlen Jan van DOERNE de Jonge bij Heijlke dochter van Jan PETERS. Deze ouders zijn voor zes jaar overleden.
Beheer van de goederen van Maria, o.m. van fl 500,- bij testament van haar grootvader verkregen.
12.01.1564 | R 1923 | f 413v

Jan HUBERTS, Gerard Jan DIELIS, Jan JANSEN en Zeger Henrick ZEGERS zijn momboirs over Huijbert, Jan en Mariken, onmondige kinderen van wijlen Gielis HUBERTSZ bij wijlen Stijntken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van Lijsken HUIJBERTS, tante van de onmondige kinderen.
20.03.1564 | R 1923 | f 414v

Dirck Adriaen MATTHIJS, Henrick HENRICX, pasteibakker - van vaderszijde; Willem Pauwels WILLEMS en Christiaen WEIJGERGANCX - van moederswege, zijn momboirs over de twee onmondige broeders van Catharijna dochter van Willem HAGEN bij Mechteld zijn huisvrouw dochter van Christiaen WEIJGERGANCX.
Beheer van 1/4 deel van een hoeve te Helvoirt en renten, Mechteld aanbestorven via Franchoijs BOGAERT krachtens zijn testament.
Mechteld is hertrouwd met Willem EVERAERTS, pleijtmaecker. Zij deelt haar man fl 200,- toe bij testament, welk bedrag door Catharijna dochter van Willem HAGEN in huwelijk hebbende Anthonius van CANDRIJS uitbetaald moet worden, na overlijden van Mechteld voorsz.
09.02.1564 | R 1923 | f 415v

Jan Arnts van WAELWIJCK, Claes JOOSTEN, Henrick JANS en Ghijsbert JANS, olisleger, zijn momboirs over Jenneke onmondige dochter van Aelbert Jans van NIEUMEGEN.
Verkoop van 1/3 in een huis en hof op Vrancken Hofstad, Vrijdom van 's-Hertogenbosch.
02.03.1564 | R 1923 | f 416v

Willem van VECHEL, Mattheus van der WEGE - van vaderszijde - Marten zoon van Gerards SHEEREN en Willem Lamberts van LAARSCHOT - van moederswege - zijn momboirs over de onmondige kinderen van Elisabeth weduwe van Cornelis COELBORNER.
Verkoop van de goederen, verkregen bij testament van haar tante Heijlwich dochter van Ambrosius van HANENBORCH. Zij moet 600 gulden uitbetalen aan de andere erfgenamen.
26.03.1564 | R 1923 | f 417

Roeloff en Ancem, zonen van wijlen Ancem SPELMAECKER, ooms van de onmondigen, Anthonius ARNTS en Willem die VRIESE, zijn momboirs over Ancem, Jan, Neesken, Marijke en Heijlke, onmondige kinderen van wijlen Anthonis ANCEMS bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Wijnant STAECKMANS.
Verkoop van roerende goederen van de ouders.
03.04.1564 | R 1923 | f 417v

Peter en Steven, zonen van Ghijsbert van CUELEN en Jacop Henricx van der HORST, zijn momboirs gesteld over Jacop, onmondige zoon van wijlen Henric zoon van Ghijsberts van CUELEN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Henric van der HORST.
Verkoop van de helft van een lopen saet land te Berchem aan de Spaanderstraat.
26.04.1564 | R 1923 | f 418

Jan en Gielis, zonen van wijlen Peter van BROECKHOVEN, Peter REIJNEN, corencoper en Arndt Jheronimus van KELST zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Roeloff Martens van BROECKHOVEN bij wijlen Margaretha zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis en het huisraad in de Orthenstraat te 's-Hertogenbosch.
30.05.1565 | R 1923 | f 419

Michiel LAURENS, Henrick zoon van Henrick SPIERINCX, Henrick Willem RUTTEN en Gerit Joosten van de VENNE, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Jan Aarts van den GASTHUIJS bij wijlen Marijke zijn huisvrouw, dochter van Corstiaen GERRITS.
Verkoop van een huis en landerijen te Boxtel, Liempde en St Michielsgestel.
30.05.1565 | R 1923 | f 419v

Henrick zoon van wijlen Willem GIJSSELEN, momboir van moederswege over Metken onmondige dochter van wijlen Ghijsbrecht zoon van wijlen Jacop van HEDEL bij Elisabeth Peter MUIJKENS, is overleden. Hij wordt - op verzoek van Adam die BORCHGREVE man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Peter MUIJKENS, weduwe van Ghijsbrecht van HEDEL - vervangen door Willem zoon van Peter MUIJKENS.
Beheer van de goederen van de onmondige.
18.06.1565 | R 1923 | f 421v

Willem Jansz van den BOSCH, Henrick HAGENS, Adriaan zoon van Mr Jan BROCK en Peter Jans van ROIJE zijn momboirs gesteld op 12.8.1562 over de onmondige kinderen van wijlen Gerarts van GOCH.
Verkoop van een perceel land te Hintham.
27.06.1565 | R 1923 | f 422v

Herman Hermans van GEFFEN, Anthonis Jans die LOUWE, Peter ARNTS, Anthonis Willems die LOUWE, Claes HERBERTS en Pauwels Jans van OIRSCHOT zijn momboirs over de onmondige dochter van Jan die LOUWE bij wijlen zijn eerste huisvrouw en over het onmondige kind uit zijn tweede huwelijk.
Verkoop van huisraad.
09.06.1565 | R 1923 | f 423

Jan en Henrick zonen van Henricx RUTTEN, Jan Aerts van den HOVEL en Jan DIERICX zijn momboirs gesteld over Goertken, onmondige dochter van wijlen Goijaert Henricx RUTTEN bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Jan DIERICX.
Erfdeling van de goederen van wijlen Heijlken dochter van Jan RUTTEN.
27.05.1565 | R 1923 | f 424

Lambert Cornelis BECKERE en Aert Jans BECKERE zijn de testamentaire momboirs over de onmondige dochter van wijlen Jenneke weduwe van Corstiaen van BRECKELVELT.
Beheer van goederen.
30.06.1565 | R 1923 | f 425

Dirck ARNTS, de Oudste, Goessen Jans PIJNAPPEL, Lambert en Dirck zonen van Dirck ARNTS voorsz, zijn momboirs gesteld over Gerard, Wouter, Roelant en Aleijd, onmondige kinderen van wijlen Wouter van ACHELEN bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Dirck ARNTS bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert van den KERCKHOFF.
Verkoop van een huis te 's-Hertogenbosch aan de Lombarts brug, mede op verzoek van Lambert en Jan meerderjarige zonen van Wouter van ACHELEN bij wijlen Elijsabeth en van Anthonis Diericx die RAET in huwelijk hebbende Francoise, dochter van Wouter en Elijsabeth voorsz.
04.07.1565 | R 1923 | f 425v

Bernier WILLEMSZ, Zeger CLAES, Jan Herman ROBBERTS en Michiel ROMBOUTS zijn momboirs over, Nijcolaesken en Jenneken, onmondige dochters van Arnt BERNIERS bij Elken zijn huisvrouw dochter van Zeger HAEMMAKER en de onmondige kinderen van Henrick GIJSSELEN bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Arnt BERNIERS bij Elken voorsz.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: het huis "In den Eenhoren" in de Carstraat en 1/6 deel der goederen van wijlen hun oom Jan ZEGERS: huis in de Postelstraat op de hoek van het Uijlenburchstraetken; land in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch en te Nuland tussen hen en Thielman van BLADEL man en momboir van Matthijske zijn huisvrouw en Everaert Christoffel EVERAERTS in huwelijk hebbende Katherijna beiden dochters van Arnt en Elken voorsz.
19.07.1565 | R 1923 | f 427

Cornelis GOIJAERTS, bakker, Willem CLOOT, Henrick CLOOT en Michiel CLOOT zijn momboirs gesteld over Anneke dochter van Cornelis ABSOLONS bij Mechteld zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx CLOOT. Machteld is 1 jaar geleden hertrouwd met Willem van NIMMEGEN, seeldraaijer, welke een slecht beheer voert!
02.08.1565 | R 1923 | f 428

Claes Huijberts CUIJP, Cornelis CORNELIS, Cremer, Claes MARCELIS en Peter JOOSTEN, cangieter, zijn momboirs gesteld over Joost onmondige zoon van wijlen Aelbert ADRIAENS, lakenkoper, bij Joostken zijn huisvrouw.
Verkoop van roerende goederen.
11.08.1565 | R 1923 | f 429

Mr Jan zoon van wijlen Jasper de MOER, clockgieter, Andries van GERWEN en Adriaen GOMARTS, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Lambert die SMIT.
Verkoop van een chijns van en uit een huis te 's-Hertogenbosch op de Vughterendijck dat onlangs is ingestort.
14.08.1565 | R 1923 | f 429v

Gerard zoon van Ghijsbert TOELINCK, Lambert RAESSEN, Hendrick BUECKENTOP zijn momboirs gesteld over Jaspar en Raes onmondige zonen van Andries RAESSEN bij Margarete zijn eerste huisvrouw dochter van Henrick BUECKENTOP.
Aangezien de crediteuren het hun toekomende ontvangen, worden een huis op de Weversplaats te 's-Hertogenbosch en landerijen te Kessel verkocht.
19.09.1565 | R 1923 | f 430

Henrick WILLEMS, nastelmaecker, Jan en Gielis zonen van Peter Roeloffs van BROECKHOVEN zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Henrick EELKENS bij Janniken zijn huisvrouw dochter van Marten Roeloffs van BROECKHOVEN.
Verkoop van vier parten uit 28 parten van 1/2 huis, "de Naam Jezus" op de Vughterendijk.
12.10.1565 | R 1923 | f 431v

Lambert zoon van Willem HENRICX, Joost Denijs van MALSEN, Arnt Adriaens van MALSEN en Willem HERINCX zijn momboirs over Willem onmondige zoon van Ghijsbert zoon van wijlen Willem HENRICX bij wijlen Dijmphna zijn huisvrouw dochter van wijlen Denijs Arnts van MALSEN.
Beheer van de goederen van wijlen Franchoijs BOOGAERT, het kind aanbestorven.
10.11.1565 | R 1923 | f 432v

Joost Denijs van MALSEN, Arnt Adriaens van MALSEN, Ghijsbert zoon van Willem HERINCX en Anthonis Willems van EMPEL zijn momboirs gesteld over Merijke, Anneke, Magdalena en Ghijsbertken onmondige dochters van wijlen Arnt Denijs van MALSEN bij Elisabeth zijn huisvrouw.
Beheer van de goederen de onmondigen aanbestorven via Franchoijs BOOGAERT.
10.11.1565 | R 1923 | f 433

Jan EMONTS, Matthijs Jan EMONTS en Bernardus MESMAECKERE zijn momboirs over het onmondige kind van wijlen Jan JANS bij wijlen Beelken dochter van Mercus van CUELEN.
Beheer goederen.
02.03.1565 | R 1923 | f 434

Lodewijck JANSZ, Cleermaker, Joost LAMBERTS, Ghijsbert JANSZ, olisleger en Adriaen JACOPS zijn momboirs over Daem, Peter en Pelgrom, onmondige kinderen van wijlen Daem Daem JANSZ bij Crijntken zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis met zijn aangelag op de Vughterendijck dat brandschade heeft.
12.11.1565 | R 1923 | f 434

Heer en Meester Dirck en Willem, zonen van wijlen Diricx Reijnen van der MEER, van vaderszijde; Jan MATTHIJS, verwer en zijn zoon Jan, van moederszijde zijn momboirs over Catharina, Matthijs, Marijke en Reijner, onmondige kinderen van wijlen Reijner zoon van wijlen Diricx van der MEER bij Geertruijd zijn huisvrouw, dochter van Jan MATTHIJS.
Verkoop van 1/3 deel in een huis met zijn aangelag "Sint Jacop" in de Verwerstraat te 's-Hertogenbosch tussen "de Engel" en de "Blauwe Hand" - aanbestorven via Diricx van der MEER.
24.11.1565 | R 1923 | f 434v

