Katharijn weduwe van Henricx Gerits van de WOU cedeert het tochtrecht in haar goederen aan: Gerit, Henrick en Jenneke kinderen van wijlen Henricx en Katharijn; Jan RUTTEN man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw, Jan Claes Gerits van GAEL man en momboir van Lijsbeth zijn huisvrouw, Peter Henrick SMETS in huwelijk hebbende Katherijne, Laureijns MICHIELS man en momboir van Mechteld zijn huisvrouw dochters van Katharijn en wijlen Henricx voorsz; Katherijn en Heijlwich dochters van Gerit Toenis van CASTEREN bij wijlen Margriet dochter van wijlen Henricx en Katharijn voorsz en Corstiaen en Merike ook kinderen van Gerit: en wijlen Margriet voorsz.
Deze gaan erfscheiding van de goederen aan: te Schijndel.
??.??.1523 | RA 1841 | f 1

Gerardus en Adrianus zonen van wijlen Johannes zoon van wijlen Johannes DENIS bij wijlen Jutta zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman van SPOORDONCK en Willem zoon van wijlen Johannes ROSSENS man en momboir van Marie zijn huisvrouw dochter van wijlen Johan DENIS en Jutta voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Empel; pachten en chijnsen.
13.01.1520 | RA 1841 | f 5

Willem en Elizabeth kinderen van wijlen Johan WILLEMS en Arnoldus WIJTEN man en momboir van Katherine zijn huisvrouw dochter van Johan voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Johan WILLEMS: Vught St Peter; chijnsen.
??.??.1520 | RA 1841 | f 7

Everardus zoon van Cornelis WOUTERS en Aelbertus zoon van Godefridus van HIJNDEN man en momboir van Ursula zijn huisvrouw dochter van Cornelis WOUTERS voorsz, gaan erfdeling aan: chijnsen.
??.??.1527 | RA 1841 | f 9

Beatris weduwe van Ghijsbert van den POLLE en Lijsbeth weduwe van Dierck Arntssoen van DRIEL - in presentie van Johanna dochter van Beatris en Ghijsbert voorsz - en ook Lijsbeth dochter van Beatris voorsz huisvrouw van Ghijsbrecht van AMSTEL, Jan van GUNTERSLAER en Peter COLEN in huwelijk hebbende Trude dochter van Lijsbeth en Dierck voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Ghijsbert en Arntsz voorsz: te Orthen, Empel; pachten en chijnsen.
??.08.1506 | RA 1841 | f 11

Henricus en Remigia - genoemd Meijsken - kinderen van wijlen Godefridus van OVERBEECK bij Mechtildis zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx GELAVIMAN en Gijsbertus, Anthonetta en IJda kinderen van wijlen Henrick GIJSBERTS bij wijlen Heijlwich zijn huisvrouw dochter van Godefridus en Mechtildis voorsz voor henzelven en voor Peter en Anna, kinderen van wijlen Henrick en Heijlwich voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen, van wijlen Godefridus en Mechteld voorsz: te Gemonde onder St Michielsgestel, Boxtel; chijnsen en pachten.
25.06.1523 | RA 1841 | f 15

Goijaert zoon van wijlen Jan HEEREN, Lanen dochter van wijlen Jan HEEREN weduwe van Marten MOENS, Claes STRICK man en momboir van Elsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan HEEREN, Jan zoon van wijlen Jacob zoon van Jan HEEREN en Claes ROVERS man en momboir van Diricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan SLOOTMAKER alias MARSMAN, dochter van wijlen Jan HEEREN, absent, gaan erfdeling aan van goederen te 's-Hertogenbosch een huis aan de Corenbrug, te Roosmalen; chijnsen en pachten.
23.05.1526 | RA 1841 | f 19

Dominicus zoon van wijlen Johannes COLEN, gaat met de andere erfgenamen een erfdeling aan van de goederen van wijlen Johanna COLEN, weduwe: te 's-Hertogenbosch een huis in de Karstraet, een huis in de Volderstraet; te Hijntham, Roosmalen, Empel, Vrijheid van 's-Hertogenbosch.
17.04.1521 | RA 1841 | f 21

Jacop, Weijndelken en Ariken, kinderen van wijlen Bernd Jacopsz SPIJKER bij Arike zijn huisvrouw dochter van wijlen Ghijsbert GERRITS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch twee cameren in de St Anthoniestraet, huis op de Hijnthamerstraet bij de Zwengelbrug, Vrijheid van 's-Hertogenbosch in het Bleek, Rosmalen, Empel, Maren, Besoijen; renten, pachten en chijnsen.
31.10.1537 | RA 1841 | f 25

Ghijsbertus zoon van wijlen Willem zoon van wijlen Ghijsbertus van LOEN zoon van wijlen Arnoldus van LOEN en Arnoldus zoon van wijlen Theodorus ARNTS man en momboir van Johanna zijn huisvrouw dochter van wijlen Johannes zoon van wijlen Ghijsbertus Arnoldus van LOEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Ghijsbertus van LOEN en Sophia zijn huisvrouw: chijnsen en pachten.
12.01.1501 | RA 1841 | f 32

Jasper, Elijsabeth en Heijlwich kinderen van wijlen Goijaert van EIJCK bij wijlen Heijlwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Meester Henrick GHIJSELS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Berlicum, Roosmalen; renten, pachten en chijnsen.
23.03.1533 | RA 1841 | f 34

Jacop zoon van wijlen Hugemans Jacopsz TENGNAGEL bij Arike zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Goessen AELBERTS en Roelof Henricxe de RAET man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Hugemans bij Arike voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: chijnsen en pachten.
NB. Schepenen waren PELGROM en EIJNDHOUTS.
(1530 of 1535)
??.??.1530 | RA 1841 | f 38

Lerij natuurlijke dochter van wijlen Willem SCILDER weduwe van Goijaerts van LANCKVELT; Heer LOWENIJS, priester; Katharina zijn zuster, Adam van WIJFLET man en momboir van Aleijt zijn huisvrouw dochter van Lerij bij wijlen Goijaert voorsz, Michiel zoon van wijlen Roeloff van LEENDE weduwnaar van Heijlwig zijn huisvrouw dochter van wijlen Evert HULSSEMAN bij wijlen Luijtgard zijn huisvrouw natuurlijke dochter van wijlen Willem SCILDER; Maria, Emerentiana en Aleijt dochters van wijlen Michiel en wijlen Heijlwig voorsz en Robbrecht van GHENDRINGEN man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van Michiel en Heijlwig voorsz, voor hen zelven en voor Everard en Roeland ook kinderen van wijlen Michiel en Heijlwig, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Willem SCILDER: Maren, Littoijen, Rosmalen, Oss; pachten en chijnsen.
??.??.1521 | RA 1841 | f 42

Willem zoon van Jan JACOPSZ man en momboir van Willemke zijn huisvrouw dochter van wijlen Meester Jacop PELGRIM, rector van der Grooten Schoole te 's-Hertogenbosch, bij Peterke zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem KEMP; Peterke dochter van Meester Jacops bij Peterke voorsz, Katherijn, Aelken en Jan, kinderen van wijlen Meester Jacop en Peterke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen en renten.
04.04.1542 | RA 1841 | f 48

