Jan, Pauwels en Johanna, kinderen van wijlen Mr Marten, zoon van wijlen Jan MOMS, raadsheer van 's-Hertogenbosch, bij Johanna zijn huisvrouw, dochter van Jeronimus WIJNANTS, ook raadsheer van 's-Hertogenbosch; Hendrick Peeter BERIS man en momboir van Catharina, zijn huisvrouw; Aert van STRIJP en Sebastiaen CORSTIAENS, momboirs over de onbejaarde zoon van Marcelis Jan van den GHERT bij Maria zijn huisvrouw; Pauwels zoon van wijlen Pauwels WIJNANTS, raadsheer en capitein van 's-Hertogenbosch en met hem Mr Jan, zoon van wijlen Dominicus SCENKELS, med. doctor, momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Jan SCENKELS bij wijlen Elizabeth, zijn huisvrouw, allen dochters van Mr Marten bij Johanna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van hun overleden ouders: te Roosmalen en verder pachten, renten en chijnsen.
18.01.1619 | RA 1856 | f 1

Jacques SCHULTEN, Raedt ordinaris van het vorstendom Gelre en de Graafschap Zutphen, bruidegom, geassisteerd met Gerhard en Alegonda, zijn broeder en zuster, ter eenre en Geertruijd ZOES, geassisteerd met Heer en Meester Nicolaes ZOES, bisschop van 's-Hertogenbosch, Meester in de Rechten en Geestelijk Raadsheer van Hunne Doorluchtige Hoogheden en de Raadt van Brabant en Deliana ZOES, haar oom en tante, bruid, ter andere zijde, passeren hun huwelijkse voorwaarden.
21.01.1619 | RA 1856 | f 11

Oth, zoon van wijlen Adriaen zoon van Joost Lenaerts van VECHEL, ter eenre; Jacob SPIJCKERS, Henrick van CASTEREN en Anthonis Peters van de WIEL, momboirs over de vier minderjarige kinderen van Gerart SPIJCKERS bij wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Adriaen Joost Lenaerts van VECHEL, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van Joost, zoon van wijlen Adriaan Joost Lenaerts van VECHEL te Vucht op Oeteren en verder renten en chijnsen.
28.01.1619 | RA 1856 | f 12

Frans en Aelken, kinderen van Jacob Franssen van STIPHOUT bij Aelken zijn huisvrouw, dochter van Daniels van KERCKOERLE en Arnd Wouter van HAUBRACKEN curator over Daniel, minderjarige zoon van Jacob en Aelken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders: chijnsen en pachten.
27.02.1619 | RA 1856 | f 17

Heijlwich dochter van Joncker Lambrecht MILLINCK van GERWEN bij Anna van BREMPT, voor de ene helft en Mr Jacob van der CAMMEN, licentiaet in de beide rechten, raad en rentmeester van 's-Hertogenbosch en Joncker Herman van de MIDDEGAEL namens de minderjarige kinderen van wijlen Joncker Lambrecht. MILLINCK van GERWEN de Jonge, zoon van Joncker Lambrecht MILLINCK van GERWEN de Oude bij Geertruijd van DOERNE zijn huisvrouw, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Joncker Lambrecht MILLINCK van GERWEN en Anna van BREMPT, te Gestel.
15.03.1619 | RA 1856 | f 21

Herman Henricx SOMERS man en momboir van Emmerentiana zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Aert Diericx van BOXTEL bij wijlen Deliken PETERS, zijn eerste huisvrouw; Heer en Meester Henrick, priester en Aernt, zonen van wijlen Jan Aerts van BOXTEL voorsz bij Henricxken, zijn tweede huisvrouw, dochter van wijlen Henrix Jans van BERCHEN; Jan en Aernt zonen van wijlen Henricx Jan ZIERNEELS, momboirs over Deliaentken en Henricxken, onmondige dochters van Aernt Henricx ZIERNEELS voorsz bij wijlen Diericxken, zijn eerste huisvrouw, ook dochter van wijlen Jan Aerts van BOXTEL bij Deliken PETERS voorsz, Anthonis Henricx van BERCHEN en Herman Lamberts STRICK schoenmaker, momboirs over Deliken en Lijsbeth, onbejaarde dochters van wijlen Jan Aerts van BOXTEL uit zijn tweede huwelijk, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders:
een huis aan de Markt, de drij Paternosters, naast het Vleeshuis te 's-Hertogenbosch op 3.1.1603 door Jan Aerts van BOXTEL gekocht van de momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Peter HUIJBERTS bij Eercken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Aerts HOUBRACKEN te Berlicum; een huis met zijn aangelag in de Mortelstraat te 's-Hertogenbosch naast het convent van de Bogarden, op 11.7.1607 gekocht door Jan Aerts van BOXTEL van Willem zoon van wijlen Aert BRONCKHORST man en momboir van Aelken zijn huisvrouw, dochter van Henric Aerts van HOUBRACKEN bij Lijske zijn huisvrouw, dochter van wijlen Hector, zoon van Wouter SCHUERMANS; een huis met zijn aangelag, eertijds Valckenborch en nu de Drij Vijsels aan de Marct naast het convent van de Minderbroeders, door Jan Aert Diercx van BOXTEL op 27.4.1590 gekocht door uitwinning van de chijns van Elisabeth weduwe van Matthijs zoon van Jan Matthijs van de WIEL en haar kinderen; huis in de Verwerstraat, op 16.3.1618 verkregen door Jan Aert Diercx van BOXTEL door koop van de kinderen van Jacop Jans van HAREN bij Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Willems van CUIJK; drie kameren op de Ulenborch te 's-Hertogenbosch door Jan Aert van BOXTEL op 2.1.1607 gekocht van Aelken dochter van wijlen Jan THOMAS; verder renten en chijnsen.
21.03.1619 | RA 1856 | f 29

Jan en Aelken, kinderen van wijlen Herman zoon van Jan COLEN bij Margriet zijn huisvrouw, dochter van Francois KUIJSTEN en Seger zoon van wijlen Meester Jan DERKENNIS man en momboir van Diercxken zijn huisvrouw ook dochter van Herman en Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten pachten en chijnsen.
08.04.1619 | RA 1856 | f 47

Henrick, Aert, Adriaen en Metken, kinderen van wijlen Jan Hendrick SPIERINGS; Jan zoon van wijlen Jan RUTGERS, 2n huwelijk gehad hebbende Aelken dochter van Jan voorsz bij wijlen Anthoniske dochter van Jacob ARTS met Henric Corst SPIERINGS en Huijbert Jan RUTGERS, momboirs over de minderjarige Jan, zoon van Jan en Aelken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Henricx SPIERINGS en Anthoniske Jacob ARTS, te Empel op de Poeldoncq; den Dungen, Dinther en Berlicum.
30.04.1619 | RA 1856 | f 55

