afb.

Petrus Marinus (Piet) Slager

's-Hertogenbosch 4 december 1841 - 's-Hertogenbosch 10 november 1912

Opleiding Koninklijke School te 's-Hertogenbosch en de Koninklijke Academie voor schone kunsten te Antwerpen. Portretschilder, figuur en genre. Tekeningen.
Met Petrus Marinus Slager (1841-1912) begint het fascinerend verhaal. Een veelzijdig schilder, die zich specialiseerde in het portret en die in dat genre zonder twijfel de belangrijkste Brabantse representant van zijn generatie werd. Over een van zijn vele portretten, dat van een oudstrijder, schreef prof. Huib Luns eens: - en het mag als kenmerkend gelden "Ik ken dit werk enige jaren, zie het telkens met groter genot en telkens anders terug, dan met iets van Holbein erin, dan weer suggereert mij die merkwaardige plastische kop Spaanse herinneringen. Ik vraag hier met nadruk aandacht voor dit werk, dat 'n museumplaats waard is". Deze museumplaats heeft het dan nu voorgoed hier gekregen temidden van veel van zijn verdere artistieke nalatenschap, die een verrassend licht werpt op een markant en onvergetelijk kunstenaar. Ook zijn 40-jarig leraarschap aan de Koninklijke School te 's-Hertogenbosch was van grote betekenis. Van de vele wier ontluikende talenten onder zijn inspirerende leiding tot ontplooiing kwam willen wij hier noemen. E.E.G. van der Ven, Pieter de Josselin de Jong, Antoon Derkinderen, Jan Sluyters, Jan Bogaerts, Jan en Theo van Delft, Dorus Hermsen, Herman Moerkerk en van zijn eigen tien kinderen de begaafde zoons en dochters Piet, Frans, Jeannette en Corry.
museum-slager.nl
 
Genealogie
 
Scheen

Slager, Petrus Marinus ('Piet Slager sr')

348
Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 2 ('s-Gravenhage 1970) 348
 
Artikelen
1880

Redactie

's-Hertogenbosch, 30 maart. De heer Johan van Rijckevorsel, de tegenwoordige chef van het bankiershuis, onder de firma Wed. Joh. F. van Rijckevorsel en Zonen alhier, herdacht heden den dag waarop hij voor 50 jaren het eerst aan de werkzaamheden van dat huis deel nam. Het kantoorpersoneel vereerde zijn patroon met diens portret en dat zijner vrouw; de beide portretten in olieverf zijn van de hand des heeren P.M. Slager alhier.
Algemeen Handelsblad vrijdag 2 april 1880
1894

Redactie

Kunst en Letteren : Men schrijft ons uit Den Bosch ...
Algemeen Handelsblad zondag 25 maart 1894
1896

Redactie

Kunst
Het Nieuws van den Dag donderdag 22 oktober 1896
1896

Redactie

Kunst en Wetenschappen : P.M. Slager
Algemeen Handelsblad zaterdag 24 oktober 1896
1897

Redactie

Kunst en Letteren
De Tijd vrijdag 15 januari 1897
1897

Redactie

Kunst : Men schrijft ons uit 's-Hertogenbosch ...
Het Nieuws van den Dag donderdag 19 augustus 1897
1908

Redactie

Kunst en Wetenschappen : Men schrijft ons uit Den Bosch ...
Algemeen Handelsblad dinsdag 27 oktober 1908
1908

Redactie

Kunstnieuws : Nutszaal
Rotterdamsch Nieuwsblad woensdag 28 oktober 1908
1912

Redactie

P.M. Slager †
Het Nieuws van den Dag maandag 11 november 1912
1917

Redactie

Tentoonstelling „Slager”
Algemeen Handelsblad zaterdag 13 oktober 1917
1921

Redactie

Een Bossche schildersfamilie
Algemeen Handelsblad vrijdag 4 februari 1921
1935

Redactie

De schildersfamilie Slager
Het Vaderland dinsdag 25 juni 1935
1936

Redactie

Nieuwe leeszaal geopend te 's-Hertogenbosch : Tentoonstelling P.M. Slager
De Tijd donderdag 15 oktober 1936
1986

Redactie

Slager, Petrus Marinus
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 52
 
1994

Frans Jordens

Interview. Frans Jordens in gesprek met de Stichting P.M. Slager
Rond Janus en Bet 1 (1994) 9-11
 
 
Boeken
1982

S. Bergé-Slager

Portretten geschilderd door P.M. Slager 1841-1912
Stichting P.M. Slager | 's-Hertogenbosch 1982
 
2007

Nel van der Heijden Rogier

Slager. Acht Bossche kunstenaars en een museum
Bossche Prenten Museum | 's-Hertogenbosch maart 2007 | ISBN 90-8092-872-5
 
 
Kunstafbeeldingen

Portret van P.M. Slager, 1882

Pieter de Josselin de Jong (1861-1906)
(olieverf op doek, 124.0 x 88.0 cm)
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 11785.066)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 125, 399, 403; II. 374, 375, 378

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 52

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 22, 59, 65, 66, 69, 81, 83, 168, 178

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 134

n: vermelding in een voetnoot