Heer en Meester Dirck, Willem en Gregorius zonen van wijlen Diricx Reijnen van der MEER zijn momboirs over Geertruijd onmondige dochter van wijlen Mr Laureijns zoon van wijlen Diricx Reijnen van der MEER bij Hadewijch zijn huisvrouw.
Verkoop van 1/3 in een huis "Sint Jacop" in de Verwerstraat aanbestorven via Diricx Reijnen van der MEER.
24.11.1565 | R 1923 | f 435v

Jacop JANSZ, Arnt WOUTERS en Joseph GOIJARTS zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Peter zoon van Ghijsbert SMENSEN.
Verkoop van een huis achter de Mandemakers, aanbestorven via zijn grootvader Ghijsbert SMENSEN.
27.11.1565 | R 1923 | f 436

Arnt zoon van Gerart MENGELEN, Willem BALTUS, Ghijsbert Arnts de CUIJPER en Thomas zoon van Wouter ROELOFFS, zijn momboirs gesteld over Gerrit onmondige zoon van Jan zoon van wijlen Gerit MENGELEN bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van Ghijsbert ARNTS.
Verkoop van 1/3 in een jaarlijke en erffelijke chijns van en uit onderpanden te Oirschot.
26.11.1565 | R 1923 | f 436v

Mr Zeger ADRIAENS, Henrick GOOSSENS "In den Beer" zijn momboirs over de onmondige kinderen van Goijaert SWEERS bij Jenneke zijn huisvrouw.
Verkoop van de helft in een hoeve met zijn aangelag te Ollant onder St Oedenrode; de andere helft competeert de kinderen van wijlen Wouter van de MIDDEGAEL, hen toegedeeld bij testament van Elisabeth weduwe van Peter MAURISZ.
01.12.1565 | R 1923 | f 437v

Henrick en Jan, zonen van Peter HENRICX; Matthijs HENRICX, vuergewerckmaecker en Mr Peter Jans Peters MIDDEGAEL zijn momboirs over Nijclaes onmondige zoon van wijlen Claes Peter HENRICX bij wijlen Heijlwig zijn huisvrouw dochter van wijlen Lenart JACOPS.
Verkoop van 1/4 deel in een huis met zijn aangelag en landerijen te Den Dungen; de rest behoort aan zijn broeders en zuster: Henrick, Jan en Merijke.
07.12.1565 | R 1923 | f 438v

Jan WILLEMS en Andries JANS, corencopers; Henrick en Jan WANT, pelteeren, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Sijmon WANT bij wijlen Claerken zijn huisvrouw dochter van Jan Andries HICKSTEIJN bij Niclaesken zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis, "de Rode Swaen" in de Kerckstraat, 1/5 in de hoeve Nuenhout en renten, aanbestorven via hun vader en grootmoeder.
10.11.1565 | R 1923 | f 440

Roeloff die BEVER, Wouter die JEGER, Heer Johan van IMMERSELE, ridder, Heer van Bauldrijs en Markgraaf van Antwerpen en Heer Anthonis van STRALEN, zijn momboirs gesteld over de negen onmondige kinderen van wijlen Walraven DRAECK bij wijlen Maria zijn huisvrouw dochter van Goijaerts de JEGER.
Verkoop van een hoeve te Helvoirt, renten en chijnsen.
13.12.1565 | R 1923 | f 441

Lambert PETERS, Gerard HAGENS en Willem van den BOSSCHE zijn testamentaire voogden over Jan onmondige zoon van wijlen Lambert Jan Cornelis van VUCHT bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van den BOSSCHE.
Verkoop van een huis achter t Wilt Vercken te 's-Hertogenbosch, dat Jan en zijn broeder Lambert toebehoort. Lambert is overleden en Jan heeft het heimelijk verhypotheekt.
17.12.1565 | R 1923 | f 442

Jacob BACX, rentmeester van de drie Standen van Brabant in het kwartier van 's-Hertogenbosch, van vaderszijde; Lambert en Goijaert zonen van Jan STRICK, van moederswege, zijn momboirs over Adriaen en Agatha, onmondige kinderen van wijlen Joerden van MAREN bij Agnes dochter van wijlen Jan Nicolaes STRICK.
Verkoop van een huis met zijn aangelag te 's-Hertogenbosch in de Hinthamerstraat tussen de O.L.V. Broederschap en het huis van Hendrick van den HEUVEL.
10.01.1565 | R 1923 | f 443v

Wouter HENRICX, Jacob COLEN, Gerart van EIJCK en Mr Henrick Lambrechts van UDEN zijn momboirs over Cunera onmondige dochter van wijlen Jacop HERMANS.
Verkoop van 1/3 in 2/5 deel van Folkartscamp te Roosmalen bij het klooster St Annenborch - 2/3 in 2/5 deel van dit goed behoort aan Wouter HENRICX in huwelijk hebbende Henricxken dochter van wijlen Jacop HERMANS.
Het gehele 2/5 deel is hun aanbestorven via Elisabeth van EIJCK, moeder van wijlen Jacob HERMANS.
01.02.1565 | R 1923 | f 444

Igrom van WEL, priester, Reijnier die LEEUWE, Jan Thomas van KESSEL en Thomas Joost ABENS zijn momboirs over Jan de Jonge en Philip, zonen van wijlen Jan van WEL.
Verkoop van een huis met zijn aangelag te St Oedenrode, hen aanbestorven via hun vader en eigendom van: Jan de Jonge en Philip voorsz en hun meerderjarige broeder Jan de Oude.
06.02.1565 | R 1923 | f 445

Jan Jan HEEREN, Reijnier Peter WIJNANTS, Herman die RUIJTER en Jacob Jan HEEREN, vader, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Jacob zoon van wijlen Jan HEEREN bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van Henricx die RUIJTER bij Philippina zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis: "de Bellaert" in de Orthenstraat te 's-Hertogenbosch, verkregen bij erfdeling der goederen van Hendrick en Philippina voorsz.
09.02.1565 | R 1923 | f 445v

Mr Dierck van den HEUVEL, Henrick HOUBRACKEN, Christoffel en Jan SPIJCKERS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Merten zoon van wijlen Jan SPIJCKERS Verkoop van 1/3 in een huis in de Corenstraat te 's-Hertogenbosch, waarin Lijsken weduwe van Arnt MARS woonde. De andere delen behoren toe aan Christoffel SPIJCKERS en Henrick van ZOEMEREN. Het pand heeft brandschade.
18.02.1565 | R 1923 | f 446

Gerart en Jan, zonen van wijlen Ghijsbert TOELINCK zijn, met Henrick van den HOEVEL de testamentaire momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Ghijsbert Ghijsbert TOELINCK, krachtens het testament van 18.11.1561.
Verkoop van landerijen te Meeuwen en Waalwijk, die de onmondigen en de erfgenamen van wijlen Waltherus zoon van Rutger van WEERT bij wijlen Claertken zijn huisvrouw dochter van wijlen Ghijsbert TOELINCK zijn toegedeeld.
05.02.1565 | R 1923 | f 447

Boudewijn JANSZ, Bertholt JANSZ en Dirck ARNTSZ, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Thomas ARNTS.
Verkoop van 2 morgen land in de Welbeemden te Oss, opgewonnen tegen Henrick Jan STRICK.
28.02.1565 | R 1923 | f 448

Henrick van EIJNHOUTS en Jan Willems PIJNAPPEL zijn momboirs over Willem van ERPE en Joncker Walraven van NIEWERT met zijn vrouw Johanna van ERPE.
Erfdeling van de goederen van wijlen Johanna BOLLICX weduwe van Jan van ERPE.
05.03.1565 | R 1923 | f 448v

Ghijsbert Romboutsz van ALCKMAER, Rombout van ALCKMAER, zijn vader, Bartholomeus van GOCH en Peter Diricx van OERL zijn momboirs gesteld in 1559 over de onmondige kinderen van wijlen Willem Diricx SPELMAECKER.
De laatste drie momboirs zijn overleden. Op 14.12.1565 is rekening en verantwoording afgelegd over het beheer, ten overstaan van commissarissen Goessen PIJNAPPEL en Jan van LIEBERGEN.
De overledenenen zijn vervangen door: Jan JANS, gelaesmaecker, Cornelis PAUWELS en Frans LAMBERTS.
23.03.1565 | R 1923 | f 450v

Dirck VRANCKEN, Dirck ROELOFFS, Lambert ARIENS en Vranck DIRICX zijn momboirs over Servaes onmondige zoon van wijlen Henrick JANS bij wijlen Aleijd FAESS.
Verkoop van een rente uit onderpanden te Heeze en Leende, de onmondige aanbestorven via Jan, voorzoon van Henrick JANS, zijn half broeder.
20.01.1566 | R 1923 | f 452

Arndt WILLEMS, cremer, Willem WELS, Jan JANSZ, cremer en Jan Lamberts van OERL zijn momboirs over Willem onmondige zoon van wijlen Gielis die KEIJSER.
Verkoop van 1/6 in een hoeve te Opwijck in Vlaanderen.
14.01.1566 | R 1923 | f 453

Claes van der STEGEN de Jonge, te 's-Hertogenbosch en Jan DELIEN te Waalre zijn testamentaire momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Nijclaes van ELMT bij Elsken zijn huisvrouw. Claes van der STEGEN de Jonge is naar Holland vertrokken, dat onder de Prince van ORANGIEN hoort. Hij is vervallen verklaard van de voogdij en wordt vervangen door Mr Sijmon HENRICX, oom maternel.
Verkoop van renten, aangekomen o.m. van Nijclaes van ELMPT, op verzoek van Henrick van den HOEVEL te Bergeijk, in huwelijk hebbende Elske dochter van wijlen Nijclaes van ELMPT.
12.07.1568 | R 1923 | f 461

Geraert zoon van Ghijsbrecht TOELINCK, Lambert RAESSEN en Mr Henrick BUECKENTOP zijn momboirs over Jaspar en Raes, onmondige zonen van Andries RAESSEN bij Margriet zijn eerste huisvrouw dochter van Henricx BUECKENTOP.
Verkoop van een losrente ad 18 caroli gulden - losbaar met 300 car. gld - ter delging van een schuld aan Catharina dochter van Pauwels van HELMONT. Verkoop van een huis op de Oude Hulst te 's-Hertogenbosch en land te Maren en Kessel.
19.09.1565 resp. 15.03.1565 | R 1923 | f 466

Mr Jacob van DEVENTER, Joachim VINCKELROIJE, Henrick VINCKELROIJE en Arnt van BROEGEL zijn momboirs over Maijke, Elijzabeth en Jan onmondige kinderen van wijlen Jan VINCKELROIJE.
Jacob van DEVENTER is overleden en Joachim VINCKELROIJE zit al lange tijd gevangen te Arnhem. Zij worden vervangen door Jan AELBERTS en Peter JOOSTEN.
Verkoop van de helft van het huis "de Ploech" in de Ortenstraat en het huis "de Gulden Passer" in de Vughterstraat.
22.09.1568 | R 1923 | f 468

Reijner Peter REIJNERSZ, broeder van de moeder, Jan ROELOFFS, lakenkoper, Reijner Rutgers BOOLANTS, Cornelis CORSTIAENSZ zijn momboirs gesteld over Arnolda en Jenneke onmondige dochters van wijlen Jan Arnts BELMAECKERS bij Luijtgaert zijn huisvrouw dochter van Peter REIJNERSZ.
Erfdeling van de goederen van wijlen Marijke weduwe van Arnt BELMAECKERS, grootmoeder van de onmondigen.
20.12.1569 | R 1923 | f 469

Jan Henricx JANSZ, Jan ADRIAENSZ en Henrick Jans Willems van den BROECKE zijn momboirs over Marijke onmondige dochter van wijlen Laureijns zoon van wijlen Adriaen Aert WILLESZ bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Ancem WILLESZ.
Erfdeling van goederen te Boxtel, waarvan Marijke de helft toekomt.
15.06.1570 | R 1923 | f 470

Reijnder Philips POTTEIJE, Wijnand in de SONNE, brouwer, Everard Jan Dirix van WAELRE en Huijbert Henricx de RUIJTER, alias van LIEBERGEN, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Goijaert van SAMBEECK, op verzoek van Maria dochter van wijlen Goijaert van SAMBEECK, onlangs gehuwd.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
27.07.1569 | R 1923 | f 471