Jan Thomas van VELP, weduwnaar van Henricxken zijn huisvrouw, dochter van Jan Everaerts van RAVENSTEIJN, ter eenre Thomas meerderjarige zoon van Jan en Henricke voorsz; Heer en Meester Everaert van RAVENSTEIJN, priester, licentiaet in de beide rechten en canonick graduaat van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, Balthasar DONCKERS en Jacob van CASTERLE momboirs over Jan, Geertruijt, Catharina, Dierck, Ghijsbert en Boudewijn, minderjarige kinderen van Jan en Henricxken voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van Henricxken voorsz, krachtens testament gepasseerd voor notaris Pieter van LEEUWEN op 14.8.1615; te St Michielsgestel.
27.05.1619 | RA 1856 | f 59

Mr. Lambrecht van HAREN, secretaris van Heusden, man en momboir van Petronella zijn huisvrouw, dochter van Aert van EMMICHOVEN, met hun dochter Anneke; Adriaen Aerts van BRANTWIJCK man en momboir van Maijke zijn huisvrouw, dochter van Aert van EMMICHOVEN, met hun kinderen: Aert en Jenneke en hun mede fort en sterk makende voor hun andere kinderen, erfdeling van de goederen van wijlen Cornelia Aert van EMMICHOVEN, eerst huisvrouw van Cornelis van HAGEVERT en daarna huisvrouw van Henricx zoon van Jan Joerdens van RODE, krachtens testament van Cornelia waarbij 1/7 deel van de goederen toegescheiden is aan Petronella en 6/7 deelwan Maijke voorsz: renten en chijnsen.
31.05.1619 | RA 1856 | f -

Elisabeth JOACHIMIJ, weduwe van Pauwels BACX, gouverneur van Bergen op Zoom; David BALFOUR, ridder, kapitein, gemachtigd van Joncker Guillaume de LEVIN, Sieur de Faussart, man en momboir van Anna Maria BERCK, eerder weduwe van Marcellis BACX ook gouverneur van Bergen op Zoom en gemachtigd door wees-meesteren van Bergen op Zoom in naam van de minderjarige kinderen van Marcellus BACX; Joncker Jan BACX zoon van wijlen Joncker Sijmon BACX en Mr Lambert de BIE transport hebbende van Jan BACX, coronel, allen kinderen van wijlen Jacob BACX, rentmeester van de Heeren Staten van Brabant en Anna HACK, zijn huisvrouw en nog Heijlwich BACX weduwe van Joncker Goijaert van EIJCK - niet als erfgenaam, maar in voldoening van haar huwelijkse voorwaarden, die voor 1/5 deelt in baten en lasten - gaan erfdeling aan van de goederen van Jacob en Anna voorsz: de hoeve de Strijthoef, te Oisterwijk onder Udenhout, een leen van het Hof van Brabant, dat Elijsabeth weduwe van van Sijmon Peter PRIEM in gebruik heeft met 5 beemden, die bij deze hoeve horen en uit deze goederen wordt jaarlijks 210 caroli gulden vergolden; de kleine Strijthoeve, eveneens een Brabants leen, dat Adriaan Cornelis ADRIAENS in gebruik heeft;
twee percelen land in Maren en Lith; een hoeve, het Hasenest, in de Ruijbraecken te Tilburg, in gebruik bij Wouter Cornelis JANSZ; een perceel land, buiten Antwerpen; een hoeve te Heze onder Rosmalen, in gebruik bij Bouwe ANTHONIS; de vogelkooi met zijn aangelag te Gewanden, in gebruik bij Cornelis Reijnders de VISSCHER; renten en pachten.
29.07.1619 | RA 1856 | f 67

Meester Peter van BEERDONCK zoon van wijlen Jan Peters van BEERDONCK bij Elizabeth zijn huisvrouw, dochter van Frans Stevens de BRUIJN, ter eenre en Jan zoon van Jan zoon van LIJMBORCH, man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, doch ter van Jan en Elizabeth, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: een huis te 's-Hertogenbosch in de Verwerstraet op de Oude Diese, door Jan Peter van BEERDONCK op 23.12.1593 gekocht van Jaspar de OLDRINO, voor schepenen van 's-Hertogenbosch; landerijen op de Sporckt te Den Dungen, op de Pettelaer te 's-Hertogenbosch, te Nuland, Empel en Berlicum; verder renten en chijnsen.
NB. 7 lopense land te Rosmalen blijven onverdeeld.
04.09.1619 | RA 1856 | f 75

Arnt en Henrick, zonen van wijlen Adriaen MOMBAERTS zoon van wijlen Willem Goorts van ENGELEN bij wijlen Maijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Arndts Denisse van MALSEN; Antonis ARTS man en momboir van Aelken zijn huisvrouw; Jacob Jans van GANGELT man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, beide dochters van Adriaen en Maijke voorsz en nog Willemke ook dochter van Adriaen en Maijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Empel en Engelen.
05.11.1619 | RA 1856 | f 85

Ot zoon van wijlen Leonard Joosten van VECHEL; Joost zoon van wijlen Leonard Joosten voorsz; Luenis Willems van WIJCK man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw, dochter van Leonard Joosten; Goijaert zoon van wijlen Jacop POOL bij Margriet sochter van Leonard Joosten; Joost, Wouter, Agnees, Margretha en Aleijdis, kinderen van Jan Joosten; Joost en Margriet kinderen van Pauwels Joosten; Adriaan Peter en Joost zonen van wijlen Martinus Joosten; Ghijsbert zoon van Jan DANIELS man en momboir van Margriet zijn huisvrouw; Willem JORIS man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw en Jan van TURENHOUT in huwelijk hebbende Lambertken, alle drie dochters van wijlen Martinus JOOSTEN; Joost zoon van Leonard JOOSTEN voorsz, met Joost Pauwels JOOSTEN executeurs van het testament van Elisabeth dochter van Joost LENAERTS voorsz weduwe van Joost GOOSSENS, in den naam van: de minderjarige kinderen van Geraert SPIJCKERS bij Margriet dochter van Adriaan JOOSTEN; de minderjarige kinderen van Jan JACOPSZ bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Leonard JOOSTEN; en de minderjarige kinderen van Lambert zoon van Pauwels JOOSTEN, gaan erfdeling aan van de goederen van hun moeije Elijsabeth Joost LENAERTS: renten en chijnsen.
11.08.1619 | RA 1856 | f 93

Jan en Peter, zonen van Emonts zoon van wijlen Peter GOIJAERTS bij IJda zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan EELKENS, passeren een erfdeling van de goederen van wijlen hun vader: een huising op de Ulenburg, de Visbanck, achter het convent van de Minderbroeders, bij de Cruijsstraat; een huis in de St Jansstraat bij de Hulstschebrug, door Emont voorsz gekocht voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 12.4.1589; landerijen te Haren, land van Megen en Nulant; verder renten en chijnsen.
28.11.1619 | RA 1856 | f 105