Jan zoon van wijlen Andries HICSTEM man en momboir van Nicola zijn huisvrouw dochter van wijlen Nicolaus POST; Jacop zoon van Joannes OLISLEGER weduwnaar van Mechtildis dochter van wijlen Nicolaus POST, ter tochte en hun zoon Nicolaus ten erf-rechte, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Nicolaus POST, te Udenhout; pachten en chijnsen.
23.02.1541 | RA 1841 | f 50

Cornelis zoon van wijlen Peter die BRUIJN, Arnt Laureijns van REECK man en momboir van Katherijn zijn huisvrouw, dochter van Peter voorsz; Henrick, Heijlwig en Anna kinderen van wijlen Adriaen die BRUIJN zoon van wijlen Peter voorsz; Marcelis, Frans en Floris, kinderen van Steven MARCELIS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter voorsz; Jan zoon van wijlen Jan van ZELST man en momboir van Dorijtee zijn huisvrouw dochter van Steven en Jenneke voorsz, gaan erfdeling van de goederen van wijlen Peter die BRUIJN, te 's-Hertogenbosch: een huis met zijn aangelag in de Orthenstraet; een huis in de Hinthamerstraet bij de Zwengelbrug; renten, pachten en chijnsen.
19.04.1545 | RA 1841 | f 52

Anthonis zoon van wijlen Peter LAMBERTS, Arnd zoon van wijlen Willem HENRICX, Jan zoon van wijlen Jansz GHIJSBRTS en Dirck Lamberts ROEVERS momboirs over Wouter en Jacop onbejaarde zonen van wijlen Henric zoon van wijlen Henricx Maech van BOCXTEL bij wijlen Engelke zijn huisvrouwe dochter van wijlen Jacop Jansz JACOPSZ en Arien zoon van wijlen Henric en Engelken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Nuland, in de Vrijheid van 's-Hertogenbosch op de Vlierd, te 's-Hertogenbosch een huis op het Hintemereijnde; chijnsen en pachten.
23.12.1545 | RA 1841 | f 57

Peter zoon van wijlen Peter COLEN man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Theodorus ARNTS; Aleijda, Agatha, Arnold, kinderen van wijlen Theodoor ARNTS; Arnoldus zoon van wijlen Arnoldus DIRCX; Johannes die GRUIJTER man en momboir van Migielken zijn huisvrouw dochter van wijlen Theodoor voorsz; Gerart BAEIJENS man en momboir van Arnolda zijn huisvrouw dochter van wijlen Theodorus voorsz, Thomas BELAERTS man en momboir van Johanna zijn huisvrouw dochter van wijlen Theodoor ARNTS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Theodoor ARNTS.
14.10.1546 | RA 1841 | f 60

Johannes zoon van wijlen Ghijsbertus zoon van wijlen Willem WEIJGERGANCX en zijn condividenten gaan erfdeling aan van goederen: te 's-Hertogenbosch een huis aen de Marct, een huis in de Karstraet; chijnsen en pachten.
28.09.1513 | RA 1841 | f 66

Henric en Elijsabeth kinderen van wijlen Henric van UDEN, de bontwerker, bij wijlen Margaretha zijn huisvrouw; Henricus Diederick van BEURDEN man en momboir van Alijdis zijn huisvrouw; martinus zoon van wijlen Rodolph van BROECKHOVEN man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Henric bij wijlen Margaretha voorsz, voor henzelven en voor hun broeder Jacop, buiten slands zijnde en voor hun zuster Beatrice, ook dochter van wijlen Henric en Margaretha voorsz, in het convent van de Zusters van de Derde Regel van St Franciscus achter de Tolbrugh te 's-Hertogenbosch, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis achter de Mandemakers, te Vucht, Roesmalen; chijnsen en pachten.
10.01.???? | RA 1841 | f 68

Christina dochter van wijlen Willem PIJCKENIER en Jacobus Dominicus In GHEEN HULST man en momboir van Johanna zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Willem voorsz: een camer in het Bockhovenstraetje te 's-Hertogenbosch; te Orten; chijnsen en pachten.
??.??.1524 | RA 1841 | f 70

Hermanus, Johannes en Adrianus, kinderen van wijlen Rutger zoon van wijlen Rutten Johannes van GRIENSVENNE bij Henrica zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem van den HORRICK en Ghíjsbertus zoon van wijlen Arnoldus JACOPS man en momboir van Mechtildis zijn huisvrouw, dochter van Rutger en Henrica voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, Vrijheijd van 's-Hertogenbosch; Druenen; chijnsen en pachten.
NB. Het jaar dat PIJNAPPEL en CUIJST(EN) schepenen waren.
??.??.1498 | RA 1841 | f 72

Geertrudis dochter van wijlen Henric MUTZ bij wijlen Katharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Michaelis de TAERDWIJCK, weduwe van Arnold van den OUDENHUIJS; Maria dochter van wijlen Henric MUTZ voorsz, weduwe van Johannes zoon van Wouter EIJMBERTS en Rutger zoon van Rutger NAGELMEKERS man en momboir van Mechtildis zijn huisvrouw dochter van Henric en Katharina voorsz gaan erfdeling aan van de goederen: van wijlen hun ouders: St.Oedenrode, Oirschot; pachten en chijnsen.
NB. Het jaar dat BORGGREEFF en KANAPART schepenen waren.
??.??.1500 | RA 1841 | f 77

Johannes, Nijcolaes en Jasper, kinderen van Nijcolaes PRATS; Egidius zoon van wijlen Mattheus van VESSEM man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Nijcolaes voorsz; Anthoniske en Lambert kinderen van wijlen Anthonij zoon van Nijcolaes voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Nijcolaes PRATS: pachten.
??.??.1520 | RA 1841 | f 83

Nijcolaes Jans van RAVESTEIJN, weduwnaar van Agatha zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob zoon van wijlen Wouter van BREE bij wijlen Heijlwig zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnoldus zoon van wijlen IJngram van DOERNEN en hun kinderen Jacob en Hillegond; Nijcolaes Janssen van DELFT man en momboir van Arnolda zijn huisvrouw, dochter van Wouter en Heijlwig voorsz. gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Wouter en Heijlwig: te Roosmalen.
23.01.1534 | RA 1841 | f 85

Henricus en Joannes kinderen van wijlen Joannes van der SPAGET; Theodorus Jacops van HEDEL weduwnaar van Katharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Joannes voorsz, voor hemzelven en voor zijn kinderen; Joannes zoon van wijlen Jan van WEERT in huwelijk hebbende Cecilia; Arnoldus GOIJAERTS man en momboir van Theodora zijn huisvrouw, dochters van wijlen Joannes voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Katharina weduwe van Arnoldus SDEKENS, empdore valdore: chijnsen en pachten.
16.04.1509 | RA 1841 | f 87

Mattheus en Johannes, zonen van wijlen Theodorus BLAFFAERTS, gaan erfdeling aan van goederen te Erp.
09.03.1514 | RA 1841 | f 89

