afb. J.A.M. Roelands

Sint Jacobshof

architect: Onbekend
bouwjaar: 1920-1925
locatie: Binnenstad

Aan het einde van de Mgr. Prinsenstraat vindt men, ook al op het terrein van het oude St. Jacobskerkhof, achter twee open poortbogen de woningen der bejaarden die daar op het St. Jacobshof rustig kunnen leven.
Straat in Straat uit
Architectuur

St. Jacobshof

architect: Onbekend
bouwjaar: 1920-1925

Het poortgebouw ontsluit het erachterliggend hofje. Het gebouw zelf wordt ter plaatse van de Mgr. Prinsenstraat aan weerszijden geflankeerd door woningen die door een zogenaamde 'Mansardekap' zijn gedekt. Het hele complex wijst op een zorgvuldige keuze van kleuren, materialen en details. Zo zijn de trapopgangen naar de portiekwoningen zonder het gevelbeeld te verstoren vormgegeven. Ook zijn beide onderdoorgangen zo geplaatst dat ze het hofje intact laten en tegelijkertijd een afsluiting vormen. De gewelfjes in de onderdoorgang getuigen van een grote mate van vakmanschap.
Architectuurgids 's-Hertogenbosch (50)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1928
St. Jacobshof
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
2008
Sint Jacobshof
Straatnamenlijst gemeente 's-Hertogenbosch
Bossche straatnamen

Open en besloten

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 13 februari 2008
Rijksmonument

Sint Jacobshof

Het complex met HOFJESWONINGEN het "Sint Jacobshofje" is gelegen aan de zuidoostelijke zijde van het centrum van 's-Hertogenbosch. De woningen werden gebouwd in opdracht van de R.K. Parochie van Sint Jacob. Het complex bestaat uit verschillende typen woningen, bestemd voor arbeidersgezinnen. Het Sint Jacobshofje is opgebouwd uit een tweetal langgerekte blokken met BOVEN- en BENEDENWONINGEN langs de oostelijke en westelijke zijde van het hofje, een sluitblok met kleinere woningen aan de zuidelijke zijde hiervan en een hoger sluitblok met poort aan de noordzijde van het complex. In dit laatste blok zijn meer luxueuze, ruimere woningen ondergebracht, met een hoofdingang aan de Mgr. Prinsenstraat. Het complex werd omstreeks 1930 gebouwd en toont een regionale variant van de Amsterdamse School. Het blok aan de Mgr. Prinsenstraat werd omstreeks 1934 aan de westzijde uitgebreid met een hoekwoning. Het ontwerp van de woningen werd geleverd door de architect C.M. Evers. In 1993 werd het complex gedeeltelijk gerenoveerd.

Omschrijving

Het complex heeft een globaal trapeziumvormige plattegrond, bestaande uit vier gesloten bouwblokken van twee bouwlagen rondom een trapeziumvormig pleintje. Het noordelijke bouwblok langs de Mgr. Prinsenstraat is hoger opgetrokken. Hierin bevindt zich de poort naar het pleintje. Aan de oostelijke zijde zijn de woningen rug aan rug gesitueerd met een woningblok van latere bouwdatum aan de BethaniŽstraat. De westelijke begrenzing van het woonhofje wordt gevormd door de stadsrivier de Dieze. Aan de zuidelijke zijde wordt het complex begrensd door een tuin, behorend bij het aan de Papenhulst gelegen ziekenhuis "Joannes de Deo". Het plein in het midden van het hofje is voorzien van sierbestrating in klinkers. In het midden van het plein een plantsoen.

Waardering

Het complex met hofjeswoningen "Sint Jacobshofje" is van algemeen belang. Het complex bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en geestelijke ontwikkeling: het vormt een goede illustratie van volkswoningbouw, gefinancierd door Rooms-Katholieke parochies. Voorts illustreert het een typologische ontwikkeling: het is een goed voorbeeld van een gesloten bebouwing met woonhuizen rondom een gemeenschappelijke open ruimte, een karakteristieke vorm van sociale woningbouwcomplexen in de eerste helft van deze eeuw en een actualisering van het aloude hofjesthema in een historische binnenstad. Het complex bezit architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere, op de Amsterdamse School gebaseerde ornamentiek en vanwege het bijzondere materiaalgebruik. Het complex bezit ensemblewaarde vanwege de bijzondere wijze van inrichting. Het complex is tot slot van belang vanwege gaafheid en vanwege typologische zeldzaamheid.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Panden
Sint Jacobshof 1
Rijksmonument

Sint Jacobshof 1 (????)
1928M.A. Heijmans

Sint Jacobshof 2

Sint Jacobshof 2 (????)
1928wed. A. Roussel

Sint Jacobshof 3

Sint Jacobshof 3 (????)
1928wed. J.A. van Bladel

Sint Jacobshof 4

Sint Jacobshof 4 (????)
1928P.H. Vogels
1943wed. M.J. de Kroon-Linders

Sint Jacobshof 5

Sint Jacobshof 5 (????)
1928J.A. Couwenberg

Sint Jacobshof 6

Sint Jacobshof 6 (????)
1928wed. M.G. Koster-Vervooren

Sint Jacobshof 7

Sint Jacobshof 7 (????)
1928wed. J. v.d. Ven-Smulders

Sint Jacobshof 8

Sint Jacobshof 8 (????)
1928wed. W. van Schijndel
1943wed. W. van der Wielen-Vos

Sint Jacobshof 9

Sint Jacobshof 9 (????)
1928A. Dekkers
1943R.J. Thomassen

Sint Jacobshof 10

Sint Jacobshof 10 (????)
1928B. Nettenbreijers
1943wed. C. v.d. Wijgaert-Minneboo