Geraert Jansz van ZITTAERT, schoenmaker en looier op het Hintemereijnde; Arnt MARS en Laureijns Jans van den GRAVE, lijnenwever, zijn momboirs over Willem en Matthijs, onmondige zonen van wijlen Jan GOIJAERTS bij wijlen Jenneke zijn tweede huisvrouw.
De ouders zijn buiten de stad en meijerij geboren. Hun enige bloedverwant binnen 's-Hertogenbosch is Henrick GOIJAERTS, bontwerker, half broeder van de moeder.
12.01.1569 | R 1923 | f 471v

Goijaert en Jan, zonen van wijlen Willem PIJNAPPELS zijn momboirs over Marijke en Anneke onmondige dochters van wijlen Wouter PIJNAPPELS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders tegen hun meerderjarige broeders en zusters.
Een half huis in de Peperstraat te 's-Hertogenbosch, waarin Willem PIJNAPPELS overleden is; de andere helft behoort aan de kinderen van Jan Willem PIJNAPPELS.
Een huis in de Vughterstraat aan de Molenbrug, tussen "de Swaen" en "de Brouwcuijp". Een huis en oliemolen aan de Berwoutstraat te 's-Hertogenbosch. Verder een huis op de hoek van de St Jorisstraat en de Cruijsbroederenpoort, gemeenschappelijk bezit van de voorsz kinderen en de kinderen van wijlen Jan STRICK bij Elijsabeth PIJNAPPELS.
01.03.1569 | R 1923 | f 472v

Goossen en Jan van HEDEL, gebroeders, Jan GHIJSSELEN en Willem MUIJCKENS zijn momboirs gesteld over Mechtelt onmondige dochter van wijlen Ghijsbert zoon van wijlen Jacop van HEDEL bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Goossen van DOORN.
Erfdeling goederen van wijlen hun ouders.
14.03.1569 | R 1923 | f 473v

Aert ANTHONIS en Mattheus KUIJSTEN zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Michiel CREEFT en Elijsabeth KUIJSTEN. Aert is overleden; hij wordt vervangen door Heer en Meester Jan van EIJNDHOUTS.
Beheer van de goederen van wijlen hun ouders.
17.04.1570 | R 1923 | f 474

Jan van WEERT, Claes in den BELLAERT, Gerit TOELINCK en Jan TOELINCK, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Henricx Peters van den HOVEL bij Aleijd zijn huisvrouw dochter van Ghijsbert TOELINCK.
Verkoop van de Hoeckcamp te Roosmalen, 8 lopense groot.
17.06.1570 | R 1923 | f 474v

Alard VRANCKEN, Jan BERNTS, schoenmaker, Adriaen LUCAS en Goijaert WILLEMS, velblotter, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Franck JANS bij Margriet zijn huisvrouw.
Beheer van de goederen van wijlen hun ouders.
12.07.1570 | R 1923 | f 475v

Henrick Robbrecht GHIJSBERTSZ en Henrick zoon van wijlen Frans PELGROM zijn bij testament van Peterke dochter van Frans PELGROM voorsz, weduwe van Ghijsbert ROBBRECHTS, gepasseerd op 20.6.1559 momboirs gesteld over Besselke, Elijsabeth, Heijlwich en Henricxke, onmondige kinderen van wijlen Ghijsbert en Peterke voorsz.
Erfdeling van de goederen van wijlen Margriet KEMP weduwe van Frans PELGROM.
18.07.1570 | R 1923 | f 476v

Peter LOEKEMANS en Roelof Arnts NOPPEN zijn momboirs over de onmondige kindneren van Arnt NOPPEN bij Anneke zijn huisvrouw.
Proces tegen Roelof Jansz NOPPEN voor de Raad van Brabant en voor wethouders van Brussel over de nalatenschap van Heer Dierck NOPPEN, Raad van ZM de Koning van Spanje en van de Raad van Brabant.
12.09.1569 | R 1923 | f 476v

Jan Andries HESSELS testamentaire momboir over Joost onmondige zoon van wijlen Joost Jan Andries HESSELS bij wijlen Cornelia zijn huisvrouw dochter van wijlen Frans PELGROM, krachtens testament van Joost en Cornelia voorsz gepasseerd 30.6.1558. Schepenen stellen nog Henrick zoon van Frans PELGROM tot mede momboir aan.
Erfdeling van de goederen van wijlen Margriet KEMP weduwe van Frans PELGROM, grootmoeder van de onmondige.
18.07.1570 | R 1923 | f 477v

Daniel ANTHONISZ, cremer, Constantijn PETERS, Sijmon PETERS en Michiel ROMBOUTS zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Goijaert PETERS, alias POEL. Michiel is overleden; vervangen door Gerard PETERS alias POEL.
18.07.1570 | R 1923 | f 478

Heer en Meester Lenaert van BOIRT, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, Jacop van MERSEL, Willem van den LAARSCHOT en Jan van der MEER zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan van RIJSINGEN bij Christina zijn huisvrouw dochter van Jan NAETRIS.
Verkoop van goederen van de onmondigen.
23.08.1570 | R 1923 | f 478v

Mr Lambrecht Pauwels van SOEMEREN en Dierck Jan Claes van den BROECK, van vaderszijde en Thomas Dierick JANSZ, bakker en Gerard COLEN, bontwerker, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Bernaert, Jan Diericxken, Lijsken, Jenneken, Margrietken en Mechteld, onmondige kinderen van wijlen Henricx Pauwels van SOEMEREN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierck JANSZ, bakker; Willem zoon van Pauwels van SOEMEREN, Dierck Jan CLAES, Marten BERNTS, lakenkoper en Jan Jans SOEMERS, vleeshouwer, zijn momboirs over Elisabeth onmondige dochter van Goijaert Jan van den HOUCK bij Jutken zijn huisvrouw dochter van Pauwels van SOEMEREN. Mr Lambrecht Pauwels van SOEMEREN, Marten BERNTS, Jan Jans SOEMERS en Lambrecht Diercx BUECKENTOP, zijn momboirs gesteld over Jan en Marijke onmondige kinderen van ArntPauwels van SOEMEREN bij Elijsabeth, zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Pauwels Henricx van SOEMEREN tegen mr Lambrecht en Willem zonen van Pauwels van SOEMEREN voorsz, Dierck Jan Claesz van den BROECK in huwelijk hebbende Dijmphna zijn huisvrouw en Lambert BUECKENTOP, man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw, beiden dochters van Pauwels van SOEMEREN voorsz.
13.09.1570 | R 1923 | f 479v

Heer Christiaen van SCHIJNDEL, priester; Claes die BRUIJN, Huijbert Aert SEIJSSEMAECKER en Jan HERMANS, brouwer zijn op 23.4.1568 tot momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Willem Adriaen van SCHIJNDEL. Heer Christiaen voorsz is met Rolleff ARNTS, lijnwatier, momboir gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Lenaert zoon van wijlen Adriaen van SCHIJNDEL.
Erfdeling, met de zeven meerderjarige kinderen van wijlen Willem van SCHIJNDEL van zijn erfgoederen: de helft in een hoeve te Schijndel.
29.05.1570 | R 1923 | f 480v

Jacop BACX, rentmeester, Nicolaes van DELFT en Lambert ARNTS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Dierck Arnts de JONGE, raadsheer van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Judith zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van ELMPT.
Verkoop van de helft in een huis te Schijndel; de andere helft bezit Elsebe weduwe van Nicolaes Jans van ELMPT ter tochte.
25.08.1569 | R 1923 | f 481v

Meester Goijaert en Lambrecht, zonen van Peter STOOTERS en Willem zoon van Bernt GAST zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Willem van GRUENINGEN bij Ermgard zijn huisvrouw dochter van Peter STOOTERS voorsz.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan van GRUENINGEN de Oude en Marijke van GRUENINGEN.
17.10.1570 | R 1923 | f 482v

Mr Goijaerd van VECHEL, raadsman van 's-Hertogenbosch, Willem van VECHEL en Henrick ROBBERTS, wijntavernier zijn momboirs over Dierick, Robbrecht, Goijaerd, Marijke, Metke en Besselke onmondige kinderen van wijlen Jan van VECHEL bijwijlen Heijlwich zijn huisvrouw dochter van Robbrecht Gijsbert HEIJMANS.
Verkoop van huisraad.
09.01.1570 | R 1923 | f 483

Aelbert HERMANS, Jan Jan van SCUTTROP, Jan HERMANS en Peter van MELEN zijn momboirs over Steven onmondige zoon van wijlen Jan Aerts van SCUTTROP - 23 jaar oud. Zijn broeder Jan is overleden; hij blijft alleen over.
Verkoop van een akker te Schijndel in de Born op de Voort aan Wouter Willems HOOCHCAMP; verkoop van een akker te Schijndel aan Willem Jans van MIDDEGAEL.
03.02.1570 | R 1923 | f 483v

Heer Peter die RUIJTER en Heer Jacop SEIJSSEMAKERS, priesters, executeurs van het testament van Heer Diericx die BORCHGRAVE, verklaren dat Adolph en Catharijn onmondige kinderen van Mr Dierick ANTHONISSEN, die tot Loven woonde, elk 100 car gulden zullen ontvangen.
De momboirs, over deze kinderen gesteld, zijn: Jan en Aert ANTHONISSEN, broeders van de vader, te 's-Hertogenbosch.
06.02.1570 | R 1923 | f 484

Hendrick WILLEMS, nastelmaecker en Andries MARCELLIS, van vaderszijde met Peter ANTHONIS, zadelmaker, van moederswege zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Arnt WILLEMS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Cornelis Gevaerts van ORTHEN, priester.
28.07.1572 | R 1923 | f 484v

Marcelis Arnt PETERS en Jacop RUTTEN - beiden op Den Dungen - van vaderszijde; Franck Arnts en Peter HENRICX, beide te Vught van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jacop zoon van Jacop ARNTS bij wijlen Jenneke FRANCKEN, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
19.12.1572 | R 1923 | f 485

Heer Joost JANS, priester, Wernaert GREVENRAET, Christoffel en Jan zonen van wijlen Jan SPIJCKERS zijn momboirs gesteld over Lijsken onmondige dochter van wijlen Frans HENRICX, snijder, bij wijlen Anna dochter van Jan SPIJCKERS, zijn huisvrouw.
Verkoop van 1/10 in een huis met brandschade, achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch.
23.02.1570 | R 1923 | f 486

Heer Peter COLEN, priester, canonick van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch en Dierck Arnts de JONGE, raadsheer van 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Anthonis, Engelke en Catharijna onmondige kinderen van wijlen Aert ANTHONISSEN bij wijlen Aelijdt COLEN zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Mr Dierck COLEN, ontvanger generaal van Artillerijen van ZM de Koning en wijlen Magdalena van VRECHEM, zijn huisvrouw, te Brussel.
21.03.1571 | R 1923 | f 486v

Jan GERITS en Gerit GERITS, wonende op Ael in het land van Altena, ooms - van vaderszijde; Jan PETERS, mesmaecker en Lenart GERARTS; cordewagencruijer - van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Peterke onmondige dochter van Servaes GERITS.
Verkoop van 1/12 deel in een huis te 's-Hertogenbosch bij de St Anthonis poort, aanbestorven via Joost LAMBERTS en Agatha zijn huisvrouw.
09.06.1571 | R 1923 | f 487v

Bartholomeus GOIJAERTS, brouwer, Arnt JOOSTEN, wonende tot Huesden, Jan Gielis van OSS en Aelbert Jan Aelberts KETELER te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Sijmon zoon van wijlen Daniel DAEMS bij wijlen Maeijken Goijaerts van HUESDEN.
Verkoop van landerijen te Cromvoirt.
28.06.1571 | R 1923 | f 488

Reijnder POTTEIJE, Clement Adriaens FRANSSEN, Peter REIJNEN en Reijnder BOLANTS zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Roeloff Martens van BROECKHOVEN, in de molen, bij wijlen Margriet zijn husvrouw dochter van Reijnder GERARTSZ. Twee andere kinderen zijn meerderjarig. Peter REIJNEN, testamentaire momboir is overleden.
Beheer van de goederen van wijlen hun ouders.
09.02.1571 | R 1923 | f 489

Roever PETERS, Jan GERITS, molder en Jan van TESTELT, zijn sedert 1559 momboirs over Marijke, onmondige dochter van wijlen Jan LUCAS. Toegevoegd momboir wordt: Arnd HEESACKER.
Verkoop van een huis te Hintham bij de molen.
16.02.1571 | R 1923 | f 489v