Mattheus, Hans en Susanna, kinderen van wijlen Andries Mattheus KETELAER; Simon Anthonis, man en momboir van Arnolda zijn huisvrouw; Frans Augustijns PAUWETER in huwelijk hebbende Elijsabeth en Jan Arts TOLINCK, curator over Willemke, alle drie dochters van wijlen Andries voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van hun vader: pachten, renten en chijnsen.
09.01.1620 | RA 1856 | f 111

Gerart Andriessen van HAREN in huwelijk hebbende Mechtelt; Hendrick Jansen WANT, man en momboir van Engelke zijn huisvrouw; Joris die LOUWE, gemachtigd van Jan La ROIJ, man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Dirck Cornelis COOLEN, testamentaire erfgenamen van hun halfzuster Aelken ook dochter van Dirck Cornelis COOLEN, passeren een erfdeling van de goederen van Aelken: renten en chijnsen.
11.01.1620 | RA 1856 | f 116

Jan Peter VLOOTS in huwelijk hebbende Johanna dochter van Henricx van KESSEL bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Jeronimus BENEDICTUS en Elisabeth dochter van Henricx en Catharina voorsz, ter eenre en Sieur Petro BLANDINO en Henrica dochter van Adriaen van den HOVEL bij Anneke zijn huisvrouw, dochter van Jeronimus BENEDICTUS voorsz, Jan Jans van TILBORCH vader van zijn vier kinderen bij Anna dochter van Jeronimus BENEDICTUS, erfdeling goederen wijlen Jeronimus BENEDICTUS: huis in de Cruijsstraat te 's-Hertogenbosch; landerijen te Vucht, St Lambertus; verder renten en chijnsen.
29.01.1620 | RA 1856 | f 122

Adriaen BEIJHARTS zoon van Jacob BEIJHARTS, gemachtigd door zijn vader voor schepenen van Oisterwijk en Jacobus, weduwnaar van Petronella dochter van Petrus van ANTWERPEN en krachtens accoord met de kinderen van Petronella van ANTWERPEN, krachtens schepen vonnis van 's-Hertogenbosch van 19.10.1619 tussen Petronella en Peter, kinderen van wijlen Peter van ANTWERPEN, ter eenre en Jacobus BEIJHARTS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter van ANTWERPEN: te Kessel, Maren en Rosmalen; verder chijnsen en renten.
NB: Andere kinderen van Jacob BEIJHART en Petronella van ANTWERPEN zijn Peter en Engelken.
24.03.1620 | RA 1856 | f 132

Jan zoon van wijlen Lambert AERTS in huwelijk hebbende Catharina, dochter van Jan Jans van der HOEVEN bij Elisabeth dochter vanMr Cornelis COELBORNER bij Elisabeth dochter van Henric KEMP, door Henric verwekt aan wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Ambrosius van den HANENBERCH; Gieles van BROEKHOVEN en Jan Gerrit REIJNS, bierbrouwer, voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan zoon van Jan Jan van der HOEVEN en Elisabeth voorsz, bij zijn eerste huisvrouw: Anneke dochter van Reijnder MATTHIJSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten en chijnsen.
26.05.1620 | RA 1856 | f 137

Mr Bartholomeus LOEFF, raadsheer van 's-Hertogenbosch, transport hebbende van Alphons, Scipio en Cesar BATENBURGH, kinderen en erfgenamen van Gijsbert zoon van Jacops van BATENBORGH, waarvan op behoorlijke wijze is cond gedaan aan Marcelis zoon van Jacob Marcelis WALRAVENS in huwelijk hebbende Maria, dochter van Jacob van HAEREN, door de oorster van Oirschot, gaan erfdeling aan van twee huizen onder n dak op de hoek van de Mortelstraet, genaamd de Wagenschot, te 's-Hertogenbosch.
06.08.1620 | RA 1856 | f 145

Jan zoon van wijlen Aert PETERS en Aelken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Laureijns LEEUWEN, te 's-Hertogenbosch. De testatrice is ziek. Mutueel testament.
27.08.1620 | RA 1856 | f 149

Joncker Johan, zoon van Joncker Walraven van ERP, Heer tot Erp en Vechel in huwelijk hebbende Maria, dochter van wijlen Joncker Carel, zoon van wijlen Joncker Nicolaessens van VLADRACKEN bij Barbara dochter van Johan van BRECHT, Heer tot Dieghem; Joncker Godevaert de JEGER, op dat moment wethouder van 's-Hertogenbosch, curator over Joncker Carel van VLADRACKEN minderjarige zoon van: Joncker Carel voorsz - welke de leeftijd van 22 jaar gepasseerd was - allen in presentie van Mr en Heer Robbertus SWERTIUS, licentiaat in de Godgeleerdheid, plebaan van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch, n der executeurs van het testament van Maria, dochter van Heer Johan van BRECHT voorsz, passeren erfdeling van de goederen van Maria voorsz: renten en obligatien.
NB: Het huis, waarin Maria overleden is, in de Kerkstraat, blijft onverdeeld.
20.01.1621 | RA 1856 | f 153

Proces voor het Hof te Utrecht tussen: Cornelia Simons van ALPHIJND huisvrouw van Bartholomeus GHIJSBERTS, eiseres, tegen Andries FRANSEN, wonende tot Amersfoort, gedaagde, over de defloratie van Cornelia en de alimentatie van het kind, door Andries bij haar verwekt.
19.03.1621 | RA 1856 | f 161

Joncker Hendrick en Joncker Ghijsbrecht, zonen van wijlen Joncker Arndt HEIJM, zoon van wijlen Joncker Ghijsbrechts HEIJM bij wijlen Maria, zijn huisvrouw dochter van wijlen Johan HEIJM, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Kasteel Maurick te Vucht St Lambertus; het goed Poijerle (= Poederlee) bij Herenthals; een huis op de Oude Diese te 's-Hertogenbosch, landerijen te Helvoirt, Roosmalen, Geffen, in het Boschvelt en te St Oedenrode; verder renten chijnsen en pachten.
24.04.1621 | RA 1856 | f 163

Meester Hendrick en Meester Franchoijs, zonen van wijlen Meester Adriaen ANDRIES, chirurgijn, bij Alejt zijn huisvrouw, dochter van Joris BRANTS; Mr Jacob VERCUIJLEN, schepen en Guiliam VOS, weesmeester van het arme weeshuijs te 's-Hertogenbosch in naam van Dierck, Peterken en Adriaentken onmondige kinderen van Thomas Diercx de MOLDER bij Anneke dochter van wijlen Adriaen ANDRIES, die in het weeshuis wonen; Joris de LOUWE curator over Diericx en Jenneke, onmondige kinderen van Thomas en Anneke voorsz; Joris de LOUWE ook nog curator over de twee minderjarige kinderen van Meester Matthijs, ook zoon van Adriaen en Aleijt voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Mr Adriaen ANDRIES: renten en chijnsen.
18.06.1621 | RA 1856 | f 172

