STICHTING ABC, ARCHEOLOGIE, BOUWHISTORIE EN CULTUUR

De Stichting Archeologie, Bouwhistorie en Cultuur te ‘s Hertogenbosch heeft zich van oudsher ten doel gesteld de in de loop der jaren verzamelde cultuurhistorische informatie over deze stad voor een breed publiek toegankelijk te maken door middel van publicaties. Inmiddels wordt met enige regelmaat ook een ‘uitstapje’ gemaakt naar het hertogdom Brabant en de provincie Noord-Brabant.
Op initiatief van de Stichting is inmiddels een flink aantal boeken gerealiseerd.
Een deel daarvan is uitgegeven in een speciale reeks genaamd 'Historisch ABC Archeologie, Bouwhistorie en Cultuur 's Hertogenbosch'.
De Stichting ABC werkt verder ook mee aan publicaties van anderen.
De activiteiten van de Stichting zijn met name gericht op het bieden van mogelijkheden aan auteurs om hun boeken te publiceren. Dit gebeurt doorgaans door hiervoor subsidies aan te vragen.
Stichting ABC
Secretariaat: Oude Dieze 6
5211 KV 's-Hertogenbosch

073-6136636
Marianne Sturm email