Hubert zoon van wijlen Johannes HERMEN; Katharina dochter van wijlen Jan voorsz, weduwe van Willem van BROEGEL, Johannes de BACX man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Jan voorsz en Huijbert zoon van wijlen Johannes voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Johannes HERMEN: te 's-Hertogenbosch twee huizen bij de Steenpoort, te Orten; pachten en chijnsen.
29.04.1515 | RA 1841 | f 91

Henricx en Everardus zonen van wijlen Willem Ghijsberts van den PETTELAER bij wijlen Aleida zijn huisvrouw dochter van wijlen Everard Jansz die BRUIJN; Nicolaes zoon van wijlen Geraerd COLEN man en momboir van Katharina zijn huisvrouw, Laurentius zoon van wijlen Arnold Arnts WILLEMSZ in huwelijk hebbende Maria, dochters van wijlen Willem en wijlen Aleijd voorsz voor henzelven en voor Heer Petrus, priester en Joannes, ook kinderen van wijlen Willem Ghijsberts van den PETTELAER bij wijlen Aleida voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Vught; chijnsen en pachten.
22.10.1520 | RA 1841 | f 93

Theodorus, Adrianus en Luijtgardis, kinderen van wijlen Theodorus zoon van wijlen Theodorus Arnts van DIEPENBEECK en Arnoldus zoon van wijlen Judocus KNOIJEN man en momboir van Margaritha zijn huisvrouw dochter van wijlen Theodorus voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch huis aan het Hintemereijndt, gekocht door Theodorus van Wouter BOTT, te Rosmalen, Vrijheid van 's-Hertogenbosch op de Vliert, te 's-Hertogenbosch een huis bij de Pijnappelse poort; pachten en chijnsen.
19.05.1504 | RA 1841 | f 95

Magister Michael, Arnoldus en Willem, broeders, zonen van wijlen Willem zoon van wijlen Johannes van MEIJELSFOIRT; Willem voorsz met Daniel zoon van Reijnier LODEN momboir over Elisabeth onmondige dochter van wijlen Willem voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: chijnsen en pachten.
26.09.1518 | RA 1841 | f 103

Gerrit zoon van wijlen Arien GERRITS man en momboir van Mattheuske zijn huisvrouw dochter van wijlen Mattheus PEIJNENBORCH bij Heijlken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Marcelis BULLE, Peter Cent ROELOFFS man en momboir van Eerken zijn huisvrouw dochter van Gerit van VUCHT bij Peterken zijn huisvrouw, dochter van Marcelis BULLE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Marcelis voorsz: te Udenhout in de Biesenmortel, te Oisterwijk, op de Heidonck, te Helvoirt op de Lange Donck en op de Leen Donck.
07.08.1527 | RA 1841 | f 107

Willem, Henricus en Johanna, kinderen van wijlen Johannes. zoon van wijlen Arnoldus EELKENS bij wijlen Bela zijn huisvrouw dochter van wijlen Egidius CLAES; Johannes zoon van wijlen Theodorus SCOENMEKERS man en momboir van Johanna zijn huisvrouw en Arnoldus zoon van wijlen Andree MAES man en momboir van Cunera zijn huisvrouw dochters van wijlen Johannes en Bela voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis op de Vuchterstraet, te Schijndel; pachten en chijnsen.
06.02.1531 | RA 1841 | f 109

Elisabeth dochter van Godefridus die BIJE, weduwe van Arnold STRICK, bontwerker, gaat met haar mede erfgenaen een erfdeling van goederen aan: pachten en chijnsen.
26.08.1521 | RA 1841 | f 111

Nijcolaus zoon van Theodorus BREKELMANS en Gerardus zoon van Peter COMANS in huwelijk hebbende Margaretha dochter van wijlen Theodorus BREKELMANS voorsz, gaan erfdeling van goederen aan: te Vucht St Lambertus.
16.06.1524 | RA 1841 | f 113

Willem en Heijlwig natuurlijke kinderen van wijlen Johannes zoon van wijlen Wilhelmus van AELST bij wijlen IJda dochter van wijlen Libertus BIERKENS; Martinus natuurlijke zoon van Johannes van AELST voorsz bij Bertha dochter van wijlen Arnoldus MENGELEN; Wolter zoon van Mattheus KETELEN man en momboir van Barbara zijn huisvrouw ook natuurlijke dochter van Johannes en Bertha voorsz; Martinus en Willem voorsz, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor Anna hun zuster, onmondige natuurlijke dochter van Johannes en Bertha voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Johannes van AELST, priester te Oirschot, Oostel en Middelbeers; pachten en chijnsen.
??.??.1518 | RA 1841 | f 114

Johannes en Arnoldus zonen van wijlen Wouter zoon van wijlen Wolter zoon van wijlen Johannes EELENS; Petrus zoon van wijlen Wilhelmus van den HORRINCK, man en momboir van Jutta zijn huisvrouw dochter van wijlen Wolter voorsz en Wolter zoon van Gerard zoon van wijlen Wolter voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Den Dungen, Berlicum.
24.10.1521 | RA 1841 | f 120

Broeder Jacop COENEN, priester en confessor in het klooster van de Regularissaren St Annenborch te Roosmalen, voor Aleijd, dochter van wijlen Rutger van HEMDE alias RADEMAKERS, zuster in het voorsz klooster en Elisabeth dochter van wijlen Rutger voorsz; Gerard MATTHIJS weduwnaar van Beatrix ook dochter van Rutger voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te 's-Hertogenbosch, camer op de Vuchterendijck, erv op de Vuchterendijck en twee cameren in de Berwoutstraet.
19.05.1516 | RA 1841 | f 123

Adrianus zoon van Peter die BRUIJN man en momboir van Hillegond zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric PHILIPS bij wijlen Heijlwich zijn huisvrouw en Theodorus zoon van wijlen Henric PHILIPS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch twee huizen in de Ortenstraet bij de Zevensteense brug; pachten en chijnsen.
01.12.1511 | RA 1841 | f 125

Anthonis zoon van wijlen Henrick van MIERLO, voor hemzelve en voor Jan zoon van Jan GOEBELS bij wijlen Marijke JACOBS dochter en naer kind van wijlen Henrick van MIERLO en Peter zoon van wijlen Lambert RIMBOLTS weduwnaar van Cornelia dochter van Henrick en Marijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henrick en Marijke: te 's-Hertogenbosch een huis in de Verwerstraet door Henrick van MIERLO gekocht van Aleijdt dochter van wijlen Gherit zoon van wijlen Dirck Willem HELS en haar broeder Peter; chijnsen, pachten en renten.
12.05.1580 | RA 1841 | f 127

Jan zoon van wijlen Gerard van den BROECK bij Mechteld zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan DIRXSOEN, voor henzelven en mede voor Marcelis, Heijlken en Ermgard ook kinderen van Wijlen Gerard en Mechteld voorsz, ter eenre Hillegond dochter van willen Gerard van de VONDERVOORDT en Dirick zoon van wijlen Henrick JANSZ bij Heijlwig zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerard van de VONDERVOORT en Dirick zoon van wijlen Lodowijcx DIRICX man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Henrick en Heijlwig voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henrick onmondige zoon van wijlen Leonard zoon van wijlen Gerard van den BROECK bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick JANSZ voorsz: chijnsen en pachten.
(zonder datum)
??.??.???? | RA 1841 | f 131