Marten die BRUIJN, Jan die BRUIJN, Marten van POPPEL en Henrick HENRICX zijn momboirs over Henricxke, onmondige dochter van Jan HENRICX, screijnwercker, bij wijlen IJeken zijn huisvrouw dochter van Claes die BRUIJN.
Erfdeling van de goederen van wijlen haar grootouders maternel.
06.06.1572 | R 1923 | f 490

Jan zoon van Nijcolaes van RAVENSTEIJN, Jan NOBELMANS in huwelijk hebbende Agatha dochter van wijlen Nijcolaes van RAVENSTEIJN, ooms van vaderszijde; Lambert zoon van wijlen Matthijs STOOTERS en Joost Hermans die BIE in huwelijk hebbende Elijsabeth dochter van wijlen Matthijs STOOTERS, ooms van moederszijde, zijn momboirs over Jan onmondige zoon van Jacob Nijcolaes van RAVENSTEIJN bij Aleijd zijn huisvrouw, dochter van wijlen Matthijs STOOTERS.
Verkoop van 2/6 in een hoeve te Munsel onder Boxtel, welke hoeve Jan Diricx van HEES als laat in gebruik heeft; 3/6 deel is bezit van de OLV Broederschap te 's-Hertogenbosch en 1/6 deel behoort toe aan de erfgenamen van wijlen Heer Jacop SANDERS.
13.09.1571 | R 1923 | f 491

Christoffel zoon van Heer Jacop SANDERS en Geronimus GERITS man en momboir van Appolonia zijn huisvrouw dochter van Heer Jacop SANDERS en Anthonis hun broeder, hen fort en sterk makende voor de andere kinderen van Heer Jacop SANDERS verzoeken om 1/6 in een hoeve te Munsel onder Boxtel, te mogen verkopen. Anthonius is overleden en over zijn onmondige kinderen is tot momboir gesteld Jasper JASPERS, vetwarier (zie: 13.9.1571, f 491).
14.03.1572 | R 1923 | f 491v

Lambert CORNELIS, wolverkoper, Jan van LIER, coopman van lijnwaet en Jacop van MERSSEL, rentenier, zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Henrick Peters van WAETSELAER bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van Geraert van HEESSEL bij wijlen Adriana zijn huisvrouw dochter van Geraert van ACHEL.
Verkoop van een hofstad met zijn aangelag in de Wijntmolenbergstraat te s-Hertogenbosch door Geraert van HEESSEL gekocht van Marcelis van de KUECKEECK, samen met Agnees weduwe van Jan BROCK en Baetken weduwe van Jan van STRIJP, kind en kindskinderen van Geraert van HEESSEL en Adriana zijn huisvrouw.
09.10.1573 | R 1923 | f 493

Peter van GEMART, timmerman, Peter HENRICX, spelmaker, Gerard DANIELS, bakker en Marten ERASMUS, metser, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Matthijs Henric van GEMART bij Margriet zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis met zijn aangelag te 's-Hertogenbosch, met brandschade,in de Koepoortstraat te 's-Hertogenbosch door Matthijs ca 7 of 8 jaar voor zijn dood gekocht.
26.11.1573 | R 1923 | f 494

Hendrick HEIJM, Sijmon ANTHONIS en Otten JANS, zijn momboirs gesteld over Anneke onmondige dochter van wijlen Cornelis ABSOLONS bij Mechtelt zijn huisvrouw.
Verkoop van actien en credieten in den Lande van Gelre.
27.02.1573 | R 1923 | f 495

Daniel Diericx van WIJCK, Goijaerd Goijaerds van VLIERDEN, Jan Jans OTTEN en Henrick Jans NOPPEN zijn momboirs over Dierick, Joostken en Maijken onmondige kinderen van wijlen Loenis Diericx van WIJCK bij Geertruijd zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Diericx Loenis en wijen Joestken zijn husvrouw dochter van Daniel van VLIERDEN, hun grootouders. Hun komt 1/4 toe van de nalatenschap.
30.12.1573 | R 1923 | f 495v

Dierck Diercks van BUEREN en Dierck zijn zoon, metsers, van vaderszijde; Rijckart LAMBERTS en Henrick die BECKER van moederswege zijn momboirs gesteld over de zeven onmondige kinderen van Weijnant JANSZ, screijnwercker, bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Thijs JANSZ.
Afstand van de goederen, die hun competeren via hun moeders zuster Lijntken THIJSZ, overleden te St Oedenrode, tot behoef van Aelbert THIJSZ, zoon van Lijntken voorsz: goederen uit haar eerste en laatste huwelijk.
04.09.1574 | R 1923 | f 496v

Seger CLAESSEN, Jan ROMBOUTS, Mr Jacop van BERCHEM en Dierck Jans van LUIJCK zijn momboirs over Alitken onmondige dochter van wijlen Henrick GIJSSELEN bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert BERNIERS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Aert BERNIERS, waarvan Alitken 1/5 toekomt.
28.11.1572 | R 1923 | f 497

Daniel zoon van Reijner LOIJEN, Steven ADRIAENS, ooms, zijn momboirs over Jan onmondige zoon van wijlen Jan zoon van Jan Reijner LOIJEN bij Elijsabeth zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
19.02.1572 | R 1923 | f 497v

Henrick Willems die VISSCHER, Jan van ROIJ, resp. broeder en zwager van Lijnken weduwe van Gerard van RAESVELT, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Geraerd van RAESVELT bij Lijnken zijn huisvrouw dochter van Jan Joordens van ROIJ, wonende te Wesel, land van Cleeff.
Verkoop van 1/5 deel in een huis met zijn aangelag te 's-Hertogenbosch achter de Tolbrugh te 's-Hertogenbosch, hen ten deel gevallen bij erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader.
09.06.1573 | R 1923 | f 497v

Henrick Willems die VISSCHER en Huijbert VOS zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Jan Joordens van ROIJ bij wijlen Jenneke zijn eerste huisvrouw dochter van Marten JANS, geboren te Zeelst.
Verkoop van 1/5 van een huis etc te 's-Hertogenbosch achter de Tolbrugh, hen ten deel gevallen bij erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader (zie: f 497v).
09.06.1573 | R 1923 | f 498v

Arnt Jan WILLEMSZ en Anthonij GOIJAERTS, van vaderszijde; Henrick en Robbert LENAERTS, van moederswege, zijn momboirs gesteld over Henricx en Stenken onmondige kinderen van wijlen Andries Willem Rutten van GRIENSVENNE bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Lenaert ROELOFFS, te Den Dungen.
Verkoop van vee, paarden, koren, hooi en stro.
26.11.1573 | R 1923 | f 499v

Jan Andries HESSELS, Dierck ANCEMS, mesmaecker, Peter JANS, gewantsnijder en Gerard Jan HENRICX zijn momboirs over Andries en Catharina onmondige kinderen van wijlen Henricx zoon van Henricx EMONTS, bakker, bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Andries HESSELS, van Dinther. De bejaarde kinderen willen hun part - 3/5 deel - in de goederen van wijlen hun ouders: een huis op de hoek van de Volderstraat en een huis in de Verwerstraat tegenover "de Blauwe Handt", verkopen.
31.12.1573 | R 1923 | f 500

Henrick Jans van den BICHELAER, Marten Peters van den BI CHELAER, van vaderszijde en Lambert Matthijs STOOTERS met Goijaert Willem PIJNAPPELS, van moederszijde, zijn momboirs over Jan onmondige zoon van wijlen Cornelis zoon van wijlen Mr Jan de MOOR, clockgieter, bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Matthijs STOOTERS.
Cornelis is omgekomen door toedoen van Heer Huijbrecht HENRICX de Jonge, van Steensel, priester.
Zoen acte!
26.02.1573 | R 1923 | f 501

Jan Corstiaen van WEERT, Alart Jan VRANCKEN, Henrick Peters VRAETSELAER en Jan Jans VRANCKEN zijn momboirs over Jan, Joest, Goessen, Vrancken en Henricxken, onmondige kinderen van wijlen Boudewijn GOESSENS, cremer, bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw. De beide laatste voogden zijn overleden. Zij worden niet vervangen: Jan en Joest zijn meerderjarig en Henricxken is getrouwd.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
(voor Pasen)
29.03.1573 | R 1923 | f 501v

Jan EVERTS, Gerard SOMERS, Lambert SUERINCX en Jan ADRIAENS zijn momboirs gesteld over Elijsabeth en Catharina onmondige dochters van Ghijsbert GOIJERTS.
Jan ADRIAENS verzoekt om ontslag van de voogdij wegens zijn ouderdom en doofheid; hij wordt vervangen door Marcelis Dionijs van VLADERACKEN.
Verkoop van het huis "de drije Roose" aan de Markt te 's-Hertogenbosch.
09.06.1574 | R 1923 | f 502

Arndt Jan WILLEMS, Anthonis GOIJAERTS, Robbrecht LENAERTS en Henrick LENAERTS, wonende op Den Dungen, zijn momboirs gesteld over Henrick en Stenken onmondige kinderen van wijlen Andries Willem Rutten van GRIENSVENNE bij Jenneke zijn tweede huisvrouw dochter van wijlen Lenaert ROELOFFS.
Verkoop van 2/12 in een huis met zijn aangelag te Den Dungen aan het Griensvenne - in gebruik bij Peter Willem HOPMETER -en nog andere landerijen aldaar (zie: 26.11.1573, 499v).
14.07.1574 | R 1923 | f 502v

Jan van HEESCH, Andries Gielis van ERP, Ghijsbert Jans GLAUDEMANS en Lambert ARNTS zijn momboirs gesteld over Marike dochter van Andries van ERP.
De momboirs zouden haar deel in een hoeve de Swarte Leeuw - 1/10 deel en 1/3 deel in 1/10 deel van deze hoeve, verkopen. Jan en Ghijsbert zijn overleden en worden vervangen door Jan van HEES, brouwer en Lenaert zoon van Lambert GREVENRAET waarna de verkoop kan doorgaan.
13.08.1574 | R 1923 | f 503v

Henrick en Willem van VECHEL, Jan Aelberts KETELER, Adriaen Wouters KETELER en Dierck Goijaerts van VECHEL zijn momboirs gesteld over Mechteld onmondige dochter van Adriaen Aelberts KETELER bij Aleijd van VECHEL.
Verkoop van 1/3 in een huis etc. aan de Hooge Steenwech, waarin Adriaen overleden is. De andere gedeelten behoren toe aan haar meerderjarige zusters: Henricxke en Catharina.
Het huis, dat brandschade heeft, is onverhuurd.
14.09.1574 | R 1923 | f 504v

Heer en Meester Peter van den EECKHOUT, canonick, Jan Gerarts de SCHILDER en Adriaen Pauwels KETELAER zijn momboirs gesteld over Peter en Davidt onmondige zonen van wijlen Wouter die CREMER bij wijlen Peterke zijn huisvrouw dochter van wijlen Meester Gerarts de SCHILDER bij wijlen Heijlken van den EECKHOUT.
Erfdeling van de goederen van wijlen Gerart en Heijlken, hun grootouders.
29.11.1574 | R 1923 | f 505v

Mr Andries HESSELS, licentiaet in de rechten en pensionaris van 's-Hertogenbosch; Dierck Ancems van DINTHER, Jan PETERS, de Oude en Jan PETERS, de Jonge, zijn momboirs over Dierck onmondige zoon van wijlen Jan Ancems van DINTHER bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Diericx van HEESWIJCK.
Verkoop van roerende goederen.
03.12.1574 | R 1923 | f 506v

Mr Henrick van BROECKHOVEN, Peter Willem van DELFT, van vaderszijde; Wouter BOUDEWIJNS en Heer Nijcolaes VUCHTS, priester, van moederswege, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Aerts die RAET bij Emken zijn huisvrouw dochter van Wouter BOUDEWIJNS. Jan van LIEBERGEN en Lambert die WOLFF, van vaderszijde, Wouter BOUDEWIJNS en Heer Nijcolaes VUCHTS, voorsz, van moederswege, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jan van LIEBERGEN bij wijlen Emken dochter van Wouter BOUDEWIJNS.
Verkoop van 1/3 deel van een huis, "de Gulden Keijser" of "het Hoff" bij de St Joriskapel te 's-Hertogenbosch. De overige delen behoren aan Franchoijs zoon van Wouter BOUDEWIJNS en aan Jan van de WIELE man en momboir van Engelke zijn huisvrouw dochter van Wouter BOUDEWIJNS.
13.01.1574 | R 1923 | f 507

