Vogel

Zusters van Tilburg: ´Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid´ in ´s-Hertogenbosch 1852-1988


Noten
1.Vriendelijke mededeling van kadasteronderzoeker Nico Koppers, augustus 2014
2.Kroniek van het St. Antoniusgesticht 1852-1965, archief van de Congregatie, in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha, dictaatcahier.
3.Zie: Parochieblad De Koepel, december 1969
4.Peter Verhagen, De Binnendieze 800 jaar geschiedenis 25 jaar restauratie van ´s-Hertogenbosch, Zwolle 1998, p. 75.
5.Vgl. foto´s S.A. ´s-Hertogenbosch nummers 0050443 en 0054804.
6.Zie parochieblad De Koepel, juni 1968.
7.De Congregatie wordt ook aangeduid met de afkorting SCMM: Sorores Charitatis Matris Misericordiae.
Ton Vogel | december 2014
 
Bijlage 1

Contract van het gesticht ´s Bosch

 
Bijlage 2

Contract van het Gesticht te ´s Bosch

 
Bijlage 3

Bouwgeschiedenis van de omgeving Schilderstraat / Zuid-Willemsvaart

Noten
1.Ronald van Genabeek in ts. 's-Hertogenbosch, 1996, nr. 2 p. 59 e.v.
2.Van de heer Niko Koppers, september 2014.
3.BAAC rapport B-07.0371 maart 2008 Bank van Leening door A.G. Oldenmenger. De namen van de eigenaars van de glasfabriek heb ik gecorrigeerd (T.V.).
4.Zie noot 3: het BAAC rapport voor meer bijzonderheden over de Bank van Leening, van 1854 tot 2008.
5.Vriendelijke mededeling van kadaster onderzoeker Nico Koppers, november 2014.
 
Afbeeldingen

1970

1970