Kerkhoekweg

Ertveld

 
Artikelen
2010

Bram de Vrind

Deel van Kerkhoekweg maakt plaats voor natuur
Brabants Dagblad vrijdag 30 april 2010
 
 
Benaming
1972KerkhoekwegBW 05-04-1972. Bijlage 1972 no 84.
1972KerkhoekwegRB 25-05-1972. Bijlage 1972 no 84.
 
Raadsbesluiten
2010

Wegonttrekking Kerkhoekweg en verwijderen verharding

Het college besluit een gedeelte van de Kerkhoekweg in de Ertveldpolder (gedeelte noord-zuid) te onttrekken aan het openbaar verkeer en de wegverharding van dit deel te verwijderen. Dit komt de natuurontwikkeling ten goede en past binnen het uitvoeringsprogramma De Groene Delta.
B&W besluitenlijst 20 april 2010
 
 
Postcodes
  5231 EK  2..26