Heer en Meester Adriaen, priester, Henrick de Oude, Jan, Henrick de Jonge en Mechteld, kinderen van wijlen Rutger zoon van wijlen Jan Rutgers van GRIENSVENNE en Michiel WILLEMS man en momboir van Maijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Rutger zoon van wijlen Jan Rutger van GRIENSVENNE, gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen Everard, hun oom, zoon van wijlen Jan Rutgers van GRIENSVENNE, verkregen bij eerdere erfdeling: te Hijntham, Den Dungen; chijnsen.
03.02.1550 | RA 1841 | f 133

Lauwerens, Gerongius, Theodoricus, Willem, Andreas, Hillegond en Hadewich, kinderen van wijlen Peter OTTEN bij Adriaentje zijn huisvrouw dochter van wijlen Sophia, weduwe van Laurentius GERONCX; Johannes, Mechtildis en Christina kinderen van wijlen Paulus PETERS bij wijlen Hadewijch zijn huisvrouw oock dochter van wijlen Sophia weduwe van Laurentius GERONCX; Henricus en Angela, kinderen van wijlen Laurentius GERONCX, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Sophia voorsz: te Empel en Orten.
27.06.1524 | RA 1841 | f 137

Henrick MARCELIS en Cornelis van BAERDWIJCK, gaan erfdeling aan van een huis te 's-Hertogenbosch in de Kerckstraat, eertijds eigendom van Jan KARMINELIS (?) en Margriet zijn huisvrouw.
20.10.1526 | RA 1841 | f 139

Frans zoon van wijlen Eijmbert zoon van wijlen Claes SCEPENSZ; Dielis zoon van wijlen Dierck DIELIS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Eijmbert voorsz; Elijsabeth dochter van wijlen Eijmbert voorsz, weduwe van Jan zoon van wijlen Gielis HOPPENBROUWERS; Ghijsbert zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Gijsbert HOPPENBROUWERS, een der momboirs over Henrick en Heijlken onbejaarde kinderen van wijlen Claes zoon van wijlen Eijmbert voorsz, bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Gielis HOPPENBROUWERS en nog momboir over Jan onmondige zoon van wijlen Claes voorsz bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Bartholomeus MERX, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Eijmbert Claes SCEPENSZ: renten en chijnsen.
22.01.1559 | RA 1841 | f 141

Elisabeth dochter van wijlen Johannes van den HOUTE weduwe van Willem PELS; Henrick, Theodorus en Jan kinderen van wijlen Arnoldus PELS; Johannes JANSZ man en momboir van Peterke zjn huisvrouw dochter van wijlen Arnoldus PELS voorsz, gaan erfdeling aan van goederen te Roosmalen.
16.05.1521 | RA 1841 | f 145

Hermanus, Johannes en Bartholomeus en Agnes kinderen van Magister Matthieu Bartholomeus van DINTHER bij Heijlwegis weduwe van Ghijsbert JOERDENS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Goessen van den BROECK: te Empel, chijnsen en pachten.
12.06.1529 | RA 1841 | f 149

Claes WATERMAEL man en momboir van Katharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter SCHUERMANS bij Mechteld zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx van der STEGEN en Arndt van VLADRAECKEN en Willemken zijn dochter in naam van Wouter zoon van wijlen Wouter SCHUERMANS bij Mechteld voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Wouter en Mechteld voorsz te 's-Hertogenbosch het huis in de Mortel, waarin Wouter overleden is, twee huizen in de Moelen stege; pachten en chijnsen.
(zonder datum)
??.??.???? | RA 1841 | f 151

Hillegond dochter van wijlen Lambert Claes van GOEDEHEIJL en haar broeder Gijsbertus, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Lambert voorsz en Hadewijch zijn huisvrouw, hun ouders, te Alem, Lith, Oss en Rosmalen; chijnsen en pachten.
24.09.1525 | RA 1841 | f 153

Judocus en Nijcolaes zonen van wijlen Judocus MARCELIS bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerard DELIJEN, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis in de Boerdsestraet, door Judocus gekocht van Katharina weduwe van Theodorus van den BOMEN; chijnsen en pachten.
31.07.1515 | RA 1841 | f 155

Peter zoon van wijlen IJewaen Arnts die HOEFFSMIT bij Heilwigh zijn huisvrouw, voor hemzelve en voor Willem zijn broeder, ook zoon van IJewaen en Heijlwigh voorsz, voor Aleijdis weduwe van Henricus zoon van wijlen Albert TIMMERMANS, weduwnaar van Heijlwig voorsz, gaan erfdeing aan van de goederen van wijlen Henricus zoon van Albert TIMMERMANS: chijnsen en pachten.
28.04.1533 | RA 1841 | f 157

Arien, Jan de Oude en Jan de Jonge zonen van wijlen Willem zoon van wijlen Lambert Jan ARNTS bij wijlen Lijsbeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan DESSEL; Rover Jans van LIEMDE man en momboir van Aleijt zijn huisvrouw en Pauwels BEIJENS in huwelijk hebbende Jenneke, dochters van Willem en Lijsbeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders te Boxtel, Oirschot; chijnsen en pachten.
NB. Onvoltooide acte.
(zonder datum)
??.??.???? | RA 1841 | f 161v

Adrianus zoon van wijlen Theodorus zoon van wijlen Gielis van GESTEL en Arnoldus zoon van wijlen Henric SNOECK bij Mechteld zijn huisvrouw dochter van wijlen Theodorus voorsz, gaan erfdeling aan van goederen: te 's-Hertogenbosch, het huis "in de Maen" en nog een camer in de Kerckstraet; pachten en chijnsen.
13.07.1522 | RA 1841 | f 173

Albertus, Rutger en Geertruijd, kinderen van wijlen IJngram Jans van OVERMEER; Johannes zoon van wijlen Zeger Jans de HAEMEKER man en momboir van Margaritha zijn huisvrouw, dochter van wijlen IJngram voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te 's-Hertogenbosch: een huis in de Hintemerstraet bij de Zwengelbrug, land bij de Berwoutsestraet, te Empel; chijnsen.
25.05.1515 | RA 1841 | f 175

Magister Albertus en Gooswinus, zonen van wijlen Henricus HEEN bij Arnolda zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Johannes zoon van wijlen Albert VALCKEN, Marcus zoon, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: in de Vrijheid van 's-Hertogenbosch op de Hoge Donck, te Roosmalen; pachten en chijnsen.
15.02.1516 | RA 1841 | f 177

Boudewijn zoon van wijlen Gerardus Dircks van ALEM en zijn mede erfgenamen gaan erfdeling aan van goederen te Maren en Alem; pachten en chijnsen.
02.09.1518 | RA 1841 | f 181

Henricus, Theodorus en Egidius zonen van wijlen Johannes van der STEEN bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Ghijsbert van der MEER; Henricus zoon van wijlen Geroncx van GRIENSVENNE in huwelijk hebbende Agneta en Sophia, dochters van wijlen Johannes en Elijsabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel, Schijndel; pachten en chijnsen.
22.01.1518 | RA 1841 | f 183

