afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

Hinthamerstraat 8 : De Cleerbessem

bouwjaar: fundering 13de eeuw, zijmuren en balklaag 15de eeuw, voorgevel ca.1895
verbouwingen: 1910, 1913, 1920, 1942, 1958, 1985, 1986, 2001
huidige functie: winkel-woning
oorspronkelijke functie: woon-werkhuis

 
Bouwhistorie

'De Cleerbessem' (1611)

Hinthamerstraat 8

199
200
Literatuur
CB 1520 f 15v; CB 1573 f 18v; HT 1553; MOSMANS, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 216; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 289-299.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 199-200
 
Gemeentelijk monument

Redengevende omschrijving Hinthamerstraat 8, Rozemarijnstraatje 2

2
3
4
5
6
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Kelder
Kelder eind 16e eeuw zeker aanwezig.
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
 
Mosmans

Markt

30
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 30
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 8
Hinthamerstraat C 11 (????)
1865L. Peiffer (goud- en zilversmid) - J. van Rooij (winkelier in borstelwerk)
1875J. van Rooij (winkelier in kruidenierswaren en borstelwerk) - P. van Vlokhoven (klerk)
Hinthamerstraat C 11 (1880)
1881J. van Rooij (winkel in kruideniersw. en borstelw.) - P. van Vlokhoven (klerk)
1908H. van Thiel-Cooijmans (winkel in kol. waren en comestibles) - H. van Wagenberg (particuliere)
Hinthamerstraat 8 (1909)
1910H.A.J. Bergé (winkelier in porcelein enz.)
1928mej. L.Ch.L. Suplie
1943P.B.A. Bechtold (koopman) - Radio