Jan van TESTELT, Gijsbert van DIEPENBEECK, Jan BECX en Sijmon Vrancken van den HOEVEL zijn momboirs over het onmondige kind van wijlen Anthonis van DIEPENBEECK bij wijlen Mechtelt zijn huisvrouw dochter van Reijner BECX.
Verkoop van de goederen van de overleden ouders.
26.01.1574 | R 1923 | f 508

Gooswijn Jansz PIJNAPPEL, stadhouder van 's-Hertogenbosch, Andries van FLODROP, cleermaker, Arnd KERPERS, zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Jan Jan van den DUNGEN.
Verkoop goederen ouders.
29.01.1574 | R 1923 | f 509

Mr Jan van TURNHOUT, Thomas van TURNHOUT en Lenard Bartholomeus van GEMART zijn momboirs gesteld over Willem, Jan, Gerard, Catharina, Heijlken en Jaecxken, onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Jacop Willems van HERPT bij Henricxken zijn huisvrouw.
Verkoop van een half huis in de Thoerenstraat, hen aanbestorven via hun grootvader Jacop Willems; de andere helft bezit Matthijs ARNTS.
29.01.1574 | R 1923 | f 509

Jan zoon van wijlen Willem HOORNKENS, oom, Sander Henricx BUERTEN en Lucas DELISZ zijn momboirs gesteld over Gerard, Jan, Goijaerd, Margriet, Anneke en Marijke, onmondige kinderen van wijlen Laureijns HOORNKENS bij Anneke zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
08.12.1574 | R 1923 | f 510

Jan HOORNKENS, Sander Henricx BUERTEN en Lucas DELISZ zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Laureijns HOORNKENS bij Anneke zijn huisvrouw.
Aankoop van een huis met zijn aangelag te Erp (zie: f 510).
10.02.1574 | R 1923 | f 511

Mr Jan van TURNHOUT, Thomas van TURNHOUT, Dierck JANSZ, maeldere en Lenard BARTHOLOMEUS, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan zoon vanwijlen Jacop Willems van HERPT bij Henricxken zijn huisvrouw.
Verkoop van een roggepacht, aanbestorven via hun grootvader Jacop Willems (zie: 29.1.1574, f 509).
08.02.1574 | R 1923 | f 510v

Jan van HEESSEL, Goijaert WILLEMS, velblotter, Matthijs MATTHIJS, vleeshouwer en Jan van MERSSEL, zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Henricx Peters van WAETSELAER bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Geraerts van HEESSEL.
Verkoop van 1/2 huis op het Hintemereijnde te 's-Hertogenbosch, aanbestorven via Hendrick van WAETSELAER; het pand heeft brandschade. De andere helft behoort aan Willem Wouters van BERCHEM in huwelijk hebbende Mechteld zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx Peters van WAETSELAER.
10.02.1574 | R 1923 | f 512

Wijnant JANS, screijnwercker, Dierck Diericx van BUEREN, Dierck zijn zoon, metsers en Henrick die BECKER, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Wijnant JANSZ bij wijlen Geertruijdt zijn huisvrouw dochter van Jan THIJSS.
Verkoop van 1/6 deel in een huis met zijn aangelag te St Oedenrode bij de watermolen en 1/6 in landerijen, de Bocht te St Oedenrode, aanbestorven via hun moeder.
10.02.1574 | R 1923 | f 513

Mr Henrick van BROECHOVEN, Peter Willems van DELFT, Wouter BOUDEWIJNS en Heer Nijcolaes VUCHTS, priester, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Aert die RAET bij Emken zijn huisvrouw dochter van Wouter BOUDEWIJNS.
Verkoop van de helft in het huis "de Roode Poort" in de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch; de andere helft is verkocht door Jan van LIEBERGEN (zie: 13.1.1574, f 507).
12.02.1574 | R 1923 | f 514

Wouter zoon van Peter REIJNEN, Jan PETERS, Marten van LITH en Peter JACOPS, schoenmaker, zijn momboirs over Anneke onmondige dochter van wijlen Frans Peter REIJNEN bij wijlen Maijke dochter van Michiel BARTHOLOMEUS.
Ontvangst van de goederen van wijlen haar grootouders: Peter REIJNEN en huisvrouw.
De momboirs zijn aangesteld op verzoek van Jaepken weduwe van Michiel BARTHOLOMEUS, grootmoeder van de onmondige.
25.02.1574 | R 1923 | f 514v

Gerard van POPPEL, Goossen Brants van AMELROIJ, Jacques van STRIJP en Marten van POPPEL zijn momboirs over Jan innocente zoon van wijlen Andries van POPPEL bij wijlen Anna zijn huisvrouw.
Jan heeft nog zes broeders en zusters; voor hem wordt een lijfrente van 30 gulden gekocht.
15.03.1574 | R 1923 | f 515v

Heer en Meester Willem PELGROM, priester en canonick te 's-Hertogenbosch; Jan Geraerts, "in Melanen", Jacop van EIJCK en Ghijsbert HOPPENBROUWERS, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Dierix HOPPENBROUWERS bij Maria dochter van wijlen Mr Peter PELGROM.
Verkoop van 1/3 deel in een huis "de Gulden St Anthonis" in de Verwerstraat te 's-Hertogenbosch.
24.03.1574 | R 1923 | f 516

Thomas HOIRNKENS, Jacop Diercx van BRUEGEL, Herbert JANS en Goijaert FRANSEN, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Aerts van der SLUIJS bij wijlen Margriet zijn huisvrouw.
Erfdeling van het huis wan het Loefbrugke, waarin hun ouders overleden zijn tegen hun meerderjarige broeders en zusters.
28.03.1574 | R 1923 | f 516v

Thomas HOERNKENS, Jacop DIERICX, lakenkoper, Herbert JANSZ en Goijaert FRANSEN, screijnwercker, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Aerts van der SLUIJS bij wijlen Margriet zijn huisvrouw.
Verkoop van goederen te Roosmalen, bij de Akense hoeve (zie: f 516v).
28.03.1574 | R 1923 | f 517v

Corstiaen WEIJGERGANCX en Tielman HAGENS, van vaderszijde - van moederswege zijn er geen verwandten te 's-Hertogenbosch - zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Willem PAUWELS, viskoper, bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Jacop PAUWELS, geboren te Leeuwen.
Verzilvering van een vordering ad fl 95,- aanbestorven via hun moeder.
29.03.1574 | R 1923 | f 518v

Everaert Everaert van de WATER, Mr Peter van de WATER, Mr Jacop van der CAMMEN en Jan van HEDEL, zijn momboirs over Frans Everaert, Beelken, Catharina en Josijna, onmondige kinderen van Everaert zoon van Everaert van de WATER bij wijlen Josijna, dochter van wijlen Franchoijs van der CAMMEN bij wijlen Catharina TIJNAGEL.
Opening van het besloten testament van wijlen Catharina van der CAMMEN, gepasseerd te Antwerpen, in presentie van Mr Jacop van der CAMMEN, Margriet van der CAMMEN en Mr Adriaen van DIJCK, griffier van Antwerpen, man en momboir van Catharina van der CAMMEN, ook dochter van wijlen Franchoijs van der CAMMEN bij wijlen Catharina zijn huisvrouw, alhier present. Renten en chijnsen ten laste van Bommel, Hedel en Antwerpen.
09.04.1575 | R 1923 | f 519

Thomas WOUTERS, "in den Gulden Appel", Andries zoon van Andries van GERWEN, Jan CLEMENTS en Jan GREVENRAET, momboirs over Henrick en Ercken, onmondige kinderen van wijlen Aert HOUBRAECKEN bij wijlen Johanna zijn huisvrouw.
Verkoop van de helft van een huis met zijn aangelag, "de Trip" achter de Corte Cameren, te 's-Hertogenbosch.
11.04.1575 | R 1923 | f 520v

Marcus WILLEMS en Willem ROELOFFS zijn momboirs over Herman Peters van de SANDE - 21 jaar oud.
Verkoop van renten, aanbestorven via zijn vader, uit onderpanden te St Michielsgestel.
14.04.1575 | R 1923 | f 521

Goijaert en Aelbert GOOSSENS, gebroeders, Geraert WILLEMS en Jan HENDRICX zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Aert GOOSSENS, bakker bij Lijntken zijn huisvrouw.
Aert had op 28.12.1574 een huis gekocht in de Verwerstraat van de erfgenamen van Henricx EMONTS, doch niet betaald. Het huis gaat terug naar de verkopers.
02.03.1574 | R 1923 | f 522

Gielis Cornelis COENEN, Maximiliaen JANSZ, Jan FRANSEN, wever en Jan WOUTERS, cuijper, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Frederick JANS bij Barbara zijn huisvrouw dochter van Willem KETELAER.
Erfdeling van goederen tussen de onmondigen en hun oom Corstiaen zoon van wijlen Frederick JANS bij wijlen Hilleken zijn huisvrouw.
16.05.1575 | R 1923 | f 523

Heer en Meester Pieter van de WATER, priester en canonick te 's-Hertogenbosch, Everaert zoon van Everaert van de WATER, zijn broeder, Mr Jacop DONCK, secretaris van 's-Hertogenbosch en Jan van de WIEL, zijn momboirs over Sijmon onmondige zoon van wijlen Jan Everaerts van de WATER bij wijlen Judith zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van de WIEL.
Beheer goederen.
03.06.1575 | R 1923 | f 523v

Loenis JOOSTEN, Henrick NOPPEN, Sijmon DIERICX, Jan MICHIELSZ, molenmaker, allen te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Schalck LOENIS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Joachim van HUESDEN.
Beheer goederen.
11.06.1575 | R 1923 | f 524

Willem HERMANS, broeder van de onmondigen, Jan PETERS, Henrick de BACKER en Dierick van CUELEN, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Herman WILLEMS, gareelmaker, bij wijlen Magdalena zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
17.06.1575 | R 1923 | f 524v

Ancem ANCEMS, Henrick GOOSSENS, Otten HENRICX en Mr Herman ENGELBERTS zijn momboirs over Joachim - oud n jaar - zoon van Jan JOACHIMS bij Emken zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
23.06.1575 | R 1923 | f 525

Cornelis Corstiaen WEIJGERGANCX en Jacop zijn broeder, van vaderszijde; Willem PAUWELS en Thielman Willem HAGENS, van moederswege, zijn momboirs over de vier onmondge kinderen van Corstiaen Anthonis WEIJGERGANCX bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Pauwels WILLEMS, viskoper.
Verkoop van goederen van wijlen hun grootvader, Pauwels WILLEMS: 1/3 in een huis te 's-Hertogenbosch achter de Mandemakers 1/3 in een perceel land te Vught en 1/3 in een huis, eertijds een oliemolen, aan de Steenweg, buiten de Hinthamerpoort.
27.06.1575 | R 1923 | f 525v

Nijclaes Matthijs van BOEGEN, grootvader, Jan Jansz SCILLING, oom, Willem Hermans van WACHTENDONCK en Henrick HENRICX, bakker, zijn momboirs over Jan onmondige zoon van wijlen Jan CLAESZ.
Verkoop van huisraad van wijlen zijn ouders, om schulden te delgen.
14.07.1575 | R 1923 | f 526v

Heer en Meester Jan NEMIUS, priester, Dirck Huberts NEMIUS - van vaderszijde - Jan Petersz LIEVENS en Willem HUIJBERTS - van moederswege - zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Dierck DIERICX bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van Bartholomeus van de SANDE.
Beheer van goederen van wijlen Geraerd Henricx van HAEFTEN, priester en Maria zijn zuster, hun oom en tante: renten, te 's-Hertogenbosch, Heusden en Hedel.
19.07.1575 | R 1923 | f 527