Elisabeth dochter van wijlen Johannes van UDEN; Henricus en Elisabeth kinderen van wijlen Henricus van UDEN en Martinus van BROECKHOVEN man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw; Henricus van BOERDEN man en momboir van Aleijdis zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricus van UDEN voorsz. voor henzelven en voor Jacob zoon van wijlen Henricus van UDEN, absent en Mechteld hun zuster; Johannes van der ZIJDEWIJN en Henricus STAPPARTS man en momboir van Katharina dochter van wijlen Johannes van der ZIJDEWIJN, gaan erfdeling van goederen aan: pachten.
06.02.1522 | RA 1841 | f 187

Jan en Gerrit kinderen van wijlen Peter JANSZ bij wijlen Ermgard zijn huisvrouw dochter van wijlen Gregorius EMBERTS; Willem zoon van wijlen Henricx DELISSEN man en momboir van Hillegond zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter en Ermgard voorsz gaan erfdeling aan van goederen: te Nuland en Kessel; pachten en chijnsen.
08.02.1529 | RA 1841 | f 189

Wilhelmus zoon van wijlen Rutger van den LANGELAIR, Matthijs Gerard PETERS man en momboir van Gertrudis zijn huisvrouw en Goeswinus zoon van wijlen Gerard RADEMAKERS in huwelijk hebbende Jutta, dochters van wijlen Peter van BERLIJCHOM, gaan erfdeling aan van goederen te Den Dungen.
26.05.1516 | RA 1841 | f 191

Stephanus zoon van wijlen Herman WANT gaat met zijn andere erfgenamen een erfdeling aan van de goederen van wijlen zijn ouders: pachten.
03.02.1524 | RA 1841 | f 195

Henrick zoon van wijlen Arnoldus PAUWETER, gaat met de andere erfgenamen erfdeling van goederen aan, te Schijndel.
29.01.1524 | RA 1841 | f 197

Dirck Jansen van der AA en Jan zoon van wijlen Zebert PETERS gaan erfdeling aan van goederen, die zij gezamelijk gekocht hebben, te Berlicum.
11.06.1527 | RA 1841 | f 195

Marcelius en Johannes zonen van wijlen Marcelius van EKART; Judocus en Elijsabeth kinderen van Magister Godefridus HEIJMAN bij wijlen Belia zijn huisvrouw dochter van wijlen Marcelius voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Marcelius van EKART: te 's-Hertogenbosch een camer in de St Jacopstraet en een huis in de Hintemerstraet, Vrijdom van 's-Hertogenbosch, Roosmalen, Empel, Alem, Orthen, Oss; pachten en chijnsen.
28.06.1509 | RA 1841 | f 201

Hermanus zoon van wijlen Herman POELMAN; Johannes zoon van wijlen Arnoldus EIJCKEMAN man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw, Reijnerus zoon van wijlen Reijnerus POTTEIJ man en momboir van Christine zijn huisvrouw; Woutgerus zoon van wijlen Gerard MELIS alias "in de Wildeman", man en momboir van Johanna zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Herman POELMAN voorsz; Godefridus zoon van wijlen Theodorus van SPOERDONCK de cangieter, bij Geerbrug zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman POELMAN, voor zich zelf en voor zijn kinderen Hillegond, Joachim en Petrus, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hubertus van STRATEN: te 's-Hertogenbosch een camer bij de Koepoort, een vleesbank in het vleeshuis; chijnsen en pachten.
11.05.1508 | RA 1841 | f 205

Elizabeth dochter van wijlen Wolter zoon van wijlen Peter van den HOECK; Adrianus en Theodora kinderen van wijlen Agnetis dochter van wijlen Wolter voorsz; Hubertus zoon van wijlen Petrus zoon van wijlen Wolter voorsz, Emondus zoon van wijlen Michaelis ARIENSSOEN man en momboir van Agatha zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter ook zoon van wijlen Wolter voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Wolter meergenoemd: pachten en chijnsen.
15.11.1504 | RA 1841 | f 208

Petra dochter van wijlen Nicolaes SPIERINCK weduwe van Herbert van OIJ; Nicolaas en Luijtgardis kinderen van wijlen Anthonij zoon van wijlen Nicolaes SPIERINCK, voor henzelven en voor Adriaen zoon van wijlen Anthonij voorsz, in presentie, van Heer Marcelis van UDEN, canonick, Gerard zoon van Anthonij SPIERINCK, Gooswinus van BRECHT, schepen, Henricus van OELEN en Willem van OSS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Bartholomeus zoon van wijlen Nicolaes SPIERINCK: te Vught St Peter, Orten; pachten en chijnsen.
NB. Nicolaas SPIERINCK wordt in 1514 vermeld als, schepen, daarna niet meer. Gooswinus van BRECHT is in 1515 schepen.
(zonder datum)
??.??.???? | RA 1841 | f 217

Petrus zoon van wijlen Ricoldus de BORCHGREVE bij wijlen Luijtgard zijn huisvrouw dochter van wijlen Petrus Udemannus de BRUHEZE bij wijlen Elizabeth zijn huisvrouw; Gerardus zoon van Godefridus van EIJCK, man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Udemannus en Elizabeth voorsz, Arnoldus zoon van Gherit HAECK man en momboir van Heijlwig zijn huisvrouw dochter van wijlen Wolter PIJNAPPEL bij wijlen Ida zijn huisvrouw dochter van wijlen Udemannus en Elizabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elizabeth voorsz: pachten en chijnsen.
09.04.1467 | RA 1841 | f 220

Everard zoon van wijlen Elijas zoon van wijlen Laurentius SPORBOSCH; Hessel zoon van wijlen Henricus HESSELS, man en momboir van Mechteld zijn huisvrouw; Johannes zoon van wijlen Nijcolaes van der HOERT man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, dochters van wijlen Elijas voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Boxtel; pachten en chijnsen.
01.03.1510 | RA 1841 | f 227

Magister Jan PEPERCORN man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Ghijsbert van AMSTEL en Dierck zoon van wijlen Robben zoon van wijlen Ghijsbert van AMSTEL, gaan erfdeling aan van goederen te Oisterwijk.
14.11.1588 | RA 1841 | f 230

Henric van UDEN man en momboir van IJda zijn huisvrouw dochter van Jacob van ENGELEN bij wijlen Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric COENEN, gaat met zijn mede erfgenamen een erfdeling aan van goederen: te Empel, Alem; pachten en chijnsen.
21.09.1505 | RA 1841 | f 232

Daniel, Magister Michaelis en Elizabeth kinderen van wijlen Ghijsbert ROESMONTS; Henricus zoon van Michaelis van EIJNDEMAN bij Margaretha weduwe van wijlen Ghijsbert ROESMONTS, gemachtigd door Godefridus en Jan zonen van Ghijsbert ROESMONTS voorsz, gaan erfdeling aan van goederen: te St Oedenrode; chijnsen en pachten.
12.09.1499 | RA 1841 | f 234