Sint Jacobshof 11

Sint Jacobshof 11 (????)
1928wed. L. Janecek
1943P.A. van Gastel

Sint Jacobshof 12

Sint Jacobshof 12 (????)
1943L. Daniels

Sint Jacobshof 13

Sint Jacobshof 13 (????)
1928H.J. van Santvoort

Sint Jacobshof 14

Sint Jacobshof 14 (????)
1928wed. J. van de Wijgaert
1943wed. L. Schoonenberg-Soetekouw

Sint Jacobshof 16

Sint Jacobshof 16 (????)
1928J.J. Tiebosch
1943wed. C. Peters-de Preter

Sint Jacobshof 17

Sint Jacobshof 17 (????)
1943wed. W.M. Tiebosch-Smits

Sint Jacobshof 18

Sint Jacobshof 18 (????)
1928mej. M.Th. Gevelhof
1943C.P. van de Boer

Sint Jacobshof 19

Sint Jacobshof 19 (????)
1928L. Leijen

Sint Jacobshof 20

Sint Jacobshof 20 (????)
1928L.A. Kuijs
1943W. van der Putten (sigarenmaker)

Sint Jacobshof 21
Rijksmonument


Sint Jacobshof 22

Sint Jacobshof 22 (????)
1928B.H. van der Putten

Sint Jacobshof 23

Sint Jacobshof 23 (????)
1928J.C.C. Geertzen

Sint Jacobshof 24

Sint Jacobshof 24 (????)
1928J.W. van Dooren

Sint Jacobshof 25

Sint Jacobshof 25 (????)
1928mej. V.A. Deussen - wed. J. van Emmerloot
1943J. Vos

Sint Jacobshof 26

Sint Jacobshof 26 (????)
1928wed. W. Schippers

Sint Jacobshof 27

Sint Jacobshof 27 (????)
1928wed. G. van Dongen
1943wed. J.M. Antonisse-Govers

Sint Jacobshof 28

Sint Jacobshof 28 (????)
1928A. de Laat

Sint Jacobshof 29

Sint Jacobshof 29 (????)
1928mej. J.M. van Son
1943A.H. Stoop (huisschilder)

Sint Jacobshof 30

Sint Jacobshof 30 (????)
1928mej. A.M. Chambone - W.B. Delmee
1943L.H.M. Ras

Sint Jacobshof 31

Sint Jacobshof 31 (????)
1928mej. E. Slegers

Sint Jacobshof 32

Sint Jacobshof 32 (????)
1928wed. A. Meesters

Sint Jacobshof 33

Sint Jacobshof 33 (????)
1928H. van Hout

Sint Jacobshof 34

Sint Jacobshof 34 (????)
1928J.H. van den Bogert
1943wed. A. Roeters-Hagelaar

Sint Jacobshof 35

Sint Jacobshof 35 (????)
1928J.W. Ammerdorffer
1943L. Schreuder

Sint Jacobshof 36

Sint Jacobshof 36 (????)
1928F. van de Ven - wed. H. van de Ven
1943G.W. Rensen

Sint Jacobshof 37

Sint Jacobshof 37 (????)
1928wed. B.W. Kaak

Sint Jacobshof 38

Sint Jacobshof 38 (????)
1928I.M. van der Pas
1943wed. A.J. Stakenburg-van Ooijen

Sint Jacobshof 39

Sint Jacobshof 39 (????)
1928J.Th. Janssen

Sint Jacobshof 40

Sint Jacobshof 40 (????)
1928mej. A.Th. van Elten
1943J.Th. Janssen (wagenknecht)

Sint Jacobshof 41

Sint Jacobshof 41 (????)
1928mej. C.P. van den Boer

Sint Jacobshof 42

Sint Jacobshof 42 (????)
1928W.C. Boumans
1943M. van Heijnsbergen

Sint Jacobshof 43

Sint Jacobshof 43 (????)
1928mej. E.M. van Gaale
1943wed. J. Carels-van Leeuwen

Sint Jacobshof 44

Sint Jacobshof 44 (????)
1928wed. W.H. Houdijk
1943P.H. van Ham

Sint Jacobshof 45-46

Sint Jacobshof 45

Sint Jacobshof 45 (????)
1928wed. J.F. Koster
Sint Jacobshof 46

Sint Jacobshof 46 (????)
1928mej. J. van Osch

Sint Jacobshof 52

Sint Jacobshof 52 (????)
1943wed. C.C. van de Meer-van Dusseldorp

Postcodes
  5211 LK   1..23
  5211 LK  25..43
  5211 LK   2..24
  5211 LL  26..44