Simon van BETHMER, man en momboir van Beelken zijn huisvrouw; Mr Jacop BECX, licentiaet in de beide rechten en secretaris van Helmond, man en momboir van Catharina zijn huisvrouw; Goeswijn van ACHELEN weduwnaar van Josina, allen dochters van Everaert zoon van wijlen Everaert van de WATER bij Josina zijn huisvrouw, dochter van Franchoijs van der CAMMEN. Gooswijn nog als vader en voogd over zijn dochter Anneke - passeren erfdeling van de goederen van wijlen Everaert van de WATER en Josina voorsz: huis op het Orteneijnde aan de overzijde van St Peter, te 's-Hertogenbosch; renten en chijnsen.
22.08.1621 | RA 1856 | f 176

Leunis, Willem, Agnees, Margriet en Catharina, kinderen van wijlen Willem zoon van Leunis Hermans van WIJCK bij wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Arnts, van MEIJLSFOIRT, welke Margriet daarna weduwe was van haar tweede man Peter Henricx van ECHT. De comparanten zijn voor de helft erfgenamen van hun grootmoeder. Zij gaan een subdivisie aan van de goederen, die zij verworven hebben op 21.7.1608 bij de erfdeling van de goederen van hun grootmoeder tegen de momboirs van de kinderen van Wouter EELKENS bij Johanna, zijn eerste huisvrouw, dochter van Leunis en Margriet voorsz: renten, pachten en chijnsen en een kapitaal van fl 1600,-.
02.09.1621 | RA 1856 | f 182

Joncker Caspar van MERWIJCK tot KESSEL, in huwelijk hebbende Anna en Joncker Floris van EIJCK, Heer tot Nuenen, Gerwen en Neerwetten, man en momboir van Beatrix, beide dochters van Joncker Johan MONIX, bij wijlen Isabella de BEVER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Joncker Arnoult, zoon van Joncker Johan MONIX bij Isabella voorsz: in de Hasselt te Berlicum, Besoijen, te Beeck bij Aerle op de Beeckendonck, een deel van de gruijt te Oisterwijk en verder renten en chijnsen.
07.12.1621 | RA 1856 | f 188

Wilhelmina weduwe van Joncker Johan van CAMPEN, raadsheer van 's-Hertogenbosch, cedeert al haar goederen aan haar enige zoon Joncker Arnoult van CAMPEN. Joncker Arnoult en Maria SEDLNITZ, zijn huisvrouw, passeren hun testament. Joncker Arnoult is ziek.
24.06.1621 | RA 1856 | f 194

Abraham Adriaen MESMACKER, man en momboir van Peterke, zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Peters de BRUIJN bij Mechtelt Jans de LEEUWE, dochter van Jan bij wijlen Jenneke dochter wijlen Hendrick ANDRIES, ter eenre en Gerart Henricx MESMAKER; Luijcas Jans HAIJRWASSER, Peter REIJNERS en Jan Gerarts van ERCLENS, momboirs van Maijke minderjarige dochter van wijlen Jan de LEEUWE bij Jenneke voorsz, passeren erfdeling van de goederen van hun grootouders: chijnsen en pachten.
20.12.1621 | RA 1856 | f 198

Joncker Dierck van de WATER zoon van wijlen Sijmon, zoon van Jan van de WATER, raadsheer van 's-Hertogenbosch bij Catarina STELLENS en Meester Jan van TULDER, raadsheer en pensionaris van 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Catarina van de WATER, dochter van Sijmon en Catarina voorsz, gaan erfdeling aan van een hoeve te Vucht, St Peter.
08.03.1622 | RA 1856 | f 202

Jan NIJCLAES man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen, zoon van Jan Sanders van OS; Gabriel, zoon van wijlen Henricx van GOCH bij Anneke zijn huisvrouw - dochter van wijlen Henric zoon van Jan Sanders van OS, voor henzelven en voor hun broeder Jan - buiten 's lands wesende - Helena, dochter van wijlen Henrick Gerarts van OS, bij Magdalena, zijn huisvrouw, ook dochter van Jan Sanders van OS, huisvrouw van Roeland van den BOIRCHT, schout tot Moergestel; Joost Lenaert van OS man en momboir van Melken, zijn huisvrouw en haar zuster Jenneke, beide dochters van Dierck van OS bij Magdaleen zijn huisvrouw, dochter van Jan Sanders van OS voorsz; Jan zoon van Laureijs zoon van Peter Jan LAMBERS, zoon van Peter bij Anneke zijn huisvrouw, dochter van Jan Sanders van OS; Maria dochter van wijlen Elias zoon van Boudewijn Lambert RIJCONTS en Nijclaes Jans de BRUIJN transport hebbende van Joost zoon van wijlen Andries, zoon van Joost KNODE bij Beelken zijn huisvrouw, dochter van Boudewijn Lambert RIJCONTS en erfgenamen van Boudewijn zoon van wijlen Jan zoon van de eerstgenoemde Jan Sanders van OS bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Boudewijn Lambert RIJCONTS, ter eenre en Jan Willem BLOEMAERTS en Joseph van HENCXTUM, alias van DELFT, executeurs van het testament van Marijke dochter van Jan GIELES huisvrouw van Boudewijn JANSZ voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van Maijke voorsz, te Helvoirt en in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch; verder renten en chijnsen.
06.04.1622 | RA 1856 | f 208

Meester Jan Roeloff van DIEPENBEECK, glazenmaker, eigenaar van het huis op het Hintemereijnde, aan gene zijde van de St Jacobstraet, ter eenre en Gabriel PIJNAPPEL zoon van wijlen Gabriel PIJNAPPEL man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan zoon van Lenaert VERWERS, eigenaar van het daarnaast staande huis, richting St Anthoniuskapel, gaan overeenkomst aan over het verbouwen van het huis van Jan Roeloff van DIEPENBEECK.
19.05.1622 | RA 1856 | f 214