Nijcolaes en Arnoldus zonen van wijlen Jacob HAERTSCHEEN en Petrus zoon van wijlen Michael ARNTS man en momboir van Eufenne zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jacob voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Lithoijen, Geffen, Nuland en Kessel.
04.02.1491 | RA 1841 | f 240

Thielmannus zoon van wijlen Bernard Jans van OVERMEER bij Geertruijd zijn huisvrouw, Zeijnsa oock dochter van wijlen Bernard voorsz, weduwe van Jan van den ZIEDUWIJNE en Willem zoon van wijlen Egidius van BROECKHOVEN man en momboir van Cristine zijn huisvrouw ook dochter van wijlen Bernard en Geertruijd voorsz; Willem en Gertrudis kinderen van wijlen Peter zoon van wijlen Bernard Jans van OVERMEER bij Geertruijd voorsz; Petrus zoon van wijlen IJewaen die HOEFFSMIT man en momboir van Margaretha 'zijn huisvrouw dochter van wijlen Bernard en Geertruijd voorsz, Wilhelmus, Gertrudis en Petrus voor henzelven en voor hun broeder Peter, allen kinderen van wijlen Peter zoon van wijlen Bernard en Geertruijd voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Bernard en Geertruijd, meermaals genoemd: te 's-Hertogenbosch een huis tegenover de St George kapel, in het Boschvelt, te Roesmalen.
23.04.1522 | RA 1841 | f 242

Gerard zoon van wijlen Gerard zoon van wijlen Jacob DIRCX alias BALIAERT; Adriaen, Jacob, Maria, ook kinderen van wijlen Gerard voorsz en Paulus zoon van wijlen Embert PAUWELS man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw ook dochter van wijlen Gerard voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te St Michielsgestel, Den Dungen, Cromvoert, Berlicum, Vught St Lambert, Nuland; pachten en chijnsen.
07.11.1514 | RA 1841 | f 249

Heer Theodorus, Johannes, Peter en Adrianus, kinderen van wijlen Joost MOLL bij wijlen Mechteld zijn huisvrouw dochter van wijlen Theodorus van WETTEN bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter MARS; Johannes BECKER, bontwerker, in huwelijk hebbende Johanna, Johannes van ESSELE man en momboir van Marie zijn huisvrouw, dochters van wijlen Joost en Mechteld voorsz, frater Johannes van GEMERT, priester en confessor van het klooster van de Zusters van de Derde regel van St Franciscus ten Eijckendonck te 's-Hertogenbosch, tot behoef van Elizabeth dochter van wijlen Joost en Mechteld, geprofest in het voorsz klooster, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Aleijd weduwe van Theodorus van WETTEN: te Kessel, Empel en Geffen.
20.02.1514 | RA 1841 | f 256

Johannes, Quirinus en Godefrida, kinderen van wijlen Henricus van de LAER bij wijlen Mechteld zijn huisvrouw dochter van wijlen Johannes ALEWIJNS; Otto zoon van wijlen Adriaen van den OEVER man en momboir van Eva zijn huisvrouw, Wilhelmus zoon van wijlen Willem van den ROIJENACKER in huwelijk hebbende Katharina, allen dochters van wijlen Henricus en Mechteld voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis en een camer achter de Tolbrugh, een huis in de Orthenstraet; pachten en chijnsen.
07.03.1499 | RA 1841 | f 260

Wilhelmus zoon van wijlen Willem TAX bij wijlen Juniora zijn huisvrouw dochter van wijlen Gregorius ARNTS, IJdo, Peter, Gregorius en Geertrudis kinderen van wijlen Wilhelmus TAX voorsz Nicolaus BOCKENS man en momboir van Aleijdt ook dochter van wijlen Willem TAX, voor hemzelve en voor Eva en Wilhelmina ook kinderen van wijlen Willem TAX; Johannes zoon van wijlen Sijmons van der GRAFT alias van TIJE, Johannes zoon van wijlen Arnt van EKART en Otto BOLCX, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Johannes zoon van wijlen Nicolaes HACKEN, bontwerker, bij Mechteld zijn huisvrouw dochter van wijlen Gregorius ARNTS: te 's-Hertogenbosch een huis in de Kerckstraet, Kessel; pachten.
10.09.1499 | RA 1841 | f 266

Johanna weduwe van Judocus Arnts KNODEN, dochter van wijlen Johannes GOIJAERTS bij wijlen Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricus DONCKERS; Johannes en Godefridus zonen van wijlen Reijnier Goijaerts van den BRUST en Sophia weduwe van Lambert DONCKERS, gaan erfdeling aan van goederen te Oss.
27.11.1493 | RA 1841 | f 269

Petrus zoon van Ricladus die BORCHGREVE bij wijlen Luijtgard zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Udeman de BRUHEZE bij Elijsabeth zijn huisvrouw, gaat met zijn mede erfgenamen een erfdeling aan van de goederen van wijlen Heijlwig dochter van wijlen Wouter PIJNAPPEL bij wijlen IJda zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Udeman de BRUHEZE bij Elijsabeth zijn huisvrouw: chijnsen en pachten.
13.08.1488 | RA 1841 | f 275

Heer Egidius, priester, zoon van wijlen Theodorus van STRATHEM, Willem van ZITTERT man en momboir van Gertrudis zijn huisvrouw dochter van wijlen Theodorus voorsz, frater Godefridus TIJELMANS en frater Joannes van VUCHT, momboirs over Maria en Brigitte ook dochters van Theodorus voorsz, in het convent van Maria Water te Roosmalen, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Theodorus voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis aan de Markt, een huis achter de Tolbrugh, een huis in de Korte Colperstraet, te Oirschot, Strathem; pachten en chijnsen.
21.06.1496 | RA 1841 | f 278

Dominus Henricus, priester, Katharina en Heijlwig weduwe van Theodorus HAGENS, kinderen van wijlen Gerard van den BROECK; Nijcolaes zoon van wijlen Arnoldus van GOCH man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw; Johannes zoon van wijlen Johannes zoon van wijlen Theodorus van HERZELE alias van OERLE, man en momboir van Margriet zijn huisvrouw en Daniel zoon van wijlen Willem van der KAMMEN man en momboir van Theodora zijn huisvrouw, dochters van wijlen Gerard van den BROECK; Arnoldus zoon van wijlen Johannes van ZOEMEREN man en momboir van Aleijdis zijn huisvrouw dochter van wijlen Nijclaes van den BROECK; Sophia dochter van wijlen Nijcolaes van den BROECK, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch; Heijlwig dochter van van den BROECK, weduwe Gijsbert JOERDENS; Heer Theodorus van den MERSELAER, priester voogd over Matthia dochter van wijlen Theodorus BARBITONSOR, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gooswinus zoon van wijlen Gerardus van den BROECK voorsz: te Den Dungen, Nulant, Roesmalen, Empel, op de Pettelaer; pachten en chijnsen
NB. Het jaar, dat Sijmonis en Pelgrom schepenen waren.
13.05.1526 | RA 1841 | f 284

Adrianus en Wilhelmus zonen van wijlen Zeger zoon van wijlen Johannes ELIJAS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Zeger voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis op het Hintemereijnd bij de Zwengelbrug.
(zonder datum)
??.??.???? | RA 1841 | f 290

