Gebruikte afkortingen
AGWArchief Dienst Gemeentewerken
AGZOud-archief van het grootziekengasthuis te 's-Hertogenbosch 1963
APUKetner, F. (ed.), Album promotorum qui inde ab anno MDCXXXVI usque ad annum MDCCXVum in Academia Rheno-Trajectina gradum doctoratus adepti sunt, Utrecht 1936
ARAAlgemeen Rijks-Archief te 's-Gravenhage
ARBArchief Algemenen Rekenkamer van Brabant (Brussel)
ARCInventaris van het archief van de Rijke Clarissen te 's-Hertogenbosch
ASUAlbum Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae (1636-1886), Utrecht 1886
BSchadeopname Bombardement 1601
BADBouwhistorische en Archeologische Dienst
BAMAfdeling Bouwhistorie Archeologie en Monumenten
BWBurgemeester en Wethouders
BPBossche Protocol
CBCijnsboek
dddendro-chronologische datum
DGHDienst Gemeentewerken 's-Hertogenbosch
FormsmaFormsma, W.J., De archieven van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen en der Leen- en Tolkamer in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage 1949
GAHGemeente-archief 's-Hertogenbosch
GAHt(TA)Gemeente-archief 's-Hertogenbosch (Topografische Atlas)
GBGemeenteblad
GZGGroot-Ziekengasthuis
Van HeurnHeurn, F.C. van, Gedocumenteerde afstammingsstaat van het geslacht Van Heurn, 1960-1964
HTHaardentelling 1553
KUBKatholieke Universiteit Brabant, Tilburg
MMosmans (1906)
Mommers, Brab.Mommers, A.R.M., Brabant van Generaliteitsland tot Gewest (14-9-1629 tot 1-3-1796), Nijmegen 1953
NBMNoordbrabants Museum
PInning 100ste penning
PGHBibliotheek en Prentenkabinet Provinciaal Genootschap te 's-Hertogenbosch
RRuitergeld 1507/'8
RBRaadsbesluit
RdMZRijksdienst voor de Monumentenzorg
SA, SAHStadsarchief 's-Hertogenbosch
SAADStreekarchief Langs Aa en Dommel, Vught
SRStadsrekeningen
THG (I/R)Tafel van de Heilige Geest (Inventaris/Regest)
vSvYvan Sasse van Ysselt (1910-1914)
ZZetting