Joris de LOUWE, curator over de minderjarige kinderen van Gielis van LANDEGHEM bij Christina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Matthijs van STEGENS bij Maria dochter van Gijsberts van MOL, erfgename van Quirijn Gijsberts van MOL voor de ene helft; Jan Jans van SCHUIJLENBORCH curator over de kinds kinderen van Eva dochter van wijlen Jan van PEER; Dierck Jan en Rijnier, zonen van Matthijs Jans OPGELEIJN, in het land van Valckenborch, bij Peeterken zijn huisvrouw dochter van Jan van PEER voorsz; Jan Henricx van NUENEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw en Maeijke zuster van Jenneke voorsz, weduwe van Lambert Diercx van OS, beide dochters van Matthijs en Peterke voorsz, mede voor haar kinderen en nog transport hebbende van Goris zoon van Matthijs en Peterke voorsz, allen erfgenamen van Jenneke dochter van Jan van PEER, huisvrouw van Quirijn Ghijsberts van MOL, voor de andere helft, gaan erfdeling aan krachtens het testament van Quirijn en Jenneke, van hun goederen: renten en chijnsen De condividenten ter andere zijde gaan een subdivisie aan op 9.6.1622 (f 234).
19.05.1622 | RA 1856 | f 215

Aert en Dierck zonen van wijlen Meester Willem van DONGEN bij Elijsabeth dochter van Dierck zoon van Aert Peters de BONT; Lenaert Peters van GEMERT man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw; Anna huisvrouw van Peter de VIJNER, door haar man gemachtigd door schepenen van Antwerpen, beiden dochters van Willem en Elijsabeth voorsz gaan erfdeling en scheiding aan van de goederen hen aangekomen bij erfdeling van de goederen van Margriet dochter van Peter Aerts de BONT weduwe van Jan zoon van Henrick BERNTS, tegen Huijbert Peters van ROOSMALEN man en momboir van Hendricxken zijn huisvrouw, dochter van Dierck de BONT voorsz: renten en chijnsen.
25.05.1622 | RA 1856 | f 222

Jan Delis van der STEEN, op Den Dungen, gemachtigd door Peter zoon van Hans SIMONS bij Sara zijn huisvrouw dochter van Henricx zoon van Jan GIELISSEN; Dingen PIECK, weduwe van Hans JANS, gesubstitueerd van Jasper BODAEN, gemachtigd van Jacob, Sara en Elijsabeth kinderen van Hans en Sara voorsz en ook gemachtigd van Cornelis SIJMONS en Daniel van de BOIRCHT, momboirs over Hans, Cornelis en Susanneke, ook kinderen van Hans en Sara voorsz, gemachtigd voor schepenen van Antwerpen op 3.6.1622; Dingen voorsz nog gemachtigd van Laureijs van der EIJCKEN en Susanna zijn huisvrouw, dochter van de voorsz. Henrick Jansz GIELISSEN, voor k gedeelte; Dingen voorsz ook nog gemachtigd van Jan SCHATS en Antonetta JANS, zijn huisvrouw en van Jan SCHATS voorsz met Peter SCHATS, momboirs over Jan, Anneke, Cornelis Maijke en Sara, allen kinderen van Hans zoon van Thomas Jan GIELISSEN bij Dingen voorsz; Dingen nog gemachtigd van Elijsabeth dochter van Henricx GIELIS daar moeder af was Barbara dochter van de voorsz Thomas Jan GIELISSEN, huisvrouw van Alexander COLET en Van Jan SCHATS en Hans MOENS momboirs over Susanna ook dochter van Henrick en Barbara voorsz; Dingen nog gemachtigd van Peter HEIJLERS en Sijke dochter van Henrick en Barbara voorsz, welke machtiging gepasseerd is voor schepenen van Brussel op 31.5.1622, ook voor k gedeelte; Enneken dochter van Anthonis Thomas van WOENSEL bij Enneke dochter van Jan GIELISZ voorsz, huisvrouw van Adriaen CORNELISSEN, gemachtigd door haar broeder Dierck ANTHONIS, zo voor hemzelf en als momboir over de kinderen van Thomas zoon van Anthonis THOMASZ voorsz; Adriaen WILLEMS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Goris GIJSSENS bij Josijn zijn huisvrouw, dochter van Thomas van WOENSEL en Enneke voorsz, ook voor k gedeelte; Jan Willemsz BLOEMAERTS en Joseph van HENXTEN alias van DELFT, executeurs van het testament van Maeijke dochter van Jan GIELISZ, weduwe van Boudewijn Jans van OS en gemachtigd van Cornelia en Maeijke dochters van Davidt zoon van Gielis Jan GIELISSEN, voor het resterende deel, gaan subdivisie aan van de goederen, van Maeijke dochter Jan GIELIS weduwe van Boudewijn Jans van OS aangekomen bij erfdeling tegen de erfgenamen van Boudewijn JANS op 6.4.1622: renten en chijnsen.
07.07.1622 | RA 1856 | f 238

Francois zoon van Sijmon FIERLANTS, raad en rentmeester-generaal van Z.M. Domeinen in Brabant in het kwartier van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Theodora WOLFFS; Catharina van EIJCK weduwe van Mr Marten FIERLANTS, ook raad en rentmeester-generaal van de domeinen in de Meijerij van 's-Hertogenbosch; Aernt Peters van HEES, secretaris van 's-Hertogenbosch, gemachtigde van Theodoor FIERLANTS, raad en rentmeester van Z.M. Reken kamer van Brabant te Brussel, beiden ook zonen van Sijmon en Theodora voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: in het Boschvelt en verder renten, pachten cn chijnsen.
18.08.1622 | RA 1856 | f 245

Lenaert, Jan en Maeijke, kinderen van wijlen Roelof zoon van Lenaert Roelofs van GRIENSVEN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan Aarts van den HOVEL en Jan zoon van Jan Jacob SPIERINCX man en momboir van Agnes zijn huisvrouw dochter van Roelof en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Den Dungen en St Michielsgestel; verder renten en chijnsen.
22.10.1622 | RA 1856 | f 253

Henricxken dochter van Laureijs zoon van Bartholomeus Peters van den EIJNDE, weduwe van Wouters van de WIEL; Jan Thomas van KESSEL man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van Laureijs voorsz; Jan VRANKEN weduwnaar van Maeijken zijn huisvrouw, ook dochter van Laureijs voorsz en Metken dochter van Jan en Margriet voorsz; Anneke dochter van Jan EVERAERTS bij Margriet zijn huisvrouw, dochter van Bartholomeus Peters van den EIJNDE, huisvrouw van Paulus HAECK en Jenneke ook dochter van Jan en Margriet voorsz, weduwe van Paulus RAES, gaan erfdeling aan van de goederen - krachtens testament van Perina dochter van Bartholomeus PETERS voorsz, huisvrouw van Peter de CORT - van Perina, na overlijden van Peter de CORT: renten en chijnsen.
11.02.1623 | RA 1856 | f 259

Jacob, Philip en Aelken, kinderen van wijlen Herman zoon van Philip BOIJEN bij Elijsabeth zijn huisvrouw, dochter van Jacob Jans van de LAER; Dierck zoon van Jan BERNTS, man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw en Henrick WOUTERS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochters van Herman en Elijsabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders: huis op t Orteneijnde over de Sevensteensche brug, in het Bosvelt, te Alem, Kessel en Engelen; verder renten en chijnsen.
25.02.1623 | RA 1856 | f 263