Nijclaes JANS, Cornelis zoon van Jan WESSELS, Jan en Cornelis zonen van wijlen Jan van EMMERICK, zijn momboirs over Arnt, Jacop en Margretha, onmondige kinderen van Lambert WESSELS bij wijlen Lijske zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Jan van EMMERICK.
Verkoop huisraad van hun moeder.
15.12.1574 | R 1923 | f 527v

Cornelis Jacops van DOERN, Wouter Jan ANTHONISZ, testamentaire momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jacop WILLEMSZ bij wijlen Anthonia zijn huisvrouw.
Zij worden aangevuld met Christoffel Jan HACKEN en Aelbert WILLEMS.
Verkoop van huisraad.
23.12.1574 | R 1923 | f 528v

Jan Frans PELGROM, vader, Mr Marten MOINS en Jacop van STRIJP zijn momboirs over de onmondige kinderen van Jan zoon van wijlen Frans PELGROM bij wijlen Margriet zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Henrick Jan van SCHIJNDEL bij wijlen Christina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop COELBORNER, bij testament van Christina voorsz.
Verkoop van huisraad en het huis tegenover de St Jan in de Hintemerstraat.
29.01.1574 | R 1923 | f 529

Andries Elias de COCK, Arnd PELS, Dierck en Goijaerd SPOERDONCK, van vaderszijde en Joost den OUDEN met Dierick van den BERGE van moederswege, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Herman zoon van Goijaerts van SPOERDONCK bij Agneesken zijn huisvrouw dochter van Joost den OUDEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jacoba dochter van wijlen Elias de COCK weduwe van Stevens van DIJCK: * deel van het huisraad, het huis "de Gulden Pot" en "de Gulden Stockvisch" op de Hooge Steenwech te 's-Hertogenbosch en k van een perceel land te Vught.
29.01.1574 | R 1923 | f 529v

Willem zoon van wijlen Frans WILLEMS, Peter GOIJAERTS, Willem DANCKELAERTS en Henrick van ESCH, cremer - niemand van moederswege - zijn momboirs over Jan en Willem, onmondige zonen van wijlen Jan zoon van Frans WILLEMS bij Marike zijn huisvrouw.
Verkoop en erfdeling van een huis in de Verwerstraat en een huis achter de Oude Raadhuijse te 's-Hertogenbosch, aanbestorven via hun grootvader Frans WILLEMS.
04.03.1574 | R 1923 | f 530v

Jan GAST, Peter ANTHONIS, Jan van WEL en Jan van SOEMEREN zijn momboirs over Ghijsbert onmondige zoon van wijlen Ghijsbert Jan den DAPPER bij wijlen Christina zijn huisvrouw, dochter van Jan GAST.
Beheer goederen.
09.08.1575 | R 1923 | f 531

Dionijs van VLADERACKEN en Thomas BOEST, kleermaker, zijn momboirs over Elisabeth dochter van Hector die BEVER en Jan GREVENRAET en Thomas WOUTERS, beiden cremers, zijn momboirs over Henrick HOUBRACKEN - oud 22 jaar.
Henrick is getrouwd met Elisabeth; hij wil cremer worden.
16.07.1575 | R 1923 | f 531v

Reijnder Reijnders POTTEIJE, Reijnder Jansz POTTEIJE - van vaderszijde - Jan ROBBEN, mesmaker en Wouter BUS - van moederszijde - zijn momboirs over Digna onmondige dochter van wijlen Jan DEGENS bij Lijsken zijn huisvrouw dochter van Sander Jan van OS bij Anneken DIRCX, zijn huisvrouw. De momboirs zijn aangesteld op verzoek van haar grootmoeder, Anneke DEGENS.
Beheer van de goederen, aanbestorven via Anneke DIRCX.
13.08.1575 | R 1923 | f 532v

Jan van der MEER, vader; Jan Lamberts van OERLE, Henrick ROGGEN, mesmaecker en Job van LIER, kleermaker, zijn momboirs over Aelbert - oud 22 jaar - zoon van Jan van der MEER bij wijlen Mechtelt zijn huisvrouw dochter van Huijbrecht AELBERTS bij Erken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick DONCKERS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Heer Gielis DONCKERS, zijn oom: de helft in 1/3 van deze goederen.
27.08.1575 | R 1923 | f 532v

Jan PETERS, mesmaecker, alias de WEIJER, Cornelis ADRIAENS, zijn momboirs over Weijndelken onmondige dochter van wijlen Peter GHIJSBERTS bij wijlen Willemke zijn huisvrouw, te Littoijen. De momboirs zijn aangesteld op verzoek van Arnt GHIJSBERTS, mesmaecker, halfbroeder van wijlen Peter.
Beheer van goederen.
19.09.1575 | R 1923 | f 533v

Willem Jansen van LOEN, Mr Willem Reijners REIJS, Goessen zoon van Willem GIEBELS en Willem Willem WEELS zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Jan LIEVENS bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van Willem GIEBELS.
Beheer goederen.
27.09.1575 | R 1923 | f 534

Lambert JOOSTEN, Mattheus AELBERTSZ, Peter Joachims van den HOVEL en Willem van MEIJELSFOIRT, zijn momboirs over Gerard onmondige zoon van wijlen Lambert COLEN bij Barbara zijn huisvrouw.
Verkoop van de helft van een huis op de Vuchterendijck.
19.10.1575 | R 1923 | f 534

Jan BECX, Jan van TESTELT, Sijmon van den HOVEL en Ghijsbert van DIEPENBEECK zijn momboirs over Anneke dochter van Anthonis van DIEPENBEECK bij Metken zijn huisvrouw dochter van Reijner BECX.
Verkoop van het huis "de Witte Helm" op de Botermarckt te 's-Hertogenbosch, waarin haar ouders overleden zijn.
09.12.1575 | R 1923 | f 535

Bertholt JANS, Noel WOUTERS, mesmaecker en Peter die SMIT, met Jan die SMIT, spiegelmaker op het Orteneijnde, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen - het oudste is 10 jaar, het jongste is 2 jaar - van wijlen Matthijs MATTHIJS bij Lijntken zijn huisvrouw. Lijntken is veertien dagen geleden gestorven; zij wonen op de Vuchterendijck.
Beheer goederen hun aanbestorven via hun grootmoeder Thonisken AERTS, die ook op de Vuchterendijck woonde.
09.09.1574 | R 1923 | f 535v

Willem Jans van HELDEN, smit, Jan Lamberts van OERLE, Goijaert Goijaerts van ENGELANT en Cornelis Jans van ENGELANT zijn momboirs over Jan onmondige zoon van wijlen Zeger Jans van HELDEN bij Arijke zijn huisvrouw.
Verkoop van 1/4 deel in het huis "de Gulden Cloot" in de Lange Putstraat te 's-Hertogenbosch.
02.01.1576 | R 1923 | f 536

Ghijsbert Joost GHIJBEN, vader, tot Erp wonende, Jan GERITS, mesmaeker, op de Vuchterendijck, Cornelis LAMBERTS en Henrick Jan JACOPS; tot Erp, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Ghijsbert Joost GIJBEN bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis WILLEMS.
Verkoop van 3/5 deel in 1/3 deel van twee huizen in de Lange Putstraat te 's-Hertogenbosch, aanbestorven via Heer Gielis DONCKERS, priester.
04.01.1576 | R 1923 | f 536v

Jasper van BALEN, broeder en Mr Pauwels Adriaens van de LEEMPUT, neef zijn momboirs, aangesteld bij testament van wijlen Jan van BALEN over zijn onmondige kinderen.
Beheer van goederen.
03.02.1576 | R 1923 | f 537v

Cornelis zoon van Peter Jans die LEEU, oom, Willem Willems van Os, Willem van BLADEL en Anthonis Jans PREECKERS, zijn momboirs over Henrick onmondige zoon van wijlen Lucas zoon van Peter Jans die LEEU.
Lucas heeft de helft in een huis achter de Tolbrug verkocht aan Jan zoon van Anthonis Anthonis van ZUTPHEN, dat grotendeels betaald is op een rente na, aan Catharijn PREECKERS, bagijntje op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch.
Het halve huis is echter nog niet gevest!
27.08.1575 | R 1923 | f 538

Jacop Gerits van VUCHT, schoenmaker, Goijaert Henricx van CUIJCK, Henrick ANTHONISZ, mulder, zijn momboirs over Marijke onmondige dochter van wijlen Jan Reijner van BOCXTEL.
Verkoop van een half huijs op het Ortheneind, waarvan de andere helft behoort aan Henrick zoon van Reijner van BOCXTEL, spelmaecker, oom van de onmondige.
25.10.1575 | R 1923 | f 538v

Anthonis van de WIEL en Wijnant Roelof DANIELS - van vaderszijde - Mr Roelof LOEKEMANS, pensionaris en Gerit Ghijsberts van de KERCKHOFF - van moederswege - zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Arien Diericx van de GRAEFF bij Sophia zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis met zijn aangelag te s-Hertogenbosch op het Hintemereijnde tegenover Wouter TOELINCK.
06.02.1576 | R 1923 | f 539

Willem Bernts GAST, Wouter Jacops van WEL, Jan zoon van JasperGAST en Herman zoon van Corstiaen WILLEMS, zijn momboirs over Henrick GAST - 23 jaar oud. Willem,Gielis en Henrick GAST - 23 jaar oud - zonen van Bernt GAST hebben op 7.1.1576 een huis op het Ortheneijnde verkocht aan Peter Jan van PAMEREN.
De helft van de kooppenningen is als een rentewan Henrick GAST gegeven.
07.02.1575 | R 1923 | f 539v

Henrick van GERWEN, Servaes Henrick SCHEERS, te Schijndel, Jan Henricks van LIESHOUT, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over de kinderen van Claes van GERWEN, te Schijndel, bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop HENRICX Catharina is alleen blote tochteresse in de helft van 1/3 van de goederen van wijlen Thomas zoon van Jacop HENRICX.
16.02.1576 | R 1923 | f 540v

Cornelis CORSTIAENS, Cornelis zoon van Frans ROELOFS en Joost GHIJSBERTS, zijn momboirs over Joost en Frans, onmondige zonen van wijlen Jacop JOOSTEN bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Frans ROELOFFS.
Verkoop van twee huizen op de hoek van de Stoofstraat te 's-Hertogenbosch.
16.02.1576 | R 1923 | f 541

Jan JACOPSZ, te Empel, Goijaert van ENGELANT, Jan BERTS, schoenmaker en Aert JANSZ zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen - 15 en 13 jaar oud - van wijlen Laureijns PETERS bij Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Mattheus die RUIJTER.
Verkoop van het huis "de Bril" op de Cruijsstraat te 's-Hertogenbosch.
28.02.1576 | R 1923 | f 541v

Jacop Jansz van HAREN, Everaert Jans van de WATER, Lambert PETERS, lakenkoper en Jacop Huberts VERHELLEN, zijn momboirs over de zes onmondige kinderen van wijlen Peter Claes van de WIJER, alias van EMPEL, bij Catharina zijn laatste huisvrouw dochter van wijlen Jan van HERENTALS.
Verkoop van het huis, "de Halve Maan" en een huis, daar achter staande, uitgaand in de Minderbroederstraat.
29.02.1576 | R 1923 | f 542v

Dierick GOOSSENS, Jaspar JANS, slootmaker, Jan AERTS, scaelmaker zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Dierick GOOSSENS bij Emke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Dierick van den HOEVEL bij wijlen Margriet zijn huisvrouw. De momboirs zijn aangesteld op veroek van Dierck, Claes en Lambrecht zonen van wijlen Dierck van den HOEVEL, wonende tot Gemonde.
Deling van de goederen van wijlen Margriet voorsz.
30.04.1576 | R 1923 | f 543

Marcellis WILLEMS en Willem ROELOFS zijn momboirs gesteld over Nijclaes zoon van wijlen Peter Hermans van de SANDE, lijnenwever.
Verkoop van renten, nodig om Mr lijnenwever te kunnen worden om de kost voor vrouw en kinderen te kunnen verdienen.
17.05.1576 | R 1923 | f 543v