Amelius zoon van Gerard zoon van wijlen GODEFRIDUSSOEN, man en momboir van Luijtgardis zijn huisvrouw; Johannes zoon van wijlen Wolter JANSSOEN man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Loenis van PONSENDAEL bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Dirck die SMIT en Elijsabeth, Beatrix en Anna, dochters van Rodolphus zoon van wijlen Laurentius van den ZANTVOERT bij wijlen Margaretha zijn tweede huisvrouw dochter van wijlen Loenis van PONSENDAEL en Elisabeth voorsz, voor henzelven en voor Thomas hun minderjarige broeder gaan erfdeling aan van goederen: te Erp, Uden; pachten en chijnsen.
NB. Het jaar waarin MONIX schepen was, is niet met zekerheid aan te geven. Een schepen MONIX komt voor in 1527, 1522, 1519, 1516, 1510, 1509, bv.
15.02.???? | RA 1841 | f 298

Reijnerus zoon van wijlen Henric COTTENS bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Hermannus de HERDE, Gerardus, Hermannus en Sophia kinderen van Rodolphus van HAREN bij Henrica zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric COTTENS en Elijsabeth voorsz, voor henzelven en voor Engbert, Elijsabeth en Anna, onbejaerde kinderen van Rodolphus en wijlen Henrica voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Johannes zoon van wijlen Engbert van den LEEMPOEL bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Hermannus de HERDE, te Helvoirt aan de Dijstelberch; pachten en chijnsen.
(onvoltooide acte)
??.??.???? | RA 1841 | f 300

Wolterus, Arnoldus, Elisabeth en Catharina kinderen van wijlen Gerardus zoon van wijlen Arnoldus die NECKER bij wijlen Heijlwig zijn huisvrouw; Gerardus zoon van wijlen Henrick BROCKEN man en momboir van Mechtildis zijn huisvrouw, Ghijsbertus zoon van wijlen Arnoldus GHIJSBERTS man en momboir van Dijmphna zijn huisvrouw, Gerardus zoon van wijlen Johannes JOIRDENS man en momboir van Aleijdis zijn huisvrouw dochters van wijlen Gerardus die NECKER bij Heijlwig voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Boxtel.
12.06.1529 | RA 1841 | f 302

Goijaert en Adriaen zonen van wijlen Peter SCALCKEN; Elias EMBERTS man en momboir van Lijsbeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter voorsz, voor henzelven en voor hun absente broeder Hendrick en hun onbejaarde zuster Anna, allen kinderen van wijlen Peter voorsz, erfgenamen van wijlen hun tante Lijsbeth dochter van Schalck PETER weduwe van Jan Henricx van der MAZEN, ter eenre en Arnt Wouters NEIJSSEN in naam van de erfgenamen van wijlen Jan Henricx van der MAZEN, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van Jan en Lijsbeth voorsz: te 's-Hertogenbosch huizen achter de Mandemakers, te Hijntham.
29.05.1527 | RA 1841 | f 304

Johannes de Oude zoon van wijlen Nijcolaes van EKART, Johannes de Jonge ook zoon van wijlen Nijcolaes voorsz en Adrianus zoon van wijlen Jorden van MAEREN in huwelijk hebbende Agatha dochter van Nijcolaes voorsz, gaan erfdeling aan van goederen te Roosmalen.
09.01.1525 | RA 1841 | f 306

Johannes, Leonards en Godefridus kinderen van wijlen Rodolphus PETERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders te Den Dungen.
16.05.1512 | RA 1841 | f 308

Gijsbertus HENRICX en zijn mede erfgenamen gaan erfdeling aan van goederen te Helvoirt.
19.01.1514 | RA 1841 | f 310

Henricus en Elijsabeth kinderen van wijlen Henricus van UDEN, de bontwerker, bij Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob van ENGELEN; Martinus zoon van wijlen Rodolphus van BROECHOVEN man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw, Henrick van BOERDEN man en momboir van Aleijd zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Henrick en Margaretha voorsz, frater Winandus van RAVENSTEIJN, priester en confessor van het Vrouwenconent van de Derde Regel van St Franciscus, achter de Tolbrug te 's-Hertogenbosch, in naam van zuster Beatrix, dochter van Henrick en Margaretha voorsz, geprofest in voorgenoemd convent, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis in de Vuchterstraet en een huis achter de Mandemakers; te Rosmalen.
(zonder datum)
??.??.???? | RA 1841 | f 312

Adrianus zoon van wijlen IJewaen RIJSSEN, Aleijdis dochter van wijlen Thomas STEVENS; Elisabeth en Johanna, dochters van wijlen Rodolphus van der STAPPEN, gaan erfdeling aan van een huis in de Volderstraat te 's-Hertogenbosch.
27.07.1509 | RA 1841 | f 314

Gerardus zoon van wijlen Gregorius ERMBERTS en Ermgard zijn zuster; Petrus zoon van wijlen Engberts van GRIENSVENNE, man en momboir van Hillegond zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jacob LAUREIJNS bij Essela zijn huisvrouw dochter van wijlen Gregorius voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Nijcolaes en Wendelmoed, kinderen van Gerardus CLAESSEN, te Geffen, Kessel; renten en pachten.
20.01.1513 | RA 1841 | f 315

Henricus en Johannes zonen van wijlen Johannes GLAVIMANS en Lambertus zoon van wijlen Arnoldus PAUWELS man en momboir van Aleijdis zijn huisvrouw dochter van wijlen Johannes GLAVIMANS voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Henricus GLAVIMANS: in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch, de Vliert, Roosmalen; chijnsen.
29.06.1528 | RA 1841 | f 322

Andries van den BERGE, Jan van ZWAERVELT en Gerit HALS, blokmeesters van de Kerckstraet en Frank van der HOEVEN, Cornelis POTS, Henrick ZEIJSMAKER en Gerit van BOCXTEL, blokmeesters van het blok van de Vuchterendijck te 's-Hertogenbosch, gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij eerdere deling tussen hen en de andere blokken: renten en chijnsen.
NB. In het jaar dat van den BROECK en KUIJST(EN) schepenen waren. Echter, deze namen combinatie komt ook voor in de lijsten van schepenen in 1473, 1500 en 1507.
04.11.1520 | RA 1841 | f 324

Mattheus en Clara, kinderen van wijlen Paulus HOEFFKENS; Arnoldus zoon van wijlen Bernard ARNTS man en momboir van IJgrame zijn huisvrouw dochter van Paulus HOEFFKENS; Paulus, Lambertus, Johannes, Agnes en Oda, kinderen van wijlen Mattheus zoon van wijlen Paulus HOEFFKENS, Petrus CNOEDEN man en momboir van Hillegond zijn huisvrouw, Lambertus zoon van wijlen Martinus van der MOELEN, cangieter, man en momboir van Wilhelma zijn huisvrouw, beijden dochters van wijlen Mattheus zoon van wijlen Paulus HOEFFKENS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Paulus HOEFFKENS en Guedelis zijn huisvrouw: te 's-Hertogenbosch een huis aan de Weversplaets; chijnsen en pachten.
NB. In het jaar, dat (de) LEEUW(E) en van ELMPT schepenen waren.
16.02.1500 | RA 1841 | f 325