Wouter Huijbrechts van der CAPELLEN, weduwnaar van Maeijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Lambrecht Robbert HERMANS bij Engelken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van den GASTHUIJSE bij Agnete zijn huisvrouw, recht hebbende op de goederen van Robbrecht zoon van Lambrecht HERMANS en Engelke voorsz, ter eenre en Huijbrecht zoon van Wouter en Maeijke voorsz, ter andere zijde gaan subdivisie aan van de goederen van Agnete voorsz, aangekomen bij een andere erfdeling, te St Michielsgestel en Den Dungen.
22.03.1623 | RA 1856 | f 269

Hendrick en Jan, zonen van wijlen Jan Willems CRANEN bij wijlen Weijndelken zijn tweede huisvrouw, dochter van wijlen Henric DIERCX; Jan zoon van wijlen Jasper MELIS man en momboir van Geertruijd sijn huisvrouw en Peter Jan RUTTEN in huwelijk hebbende Christina zijn huisvrouw, beide dochters van Jan Willems CRANEN bij wijlen Weijndelken voorsz; Anthonis zoon van Daniel, zoon van wijlen Anthonis Willems van RIJSINGEN, gemachtigd door zijn ouders, bij Jutken dochter van wijlen Jan HENRICX, weduwe van Willem Jan CRANEN, erfgenamen van Nijclaas Willems Jans CRANEN bij wijlen Marike zijn huisvrouw, dochter van wijlen Nijclaes Melis van VECHEL, zoals uit het testament gepasseerd voor notaris Jan SOMERS op 9.8.1618, blijkt, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Willem zoon van Jan Willem CRANEN en Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Anthonis Willems van RIJSINGEN: te St Oedenrode en verder renten en chijnsen.
28.03.1623 | RA 1856 | f 272

Pauwels WIJNANTS, zoon van wijlen Pauwels WIJNANTS, raadsheer te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Johanna dochter van Hermanus Jacobus van CASTEREN bij Josina dochter van Willem WELS; Dingna, dochter van Herman en Josina voorsz; Jacobus Hermanus van CASTEREN en Adriaan WIJNANTS - vervanger van Jan Henricx van BERLECOM - momboirs over Josina minderjarige dochter van Herman en Josina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Empel en te 's-Hertogenbosch het huis de Griffioen, op de Markt, gekocht door Herman van CASTEREN op 26.3.1587 voor schepenen van 's-Hertogenbosch van Lambert, Henrick en Elijsabeth, kinderen van Geraert MOINS; het huis, de Roede van Jesse, in de Vuchterstraet tegen over de St Jorisstraet op 9.5.1600 voor schepenen van 's-Hertogenbosch gekocht door Herman van CASTEREN van Adam van de LAER, gemachtigde van Jacob zoon van Aert JACOBS; verder chijnsen en renten.
01.04.1623 | RA 1856 | f 279

Boudewijn zoon van Hendrick BOUDEWIJNS, Peter SOMERS man en momboir van Aelken zijn huisvrouw en Herman SOMERS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, beide dochters van Henrick BOUDEWIJNS, ter eenre en Wouter Boudewijns zoon van Henrick BOUDEWIJNS voorsz, te Antwerpen, ter andere zijde, sluiten een compromis in een geschil over de verdeling van de goederen van wijlen Henrick BOUDEWIJNS.
05.04.1623 | RA 1856 | f 287

Hendrick, Willem en Jacob, zonen van Peeter zoon van Zebert JACOBS, bij wijlen Jenneke dochter van wijlen Zeger Jans van RODE bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Willems zoon van wijlen Zeger STEENBACKERS, voor henzelven; Willem en Hendrick voorsz actie hebbende van hun broeder Zeger en van Hans WIJTVEN, man en momboir van Helena zijn huisvrouw, hun zuster; Jacob Peter ZEBERTS, testamentair erfgenaam van zijn broeder, Heer Sebert, kanunnik te Antwerpen, voor de ene helft en tot behoef van hun zuster Helena voor de andere helft, hebben gedeeld de goederen van Sebert zoon van Dierck DIERCKS, Matthijs zoon van Adriaen SPIERINCX en Willem zoon van Arnt Jan WILLEMS, momboirs van de toen zes onbejaarde kinderen van Peter zoon van Zebert JACOBS en Jenneke zijn huisvrouw, hen ten deel gevallen bij een erfdeling van de goederen van wijlen Zeger Jans van RODE voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 12.4.1590.
De goederen zijn gesitueerd te Den Dungen en St. Michielsgestel.
06.04.1623 | RA 1856 | f 291

Hendrick en Willem, zonen van Peeter Zebert JACOBS bij Jenneke dochter van wijlen Zeger Jans van RODE bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem zoon van wijlen Zeger STEENBACKERE, actie hebbende van hun broeder Zeger en van Hans WIJTVEN, man en momboir van Helena, zijn huisvrouw, hun zuster, gaan subdivisie aan van de goederen, verkregen bij erfdeling op 6.4.1623 (R 1856 f 291).
06.04.1623 | RA 1856 | f 299

Elijsabeth dochter van Abraham THOMAS, weduwe van Jan Peter Wonders van ROSMALEN; Jan AERTS en Gerrit AERTS, broeders; Aert van STRIJP en Thomas ABRAHAMS, momboirs over Frans, minderjarige zoon van Jan Peter Wonders van ROSMALEN en Elijsabeth voorsz, ter eenre; Willem zoon van Henrick Alberts van HORSSEN bij Maijke zijn huisvrouw, dochter van Willem VERHOUTART Deliken dochter van Hendrick en Maijke voorsz; Dierck Diercks van VLADRACKEN, Nijclaes NIJCLAES en Joris WIJNANTS, momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Albert zoon van Hendrick Alberts van HORSSEN bij Maijke voorsz, bij Hester zijn huisvrouw, dochter van Nijclaes JANS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van Jan Peter Wonders en Maijke VERHOUTART, zijn eerste huisvrouw: te Rosmalen, Orten; een huis te 's-Hertogenbosch, achter de Tolbrugh, welk huis Aert zoon van Joost CANTERS op 12.9.1601 verkocht had aan Cornelis Goijaerts van SOMEREN, doch vernaderd werd op 9.9.1602 door Tielman HAGENS, curator over Deliken, dochter van Hendrick ALBERTS, voorsz; verder renten en chijnsen.
15.04.1623 | RA 1856 | f 302

