afb. A.F.A.M. Wetzer, 28 maart 2008

Kasterensbrug

Zuid-Willemsvaart (Kardinaal van Rossumplein - van Berckelstraat)

Benaming

Namen

  • 1826. Veemarktbrug
  • 1881. Kasterenbrug (RB 31-05-1881)
Cultuurhistorische inventarisatie

Kasterensbrug

door Bram Steketee

46
47
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 46-47
Afbeeldingen

ca 1915

1918

1928

12 maart 2008
Artikelen
2000

Bram Steketee

Kasterensbrug
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 46-47
 
Raadsbesluiten
1881

31 mei 1881

No. 23. Beraadslaging over een voorstel tot het geven van namen aan nieuwe straten
... Is mitsdien besloten te geven de navolgende naam aan: de brug aan de Veemarkt ... Kasterensbrug ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1881 nr. 7(31.05) p. 137-166 | 156