Lambert die WOLF, Jacop van MERSEL, Janvan LIER, vader en Marten Gerit SHEEREN zijn momboirs over de onmondige kinderen van Jan zoon van wijlen Gomaer van LIER bij wijlen Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert zoon van Wouter SHEEREN bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten MOINS.
Verkoop van 1/5 deel in een hoeve te Soemeren, genaamd Lijndouwen en Alphen.
Elijsabeth voorsz was eerder weduwe van Gerart WOUTERS en heeft uit beide huwelijken kinderen.
3/5 in de have behoren aan Marten GERARTSZ; Arnt CORNELIS "in de Aschtonne" in huwelijk hebbende Aleijd zijn huisvrouw en Abraham zoon van Henrick THOMAS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Elijsabeth bij wijlen Jan die WOLF.
22.05.1576 | R 1923 | f 544

Meester Marten MOINS, Arnt CORNELIS, Willem MONIX en Gielis KIEVITS zijn momboirs gesteld over Gerart zoon van wijlen Gerart zoon van Jan die WOLF bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert MONIX bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten MOINS.
Verkoop van 1/5 deel in de hoeve te Soemeren, genoemd Lijndouwen (zie: f 544).
22.05.1576 | R 1923 | f 545

Willem van MEIJELSFOIRT en Henrick van MEIJELSFOIRT zijn bij testament van Aleijd dochter van wijlen Claes COLEN, bagijntje op den Grooten Bagijnhof te 's-Hertogenbosch tot executeurs van haar testament en tot momboirs over de drie onmondige kinderen van Jutken haar zuster bij Jan Henricx ARIENS gesteld.
Verkoop van het opgewonnen huis "de Rode Aar" in de Vuchterstraat, eertijds eigendom van Henrick MALLANTS, tegenover de Berewoutstraat.
23.05.1576 | R 1923 | f 545v

Jan van DOIJENBRAECKEN en Christiaen STOFFELS zijn momboirs over de onmondige zoon van Peter van DOIJENBRAECKEN bij Jenneke van ASPEREN, zijn eerste huisvrouw.
De vest van twee huisjes te Geldrop, door Peter verkocht en nog verkoop van een perceel weide aldaar.
06.07.1576 | R 1923 | f 546v

Thomas JANSZ, bakker, Jan JANSZ, olislager, Jan SCHEFFERS en Michiel LUCAS, zijn momboirs over Bernaert, Jan, Elijsabeth, Margriet en Mechteld, onmondige kinderen van wijlen Henricx van SOEMEREN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierck JANS, bakker.
Beheer goederen.
08.08.1576 | R 1923 | f 547v

Jan zoon van Ancem JANSZ, Peter Jan VASTAERTS, cleermaecker, zijn momboirs gesteld over Hilleken, Elijsabeth en Jenneke, onmondige dochters van wijlen Ancem Jansz van HERPEN, looier bij wijlen Engelken, zijn huisvrouw.
Verkoop van huisraad, leder etc.
29.08.1576 | R 1923 | f 548

Jan zoon van wijlen Ancem JANSZ, Peter Jan VASTAERTS, cleermaecker, Andries MARCELIS, lijnwatier en Reijnen Reijnders POTTEIJE, looier, zijn momboirs gesteld over Reijnder onmondige zoon van wijlen Ancem Jansz van HERPEN, looier bij Hillegond zijn huisvrouw dochter van Peter van BROECHOVEN.
Verkoop van huisraad, leder, etc.
29.08.1576 | R 1923 | f 548v

Lenaert WILLEMSZ, Herman Peters BREIJ en Adriaen Pauwels KETELAER zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter GIELIS bij testament van Peter GIELIS voorsz.
Verkoop van huisraad en stukken lijnwaad.
23.01.1576 | R 1923 | f 549

Henrick van OUDENHOVEN en Henrick van BROECHOVEN zijn momboirs over Jenneke en Peter, onbejaarde kinderen van wijlen Lenaert STRIJBOSCH bij wijlen Eelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peters van de PUT.
Verkoop van een huis op de Wijntmolenberch, waarin Eelken voorsz en daarna Jan Goijaert van BETHMER, haar tweede man, overleden zijn.
26.10.1576 | R 1923 | f 549v

Peter DIERICX, bakker, Everaert THIELENS, viscoper, Sijmon JANSZ en Nijclaes PETERS, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Matthijs KELLENS bij wijlen Christina zijn huisvrouw.
Verkoop van roerende goederen.
04.02.1577 | R 1923 | f 550v

Henrick LAMBERTS, broeder, Jan BOUDEWIJNS, zwager, in huwelijk hebbende Catharina LAMBERTS,zuster van Henrick, Jeronimus BENEDICTUS en Willem van HEERSSELE, zijn momboirs over Aert en Frans, onmondige kinderen van wijlen Lambert HENRICX, de pasteijbakker, bij IJken van HEERSSELE zijn huisvrouw. Er zijn nog twee meerderjarige kinderen: Henrick en Catharina, eerder genoemd.
Erfdeling van de goederen van Heer en Meester Henrick Henricks van BEEC, pastoor van St Jacop te Leuven.
28.02.1577 | R 1923 | f 551

Jacop Gerits van VUCHT, schoenmaker, Goijaert Henricx van CUIJCK, Henrick ANTHONIS, molder en Henrick Reijniers van BOCXTEL, zijn momboirs over Marijke onmondige dochter van wijlen Jan Reijniers van BOCXTEL bij Margriet zijn huisvrouw Henrick ANTHONIS is molder geworden te Helmond en vervalt als momboir.
Verkoop van de helft van een huis op het Ortheneijnde.
30.04.1577 | R 1923 | f 551v

Pauwels GOIJAERTS, Willem de VRIESE, Jan Peters SMENSCHEN en Michiel GOIJAERTS zijn momboirs over Goijaert en Agnees onmondige kinderen van wijlen Joseph GOIJAERTS bij wijlen Christina zijn huisvrouw, dochter van Ghijsbert Andries SMENSCHEN.
Verkoop van 1/4 in een huis en nog een klein huisje op de Ulenborch te 's-Hertogenbosch, door wijlen Joseph voorsz gekocht van de erfgenamen van Rutger BELARTS.
11.05.1577 | R 1923 | f 552

Henrick Hubert BIECKENS, Lucas PETERS, spelmaker, Reijnder Jan POTTEIJE zijn momboirs gesteld over Dierck, Jan en Gerart onmondige zonen van wijlen Joachim DIERICKX, screijnwercker, bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van WIJCK.
Beheer goederen.
11.05.1577 | R 1923 | f 553

Marten Willem ADRIAENS, alias CUIJPERS, Willem en Coenraad zonen van wijlen Mr Jan KEMP, zijn momboirs over de twee onmondige zonen van wijlen Jacob zoon van Mr Jan KEMP bij Agnees zijn huisvrouw.
Jacob is twee jaar geleden doodgeslagen door Goessen de CLEERMAECKER.
Zoen!
15.05.1577 | R 1923 | f 553

Jan van ROEIJ, Henrick Jan PIETERS, Lambert GERITS en Huijbert ADRIAENSZ zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Zeger HENRICX bij wijlen - Hadewijch zijn tweede huisvrouw, dochter van wijlen Willem die METSER.
Verkoop van een huis met zijn aangelag te Den Dungen, huisraad.
12.06.1578 | R 1923 | f 553v

Jan OLISLAEGER de Jonge alias van BUERDEN, Thomas zoon van Dierck JANSZ, bakker, Jan SCEFFER en Michiel LUCAS, momboirs over Bernard, Jan, Elijsabeth, Margriet en Mechtelt, onmondige kinderen van wijlen Henrick Pauwels van SOMEREN; Marten BERENTS en Jan SOEMERS momboirs over de onmondige kinderen van Aert Pauwels van SOEMEREN verklaren, dat eertijds tot momboirs over de voorsz kinderen van Henrick Pauwels voorsz waren gesteld: Thomas voorsz, Meester Lambert van SOEMEREN, Dierck Jan CLAES en Gerart COLEN, bontwercker en over de kinderen van Aert Pauwels voors: Mr Lambert Lambert BUECKENTOP, Marten BERNTS en Jan SOEMERS, om het huis achter de Tolbrugh te verkopen waarin Pauwels van SOEMEREN overleden was.
Dierck Jan CLAESZ man en momboir van Dijmphna zijn huisvrouw, dochter van Pauwels van SOEMEREN had 1/7 deel in dat huis opgedragen aan Bernard onmondige zoon van Henrick Pauwels voorsz voor de ene helft; Bernard, Jan Diercxken, Elijsabeth, Margriet en Mechteld dochter van wijlen Henrick Pauwels de andere helft; Jenneke weduwe van Henrick Pauwels had bij evictie 1/7 deel verkregen in dit huis, de kinderen van Aert voornoemd competeert in dit pand 1/7 deel.
Verkoop van het gehele huis.
12.06.1578 | R 1923 | f 554

Jan COENEN, Dirick COENEN, Jan Jans de MOOR en Dierick HENRICX, zijn momboirs over Joost en Metken, onmondige kinderen van Jan COENEN bij Beertken zijn huisvrouw dochter van wijlen Joost Gerits van ORTEN bij Diercxken zijn huisvrouw. Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Ortenstraat, waarin 1/3 deel competeert aan de onmondigen. De rest behoort aan Gielis Jans van ORTEN man en momboir van Digna zijn huisvrouw en Goijaert Jans van LITH in huwelijk hebbende Geritken zijn huisvrouw, dochters van wijlen Joost Gerits van ORTEN bij Diericxken voorsz.
16.01.1578 | R 1923 | f 555

Peter Ariens van OS, Lucas de GRAFTMAKER, van vaderszijde; Tielman van BLADEL en Jan Gielis van BLADEL van moederswege, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Dierck ADRIAENS bij Jacomina zijn tweede huisvrouw. Uit zijn eerste huwelijk met Margriet Henricx van BEURDEN zijn eveneens drie kinderen geboren: Metken, in huwelijk hebbende Coenraedt Salomons KETELER; Aelken in huwelijk hebbende Willem GERITS en Margriet ongehuwde dochter van Dierck en Margriet voorsz.
Krachtens testament, gepasseerd op 4.3.1566 voor Heer Peter SPEELMANS, pastoor van St Jans Evangelistenkerk te 's-Hertogenbosch, zullen alle zes kinderen gelijkelijk de goederen van de ouders delen: een hoeve te Vinckel.
20.11.1571 | R 1923 | f 557

Henrick GERITS, Reijnder GERITS, Reijnder LOIJEN en Ruth BOLANTS zijn op 22.5.1576 momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan GERITS bij Jutken zijn huisvrouw. Reijnder GERITS en Ruth BOLANTS zijn overleden.
Zij zijn vervangen door Jeronimus HOUBRAECKEN, in huwelijk hebbende een dochter van Jan GERITS en Henrick van OS, cremer in "de Drie Koningen", man en momboir van een dochter van Ruth BOLANTS.
Verkoop van een half huis op de hoek van de Hintemerstraat en de Waterstraat, waarin Huijbert SEIJSSEMAKERS woont. De andere helft behoort Goossen GHIJSBERTS in huwelijk hebbende Jutken zijn huisvrouw, eerder weduwe van Jan GERITS, toe.
11.03.1585 | R 1923 | f 558

Leeuw zoon van Dierick LEEUWENS, burger van Grave is als vierde momboir aangesteld over Joris, Hans, Peter, Rutger en Heijlke, onmondige kinderen van Jan Cornelis HOUBRAECKEN bij wijlen Peterke zijn eerste huisvrouw, dochter van Dierck LEEUWENS.
Beheer van goederen.
19.09.1578 | R 1923 | f 559

Bernaert GREVENRAET en Jan van DELFT zijn momboirs over Peterke, innocente dochter van Mr Goijaert GOIJAERTS. Jan van DELFT is overleden en wordt vervangen door Jan MONICX in huwelijk hebbende de zuster van Peterke.
13.02.1578 | R 1923 | f 559v

Gerit ROELOFFS, bakker, Henrick GOIJAERTS, Henrick GOESSEN, bakker en Jacop BAMMELROIJ zijn momboirs gesteld over de beide onmondige kinderen van wijlen Goessen ROELOFFS, bakker, bij Elijsabeth zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis in het Slijpersstraatje te 's-Hertogenbosch, dat de onmondigen voor de helft bezitten.
21.11.1600 | R 1923 | f 560