Willem en Deliken, kinderen van Hendrick Alberts van HORSSEN bij Maijken Willems VERHOUTART, die daarna huisvrouw was van Jan Peter Wonders van ROOSMALEN; Dierck Diercks van VLADRACKEN, Nijclaes NIJCLAES en Joris WIJNANTS momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Aelbert zoon van Hendrick Aelberts van HORSSEN en Maijke, voorsz, bij Hester zijn huisvrouw dochter van Nijclaes JANS, gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij erdeling op 15.4.1623 (R 1856 f 302).
26.04.1623 | RA 1856 | f 308

Aelken, weduwe van Tielmannus FRANSSEN en Elisabeth weduwe van Willem van HAREN, zusters, dochters van wijlen Hendrick Jacops van NIJENMEGEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, een huis met zijn aangelag te 's-Hertogenbosch in de Verwerstraet; renten en chijnsen.
20.07.1623 | RA 1856 | f 316

Meester Hendrick LOEFF; Godefroij LOEFF, raadsheer te 's-Hertogenbosch; Sijmon LOEFF; Mr Bartholomeus LOEFF, schepen van 's-Hertogenbosch; Judith LOEFF weduwe van Johan van BIERBEECK en Emmerentiana LOEFF allen kinderen van wijlen Mr Godevaert LOEFF van der SLOOT, president van 's-Hertogenbosch, bij Josina PIJNAPPEL, zijn huisvrouw; Bartholomeus LOEFF zoon van wijlen Jan LOEFF; Johanna dochter van Jan LOEFF; Franchois TIELEMANS, man en mumboir van Christina zijn huisvrouw, dochter van Jan LOEFF voorsz; Bartholomeus nog met Francois voorsz, momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Erasmus, ook zoon van Johan LOEFF, allen kinderen van Godevaert en Josijna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een poort met hof etc op de Vuchterendijck en nog een ander huis aan de Vuchterendijck; te Helvoirt en verder renten en chijnsen (zie ook: R 1856 f 348).
24.10.1623 | RA 1856 | f 320

Compromis in een geschil tussen Jan zoon van Aert PETERS, ter eenre en Meester Laureijns de LEEUWE, licentiaet in de rechten, ter andere zijde, over het testament van Jan Aert PETERS en Aelken zijn huisvrouw, gepasseerd op 27.8.1620 en de huwelijkse voorwaarden van Mr Laureijns en zijn huisvrouw Francelina van den BORCH, gepasseerd op 26.1.1623.
02.11.1623 | RA 1856 | f 338

Meester Johan van BREUGEL, Licentiaet in de rechten en gewezen president van 's-Hertogenbosch; Adriaen Hendricx van ZUTPHEN en Ghijsbert Daniels van ZUTPHEN, momboirs over Willemke dochter van Jan Willems GIJSSELEN bij Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Daniel Ghijsberts van ZUTPHEN, huisvrouw van Geraert Arts van der MOLEN, oud drie en twintig jaar, ter eenre en Anneke dochter Jan GIJSSELEN bij Jenneke voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van Jan GIJSSELEN: renten en chijnsen.
04.11.1623 | RA 1856 | f 339

Jan ADRIAENS, man en momboir van Lijksen zijn huisvrouw, ter eenre; Daniel Anthonis van der LIJNDEN man en momboir van Grietken zijn huisvrouw, ter andere zijde, dochters van Aert WILLEMS bij Aelken zijn huisvrouw dochter van Diercx HENRICX, welke Aelken na het overlijden van Aert hertrouwd is met Cornelis Adriaen JACOPS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Aelken voorsz: te 's-Hertogenbosch op de Triniteit, welk pand Cornelis Adriaen JACOPS op 20.12.1595 gekocht had voor schepenen van 's-Hertogenbosch, van Peter Anthonis van GEMERT man en momboir van Frensken zijn huisvrouw, dochter van Henric zoon van Roelof zoon van Henricx Roelofs van ERP; een camer achter de Cleijne Tolbrugh, door Cornelis Adriaen JACOPS op 15.3.1595 voor schepenen van 's-Hertogenbosch gekocht van Joseph en Adriaen zonen van wijlen Jan Jan van GEFFEN bij Beelken zijn huisvrouw dochter van Gielis ADRIAENS alias KEIJSERS, vier camers in de St Jorisstraet, door Cornelis voorsz gekocht op 19.8.1599 resp. 26.5.1604 van resp Jacob zoon van wijlen Adriaen JACOPS en Lambert STOOTERS; verder chijnsen en pachten.
27.11.1623 | RA 1856 | f 344

Meester Hendrick LOEFF zoon van wijlen Mr Goijaert LOEFF van der SLOOT, president van 's-Hertogenbosch, bij Josina PIJNAPPEL ter eenre en Bartholomeus zoon van wijlen Jan LOEFF, Johanna dochter van wijlen Jan LOEFF, Franchoijs TIELEMANS, man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan LOEFF voorsz; Bartholomeus en Franchoijs voorsz ook nog momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Erasmus LOEFF ook zoon van wijlen Jan LOEFF, voorsz, zoon van Mr Goijaert bij Josina voorsz, ter andere zijde subdivisie van de goederen van Mr Goijaert voorsz, verkregen bij erfdeling op 24.10.1623 voor schepenen van 's-Hertogenbosch (R 1856 f 320).
17.04.1624 | RA 1856 | f 348

Coenraet zoon van wijlen Martens COENEN, te Gemonde, zoon van Marten bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis van der HORST, ter eenre; Peeter Diericx van TARTWIJCK te St Michielsgestel, weduwnaar van Mechtelt zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Marten COENEN en Henricxke voorsz, vader van zijn drie kinderen: Anthonis, Dierck en Mechtelt, met zijn broeder Corstiaen Dierck van TARTWIJCK, momboir over deze kinderen bij zijn eerste huisvrouw, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Marten en Henricxken voorsz, te Bocxtel en te Schijndel.
19.04.1624 | RA 1856 | f 354

Thomas, Elisabeth en Maeijke, kinderen van wijlen Abraham zoon van Henrick THOMASSEN bij Catharina zijn huisvrouw, dochter van Jan de WOLFF, raadsheer te 's-Hertogenbosch; Elisabeth eerst weduwe van Franchoijs Peters van SUSTEREN en daarna van Jan Peter WOUTERS; Maijke voorsz weduwe van Geraert van WIJTFELT; Jan AERTS man en momboir van Margriet, zijn huisvrouw en Aert van STRIJP man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, beide dochters van Abraham bij Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch: het huis de Vijzel, achter het Gewanthuis aan de Markt, te Vechel, te Someren en te Hintham; verder chijnsen pachten en renten.
18.04.1624 | RA 1856 | f 359

