afb. A.F.A.M. Wetzer, 14 juli 2007

Hinthamerstraat 80

bouwjaar: late middeleeuwen (kern), voorgevel ca.1865
verbouwingen: 1914, 1919, 1962, 2002
huidige functie: restaurant-woning
oorspronkelijke functie: woon-werkhuis

 
Gemeentelijk monument

Redengevende omschrijving Hinthamerstraat 80

2
3
3
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Mosmans

Hinthamerstraat

34
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 34
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 80
Hinthamerstraat D 11 (????)
1865I. de Jong (vleeschhouwer)
Hinthamerstraat D 12 (1880)
1881M. Keukenschrijver (partikulier)
1908J.M. Diedrich (organist, stads klokkenist muziekleeraar en pianostemmer)
Hinthamerstraat 80 (1909)
1910J.M. Diedrich (organist bij de Ned. Herv. gemeente, stadsklokkenist, muziekleeraar en pianostemmer)
1928A.M.J. de Backere - J.A. Poorts
1943wed. J.C. de Backere-van de Aa - Th. A. Hoedemakers (handel in paardenvleesch, slagerij)
2005Miranda de Jongh (restaurant Nescio)