Norbertijnenborch

Rosmalen, De Overlaet West

 
Benaming
2007NorbertijnenborchB&W Besluitenlijst 9 oktober 2007
 
Raadsbesluiten
2007

Vaststellen straatnamen Rodenborchweg

Het college stelt de naam Laaghemaal vast voor de zuidelijke ontsluitingsweg die nu is doorgetrokken naar het kruispunt Bruistensingel en Laaghemaal, de naam Bruistensingel wordt vastgesteld voor de verbinding tussen de grens van de voormalige gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen en het kruispunt Bruistensingel en Laaghemaal. De Rodenborchweg eindigt op de zuidpunt van de driehoek Vlietdijk, Norbertijnenborch en Laaghemaal. De naam Norbertijnenborch is vastgesteld voor het restant van de noordwestelijke verbinding.
B&W Besluitenlijst 9 oktober 2007