Henricus zoon van wijlen Wolter van den HEUVEL, Agnetis dochter wijlen Theodorus ARTS; Johannes zoon van wijlen Everard die HOZE en Wilhelmus die RAET man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw, Jacobus CORNELIS man en momboir van Cornelia zijn huisvrouw en Arnoldus MARS in huwelijk hebbende Hadewich, allen dochters van Willem KETELEN bij wijlen Hadewich zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hadewich voorsz, te Roosmalen.
NB. De namen van de schepenen waren onleesbaar. Het jaar van handeling is niet vastgesteld.
26.09.???? | RA 1841 | f 328

Henricus KUIJST man en momboir van Aleida zijn huisvrouw dochter van wijlen Johannes van DOMMELEN bij Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Magister Arnoldus van WEIJLHUIJSEN, voor zichzelve en voor Heer en Meester Arnoldus die LEEUWE, priester en canonick van de Kathedraal van St Jan te 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Henricus die LEEUWE bij wijlen Johanna zijn huisvrouw dochter van Johannes en Margaretha voorsz; Leonardus en Johannes zonen van wijlen Jordaen van BOERT en Elisabeth hun zuster, huisvrouw van Lambertus van den LAERSCHOT en Johannes NAETS man en momboir van Gertrudis ook dochter van wijlen Jordaen van BOERT; Johannes zoon van wijlen Henricus van WEIJLHUIJSEN, voor zich zelve en voor Arnoldus de Oude, Arnoldus de Jonge, Maria Cecilia, Elisabeth en Geertruijd, kinderen van wijlen Henricus van WEIJLHUIJSEN; Johannes zoon van wijlen Ghijsbert OLISLEGERS bij Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Johannes van ZELST en Theodorus zoon van wijlen Ghijsbertus CLAESSEN man en momboir van Henrica zijn huisvrouw en Deliana, beide dochters van wijlen Jordaen Jacobs van den GEVEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henricus zoon van Arnoldus RUTGERS en van wijlen Arnoldus van WINDEVALL alias SCUSTERS, krachtens de testamenten van wijlen Henricus voorsz en van Elisabeth weduwe van Jacob van den GEVEL voorsz: pachten.
NB. In het jaar dat VLADERAKEN en PIJNAPPEL schepenen waren.
20.07.1494 | RA 1841 | f 330

Cornelis zoon van wijlen Gielis EVERAERTS bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter van BROECHOVEN en Philips Jansz van WACHELGEM man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Diricx van MULSTEL bij Margriet zijn huisvrouw dochter van Wouter van BROECHOVEN, gaan erfdeling aan van de helft van een hoeve, te Nuland, waarvan de andere helft toebehoort aan Jan ROELOFFS, de cuijper en welke hoeve eertijds in zijn geheel toebehoorde aan Wouter van BROECHOVEN.
NB. In het jaar dat DEVENTHER en (van der) STEGEN schepenen waren. Echter dit tweetal namen komt in de periode tussen 1525 en 1538 regelmatig voor in de lijsten van schepenen.
10.07.1525 | RA 1841 | f 334

Sander GHIJSBERTS, die Cremer, heeft Jan Wouter HUBERTSZ gedood Peter Wouter HUBERTSSOEN, Dirck HUBEN, Arnt Jan EMONTS alias CLEGERS, Jan EMONTS, Jordaen Jan EMONTS en Daem die LEEU, magen en verwandten, ter eenre en Sander voorsz ter andere zijde, gaan een overeenkomst aan.
De dader moet - behalve giften aan de kerk - aan de nabestaanden 120 caroli gulden betalen, missen laten lezen voor de zielerust van de overledene en een bedevaart maken naar St Cornelius te Aken.
16.08.1548 | RA 1841 | f 76

Lambrecht zoon van wijlen Jan de WOLFF bij wijlen Aleijdt zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Claessen van HOCHUM en Jan zoon van wijlen Jan van LIEBERGEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan de WOLFF bij Aleijdt voorsz, verklaren, dat zij ter voldoening van het bepaalde in het testament van wijlen Jan de WOLFF en Elisabeth MOENS, eerder weduwe van Gerard zoon van wijlen Dircx WOUTERS, zijn tweede huisvrouw, gepasseerd op 12.12.1550 voor Heer en Meester Joseph zoon van wijlen Henricx VALCKENBORCH, priester en notaris te 's-Hertogenbosch, dat zij van de goederen, door Elisabeth ten huwelijk meegebracht - een huis met zijn aangelag te 's-Hertogenbosch tegenover de St Joriskapel en een hoeve te Druenen, belast met een jaarlijke en erffelijke chijns van 12 caroli gulden - de chijnsen, die er op drukken, zullen betalen.
05.09.1551 | RA 1841 | f 62

Elisabeth dochter van wijlen Marten MOENS, weduwe van Jan de WOLFF, verklaart - om te voldoen aan de bepalingen van het testament, door haar met Jan de WOLFF op 12.12.1550 gepasseerd voor Heer en Meester Joseph Henricx van VALCKENBORCH, priester, dat zij de portie van de goederen, aan Jan de WOLFF aanbestorven via zijn zuster Lijsken, dochter van Lamberts de WOLFF, overleden te Maastricht, tot behoef van Lambert zoon van wijlen Jan de WOLFF voorsz en Jan Jan van LIEBERGEN, man en momboir van Aleijdt zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan de WOLFF, wettelijk overhandigd heeft.
05.09.1551 | RA 1841 | f 77

Goijaert Grotart van OS man en momboir van Hillegond van DIJNTER weduwe van Arnoldus van BOCHEM verpacht een hoeve te Dijnter aan Dirck HEIJMAN en Wouter PETERS, voorzes jaar tegen 6 steen goed vlas, 20 kwarten boter, 8 cappuijnen en 10 smalhoenders, 200 eieren, 8 vadem stroo en een schaap, per jaar. Bovendien moet hij jaarlijks 25 wilgen planten.
09.09.1497 | RA 1841 | f 238

Jan zoon van Henricx FOLCARTS en Henric zoon van wijlen Willem JANS, zijn eigenaars van twee nieuwe huizen in de straat naast St Joriskapel in de richting van de Lombartsbrug, ter eenre en Zeijnsa dochter van wijlen Bernt Jans van OVERMEER weduwe van Jan van ZIEDUWIJNEN, eigenares van een huis in de St Jorisstraat en grenzend achter aan de beide genoemde huizen, ter andere zijde, dat de muur achter het huis van Zeijnsa, in de muren van hun huizen verankerd mag worden.
25.04.1522 | RA 1841 | f 241v

Willem zoon van wijlen Willem van OS heeft het gemael van zijn molens te Oss en te Nistelrode voor twee jaar en negen maanden verpacht aan Jan van HERZEL, genoemd de Molnere van OS. De pacht van de windmolen met de rosmolen te Oss bedraagt: 98 mud rogge, een mud boekwijt en 6 cappuijnen per jaar. Voor de molen van Nistelrode moet betaald worden: 57 mud rogge een mud boekwijt en zes cappuijnen per jaar.
07.11.1480 | RA 1841 | f 245