Heer en Meester Willem van ENGELEN, doctor in den Godtheijt; Meester Hendrick van ENGELEN, Licentiaet in de Rechten; Heer Roelof van ENGELEN, priester en Aelken, hun zuster, allen kinderen van Adriaen Willem van ENGELEN bij Heijlken zijn huisvrouw, dochter van Jan MATTHIJSEN bij Elijsabeth LOECKEMANS Jacob zoon van Jan GIJSSELEN man en momboir van Maeijke zijn huisvrouw, dochter van Adriaen en Heijlke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan MATTHIJSEN en Elijsabeth LOECKEMANS voorsz, te Den Dungen en te St Michielsgestel; verder renten en chijnsen.
27.04.1624 | RA 1856 | f 368

Cornelis zoon van wijlen Jacob Rutgers van GRIENSVEN bij Catharina zijn huisvrouw, dochter van Cornelis Henrick DRIESSEN en Henrick zoon van wijlen Henrick Jans op t HOOCH, weduwnaar van Peerken zijn huisvrouw, dochter van Jacob en Catharina voorsz, hebben bij het leven van Peerken voorsz op 17.12.1611 een erfdeling aangegaan van een huis met zijn aangelag te Den Dungen en een perceel heide aan het Roelsven te St. Michielsgestel, hun ten deel gevallen bij erfdeling voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 24.1.1609.
Zij gaan nu subdivisie van deze goederen aan.
08.06.1624 | RA 1856 | f 377

Dierck, Sijmon, Maeijken en Aelken; Jan Joris van der BORCHT man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Aert Wouters SCHOENMAKERS bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Rijcorts SPELMAECKERE; Jan zoon van wijlen Jan Corstiaens van HAM, vader van Aelken zijn dochter bij de voornoemde Jenneke dochter van wijlen Joris Rijcorts, gaan erfdeling aan van goederen: renten en chijnsen.
01.07.1624 | RA 1856 | f 382

Peeter, Jacob, Gerard, Ghijsbert, Roelof, Abraham en Elijsabeth, allen kinderen van Jan Roeloffs van DIEPENBEECK bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Peter Jans AELMANS; Jan en Peter zonen van Peeter Jans voorsz, momboirs over Aert en Elisabeth minderjarige kinderen van wijlen Aert, ook zoon van Jan en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, echter hun vader heeft bij testament bepaald dat het huis de Druijve op het Hinthamereinde te 's-Hertogenbosch en het daarnaast gelegen pand, de Cattendans, grenzend aan het huis, de Roch, van Gabriel PIJNAPPEL, aan Gijsbert, Abraham en Elizabeth moeten komen. Verder een huis met zijn aangelag op de Vuchterendijck tussen de beide poorten; een huis in de St Jacobstraet en verder renten en chijnsen.
NB: De kunstschilder Jan Roeloffs van DIEPENBEECK is een leerling van RUBENS!.
20.07.1624 | RA 1856 | f 390

Jan Cornelis van RODE man en momboir van Maria zijn huisvrouw en Wouter zoon van Goijaert PETERS man en momboir van Judith zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Peter Jan van ASPEREN, gaan erfdeling aan van de goederen van hun overleden zuster Henricxke ook dochter van Peter Jan van ASPEREN, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch: renten en chijnsen.
23.09.1624 | RA 1856 | f 396

Eijmbert zoon van wijlen Aernt FRANS bij wijlen Diercxken zijn huisvrouw, dochter van Leonard Jans GLAVIMANS; Christina dochter van Aert en Diercxken voornoemd, weduwe van Matthijs CHRISTOFFELS, haar eerste man; Peter zoon van wijlen Goijaert CLAES man en momboir van Antonia zijn huisvrouw; Hendrick Peter ADRIAENS man en momboir van Aleijt zijn huisvrouw; Henrick zoon van wijlen Peter JANS, te Besoijen man en momboir van Peeterke zijn huisvrouw en Henrick zoon van wijlen Anthonis THOMAS, man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw, ook dochters van Aernt FRANS bij Diercxken voorsz; Willem en Goijaert zonen van wijlen Jan JERONIMUS, voogden over de vier onmondige kinderen van wijlen Marcelis, ook zoon van wijlen Aernt bij Diercxken voorsz, bij Heijlke zijn huisvrouw, dochter van Jan JERONIMUS voorsz en Willem WILLEMS te Gestel en Adriaen Corstiaens BROCKEN, momboirs over de drie onbejaarde kinderen van Willem Ariens LEEUW bij wijlen Fransken zijn huisvrouw, dochter van Aernt en Diericxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Aernt en Diercxken voorsz, te Den Dungen en te St Michielsgestel; verder renten, pachten en chijnsen.
25.10.1624 | RA 1856 | f 400

Gerart en Jacob, zonen van wijlen Gerart Gerarts OLIJSLAGER bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Gerart COOLEN, secretaris van 's-Hertogenbosch; Gerart JANS, coorncoper en Gerard LIEVENS, voogden over Willemken en Wijndelken, dochters van Gerart Gerarts bij Elijsabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders - bij testament heeft Gerart Gerarts voorsz bepaald, dat de oliemolen, de drie Sterren, op de Vuchtenrendijck te 's-Hertogenbosch, toe moet vallen aan zijn zoon Gerart - nog een huis bij de St Cornelius kapel op de Vuchterendijck te 's-Hertogenbosch, te Empel en verder renten en chijnsen.
23.11.1624 | RA 1856 | f 409

Ambrosius, Dierck, Marijke, Jenneke en Catharina, kinderen van wijlen Wouter Sanders van HORSSEN bij Maeijke zijn huisvrouw, dochter van Ambrosius van GERWEN; Adriaen Nijclaes NIJENHOFF man en momboir van Anneke zijn huisvrouw en Hendrick Joordens de LEEUW man en momboir van Goertken zijn huisvrouw, dochter van Wouter en Maeijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis het Molenijser aan de Markt, te Boxtel, renten en chijnsen.
04.12.1624 | RA 1856 | f 413

Elijsabeth weduwe van Cornelis Jans van der ASSELDONCK en haar dochter Anneke, voor henzelven en in den naam van Heer en Meester Jan van der ASSELDONCK, priester, Licentiaet in de Godtheijd, canonick van St Goelen kerk te Brussel, zoon van Cornelis bij Elisabeth voorsz; Jacob zoon van Jacob LAUREIJSSEN man en momboir van Anneke zijn huisvrouw en Aelbert ken haar zuster, kinderen van Jan Jan van der ASSELDONCK, ter eenre; Rogier zoon van Aerts BERCT, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van een hoeve, de Pijnappels Hoeve aan de Locht over het Water te Moergestel, welke hoeve Hendrick Jacobs van der ASSELDONCK voor de helft aan Cornelis van der ASSELDONCK en voor de andere helft aan de kinderen van Jan Jan van der ASSELDONCK en Hendrick Jacobs bij erfmageling overgedragen had.
17.12.1624 | RA 1856 | f 416