Dierck Aerts van MUERS, Henrick zoon van Jan AELBERTS, Jacop zoon van Aert WOUTERS en Jan zoon van Peter GIJSBERTS zijn momboirs gesteld over Jacop onmondige zoon van wijlen Goijaert zoon van Peter SMITS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Gerart PETERS, zijn oom, die hem bij testament 1/5 van zijn goederen toegescheiden heeft.
25.05.1577 | R 1923 | f 561

Peter Jan GOIJARTS, van vaderszijde, Willem HUIJBERTS en Mr Dierck HUIJBERTS alias NEMIUS, van moederswege, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Huijbert BERNARTS en Metken zijn huisvrouw. Als vierde momboir is hieraan toegevoegd Cornelis le HARDIJ.
Beheer van goederen van Heer Jacop van de WIJER te Empel, hen bij testament toegescheiden.
04.08.1578 | R 1923 | f 561

Huijbert van WEL en Ghijsbert van WEL, Huijbert BERNAERTS en Heer en Meester Jan NEMIUS, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Wouter van WEL bij Catharina DIERCX, zijn huisvrouw; de beide laatsten zijn overleden. Vervangen door: Willem HUIJBERTS en Mr Dierck HUIJBERTS.
03.12.1578 | R 1923 | f 562

Goijaerd GHIJSBERTS en Johan van HEZE zijn momboirs over Barbara onmondige dochter van Thomas van STRIJP - onlangs overleden - bij Heesken zijn eerste huisvrouw, dochter van Frans JANSZ, voor dertien jaar overleden.
Verkoop van huisraad.
15.12.1578 | R 1923 | f 562v

Dierck Willems van VECHEL, Jacques van STRIJP en Herbert zoon van Joachim van de WIJER zijn momboirs gesteld over Mechteld, Matthijske en Marijke, onmondige dochters van Cornelis zoon van Joachim van de WIJER bij wijlen Catharina zijn huisvrouw.
Verkoop van 1/4 deel van de goederen van wijlen Willem van VECHEL: land te Hintham.
24.01.1579 | R 1923 | f 563

Jacop Jansz van BLADEL, Joost Jansz PIJNAPPEL, van vaderszijde; Mr Zeger ADRIAENS en Adriaen zoon van Adriaen ZEGERS van moederswege, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Jan Henricx van HERSEL alias van OIRLE, bij Christina zijn tweede huisvrouw.
De voor en na kinderen zullen gelijkelijk delen.
17.12.1578 | R 1923 | f 563v

Willem van BERCHEM, Jan GREVENRAET en Henrick van LOEFVELT zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Henrick CLEMENTS alias BAECX.
Verkoop van 1/3 deel in een huis met zijn aangelag op de Oude Hulst. Wegens de belasting van het garnizoen is het huis onverhuurd gebleven en deels uitgebrand.
16.01.1579 | R 1923 | f 564

Cornelis Jans de RIDDER, Jacop GERITS, mulder, Willem EVERAERTS en Jan Henrick BERNTS zijn momboirs over Jan en Henrick onmondige zonen van wijlen Jan zoon van Jan de RIDDER bij wijlen Mechteld zijn tweede huisvrouw, dochter van Henrick WILLEMS.
Verkoop van de goederen van wijlen hun ouders.
19.02.1579 | R 1923 | f 564v

Nijclaes MARCELIS, Andries van LUDICK, Willem FRANS, wachtmeester en Jasper Jan MATTHIJS, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Everaert Thomas van der ELST bij Luijtgaert zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis RUTTEN.
Op verzoek van David zoon van wijlen Lambert van OIRLE man en momboir van Luijtgaert voorsz wordt het huis "St Joris" in de Buertsestraat verkocht.
25.02.1579 | R 1923 | f 564v

Hilleken weduwe van Ghijsmaer JANSZ, Gijsbert GHIJSMAERS, Reijnder MICHIELS, tot Vlijmen, Rembout ROBBENS en Gijsbert ROBBENS zijn momboirs over de onmondige kinderen van Hilleken en Ghijsmaer voorsz.
Verkoop van 1/4 deel in een camp land te Vught St Lambert, aan Jan GOIJAERTS, maar niet gevest!
12.03.1579 | R 1923 | f 565

Adriaen zoon van Jan MARCUS, Augustijn WILLEMS, Henrick GERITS en Willem PETERS zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van Jan MARCUS.
Verkoop van 1/7 deel van een huis in de Buertsestraat.
26.05.1579 | R 1923 | f 566

Gerard van den HOVEL, Gerart HERMANS, Gerard Henricx van den HOVEL en Jacob zijn broeder, resp. broeder, oom en neven, zijn momboirs gesteld over Arnt en Maijke onmondige kinderen van wijlen Mr Henrick Gerards van den HOVEL bij Maijke zijn huisvrouw.
Vest van de helft van een hoeve te Nistelroij, verkocht door Mr Henrick voorsz aan Quirijn EVERTS en Adriaen JANS.
28.05.1579 | R 1923 | f 566

Ghijsbert HOPPENBROUWERS, Heer Willem CANTOIRS, canonick van St Jans Evangelisten Kerk, van vaderszijde; Jacop van EIJCK en Jan Gerarts van BREUCKELEN, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Dierck HOPPENBROUWERS bij Marijke dochter van wijlen Mr Peter PELGROM, zoon van wijlen Mr Henrix PELGROM bij Christina zijn huisvrouw.
Verkoop van 1/3 deel in een hoeve te Donsel onder Nistelroij.
28.05.1579 | R 1923 | f 566v

Jan DANIELS, Dierick GERITS en Claes van de WIJER zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Wouter CLAES.
Verkoop van een huis op het Orteneijnde, dat door het garnizoen beschadigd is.
09.04.1579 | R 1923 | f 567

Bernart GERITS, wonende tot Vught, Philips DIERICX, cleermaker, Cornelis JANS, mesmaker en Cornelis WILLEMS zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Peter JANSZ, timmerman, bij wijlen Catharina zijn eerste huisvrouw en wijlen Jenneke zijn tweede huisvrouw.
Beheer van goederen.
11.04.1579 | R 1923 | f 567v

Jan Diericx de GREVE, Reijnder Jans POTTEIJE, Peter en Egbert zonen van wijlen Daniel ANTHONIESZ, zijn momboirs over Jacop onmondige zoon van wijlen Frans van STIPHOUT.
Verkoop van 1/6 deel van het huis "de Blijnden Spiegel"; de rest behoort aan Daniel ROSECRANS, te Amsterdam: 2/6 deel; Jan BERTHENS, 2/6 deel; Gijsbert en Jan zonen van wijlen Daniel ANTHONIESZ voorsz, 1/6 deel.
27.05.1579 | R 1923 | f 567v

Henrick Peter LOEFF, Jan Dierck DANCKLOFF, Ghijsbert Cornelis GOIJAERTS en Adriaen Peter BANCKMANS, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jacop Henricx VERVOORT, te Cromvoirt bij wijlen Aleijt zijn eerste huisvrouw.
Verkoop van landerijen te Cromvoirt.
Henrick voorsz is beroofd door soldaten.
09.06.1581 & 14.05.1581 | R 1923 | f 568

Jan COENEN, Jan Jans de MOOR en Dierck HENRICX zijn momboirs over Joost en Metken, onmondige kinderen van Jan COENEN.
Verkoop - samen met Gielis JANS man en momboir van Dingna zijn huisvrouw, Goijaert Jans van LITH in huwelijk hebbende Geritken dochter van wijlen Joost GERITS bij Dericxke zijn huisvrouw dochter van Jan Lamberts TSWIJSEN - van 1/20 deel van het huis "de Gulden Spiegel" onder de Cameren aan de Markt te 's-Hertogenbosch.
29.04.1579 | R 1923 | f 569

Henrick ROELOFFS, Jan HENRICXS, Wouter Wouters van BEECK en Willem Gerits van BEECK zijn momboirs over Adriaen, Wouter en Jan, onmondige kinderen van wijlen Adriaen zoon van Jan van de VEN bij Catharina dochter van Wouter van BEECK.
Verkoop van 1/4 deel in landerijen te Vught St Peter, aanbestorven via hun grootouders: Jan van de VEN en Engelke zijn huisvrouw.
15.05.1579 | R 1923 | f 569v

Gerit Jan GERITS, Willem JANS, Jan Rut CLUIJTMANS en Jan Jan WILLEMS zijn momboirs gesteld over Jan - 1 jaar oud - zoon van Jan zoon van Jan GERITS, olisleger, bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van Rut CLUIJTMANS, overleden aan de pest. Zij hebben op 16.6.1576 een mutueel testament gepasseerd.
Beheer van goederen.
22.05.1579 | R 1923 | f 570

Ruth HENRICX, Boudewijn JANS en Henrick Gerits van STRALEN, zijn momboirs gesteld over Beelken onmondige dochter van Zeger HENRICX bij wijlen Anthonia zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan GIELIS. Zeger is hertrouwd en woont buiten 's-Hertogenbosch.
Beheer goederen.
23.12.1579 | R 1923 | f 571

Corstiaen WEIJGERGANCX, viscooper, Gerard LOECKEMAN, lijnwatier en Abraham van PELT zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Goijaert Jans van CREIJL bij wijlen Marijke van PELT.
Verkoop van een huis "de Gulden Salm" op de hoek van de Markt en het Kleijn Kerkstraatje; 1/4 part in twee huizen in de Vischstraat te 's-Hertogenbosch: "de Visscherije" en de "Vergulde Herinck".
07.02.1579 | R 1923 | f 571

Jan Gerits van RAVENSTEIJN, Alart Petersz van HERPEN, Geerlingh AERTS en Reijnder LOIJEN, zijn momboirs gesteld over Heesken en Claerken onmondige dochters van Nicolaes Jan van RAVENSTEIJN bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Mr Willem KETHELER.
Verkoop van een huis op de Wijntmolenberch te 's-Hertogenbosch, dat dreigt afgebroken te worden.
07.02.1579 | R 1923 | f 571v

Willem Henrick DANCKARTS, Willem Frans DANCKARTS, Ghijsbert Floris de WIT en Wouter ROELOFS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Peter Goijaerts van KESSEL bij Elijsabeth zijn huisvrouw.
Verkoop van 10 hont land in Kenneperskamp te Kessel en een afgebrande hofstad aldaar.
21.03.1584 | R 1923 | f 572

Willem, Gerard en Henrick, zonen van wijlen Jan SCHEERS en Arnt BERNAERTS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Jan SOMERS bij wijlen Jutken BERNAERTS zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis, "de Kiersboom", aan de Markt te 's-Hertogenbosch, ten laste van Hannart JOOSTEN man en momboir van Beatrix zijn huisvrouw, eerder weduwe van Jan SOMERS voorsz. Beatrix is op 24.12.1587 veroordeeld om fl 700,- te betalen aan de voorsz momboirs. Voorts de helft in een huis in de Kerkstraat.
14.03.1588 | R 1923 | f 572v

Jan HERMANS, Willem en Henrick zonen van wijlen Jan SOMERS zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van Henrick HERMANS bij Maijke zijn huisvrouw.
Verkoop van 2/5 deel in een huis in de Hintemerstraat bij de St Anthoniskapel.
27.03.1588 | R 1923 | f 573v

Henrick de HONT de Oude, Wouter EELKENS en Henrick BOUDEWIJNS zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Henrick EELKENS bij Anneke dochter van Henrick de HONT voorsz.
Verkoop van 1/6 deel in een huis "in het Dobbel Wit Cruijs" in de Colperstraat, bezit van Henrick en Thomas zonen van wijlen Henrick de HONT; 2/6 deel is van Peter STRIJBOSCH in huwelijk hebbende Geertruijd dochter van Henrick de HONT - Peter voorsz nog actie en transport hebbende van Adriaen zoon van Henrick de HONT, voor 1/6 deel - aan Henrick zoon van Henricx van OUDENHOVEN, man en momboir van Maria dochter van Henrick de HONT, die het resterende 1/6 deel bezaten.
27.05.1588 | R 1923 | f 574

Jan en Henrick zonen van Ancem JACOPS bij Marijke zijn vrouw, Matthijs en Jan zonen van Adriaen SPIERINCX zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Aert Ancem JACOPSZ bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Adriaen SPIERINCX.
Beheer van goederen, aanbestorven via hun grootouders: Ancem JACOPS en Marijke zijn huisvrouw.
19.11.1592 | R 1923 | f 574v